Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28 - 10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra chiều 27 - 10.
1dcfx4bb6x7544x6f78x8f57x35fbx903cx6dddx86d6xX7x6cdcx4a1fx4028x20f2x4810x5218xX5x30a4xXax4b49xX0xX7xXex663cx3ab2x5fdfx7970xX12x1e50xX6xX18xX1xX3xX7x83f4xX4xX1xX3x96f5xX6xX18xX3xXcxX1x6c66x22e2xX18xX19xX3x3690x9e56xX3xXcx4d4axX18xX1xX3x6b60x46f3xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x25bcx2504xX6xX3x3b64xX1xX42xX6xX3x5b10x6bfdxX4ax94adxX3xX18xX1xXdx4c79x334axX3xX45x86d8xX3x9017x4b0cxX58xX59xX3x36b8xX3xX58xX59xX58x3812xX0x7bf8xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX6x7d61xXaxX12x31fbxX21xX18xX19xX3xX58x45a1xX3xX5dxX3xX2xX59xX4dxX3x607fx902exXdxX3xX1x5d58xXdxX3xa02exX91xXdxX3xa118xXdx5f6dx7c77xX3xX90xa145xX18xX19xX3xX9cxX95xX3xXexX34xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX5x948bxX18xX3xXexX1x7facxX3xX4axX4bxX4axX3xX9cxX21xX17xX3xX45x2f90xXexX3x200cxX9fxXa2xX3xXbxX1xXdx2d31xX18xX3xX1x8fe1xXbxX3xXexX1xXbexX3xX18xX1x23aexXexX3xX4xX38xX6xX3xX25xX6xX18xX3x4f6bxX1xXe0xXbxX3xX1x295exX18xX1xX3xX90xXa2xX18xX19xX3xX9cxX95xX3xXexX34xX18xX1xX3xX45xX1xX17xX21xX3xX4axX4bxX4axX4dxX3xX18xX1xXdxX52xX53xX3xX45xX56xX3xX58xX59xX58xX59xX3xX5dxX3xX58xX59xX58xX62xX4dxX3xX7fxXdx226cxX18xX3xX16xX6xX3xX4xX1xXdx6cecxX9fxX3xX58x81f5xX3xX5dxX3xX2xX59xa3bcxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX7fxX39xXaxX12xX0xXdxX53xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXebxX10xX18xXexX10xX16xX3xX7fxXexX1xX9fxX53xX9cxXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXax2a1bxXdxX7fxXexX1x20c3xX3xX88xX59xX59xXbx970cx8c5fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX62xX59xX59xXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX64xX64xXdxX137xX9cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX30xX18xX64xX18xX10xX170xX7xX64xX58xX59x22abx224dxX64xX2xX59xX62xX7fxX1b3xX59xX88xX1b3x248axX62xX62xXexX58xX88xX62xX5xX1bdxX5dxX2xX59xX62xX7fxX2xX2xX131xX1b3xX131xX58xX58xXexX62xX2xX131xX1b3xX59xX5xX59xX137x308cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX6xX18xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX25xX6xX18xX3xXcxX1xX2bxX2cxX18xX19xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX18xX1xX3xX38xX39xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX45xX1xX42xX6xX3xX4axX4bxX4axX4dxX3xX18xX1xXdxX52xX53xX3xX45xX56xX3xX58xX59xX58xX59xX3xX5dxX3xX58xX59xX58xX62xXaxX3xX170xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX88xX59xX59xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX62xX59xX59xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX7fxX39xXaxX12x6089xXc9xXexX3xXccxX9fxXa2xX4dxX3xX25xX6xX18xX3xXebxX1xXe0xXbxX3xX1xXf1xX18xX1xX3xX90xXa2xX18xX19xX3xX9cxX95xX3xXexX34xX18xX1xX3xX45xX1xX42xX6xX3xX4axX4bxX4axX3xX98x49c4xX3xX9cxXb9xX9fxX3xX2xX131xX3xX98x8b45xX18xX19xX3xX4xX1x75dexX3xX30xXf1xX17xX3xX25xX6xX18xX3xXcxX1xX2bxX2cxX18xX19xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX18xX1xX3xX38xX39xX3xX45xX1xX42xX6xX3xX4axX4bxX4axX4dxX3xX18xX1xXdxX52xX53xX3xX45xX56xX3xX58xX59xX58xX59xX3xX5dxX3xX58xX59xX58xX62xX137xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX7fxX39xXaxX12xX0xXdxX53xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXebxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX7fxXexX1xX175xX3xX2xX59xX59xX59xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX58xX1bdxX58xX2xXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX64xX64xXdxX137xX9cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX30xX18xX64xX18xX10xX170xX7xX64xX58xX59xX1b2xX1b3xX64xX2xX59xX62xX7fxX1b3xX2xX59xX58xX88xX2xX2xXexX58xX1b2xX131xX5xX1b3xX5dxX9cxXexX30xX5dxXdx8250xX58xX137xXbxX18xX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX6xX18xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX25xX6xX18xX3xXcxX1xX2bxX2cxX18xX19xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX18xX1xX3xX38xX39xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX41xX42xX6xX3xX45xX1xX42xX6xX3xX4axX4bxX4axX4dxX3xX18xX1xXdxX52xX53xX3xX45xX56xX3xX58xX59xX58xX59xX3xX5dxX3xX58xX59xX58xX62xXaxX3xX170xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX2xX59xX59xX59xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX58xX1bdxX58xX2xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx316dxX9fxXexX1xX17xX16xXaxX12x73dbxX1xX42xX53xX3x8011x6524xX0xX64xXbxX12
Nhóm PV