Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Fed
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Nguồn: Business Insider)
dfaex10c65x11ea9x19ae5x18dc3x11d22x111c4x12d8bx13063xX7xf4e4x168e9x1044ex18e41xffc1xf1b5xX5xef26xXaxe0f5xXcx122b3x142dcx15443xX3xXexX1x15e3exX15xX16xX3x11f13x12a4axX3xfd59x1531dxX15xX6xX5x15c78xX3xXcx17046x151fax148cexXbxX3xXexXdx10e42xXbxX3xXex146c9xX4xX3xX4xX1x1239axX3xXexX29x10699xX4xX1xX3x15891xX1x1093exX3xXexfdffxX4xX1xX3x14690xX10xX26xX0x111aaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14137xX10xX6xX26xXaxX12xf7b8xX10xX2axXexX10xX29xX7xX3xffecx11d84xX6xX3xXexXdxX15x14fbaxX3xX15xX16x11d1ex120fdxX3x1873ex13655xX4exX2xX2xX72xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX15xX6xX5xX26xX3xXcxX29xX2axX2bxXbxX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX34xX4xX3xX6bxX6cxX6xX3xX29xX6xX3xX15xX1x17cf4xX15xX16xX3xX5x17a72xXdxX3xX4xX1xX39xX3xXexX29xX3dxX4xX1xX3xX15xX1x12dd5xX2bxX3x138aaxX76xX22xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3x16819xX16x187eexX15xX3xX1xX76xX15xX16xX3xX21x19263xX3xXexX29xXadxX3x167aexXdx11a5exX15xX3x16682xX6xX15xX16xX3xX1exX1fxX3x16027xX4axX10xX26x1272fxX3x17842xX10xX29xX22xX2bxX10xX3x171c3xX22x133d4xX10xX5xX5xX72xX3xX4xX1xX22xX3xX29xXc1xX15xX16xX3xXc4xXdxeaf8xX4xX3xXex1891axX15xX16xX3xX5xea41xXdxX3xX7xX2ax1702axXexX3xX4xf389xX15xX16xX3xX2bx11fcaxXexX3xX7xX1axX3xX4xX1xX3dxX15xX1xX3xX7x1954dxX4xX1xX3xfb40xX1xX133xX4xX3xX4xX43xX6xX3xX4axX10xX26xX3xX6bxX6xX15xX16xX3xX5xX76xX2bxX3xX1x12acaxXdxX3xX15x14cb0xX15xX3xX137xXdxX15xX1xX3xXexX30xX3xX1exX1fx143f7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12596xX22xX26xX77xXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX15fxXe7xX6xX22xXexX1xX6xX15xX1xX1xX22xX6xX15fxXc4xX15xX4exX15xX10xXfexX7xX4exX2x17839x106f5xX198xX4exX199xX198xX26x17be3xX2xf4b5xX1a1x18609xX1a1xX1a3xXexX1a3x126edx16b02xX5xX1a3xX15fx15dffxXbxX16xXaxX3xX4exX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX15xX6xX5xX26xX3xXcxX29xX2axX2bxXbxX3xXc4xX76xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX4axX10xX26xX3xXf5xX10xX29xX22xX2bxX10xX3xXfcxX22xXfexX10xX5xX5xX15fxX3xXefxXd1xX16xX2ax10af9xX15x14422xX3xX16fxX2axX7xXdxX15xX10xX7xX7xX3x15822xX15xX7xXdxX26xX10xX29xXf3xX3xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX22xX26xX77xXaxX12xXcxX29x12b79xX3xX5xXb2xXdxX3xXbxX1xe275xX15xX16xX3xXc4xX11dxX15xX3xXe7xX133xX22xX3x11d16xX6xX7xX1xXdxX15xX16xXexX22xX15xX3xXfcxX22xX7xXexX72xX3xe2d8xX15xX16xX3xXcxX29xX2axX2bxXbxX3xX15xX1xX11dxX15xX3xX2bxX14exX15xX1xX1f4xX3x16ec4xX41xX1xX22xX3xX6bxX30xX15xX3xX15xX6xX77xX72xX3xXexX244xXdxX3xX137xX1xX244xX15xX16xX3xX1xX76xXdxX3xX5x13d69xX15xX16xX3xX2bxX126xXexX3xX4xX1xf92bxXexX3xX15xX76xX22xX3xXc4x131cdxXdxX3xXc4xXdxX10fxX4xX3xXe7xX14xX3xX15xX1xXdxX10fxX2bxX3xX244xX15xX16xX3xXfcxX22xXfexX10xX5xX5xX15fxX3x116b1xX1xX244xX15xX16xX3xX2bxX126xXexX3xX4xX1xX280xXexX3xX15xX76xX22xX15fxX3xXcxX244xXdxX3xX137xX1xX244xX15xX16xX3xX2bxX2axX1axX15xX3xX6bxX14xX3xX5x13d4axXdxX3xX4xX1xX22xX3xX6xXdxX72xX3xX15xX1xX6cxX15xX16xX3xXexX244xXdxX3xX15xX16xX1x16648xX3xX4axX10xX26xX3xX6bxX6xX15xX16xX3xX6bxXdxX3xX5xX14exX4xX3xX1xX6cxX288xX15xX16xX3xXc4xX288xXdxX3xX15xX1xXadxX15xX16xX3xX16x10348xX3xX1xee9exX3xX6bxX6xX15xX16xX3xX5xX76xX2bxX15fx135aaxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX22xX26xX77xXaxX12xXcxX29xX22xX15xX16xX3xXc4xX76xXdxX3xXexX1xX133xX15xX16xX3xX16x182bbxX15xX3xX6bxXd3xX77xX72xX3xX244xX15xX16xX3xXcxX29xX2axX2bxXbxX3xX5xXdxXe4xX15xX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX39xX3xXexX29xX3dxX4xX1xX3xX244xX15xX16xX3xXfcxX22xXfexX10xX5xX5xX3xX4xX121xX15xX16xX3xX4xX1xX3dxX15xX1xX3xX7xX133xX4xX1xX3xXexX113xX15xX16xX3xX5xX118xXdxX3xX7xX2axX11dxXexX3xX4xX43xX6xX3xX4axX10xX26xX72xX3xXc4xX1axX15xX3xX6bxX118xX3xX137xX1xXdxX30xX15xX3xX4xX1xX3dxX15xX1xX3x153f5xX2axX77xX152xX15xX3xX233xX6xX7xX1xXdxX15xX16xXexX22xX15xX3xX16x15fa6xXbxX3xX15xX1xXdxX152xX2axX3xX137xX1x1934exX3xX137xX1xX113xX15xX3xXexX29xX22xX15xX16xX3xXc4xXdxX10fxX4xX3xXe7xX121xX3xX6bx14546xXbxX3xX15xX1xXadxX15xX16xX3xXexX1xXd3xX2bxX3xX1xX34xXexX3xX6bxX6xX15xX16xX3xX15xX16xX76xX77xX3xX4xX76xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xXexX113xX15xX16xX15fxX0xX4exXbxX12
LP (Theo Reuters)