5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng - Bài 1: Những thành tựu quan trọng
(Baothanhhoa.vn) - Nhìn lại nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã gặt hái được nhiều thành tựu rất quan trọng, nhiều dấu ấn nổi bật và đột phá, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.
315cx86edxa93bxc21dx92ddx5fedxe076xa934x48e6xX7x61c9xb1fexac46x6feex9124xc664xX5xbf4exXaxe048x77d7xX3x50e9x98c5xc35axX3xXexX1x7875xX4xX3xX1xXdx3407xX15xX3x9810x8112xX1x4920xX3xe27dx6a09x9235x743fxXexX3xb7f1xd885xXdxX3xX1x6f54xXdxX3x55d8x38acxX37xX3xX4xbfb2xX6xX3xX2exa554xX15xX24xX3xca21xX3xd03cxbfc9xXdxX3xX2xba1exX3xX23xX1x6d68xX15xX24xX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXexX1bxX29xX3xX28xX29xX6xX15xX3xXex50edx8f68xX15xX24xX0xa0faxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx55c8xX10xX6xe06exXaxX12xX23xX1xa2b8xX15xX3xX5xX2fxXdxX3xX15xX1xXdxX20xX17xX3x5af0xd9d8xX3xXexX1xX1bxX4xX3xX1xXdxX20xX15xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxXdxX3xX1xX33xXdxX3x629dxX2fxXdxX3x39c6xXdx804fxX29xX3xXex821bxX46xX15xX3xX28xX29x9f7cxX4xX3xX5xcd80xX15xX3xXexX1x665bxX3xX36xX37xX37xX3xX4xX3bxX6xX3xX2exX3fxX15xX24x54abxX3x7a1axe4cbxXdxX3xX7xX1bxX3xX15xcaadxX3xX5xX1bxX4xX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX3fxX3xX1xX20xX3xXexX1xXbbxX15xX24xX3xX4xX1xbcd3xX15xX1xX3xXexX62xX26xXd2xX3xX4xX3bxX6xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX2exX3fxX15xX24xXd2xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX79xcad6xX15xX3xXd4xX46xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX28xX29xX112xX15xXd2xX3xXabx48faxXexX3xX15x9871xXd5xX4xX3xXexX6xX3xXabx6a77xX3xX24x783bxXexX3xX1x5560xXdxX3xXabxX128xa08fxX4xX3xX15xX1xXdx804dxX29xX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXexX1bxX29xX3xX62xX124xXexX3xX28xX29xX6xX15xX3xXexX62xX63xX15xX24xXd2xX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xX79xX124xX29xX3xX124xX15xX3xX15x6f50xXdxX3xXafxb56exXexX3xXd4xX46xX3xXabxX33xXexX3xXbxX1xX137xXd2xX3xXabxX128xX6xX3xXabxX124xXexX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXexXdxX2bxXbxX3xXex9586xX4xX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXd4xX46xX3xX8bxX1xX137xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX79xXdxX20xX15xXd2xX3xXabx6d91xX15xX24xX3xX15xX1xX128xX3xXcxX16dxX15xX24xX3xX45xXf4xX3xXexX1xX128xXd2xX3xc835xX1xX3bxX3xXexX26xX4xX1xX3xX15xX128xXd5xX4xX3xX23xX24xX29xX2axa273xX15xX3x59d4xX1xX1baxX3xXcxX62xX63xX15xX24xX3xXabxX130xX3xX8bxX1xa665xX15xX24xX3xXabxX26xX15xX1xX3xb7dexX2exX124xXexX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXexX6xX3xX4xX1xX128xX6xX3xXafxX6xXb5xX3xX24xXdx9881xX3xX4xe0fdxX3xXabxX128xX13cxX4xX3xX4xa36dxX3xXabx4928xXd2xX3xXexXdxX142xX17xX3xX5xX1bxX4xXd2xX3xXd4xX26xX3xXexX1xX2bxX3xXd4xX46xX3xX29xX2axX3xXexXf4xX15xX3xX15xX1xX128xX3xX15xX24xX46xX2axX3xX15xX6xX2axa7cfx69c2xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXb5xX79xX2axXaxX12xX0xXdxX17xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX79xXexX1xX29xX17xXafxX3xXdxX1cfxX10xX15xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXax38daxXdxX79xXexX1xX4axX3xd939xX2xc21cxXbxb759xbd22xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX4axX3xca28xX28fx3996xXbxX291xX292xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4axX67xX67xXdxX24dxXafxX6xXb5xXexX1xX6xX15xX1xX1xXb5xX6xX24dxXd4xX15xX67xX15xX10xX286xX7xX67xX29exX2xX28fxd12exX67xX2xa203xX28dxX79xX28dxX28fxX28dxX29cx96faxX2xX29exXexX13xX2ccxX2xX29cxX2ccxX5xX28fxX24dx8115xXbxX24x9f08xX62xX9xX28dxX29exX28fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX4xX3xX1xXdxX20xX15xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxXdxX3xX1xX33xXdxX3xX36xX37xX37xX3xX4xX3bxX6xX3xX2exX3fxX15xX24xX3xX43xX3xX45xX46xXdxX3xX2xX4axX3xX23xX1xX4exX15xX24xX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXexX1bxX29xX3xX28xX29xX6xX15xX3xXexX62xX63xX15xX24xXaxX3xX286xXdxX79xXexX1xX9xXaxX28dxX2xX28fxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX29cxX28fxX29exXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxXb5xX15xXaxX12x6fe7xX33xXexX3xX24xX217xX4xX3xX1cfxX3fxX15xX24xX3xX23xX24xX1xXdxX3xdf5cxX21fxX15xX24dxX3xdb89xX15xX1xX4axX3xX1e4xX1xX2fxX17xX3xX23xX6xX17xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXb5xX79xX2axXaxX12xX23xX16xX17xX3xX29exX28fxX29exX28fxX3xX5xX46xX3xX15xX16xX17xX3xX4xX29xXbbxXdxX3xX15xX1xXdxX20xX17xX3xX8bxX8cxX3xX2exX2fxXdxX3xX1xX33xXdxX3xX36xX37xX37xX3xX4xX3bxX6xX3xX2exX3fxX15xX24xX24dxX3xX23xX24xX6xX2axX3xXex756cxX3xXabxXbfxX29xX3xX15xX16xX17xXd2xX3xX79xX26xX4xX1xX3xX1cfxa821x8707xX37x36a5xX43xX2xX2d3xX3xX291xX3fxX2axX3xX62xX6xX3xXd4xX46xX3xX5xX112xX2axX3xX5xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexX62x788cxX15xX3xXexXb5xX46xX15xX3xXexX1xX2bxX3xX24xXdxXd5xXdxXd2xX3xXexX137xX4xX3xXabxX33xX15xX24xX3xX17xX2fxX15xX1xX3xXabxX2bxX15xX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXexX6xXd2xX3xX24xX112xX2axX3xX62xX6xX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xXexX1xXdxX20xXexX3xX1xX2fxXdxX3xXd4xX142xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX43xX3xX291xX130xX3xX1xX33xXdxX3xXd4xX46xX3xX7xX1bxX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xX4xX3bxX6xX3xXabxX124xXexX3xX15xX128xXd5xX4xX24dxX3xXcxX62xXb5xX15xX24xX3xXexX1xX214xXdxX3xXabxXdxXb1xX17xX3xXabxXbfxX2axX3xX8bxX1xX217xX3xX8bxX1xX16xX15xXd2xX3xXexX1xX137xX4xX1xX3xXexX1xXc4xX4xX3xX124xX2axXd2xX3x567dxX3xX4xX1xXf4xXd2xX3xX7xXc4xX4xX3xX17xX2fxX15xX1xX3xXd4xX46xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXbfxX15xX3xXabxXb5xX46xX15xX3xX8bxX2bxXexX3xX4xX3bxX6xX3xX79xX112xX15xX3xXexX33xX4xX3xXabxX130xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xXbxX1xX137xXexX3xX1xX29xX2axX3xX4xX6xXb5xX3xXabxX33xX24dxX3xX1cfxX3fxX3xX1xX20xX3xXexX1xXbbxX15xX24xX3xX4xX1xXf4xX15xX1xX3xXexX62xX26xX3xXd4xX46xX3xX23xX1xX112xX15xX3xX79xX112xX15xX3xX4xX3fxX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXd4xX3eaxX6xX3xX4xX1xX29xX15xX24xX3xXexX6xX2axX3xXbxX1x627exX15xX24xXd2xX3xX4xX1xXbbxX15xX24xX3xX79xX26xX4xX1xX3xX1xXdxX20xX29xX3xX28xX29xX3fxXd2xX3xXd4xX3eaxX6xX3xX15xX1xX2fxX2axX3xXafxcaddxX15xXd2xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xXexX112xX17xX3xXbxX1xX193xX4xX3xX1xX222xXdxX3xX15xX142xX15xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxXd2xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xX4xX33xX15xX24xX3xXabxX222xX15xX24xX3xX28xX29xXbbxX4xX3xXexX2bxX3xX24xX1xXdxX3xX15xX1xX171xX15xXd2xX3xXabxX137xX15xX1xX3xX24xXdxX137xX3xX4xX6xXb5xX3xXd4xX46xX3xX4xX1xXb5xX3xX62xdc99xX15xX24xX3xX3fcxXdxX20xXexX3xX23xX6xX17xX3xX15xX5c4xX17xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX7xXbbxX3xXf4xXexX3xX4xX137xX4xX3xX28xX29xXbbxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX8bxXdxXb1xX17xX3xX7xXb5xX137xXexX3xXexXbbxXexX3xX79xX26xX4xX1xX3xXafxX20xX15xX1xXd2xX3xX4xX217xX3xX4xX137xX4xX1xX3xX5xX46xX17xX3xXabxX1baxX15xX24xXd2xX3xX8bxX26xXbxX3xXexX1xX214xXdxXd2xX3xX1xXdxX20xX29xX3xX28xX29xX3fxXd2xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXf4xX3xXexX1xX124xXbxX24dxX3xX3fcxX7exX3xXexX1xX2bxXd2xX3xX15xX16xX17xX3xX29exX28fxX29exX28fxXd2xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX8bxX1xXdxX3xXbxX1xXbfxX15xX3xX5xXd5xX15xX3xX4xX137xX4xX3xX15xX128xXd5xX4xX3xX4xX217xX3xX17xXc4xX4xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX62xX128xd5c0xX15xX24xX3xX112xX17xX3xX1xXb5xX133xX4xX3xXabxXdxX3xXd4xX46xXb5xX3xXexX7exX15xX1xX3xXexX62xX2fxX15xX24xX3xX7xX29xX2axX3xXexX1xXb5xX137xXdxX3xX79xXb5xX3xXexX137xX4xX3xXabxX33xX15xX24xX3xX4xX3bxX6xX3xX79xX26xX4xX1xX3xX1cfxX3fbxX3fcxX37xX3fexX43xX2xX2d3xX3xX15xX1xX128xX15xX24xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX4xX3bxX6xX3xX3fcxXdxX20xXexX3xX23xX6xX17xX3xXd4x550cxX15xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX62xX128xX678xX15xX24xX3xX79xX128xX21fxX15xX24xX3xX29exXd2xX2d3xX2x4494xXd2xX3xX24xX217xXbxX3xXbxX1xXbfxX15xX3xXabxX128xX6xX3xc839xX3fexX1e4xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX13xX3xX15xX16xX17xX3xX28xX29xX6xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX62xX29xX15xX24xX3xXafxX7exX15xX1xX3xX13xXd2xX2d3xX6f3xX67xX15xX16xX17xXd2xX3xXexX1xX29xX33xX4xX3xX15xX1xX217xX17xX3xX15xX128xXd5xX4xX3xX4xX217xX3xXexXbbxX4xX3xXabxX33xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX62xX128xX678xX15xX24xX3xX4xX6xXb5xX3xX15xX1xX124xXexX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX8bxX1xX29xX3xXd4xX1bxX4xX3xXd4xX46xX3xXexX62xX41dxX15xX3xXexX1xX2bxX3xX24xXdxXd5xXdxX24dxX3xX2exXdxX142xX29xX3xX15xX46xX2axX3xXabxX130xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xXcxX1xX3bxX3xXexX128xXd5xX15xX24xX3xX1cfxX1xXf4xX15xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX23xX24xX29xX2axX1e1xX15xX3xX36xX29xX112xX15xX3xX1e4xX1xX1baxX4xX3xX8bxX1xX1f3xX15xX24xX3xXabxX26xX15xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX1xX33xXdxX3xX15xX24xX1xX26xX3xX1cfxX1xXf4xX15xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xXd4xXd5xXdxX3xX4xX137xX4xX3xXabxX26xX6xX3xXbxX1xX128xX21fxX15xX24xX3xX79xXdxX1e1xX15xX3xX62xX6xX3xXd4xX46xXb5xX3xX4xX29xXbbxXdxX3xXexX1xX137xX15xX24xX3xX2xX29exX3xXd4xX3eaxX6xX3xX28xX29xX6xX4axX3xX1fcxX23xX16xX17xX3xX29exX28fxX29exX28fxX3x3a58xX3xX17xX33xXexX3xX15xX16xX17xX3xX62xX124xXexX3xXabxX133xX4xX3xXafxXdxX20xXexX3xX15xX1xX128xX15xX24xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xX291xX10xX17xX3xX5xX46xX3xX15xX16xX17xX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xX4x9fbdxX15xX24xX3xX15xX1xX124xXexX3xX4xX3bxX6xX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXexX6xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX13xX3xX15xX16xX17xX3xX28xX29xX6xX3xXd4xX142xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXbfxX15xX3xXd4xX46xX3xX4c1xX3xX4xX1xXf4xX3xXd4xX128xX21fxX15xX3xX5xX41dxX15xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX17xX63xXdxX3xX8bxX1xX217xX3xX8bxX1xX16xX15xXd2xX3xXexX1x968fxX3xXexX1xX137xX4xX1xXd2xX3xX5xX46xX3xX15xX16xX17xX3xX17xX46xX3xX4xX1x582dxX3xX7xXbbxX3xX15xXdxX142xX17xX3xXexXdxX15xX3xX4xX3bxX6xX3xX23xX1xX112xX15xX3xX79xX112xX15xX3xX5xX41dxX15xX3xX4xX6xXb5xX3xX15xX1xX124xXexX24cxX24dxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXb5xX79xX2axXaxX12x980dxX2bxXexX3xX28xX29xX3fxX3xXabxX137xX15xX24xX3xXexX1bxX3xX1xX46xXb5xX3xX15xX16xX17xX3xX29exX28fxX29exX28fxX3xXabxX130xX3xX24xX217xXbxX3xXbxX1xXbfxX15xX3xX5xX46xX17xX3xX15xX41dxX15xX3xX15xX1xX4exX15xX24xX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXexX1bxX29xX3xX28xX29xX6xX15xX3xXexX62xX63xX15xX24xXd2xX3xX8bxX1xX137xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX79xXdxX20xX15xX3xXd4xXd5xXdxX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xX79xX124xX29xX3xX124xX15xX3xX15xX16dxXdxX3xXafxX171xXexX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX3fxX3xX15xX1xXdxX20xX17xX3xX8bxX8cxX3xX29exX28fxX2xX28dxX3xX43xX3xX29exX28fxX29exX28fxX24dxX3xX1cfxX1xXdxX6xX3xX7x8e55xX3xXexX2fxXdxX3xX4xX1xX128xX21fxX15xX24xX3xXexX62xX7exX15xX1xX3xXexX63xX6xX3xXabxX46xX17xX3xX1fcxX45xXc4xXexX3xXbxX1xX137xX3xXabxXb1xX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX24cxX3xX79xXb5xX3xX8bxX41dxX15xX1xX3xX3fcxXcxX3fcxX2xX3xX43xX3xX2exX46xXdxX3xXcxX62xX29xX2axX142xX15xX3xX1xX7exX15xX1xX3xX3fcxXdxX20xXexX3xX23xX6xX17xX3xXexX16dxX3xX4xX1xXc4xX4xX3xX15xX24xX46xX2axX3xX2xX2c9xX43xX2xX3xXd4xX3eaxX6xX3xX28xX29xX6xXd2xX3xX1cfxX1xX29xX2axX41dxX15xX3xX24xXdxX6xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxXd2xX3xXcxX389xX3xXcxX62xXbfxX15xX3xX3fexX29xX3x87fexX26xX4xX1xXd2xX3xX2exX45x38b4xX76xX3xX8bxX1xX217xX6xX3xX36xX37xX37xX37xX3xX4xX1xXb5xX3xX62xX5c4xX15xX24xX4axX3xX1fcxXcxX1xX46xX15xX1xX3xXexX1bxX29xX3xXabxX2fxXexX3xXabxX128xX13cxX4xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX15xX16xX17xX3xX29exX28fxX29exX28fxX3xX15xX217xXdxX3xX62xXdxX41dxX15xX24xX3xXd4xX46xX3xX13xX3xX15xX16xX17xX3xX28xX29xX6xX3xX15xX217xXdxX3xX4xX1xX29xX15xX24xX3xX4xX217xX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xX15xX24xX29xX2axX41dxX15xX3xX15xX1xX112xX15xXd2xX3xX15xX1xX128xX15xX24xX3xX15xX24xX29xX2axX41dxX15xX3xX15xX1xX112xX15xX3xX28xX29xX6xX15xX3xXexX62xX63xX15xX24xX3xX15xX1xX124xXexX3xX5xX46xX3xX4xX217xX3xX7xX1bxX3xX5xX130xX15xX1xX3xXabxX2fxXb5xXd2xX3xX4xX1xX8bbxX3xXabxX2fxXb5xX3xXabxX1baxX15xX24xX3xXabx742fxX15xX3xX4xX3bxX6xX3xX45xX6xX15xX3xX1cfxX1xX124xXbxX3xX1xX46xX15xX1xX3xXcxX62xX29xX15xX24xX3xX128xX21fxX15xX24xXd2xX3xX45xX33xX3xX1cfxX1xXf4xX15xX1xX3xXexX62xX26xXd2xX3xX45xX6xX15xX3xX45xXf4xX3xXexX1xX128xX3xXd4xX46xX3xX4xX137xX4xX3xX4xX124xXbxX3xX3bxX2axXd2xX3xXexX16dxX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXabxX3fxX15xX24xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xXd4xXdxX20xX4xX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xX8bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1bxX4xX3xX1xXdxX20xX15xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxXdxX3xX1xX33xXdxX3xX36xX37xX37xX3xX4xX3bxX6xX3xX2exX3fxX15xX24xX292xX3xX291xX8a6xX3xX5xX4c1xX3xX8bxX26xXbxX3xXexX1xX214xXdxXd2xX3xX4xX217xX3xX1xXdxX20xX29xX3xX28xX29xX3fxX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xXd4xX124xX15xX3xXabxX142xX3xX17xXd5xXdxX3xX15xX3fxX2axX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xXexX1xX1bxX4xX3xXexXdxX1e1xX15xX24dxX3xX3fexX124xX29xX3xX124xX15xX3xX5xX130xX15xX1xX3xXabxX2fxXb5xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX4xX3bxX6xX3xX2exX3fxX15xX24xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX15xX1xXdxX20xX17xX3xX8bxX8cxX3xX15xX46xX2axX3xX4xX546xX15xX3xXexX1xXb1xX3xX1xXdxX20xX15xX3xX62xafcexX3xX15xX56axXexX3xXexX1xX84cxX15xX24xX3xX28xX29xX6xX3xX17xX33xXexX3xX5xXb5xX2fxXexX3xX15xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX28xX29xX6xX15xX3xXexX62xX63xX15xX24xX3xX8bxX1xX137xX4xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xXcxX62xX29xX15xX24xX3xX128xX21fxX15xX24xX3xXafxX6xX15xX3xX1xX46xX15xX1xX24dxX3xX23xX1xX4exX15xX24xX3xX15xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX15xX46xX2axX3xXexX1xXb1xX3xX1xXdxX20xX15xX3xX7xX1bxX3xXabxX33xXexX3xXbxX1xX137xX3xXd4xX142xX3xXexX128xX3xX79xX29xX2axX3xXd4xX46xX3xXexXbfxX17xX3xX15xX1xX7exX15xX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX5xX128xX13cxX4xXd2xX3xX24xX217xXbxX3xXbxX1xXbfxX15xX3xX8bxX1xX84cxX15xX24xX3xX15xX1xc7a2xX3xXexX1xX1baxX4xX3xXabx38eexX2axX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX62xX128xX678xX15xX24xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xXexX1xX10xXb5xX3xX4xX1xXdxX142xX29xX3xX7xX112xX29xX3xXexX62xX41dxX15xX3xX15xX142xX15xX3xXexX3fxX15xX24xX3xXabxX16dxXdxX3xX17xXd5xXdxX3xX7xX137xX15xX24xX3xXexX2fxXb5xX24cxX24dxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXb5xX79xX2axXaxX12xX389xXb5xX3xXd4xXd5xXdxX3xX15xX1xXdxX20xX17xX3xX8bxX8cxX3xXexX62xX128xXd5xX4xXd2xX3xX15xX1xXdxX20xX17xX3xX8bxX8cxX3xX15xX46xX2axX3xX15xX142xX15xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXexX6xX3xX4xX1xX29xX2axXb1xX15xX3xXafxXdxX2bxX15xX3xXexXf4xX4xX1xX3xX4xX1bxX4xXd2xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX79xXdxX20xX15xX3xXexX62xX41dxX15xX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xX5xc719xX15xX1xX3xXd4xX1bxX4xX24dxX3xX8f9xXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xXd4xXd72xX3xX17xX84cxX3xX16dxX15xX3xXabxX26xX15xX1xX3xXd4xX4exX15xX24xX3xX4xX1xXae1xX4xX3xX1xX21fxX15xXd2xX3xX5xX2fxX17xX3xXbxX1xX137xXexX3xX5xX29xX84cxX15xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xX8bxXdxXb1xX17xX3xX7xXb5xX137xXexX3xX678xX3xX17xXc4xX4xX3xXexX1xX124xXbxXd2xX3xX4xX137xX4xX3xX4xX112xX15xX3xXabxXbbxXdxX3xX5xXd5xX15xX3xX4xX3bxX6xX3xX15xX142xX15xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xXabxX128xX13cxX4xX3xX4xX3fxXdxX3xXexX1xXdxX20xX15xX3xXabxX137xX15xX24xX3xX8bxXb1xXd2xX3xX24xX217xXbxX3xXbxX1xXbfxX15xX3xX4xX3bxX15xX24xX3xX4xXbbxX3xXd4xX4exX15xX24xX3xX4xX1xXae1xX4xX3xX15xX142xX15xX3xXexX3fxX15xX24xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xXd4xXd72xX3xX17xX84cxX24dxX3xXcxXbbxX4xX3xXabxX33xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX62xX128xX678xX15xX24xX3xX703xX3fexX1e4xX3xXafxX7exX15xX1xX3xX28xX29xX112xX15xX3xX24xXdxX6xXdxX3xXabxXb5xX2fxX15xX3xX29exX28fxX2xX28dxX43xX29exX28fxX29exX28fxX3xXabxX2fxXexX3xX13xXd2xX2d3xX6f3xX67xX15xX16xX17xXd2xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xXabxX217xX3xX4xX84cxX15xX24xX3xX15xX24xX1xXdxX20xXbxXd2xX3xX291xX112xX2axX3xX79xX1bxX15xX24xX3xXd4xX46xX3xX79xX26xX4xX1xX3xXd4xX193xX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexX193xX4xX3xX24xXdxX4exX3xXd4xX6xXdxX3xXexX62xX546xX3xX4xX1xX3bxX3xXabxX2fxXb5xXd2xX3xXabxX217xX15xX24xX3xX24xX217xXbxX3xX4xX1xX3bxX3xX2axX2bxX29xX3xXd4xX46xXb5xX3xX17xXc4xX4xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX62xX128xX678xX15xX24xX3xX4xX1xX29xX15xX24xX24dxX3xXa2dxX29xX2axX3xX17xX84cxX3xX15xX142xX15xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xXd4xX46xX3xXexX1xX29xX3xX15xX1xX171xXbxX3xXafxX7exX15xX1xX3xX28xX29xX112xX15xX3xXabxXbfxX29xX3xX15xX24xX128xX214xXdxX3xXexX16xX15xX24xX3xX4xX6xXb5xXd2xX3xX15xX16xX17xX3xX29exX28fxX29exX28fxXd2xX3xX703xX3fexX1e4xX3xX128xXd5xX4xX3xXabxX2fxXexX3xX29exX28dxbc1exXd2xX29cxX3xXex3d40xX3x4dcdxX389xX3fexX3xXd4xX46xX3xXexX1xX29xX3xX15xX1xX171xXbxX3xXafxX7exX15xX1xX3xX28xX29xX112xX15xX3xXabxXbfxX29xX3xX15xX24xX128xX214xXdxX3xX128xXd5xX4xX3xXabxX2fxXexX3xX29exX24dxX2ccxX13xX28fxX3xXf47xX389xX3fexX67xX15xX16xX17xX24dxX3xX1cfxX1xX124xXexX3xX5xX128xX13cxX15xX24xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX62xX128xX678xX15xX24xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xX4xX3fxXdxX3xXexX1xXdxX20xX15xXd2xX3xX15xX16xX15xX24xX3xX7xX29xX124xXexX3xX5xX6xXb5xX3xXabxX33xX15xX24xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX3eaxX3xX29cxXd2xX2c9xX6f3xX67xX15xX16xX17xX3xX24xXdxX6xXdxX3xXabxXb5xX2fxX15xX3xX29exX28fxX2xX2xX43xX29exX28fxX2xX13xX3xX5xX41dxX15xX3xX13xXd2xXf40xX6f3xX67xX15xX16xX17xX3xX24xXdxX6xXdxX3xXabxXb5xX2fxX15xX3xX29exX28fxX2xX28dxX818xX29exX28fxX29exX28fxX24dxX3xX76xX33xXdxX3xX15xX1xX171xXbxX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX28xX29xXbbxX4xX3xXexX2bxX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xX7xX112xX29xX3xX62xX33xX15xX24xX3xXexX62xX41dxX15xX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xX4xX124xXbxX3xXabxX33xXd2xX3xXabxX6xX3xX79xX2fxX15xX24xX3xXd4xX142xX3xX1xX7exX15xX1xX3xXexX1xXc4xX4xXd2xX3xX8bxX4c1xX3xX8bxX2bxXexX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xX1xXdxX20xXbxX3xXabxX26xX15xX1xX3xXexX1xX128xX21fxX15xX24xX3xX17xX2fxXdxX3xX7xXb5xX15xX24xX3xXbxX1xX128xX21fxX15xX24xXd2xX3xXabxX6xX3xXbxX1xX128xX21fxX15xX24xX3xXexX1xX2bxX3xX1xX20xX3xX17xXd5xXdxX24dxX3xX36xX29xX124xXexXd2xX3xX15xX1xX171xXbxX3xX8bxX1xXcb3xX29xX3xXd4xX46xX3xXexX1xX29xX3xX1xX1baxXexX3xXd4xXbbxX15xX3xXabxXbfxX29xX3xXexX128xX3xX15xX128xXd5xX4xX3xX15xX24xXb5xX46xXdxX3xXexX16xX15xX24xX3xX17xX2fxX15xX1xXd2xX3xXabxX217xX15xX24xX3xX24xX217xXbxX3xXexXf4xX4xX1xX3xX4xX1bxX4xX3xXd4xX46xXb5xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX62xX128xX678xX15xX24xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX24dxX3xX8f9xXdxX17xX3xX15xX24xX2fxX4xX1xX3xX291xX29xX124xXexX3xX8bxX1xXcb3xX29xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX3eaxX3xX2xX2ccxX28dxXd2xX13xXf40xX3xXexXf45xX3xXf47xX389xX3fexX3xX15xX16xX17xX3xX29exX28fxX2xX28dxX3xX5xX41dxX15xX3xX24xXbfxX15xX3xX29exXf40xX2xXd2xX13xX3xXexXf45xX3xXf47xX389xX3fexX3xX15xX16xX17xX3xX29exX28fxX29exX28fxX24dxX3xXcxX16xX15xX24xX3xXexX62xX128xX678xX15xX24xX3xX291xX29xX124xXexX3xX8bxX1xXcb3xX29xX3xX24xXdxX6xXdxX3xXabxXb5xX2fxX15xX3xX29exX28fxX2xX28dxX43xX29exX28fxX29exX28fxX3xXabxX2fxXexX3xXexX62xX29xX15xX24xX3xXafxX7exX15xX1xX3xX8bxX1xXb5xX3fxX15xX24xX3xX2xX2xXd2xX2ccxX6f3xX67xX15xX16xX17xXd2xX3xX4xX6xXb5xX3xX1xX21fxX15xX3xX2xX28fxX6f3xX3xX17xX193xX4xX3xXexXdxX41dxX29xX3xXabxX142xX3xX62xX6xX3xXexX2fxXdxX3xX3fcxX16xX15xX3xX8bxXdxX20xX15xX3xX2exX2fxXdxX3xX1xX33xXdxX3xX36xX37xX37xX3xX4xX3bxX6xX3xX2exX3fxX15xX24xX24dxX3xX2exX133xX4xX3xXafxXdxX20xXexXd2xX3xX5xXdxX41dxX15xX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX29cxX3xX15xX16xX17xXd2xX3xXexX3eaxX3xX29exX28fxX2xX28dxX43xX29exX28fxX2xX2d3xXd2xX3xX3fcxXdxX20xXexX3xX23xX6xX17xX3xX5xX29xX84cxX15xX3xXabxXc4xX15xX24xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xXexXbbxXbxX3xX2xX28fxX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX62xX128xX678xX15xX24xX3xX4xX6xXb5xX3xX15xX1xX124xXexX3xXexX1xX2bxX3xX24xXdxXd5xXdxXd2xX3xX5xX46xX3xX17xX33xXexX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX2xX28dxX3xX15xX142xX15xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX17xXd5xXdxX3xX15xX16dxXdxX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xX4xX84cxX15xX24xX3xX15xX1xX124xXexX24dxX3xX1cfxX1xX8bbxX3xX7xXbbxX3xXabxX16dxXdxX3xX17xXd5xXdxX3xX7xX137xX15xX24xX3xXexX2fxXb5xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX4xXbfxX29xX3xX4xX3bxX6xX3xX3fcxXdxX20xXexX3xX23xX6xX17xX3xX15xX16xX17xX3xX29exX28fxX29exX28fxX3xX291xX2bxXbxX3xXexX1xXc4xX3xX29cxX29exX67xX2xX2c9xX2xX3xX15xX128xXd5xX4xXd2xX3xXabxXc4xX15xX24xX3xXabxXbfxX29xX3xX15xX1xX217xX17xX3xX29exX2d3xX3xX28xX29xXbbxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX4xX217xX3xX4x375axX15xX24xX3xX17xXc4xX4xX3xXexX1xX29xX3xX15xX1xX171xXbxX24dxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXb5xX79xX2axXaxX12xX389xXb5xX15xX24xX3xX1xX46xX15xX1xX3xXd4xXd5xXdxX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxXd2xX3xX4xX137xX4xX3xX5xXd72xX15xX1xX3xXd4xX1bxX4xX3xX8bxX1xX137xX4xX3xXabxX142xX29xX3xX4xX217xX3xXafxX128xXd5xX4xX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xX17xXd5xXdxX24dxX3xX1cfxX1xXf4xX15xX1xX3xXexX62xX26xX3xX43xX3xX291xX130xX3xX1xX33xXdxX3xX16dxX15xX3xXabxX26xX15xX1xX292xX3xX28xX29xXbbxX4xX3xXbxX1xX546xX15xX24xX3xX43xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xX24xXdxX4exX3xXd4xX4exX15xX24xX3xXd4xX46xX3xXexX16xX15xX24xX3xX4xX128xX214xX15xX24xX24dxX3xX1cfxX84cxX15xX24xX3xXexX137xX4xX3xX291xX112xX2axX3xX79xX1bxX15xX24xXd2xX3xX4xX1xX8bbxX15xX1xX3xXabxXbbxX15xX3xX2exX3fxX15xX24xX3xXd4xX46xX3xX1xX20xX3xXexX1xXbbxX15xX24xX3xX4xX1xXf4xX15xX1xX3xXexX62xX26xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xXabxXcb3xX2axX3xX17xX2fxX15xX1xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX79xXdxX20xX15xXd2xX3xXabxX222xX15xX24xX3xXafxX33xXd2xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX5xXdxX20xXexXd2xX3xX4xX217xX3xX1xXdxX20xX29xX3xX28xX29xX3fxX3xX62xXc01xX3xX62xX20xXexX3xX4xX3fxX3xXd4xX142xX3xX4xX1xXf4xX15xX1xX3xXexX62xX26xXd2xX3xXexX128xX3xXexX128xX678xX15xX24xXd2xX3xXabxX2fxXb5xX3xXabxXc4xX4xX3xXd4xX46xX3xXexX16dxX3xX4xX1xXc4xX4xX24dxX3xX1cfxX84cxX15xX24xX3xXexX137xX4xX3xXbxX1xX546xX15xX24xXd2xX3xX4xX1xXbbxX15xX24xX3xXexX1xX6xX17xX3xX15xX1x32c5xX15xX24xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xXexX1xX1bxX4xX3xX1xXdxX20xX15xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX5xXdxX20xXexXd2xX3xXafxX46xXdxX3xXafxX3fxX15xXd2xX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xXd4xX193xX3xX137xX15xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxXd2xX3xXexX1xX6xX17xX3xX15xX1xX147bxX15xX24xXd2xX3xX15xX1xX124xXexX3xX5xX46xX3xX4xX137xX4xX3xXd4xX193xX3xX137xX15xX3xX5xXd5xX15xXd2xX3xX15xX24xX1xXdxX41dxX17xX3xXexX62xX63xX15xX24xX3xX5xXbfxX15xX3xX5xX128xX13cxXexX3xXabxX128xX13cxX4xX3xXbxX1xX137xXexX3xX1xXdxX20xX15xXd2xX3xXabxXdxX142xX29xX3xXexX62xX6xXd2xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1xX46xX15xX1xX3xX8bxX1xX678xXdxX3xXexXbbxXd2xX3xXexX62xX29xX2axX3xXexXbbxXd2xX3xX291xX56axXexX3xX291xX8a6xX3xX15xX24xX1xXdxX41dxX17xX3xX17xXdxX15xX1xXd2xX3xX8bxX1xX84cxX15xX24xX3xX4xX217xX3xXd4xX12f2xX15xX24xX3xX4xX124xX17xXd2xX3xX8bxX1xX84cxX15xX24xX3xX4xX217xX3xX15xX24xXb5xX2fxXdxX3xX5xX20xXd2xX3xXexX2fxXb5xX3xX7xXc4xX4xX3xX62xX16xX15xX3xXabxX10xXd2xX3xX4xX3fxX15xX1xX3xXexX8bbxX15xX1xX3xX62xX124xXexX3xX5xXd5xX15xXd2xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xX4xX137xX15xX3xXafxX33xXd2xX3xXabxX3fxX15xX24xX3xXd4xXdxX41dxX15xX3xXd4xX46xX3xX23xX1xX112xX15xX3xX79xX112xX15xX3xXabxX137xX15xX1xX3xX24xXdxX137xX3xX4xX6xXb5xX3xXd4xX46xX3xXabxX222xX15xX24xX3xXexX7exX15xX1xX3xX3bxX15xX24xX3xX1xX33xX24dxX3xXa2dxX29xX6xX15xX3xX1xX20xX3xXabxXbbxXdxX3xX15xX24xXb5xX2fxXdxXd2xX3xX1xX33xXdxX3xX15xX1xX171xXbxX3xX28xX29xXbbxX4xX3xXexX2bxX3xX4xX3bxX6xX3xX3fcxXdxX20xXexX3xX23xX6xX17xX3xX15xX24xX46xX2axX3xX4xX46xX15xX24xX3xX7xX112xX29xX3xX62xX33xX15xX24xXd2xX3xXabxX2fxXexX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXexX1bxX29xX3xX15xX16dxXdxX3xXafxX171xXexXd2xX3xX24xX217xXbxX3xXbxX1xXbfxX15xX3xX4xX3bxX15xX24xX3xX4xXbbxX3xX17xX84cxXdxX3xXexX62xX128xX214xX15xX24xX3xX1xX546xX6xX3xXafxX7exX15xX1xXd2xX3xX16dxX15xX3xXabxX26xX15xX1xX3xX4xX1xXb5xX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xXd2xX3xX29xX2axX3xXexXf4xX15xXd2xX3xXd4xX26xX3xXexX1xX2bxX3xX4xX3bxX6xX3xX3fcxXdxX20xXexX3xX23xX6xX17xX3xXexX62xX41dxX15xX3xXexX62xX128xX214xX15xX24xX3xX28xX29xXbbxX4xX3xXexX2bxX3xX8bxX1xX84cxX15xX24xX3xX15xX24xX3eaxX15xX24xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xX15xX112xX15xX24xX3xX4xX6xXb5xX24dxX3xXcxX3eaxX3xX17xX33xXexX3xX15xX142xX15xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX15xX84cxX15xX24xX3xX15xX24xX1xXdxX20xXbxXd2xX3xX5xX2fxX4xX3xX1xX171xX29xXd2xX3xX28xX29xX2axX3xX17xX84cxX3xX15xX1xXcabxX3xXafxX56axXd2xX3xX3fcxXdxX20xXexX3xX23xX6xX17xX3xXabxX130xX3xXexX1xXb5xX137xXexX3xX8bxX1xXcabxXdxX3xXexX7exX15xX1xX3xXexX62xX2fxX15xX24xX3xXabxX217xXdxX3xX15xX24xX1xd1e3xXb5xXd2xX3xX4xX1xX29xX2axXb1xX15xX3xX7xX6xX15xX24xX3xXexX1xX1bxX4xX3xX1xXdxX20xX15xX3xXd4xX46xX3xXabxXcb3xX2axX3xX17xX2fxX15xX1xX3xX1cfxX23xX76xXd2xX3xX76xX2exX76xX3xXabxX124xXexX3xX15xX128xXd5xX4xX24dxX3xX23xX16xX17xX3xX29exX28fxX2xX2d3xXd2xX3xX3fcxXdxX20xXexX3xX23xX6xX17xX3xXabxX130xX3xX4xX217xX3xX28xX29xX6xX15xX3xX1xX20xX3xX4xX1xXf4xX15xX1xX3xXexX1xXc4xX4xX3xXd4xXd5xXdxX3xX2xXf40xX2d3xX67xX2xX2d3xX2c9xX3xX28xX29xXbbxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX4xX3bxX6xX3xXa25xXdxX41dxX15xX3xX1xX13cxXbxX3xX28xX29xXbbxX4xX292xX3xX4xX217xX3xX28xX29xX6xX15xX3xX1xX20xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX43xX3xXexX1xX128xX21fxX15xX24xX3xX17xX2fxXdxX3xXd4xX46xX3xXabxXbfxX29xX3xXexX128xX3xXd4xXd5xXdxX3xXexX62xX41dxX15xX3xX29exX29exX29cxX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXd4xX46xX3xXd4xX12f2xX15xX24xX3xX5xX130xX15xX1xX3xXexX1xX16dxX3xXexX62xX41dxX15xX3xXexXb5xX46xX15xX3xXexX1xX2bxX3xX24xXdxXd5xXdxX24dxX3xX2exX2bxX15xX3xX15xX16xX17xX3xX29exX28fxX29exX28fxXd2xX3xX3fcxXdxX20xXexX3xX23xX6xX17xX3xXabxX130xX3xX8bxX4c1xX3xX2xX13xX3xX76xXdxX20xXbxX3xXabxX26xX15xX1xX3x9707xXcx52bexX292xX3xXexX1xX6xX17xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX21fxX15xX3xX13xX28fxX28fxX3xX1xXdxX20xXbxX3xXabxX26xX15xX1xX3xX7xXb5xX15xX24xX3xXbxX1xX128xX21fxX15xX24xX3xXd4xX46xX3xXabxX6xX3xXbxX1xX128xX21fxX15xX24xX3xXexX62xX41dxX15xX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xX5xXd72xX15xX1xX3xXd4xX1bxX4xX24dxX24dxX24dxX3xX23xX1xX4exX15xX24xX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXexX1bxX29xX3xXabxX217xX3xX8bxX1xX84cxX15xX24xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX5xX46xX3xX15xX24xX6daxX29xX3xX15xX1xXdxX41dxX15xX3xX17xX46xX3xX5xX46xX3xX7xX3fxX15xX3xXbxX1xXcb3xX17xX3xX8bxX2bxXexX3xXexXdxX15xX1xX3xX7xXc4xX4xX3xX7xX137xX15xX24xX3xXexX2fxXb5xXd2xX3xX5xX46xX3xXexX112xX17xX3xX1xX29xX2axX2bxXexXd2xX3xXexX62xXf4xX3xXexX29xX20xX3xXd4xX46xX3xX15xXdxX142xX17xX3xXexXdxX15xXd2xX3xX5xX46xX3xX1fcxX4c1xX3xX2exX3fxX15xX24xXd2xX3xX5xX546xX15xX24xX3xX79xX112xX15xX24cxX3xX1xX546xX6xX3xX28xX29xX2axX20xX15xX3xX4xX12f2xX15xX24xX3xX17xXb5xX15xX24xX3xX17xX29xXbbxX15xXd2xX3xX8bxX1xX137xXexX3xXd4xX63xX15xX24xX3xXd4xX128xX21fxX15xX3xXexXd5xXdxX3xX17xX33xXexX3xXexX128xX21fxX15xX24xX3xX5xX6xXdxX3xX62xX2fxX15xX24xX3xX62x7a67xX3xX4xX3bxX6xX3xXabxX124xXexX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXd4xX46xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX79xX112xX15xX3xXexX33xX4xX24dxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXb5xX79xX2axXaxX12xX3fcxX128xX13cxXexX3xX8bxX1xX217xX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xX4xX84cxX15xX24xX3xX15xX1xX128xX15xX24xX3xX8bxX1xX84cxX15xX24xX3xX1fcxX15xX24xX3bxX3xX28xX29xX41dxX15xX24cxX3xXexX62xX41dxX15xX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xXexX1xXae1xX15xX24xXd2xX3xXabxX217xX3xX5xX46xX3xXexX112xX17xX3xXexX1xX2bxX3xX17xX46xX3xX5xX130xX15xX1xX3xXabxX2fxXb5xX3xX2exX3fxX15xX24xXd2xX3xX1cfxX1xXf4xX15xX1xX3xXbxX1xX3bxXd2xX3xX23xX1xX46xX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXexX6xX3xXexX1xX128xX214xX15xX24xX3xX291xX29xX2axX41dxX15xX3xX15xX1xXae1xX4xX3xX15xX1xX678xX24dxX3xX45xX678xXdxX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xX1xX2fxX15xX3xX4xX1xX2bxXd2xX3xX8bxX1xX29xX2axX2bxXexX3xXabxXdxXb1xX17xX3xXd4xX6daxX15xX3xXexX222xX15xX3xXexX2fxXdxXd2xX3xXabxX546xXdxX3xX1xXcabxXdxX3xX2exX3fxX15xX24xXd2xX3xX1cfxX1xXf4xX15xX1xX3xXbxX1xX3bxXd2xX3xX23xX1xX46xX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX15xX24xX1xXdxX41dxX17xX3xXexX1baxX4xX3xX15xX1xX7exX15xX3xX15xX1xX171xX15xXd2xX3xX15xXdcxX3xX5xX1bxX4xX3xXbxX1xX124xX15xX3xXabxX124xX29xX3xXd4xX46xX3xX1xX46xX15xX1xX3xXabxX33xX15xX24xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX5xXdxX20xXexX3xX1xX21fxX15xX3xX15xX4exX6xX3xXabxXb1xX3xX8bxX1xXae1xX4xX3xXbxX1xX193xX4xXd2xX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexX193xX4xX3xX5xX130xX15xX1xX3xXabxX2fxXb5xX3xXabxX124xXexX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXd2xX3xXafxX142xX15xX3xXd4xX4exX15xX24xX3xXexX1xX10xXb5xX3xXabxX26xX15xX1xX3xX1xX128xXd5xX15xX24xX3xX36xX76xX1cfxX23xX24dxX3xX3fexX1bxX3xXexX1xX3fxXb5xX3xX45xX137xXb5xX3xX4xX137xXb5xX3xX1cfxX1xXf4xX15xX1xX3xXexX62xX26xX3xX4xX3bxX6xX3xX45xX6xX15xX3xX1cfxX1xX124xXbxX3xX1xX46xX15xX1xX3xXcxX62xX29xX15xX24xX3xX128xX21fxX15xX24xX3xX2exX3fxX15xX24xX3xX8bxX1xX217xX6xX3xX36xX37xX37xX3xXexX62xX7exX15xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX2exX2fxXdxX3xX1xX33xXdxX3xXabxX2fxXdxX3xXafxXdxXb1xX29xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX28xX29xXbbxX4xX3xX5xXbfxX15xX3xXexX1xXc4xX3xX36xX37xX37xX37xX3xX4xX3bxX6xX3xX2exX3fxX15xX24xX3xXabxX130xX3xXexX1xX1f3xX15xX24xX3xXexX1xXae1xX15xX3xX15xX1xX7exX15xX3xX15xX1xX171xX15xX3xXd4xX46xX3xX4xX1xX8bbxX3xX62xXc01xX3xX15xX1xX4exX15xX24xX3xX1xX2fxX15xX3xX4xX1xX2bxXd2xX3xX8bxX1xX29xX2axX2bxXexX3xXabxXdxXb1xX17xX24dxX3xX3fcxX142xX3xXexX16dxX15xX24xX3xXexX1xXb1xXd2xX3xXexX1xX2bxX3xXd4xX46xX3xX5xX1bxX4xX3xX4xX3bxX6xX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXexX6xX3xX17xX133xX4xX3xX79xX12f2xX3xXabxX130xX3xX17xX2fxX15xX1xX3xX1xX21fxX15xX3xXexX62xX128xXd5xX4xXd2xX3xX15xX1xX128xX15xX24xX3xX4xX546xX15xX3xXexXdxX142xX17xX3xXcb3xX15xX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xX62xX3bxXdxX3xX62xXb5xXd2xX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xX15xX1baxXexX3xXexX1xXae1xXexX3xXd4xX6daxX15xX3xX4xX1xX128xX6xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xX8bxX1xX21fxXdxX3xXexX1xX84cxX15xX24xX24dxX3xXcxX62xXb5xX15xX24xX3xXabxX217xXd2xX3xXd4xXdxX20xX4xX3xX1xXb5xX46xX15xX3xXexX1xXdxX20xX15xX3xXexX1xXb1xX3xX4xX1xX2bxXd2xX3xXabxX16dxXdxX3xX17xXd5xXdxX3xX17xX84cxX3xX1xX7exX15xX1xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX62xX128xX678xX15xX24xXd2xX3xX4xX21fxX3xX4xX124xX29xX3xX5xX2fxXdxX3xX15xX142xX15xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxXd2xX3xX1cfxX23xX76xXd2xX3xX76xX2exX76xX3xX4xX546xX15xX3xX4xX1xX171xX17xX292xX3xX15xX16xX15xX24xX3xX7xX29xX124xXexXd2xX3xX4xX1xX124xXexX3xX5xX128xX13cxX15xX24xXd2xX3xX1xXdxX20xX29xX3xX28xX29xX3fxX3xXd4xX46xX3xX7xXc4xX4xX3xX4xX2fxX15xX1xX3xXexX62xX6xX15xX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX15xX142xX15xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX128xX6xX3xX4xX6xXb5xX292xX3xXexX16xX15xX24xX3xXexX62xX128xX678xX15xX24xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX128xX6xX3xXexX128xX21fxX15xX24xX3xX291xXc4xX15xX24xX3xXd4xXd5xXdxX3xXexXdxX142xX17xX3xX15xX16xX15xX24xX24dxX3xX1cfxX84cxX15xX24xX3xXexX137xX4xX3xX5xX130xX15xX1xX3xXabxX2fxXb5xXd2xX3xX28xX29xX3fxX15xX3xX5xX4c1xX3xX23xX1xX46xX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXd4xX142xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX43xX3xX291xX130xX3xX1xX33xXdxXd2xX3xXafxX3fxXb5xX3xXabxX3fxX17xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXf4xX15xX1xX3xXexX62xX26xXd2xX3xXexX62xX171xXexX3xXexX1bxXd2xX3xX6xX15xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX291xX130xX3xX1xX33xXdxX3xX4xX546xX15xX3xX17xX33xXexX3xX7xXbbxX3xX17xX133xXexX3xXafxX124xXexX3xX4xX171xXbxX24dxX3xXa25xXd72xX15xX1xX3xXd4xX1bxX4xX3xXd4xX16xX15xX3xX1xX217xX6xXd2xX3xX291xX130xX3xX1xX33xXdxXd2xX3xXafxX3fxXb5xX3xXd4xX20xX3xX17xX84cxXdxX3xXexX62xX128xX214xX15xX24xX3xX4xX1xX128xX6xX3xX4xX217xX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xXabxX33xXexX3xXbxX1xX137xXd2xX3xX1xXdxX20xX29xX3xX28xX29xX3fxX3xX4xX1xX128xX6xX3xX4xX6xXb5xX24dxX3xX23xX16xX15xX24xX3xX5xX1bxX4xX3xXd4xX46xX3xXbxX1xX128xX21fxX15xX24xX3xXexX1xXc4xX4xX3xX5xX130xX15xX1xX3xXabxX2fxXb5xXd2xX3xX7xXc4xX4xX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xXabxX124xX29xX3xX4xX3bxX6xX3xX15xX1xXdxX142xX29xX3xXexX16dxX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXabxX3fxX15xX24xXd2xX3xXabxX3fxX15xX24xX3xXd4xXdxX41dxX15xX3xX4xX546xX15xX3xX4xX1xX128xX6xX3xX15xX24xX6xX15xX24xX3xXexXbfxX17xX3xX15xX1xXdxX20xX17xX3xXd4xX193xX24dxX3xX1cfxX21fxX3xX4xX1xX2bxX3xX8bxXdxXb1xX17xX3xX7xXb5xX137xXexX3xX28xX29xX2axX142xX15xX3xX5xX1bxX4xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX2exX3fxX15xX24xXd2xX3xX23xX1xX46xX3xX15xX128xXd5xX4xX3xX4xX1xX128xX6xX3xXabxXbfxX2axX3xXabxX3bxXd2xX3xXabxX222xX15xX24xX3xXafxX33xXd2xX3xX1xXdxX20xX29xX3xX5xX1bxX4xXd2xX3xX1xXdxX20xX29xX3xX28xX29xX3fxX3xX4xX1xX128xX6xX3xX4xX6xXb5xX24dxX24dxX24dxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXb5xX79xX2axXaxX12xX13xX3xX15xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX4xX3xX1xXdxX20xX15xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxXdxX3xX1xX33xXdxX3xX36xX37xX37xX3xX4xX3bxX6xX3xX2exX3fxX15xX24xX3xX5xX46xX3xXexX1xX1bxX4xX3xXexXdxX1e1xX15xX3xX62xX124xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xXabxX33xX15xX24xXd2xX3xXbxX1xXb5xX15xX24xX3xXbxX1xX1baxX3xXabxXb1xX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexX193xX4xX3xX8bxX1xX1f3xX15xX24xX3xXabxX26xX15xX1xXd2xX3xXafxX16dxX3xX7xX29xX15xX24xX3xXd4xX46xX3xX5xX46xX17xX3xX7xX112xX29xX3xX7xXae1xX4xX3xXexX1xX41dxX17xX3xX15xX1xX4exX15xX24xX3xXafxX46xXdxX3xX1xX63xX4xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xX15xX24xX1xXdxX20xX17xX3xXabxX130xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xXabxX1baxX4xX3xX62xX1baxXexX24dxX3xX2exX217xX3xX5xX46xX3xX4xX21fxX3xX7xX678xX3xX28xX29xX6xX15xX3xXexX62xX63xX15xX24xX3xXabxXb1xX3xX2exX3fxX15xX24xX3xXexX6xX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexX193xX4xX3xXd4xX171xX15xX3xX79xX193xX15xX24xXd2xX3xXbxX1xX137xXexX3xX1xX29xX2axX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX5xX130xX15xX1xX3xXabxX2fxXb5xXd2xX3xX4xX1xX8bbxX3xXabxX2fxXb5xXd2xX3xXexX2fxXb5xX3xX62xX6xX3xXexX1xX2bxX3xXd4xX46xX3xX5xX1bxX4xX3xX17xXd5xXdxXd2xX3xXabxX128xX6xX3xXabxX124xXexX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXexX1bxX3xXexXdxX15xX3xXafxX128xXd5xX4xX3xXd4xX46xXb5xX3xXexX1xX214xXdxX3xX8bxX8cxX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xX17xXd5xXdxX24dxX3xXcxX128xX3xXexX128xX678xX15xX24xX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX5xX128xX13cxX4xX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xXexX16dxX15xX24xX3xXexX1xXb1xX3xX4xX3bxX6xX3xXabxX124xXexX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xX24xXdxX6xXdxX3xXabxXb5xX2fxX15xX3xXexXd5xXdxX3xXabxX128xX13cxX4xX3xX291xX137xX4xX3xXabxX26xX15xX1xX3xX5xX46xX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXd4xX46xX3xXafxX142xX15xX3xXd4xX4exX15xX24xXd2xX3xXafxX3fxXb5xX3xXabxX3fxX17xX3xX24xXae1xX15xX3xX8bxX2bxXexX3xX4xX1xX133xXexX3xX4xX1xa56exX3xXd4xX46xX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xX8bxX1xX6xXdxX3xXabxX222xX15xX24xX3xXafxX33xX3xX4xX137xX4xX3xX15xX1xXdxX20xX17xX3xXd4xX193xXd2xX3xXexX62xXb5xX15xX24xX3xXabxX217xX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xX8bxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX43xX3xX291xX130xX3xX1xX33xXdxX3xX5xX46xX3xXexX62xX29xX15xX24xX3xXexX112xX17xX292xX3xX291xX112xX2axX3xX79xX1bxX15xX24xX3xX2exX3fxX15xX24xX3xX5xX46xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4xX1xXbbxXexX292xX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xXd4xX16xX15xX3xX1xX217xX6xX3xX5xX46xX3xX15xX142xX15xX3xXexX3fxX15xX24xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXbfxX15xX3xX4xX3bxX6xX3xX291xX130xX3xX1xX33xXdxX292xX3xXafxX3fxXb5xX3xXabxX3fxX17xX3xX28xX29xXbbxX4xX3xXbxX1xX546xX15xX24xX3xX43xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX5xX46xX3xXexX62xX63xX15xX24xX3xX2axX2bxX29xXd2xX3xXexX1xX128xX214xX15xX24xX3xX291xX29xX2axX41dxX15xX24dxX3xX377xX193xX4xX3xXexXdxX41dxX29xX3xXexX16dxX15xX24xX3xX28xX29xX137xXexX3xXd4xX46xX3xX17xX193xX4xX3xXexXdxX41dxX29xX3xX4xX193xX3xXexX1xXb1xX3xX2exX2fxXdxX3xX1xX33xXdxX3xXabxX2fxXdxX3xXafxXdxXb1xX29xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX28xX29xXbbxX4xX3xX5xXbfxX15xX3xXexX1xXc4xX3xX36xX37xX37xX37xX3xX4xX3bxX6xX3xX2exX3fxX15xX24xX3xXabxX128xX6xX3xX62xX6xX3xX5xX46xX3xX4xX21fxX3xX7xX678xX3xX1xX2bxXexX3xX7xXc4xX4xX3xX28xX29xX6xX15xX3xXexX62xX63xX15xX24xX3xXabxXb1xX3xX291xX137xX4xX3xXabxX26xX15xX1xX3xXbxX1xX128xX21fxX15xX24xX3xX1xX128xXd5xX15xX24xXd2xX3xX15xX1xXdxX20xX17xX3xXd4xX193xXd2xX3xX24xXdxX3fxXdxX3xXbxX1xX137xXbxX3xX291xX112xX2axX3xX79xX1bxX15xX24xXd2xX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xXabxX124xXexX3xX15xX128xXd5xX4xX292xX3xXafxX3fxXb5xX3xXabxX3fxX17xX3xXexXf4xX15xX1xX3xXabxX222xX15xX24xX3xXafxX33xXd2xX3xX8bxX1xX3fxX3xXexX1xXdxXd2xX3xXd4xX3eaxX6xX3xXabxX137xXbxX3xXc4xX15xX24xX3xXabxX128xX13cxX4xX3xX4xX137xX4xX3xX2axX41dxX29xX3xX4xXbfxX29xX3xX5xX112xX29xX3xX79xX46xXdxXd2xX3xXd4xX3eaxX6xX3xX4xX217xX3xXexX62xX63xX15xX24xX3xXexX112xX17xX3xXd4xX46xX3xX4xX137xX4xX3xX8bxX1xX112xX29xX3xXabxX33xXexX3xXbxX1xX137xX3xX4xX1xXdxX2bxX15xX3xX5xX128xX13cxX4xX3xX4xXbfxX15xX3xX128xX29xX3xXexXdxX41dxX15xX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xX8bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1bxX4xX3xX1xXdxX20xX15xXd2xX3xXexX2fxXb5xX3xX7xX1bxX3xXexX1xXbbxX15xX24xX3xX15xX1xX124xXexX3xXexX3eaxX3xX15xX1xX171xX15xX3xXexX1xXc4xX4xX3xXabxX2bxX15xX3xX1xX46xX15xX1xX3xXabxX33xX15xX24xXd2xX3xXabxX128xX6xX3xXabxX124xXexX3xX15xX128xXd5xX4xX3xXafxX128xXd5xX4xX3xXd4xX46xXb5xX3xX17xX33xXexX3xX24xXdxX6xXdxX3xXabxXb5xX2fxX15xX3xXbxX1xX137xXexX3xXexX62xXdxXb1xX15xX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xXd4xX128xX13cxX15xX24xX3xXd4xX7exX3xX17xX193xX4xX3xXexXdxX41dxX29xX3xX1fcxX79xX112xX15xX3xX24xXdxX46xX29xXd2xX3xX15xX128xXd5xX4xX3xX17xX2fxX15xX1xXd2xX3xX79xX112xX15xX3xX4xX1xX3bxXd2xX3xX4xX84cxX15xX24xX3xXafxX5c4xX15xX24xXd2xX3xXd4xX16xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX24cxXd2xX3xXexX1xX1bxX4xX3xX1xXdxX20xX15xX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xX4xX84cxX15xX24xX3xXexX112xX17xX3xX15xX24xX29xX2axX20xX15xX3xX4xX3bxX6xX3xX1cfxX1xX3bxX3xXexX26xX4xX1xX3xX76xX222xX3xX1cfxX1xXf4xX3xX377xXdxX15xX1xX3xXd4xX46xX3xX128xXd5xX4xX3xXd4xX63xX15xX24xX3xX4xX3bxX6xX3xXexXb5xX46xX15xX3xX79xX112xX15xX3xXexX33xX4xX24dxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182fxX29xXexX1xXb5xX62xXaxX12xXcxXbbxX3xX1e4xX1xX128xX21fxX15xX24xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXb5xX79xX2axXaxX12xX0xX10xX17xX12xX0xX7xXexX62xXb5xX15xX24xX12xX45xX46xXdxX3xX29exX4axX3xX3fcxX4exX15xX24xX3xX15xXdxX142xX17xX3xXexXdxX15xX3xXexX1xX10xXb5xX3xX2exX3fxX15xX24xX0xX67xX7xXexX62xXb5xX15xX24xX12xX0xX67xX10xX17xX12xX0xX67xXbxX12
Tố Phương