Dư luận hoan nghênh tuyên bố chung của 5 cường quốc về vấn đề hạt nhân
Theo hãng tin Sputnik, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Abdulla Shahid đã hoan nghênh tuyên bố chung ngày 3/1 của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề hạt nhân .
75bfx9976x7b11xc10ax8d80xd169x10619x1024axdb97xX7xc2e3xc8e6x779fxeadbx1016bxe728xX5xd642xXaxe242xc67axd06fxX3xX5xdc0bxdac3x108acxX3xX1xd108xX6xX19xX3xX19xad15xX1x80acxX19xX1xX3xXexX17xfa93xX23xX19xX3xdeedxa41bxX3xX4xX1xX17xX19xX21xX3xX4x96bexX6xX3xd60cxX3xX4xX14xd2b0xX19xX21xX3x100e1xX17xX2exX4xX3x8639x77d1xX3xX47xd2d9xX19xX3xf3a9xX48xX3xX1xa72cxXexX3xX19xX1xf6f0xX19xX0xc72cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc788xX10xX6xfd6exXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xX1xd4a4xX19xX21xX3xXexXdxX19xX3xa363xXbxX17xXexX19xXdxfc63xa0d8xX3xf3c3xX1xX37xX3xXexa400xX4xX1xX3xa9caxX52xXdxX3xX1x94cfxXdxX3xX4exe0a9xX19xX21xX3xfb92xXdxX23xX19xX3xX1xb537xXbxX3xX42xX17xX2exX4xX3x82ffxX2dxX6cxX17xX5xX5xX6xX3xX7dxX1xX6xX1xXdxX6cxX3xX4exX75xX3xX1xX1cxX6xX19xX3xX19xX21xX1xX23xX19xX1xX3xXexX17xX29xX23xX19xX3xX2dxX2exX3xX4xX1xX17xX19xX21xX3xX19xX21x9980xX29xX3xf5c3xX5axX2xX3xX4xX37xX6xX3xX3axX3xXexX1xXd9xX19xX1xX3xX47xXdxX23xX19xX3xXexX1xX14xX3exX19xX21xX3xXex109f1x8c7fxX4xX3xX69xX94xXdxX3xX4exX98xX19xX21xX3xb4f4x8e3dxX1cxX3xX6xX19xX3xX9cxXdxX23xX19xX3xX1xXa2xXbxX3xX42xX17xX2exX4xX3xX47xX48xX3xX47xX4bxX19xX3xX4exX48xX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX3xcfbdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX1cxX19xXaxX12xX0xXdx10434xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX149xX7x8149xXbxX1xX1cxXexX1cxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX6cxXdxX7xXbxX5xX6xX29xe1c2xX3xX2dxX5xX1cxX4xX83xe44fxX3xX149xX6xXf9xX21xXdxX19xX156xX5xX10x7a1bxXexX16cxX3xX6xX17xXexX1cxX173xX3xX149xX6xXf9xX21xXdxX19xX156xXf9xXdxX21xX1xXexX16cxX3xX6xX17xXexX1cxX173xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX19xX3xX19xX21xX1xX23xX19xX1xX3xXexX17xX29xX23xX19xX3xX2dxX2exX3xX4xX1xX17xX19xX21xX3xX4xX37xX6xX3xX3axX3xX4xX14xX3exX19xX21xX3xX42xX17xX2exX4xX3xX47xX48xX3xX47xX4bxX19xX3xX4exX48xX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX3xX1xaa75xX19xX1xX3xX107xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXf9xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX12exX2dxX6xX1cxXexX1xX6xX19xX1xX1xX1cxX6xX12exX47xX19xX5axX19xX10xb59exX7xX5axa52cxX214xd68fxX2xX5axX214xca32xX3axX6cxX214xX2xX3axXdcxX2xX21axXdcxXexXdcxbff3xX214x8ec3xX5xX2xX12exb099xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX19xX3xX19xX21xX1xX23xX19xX1xX3xXexX17xX29xX23xX19xX3xX2dxX2exX3xX4xX1xX17xX19xX21xX3xX4xX37xX6xX3xX3axX3xX4xX14xX3exX19xX21xX3xX42xX17xX2exX4xX3xX47xX48xX3xX47xX4bxX19xX3xX4exX48xX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX156xXbxX1xX1cxXexX1cxX156xX1cxXf9xXdxX21xXdxX19xX6xX5xX156xX7xXf9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16cxX5axX5axX4xX6cxX19xXdxX149xX21xX12exX47xXdxX10xXexX19xX6xX149xXbxX5xX17xX7xX12exX47xX19xX5axXex7e31xX214xX216xX5axX17xXbxX5xX1cxX6xX6cxX10xX6cxX5axX17exX7xX149xX7xX29xX5axX214xX216xX214xX214xaa17xX216xX2xX2cdxX216xX21axX5axXexX1xX17xX2cdxX47xX17xX2cdxX83xX1xXdxX2cdxX1xX6xXexX2cdxX19xX1xX6xX19xX12exX22cxXbxX21xXaxX3xX5axX12xde26xX94xXexX3xX47xfe8dxX3xXexX1xe99fxX3xX47xd4e5xX3xX83xX1x890axX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX3xX4xX37xX6xX3xe6a6xX1x107d3xXbxX3xXexX52xXdxX3xX30exX1cxX5xX29xX19xX10xX7xXdxX6xX3xX19xX21xXd9xX29xX3xXdcxX5axX228xX5axX2xf8a3xX228xX216xX12exX3xf2c0x7fb7xX19xX1xX3xX149xXdxX19xX1xX3xX1xb4e1xX6xX12exX3xbe6cxX21xX17xX98xX19xX16cxX3x791cxX17xX57xX19xX3xX4exX94xXdxX3xX30exX1xX310xXbxd727xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1cxX6cxX29xXaxX12xXcxXf9xX6xX1cxX3xX4ex8368xXdxX3xX47x8114xXdxX3xX1xX75xX19xX21xX3xXexXdxX19xX3xX7dxXbxX17xXexX19xXdxX83xX84xX3xc10fxX19xX21xX3xX30exX6xX17xX5xXdxX19xX6xX3xf124xX17xX2dxXdxX6xX83xX3xX156xX3xX19xX21xX14xX3exXdxX3xXbxX1xX310xXexX3xX19xX21xX388xX19xX3xX4xX37xX6xX3xX388xX19xX21xX3xX7dxX1xX6xX1xXdxX6cxX3xX4xX1xX1cxX3xX2dxXdxdebbxXexX16cxX3xc0e3xX86xX1xX37xX3xXexX8bxX4xX1xX3xXaaxX2dxX6cxX17xX5xX5xX6xX3xX7dxX1xX6xX1xXdxX6cxX3xX1xX1cxX6xX19xX3xX19xX21xX1xX23xX19xX1xX3xXexX17xX29xX23xX19xX3xX2dxX2exX3xX4xX1xX17xX19xX21xX3xX4xX37xX6xX3xX3axX3xX4xX14xX3exX19xX21xX3xX42xX17xX2exX4xX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX3xX84xX3xX19xX1xcf05xX19xX21xX3xX42xX17xX2exX4xX3xX21xXdxX6xX3xXexX1xXd9xX19xX1xX3xX47xXdxX23xX19xX3xXexX1xX14xX3exX19xX21xX3xXexXf9xXfaxX4xX3xX4xX37xX6xX3xX69xX94xXdxX3xX4exX98xX19xX21xX3xX106xX107xX1cxX3xX6xX19xX12exX3xX86xX310xX4xX3xX4xX6xX149xX3xX83xX3c2xXexX3xXexX1xX10xX1cxX3xX19xX21xX1x100c6xX6xX3xX47xX2f4xX3xX4xX37xX6xX3xX69xXdx1015fxXbxX3xX14xX373xX4xX3xX394xX1xX388xX19xX21xX3xXbxX1xX36fxX3xX2dxXdxX3c2xX19xX3xX47xX2fbxX3xX83xX1xX2ffxX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX3xX330xX33fxX30exXcxX353xX84xX3xX2dxX6xX1cxX3xX21xX98xX149xX3xX19xX21xX1xX465xX6xX3xX47xX2f4xX3xXexX1xX10xX1cxX3xX8fxXdxX48xX17xX3x8c0dxb68exX3xX47xXd9xX3xX149xX1cxX19xX21xX3xX149xX17xX2exX19xX3xXex799fxX19xX21xX3xX4xX14xX3exX19xX21xX3xX7xXfaxX3xX1xXdx78f7xX17xX3xX2dxXdxX3c2xXexX84xX3xX4xX2fbxX19xX21xX3xX19xX1xX14xX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX29xX3xX5xf3bbxX19xX3xX19xX1xX6xX17xX84xX3xX4exX98xX19xX21xX3xXexX1xX3exXdxX3xX19xX21xX4caxX19xX3xX4xX1xa676xX19xX3xX149xX94xXexX3xX4xX17xX94xX4xX3xX4xX1xX52xX29xX3xX4exX17xX6xX3xX47xX2fbxX3xXexXf9xX6xX19xX21xX3xX83xX1xX388xX19xX21xX3xX149xX6xX19xX21xX3xX5xX52xXdxX3xX5xXa2xXdxX3xX2ffxX4xX1xX3xX47xXd9xX3xX21xX57xX29xX3xX19xX21xX17xX29xX3xX1xXdxX4d9xX149xX3xX4xX1xX1cxX3xXexX4bxXexX3xX4xX107xX12exX3xX8fxX57xX29xX3xX5xXd9xX3xXexX1xX388xX19xX21xX3xX4exXdxX471xXbxX3xX4ex81bbxX19xX21xX3xX4ex99bdxX19xX3xX4exX2exXdxX3xX47xX373xXdxX3xXexX1xX3c2xX3xX21xXdxX373xXdxX3xXexXf9xX1cxX19xX21xX3xX2dxX2exXdxX3xX4xX107xX19xX1xX3xX4xX1xX573xX19xX21xX3xXexX6xX3xX2dxX578xXexX3xX4ex84b2xX17xX3xX33fxX4caxX149xX3xX149xX373xXdxX12exXaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1cxX6cxX29xXaxX12xX86xX2fbxX19xX21xX3xXexXf9xX1cxX19xX21xX3xX19xX21xXd9xX29xX3xXdcxX5axX2xX84xX3xX106xX94xX3xX33fxX21xX1cxX52xXdxX3xX21xXdxX6xX1cxX3xX33fxX21xX6xX3xX2dxXd9xX29xX3xXexcc47xX3xX1xX29xX3xX47xX33bxX19xX21xX3xXexX17xX29xX23xX19xX3xX2dxX2exX3xX4xX37xX6xX3xX4xX310xX4xX3xX4xX14xX3exX19xX21xX3xX42xX17xX2exX4xX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX3xXexXf9xX23xX19xX3xXexX1xX3c2xX3xX21xXdxX373xXdxX3xX7xff5bxX3xX21xXdxX573xXbxX3xc6dfxX1cxX6xX3xX6cxX8bxX17xX3xX4xX4caxX19xX21xX3xXexX1x9722xX19xX21xX3xXexXf9xX1cxX19xX21xX3xX2dxX2exXdxX3xX4xX107xX19xX1xX3xXexX1ecxX19xX1xX3xX1xX1ecxX19xX1xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4xa09cxX3xX19xX1xXdxX48xX17xX3xX2dxXdxX3c2xX19xX3xX4exX94xX19xX21xX3xX1xXdxX471xX19xX3xX19xX6xX29xX12exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1cxX6cxX29xXaxX12xXcxX17xX29xX23xX19xX3xX2dxX2exX3xX4xX37xX6xX3xX106xX94xX3xX33fxX21xX1cxX52xXdxX3xX21xXdxX6xX1cxX3xX33fxX21xX6xX3xX19xX23xX17xX3xXf9xc156xX16cxX3xX3c6xX86xX1xX573xX19xX21xX3xXexX388xXdxX3xX1xX29xX3xX47xX33bxX19xX21xX3xXf9xd789xX19xX21xX3xXexXf9xX1cxX19xX21xX3xX4exXdxX48xX17xX3xX83xXdxX471xX19xX3xX83xX1xX670xX3xX83xX1xX4caxX19xX3xX4xX1xX17xX19xX21xX3xX4xX37xX6xX3xXexX1ecxX19xX1xX3xX1xX1ecxX19xX1xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX42xX17xX2exX4xX3xXexX3c2xX3xX1xXdxX471xX19xX3xX19xX6xX29xX84xX3xX47xXdxX471xX4xX3xXexX1xX388xX19xX21xX3xX42xX17xX6xX3xX149xX94xXexX3xXexX17xX29xX23xX19xX3xX2dxX2exX3xX4xX1xX2ffxX19xX1xX3xXexXf9xX8bxX3xX19xX1xX14xX3xX47xX18xX29xX3xX7xX634xX3xX21xXdxX573xXbxX3xX21xXdxX107xX149xX3xX4xX4caxX19xX21xX3xXexX1xX64axX19xX21xX3xX42xX17xX2exX4xX3xXexX3c2xX12exXaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1cxX6cxX29xXaxX12xXcxXf9xX107xX3xX5xX3exXdxX3xX1xX75xX19xX21xX3xXexX1xX388xX19xX21xX3xXexX4bxX19xX3xf6d2xX4baxXaaxX3xX33fxX1cxX47xX1cxX7xXexXdxX84xX3xX19xX21xX14xX3exXdxX3xXbxX1xX310xXexX3xX19xX21xX388xX19xX3xX4exXdxX471xX19xX3xX394xXf9xX10xX149xX5xXdxX19xX3xX13xX149xXdxXexXf9xX29xX3xX30exX10xX7xX83xX1cxX47xX3xX19xX23xX17xX3xXf9xX6c4xX3xX2efxX1cxX7xX83xX47xX6xX3xX47xX4f4xX19xX3xX4xX1cxXdxX3xX1xX94xXdxX3xX19xX21xX1xX8bxX3xXexX1xX14xXa2xX19xX21xX3xX4ex94acxX19xX1xX3xX21xXdxX418xX6xX3xX4xX310xX4xX3xX4xX14xX3exX19xX21xX3xX42xX17xX2exX4xX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX3xX5xX373xX19xX3xXexXf9xX23xX19xX3xXexX1xX3c2xX3xX21xXdxX373xXdxX3xX5xXd9xX3xX4exXdxX48xX17xX3xX4xX5a9xX19xX3xXexX1xXdxX3c2xXexX12exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1cxX6cxX29xXaxX12xXcxXf9xX1cxX19xX21xX3xX83xX1xXdxX3xX4exX670xX84xX3xXcxXf9xX17xX19xX21xX3xX346xX17xX2exX4xX3xX83xX1xX64axX19xX21xX3xX4exX8bxX19xX1xX3xXexX17xX29xX23xX19xX3xX2dxX2exX3xX19xXd9xX29xX3xX21xXdxX573xXbxX3xXexX4caxX19xX21xX3xX4xX14xX3exX19xX21xX3xX7xXfaxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX29xX3xX5xX4f4xX19xX3xX19xX1xX6xX17xX3xX21xXdxX418xX6xX3xX4xX310xX4xX3xX4xX14xX3exX19xX21xX3xX42xX17xX2exX4xX3xXexX1xX3c2xX3xX21xXdxX373xXdxX12exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1cxX6cxX29xXaxX12xXcxX57xX19xX3xX69xX1cxX6xX3xX63bxX75xX3xX6cxX4f4xX19xX3xX5xX3exXdxX3xXcxX1x7f1bxX3xXexXf9xX14xd035xX19xX21xX3xX33fxX21xX1cxX52xXdxX3xX21xXdxX6xX1cxX3xX2efxX75xX3xXcxXf9xXdxX48xX17xX3xX69xX573xX4xX3xX19xX1xX4bxX19xX3xX149xX52xX19xX1xX16cxX3xX3c6xXcxX17xX29xX23xX19xX3xX2dxX2exX3xX4xX1xX17xX19xX21xX3xX4xX37xX6xX3xX3axX3xX19xX1xXd9xX3xX5xX75xX19xX1xX3xX4exX52xX1cxX3xX4xX310xX4xX3xX42xX17xX2exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX7xX8fbxX3xX1xX418xX17xX3xX47xX2fbxX3xX83xX1xX2ffxX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX3xX7xX634xX3xX21xXdxX573xXbxX3xXexX4caxX19xX21xX3xX4xX14xX3exX19xX21xX3xX7xXfaxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX29xX3xX5xX4f4xX19xX3xX19xX1xX6xX17xX3xX47xXd9xX3xXexX1xX6xX29xX3xXexX1xX3c2xX3xX7xXfaxX3xX4xX52xX19xX1xX3xXexXf9xX6xX19xX1xX3xX21xXdxX418xX6xX3xX4xX310xX4xX3xX4xX14xX3exX19xX21xX3xX42xX17xX2exX4xX3xX2dxX6dbxX19xX21xX3xX7xXfaxX3xX1xXa2xXbxX3xXexX310xX4xX12exd6a1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1cxX6cxX29xXaxX12xX33fxX21xXd9xX29xX3xXdcxX5axX2xX84xX3xXcxXf9xX17xX19xX21xX3xX346xX17xX2exX4xX84xX3xX33fxX21xX6xX84xX3xXaaxX19xX1xX84xX3xX2efx10683xX3xX47xXd9xX3xX30exX1xX310xXbxX3xX4exX75xX3xX19xX1xX4bxXexX3xXexXf9xX2ffxX3xX19xX21xX4caxX19xX3xX4xX1xX50exX19xX3xXbxX1xX36fxX3xX2dxXdxX3c2xX19xX3xX47xX2fbxX3xX83xX1xX2ffxX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX3xX47xXd9xX3xXexXf9xX310xX19xX1xX3xX4exX4d9xX3xX63bxX107xX29xX3xXf9xX6xX3xX4xX1xXdxX3c2xX19xX3xXexXf9xX6xX19xX1xX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX12exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1cxX6cxX29xXaxX12xXcxXf9xX1cxX19xX21xX3xX149xX94xXexX3xXexX17xX29xX23xX19xX3xX2dxX2exX3xX1xXdxX3c2xX149xX3xX1xX1cxXdxX84xX3xX3axX3xX4xX14xX3exX19xX21xX3xX42xX17xX2exX4xX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX3xX4xX37xX6xX3xXexX1xX3c2xX3xX21xXdxX373xXdxX3xX4exX98xX19xX21xX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xXd9xX3xX3axX3xX42xX17xX2exX4xX3xX21xXdxX6xX3xXexX1xXd9xX19xX1xX3xX47xXdxX23xX19xX3xXexX1xX14xX3exX19xX21xX3xXexXf9xXfaxX4xX3xX69xX94xXdxX3xX4exX98xX19xX21xX3xX106xX107xX1cxX3xX6xX19xX3xX9cxXdxX23xX19xX3xX1xXa2xXbxX3xX42xX17xX2exX4xX3xX83xX1xX64axX19xX21xX3xX4exX8bxX19xX1xX3xX3c6xX83xX1xX388xX19xX21xX3xXexX1xX4d9xX3xX4xX670xX3xX42xX17xX2exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX19xXd9xX1cxX3xX21xXdxXd9xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3c2xX19xX3xXexX1xX578xX19xX21xX3xXexXf9xX1cxX19xX21xX3xX149xX94xXexX3xX4xX17xX94xX4xX3xX4xX1xXdxX3c2xX19xX3xXexXf9xX6xX19xX1xX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX9cexX3xX47xXd9xX3xX4xX17xX94xX4xX3xX4xX1xXdxX3c2xX19xX3xX19xXd9xX29xX3xX83xX1xX388xX19xX21xX3xX2dxX6xX1cxX3xX21xXdxX3exX3xX19xX23xX19xX3xX63bxX107xX29xX3xXf9xX6xX12exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1cxX6cxX29xXaxX12xXcxX17xX29xX23xX19xX3xX2dxX2exX3xX4xX1xX17xX19xX21xX3xX19xX1xX4bxX19xX3xX149xX52xX19xX1xX16cxX3xX3c6xX4b9xXdxX471xX4xX3xX7xX2f8xX3xX6cxX2f4xX19xX21xX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX3xX7xX634xX3xX21xX57xX29xX3xXf9xX6xX3xX19xX1xX418xX19xX21xX3xX1xX18xX17xX3xX42xX17xX107xX3xX7xX57xX17xX3xXf9xX94xX19xX21xX84xX3xX4xX1xX573xX19xX21xX3xXexX388xXdxX3xX4xX2fbxX19xX21xX3xX83xX1xX64axX19xX21xX3xX4exX8bxX19xX1xX3xXf9xX6dbxX19xX21xX84xX3xX4exX3c2xX19xX3xX83xX1xXdxX3xX19xXd9xX1cxX3xX4xX1xX573xX19xX21xX3xXexX6xX3xX4xa95exX19xX3xXexX98xX19xX3xXexX52xXdxX84xX3xX47xX2fbxX3xX83xX1xX2ffxX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX3xXbxX1xX107xXdxX3xXbxX1xX2f4xX4xX3xX47xX2f4xX3xX4xX310xX4xX3xX149xX2f4xX4xX3xX4exX2ffxX4xX1xX3xXbxX1xXc2exX19xX21xX3xXexX1xX37xX84xX3xX19xX21xX4caxX19xX3xX4xX1xX50exX19xX3xX7xXfaxX3xX63bxX57xX149xX3xX5xX14xXa2xX4xX3xX47xXd9xX3xX4xX1xXdxX3c2xX19xX3xXexXf9xX6xX19xX1xX12exX3xX86xX1xX573xX19xX21xX3xXexX388xXdxX3xXexXdxX19xX3xXexX14xX8fbxX19xX21xX3xX149xX52xX19xX1xX3xX149xX634xX3xXf9xX6dbxX19xX21xX3xX4xX5a9xX19xX3xXbxX1xX107xXdxX3xX19xX21xX4caxX19xX3xX4xX1xX50exX19xX3xX7xXfaxX3xXbxX1xX36fxX3xX2dxXdxX3c2xX19xX3xXf9xX94xX19xX21xX3xXf9xX75xXdxX3xX1x874axX19xX3xX19xX418xX6xX3xX4xX37xX6xX3xX19xX1xX418xX19xX21xX3xX5xX1cxX52xXdxX3xX47xX2fbxX3xX83xX1xX2ffxX3xX19xXd9xX29xX12exXaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1cxX6cxX29xXaxX12xXcxX17xX29xX23xX19xX3xX2dxX2exX3xXexXf9xX23xX19xX3xX4exX14xXa2xX4xX3xX4xX388xX19xX21xX3xX2dxX2exX3xXexXf9xX14xX373xX4xX3xXexX1xX48xX149xX3xX149xX94xXexX3xX1xX94xXdxX3xX19xX21xX1xX8bxX3xX6cxXfaxX3xX83xXdxX3c2xX19xX3xX4xX37xX6xX3xX9cxXdxX23xX19xX3xX1xXa2xXbxX3xX42xX17xX2exX4xX3xX19xX1xX6dbxX149xX3xXf9xXd9xX3xX7xX1cxX310xXexX3xX69xXdxX471xXbxX3xX14xX373xX4xX3xX394xX1xX388xX19xX21xX3xXbxX1xX36fxX3xX2dxXdxX3c2xX19xX3xX47xX2fbxX3xX83xX1xX2ffxX3xX1xX52xXexX3xX19xX1xX57xX19xX12exX3xX86xX310xX4xX3xX1xX94xXdxX3xX19xX21xX1xX8bxX3xXf9xXd9xX3xX7xX1cxX310xXexX3xX4exX14xXa2xX4xX3xXexX36fxX3xX4xX1xX8f6xX4xX3xX3axX3xX19xX4caxX149xX3xX149xX94xXexX3xX5xX5a9xX19xX3xX83xX4d9xX3xXexb47fxX3xX19xX4caxX149xX3xX2xX32bxX228xX3axX12exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXexX1xX1cxXf9xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xX7dxXbxX17xXexX19xXdxX83xX0xX5axXbxX12
Theo Sputnik