Bamboo Airways và Sacombank hoàn tiền cho khách mua vé máy bay
(Baothanhhoa.vn) - Bamboo Airways hợp tác với Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai chương trình hoàn tiền lên tới 10% cho khách mua vé máy bay từ nay đến hết 30/11/2020.
6d7ex8032x10397xd2efxc71fx9d91xf559x7ac9x7a35xX7xde56xd453xa618x804ax8816xc465xX5x990dxXax1054bxX0xea2fxX12xd482xX6x8e83xX14xa31bxX1axX3x10ac1xXdx91a7xaa6bxX6x889fxX7xX3x9fccxe28dxX3xa029xX6xX4xX1axX18xX14xX6xf670xdb06xX3xX1xX1axX26xX2fxX3xXexXdxadc5xX2fxX3xX4xX1xX1axX3xX30xX1xfa60xX4xX1xX3xX18x99dfxX6xX3xX25xf624xX3xX18xX42xX22xX3xX14xX6xX22xX0xc01dxX14xX12xX0xX55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe164xX10xX6xacebxXaxX12xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xX1xfb38xXbxX3xXexX42xX4xX3xX25x84a3xXdxX3xcfe7xc35ax7f92xX2fxX3xX1xX26xX2fxX8axX3xXexX1x9558x7224xX2fxX8axX3xX18xf2d2xXdxX3xX4xf2a4xX3xXbxX1x91cexX2fxX3xX28xX26xXdxX3xe119x10200xX2fxX3xXcxX1xX95xX96xX2fxX8axX3xXcx8124xX2fxX3xeba5xX28xX6xX4xX1axX18xX14xX6xX2fxX30xcec2xX3xXexX1fxXdx836dxX2fxX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX95xX96xX2fxX8axX3xXexX1fx7d76xX2fxX1xX3xX1xX1axX26xX2fxX3xXexXdxX39xX2fxX3xX5xa7bcxX2fxX3xXexX86xXdxX3xX2xefa0x74efxX3xX4xX1xX1axX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX18xX47xX6xX3xX25xX4bxX3xX18xX42xX22xX3xX14xX6xX22xX3xXexf62cxX3xX2fxX6xX22xX3x9952xf795xX2fxX3xX1xX114xXexX3x998cxXf0xX55xX2xX2xX55xb271xXf0xX121xXf0xb321xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xX0xXdxX18xX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxXexX1xX47xX18xX14xX3xXdx816exX10xX2fxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX20xXdxX6bxXexX1x7b29xX3xf5bfxXf0xXf0xXbxbbdfx7e18xX3xX1xX10xXdxX8axX1xXexX163xX3xcd04x74ccxXf0xXbxX169xX16axXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX55xX55xXdxX125xX14xX6xX1axXexX1xX6xX2fxX1xX1xX1axX6xX125xX25xX2fxX55xX2fxX10xX20xX7xX55xX121xXf0xX11bxX11bxX55xX2xX165xXf0xX6bxX174xX2xX2xX121xX2xX174x830fxXexX165xX121xX175xX5xXf0xbda0xX6xX2fxX1xX1b4xXexX1xX47xX18xX14xX2fxX6xXdxX5xX125xeeadxXbxX8axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xX25xX26xX3xX28xX6xX4xX1axX18xX14xX6xX2fxX30xX3xX1xX1axX26xX2fxX3xXexXdxX39xX2fxX3xX4xX1xX1axX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX18xX47xX6xX3xX25xX4bxX3xX18xX42xX22xX3xX14xX6xX22xXaxX3xX20xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX165xXf0xXf0xXaxX3xX1xX10xXdxX8axX1xXexX9xXaxX174xX175xXf0xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xX0xX14xX12xX68xX1axX26xX2fxX3xXexXdxX39xX2fxX3xX5xXe8xX2fxX3xXexX86xXdxX3xX2xXf0xXf1xX3xX0xX55xX14xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xX14fxX1xX95xX96xX2fxX8axX3xXexX1fxXd9xX2fxX1xX3xX14xX1axX1axX30xX3xX25xX4bxX3xX1xX1axX26xX2fxX3xXexXdxX39xX2fxX3xb734xX16xX6xX22xX3xX18xXe8xX3xX7xX6xX22xX3xdf20xX3xX68xX1axX26xX2fxX3xXexXdxX39xX2fxX3xX5xXdxX39xX2fxX3xXexX6xX22xcb1bxX3xX6bxX26xX2fxX1xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX1xebb0xX3xXexX1x9eb1xX3xXexXb6xX2fxX3xX6bx9c6cxX2fxX8axX3xc719xX47xca3fxX4xX3xXexX114xX3xX28xX6xX4xX1axX18xX14xX6xX2fxX30xX3xX30xX1xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xXexX1axX42xX2fxX3xX1x6fc1xX6xX3xX113xX96xX2fxX3xX113xc2a5xXexX3xX25xX4bxX3xX18xX42xX22xX3xX14xX6xX22xX3xX2fx8ce2xXdxX3xX113x9d44xX6xX3xXexX9bxXdxX3xX20xX10xX14xX7xXdxXexX10xX3xX4xX2bbxX6xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xXb9xX0xX47xX12xX0xX6xX3xX1xX1fxX10xee05xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX55xX55xX14xX6xX18xX14xX1axX1axX6xXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX125xX4xX1axX18xX55xXaxX12xX1xXexXexXbxX163xX55xX55xX14xX6xX18xX14xX1axX1axX6xXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX125xX4xX1axX18xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX47xX12xX0xX47xX12xXc3xX0xX55xX47xX12xX125xX3xX14fxX2c6xX3xXexX1xXc8xbd9fxX3xX4xX42xX4xX3xXexX1xX2bfxX3xX113xX95xX7exX4xX3xX42xXbxX3xX6bxX2c6xX2fxX8axX3xX4xX1xX95xX96xX2fxX8axX3xXexX1fxXd9xX2fxX1xX3xX95xX47xX3xX113xc103xX3xX4xX2ecxX3xX18xX3a9xX3xX16xba06xX89xX3xX2fxX1xX95xX3xX7xX6xX47xX163xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xX0xXdxX18xX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX2fxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX20xXdxX6bxXexX1xX163xX3xX165xXf0xXf0xXbxX169xX16axX3xX1xX10xXdxX8axX1xXexX163xX3xX175xX2xXf0xXbxX169xX16axXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX55xX55xXdxX125xX14xX6xX1axXexX1xX6xX2fxX1xX1xX1axX6xX125xX25xX2fxX55xX2fxX10xX20xX7xX55xX121xXf0xX11bxX11bxX55xX2xX165xXf0xX6bxX174xX2xX2xX121xX121xX174xXf0xXexX121xX175x9a6bxX1adxX5xX121xX1b4xX6xX2fxX1xX1b4xX2xX125xX1c3xXbxX8axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xX25xX26xX3xX28xX6xX4xX1axX18xX14xX6xX2fxX30xX3xX1xX1axX26xX2fxX3xXexXdxX39xX2fxX3xX4xX1xX1axX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX18xX47xX6xX3xX25xX4bxX3xX18xX42xX22xX3xX14xX6xX22xXaxX3xX20xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX165xXf0xXf0xXaxX3xX1xX10xXdxX8axX1xXexX9xXaxX175xX2xXf0xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX1axX2fxXaxX12xdeeaxX6xX2fxX1xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX4xX42xX4xX3xX113xXa3xX47xX3xX7xX2ccxX3xXexX1xX2bfxX3xX113xX95xX7exX4xX3xX2fxX1x9e86xX2fxX3xX95xX47xX3xX113xX3a9xXdxX3xX1xX1axX26xX2fxX3xXexXdxX39xX2fxX125xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX113xX2ecxX381xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xX25xX26xX3xX28xX6xX4xX1axX18xX14xX6xX2fxX30xX3xX7x76b4xX3xX1xX1axX26xX2fxX3xXexXdxX39xX2fxX3xX2xXf0xXf1xX381xX3xX18x852dxX4xX3xX1xX1axX26xX2fxX3xXexX2ccxXdxX3xX113xX6xX3xX5xX26xX3xX175xXf0xXf0xX125xXf0xXf0xXf0xf1d1xX89xX4c9xX3xX4xX1xX1axX3xX1xX2ecxX6xX3xX113xX96xX2fxX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xXexX1axX42xX2fxX3xX7xX6xX47xX3xX4xe51bxX2fxX8axX3xXexX10dxX3xX2xX125xXf0xXf0xXf0xX125xXf0xXf0xXf0xX563xX89xX4c9xX3xXexX1fxe999xX3xX5xXe8xX2fxX3xX30xX1xXdxX3xX18xX47xX6xX3xX25xX4bxX3xXexX1fxXe8xX2fxX3xX20xX10xX14xX7xXdxXexX10xX3xX4xX2bbxX6xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX125xX3xb643x103c3xXdxX3xXexX1xX2bfxX3xX113xX95xX7exX4xX3xX2fxX1xX4e9xX2fxX3xX95xX47xX3xX113xX3a9xXdxX3xX1xX1axX26xX2fxX3xXexXdxX39xX2fxX3xXf0xX2xX3xX5xXa3xX2fxX3xXexX1fxX1axX2fxX8axX3xXexX1x7929xXdxX3xX8axXdxX6xX2fxX3xXexX9fxX3xX4xX1xX54axX4xX3xX4xX1xX95xX96xX2fxX8axX3xXexX1fxXd9xX2fxX1xX125xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xee8axX47xX3xX113xX3a9xXdxX3xX42xXbxX3xX6bxX2c6xX2fxX8axX3xX113x9ec9xX2fxX8axX3xXexX1xX5fdxXdxX3xX25xX86xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX95xX47xX3xX113xX3a9xXdxX3xX1xXdxbaa7xX2fxX3xX4xX2ecxX3xXexX9bxXdxX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX125xX3xX14fxX1xX95xX96xX2fxX8axX3xXexX1fxXd9xX2fxX1xX3xX4xX2ecxX3xXexX1xXc8xX3xX30xXc8xX3xXexX1xc07fxX4xX3xX7xX86xX18xX3xX30xX1xXdxX3xX113xX9bxXexX3xX2fxX8axX8bxX2fxX3xX7xX42xX4xX1xX3xXexX2ccxXdxX3xX113xX6xX125xX3x79d2xX1xX42xX4xX1xX3xX1xX26xX2fxX8axX3xX113xX95xX7exX4xX3xX1xX95xX599xX2fxX8axX3xX95xX47xX3xXexXdxXe8xX2fxX3xXexX1xX10xX1axX3xXexX1xX54axX3xXex9ab8xX3xXexX1xX5fdxXdxX3xX8axXdxX6xX2fxX3xXexX1xX6d5xX4xX3xX1xXdxX659xX2fxX3xX8axXdxX6xX1axX3xX6bxX307xX4xX1xX3xX1xX7exXbxX3xX5xX659xX3xX4xX1xX1axX3xX113xX114xX2fxX3xXexX1xX5fdxXdxX3xX113xXdxXc8xX18xX3xX4xX1xX95xX96xX2fxX8axX3xXexX1fxXd9xX2fxX1xX3xX30xX114xXexX3xXexX1xX68cxX4xX3xX6bxX1axX3xX1xX114xXexX3xX2fxX8axX8bxX2fxX3xX7xX42xX4xX1xX125xX3xX14fxX42xX4xX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX1xX26xX2fxX8axX3xX1xX2bbxX22xX3xX25xX4bxX3xX25xXd9xX3xX5xf7ddxX3xX6bxX1axX3xX4xX42xX3xX2fxX1xX8bxX2fxX3xX7xX538xX3xX14xX307xX3xXexX1fxX47xX22xX3xXexX1xX47xX3xX5xX9bxXdxX3xX7xX2ccxX3xXexXdxX39xX2fxX3xX1xX1axX26xX2fxX3xXexX1fxX1axX2fxX8axX3xXexX1fxX95xX5fdxX2fxX8axX3xX1xX7exXbxX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX1xX26xX2fxX8axX3xX113xX3a9xX3xX113xX95xX7exX4xX3xX1xX1axX26xX2fxX3xXexXdxX39xX2fxX125xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xXcxX1xa48cxX2fxX8axX3xX2caxX47xX6xX3xX4xX1xX95xX96xX2fxX8axX3xXexX1fxXd9xX2fxX1xX3xX95xX47xX3xX113xX3a9xXdxX3xX28exX16xX6xX22xX3xX18xXe8xX3xX7xX6xX22xX3xX29axX3xX68xX1axX26xX2fxX3xXexXdxX39xX2fxX3xX5xXdxX39xX2fxX3xXexX6xX22xX2aexX381xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xX25xX26xX3xX28xX6xX4xX1axX18xX14xX6xX2fxX30xX3xX18xX1axX2fxX8axX3xX18xX47xX2ccxX2fxX3xX18xX6xX2fxX8axX3xX5xX9bxXdxX3xX7xX6d5xX3xXexX1xX1axac8bxXdxX3xX18xX42xXdxX381xX3xXexX1xX47xX4e9xX2fxX3xXexXdxX659xX2fxX3xX4xX1xX1axX3xX1xX26xX2fxX1xX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xXexX1fxX95xX86xX4xX3xX18xX5ccxXdxX3xX4xX1xX47xX22xX114xX2fxX3xX14xX6xX22xX125xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xX0xX14xX12xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xXexX47xX2fxX8axX3xX1xX26xX2fxX8axX3xX5xX1axX9bxXexX3xX95xX47xX3xX113xX3a9xXdxX0xX55xX14xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xX14fxX1xX26xX1axX3xX18xX10dxX2fxX8axX3xX7xXdxX2fxX1xX3xX2fxX1xX4e9xXexX3xX121xX3xXexX47xX9fxXdxX381xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xXexX95xX2fxX8axX3xX14xX10dxX2fxX8axX3xXexX9fxX3xX4xX1xX54axX4xX3xX4xX1xX95xX96xX2fxX8axX3xXexX1fxXd9xX2fxX1xX3xX95xX47xX3xX113xX3a9xXdxX3xX28exXcxX1fxXdxX659xX47xX3xX25xX4bxX3xX14xX6xX22xX3xX25xX47xXdxX3xX29axX3xX113xX2ecxX2fxX3xX4xX1xX26xX1axX3xXexX47xX9fxXdxX3xX18xX86xXdxX2aexX3xX5xX86xX2fxX3xX2fxX1xe93axXexX3xXexX10dxX3xXexX1fxX95xX86xX4xX3xX113xX114xX2fxX3xX2fxX6xX22xX125xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xX7xX538xX3xX18xX599xX3xX14xX42xX2fxX3xX25xX4bxX3xXexX940xXexX3xX4xX836xX3xX4xX42xX4xX3xX113xX95xX5fdxX2fxX8axX3xX14xX6xX22xX3xX2fxX303xXdxX3xX113xX307xX6xX3xX25xX86xXdxX3xXf0xX11bxX3xX18xX54axX4xX3xX113xX63fxX2fxX8axX3xX8axXdxX42xX3xX1xX940xXbxX3xX6bxf405xX2fxX163xX3xXexX10dxX3xX2xX165xX125xXf0xXf0xXf0xX3xX113xX63fxX2fxX8axX3xX113xX2ccxXdxX3xX25xX86xXdxX3xX1xX9bxX2fxX8axX3xX25xX4bxX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3x716dxX4xX1axX2fxX1axX18xX22xX381xX3xX2xX165xX165xX125xXf0xXf0xXf0xX3xX113xX63fxX2fxX8axX3xX113xX2ccxXdxX3xX25xX86xXdxX3xX1xX9bxX2fxX8axX3xX25xX4bxX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xfa9cxX5xX47xX7xX381xX3xX25xX26xX3xX2xX125xX165xX165xX165xX125xXf0xXf0xXf0xX3xX113xX63fxX2fxX8axX3xX113xX2ccxXdxX3xX25xX86xXdxX3xX1xX9bxX2fxX8axX3xX25xX4bxX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX16xX47xX7xXdxX2fxX10xX7xX7xX125xX3xXcxX1xX5fdxXdxX3xX8axXdxX6xX2fxX3xX14xX6xX22xX3xX42xXbxX3xX6bxX2c6xX2fxX8axX3xXexX10dxX3xX2fxX8axX26xX22xX3xX121xXf0xX55xXf0xX165xX55xX121xXf0xX121xXf0xX3xX29axX3xX11bxX2xX55xXf0xX2xX55xX121xXf0xX121xX2xX381xX3xX18xX6xX2fxX8axX3xX5xX9bxXdxX3xX4xX1xX1axX3xX1xX26xX2fxX1xX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX7xX6d5xX3xX5xXdxX2fxX1xX3xX1xX1axX9bxXexX3xXexX1fxX1axX2fxX8axX3xX5xX307xX4xX1xX3xXexX1fxXd9xX2fxX1xX3xX6bxXdxX3xX4xX1xX47xX22xXc8xX2fxX125xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xX0xXdxX18xX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX2fxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX20xXdxX6bxXexX1xX163xX3xX165xXf0xXf0xXbxX169xX16axX3xX1xX10xXdxX8axX1xXexX163xX3xX175xX11bxX121xXbxX169xX16axXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX55xX55xXdxX125xX14xX6xX1axXexX1xX6xX2fxX1xX1xX1axX6xX125xX25xX2fxX55xX2fxX10xX20xX7xX55xX121xXf0xX11bxX11bxX55xX2xX165xXf0xX6bxX174xX2xX2xX121xX11bxXf0xX2xXexX11bxX1adxX11bxX5xX1adxX1b4xX6xX2fxX1xX1b4xX121xX1b4xX121xX1b4xX2xX125xX1c3xXbxX8axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xX25xX26xX3xX28xX6xX4xX1axX18xX14xX6xX2fxX30xX3xX1xX1axX26xX2fxX3xXexXdxX39xX2fxX3xX4xX1xX1axX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX18xX47xX6xX3xX25xX4bxX3xX18xX42xX22xX3xX14xX6xX22xXaxX3xX20xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX165xXf0xXf0xXaxX3xX1xX10xXdxX8axX1xXexX9xXaxX175xX11bxX121xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX1axX2fxXaxX12xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xXexX47xX2fxX8axX3xX2fxX1xXdxX39xX47xX3xX95xX47xX3xX113xX3a9xXdxX3xXexX86xXdxX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX1xX26xX2fxX8axX3xX18xX10dxX2fxX8axX3xX121xX3xX2fxcd02xX18xX3xX4xX940xXexX3xX4xX42xX2fxX1xX125xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xX89xX8axX1axX26xXdxX3xX1fxX6xX381xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xXexX47xX2fxX8axX3xX28exX28xXdxXe8xX47xX3xXbxX1xcea7xX18xX3xX18xX10dxX2fxX8axX3xX7xXdxX2fxX1xX3xX2fxX1xX4e9xXexX2aexX3xX25xX86xXdxX3xX121xX3xX6bxXabxX2fxX8axX3xXexX1xX2bfxX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX9fexX6xX7xX7xX3xX4c9xX22xX2fxX6xX18xXdxX4xX3xX5cbxXdxX2fxXdxX3xX25xX26xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX9fexX6xX7xX7xX3x10596xX2fxX5xXdxX18xXdxXexX10xX6bxX3xXbxX1xXdxXe8xX2fxX3xX14xX836xX2fxX3xX18xX86xXdxX125xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX9fexX6xX7xX7xX3xX4c9xX22xX2fxX6xX18xXdxX4xX3xX5cbxXdxX2fxXdxX3xX5xX26xX3xXbxX1xXdxXe8xX2fxX3xX14xX836xX2fxX3xX28exX2fxX1x9ff2xX3xX169xXdxX2fxX1xX2aexX3xX4xX2bbxX6xX3xX6bxXabxX2fxX8axX3xXexX1xX2bfxX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX9fexX6xX7xX7xX3xX4c9xX22xX2fxX6xX18xXdxX4xX3xX25xX2ccxX2fxX3xX113xX95xX7exX4xX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX1xX26xX2fxX8axX3xX7xXbf5xX2fxX3xX113xX2ecxX2fxX3xX2fxX8axX6xX22xX3xXexX10dxX3xXexX1xX5fdxXdxX3xX113xXdxXc8xX18xX3xX18xX86xXdxX3xX1fxX6xX3xX18xd121xXexX3xXexX1fxX1axX2fxX8axX3x9e53xX47xX750xX3xX3b2xX55xX121xXf0xX121xXf0xX125xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX9fexX6xX7xX7xX3xX4c9xX22xX2fxX6xX18xXdxX4xX3xX5cbxXdxX2fxXdxX3xX25xX9a7xX2fxX3xX8axXdx9eadxX3xX2fxX1xXdxX659xX18xX3xX25xX2c6xX3xXexX1xX6xX2fxX1xX3xXexX1axX42xX2fxX3xX5xXdxX2fxX1xX3xX1xX1axX9bxXexX3xX25xX4bxX3xX18xX42xX22xX3xX14xX6xX22xX3xX2fxX303xXdxX3xX113xX307xX6xX3xX25xX26xX3xXd30xX47xX2ccxX4xX3xXexX114xX381xX3xX4xX583xX2fxX8axX3xX4xX42xX4xX3xX7xX836xX2fxX3xXbxX1xXc3cxX18xX3xXbxX1xX2c6xX3xXexX1fxX7exX3xX4xX2bbxX6xX3xX68xX3a9xX2fxX8axX3xXb9xX4xX1xc111xX2fxX3xX8axX1xX114xX3xX2fxX8axX63fxXdxX381xX3xX4xX8bxX2fxX3xX1xX26xX2fxX1xX3xX5xX750xX381xX3xX25xX4bxX3xXbxX1xXabxX2fxX8axX3xX4xX1xX5fdxX3xXexX1xX95xX96xX2fxX8axX3xX8axXdxX6xX381xd13axXc3xX3xX25xX86xXdxX3xXf0xX174xX3xX1xX9bxX2fxX3xX18xX54axX4xX3xX18xX86xXdxX3xX5xX26xX3xX11bxX125xXf0xXf0xXf0xX125xXf0xXf0xXf0xX3xX563xX89x991axX3xX29axX3xX175xX125xXf0xXf0xXf0xX125xXf0xXf0xXf0xX3xX563xX89xXe17xX3xX29axX3xX165xX125xXf0xXf0xXf0xX125xXf0xXf0xXf0xX3xX563xX89xXe17xX3xX29axX3xX2xXf0xX125xXf0xXf0xXf0xX125xXf0xXf0xXf0xX3xX563xX89xXe17xX125xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xXcxX1xX2bfxX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX9fexX6xX7xX7xX3xXc86xX2fxX5xXdxX18xXdxXexX10xX6bxX3xXbxX1xXdxXe8xX2fxX3xX14xX836xX2fxX3xX18xX86xXdxX3xX4xX1xX1axX3xXbxX1xX4bxXbxX3xX1xX26xX2fxX1xX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX14xX6xX22xX3xX1xX9bxX2fxX8axX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX9fexX5xX47xX7xX3xX30xX1xX7c2xX2fxX8axX3xX8axXdxX86xXdxX3xX1xX9bxX2fxX3xX4xX42xX4xX3xX113xX95xX5fdxX2fxX8axX3xX14xX6xX22xX3xX2fxX303xXdxX3xX113xX307xX6xX3xXexX10dxX3xX2xX165xX125xX165xX125xX121xXf0xX121xXf0xX3xX1b4xX3xX121xXf0xX125xXf0xX2xX125xX121xXf0xX121xX2xX381xX3xX30xX1xX7c2xX2fxX8axX3xX42xXbxX3xX6bxX2c6xX2fxX8axX3xX25xX26xX1axX3xX8axXdxX6xXdxX3xX113xX1axX9bxX2fxX3xX5x7b2cxX3xXexX114xXexX3xXb9xX11bxX2xX55xX2xX121xX55xX121xXf0xX121xXf0xX3xX113xX114xX2fxX3xXf0xX174xX55xXf0xX2xX55xX121xXf0xX121xX2xXc3xX3xX25xX86xXdxX3xX8axXdxX42xX3xX95xX47xX3xX113xX3a9xXdxX3xXexX10dxX3xd773xX125xX165xXf0xXf0xX125xXf0xXf0xXf0xX563xX89xXe17xX125xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xX68xXdxXc8xX47xX3xX113xX95xX7exX4xX3xX14xX2ccxXdxX3xX4xX836xX2fxX1xX3xX30xXdxX2fxX1xX3xXexX114xX3xX28exX10xX1axX3xX1xe57cxXbxX2aexX3xXexX1fxX1axX2fxX8axX3xX30xX1xXdxX3xX2fxX1xX47xX3xX4xXa3xX47xX3xX4xX7c2xX2fxX8axX3xX25xX2c6xX3xX1xX1axX2f4xX4xX3xX6bxX47xX3xX5xX307xX4xX1xX3xX2fxX8axX1x10187xX3xX2fxX8axX96xXdxX3xX113xX114xX2fxX3xX4xX42xX4xX3xX113xXdxXc8xX18xX3xX113xX114xX2fxX3xX6xX2fxX3xXexX1axX26xX2fxX3xX5xX26xX3xX30xX1xX7c2xX2fxX8axX3xXexX1xXc8xX3xX4xXd27xXexX3xX8axXdxX836xX18xX381xX3xX25xX26xX3xX18xX1axX2fxX8axX3xX18xX47xX2ccxX2fxX3xX113xX63fxX2fxX8axX3xX1xX26xX2fxX1xX3xX25xX86xXdxX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX1xX26xX2fxX8axX3xX18xXdc0xXdxX3xX5xX68cxX4xX3xX1b4xX3xX18xXdc0xXdxX3xX2fxX96xXdxX381xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xXexX47xX2fxX8axX3xX1fxX6xX3xX1xX26xX2fxX8axX3xX5xX1axX9bxXexX3xX2fxX1xXdxX39xX47xX3xX4xX1xX95xX96xX2fxX8axX3xXexX1fxXd9xX2fxX1xX3xX95xX47xX3xX113xX3a9xXdxX3xX8axXdxX68cxXbxX3xX1xX26xX2fxX1xX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX25xXdxX3xX25xX47xX3xX25xX86xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXb6xX3xXexXdxX114xXexX3xX30xXdxX659xX18xX3xX2fxX1xX940xXexX3xX4xX2ecxX3xXexX1xXc8xX125xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xX14fxX2c6xX3xXexX1xXc8xX381xX3xXexX10dxX3xX2fxX8axX26xX22xX3xXf0xX165xX1b4xX11bxX2xX55xX165xX55xX121xXf0xX121xXf0xX381xX3xXexX940xXexX3xX4xX836xX3xX4xX42xX4xX3xX1xX26xX2fxX1xX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX7xX538xX3xX113xX95xX7exX4xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xX95xX47xX3xX113xX3a9xXdxX3xX1xX5ccxX3xXexX1fxX7exX3xX113xX9fxXdxX3xXexXe8xX2fxX3xX25xX86xXdxX3xX18xX54axX4xX3xXbxX1xXb6xX3xX4xX6d5xX4xX3xX30x8dffxX3xX1xX7exXbxX3xX5xX750xX163xX3xX4xX1xXfb1xX3xX2xX175xXf0xX125xXf0xXf0xXf0xX3xX563xX89xXe17xX3xX113xX2ccxXdxX3xX25xX86xXdxX3xX25xX4bxX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX9d1xX4xX1axX3xX25xX26xX3xX2xXf0xXf0xX125xXf0xXf0xXf0xX3xX563xX89xXe17xX3xX113xX2ccxXdxX3xX25xX86xXdxX3xX25xX4bxX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX9fexX5xX47xX7xX3xX4xX1xX1axX3xX18xX5ccxXdxX3xX5xXa3xX2fxX3xX113xX9fxXdxX381xX3xXexX1xX6xX22xX3xX25xXd9xX3xX18xX54axX4xX3xXbxX1xXb6xX3xX174xX1adxX175xX125xXf0xXf0xXf0xX3xX563xX89xXe17xX55xX5xXa3xX2fxX3xXexX1fxX95xX86xX4xX3xX113xX2ecxX125xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xX14fxX583xX2fxX8axX3xX113xX2ecxX381xX3xX25xXdxX659xX4xX3xX113xX9fxXdxX3xX2fxX8axX26xX22xX3xX14xX6xX22xX3xX1xX6xX22xX3xX1xX26xX2fxX1xX3xXexX1fxXd9xX2fxX1xX3xX7xX538xX3xX113xX95xX7exX4xX3xX18xXdxXf0dxX2fxX3xXbxX1xXb6xX3xX25xX26xX3xX1fxX68cxXexX3xX2fxX8axXd27xX2fxX3xX113xXdxX39xX47xX3xX30xXdxX659xX2fxX3xXexX10dxX3xXexX1fxX95xX86xX4xX3xX2xX121xX1xX3xX7xX1axX3xX25xX86xXdxX3xX8axXdxX5fdxX3xX30xX1xX599xXdxX3xX1xX26xX2fxX1xX3xX169xX47xX2ccxX2fxX8axX3xX4xXabxX2fxX3xXexX1fxX95xX86xX4xX3xXf0xXf41xX3xX8axXdxX5fdxX125xX3xX89xX8axX1axX26xXdxX3xX1fxX6xX381xX3xXexX940xXexX3xX4xX836xX3xX4xX42xX4xX3xX1xX26xX2fxX1xX3xX30xX1xX42xX4xX1xX3xX113xX2f4xXexX3xX25xX4bxX3xX18xX42xX22xX3xX14xX6xX22xX3xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX9d1xX4xX1axX3xX4xX2ecxX3xX2fxX1xX47xX3xX4xXa3xX47xX3xX18xX47xX6xX3xXexX1xXe8xX18xX3xX1xX26xX2fxX1xX3xX5xX750xX3xXexX1fxX1axX2fxX8axX3xX8axXdxX6xXdxX3xX113xX1axX9bxX2fxX3xXexX10dxX3xXf0xX165xX55xXf0xX165xX55xX121xXf0xX121xXf0xX3xX29axX3xX11bxX2xX55xX2xXf0xX55xX121xXf0xX121xXf0xX3xX7xX538xX3xX113xX95xX7exX4xX3xXexX2f4xX2fxX8axX3xX2xX175xX30xX8axX3xX1xX26xX2fxX1xX3xX5xX750xX3xX30xX750xX3xX8ax8e96xXdxX3xX25xX86xXdxX3xX18xX54axX4xX3xXbxX1xXb6xX3xX4xX1xXfb1xX3xX121xX125xXf0xXf0xXf0xX3xX563xX89xXe17xX125xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axX6bxX22xXaxX12xX16xX6xX18xX14xX1axX1axX3xX1dxXdxX1fxX20xX6xX22xX7xX3xX5xX26xX3xX1xX3a9xX2fxX8axX3xX1xX26xX2fxX8axX3xX30xX1xX7c2xX2fxX8axX3xX5xXdxXe8xX2fxX3xXexX2c6xX4xX3xX6bxX9a7xX2fxX3xX113xXa3xX47xX3xXexX1axX26xX2fxX3xX2fxX8axX26xX2fxX1xX3xX1xX26xX2fxX8axX3xX30xX1xX7c2xX2fxX8axX3xX563xXdxX659xXexX3xX25xX39xX3xXexXfb1xX3xX5xX659xX3xX14xX6xX22xX3xX113xX68cxX2fxX8axX3xX8axXdxX5fdxX3xXexX1fxX1axX2fxX8axX3xX2fxXbf5xX18xX3xX121xXf0xX2xX1adxX3xX25xX26xX3xX121xXf0xX121xXf0xX381xX3xX113xX63fxX2fxX8axX3xXexX1xX5fdxXdxX381xX3xX5xX26xX3xX1xX3a9xX2fxX8axX3xX14xX6xX22xX3xX4xX2ecxX3xXexX2ccxX4xX3xX113xX303xX3xXbxX1xX2c6xX4xX3xX1xX63fxXdxX3xX7xX6xX47xX3xX6bxX307xX4xX1xX3xX2fxX1xX6xX2fxX1xX3xX2fxX1xX940xXexX3xXexX1axX26xX2fxX3xX2fxX8axX26xX2fxX1xX3xX25xX86xXdxX3xXexXfb1xX3xX5xX659xX3xX14xX6xX22xX3xX6xX2fxX3xXexX1axX26xX2fxX3xXexX47xX22xX659xXexX3xX113xX2ccxXdxX3xX2xXf0xXf0xXf1xX125xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX47xXexX1xX1axX1fxXaxX12xX89x10ae3xX0xX55xXbxX12
NL