HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng thực hiện có hiệu quả các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất
(Baothanhhoa.vn) - HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng (thị trấn Thiệu Hóa) là đơn vị sản xuất, kinh doanh phục vụ nông nghiệp và chủ yếu gồm các khâu dịch vụ, như: thủy lợi phí, nội đồng, cày bừa, thu gom rác, tín dụng nội bộ, điện sáng, cung ứng giống, phân bón và sản xuất lúa lai F1.
d375x15230xf4fexfd13x117cfx163e9x1536dx10fe8x17e79xX7x11037x1458ex12bccx18675x108aax11f8dxX5xf9b8xXaxec3cx10bc2xXcxff7cxX3x17ea3x15da3xX4xX1xX3xe5c1x10311xX3x16003x17c84xX1fx13105xX3xX1fxX22xX1xXdx10d2bxXbxX3xXcxX1xXdxX28xf57exX3xX13x1207exX1fxX22xX3xXexX1x1238cxX4xX3xX1xXdxX28xX1fxX3xX4xf0abxX3xX1xXdxX28xX2fxX3xd611xX2fx17bc1xX3xX4x144c5xX4xX3x15dbdxX1xebfbxX2fxX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX1dxX4xX3xX1cxX1dxX3xX7xX4axX1fxX3xe13bxX2fx13f1fxXexX0x1600bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX17xXaxX12xX13xXcxX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1fxX22xX3xX1fxX22xX1xXdxX28xXbxX3xXcxX1xXdxX28xX2fxX3xX13xX32xX1fxX22xX3xe99dxXexX1xX18xX3xXexfb58xX6bxX1fxX3xXcxX1xXdxX28xX2fxX3xX13xX41xX6x10589xX3xX5x10050xX3x139b5x154f3xX1fxX3xX1cxX18xX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexdbf8xX3xX50xXdxX1fxX1xX3xX17x1778exX6xX1fxX1xX3xXbxX1xX1dxX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1fxX22xX3xX1fxX22xX1xXdxX28xXbxX3xX1cxXbcxX3xX4xX1x17125xX3x13cfbx15a7axX2fxX3xX22xe52dx17e21xX3xX4xX4dxX4xX3xX50xX1xX52xX2fxX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXcdxX3xX1fxX1xX32xe1b9xX3xXexX1xXf3xXf5xX3xX5x166a9xXdxX3xXbxX1xe061xXcdxX3xX1fx10946xXdxX3xXbexXfaxX1fxX22xXcdxX3xX4xXbcxXf5xX3x11cc8x114f0xX6xXcdxX3xXexX1xX2fxX3xX22xXd5xXfbxX3xXacxX4dxX4xXcdxX3xXexX11fxX1fxX3xX17xX1dxX1fxX22xX3xX1fxX123xXdxX3xX130xX123xXcdxX3xXbexXdxX28xX1fxX3xX7xX4dxX1fxX22xXcdxX3xX4xX2fxX1fxX22xX3xef05xX1fxX22xX3xX22xXdx11c36xX1fxX22xXcdxX3xXbxX1xX52xX1fxX3xX130xX41xX1fxX3xX1cxXbcxX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexX3xX5x10694xX6xX3xX5xX6xXdxX3x105b9xX2xe2d1xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf75exX6xXbxXexXdxXd5xX1fxXaxX12xX0xXdxXfbxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXexX1xX2fxXfbxX130xX3xXdxX19dxX10xX1fxXexX10xXacxXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXax175a0xXdxX17xXexX1xX112xX3x1403fx14103xX1d1xXbxX69xf67axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX112xX3xd49fxX1d1xX1d1xXbxX69xX1d5xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX6exX6exXdxX18dxX130xX6xXd5xXexX1xX6xX1fxX1xX1xXd5xX6xX18dxX1cxX1fxX6exX1fxX10xX1c9xX7xX6exfab1xX2xf063xX204xX6exX2xfbf2xX20axX17xX206xX2x166bbxX204xX20fx181e4xX2xXexX20fxX1dfxX2xX1d1x14424xX5xX1d1xX18dx15bacxXbxX22x1721dxXacxX9xX206xX20axX1dfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1fxX22xX3xX1fxX22xX1xXdxX28xXbxX3xXcxX1xXdxX28xX2fxX3xX13xX32xX1fxX22xX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX28xX1fxX3xX4xX41xX3xX1xXdxX28xX2fxX3xX48xX2fxX4axX3xX4xX4dxX4xX3xX50xX1xX52xX2fxX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX1dxX4xX3xX1cxX1dxX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexXaxX3xX1c9xXdxX17xXexX1xX9xXaxX1d0xX1d1xX1d1xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1dfxX1d1xX1d1xXaxX3xX6exX12xX13xX28xX3xXexX1xX169xX1fxX22xX3xXbexXdxX28xX1fxX3xX17xXd5xX3xX13xXcxX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1fxX22xX3xX1fxX22xX1xXdxX28xXbxX3xXcxX1xXdxX28xX2fxX3xX13xX32xX1fxX22xX3xX48xX2fxX4axX1fxX3xX5xfa38xX3xXbxX1xX1dxX4xX3xX1cxX1dxX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexXcdxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1xXd5x16645xXexX3xX4xXf3xX6xX3x179e1xX1xX52xX1fxX3xX17xX52xX1fxX3xXexX1xX18xX3xXexXacxX6bxX1fxX3xXcxX1xXdxX28xX2fxX3xX13xX41xX6xX18dxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b9fxXd5xX17xXf5xXaxX12xXcxXacxXd5xX1fxX22xX3xXexX1xed0cxXdxX3xX22xXdxX6xX1fxX3xX48xX2fxX6xXcdxX3xX1fxX1xX6bxXexX3xX5xXbcxX3xXexX131xX3xX1fx17785xXfbxX3xX204xX1d1xX2xX219xX3xXbexXf6xX1fxX3xX1fxX6xXf5xXcdxX3xX13xXcxX15xX3xXbex156c2xX3xX4xX41xX3xX130xX32x157d7xX4xX3xXbxX1xX4dxXexX3xXexXacxXdx145b7xX1fxX3xXbexX4dxX1fxX22xX3xX50xX1xX11fxX4xX1xX3xX5xX28xX18dxX3xX19dxX4dxX4xX3xX50xX1xX52xX2fxX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX4xXf3xX6xX3xX13xXcxX15xX3xX22xX41xXbxX3xXbxX1x158baxX1fxX3xXbexX37axX3xX4xX4dxX4xX3xXexX1xXbcxX1fxX1xX3xX1cxXdx14280xX1fxXcdxX3xX300xX1xX52xX1fxX3xX17xX52xX1fxX3xXexXacxX3bdxX1fxX3xXbexX18xX6xX3xX130xXbcxX1fxX3xXbxX1xX4dxXexX3xXexXacxXdxX37axX1fxX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexXcdxX3xX50xXdxX1fxX1xX3xX17xXd5xX6xX1fxX1xXcdxX3xX1fxX52xX1fxX22xX3xX4xX6xXd5xX3xXexX1xX2fxX3xX1fxX1x12bbbxXbxX18dxX18dxX18dxX3xX300xX1xX32xXcdxX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexX3xXacxX6xX2fxX3xXfbxXbcxX2fxX3xX5xXbcxX3xXexX1xXf6xX3xXfbxX2f9xX1fxX1xX3xX4xXf3xX6xX3xX13xXcxX15xX3xXexXacxXd5xX1fxX22xX3xX1fxX1xed05xX1fxX22xX3xX1fxX352xXfbxX3xX22xX3abxX1fxX3xXbexX52xXf5xXcdxX3xXexX131xX3xX1fxX1xX43fxX1fxX22xX3xX1cx15781xX1fxX22xX3xXbexX6bxXexX3xXexXacxXfaxX1fxX22xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX1dxX3xX5xX184xX6xX3xX50x1814cxXfbxX3xX1xXdxX28xX2fxX3xX48xX2fxX4axX3xX50xXdxX1fxX1xX3xXexXf6xXcdxX3xX13xXcxX15xX3xXbexX368xX3xXfbxX2f9xX1fxX1xX3xX17xX2f9xX1fxX3xX4xX1xX2fxXf5xX37axX1fxX3xXbex14d6dxXdxX3xX7xX6xX1fxX22xX3xXexXacxXfaxX1fxX22xX3xXacxX6xX2fxX3xXfbxXbcxX2fxX18dxX3xX13xXdxX28xX1fxX3xX13xXcxX15xX3xXbexX368xX3xXbxX1xX4dxXexX3xXexXacxXdxX37axX1fxX3xXbexX32xX11axX4xX3xX1xXbfxX1fxX3xX2xX1dfxXcdxX219xX3xX1xX6xX3xXexXacxXfaxX1fxX22xX3xXacxX6xX2fxX3xXfbxXbcxX2fxX3xXbexX32xX11axX4xX3xX4xX6bxXbxX3xX22xXdxX6bxXf5xX3xX4xX1xX163xX1fxX22xX3xX1fxX1xX407xX1fxX3xXbexX2f9xXexX3xXexXdxX3bdxX2fxX3xX4xX1xX2fx10bb3xX1fxX3x11573xXdxX10xXex176e7xf4bbx121c6xXcdxX3xX7xX4axX1fxX3xXbxX1xX513xXfbxX3xXbexX32xX11axX4xX3xXexXdxX3bdxX2fxX3xXexX1xX1dxX3xXexX2f9xXdxX3xX4xX4dxX4xX3xX4xX1xX11axX3xX5xX36fxX1fxXcdxX3xX4xX1xX11axX3xXbexX3abxX2fxX3xXfbxX169xXdxX3xX1cxXbcxX3xX1xX28xX3xXexX1xX169xX1fxX22xX3xX4xX4dxX4xX3xX7xXdxX3bdxX2fxX3xXexX1xX18xX3x1278cxX3xX1fxX1xXdxe5e9xX2fxX3xXbexX18xX6xX3xXbxX1xX32xXbfxX1fxX22xX3xXexXacxX3bdxX1fxX3xXbexX18xX6xX3xX130xXbcxX1fxX3xXexf179xX1fxX1xX18dxX18dxX18dxXcdxX3xX17xXd5xX6xX1fxX1xX3xXexX1xX2fxX3xXbexX2f9xXexX3xXexX131xX3xX212xX1d0xX1d1xX3xXexXacxXdxX28xX2fxX3xXbexXfaxX1fxX22xX3xXbexXf6xX1fxX3xX206xX1d1xX1d1xX3xXexXacxXdxX28xX2fxX3xXbexXfaxX1fxX22xX6exX1xX6xX6exX1fxX352xXfbxX18dxX3x12589xXdxX3xXbexX20xXdxX3xX1cxX36fxXdxX3xXbexX41xXcdxX3xX13xXcxX15xX3xXbexX368xX3xX5xXdxX3bdxX1fxX3xX50xXf6xXexX3xX1cxX36fxXdxX3xX19dxX20xX1fxX22xX3xXexXf5xX3xX19dxX51cxX3x1251bxX11fxX6xX3xXbexX32xX339xX1fxX22xX3x13b3fxX6xXfbxX3x1283cxXbfxX1fxX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexX3xX1fxX20xX1fxX22xX3xX1fxX22xX1xXdxX28xXbxX3xXexX1xX10xXd5xX3xX1xX32xX36fxX1fxX22xX3xX4xX20xX1fxX22xX3xX1fxX22xX1xX28xX3xX4xX6xXd5xXcdxX3xX130xX6xXd5xX3xXexXdxX3bdxX2fxX3xX7xX4axX1fxX3xXbxX1xX513xXfbxX3xX17xX32xX6xX3xX1cxXbcxX1fxX22xX3x17342xXdxXfbxX3xX13xXd5xXbcxX1fxX22xX3xX1xX407xX2fxX18dxX3xX5d0xXf6xX1fxX3xX1fxX6xXf5xXcdxX3xX13xXcxX15xX3xXbexX368xX3xX69xX52xXf5xX3xX17xX38xX1fxX22xX3xXbexX32xX11axX4xX3xX204xX1dfxX18dxX1d1xX1d1xX1d1xXfbxX204xX3xX1fxX1xXbcxX3xXfbxXbcxX1fxX22xX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexX3xX17xX32xX6xX3xX1cxXbcxX1fxX22xX3xX65axXdxXfbxX3xX13xXd5xXbcxX1fxX22xX3xX1xX407xX2fxXcdxX3xX17xXd5xX6xX1fxX1xX3xXexX1xX2fxX3xXbexX2f9xXexX3xXexX131xX3xX204xXcdxX204xX3xXex10f3exX3xXbexXfaxX1fxX22xX3xXbexXf6xX1fxX3xX204xXcdxX219xX3xXexX6d0xX3xXbexXfaxX1fxX22xX6exX1xX6xX6exX1fxX352xXfbxX18dxX18dxX18dxX3xX516xX571xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xXbexXdxX28xX1fxX3xX7xX4dxX1fxX22xXcdxX3xX1fxX1xX43fxX1fxX22xX3xX1fxX352xXfbxX3xX48xX2fxX6xXcdxX3xX1xX28xX3xXexX1xX169xX1fxX22xX3xXbexXdxX28xX1fxX3xX17xXd5xX3xX13xXcxX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1fxX22xX3xX1fxX22xX1xXdxX28xXbxX3xXcxX1xXdxX28xX2fxX3xX13xX32xX1fxX22xX3xX48xX2fxX4axX1fxX3xX5xX2dexXcdxX3xX50xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4dxX4xX3xX4x12b53xX1fxX22xX3xX50xX1xX20xX1fxX22xX3xX1fxX22xX131xX1fxX22xX3xXbxX1xX4dxXexX3xXexXacxXdxX37axX1fxX18dxX3xX13xX28xX3xXexX1xX169xX1fxX22xX3xXfbxX4dxXf5xX3xX130xXdxXf6xX1fxX3xX4dxXbxX3xXbexX32xX11axX4xX3xX13xXcxX15xX3xXbexX3abxX2fxX3xXexX32xX3xX5x10348xXbxX3xXbex125d9xXexX3xXfbxX36fxXdxX3xXbexX37axX3xX1fxX52xX1fxX22xX3xX4xX20xX1fxX22xX3xX7xX2fxX6bxXexX3xX1cxXbcxX3xX1xX28xX3xXexX1xX169xX1fxX22xX3xX17xX52xXf5xX3xX4xX4dxXbxX3xXexXacxX3abxX1fxX3xX17xX3abxX1fxX3xXexX1xX6xXf5xX3xXexX1xXf6xX3xX130xe8cbxX1fxX22xX3xX17xX52xXf5xX3xX4xX4dxXbxX3xX130x12de5xX4xX3xX1fxX1xX7e4xXfbxX3xX130xX4axXd5xX3xXbexX4axXfbxX3xX6xX1fxX3xXexXd5xXbcxX1fxX3xXexXacxXd5xX1fxX22xX3xX1cxXdxX28xX4xX3xX4xX2fxX1fxX22xX3xX4xX6bxXbxX3xXbexXdxX28xX1fxX3xXbxX1xX1dxX4xX3xX1cxX1dxX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexXcdxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1xXd5xX2f9xXexX3xX4xXf3xX6xX3xX300xX1xX52xX1fxX3xX17xX52xX1fxX3xXexXacxX3bdxX1fxX3xXbexX18xX6xX3xX130xXbcxX1fxX3xXexX1xX18xX3xXexXacxX6bxX1fxX3xXcxX1xXdxX28xX2fxX3xX13xX41xX6xX3xX1fxX22xXbcxXf5xX3xX4xXbcxX1fxX22xX3xXexX169xXexX3xX1xXbfxX1fxX18dxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32bxXd5xX17xXf5xXaxX12xXcxX1xX38xX4xX3xXexXf6xX3xX4xX1xXd5xX3xXexX1xX6bxXf5xXcdxX3xXexXacxXd5xX1fxX22xX3xX48xX2fxX4dxX3xXexXacx101ccxX1fxX1xX3xXbxX1xX4dxXexX3xXexXacxXdxX37axX1fxX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexXcdxX3xX50xXdxX1fxX1xX3xX17xXd5xX6xX1fxX1xXcdxX3xX13xXcxX15xX3xX5xX2fxX20xX1fxX3xX1fxX1xX407xX1fxX3xXbexX32xX11axX4xX3xX7xX38xX3xX48xX2fxX6xX1fxX3xXexX52xXfbxX3xX4xXf3xX6xX3xX5xX368xX1fxX1xX3xXbexX2f9xXd5xXcdxX3xX4xX1xX58dxX3xXbexX2f9xXd5xX3xX7xX4dxXexX3xX7xX6xXd5xX3xX4xXf3xX6xX3xX4xX4dxX4xX3xX4xX6bxXbxX3xX1cxXbcxX3xX7xX38xX3xXbexXfaxX1fxX22xX3xXexX1xX2fxX407xX1fxX3xX4xXf3xX6xX3xX300xX1xX52xX1fxX3xX17xX52xX1fxX3xXexXacxX3bdxX1fxX3xXbexX18xX6xX3xX130xXbcxX1fxX18dxX3xX19dxX4dxX4xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX4xXf3xX6xX3xX13xXcxX15xX3xXbxX1xX4dxXexX3xXexXacxXdxX37axX1fxXcdxX3xX130xX4axXd5xX3xXbexX4axXfbxX3xX1cxXdxX28xX4xX3xX5xXbcxXfbxX3xX4xX1xXd5xX3xX4xX4dxX4xX3xXexX1xXbcxX1fxX1xX3xX1cxXdxX3bdxX1fxXcdxX3xX22xX41xXbxX3xXbxX1xX3abxX1fxX3xXbxX1xX4dxXexX3xXexXacxXdxX37axX1fxX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexX3xX4xXf3xX6xX3xX300xX1xX52xX1fxX3xX17xX52xX1fxX3xXexXacxX3bdxX1fxX3xXbexX18xX6xX3xX130xXbcxX1fxX18dxX3xXcxX1xX2fxX3xX1fxX1xX407xXbxX3xX130xX8b0xX1fxX1xX3xX48xX2fxX52xX1fxX3xX4xXf3xX6xX3xX1fxX22xX32xX339xXdxX3xX5xX6xXd5xX3xXbexX123xX1fxX22xX3xXexXacxX38xX4xX3xXexXdxXf6xXbxX3xX5xXbcxXfbxX3xX1cxXdxX28xX4xX3xXexXacxXd5xX1fxX22xX3xX13xXcxX15xX3xXbexX2f9xXexX3xXexX131xX3xX204xX3xXexXacxXdxX28xX2fxX3xXbexXfaxX1fxX22xX3xXbexXf6xX1fxX3xX212xXcdxX219xX3xXexXacxXdxX28xX2fxX3xXbexXfaxX1fxX22xX6exX1fxX22xX32xX339xXdxX6exXexX1xX4dxX1fxX22xX3xX1cxXbcxX3xX13xXcxX15xX3xXbexX41xX1fxX22xX3xX130xX4axXd5xX3xX1xXdxX37axXfbxX3xX69xX368xX3xX1xX123xXdxX3xX4xX1xXd5xX3xX1fxX22xX32xX339xXdxX3xX5xX6xXd5xX3xXbexX123xX1fxX22xX3xXbexX3abxXf5xX3xXbexXf3xX3xXexX1xX10xXd5xX3xXbexX184xX1fxX22xX3xX48xX2fxXf5xX3xXbexX18xX1fxX1xX18dxX3xX5d0xXfaxX1fxX22xX3xXexX1xX339xXdxXcdxX3xX1xXd5xXbcxX1fxX3xXexX1xXbcxX1fxX1xX3xX1fxX22xX1xe0e2xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX123xXbxX3xX1fxX22xX52xX1fxX3xX7xX4dxX4xX1xX3xX300xX1xXbcxX3xX1fxX32xX36fxX4xX3xXexX1xX10xXd5xX3xX48xX2fxXf5xX3xXbexX18xX1fxX1xX18dxX3xX5d0xXdxX3xXbexX20xXdxX3xX1cxX36fxXdxX3xXbexX41xXcdxX3xX1xXbcxX1fxX22xX3xX1fxX352xXfbxXcdxX3xX13xXcxX15xX3xXbexX368xX3xXbexX3abxX2fxX3xXexX32xX3xX1fxX22xX2fxXfaxX1fxX3xX1cxX169xX1fxX3xXexX4dxXdxX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexX3xXexX131xX3xX204xX1d1xX1d1xX3xXbexXf6xX1fxX3xX212xX1d1xX1d1xX3xXexXacxXdxX28xX2fxX3xXbexXfaxX1fxX22xX1d5xX3xXf3xX1fxX22xX3xX1xX123xX3xX1fxX22xX32xX339xXdxX3xX1fxX22xX1xd8eaxXd5xX3xX1cxXbcxX3xX4xX4dxX4xX3xXbxX1xXd5xX1fxX22xX3xXexXacxXbcxXd5xX3xX4xXf3xX6xX3xXbexX18xX6xX3xXbxX1xX32xXbfxX1fxX22xX3xXexX131xX3xX20axX3xXbexXf6xX1fxX3xX2xX1d1xX3xXexXacxXdxX28xX2fxX3xXbexXfaxX1fxX22xX18dxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32bxXd5xX17xXf5xXaxX12xX5d0xX37axX3xXbexX2f9xXexX3xXbexX32xX11axX4xX3xX1fxX1xX43fxX1fxX22xX3xX50xXf6xXexX3xX48xX2fxX4axX3xXexXacxX3bdxX1fxX3xX5xXbcxX3xX17xXd5xX3xX13xXcxX15xX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX28xX1fxX3xXbexX184xX1fxX22xX3xX4xX4dxX4xX3xX48xX2fxXf5xX3xXbexX18xX1fxX1xX3xX4xXf3xX6xX3xX608xX2fxX407xXexX3xX13xXcxX15xX3xX1fxX352xXfbxX3xX204xX1d1xX2xX204xX1d5xX3xXbxX1xX32xXbfxX1fxX22xX3xX4dxX1fxX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexXcdxX3xX50xXdxX1fxX1xX3xX17xXd5xX6xX1fxX1xX3xXbexX368xX3xXbexX32xX11axX4xX3xXbexX2f9xXdxX3xX1xX123xXdxX3xXexX1xXbcxX1fxX1xX3xX1cxXdxX3bdxX1fxX3xX13xXcxX15xX3xX48xX2fxXf5xXf6xXexX3xX1fxX22xX1xX18xX18dxX3xX5d0xXdxX3xXbexX20xXdxX3xX1cxX36fxXdxX3xXbexX41xXcdxX3xX13xXcxX15xX3xX130xX169xX3xXexXacxX11fxX3xX130xX123xX3xXfbxX4dxXf5xX3xXbexXdxX571xX2fxX3xX1xXbcxX1fxX1xX3xX22xX7f1xX1fxX3xX1fxX1xe148xXcdxX3xX130xX4axXd5xX3xXbexX4axXfbxX3xXbexX184xX1fxX22xX3xX1fxX22xX32xX339xXdxXcdxX3xXbexX184xX1fxX22xX3xX1cxXdxX28xX4xX1d5xX3xXbexXfaxX1fxX22xX3xXexX1xX339xXdxXcdxX3xXexX352xX1fxX22xX3xX4xX32xX339xX1fxX22xX3xX4xX20xX1fxX22xX3xXexX4dxX4xX3xX50xXdxX37axXfbxX3xXexXacxX6xXcdxX3xX22xXdxX4dxXfbxX3xX7xX4dxXexX3xX1xXdxX28xX2fxX3xX48xX2fxX4axX3xX4xX20xX1fxX22xX3xX1cxXdxX28xX4xX3xX4xXf3xX6xX3xXexX131xX1fxX22xX3xX4xX4dxX3xX1fxX1xX52xX1fxXcdxX3xX130xX123xX3xXbxX1xX407xX1fxX18dxX3xX300xX22xXd5xXbcxXdxX3xXacxX6xXcdxX3xXexXacxXd5xX1fxX22xX3xX48xX2fxX4dxX3xXexXacxX8b0xX1fxX1xX3xXbxX1xX4dxXexX3xXexXacxXdxX37axX1fxX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexXcdxX3xX50xXdxX1fxX1xX3xX17xXd5xX6xX1fxX1xXcdxX3xX13xXcxX15xX3xXbexX368xX3xXbxX1xX4dxXexX3xXbexX123xX1fxX22xX3xX4xX4dxX4xX3xXbxX1xXd5xX1fxX22xX3xXexXacxXbcxXd5xX3xXexX1xXdxX3xXbexX2fxX6xX3xX1cxXbcxX3xX1xXbcxX1fxX22xX3xX1fxX352xXfbxX3xXexX4a1xX1fxX22xX3xX50xXf6xXexXcdxX3xX50xX1xX10xX1fxX3xXexX1xX32xX56cxX1fxX22xX3xX50xX18xXbxX3xXexX1xX339xXdxX18dxX3xX13xXcxX15xX3xXbxX1xX169xXdxX3xX1xX11axXbxX3xX1cxX36fxXdxX3xX4xX4dxX4xX3xXbexXbfxX1fxX3xX1cxX18xX3xX4xX41xX3xX5xXdxX3bdxX1fxX3xX48xX2fxX6xX1fxX3xXexX4a1xX3xX4xX1xX163xX4xX3xX1fxX1xXdxX571xX2fxX3xX5xX36fxXbxX3xXexX407xXbxX3xX1xX2fxX6bxX1fxXcdxX3xX4xX1xX2fxXf5xX37axX1fxX3xX22xXdxX6xXd5xX3xX50xX1xXd5xX6xX3xX1xX7f1xX4xX3xe8dfxX3xX50x13c2dxX3xXexX1xX2fxX407xXexXcdxX3xXbexX32xX6xX3xX4xX4dxX4xX3xX5xXd5xX2f9xXdxX3xX4xX52xXf5xX3xXexXacxXfaxX1fxX22xX3xXfbxX36fxXdxX3xX4xX41xX3xX1fxX352xX1fxX22xX3xX7xX2fxX6bxXexXcdxX3xX4xX1xX6bxXexX3xX5xX32xX11axX1fxX22xX3xX4xX6xXd5xX3xX1cxXbcxXd5xX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexX3xX1cxXbcxX3xXacxX184xXexX3xX50xXdxX1fxX1xX3xX1fxX22xX1xXdxX28xXfbxX3xXexX131xX3xXexX1xX38xX4xX3xXexXf6xX3xX7xX4axX1fxX3xX69xX2fxX6bxXexX3xXbexX37axX3xX1fxX1xX52xX1fxX3xXacxX6xX3xX17xXdxX28xX1fxX3xXacxX123xX1fxX22xX18dxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32bxXd5xX17xXf5xXaxX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX69xXex1603dxX6xX5xXdxX22xX1fxX112xX3xXacxXdxX22xX1xXexX1d5xXaxX12xX0xX7xXexXacxXd5xX1fxX22xX12xX32bxXbcxXdxX3xX1cxXbcxX3xX4axX1fxX1xX112xX3xX15xX2fxX52xX1fxX3xX13xX45axX1fxX22xX0xX6exX7xXexXacxXd5xX1fxX22xX12xX0xX6exXbxX12