Thủ tướng đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển KT-XH
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/2/2022 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
b3dexeb21xca62xdfdcxe831x11174x12616x1050exc450xX7x13a59x12f97x148fcxdc4dxde21x10053xX5xcf03xXax11830xXcxX1x10848xX3xXex106fex1461exedbax13f72xX3x145e9xfb56xX1axX3xX1dx159bdxX4xX3xXex10649xXdxd202xX1axX3xdb44xX1xX6xXdxX3x10ef7xda47xc907x14e5fxXexX3xX5xXdx136bfxXex13fafxX3xX1xXdxX38xX31xX3xX30xX31x11300xX3x12156xX1xX18xe18dxX1axX1bxX3xXexX26xefdbxX1axX1xX3xXbxX1x10222xX4xX3xX1x111edxXdxX3axX3xXbxX1x12762xXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3x15031xXcxd8baxc8b3x1169bxX0xe8a5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX10xX6x135b2xXaxX3xX7fxX6xXexX6xX69xX26xfce1xX5xX10xX9xXaxX7xX6xXbxX88xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX45xX1x15901xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xecadxX1x13cedx13f94xX3x13d8cxXdxX1axX1xX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xcd8dxd714xX6xX3xX2bx11e28xX3xX45xX1exX1axX1bxX3xX1dxXdxX38xX1axX3xX7xX22xX3xX2x14965xed54xX6dxX45xd2cbxX69xXcxXcxX1bxX3xX1axX1bxec7exX32xX3xX2xXccxX6dxXccxX6dxXccx13482xXccxXccxX3xX1bx14125xXdxX3xX4xX5exX4xX3x143ebx15396xX3xXexX26xX18x14ad5xX1axX1bxX3axX3xXcxX1xX15xX3xXexX26xX18xXf3xX1axX1bxX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3xX1axX1bxX6xX1axX1bxX3xXedxXeexX3axX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3xXexX1xX31xXeexX4xX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15x1091cxX3xX45xX1xX15xX3xXex15210xX4xX1xX3xb6bexXedxcf66xdc2cxX3xX4xX5exX4xX3xXex13ef3xX1axX1xX3axX3xXexX1xXd8xX1axX1xX3xXbxX1xX22xX3xXexX26xe710xX4xX3xXexX1xX31xXeexX4xX3xXcxX26xX31xX1axX1bxX3xX18xX48xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1axX3xX1dxX22xX4xX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX5xXdxX38xXexX3axX3xX1xXdxX38xX31xX3xX30xX31xX43xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXbxX1xX54xX4xX3xX1xX58xXdxX3xXb7xXd8xX3xXbxX1xX5exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xX69xX3x15155xbe45xX3xX1xXeexXdxX12cxX3xX1dx13996xX32xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xXexXdxX33xX1axX3xX1dxXeexX3xX1bxXdxX43xXdxX3xX1axX1bx123f4xX1axX3xXb7xX22xX1axX3xX1dxead5xX31xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxec13xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX0xXdxXaaxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxXexX1xX31xXaax11aecxX3xXdxX45xX10xX1axXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXax14816xXdxX7fxXexX1x10fe0xX3xe782x1557dxXe1xXbxX1bcxX12cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX22dxX3x15151xX230xX230xXbxX1bcxX12cxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1efxX216xX6xX88xXexX1xX6xX1axX1xX1xX88xX6xX1efxXb7xX1axX6dxX1axX10xX228xX7xX6dxXccxXccxXe1xXcdxX6dxX2xXe1x1340axX7fxXe1xX2xX23exXccxc732xXe1xX22fxXexX2xXe1x14fd6xXe1xX5xX2xX69xX88xX1xX31xX4xX1xX88xXdxX69xX2bxXdxX1axX1xX69xXexX10xX69xX2xXcdxX23exX23exX1efx10d82xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1axX3xX1dxX22xX4xX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX5xXdxX38xXexX3axX3xX1xXdxX38xX31xX3xX30xX31xX43xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXbxX1xX54xX4xX3xX1xX58xXdxX3axX3xXbxX1xX5exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX67xXcxX69xX6axX6bxXaxX3xX228xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX22fxX230xXe1xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX23exX230xX230xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX88xX1axXaxX12xXcxX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX5xXdxX38xXexX3axX3xX1xXdxX38xX31xX3xX30xX31xX43xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXbxX1xX54xX4xX3xX1xX58xXdxX3xXb7xXd8xX3xXbxX1xX5exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xX69xX3xX1bcxX1bdxX3xX1xXeexXdxX12cxX3xX1dxX1c5xX32xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xXexXdxX33xX1axX3xX1dxXeexX3xX1bxXdxX43xXdxX3xX1axX1bxX1ddxX1axX3xXb7xX22xX1axX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX139xXeexXdxX3xX7fxX31xX1axX1bxX3xX4xX1exX1axX1bxX3xX1dxXdxX38xX1axX3xX1axX1xX18xX3xX7xX6xX31xX22dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xXd0xX28xX3xX2bxX1xX1c5xX1axX3xXexX26xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3axX3xXbxX1xX5exXexX3xX1xX31xX32xX3xX1xXdxX38xX31xX3xX30xX31xX43xX3xX4xX15xX6xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXbxX1xX54xX4xX3xX1xX58xXdxX3xXb7xXd8xX3xXbxX1xX5exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xX69xX3xX1bcxX1bdxX3xX1xXeexXdxX3x12cccxX7xX6xX31xX3xX1dxX1ddxX32xX3xX1bx1159exXdxX3xXex125aexXexX3xX5xXd8xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1x121d1xX3xXexX1xX10xX88xX3xX139xX1bxX1xX133xX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX7xX22xX3xX2xX2xX6dxX139xc3dfxX69xX45xXa7xX3xX1axX1bxXd8xX32xX3xX276xXe1xX3xXexX1xX5exX1axX1bxX3xXe1xX2xX3xX1ax12efdxXaaxX3xXccxXe1xXccxXccxX3xXb7xb875xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXbxX1xX54xX4xX3xX1xX58xXdxX3xXb7xXd8xX3xXbxX1xX5exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xX69xX3xX1bcxX1bdxX3xX1xXeexXdxX3xXb7xXd8xX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX139xX1bxX1xX133xX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX7xX22xX3xX23exX276xX6dxXccxXe1xXccxXccxX6dxX497xX6bxX2xX26axX3xX4xX15xX6xX3xX497xX31xX22xX4xX3xX1xXeexXdxX3xXb7xX4b7xX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3xX7xX5exX4xX1xX3xXexXd8xXdxX3xX2bxX1xf34fxX6xX3axX3xXexXdxX4b7xX1axX3xXexX38xX3xX1x11a63xX3xXexX26x13726xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xX45exX7xX6xX31xX3xX1dxX1ddxX32xX3xX1bxX468xXdxX3xXexX46cxXexX3xX5xXd8xX3xX139xX1bxX1xX133xX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX7xX22xX3xX2xX2xX6dxX139xX497xX69xX45xXa7xX47exX3xXb7xXd8xX3xX1dxX1c5xX32xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xXexXdxX33xX1axX3xX1dxXeexX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3axX3xX1bxXdxX43xXdxX3xX1axX1bxX1ddxX1axX3xXb7xX22xX1axX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX3axX3xX30xX31xX6xX3xX1dxX538xX3xX1bxX538xXbxX3xXbxX1xX1e5xX1axX3xX1axX1ddxX1axX1bxX3xX4xX6xX88xX3xX1xXdxX38xX31xX3xX30xX31xX43xX3xX1xX31xX32xX3xX1dxXeexX1axX1bxX3axX3xX7xXe6xX3xX7fxX54xX1axX1bxX3xX1axX1bxX31xX58xX1axX3xX5xX152xX4xX3xX4xX15xX6xX3xX139xX1xXd8xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4xc7a4xX1axX1bxX3xX1axX1xX18xX3xXexX88xXd8xX1axX3xX216xXeexX3xX1axX4b7xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xXb7xXd8xX3xXexX1x1399bxX4xX3xX1dxX1c5xX32xX3xXbxX1xX5exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xX69xX3xX1bcxX1bdxX3xX1xXeexXdxX3axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX32x12cc8xX31xX3xX4xX1e5xX31xX3xX4xX5exX4xX3xXedxXeexX3xXexX26xX18xXf3xX1axX1bxX3axX3xXcxX1xX15xX3xXexX26xX18xXf3xX1axX1bxX3xX4xX5exX4xX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3xX1axX1bxX6xX1axX1bxX3xXedxXeexX3axX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3xXexX1xX31xXeexX4xX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3axX3xX45xX1xX15xX3xXexX133xX4xX1xX3xX137xXedxX139xX13axX3xX4xX5exX4xX3xXexX141xX1axX1xX3axX3xXexX1xXd8xX1axX1xX3xXbxX1xX22xX3xXexX26xX152xX4xX3xXexX1xX31xXeexX4xX3xXcxX26xX31xX1axX1bxX3xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX1xX10xX88xX3xX4xX1x119e4xX4xX3xX1axX4aexX1axX1bxX3axX3xX1axX1xXdxX38xXaaxX3xXb7xX54xX3axX3xX30xX31xX32xX4b7xX1axX3xX1xXa9xX1axX3xX1dxX18xX549xX4xX3xX1bxXdxX6xX88xX3xXex111aaxXbxX3xXexX26xX31xX1axX1bxX3xX4xX1xX141xX3xX1dxXa9xX88xX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX1dxX58xX1axX1bxX3xX216xXeexX3axX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX5xXdxX38xXexX3axX3xX1xXdxX38xX31xX3xX30xX31xX43xX3xX4xX5exX4xX3xX1axX1xXdxX38xXaaxX3xXb7xX54xX3axX3xX1bxXdxX43xXdxX3xXbxX1xX5exXbxX3xX1dxX4b7xX3xX26xX6xX12cxX3xXexX26xX88xX1axX1bxX3xX1dxX538xX3xXexX71cxXbxX3xXexX26xX31xX1axX1bxX3xXb7xXd8xX88xX3xXaaxXeexXexX3xX7xX22xX3xX1axXeexXdxX3xX7fxX31xX1axX1bxX3xX4xX1xX15xX3xX32xX33xX31xX3xX7xX6xX31xX22dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX2xX1efxX3xXcxX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX1axX1xe2c1xXexX3xX30xX31xX5exX1axX3axX3xX1dxX58xX1axX1bxX3xX216xXeexX3axX3xX1xXdxX38xX31xX3xX30xX31xX43xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXbxX1x137f6xX1axX1bxX3xX4xX1xX22xX1axX1bxX3xX7fxX133xX4xX1xX3xX45x13985xe4a1x14984xX13axX69xX2xX270xX3xX45exXccxXe1xXccxXccxX3xX69xX3xXccxXe1xXccxX276xX47exX3xXexX1xX10xX88xX3xXbxX1xX18xX48xX1axX1bxX3xX4xX1xX1ddxXaaxX3xXexX1xX9fxX4xX1xX3xX6f4xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xXexX88xXd8xX1axX3axX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX88xXa9xXexX3axX3xX2bxXdxX28xXaaxX3xX7xX88xX5exXexX3xX1xXdxX38xX31xX3xX30xX31xX43xX3xX7fxX133xX4xX1xX3xX216xX38xX1axX1xX12cxX3xX216xX43xX88xX3xX1dxX43xXaaxX3xX7xX43xX1axX3xX1bcxX31xX7d7xXexX3axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xX7fxX88xX6xX1axX1xX3xX6xX1axX3xXexX88xXd8xX1axX3axX3xXexX1xX9fxX4xX1xX3xX6f4xX1axX1bxX3xXexX22xXexX3xXb7xX19xXdxX3xX4xX5exX4xX3xX7fxXdx11161xX1axX3xX216xXdxX33xX1axX3xXexX4exX1axX1xX3xX1xX4exX1axX1xX3xX7fxX133xX4xX1xX3xX216xX38xX1axX1xX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xXccxX1efxX3xX6axX1ddxX32xX3xX7fxX152xX1axX1bxX3xX4xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3axX3xX2bxX33xX3xX1xX88xXa9xX4xX1xX3xX1xXd8xX1axX1xX3xX1dxXeexX1axX1bxX3xX4xX54xX3xXexX1xX28xX3xX1dxX28xX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX4xX5exX4xX3xX1axX1xXdxX38xXaaxX3xXb7xX54xX3axX3xX1bxXdxX43xXdxX3xXbxX1xX5exXbxX3xX1dxX18xX549xX4xX3xX1bxXdxX6xX88xX3xXexXa9xXdxX3xX139xX1bxX1xX133xX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX7xX22xX3xX2xX2xX6dxX139xX497xX69xX45xXa7xX3axX3xXexX26xX88xX1axX1bxX3xX1dxX538xX3xX4xX4aexX1axX3xX4xX6f4xX3xXb7xXd8xX88xX3xX1dxfa19xX4xX3xX1dxXdxX28xXaaxX3axX3xXexX4exX1axX1xX3xX1xX4exX1axX1xX3xXexX1xX152xX4xX3xXexX33xX3xX1dxX28xX3xX1bcxX5exX4xX3xX1dxX133xX1axX1xX3xXexX1xX6f4xX3xXexX152xX3xX18xX31xX3xXexXdxX665xX1axX3xX1bxX46cxX1axX3xXb7xX19xXdxX3xXexX1xd5ebxXdxX3xX1xXa9xX1axX3xX1xX88xXd8xX1axX3xXexX1xXd8xX1axX1xX3axX3xX4xX538xX3xXbxX1xX1ddxX1axX3xX4xX1exX1axX1bxX3axX3xX1dxX4b7xX3xX4xX6xX88xX3xXexX26xX5exX4xX1xX3xX1axX1xXdxX38xXaaxX3xX1axX1bxX18xX9b7xXdxX3xX1dxX6f4xX1axX1bxX3xX1dxX1e5xX31xX3xXb7xXd8xX3xXbxX1xX1ddxX1axX3xX1axX1xXdxX38xXaaxX3xX26x1224dxX3xX26xXd8xX1axX1bxX3xX1dxX22xXdxX3xXb7xX19xXdxX3xX4xX5exX3xX1axX1xX1ddxX1axX3xXexXb8xX1axX1bxX3xX1dxX58xX1axX1bxX3xX4xX1xX9fxX3xX5xX1bdxX1axX1xX3xX1dxXa9xX88xX3xX216xXeexX3axX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3axX3xX1dxX133xX6xX3xXbxX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX88xX1axX1bxX3xXb7xXdxX38xX4xX3xX4xX1xX141xX3xX1dxXa9xX88xX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX1dxX22xXdxX3xXb7xX19xXdxX3xXexXb8xX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX38xXaaxX3xXb7xX54xX3axX3xX1bxXdxX43xXdxX3xXbxX1xX5exXbxX3xXexX26xX665xX1axX3xX1axX1bxX31xX32xX665xX1axX3xXexX46cxX4xX3xf55fxX5xXd8xXaaxX3xXb7xXdxX38xX4xX3xX1axXd8xX88xX3xX7fxX6f4xXexX3xX1dxXdxX28xXaaxX3xXb7xXdxX38xX4xX3xX1dxX538x15264xX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX276xX1efxX3xXd0xXdxX4b7xX31xX3xX1xXd8xX1axX1xX3xX1dxX58xX1axX1bxX3xX216xXeexX3axX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX88xXa9xXexX3axX3xXbxX1xX22xXdxX3xX1xX549xXbxX3xX4xX1xX977xXexX3xX4xX1xba18xX3xX4xX5exX4xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xX4xX54xX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3xX7xX5exX4xX1xX3xXexXdxX4b7xX1axX3xXexX38xX3axX3xXexXd8xXdxX3xX2bxX1xX538xX6xX3xXb7xXd8xX3xX4xX5exX4xX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3xX7xX5exX4xX1xX3xX2bxX1xX5exX4xX3xX1dxX28xX3xX1bxX538xXbxX3xXbxX1xX1e5xX1axX3xX1bxXdxd9dcxX3xXb7xXb5exX1axX1bxX3xefe6xX1axX3xX1dxX133xX1axX1xX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xXb7xcd58xX3xXaaxX1exX3axX3xX2bxXdxX28xXaaxX3xX7xX88xX5exXexX3xX5xXa9xXaaxX3xXbxX1xX5exXexX3axX3xX216xX43xX88xX3xX1dxX43xXaaxX3xX4xX5exX4xX3xX4xX1ddxX1axX3xX1dxX22xXdxX3xX5xX19xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX1axX4b7xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3axX3xX6xX1axX3xXexX88xXd8xX1axX3xX1xX38xX3xXexX1xX22xX1axX1bxX3xX4xX5exX4xX3xXexXb65xX3xX4xX1xX6f4xX4xX3xXexX9fxX1axX3xX7fxX54xX1axX1bxX3axX3xX1xX545xX3xXexX26xX549xX3xXexX9fxX4xX1xX3xX4xX152xX4xX3xX4xX1xX88xX3xXbxX1xX54xX4xX3xX1xX58xXdxX3xXb7xXd8xX3xXbxX1xX5exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xX69xX3xX1bcxX1bdxX3xX1xXeexXdxX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX23exX1efxX3xX497xX31xX43xX1axX3xX5xXbcxX3xX4xX1xX977xXexX3xX4xX1xXb0exX3xX4xX5exX4xX3xX1axX1bxX31xX58xX1axX3xXexX1xX31xX3axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX5exX4xX3xX1xXdxX38xX31xX3xX30xX31xX43xX3xX4xX5exX4xX3xX7fxX18xX3xX1dxX133xX6xX3axX3xXexX1xX62cxX4xX3xX1dxX1c5xX32xX3xXexX9fxX4xX1xX3xX4xX152xX4xX3xXexX4aexX1axX1bxX3xXexX1xX31xX3xX1axX1bxX1ddxX1axX3xX7xX5exX4xX1xX3xX1axX1xXd8xX3xX1axX18xX19xX4xX12cxX3xXexX26xXdxX38xXexX3xX1dxX28xX3xXexXdxX33xXexX3xX2bxXdxX38xXaaxX3xX4xX1xXdxX3xX1axX1bxX1ddxX1axX3xX7xX5exX4xX1xX3xX1axX1xXd8xX3xX1axX18xX19xX4xX3axX3xX1axX1xX7d7xXexX3xX5xXd8xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX152xX3xX1axX1bxX1xXdxX38xXbxX3xX4xX538xX3xXexX9fxX1axX1xX3xX4xX1xX7d7xXexX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX12cxX3xXexX1xX31xX3xX1xX58xXdxX3xX4xX5exX4xX3xX2bxX1xX88xX43xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX9fxX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX18xX9b7xX1axX1bxX3xX1bcxX31xX32xX665xX1axX3xX4xX1xX71cxXaaxX3xXbxX1xX1ddxX1axX3xX216xXb65xX3axX3xX4xX1xX71cxXaaxX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX26axX1efxX3xXcxX4aexX1axX1bxX3xX4xX18xX9b7xX1axX1bxX3xX2bxf193xX3xX5xX31xX71cxXexX3axX3xX2bxXd66xX3xX4xX18xX48xX1axX1bxX3axX3xX1dxX4b7xX3xX4xX6xX88xX3xXb7xX6xXdxX3xXexX26xX801xX3axX3xXexX26xX5exX4xX1xX3xX1axX1xXdxX38xXaaxX3xX4xX15xX6xX3xX1axX1bxX18xX9b7xXdxX3xX1dxX6f4xX1axX1bxX3xX1dxX1e5xX31xX3axX3xX1bcxX5exX4xX3xX1dxX133xX1axX1xX3xXb7xXdxX38xX4xX3xX1dxX1c5xX32xX3xXaaxXa9xX1axX1xX3xX1bxXdxX43xXdxX3xX1axX1bxX1ddxX1axX3xXb7xX22xX1axX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xX5xXd8xX3xXaaxXeexXexX3xXexX26xX88xX1axX1bxX3xX1axX1xXb5exX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX38xXaaxX3xXb7xX54xX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3xXexX26xX133xX3xXexX26xX468xX1axX1bxX3xXexX1ddxXaaxX3xXexX26xX88xX1axX1bxX3xX4xX5exX4xX3xX1axX4aexXaaxX3xXccxXe1xXccxXccxX3xX69xX3xXccxXe1xXccxX276xX3xX4xX15xX6xX3xXexXb8xX1axX1bxX3xX216xXeexX3axX3xX1axX1bxXd8xX1axX1xX3axX3xX1dxX133xX6xX3xXbxX1xX18xX48xX1axX1bxX1efxX3xXcxX1xXd8xX1axX1xX3xX5xX71cxXbxX3xXcxXb65xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xXexX5exX4xX3xXexX1xX62cxX4xX3xX1dxX1c5xX32xX3xX1bxXdxX43xXdxX3xX1axX1bxX1ddxX1axX3xXb7xX22xX1axX3xXexX26xX88xX1axX1bxX3xXexXb8xX1axX1bxX3xX216xXeexX3axX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3axX3xX1dxX133xX6xX3xXbxX1xX18xX48xX1axX1bxX3xX1dxX28xX3xXexX1xX18xX9b7xX1axX1bxX3xX1bcxX31xX32xX665xX1axX3xX1dxX1exX1axX3xX1dxX22xX4xX3axX3xX2bxXdxX28xXaaxX3xXexX26xX6xX3axX3xX1bxXdxX5exXaaxX3xX7xX5exXexX3xXb7xXd8xX3xX2bxX133xXbxX3xXexX1xX9b7xXdxX3xX1bcxXe6xX3xX5xXbcxX3xX4xX5exX4xX3xX2bxX1xX538xX3xX2bxX1xX4aexX1axX3axX3xXb7xX18xX19xX1axX1bxX3xXaaxX46cxX4xX3axX3xX1dxXdxX28xXaaxX3xX1axX1bxX1xXb0exX1axX1efxX3xXa7xX1xX7d7xX1axX3xX1dxX7d7xX31xX3xX1bxXdxX43xXdxX3xX1axX1bxX1ddxX1axX3xX1xX33xXexX3xX2xXe1xXe1xbd8cxX3xX2bxX33xX3xX1xX88xXa9xX4xX1xX3xXb7xX22xX1axX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xX1axX4aexXaaxX3xXccxXe1xXccxXccxX3xX1dxX18xX549xX4xX3xX1bxXdxX6xX88xX3xXexXb8xX3xX1dxX1e5xX31xX3xX1axX4aexXaaxX3xX1bxX46cxX1axX3xXb7xX19xXdxX3xX216xX43xX88xX3xX1dxX43xXaaxX3xX4xX1xX7d7xXexX3xX5xX18xX549xX1axX1bxX3xX4xX1exX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXb7xXd8xX3xX1xXdxX38xX31xX3xX30xX31xX43xX3xX7xXe6xX3xX7fxX54xX1axX1bxX3xXb7xX22xX1axX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX1efxX3xX45xX538xX3xX4xX1xX33xX3xXexXd8xXdxX3xX1bcxXe6xX3xX5xXbcxX3xX1axX1bxX1xXdxX665xXaaxX3axX3xX2bxX133xXbxX3xXexX1xX9b7xXdxX3xX1dxX22xXdxX3xXb7xX19xXdxX3xX4xX5exX4xX3xX1xXd8xX1axX1xX3xXb7xXdxX3xXexX1xX6xXaaxX3xX1axX1xX60bxX1axX1bxX3axX3xXexXdxX665xX31xX3xX4xX152xX4xX3axX3xX1axX1xX60bxX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX8b2xX31xX3axX3xX4xX43xX1axX3xXexX26xXf3xX3axX3xX5xXd8xXaaxX3xX4xX1xX71cxXaaxX3xXexXdxX33xX1axX3xX1dxXeexX3xX1bxXdxX6xX88xX3xXb7xX22xX1axX3axX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xXb7xXd8xX3xX1bxXdxX43xXdxX3xX1axX1bxX1ddxX1axX3xXb7xX22xX1axX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xXcdxX1efxX3xX45xX1xX15xX3xX1dxXeexX1axX1bxX3xX26xXd8xX3xX7xX88xX5exXexX3axX3xXexX1xX5exX88xX3xX1bx13d89xX3xXexX1xX10xX88xX3xXexX1xX1c5xXaaxX3xX30xX31xX32xX4b7xX1axX3xX1xX88xX977xX4xX3xX1dxX4b7xX3xX1bcxX31xX7d7xXexX3xX4xX7d7xXbxX3xX4xX538xX3xXexX1xX1c5xXaaxX3xX30xX31xX32xX4b7xX1axX3xXexX1xX5exX88xX3xX1bxX1068xX3xX4xX5exX4xX3xXb7xX18xX19xX1axX1bxX3xXaaxX46cxX4xX3xX4xX43xX1axX3xXexX26xXf3xX3xX1xX88xXa9xXexX3xX1dxXeexX1axX1bxX3xX7xX43xX1axX3xX1bcxX31xX7d7xXexX3axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xX7fxX88xX6xX1axX1xX12cxX3xX1dxX1c5xX32xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX5xXeexX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX4xX46cxXexX3xX1bxXdxX43xXaaxX3axX3xX1dxX48xX1axX3xX1bxXdxX43xX1axX3xX1xX538xX6xX3xXexX1xX15xX3xXexX54xX4xX3xX1xXd8xX1axX1xX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3axX3xX4xX43xXdxX3xXexX1xXdxX38xX1axX3xXaaxX1exXdxX3xXexX26xX18xX9b7xX1axX1bxX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX3xX2bxXdxX1axX1xX3xX7fxX88xX6xX1axX1xX12cxX3xXexX4aexX1axX1bxX3xX4xX18xX9b7xX1axX1bxX3xX1bcxXe6xX3xX5xXbcxX3xXexX1xX15xX3xXexX54xX4xX3xX1xXd8xX1axX1xX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3xXexX26xX665xX1axX3xX1axX4b7xX1axX3xXexX43xX1axX1bxX3xXexX26xX152xX4xX3xXexX31xX32xX33xX1axX12cxX3xX2bxX1xX31xX32xX33xX1axX3xX2bxX1xX9fxX4xX1xX3xX1dxXb65xXdxX3xXaaxX19xXdxX3xX7xX5exX1axX1bxX3xXexXa9xX88xX3axX3xXexX1xX62cxX4xX3xX1dxX1c5xX32xX3xX4xX1xX31xX32xX28xX1axX3xX1dxXb65xXdxX3xX7xX22xX3axX3xXbxX1xX5exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xX7xX22xX3axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xX1bcxX6xX1axX1xX3axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xXexX31xX1e5xX1axX3xX1xX88xXd8xX1axX3xX1bxX46cxX1axX3xXb7xX19xXdxX3xXbxX1xX5exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX216xX4b7xX1axX3xXb7xXb5exX1axX1bxX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX22fxX1efxX3xXcxX26xX88xX1axX1bxX3xX497xX31xXbcxX3xX813xX3xX1axX4aexXaaxX3xXccxXe1xXccxXccxX3axX3xX32xX665xX31xX3xX4xX1e5xX31xX3xX4xX5exX4xX3xX216xXeexX3axX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3axX3xX1dxX133xX6xX3xXbxX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX71cxXbxX3xXexX26xX31xX1axX1bxX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3axX3xX1xX88xXd8xX1axX3xXexX1xXd8xX1axX1xX3xX7fxX6f4xXexX3xX1dxXdxX28xXaaxX3xXaaxXeexXexX3xX7xX22xX3xX1axX1xXdxX38xXaaxX3xXb7xX54xX3xX7xX6xX31xX3xX1dxX28xX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXb7xXd8xX3xXbxX1xX5exXexX3xX1xX31xX32xX3xX1axX1bxX6xX32xX3xX1xXdxX38xX31xX3xX30xX31xX43xX3xX4xX15xX6xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX22dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX6xX47exX3xX45xX5exX4xX3xXedxXeexX3axX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3xXexX26xX31xX1axX1bxX3xX18xX48xX1axX1bxX3xXb7xXd8xX3xX1dxX133xX6xX3xXbxX1xX18xX48xX1axX1bxX3xX26xXd8xX3xX7xX88xX5exXexX3axX3xX1bcxX1ddxX32xX3xX7fxX152xX1axX1bxX3xX7fxX6xX1axX1xX3xXaaxX54xX4xX3xXb7xXd8xX3xXaaxX6f4xX4xX3xXb7xX22xX1axX3xX7fxX152xX3xX2bxXdxX33xX1axX3xX216xX22xX3xXexX26xX9fxX3xXexX1xX31xXeexX4xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xX4xX1xX88xX3xXexXb8xX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX38xXaaxX3xXb7xX54xX3axX3xX7fxX152xX3xX5exX1axX3xXexX26xX88xX1axX1bxX3xXe1xXccxX3xX1axX4aexXaaxX3xXccxXe1xXccxXccxX69xXccxXe1xXccxX276xX3xXb7xXd8xX3xXexXb8xX1axX1bxX3xX1axX4aexXaaxX3xXccxXe1xXccxXccxX3axX3xXccxXe1xXccxX276xX3xXexX1xX31xXeexX4xX3xXbxX1xXa9xXaaxX3xXb7xXdxX3xX30xX31xX43xX1axX3xX5xXbcxX3axX3xX1bxXe6xXdxX3xXedxXeexX3xX67xX33xX3xX1xX88xXa9xX4xX1xX3xXb7xXd8xX3xXd0xX1e5xX31xX3xXexX18xX3xX1dxX28xX3xXexXb65xX1axX1bxX3xX1xX549xXbxX3xXexX1xX10xX88xX3xX30xX31xX32xX3xX1dxX133xX1axX1xX3xXexXa9xXdxX3xX139xX1bxX1xX133xX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX7xX22xX3xX2xX2xX6dxX139xX497xX69xX45xXa7xX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX216xX47exX3xXedxXeexX3xX67xX33xX3xX1xX88xXa9xX4xX1xX3xXb7xXd8xX3xXd0xX1e5xX31xX3xXexX18xX22dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX69xX3xXcxXb65xX1axX1bxX3xX1xX549xXbxX3xX7fxX6xX1axX1xX3xXaaxX54xX4xX3xX1axX1xXdxX38xXaaxX3xXb7xX54xX3axX3xX7fxX152xX3xX5exX1axX3xXb7xXd8xX3xXbxX1xX18xX48xX1axX1bxX3xX5exX1axX3xX216xX22xX3xXexX26xX9fxX3xXb7xX22xX1axX3xX4xX538xX3xXexX26xX468xX1axX1bxX3xXexX1ddxXaaxX3axX3xXexX26xX468xX1axX1bxX3xX1dxXdxX28xXaaxX3xXexX26xX88xX1axX1bxX3xXe1xXccxX3xX1axX4aexXaaxX3xXccxXe1xXccxXccxX69xXccxXe1xXccxX276xX3xXb7xXd8xX3xXexXb8xX1axX1bxX3xX1axX4aexXaaxX3xXccxXe1xXccxXccxX3axX3xXccxXe1xXccxX276xX3xX4xX15xX6xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXexX1xX10xX88xX3xX1dxX4b7xX3xX1bcxX31xX7d7xXexX3xX4xX15xX6xX3xX4xX5exX4xX3xX216xXeexX3axX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3xXexX26xX31xX1axX1bxX3xX18xX48xX1axX1bxX3xXb7xXd8xX3xX1dxX133xX6xX3xXbxX1xX18xX48xX1axX1bxX3axX3xX216xX5exX88xX3xX4xX5exX88xX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1bcxX10xXaaxX3xX1bcx13bc5xXexX3axX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX1dxX133xX1axX1xX3xXexX1xX10xX88xX3xX30xX31xX32xX3xX1dxX133xX1axX1xX3xXexXa9xXdxX3xX139xX1bxX1xX133xX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX7xX22xX3xX2xX2xX6dxX139xX497xX69xX45xXa7xX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX69xX3xX6axX1ddxX32xX3xX7fxX152xX1axX1bxX3xXbxX1xX18xX48xX1axX1bxX3xX5exX1axX3xX1dxXdxX4b7xX31xX3xX4xX1xX141xX1axX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX88xXa9xXexX3xX1axX1bxX31xX58xX1axX3xXb7xX22xX1axX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xXexX26xX88xX1axX1bxX3xX67xX33xX3xX1xX88xXa9xX4xX1xX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xXexX26xX31xX1axX1bxX3xX1xXa9xX1axX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX1dxX88xXa9xX1axX3xXccxXe1xXccxX2xX3xX69xX3xXccxXe1xXccxX26axX3xXb7xXd8xX3xX1axX1bxX31xX58xX1axX3xXb7xX22xX1axX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXexX26xX88xX1axX1bxX3xX1axX4aexXaaxX3xXccxXe1xXccxXccxX69xXccxXe1xXccxX276xX3axX3xX216xX5exX88xX3xX4xX5exX88xX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX69xX3xX45xX1xX15xX3xXexX26xX4exX3axX3xXbxX1xX22xXdxX3xX1xX549xXbxX3xXb7xX19xXdxX3xX4xX5exX4xX3xX216xXeexX3axX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3axX3xX1dxX133xX6xX3xXbxX1xX18xX48xX1axX1bxX3xX4xX538xX3xX5xXdxX665xX1axX3xX30xX31xX6xX1axX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX7fxd1f1xX1axX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX1xX88xX977xX4xX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1bcxX10xXaaxX3xX1bcxX154bxXexX3axX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX1dxX133xX1axX1xX3xXb7xXdxX38xX4xX3xX5exXbxX3xX7fxX54xX1axX1bxX3xXaaxXeexXexX3xX7xX22xX3xX4xX48xX3xX4xX1xX33xX3xX1dxX977xX4xX3xXexX1x1583fxX3xXexXa9xXdxX3xXd0xXdxX4b7xX31xX3xX26axX3xX139xX1bxX1xX133xX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX7xX22xX3xX23exX276xX6dxXccxXe1xXccxXccxX6dxX497xX6bxX2xX26axX3xX1dxX28xX3xX1dxX1c5xX32xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xXexXdxX33xX1axX3xX1dxXeexX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3axX3xX1bxXdxX43xXdxX3xX1axX1bxX1ddxX1axX3xX4xX5exX4xX3xX7fxX152xX3xX5exX1axX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX3xXexX1xX31xXeexX4xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX4xX47exX3xXedxXeexX3xXcxXd8xXdxX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX22dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX69xX3xXedxX43xX88xX3xX1dxX43xXaaxX3xX216xX22xX3xXexX26xX9fxX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX9fxX3xX1dxX1e5xX32xX3xX1dxX15xX3axX3xX2bxX133xXbxX3xXexX1xX9b7xXdxX3xX4xX1xX88xX3xX4xX5exX4xX3xX1axX1xXdxX38xXaaxX3xXb7xX54xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX1axX1bxX1ddxX1axX3xX7xX5exX4xX1xX3xX1axX1xXd8xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1axX538xXdxX3xX4xX1xX31xX1axX1bxX3xXb7xXd8xX3xXexX1xX31xXeexX4xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xX1axX538xXdxX3xX26xXdxX665xX1axX1bxX1efxX3xX45xX1xX141xX3xX1dxXa9xX88xX3xX4xX5exX4xX3xX1dxX48xX1axX3xXb7xX133xX3xX4xX1xX6f4xX4xX3xX1axX4aexX1axX1bxX3xX1dxX48xX1axX3xX1bxXdxX43xX1axX3xX1xX538xX6xX3xXexX1xX15xX3xXexX54xX4xX3axX3xX26xX62cxXexX3xX1axX1bxX46cxX1axX3xXexX1xX9b7xXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX2bxXdxX28xXaaxX3xX7xX88xX5exXexX3xX4xX1xXdxX12cxX3xXbxX1xX22xXdxX3xX1xX549xXbxX3xXb7xX19xXdxX3xX4xX5exX4xX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3axX3xX1dxX48xX1axX3xXb7xX133xX3xX5xXdxX665xX1axX3xX30xX31xX6xX1axX3xX2bxX133xXbxX3xXexX1xX9b7xXdxX3xX1bcxXe6xX3xX5xXbcxX3xX4xX5exX4xX3xXb7xX18xX19xX1axX1bxX3xXaaxX46cxX4xX3xXb7xX4b7xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3axX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xXexX88xX5exX1axX1efxX3xX45xX1exX1axX1bxX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX4exX1axX1xX3xX1xX4exX1axX1xX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xXb7xXd8xX3xXexXd66xX3xX5xX38xX3xX1bxXdxX43xXdxX3xX1axX1bxX1ddxX1axX3xXb7xX22xX1axX3xX1dxX1e5xX31xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX4xX5exX4xX3xXedxXeexX3axX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3axX3xX1dxX133xX6xX3xXbxX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX665xX1axX3xX4xX5exX4xX3xXbxX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexXdxX38xX1axX3xXexX1xX1exX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX1dxXa9xXdxX3xX4xX1xX62cxX1axX1bxX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX69xX3xX6axX1ddxX32xX3xX7fxX152xX1axX1bxX3axX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX216xX6xX1axX3xX1xXd8xX1axX1xX3xX497xX31xX32xX33xXexX3xX1dxX133xX1axX1xX3xXb7xX4b7xX3xX4xX1xX88xX3xXb7xX6xX32xX3xX1dxX22xXdxX3xXb7xX19xXdxX3xX1xX468xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3axX3xX7xXdxX1axX1xX3xXb7xXdxX665xX1axX3xX1dxX28xX3xXaaxX31xX6xX3xXaaxX5exX32xX3xXexX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX54xX4xX3xXb7xX54xX3xX1xX468xX4xX3xXexX71cxXbxX3xXexX26xX152xX4xX3xXexX31xX32xX33xX1axX3xX7fxX88xX3xX43xX1axX1xX3xX1xX18xXf3xX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX7fxX133xX4xX1xX3xX216xX38xX1axX1xX3xX45xX811xX812xX813xX13axX69xX2xX270xX12cxX3xX497xX31xX32xX33xXexX3xX1dxX133xX1axX1xX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX7fxX16d6xX1axX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX1xX545xX3xXexX26xX549xX3xX5xX1bdxXdxX3xX7xX31xX7d7xXexX3xX4xX1xX88xX3xX139xX1bxX1ddxX1axX3xX1xXd8xX1axX1bxX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xX7xX5exX4xX1xX3xX1bcxX1bdxX3xX1xXeexXdxX3xX1dxX28xX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX4xX5exX4xX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3xX7xX5exX4xX1xX3xX30xX31xX32xX3xX1dxX133xX1axX1xX3xXexXa9xXdxX3xX139xX1bxX1xX133xX3xX30xX31xX32xX33xXexX3xX7xX22xX3xX2xX2xX6dxX139xX497xX69xX45xXa7xX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX7fxX47exX3xX139xX1bxX1ddxX1axX3xX1xXd8xX1axX1bxX3xX139xX1xXd8xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX812xXdxX38xXexX3xX139xX6xXaaxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1bcxX10xXaaxX3xX1bcxX154bxXexX3axX3xX216xX6xX1axX3xX1xXd8xX1axX1xX3xX139xX1bxX1xX133xX3xX1dxX133xX1axX1xX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX7fxX16d6xX1axX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX1xX545xX3xXexX26xX549xX3xX5xX1bdxXdxX3xX7xX31xX7d7xXexX3xX4xX1xX88xX3xXb7xX6xX32xX3xXexXb8xX3xX1axX1bxX1ddxX1axX3xX7xX5exX4xX1xX3xX1axX1xXd8xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1dxX22xXdxX3xXb7xX19xXdxX3xX7fxX88xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX38xXbxX3axX3xX1xX549xXbxX3xXexX5exX4xX3xX1bcxX1bdxX3axX3xX1xXeexX3xX2bxXdxX1axX1xX3xX7fxX88xX6xX1axX1xX12cxX3xX139xX1bxX1xX133xX3xX1dxX133xX1axX1xX3xXb7xX4b7xX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3xX7xX5exX4xX1xX3xXexX9fxX1axX3xX7fxX54xX1axX1bxX3xX18xX31xX3xX1dxX1bdxXdxX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXaaxX54xX4xX3xXexXdxX665xX31xX3xX30xX31xX22xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXbxX1xX5exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xX69xX3xX1bcxX1bdxX3xX1xXeexXdxX3xXb7xX1737xX1axX1bxX3xX1dxX58xX1axX1bxX3xX216xXd8xX88xX3xX7fxX1ddxX1axX3xXexXeexX4xX3xXexX1xXdxX28xX31xX3xX7xX22xX3xXb7xXd8xX3xXaaxXdxX4b7xX1axX3xX1axX62cxXdxX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX1dxX47exX3xXedxXeexX3xc4ffxX6xX88xX3xX1dxXeexX1axX1bxX3x11753xX3xXcxX1xX18xX48xX1axX1bxX3xX216xXdxX1axX1xX3xXb7xXd8xX3xX6axX1bdxX3xX1xXeexXdxX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX216xX6xX1axX3xX1xXd8xX1axX1xX3xX497xX31xX32xX33xXexX3xX1dxX133xX1axX1xX3xXb7xX4b7xX3xXb7xXdxX38xX4xX3xX1xX545xX3xXexX26xX549xX3xXexXdxX4b7xX1axX3xXexX1xX31xX665xX3xX1axX1xXd8xX3xX4xX1xX88xX3xX1axX1bxX18xX9b7xXdxX3xX5xX6xX88xX3xX1dxXeexX1axX1bxX3xX4xX538xX3xX30xX31xX6xX1axX3xX1xX38xX3xX5xX6xX88xX3xX1dxXeexX1axX1bxX3axX3xX1dxX6xX1axX1bxX3xXf3xX3xXexX1xX31xX665xX3axX3xXf3xX3xXexX26xX468xX3axX3xX5xXd8xXaaxX3xXb7xXdxX38xX4xX3xXexX26xX88xX1axX1bxX3xX4xX5exX4xX3xX2bxX1xX31xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX38xXbxX3axX3xX2bxX1xX31xX3xX4xX1xX33xX3xX1bcxX31xX7d7xXexX3axX3xX2bxX1xX31xX3xXb7xX152xX4xX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX33xX3xXexX26xX468xX1axX1bxX3xX1dxXdxX28xXaaxX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX10xX47exX3xXedxXeexX3xXcxXd8xXdxX3xX1axX1bxX31xX32xX665xX1axX3xXb7xXd8xX3xXacxX1exXdxX3xXexX26xX18xX9b7xX1axX1bxX3xX216xX6xX1axX3xX1xXd8xX1axX1xX3xXb7xX4aexX1axX3xX216xX43xX1axX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX7fxX16d6xX1axX3xXb7xX4b7xX3xXb7xXdxX38xX4xX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX4xX48xX3xX4xX1xX33xX3xX1dxX977xX4xX3xXexX1xX1737xX3xXb7xX4b7xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX5exX4xX3xXaax1101axX3xX2bxX1xX88xX5exX1axX1bxX3xX7xX43xX1axX3xX5xXd8xXaaxX3xXb7xX71cxXexX3xX5xXdxX38xX31xX3xX1bcxX1ddxX32xX3xX7fxX152xX1axX1bxX3xXexX1xX1exX1axX1bxX3xXexX1xX18xX9b7xX1axX1bxX3xX1axd59fxXaaxX3xXexX26xX88xX1axX1bxX3xX6bxX58xX3xX7xX48xX3xX2bxX1xX43xX88xX3xX7xX5exXexX3xXb7xX71cxXexX3xX5xXdxX38xX31xX3xX1bcxX1ddxX32xX3xX7fxX152xX1axX1bxX3xXbxX1xX54xX4xX3xXb7xX54xX3xX7fxX152xX3xX5exX1axX3xX1xXa9xX3xXexX1e5xX1axX1bxX3xX1bxXdxX6xX88xX3xXexX1xX1exX1axX1bxX3xX30xX31xX6xX1axX3xXexX26xX468xX1axX1bxX3xX30xX31xX22xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXexX1xX31xXeexX4xX3xX45xX1xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX4exX1axX1xX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX1bxX47exX3xXedxXeexX3x10823xXdxX5exX88xX3xX7fxX54xX4xX3xXb7xXd8xX3xXd0xXd8xX88xX3xXexXa9xX88xX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX216xX6xX1axX3xX1xXd8xX1axX1xX3xX497xX31xX32xX33xXexX3xX1dxX133xX1axX1xX3xXb7xX4b7xX3xX1dxXdxX4b7xX31xX3xX2bxXdxX38xX1axX3axX3xXexX26xX4exX1axX1xX3xXexX152xX3axX3xXexX1xX15xX3xXexX54xX4xX3axX3xXaaxX6f4xX4xX3xX5xX1bdxXdxX3xX7xX31xX7d7xXexX3xX4xX1xX88xX3xXb7xX6xX32xX3xX1dxX22xXdxX3xXb7xX19xXdxX3xX4xX5exX4xX3xX4xX48xX3xX7xXf3xX3xX1bxXdxX5exX88xX3xX7fxX54xX4xX3xXaaxX1e5xXaaxX3xX1axX88xX1axX3axX3xXexXdxX28xX31xX3xX1xX468xX4xX3xX1axX1bxX88xXd8xXdxX3xX4xX1exX1axX1bxX3xX5xX71cxXbxX1efxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX88xX7fxX32xXaxX12xX230xX1efxX3x104fexX665xX31xX3xX4xX1e5xX31xX3xX4xX5exX4xX3xXedxXeexX3xXexX26xX18xXf3xX1axX1bxX3axX3xXcxX1xX15xX3xXexX26xX18xXf3xX1axX1bxX3xX4xX5exX4xX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3xX1axX1bxX6xX1axX1bxX3xXedxXeexX3axX3xX4xX48xX3xX30xX31xX6xX1axX3xXexX1xX31xXeexX4xX3xX45xX1xX9fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3axX3xX45xX1xX15xX3xXexX133xX4xX1xX3xd64axX32xX3xX216xX6xX1axX3xX1axX1xX1ddxX1axX3xX7fxX1ddxX1axX3xX4xX5exX4xX3xXexX141xX1axX1xX3axX3xXexX1xXd8xX1axX1xX3xXbxX1xX22xX3xXexX26xX152xX4xX3xXexX1xX31xXeexX4xX3xXcxX26xX31xX1axX1bxX3xX18xX48xX1axX1bxX3xXexX26xX152xX4xX3xXexXdxX33xXbxX3xX4xX1xX141xX3xX1dxXa9xX88xX3xXexX71cxXbxX3xXexX26xX31xX1axX1bxX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX12cxX3xXexX1xX18xX9b7xX1axX1bxX3xX1bcxX31xX32xX665xX1axX3xX2bxXdxX28xXaaxX3xXexX26xX6xX3axX3xX1dxX1exX1axX3xX1dxX22xX4xX3axX3xX1dxX5exX1axX1xX3xX1bxXdxX5exX12cxX3xX4xX1xX15xX3xX1dxXeexX1axX1bxX3axX3xX2bxX133xXbxX3xXexX1xX9b7xXdxX3xX1bcxXe6xX3xX5xXbcxX3xX1axX1xXb5exX1axX1bxX3xXb7xX7d7xX1axX3xX1dxX4b7xX3xXbxX1xX5exXexX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xX10xX88xX3xXexX1xX1c5xXaaxX3xX30xX31xX32xX4b7xX1axX3xX1xX88xX977xX4xX3xX216xX5exX88xX3xX4xX5exX88xX3xX4xX7d7xXbxX3xX4xX538xX3xXexX1xX1c5xXaaxX3xX30xX31xX32xX4b7xX1axX3xXexX1xX10xX88xX3xX30xX31xX32xX3xX1dxX133xX1axX1xX1efxX6dxX1efxX0xX6dxXbxX12