Thêm 3 dự án viện trợ nhân đạo Triều Tiên được miễn trừng phạt
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, Ủy ban trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cho phép 3 tổ chức quốc tế vận chuyển vật phẩm vào Triều Tiên, để thực hiện các dự án viện trợ nhân đạo.
b0cx4f4bx909fx76d8x61dex2439x4fc3x5dd0x55dfxX7xb44fx6923x7f17x49d9x70bcx9f7axX5x8f31xXax87ddxXcxX1x1e84x713bxX3x4921xX3xf3dx51e7xX3x6481xca64xX3x884fxXdxbc09xX1exX3xXexad4axa5f2xX3xX1exX1x93ecxX1exX3x9a15x5337xa6aexX3xXcxX26xXdx5c9ax2a01xX3xXcxXdxX15xX1exX3xX2ex9a43xX27xX4xX3xX16xXdx2278xX1exX3xXexX26xd6dxX1ex3bfaxX3xXbxX1xX2fxXexX0x83a0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx91d7xX10xX6xX1axXaxX12xXcxX26xX3exbb4bxX4xX3xXexX1xX35xX16xX3xX61x830bxXdxX3xX1exX4bxX1xa000xX3xXexX1xX3exX27xX1exX4bxX3xX2ex58c6xX1exX1xX3x8640x6f26x79d1xXcxX26xXdxX35xX36xX3xX5x4049xX1exX3xXexX1x2d89xX3xX1xX6xXdx3c58xX3x14c3x428dxX3xc7cdxX6xX1exX3xXexX26xX49xX1exX4bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX3xXexX1xX36xX73xX4xX3xX61xX73xXdxX3xX2ex9281xX1exX4bxX3x3d58x6978xX30xX3xX6xX1exX3xb753xXdxX15xX1exX3xX1xX27xXbxX3x8b17xX36xbf89xX4xX3xX2ex43b4xX3xX4xX1xX30xX3xXbxX1x8dcbxXbxX3xX18xX3xXex2bc0xX3xX4xX1xX96xX4xX3xXd9xX36xXdbxX4xX3xXex8810xX3xX20x93cdxX1exX3xX4xX1xX36xX9ex7726xX1exX3xX20xXfdxXexX3xXbxX1x1fe4xX16xX3xX20x4686xX30xX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX9bxX3xX2exX104xX3xXexX1xX1bxX4xX3xX1xXdxX22xX1exX3xX4xX1dxX4xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX1exX3xXexX26xX27xX3xX1exX1xX2bxX1exX3xX2exX2fxX30xb201xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx171axX6xXbxXexXdxX30xX1exXaxX12xX0xXdxX16xX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX89xXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX1axXdxX7xXbxX5xX6xX9ex6f80xX3xXa0xX5xX30xX4x49eax49c5xX3xX16xX6xX26xX4bxXdxX1exX89xX5xX10x3230xXexX186xX3xX6xX36xXexX30xX18dxX3xX16xX6xX26xX4bxXdxX1exX89xX26xXdxX4bxX1xXexX186xX3xX6xX36xXexX30xX18dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX1exX3xXexX26xX27xX3xX1exX1xX2bxX1exX3xX2exX2fxX30xX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX3xX2exX3exX27xX4xX3xX16xXdxX44xX1exX3xXexX26xX49xX1exX4bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xe4bxX1exX1xX3xXcaxX1exX1xX3xX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX148xXa0xX6xX30xXexX1xX6xX1exX1xX1xX30xX6xX148xX20xX1exX52xX1exX10x6ee2xX7xX52xX2x7aecx7d38xc7dexX52xX2xa946xX229xX1axX2xX2xa0bbxX228xX231xX18xX229xXex233cx19a8xX237xX238xX5xX2xX148x284cxXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX1exX3xXexX26xX27xX3xX1exX1xX2bxX1exX3xX2exX2fxX30xX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX3xX2exX3exX27xX4xX3xX16xXdxX44xX1exX3xXexX26xX49xX1exX4bxX3xXbxX1xX2fxXexXaxX3xX1axX6xXexX6xX89xXbxX1xX30xXexX30xX89xX30xX26xXdxX4bxXdxX1exX6xX5xX89xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX186xX52xX52xX4xX1axX1exXdxX16xX4bxX148xX20xXdxX10xXexX1exX6xX16xXbxX5xX36xX7xX148xX20xX1exX52xXexX231xX238xX228xX52xX36xXbxX5xX30xX6xX1axX10xX1axX52xX1exX4bxXexX16xXa0xX1xX52xX238xX228xX2xX227x8df9xX228xX238xX2d8xX238xX237xX52xXexXex4b9cxX20xX1exX2d8xX20xXdxX10xX1exXexX26xX30xXexX26xXdxX10xX36xXexXdxX10xX1exX148xX23exXbxX4bxXaxX3xX52xX12xa080xX10xX3xX4xX1x3a33xX3xX4bxX2fxX30xX3xX4x30b0xX6xX3xX61xX111xX1exX3x5f04xX36xXdbxX4xX3xX2exXdxX3xXd9xX36xX6xX3xXexX26xX2fxX16xX3xX18cxXdxX104xX16xX3xX7xX30xX1dxXexX3xX302xX3xXexX1xX111xX1exX1xX3xXbxX1xXdbxX3xXa0xXdxX15xX1exX3xX4bxXdxX6axXdxX3xX5xXdxX15xX1exX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3x71fdxX6xX23exX36xX3xX2exX104xX3xX20xX111xX30xX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX148xX3x5c75x892bxX1exX1xX186xX3xab4bxa9d1xX34cxX52xXcxXcxX2fdxb5b2x4be4x819dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX30xX1axX9exXaxX12xXc9xX6xX3xXexXedxX3xX4xX1xX96xX4xX3xX2exX3exX27xX4xX3xX16xXdxX44xX1exX3xXexX26xX49xX1exX4bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xX5xX111xX3xXcxXedxX3xX4xX1xX96xX4xX3x8cdfxX3xXexXfaxX3xXcxX1xXfaxX3xX4bxXdxX6axXdxX3xX364xda0xX61x1db0xX373xX3xX20xX111xX3xX238xX3xXexXedxX3xX4xX1xX96xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX158xX1x8c2bxX1exX1xX3xXbxX1xX309xX3xX4bxXc5xX16xX3xXexXedxX3xX4xX1xX96xX4xX3x9c18xX87xXdbxXdxX3xXd9xX36xX6xX1exX3xXexX2bxX16xX3xXexX30xX111xX1exX3xX4xX91xX36xab8cxX3xX20xX111xX3xX3efxX158xX96xX36xX3xX2ex790fxXdxX3xXexX1xXfaxX3xX4bxXdxX6axXdxX148xX405xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX30xX1axX9exXaxX12xX158xX1dxX4xX3xXexXedxX3xX4xX1xX96xX4xX3xX1exX111xX9exX3xX2exXdfxX3xXexX26xX1fexX1exX1xX3xX5xX15xX1exX3xX9dxX9exX3xXa0xX6xX1exX3xXexX26xX49xX1exX4bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX3xX18cxXfaxX3xX1xX30xX2fxX4xX1xX3xX2exX3exX6xX3xX1xX111xX1exX4bxX3xX20xXdxX22xX1exX3xXexX26xX27xX3xX20xX111xX30xX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX3xX20xX111xX3xX2exXdfxX3xX2exX3exX27xX4xX3xX309xX9exX3xXa0xX6xX1exX3xX1exX111xX9exX3xX4xX1x463bxXbxX3xXexX1xX36xXfdxX1exX148xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX30xX1axX9exXaxX12xX3c3xX61xX3c5xX3xX7x784dxX3xX20xXfdxX1exX3xX4xX1xX36xX9exX104xX1exX3xX20xX111xX30xX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX3xXa0xX73xX3xX1axa03cxX1exX4bxX3xX4xX4f1xX3xXexX10dxX9exX3xX26x788dxX6xX9bxX3xXa0xX73xX3xX18cxXdxX104xX16xX3xXexX26xX6xX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xXbxX1xX410xX1exX4bxX3xX2e1xX2fxX9bxX3xXexX1xXdxXfaxXexX3xXa0xX79xX3xX20xXdxX44xX1exX3xXexX1x25bexX1exX4bxX3xX20xX52dxX3xXexX36xX9exXfaxX1exX9bxX3xX2exX3exX27xX4xX3xX7xX4fdxX3xX1axX4f1xX1exX4bxX3xXexX2fxXdxX3xX20x8d40xX1exX3xXbxX1x8d0exX1exX4bxX3xX4xX309xX6xX3xXexXedxX3xX4xX1xX96xX4xX3xX1exX111xX9exX3xX302xX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX148xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX30xX1axX9exXaxX12xXcxXedxX3xX4xX1xX96xX4xX3xX3efxX87xXdbxXdxX3xXd9xX36xX6xX1exX3xXexX2bxX16xX3xXexX30xX111xX1exX3xX4xX91xX36xX405xX3xX20xX111xX3xX3efxX158xX96xX36xX3xX2exX410xXdxX3xXexX1xXfaxX3xX4bxXdxX6axXdxX405xX3xX7xX4d1xX3xX20xXfdxX1exX3xX4xX1xX36xX9exX104xX1exX3xX20xX111xX30xX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX3xX5xX3ex4748xX1exX4bxX3xXexX1xX1bxX4xX9bxX3xX1exX3exX6axX4xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX20xX111xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xXfdxXexX3xXbxX1xX10dxX16xX3xX5xXdxX15xX1exX3xXd9xX36xX6xX1exX3xXexX6axXdxX3xX7xXcaxX1exX3xX2e1xX36xX4aexXexX9bxX3xXa0xXcaxX30xX3xXd9xX36xXcaxX1exX3xX1xX2fxXexX3xX4bxXdxXdbxX1exX4bxX148xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX30xX1axX9exXaxX12xXcxX36xX9exX3xX1exX1xXdxX15xX1exX9bxX3xX9dxX9exX3xXa0xX6xX1exX3xXexX26xX49xX1exX4bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX3xX18cxX1xX52dxX1exX4bxX3xX4xX52dxX1exX4bxX3xXa0xXdbxX3xX1axX6xX1exX1xX3xX16xX4f1xX4xX3xX4xX4f1xX3xXexX1xX104xX3xX20xX111xX3xX4bxXdxX1dxX3xXexX26xX79xX3xX4xX1dxX4xX3xX16xaa64xXexX3xX1xX111xX1exX4bxX3xX2exX3exX27xX4xX3xX16xXdxX44xX1exX3xXexX26xX49xX1exX4bxX3xXbxX1xX2fxXexX148xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX30xX1axX9exXaxX12xX158xX1dxX4xX3xXexXedxX3xX4xX1xX96xX4xX3xXexX26xX15xX1exX3xX2exX3exX27xX4xX3xXbxX1xXe7xXbxX3xX2exX3exX6xX3xX20xXfdxXexX3xXbxX1xX10dxX16xX3xX1x3b8exX3xXexX26xX27xX3xX20xX111xX30xX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX3xXexX49xX3xXexX26xX36xX1exX4bxX3xXexX36xX91xX1exX3xXexX1xX1dxX1exX4bxX3xX1exX111xX9exX9bxX3xXd9xX36xX9exXfaxXexX3xX2exX79xX1exX1xX3xX16xXdxX44xX1exX3xXexX26xX49xX1exX4bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xX4xX410xX3xX1xXdxX22xX36xX3xX5xX1bxX4xX3xXexX26xX30xX1exX4bxX3xX20xX552xX1exX4bxX3xX231xX3xXexX1xX1dxX1exX4bxX148xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX30xX1axX9exXaxX12xX158xX1xX30xX3xXexX6axXdxX3xX1exX6xX9exX9bxX3xX2exXdfxX3xX4xX410xX3xXexXedxX1exX4bxX3xX4xX73xX1exX4bxX3xX2xX237xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX1exX3xXexX26xX27xX3xX1exX1xX2bxX1exX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX1xX30xX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX3xX2exX3exX27xX4xX3xX16xXdxX44xX1exX3xXexX26xX49xX1exX4bxX3xXbxX1xX2fxXexX9bxX3xX1exX1xX3exX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX4xX309xX6xX3xX310xX36xX88xX3xX372xX1xXdxX3xX2exXc5xX1exX4bxX3xXd0xXdxX15xX1exX3xX1xX27xXbxX3xXd9xX36xXdbxX4xX3xX364xX3x1f36xX372x47b1xX158x27d9xX36bxX3xX373xX9bxX3xX310xX36xX88xX3xX7fbxX36xX4bxX10xX1exX10xX3xXc9xX10xX5xX5xX3xX364xX87xX88xX373xX9bxX3xX61xX73xXdxX3xX158xX1x7942xX3xXexX1xXfdxXbxX3x75c0x6fdfxX3xX20xX111xX3xXcxX26xX54dxX1exX4bxX3xX5xX3ex2768xXdxX3xX5xXdxX35xX16xX3xX824xX825xX3xX310xX36xXdbxX4xX3xXexXfaxX3xX364xX3xX7f9xX36bx570dxX158xX3xX373xX148xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX30xX1axX9exXaxX12x1a02xX6xX1exX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX2exX3exX27xX4xX3xX2exX54dxX1exX4bxX3xXexXcaxXdxX3xXexX26xX15xX1exX3xXexX26xX6xX1exX4bxX3xX4xX1xX309xX3xX4xX309xX6xX3xX9dxX9exX3xXa0xX6xX1exX3xXexX26xX49xX1exX4bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xXcxX26xXdxX35xX36xX3xXcxXdxX15xX1exX148xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx55d2xX30xX36xX26xX4xX10xXaxX12xXd0xX34cxX3xX364xXcxX1xX10xX30xX3xX3b4xX30xX1exX1xX6xXbxX9bxX3xXcxX61xX2fdxX373xX0xX52xXbxX12