Bầu cử Singapore 2020: Đảng PAP cầm quyền tập trung vượt qua đại dịch
Ngày 27/6, Thủ tướng Lý Hiển Long , Tổng Thư ký đảng Hành động Nhân dân (PAP), đã công bố cương lĩnh tranh cử của PAP, trong đó tập trung nhấn mạnh yếu tố đoàn kết để cùng vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19.
143fxbc22x20b3xbe19x408bxd562xb74dx2ebaxb552xX7x6ed6xdd29x27c2xbc3axd063x2fcexX5xc554xXaxb51dx7ce9xbc6fx8928xX3xX4x564fxX3x50cexXdx37d0x45d7xX6xXbxa13axce6axX10xX3x84e1x65c0xX24xX25x1a7fxX3x6fa9x9e4dxX1cxX1dxX3x219cx72dexX2fxX3xX4xX14x8118xX3x1ebaxX15x973ax9b68xX1cxX3xXex41fbxXbxX3xXexX21xX15xX1cxX1dxX3xe181xa17ax7a69xXexX3xX37xX15xX6xX3xb5f0x27d5xXdxX3x5beax27ffxX4xX1xX0x79d3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx71e4xX10xX6xX54xXaxX12x42bbxX1dx1e28xX39xX3xX24x43a5xX59x51b2xb107xX3xXcxX1x3f32xX3xXexX48x6d54xX1cxX1dxX3xdd53x466dxX3xX68xXdxa776xX1cxX3xX83xX20xX1cxX1dxX3xX77xX3xXcxcbacxX1cxX1dxX3xXcxX1xX48xX3xdc71xX84xX3xX50xX2bxX1cxX1dxX3xX68xX70xX1cxX1xX3xX50x8469xX1cxX1dxX3xX6exX1x505cxX1cxX3xX54xXafxX1cxX3x9df0xX2fxX30xX2fx8fe3xX77xX3xX50xe0edxX3xX4xd4f2xX1cxX1dxX3xde6ax9471xX3xX4xX48xb57fxX1cxX1dxX3xX5xae00xX1cxX1xX3xXexX21xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xX4xX7bxX6xX3xX2fxX30xX2fxX77xX3xXexX21xX20xX1cxX1dxX3xX50x415exX3xXexX3exXbxX3xXexX21xX15xX1cxX1dxX3xX1cxX1xaa5bxX1cxX3xX35xX51xX1cxX1xX3xX39x9964xX15xX3xXexXc6xX3xX50xX20xX70xX1cxX3xX9bxX103xXexX3xX50xX88xX3xX4x8cafxX1cxX1dxX3xX47xX48xX49xXexX3xX37xX15xX6xX3xX4xX15xXa9xX4xX3xX9bxX1xX7bxX1cxX1dxX3xX1xX20xX2bxX1cxX1dxX3x1886x74eexad2dx89fdx88f7xb108xX2xcc2fx237cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXdxX35xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX35xX7xX139xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX54xXdxX7xXbxX5xX6xX39xX28xX3xXc5xX5xX20xX4xX9bx4fb5xX3xX35xX6xX21xX1dxXdxX1cxX139xX5xX10x7c0cxXexX28xX3xX6xX15xXexX20xX181xX3xX35xX6xX21xX1dxXdxX1cxX139xX21xXdxX1dxX1xXexX28xX3xX6xX15xXexX20xX181xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xXbxX20xX21xX10xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX2bxX1cxX1dxX3xX2fxX30xX2fxX3xX4xX14xX35xX3xX37xX15xX39xX3axX1cxX3xXexX3exXbxX3xXexX21xX15xX1cxX1dxX3xX47xX48xX49xXexX3xX37xX15xX6xX3xX50xX51xXdxX3xX54xX55xX4xX1xX3xX1xe0f6xX1cxX1xX3xX2bxX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX13cxXc5xX6xX20xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX20xX6xX13cxX47xX1cxX59xX1cxX10xae4fxX7xX59xX24xX25xX24xa605xX59xX2xX74xa80axX54xX76xX2xX224x9cfbxX24xX25xX228xXexX224xX13bxX22dxX228xX5xX2xX13cx2cc1xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xXbxX20xX21xX10xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX2bxX1cxX1dxX3xX2fxX30xX2fxX3xX4xX14xX35xX3xX37xX15xX39xX3axX1cxX3xXexX3exXbxX3xXexX21xX15xX1cxX1dxX3xX47xX48xX49xXexX3xX37xX15xX6xX3xX50xX51xXdxX3xX54xX55xX4xX1xXaxX3xX54xX6xXexX6xX139xXbxX1xX20xXexX20xX139xX20xX21xXdxX1dxXdxX1cxX6xX5xX139xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX28xX59xX59xX4xX54xX1cxXdxX35xX1dxX13cxX47xXdxX10xXexX1cxX6xX35xXbxX5xX15xX7xX13cxX47xX1cxX59xXexX76xX24xX25xX59xX15xXbxX5xX20xX6xX54xX10xX54xX59x1bbexXbxX4xX21exX47xX20xX47xXexX59xX24xX25xX24xX25xcd56xX25xX76xX2dcxX24xX74xX59xXexXexX2cfxX47xX1cxX2dcxX7xXdxX1cxX1dxX6xXbxX20xX21xX10xX13cxX239xXbxX1dxXaxX3xX59xX12xXcxX1xX7bxX3xXexX48xX7fxX1cxX1dxX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xXbxX20xX21xX10xX3xX83xX84xX3xX68xXdxX88xX1cxX3xX83xX20xX1cxX1dxX13cxX3xXb6xX6exX1dxX15xdab9xX1cxX28xX3xX30xa919xX2fxX59xXcxXcx46c9xX136xX6exXbaxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX54xX39xXaxX12xXcxX1xX7bxX3xXexX48xX7fxX1cxX1dxX3xX83xX84xX3xX68xXdxX88xX1cxX3xX83xX20xX1cxX1dxX3xXexX1xXc1xX1cxX1dxX3xXc5x505bxX20xX3xX9bxX1x6419xX15xX3xX1xXdx9063xX15xX3xXexX21xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xX1cx6693xX35xX3xX1cxX6xX39xX3xX4xX7bxX6xX3xX2fxX30xX2fxX3x2d54xX134xX15xXa9xX4xX3xX7xXc6xX1cxX1dxX77xX3xX134xXc1xX1cxX1dxX3xX47xXdxX36bxX4xX3xX47xX70xX3xXcxX48xXcaxX1cxX1dxX3xX5xX6xXdxX3xX4xX7bxX6xX3xX4xX1xa1c5xX1cxX1dxX3xXexX6xX13cx4068xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX54xX39xXaxX12xX83xX84xX3xX1dxXdxX2bxXdxX3xX4xX1xX20xX3xX5x1916xX6xX3xX4xX1x613axX1cxX3xX1cxX70xX39xX77xX3xXc1xX1cxX1dxX3xX1cx4a5exX15xX3xX21xddfcxX3xX4xX15xXa9xX4xX3xXc5xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX24xX25xX24xX25xX3xX9bxX1xXc1xX1cxX1dxX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX5xX70xX3xX4xX15xXa9xX4xX3xXc5xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXexX1xXc1xX1cxX1dxX3xXexX1xX48x927bxX1cxX1dxX3xX47xX7fxXdxX3xX47xXdxX36bxX4xX3xX1cxX1dxX48xX426xXdxX3xX54xXafxX1cxX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xXbxX20xX21xX10xX3xX50xX6xX1cxX1dxX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX50xXc6xXdxX3xX35xc689xXexX3xX47xX7fxXdxX3xX4xX15xXa9xX4xX3xX9bxX1xX7bxX1cxX1dxX3xX1xX20xX2bxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xXdxX3ecxX35xX3xXexX21xX3dfxX1cxX1dxX3xX1cxX1xXfaxXexX3xX35xX70xX3xXexX1xX103xX3xX1dxXdxX7fxXdxX3xXc5xX55xX3xX4xX15xXc6xX1cxX3xX47xX70xX20xX3xXexX21xX20xX1cxX1dxX3xX1cxX1xXdxX3axX15xX3xXexX1xX3exXbxX3xX9bx3a3dxX3xX37xX15xX6xX13cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX54xX39xXaxX12xXcxX21xX20xX1cxX1dxX3xXc5xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXc5xX1f9xX1cxX1xX3xXexX1xX48xX426xX1cxX1dxX77xX3xX4xX48xXcaxX1cxX1dxX3xX5xXcfxX1cxX1xX3xX4xX7bxX6xX3xX2fxX30xX2fxX3xX7xd39cxX3xXexX3exXbxX3xXexX21xX15xX1cxX1dxX3xX47xX70xX20xX3xX4xX361xX4xX3xX9bxX103xX3xX1xX20xX51xX4xX1xX3xX54xX70xXdxX3xX1xX51xX1cxX3xX4xX1xX20xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xXbxX20xX21xX10xX13cxX3xX6exX1xX48xX1cxX1dxX3xX47xX7fxXdxX3xXexX1xX3daxX4xX3xXexX21xX51xX1cxX1dxX3xX50xX51xXdxX3xX54xX55xX4xX1xX3xX1xXdxX36bxX1cxX3xX1cxX6xX39xX77xX3xX48xX15xX3xXexXdxX3ecxX1cxX3xX4xX6xX20xX3xX50xXa9xX3xX4xX7bxX6xX3xX2fxX30xX2fxX3xX5xX70xX3xX387xX1xX49xXbxX3xXexX361xX4xX3xX4xX116xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX6xX15xX3xX47xX48xX49xXexX3xX37xX15xX6xX3xX9bxX1xX7bxX1cxX1dxX3xX1xX20xX2bxX1cxX1dxX3xX1cxX1xX48xX3xXexX1xX103xX3xX1cxX70xX20xX13cxX3b7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX54xX39xXaxX12xX138xX3daxX3xX9bxXdxX103xX1cxX77xX3xX4xX15xXa9xX4xX3xXc5xX14xX15xX3xX4xX18xX3x4fcbxX15xXc6xX4xX3xX1xXa9xXdxX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xXbxX20xX21xX10xX3xX7xX4f3xX3xX54xXdxc798xX1cxX3xX21xX6xX3xX47xX70xX20xX3xX1cxX1dxX70xX39xX3xX2xX25xX59xX74xX13cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX54xX39xXaxX12xX2axX103xX1cxX3xXexX1xX426xXdxX3xX50xXdxX88xX35xX3xX1cxX70xX39xX77xX3xX50xXbexX3xX4xXecxX3xX2xX24xX3xX50xX2bxX1cxX1dxX3xXexX15xX39xX3ecxX1cxX3xXc5xXc6xX3xX7xX4f3xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1dxXdxX6xX3xXexX21xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX77xX3xXexX378xX1cxX1dxX3x4caaxX3xX50xX2bxX1cxX1dxX3xX7xX20xX3xX47xX7fxXdxX3xXc5xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX24xX25xX2xX224xX77xX3xX1x4b40xX6xX3xX1x38fexX1cxX3xXexX51xX20xX3xX21xX6xX3xX1cxX1xXdxX3axX15xX3xX4xX15xXa9xX4xX3xX50xXfaxX15xX3xXexX6xX39xX3xXc5xX6xX3xX1dxX6xX39xX3xX4xXfaxX1cxX3xXexX51xXdxX3xX35xXa9xXexX3xX7xXc6xX3xX9bxX1xX15xX3xX47xX3daxX4xX3xXc5xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX37xX15xX6xX1cxX3xXexX21xX3dfxX1cxX1dxX13cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX54xX39xXaxX12xX2axX2bxX1cxX1dxX3xX2fxX30xX2fxX3xX4xX14xX35xX3xX37xX15xX39xX3axX1cxX3xX54xX20xX3xX4xXc6xX3xXcxX1xX7bxX3xXexX48xX7fxX1cxX1dxX3xX83xX84xX3xX5c8xX15xX6xX1cxX1dxX3xX138xXdxX36bxX15xX3xX7xX361xX1cxX1dxX3xX5xX3exXbxX3xX7xX4f3xX3xXexX21xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xXexXfaxXexX3xX4xX2bxX3xX13bxX64exX3xX1dxX1xX103xX3xXexX51xXdxX3xX64exX2xX3xX9bxX1xX15xX3xX47xX3daxX4xX3xXc5xX14xX15xX3xX4xX18xX77xX3xX47xX7fxXdxX3xX24xX74xX3xX1dxX48xXcaxX1cxX1dxX3xX35xX456xXexX3xX35xX7fxXdxX3xX50xXbexX3xX50xX48xX49xX4xX3xX1dxXdxX7fxXdxX3xXexX1xXdxX36bxX15xX3xXexc2d9xX1cxX1xX3xXexX7fxXdxX3xX1cxX1dxX70xX39xX3xX24xX76xX59xX76xX13cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX54xX39xXaxX12xXcxX21xX20xX1cxX1dxX3xXc5xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX24xX25xX2xX224xX77xX3xX50xX2bxX1cxX1dxX3xX2fxX30xX2fxX3xX1dxXdxX70xX1cxX1xX3xX50xX48xX49xX4xX3xX228xX64exX59xX228xX13bxX3xX1dxX1xX103xX3xX47xX7fxXdxX3xX9bxX1xX366xX15xX3xX1xXdxX36bxX15xX3xX387xX134xX116xX1cxX1dxX3xXc5xX51xX1cxX77xX3xX47xX1f9xX3xXc5xX51xX1cxX3xX47xX70xX3xX47xX1f9xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xXbxX20xX21xX10xX13cxX3b7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX54xX39xXaxX12xXcxX21xX20xX1cxX1dxX3xX7xXc6xX3xX2xX2xX3xX50xX2bxX1cxX1dxX3xX50xXc6xXdxX3xX5xX3exXbxX3xX50xXbexX3xXexX15xX39xX3ecxX1cxX3xXc5xXc6xX3xX7xX4f3xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1dxXdxX6xX3xXc5xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1cxX378xX35xX3xX24xX25xX24xX25xX77xX3xX1dxXdxX7fxXdxX3xX37xX15xX6xX1cxX3xX7xX361xXexX3xX4xX1xX764xX1cxX1xX3xXexX21xX55xX3xX1cxX1xX3exX1cxX3xX50xX55xX1cxX1xX3xX4xX1x2b00xX3xX4xXecxX3xX50xX2bxX1cxX1dxX3xX134xXc1xX1cxX1dxX3xX1cxX1xXafxX1cxX3xXb6x1ea0xX2fxXbaxX3xX47xX70xX3xX50xX2bxX1cxX1dxX3xXcxXdxX103xX1cxX3xXc5xXa9xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xXbxX20xX21xX10xX3xXb6xX2fxX1axX2fxXbaxX77xX3xX54xX20xX3xXc1xX1cxX1dxX3xXcxX6xX1cxX3xX134xX1xX10xX1cxX1dxX3xX13xX20xX4xX9bxX77xX3xX4xX3daxX15xX3xXexX1xX70xX1cxX1xX3xX47xXdxX3ecxX1cxX3xX4xX7bxX6xX3xX2fxX30xX2fxX77xX3xXexX1xX70xX1cxX1xX3xX5xX3exXbxX3xXexX1xX361xX1cxX1dxX3xX64exX59xX24xX25xX2xX13bxX77xX3xX4xXecxX3xXexX1xX88xX3xXexX51xX20xX3xX21xX6xX3xXexX1xX361xX4xX1xX3xXexX1xX66axX4xX3xX1cxX1xXfaxXexX3xX50xX55xX1cxX1xX3xX4xX1xX20xX3xX50xX2bxX1cxX1dxX3xX2fxX30xX2fxX13cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX54xX39xXaxX12xX6exX1dxX70xX39xX3xX2axX3axX3xX4xX18xX3xX50xX48xX49xX4xX3xXfaxX1cxX3xX50xX55xX1cxX1xX3xX47xX70xX20xX3xX64exX25xX59xX76xX77xX3xXexX1xX10xX20xX3xX50xXecxX3xX4xX361xX4xX3xX50xX2bxX1cxX1dxX3xXexX1xX6xX35xX3xX1dxXdxX6xX3xXexX21xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xX7xX4f3xX3xX4xX1xX764xX1cxX1xX3xXexX1xX66axX4xX3xX50xX378xX1cxX1dxX3xX9bxX84xX3xX66axX1cxX1dxX3xX4xX18xX3xX47xXdxX3ecxX1cxX3xX47xX70xX3xX4xX361xX4xX3xX9bxX1xX15xX3xX47xX3daxX4xX3xXexX21xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX13cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX54xX39xXaxX12xX1axX6xX15xX3xX1cxX1dxX70xX39xX3xX50xX3axX3xX4xX18xX77xX3xX4xX361xX4xX3xX50xX2bxX1cxX1dxX3xX7xX4f3xX3xX4xXecxX3xX228xX3xX1cxX1dxX70xX39xX3xXexX93xX3xX4xX1xX66axX4xX3xX47xX3exX1cxX3xX50xXa9xX1cxX1dxX3xXexX21xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xX13cxX3xXcxXfaxXexX3xX4xX2bxX3xX4xX361xX4xX3xX1xX20xX51xXexX3xX50xXa9xX1cxX1dxX3xX47xX3exX1cxX3xX50xXa9xX1cxX1dxX3xXexX21xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xX7xX4f3xX3xX54xd5ccxX1cxX1dxX3xXexX21xX20xX1cxX1dxX3xX6exX1dxX70xX39xX3xX68xX51xX3xX1cxX1xXdxX36bxXexX3xX13bxX59xX74xX3xX47xX70xX3xX4xX18xX3xXexX21xXdxX3xX7xX4f3xX3xX50xXdxX3xXc5x401bxX3xXbxX1xXdxX103xX15xX3xX47xX70xX20xX3xX1cxX1dxX70xX39xX3xX2xX25xX59xX74xX13cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX54xX39xXaxX12xX134xXcaxX3xX37xX15xX6xX1cxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX6xXbxX20xX21xX10xX3xXb6xb322xX83xX138xXbaxX3xX4xX1xX20xX3xXc5xXdxX103xXexX3xX54xX20xX3xX50xX51xXdxX3xX54xX55xX4xX1xX3xX134xX135xX136xX137xX138xX139xX2xX13bxX77xX3xXexX93xX1cxX1dxX3xXexX15xX39xX88xX1cxX3xX4xX18xX3xX24xX25xX24xX25xX3xX7xX4f3xX3xX9bxX1xXc1xX1cxX1dxX3xX4xXecxX3xX4xX361xX4xX3xX1xX20xX51xXexX3xX50xXa9xX1cxX1dxX3xXexX15xX14xX1cxX3xX1xX70xX1cxX1xX3xX47xX3exX1cxX3xX50xXa9xX1cxX1dxX3xXexX21xX6xX1cxX1xX3xX4xX18xX3xX21xX14xX35xX3xX21xXa9xX3xX1cxX1xX48xX3xXexX21xX48xX7fxX4xX3xX50xXafxX39xX13cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX54xX39xXaxX12xX134xX361xX4xX3xX50xX2bxX1cxX1dxX3xX50xX48xX49xX4xX3xXbxX1x94a7xXbxX3xXexX93xX3xX4xX1xX66axX4xX3xX4xX361xX4xX3xX1cxX1xXecxX35xX3xXexXdxX103xXbxX3xX4xX3exX1cxX3xX4xX18xX3xXexX21xXdxX77xX3xX1cxX1xX48xX1cxX1dxX3xX9bxX1xXc1xX1cxX1dxX3xX37xX15xX361xX3xX224xX3xX1cxX1dxX48xX426xXdxX3xX47xX70xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX7xX18xX3xX54x9a8bxX1cxX1dxX3xX9bxX1xX366xX15xX3xXexX21xX6xX1cxX1dxX3xXexX21xX20xX1cxX1dxX3xX7xX15xXc6xXexX3xX37xX15xX361xX3xXexX21xX1f9xX1cxX1xX3xX50xXdxX3xX5xX51xXdxX77xX3xXexXdxX103xXbxX3xX2cfxX3b0xX4xX77xX3xX9bxX88xX3xX4xX2bxX3xX9bxX1xXdxX3xXexX21xX2bxX3xX5xX426xXdxX3xXbxX1xXa5cxX1cxX1dxX3xX47xXfaxX1cxX3xXc5xX361xX20xX3xX4xX1xX764xX13cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX20xX15xX21xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX30xX325xX2fxX0xX59xXbxX12