Huyện Vĩnh Lộc: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ huyện
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9-10, Huyện ủy Vĩnh Lộc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.
6f45xcac8xcc80xcf7fxa148xdae4xe7d1x8f79x8894xX7x8810x85bcx8395xbfffxc933xe13dxX5x83f3xXaxb8adxb68exdb85xa03fxf040x8625xX3xbc6axe359xX17xX1xX3xdd0ax8253xX4xdcd0xX3xdf19xX1xX6xXdxX3x8c33xXdx76b3xX17xX28xX3xX5xcd89xXbxX3xabcex84eexXdxX3x92ebx8850x8b12xX17xX28xX3xX4x8db8xX17xX3xX32xX1fxX3xX36xe229xX3xX17xX28xX14xX33xX17xX3xd687x796exX13xX3xc6baxX2axX17xX28xX3xX32xX1fxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX0x7552xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX36xXaxX12xX4dxX1xXdxe847xX14xX3x77a1xb0f0xX2xdb30xce89xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xc1d1xX15xX3xX19xX1axX17xX1xX3xX1exX1fxX4xX3xXbxX1xb491xXdxX3xX1x86bexXbxX3xc877xX2fxXdxX3xXcxbb5fxX37x87e7xX17xX28xX3xX4dxX1x72cbxX17xX1xX3xXexX9fxb9c5xX3xXexc424xX17xX1xX3xXexbbe9xX3xX4xX1x8d6fxX4xX3xX5xc883xX3x9aa6xX1xX6xXdxX3xX28xXdxX2axX17xX28xX3xX5xX2fxXbxX3xX32xX33xXdxX3xX36xX37xX38xX17xX28xX3xX4xX3dxX17xX3xX32xX1fxX3xX36xX44xX3xX17xX28xX14xX33xX17xX3xX4cxX4dxX13xX3xX50xX2axX17xX28xX3xX32xX1fxX3xX9ax8950xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xX36xX6xX17xX1xX3xX5xdf54xX17xX1xX3x94acxd3efxa520xX3xX4xX1xX85xX3xX4xX1xX93xXexX3xX17xX1xXdxX16xe8faxX3xXbfxb550xX3xaf6axX7cxX120xX7cxX7axX120xX7cxX120xd322xX7dxX3xX120xX7cxX120xX2xX7axX120xX7cxX120xa621x92e9xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX17xXexX10xX9fxXaxX12xX0xXdxX11bxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXexX1xX14xX11bxX32xX3xXdxX4dxX10xX17xXexX10xX9fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxe973xXdxX36xXexX1xX21xX3xX133xX128xX7cxXbxbbf2x8929xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX21xX3xc9bdxe94fxX79xXbxX17axX17bxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21xX5exX5exXdxX134xX32xX6xX10cxXexX1xX6xX17xX1xX1xX10cxX6xX134xX9axX17xX5exX17xX10xX16fxX7xX5exX2xX79xX186xX7cxX5exX2xX7cxX128xX36xX185xX2xX133xX7cxX186xX7cxX79xXexX120xX128xX128xX2xX5xX133xX7axX120xX7cxX2xX79xX2xX7cxX7cxX79xX7axX2xX128xX7cx7befxX128xX186xX134xb489xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1xX3xX1exX1fxX4xX21xX3xX23xX1xX6xXdxX3xX28xXdxX2axX17xX28xX3xX5xX2fxXbxX3xX32xX33xXdxX3xX36xX37xX38xX17xX28xX3xX4xX3dxX17xX3xX32xX1fxX3xX36xX44xX3xX17xX28xX14xX33xX17xX3xX4cxX4dxX13xX3xX50xX2axX17xX28xX3xX32xX1fxX3xX1xX14xX15xX16xX17xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX6xXbxXexXdxX10cxX17xXaxX12xXcxX10cxXf5xX17xX3xX4xX2axX17xX1xX3xX5xXbdxX3xXbfxX1xX6xXdxX3xX28xXdxX2axX17xX28xX134xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10cxX36xX15xXaxX12xXcxX9fxX10cxX17xX28xX3xXexX1xXa1xXdxX3xX28xXdxX6xX17xX3xX120xX3xXexX1xX3dxX17xX28xX7dxX3xX133xX185xX3xX1x7776xX4xX3xX9axXdxe081xX17xX3xX5xXf5xX3xX4xX3dxX17xX3xX32xX1fxX3xX5xX106xX17xX1xX3xX10axX10bxX10cxX3xX4xX1xX85xX3xX4xX1xX93xXexX3xX4xX3dxX4xX3xXbxX1x9bf2xX17xX28xX7dxX3xX32xX6xX17xX7dxX3xX10axXadxX6xX3xXbxX1xX37xb4c5xX17xX28xX7dxX3xX10axX2ccxX17xX3xX9axXadxX3xXexX9fxX296xX17xX3xX10axXadxX6xX3xX32xXf5xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX10axX37xX97xX4xX3xX4xX3dxX4xX3xX28xXdxX2axX17xX28xX3xX9axXdxX296xX17xX3xXcxX9fxX37xXa1xX17xX28xX3xX4dxX1xXa7xX17xX1xX3xXexX9fxXadxX3xXexXb0xX17xX1xX3xXexX9fxX14xX15xX76xX17xX3xX10axX10bxXexX3xX120xX2xX3xX4xX1xX14xX15xX296xX17xX3xX10axX76xX7dxX3xX28xX33xX11bxX21xX3x97a8x851exX15xX3xX36xX44xX17xX28xX3xX10axX1fxXdxX3xX17xX28x81fdxX3xX4xX3dxX17xX3xX32xX1fxX3xX4xb0cfxX3xX10axX85xX3xXbxX1xe6ddxX11bxX3xX4xX1xa220xXexX7dxX3xX17x9e15xX17xX28xX3xX5xX44xX4xX3xX9axXf5xX3xX14xX15xX3xXexXa7xX17xX3xX17xX28xX6xX17xX28xX3xXexa3d9xX11bxX3xX17xX1xXdxX16xX11bxX3xX9axb591xX3xXexX1xX10xX10cxX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX376xX17xX3xX17xX28xX1xXadxX3x754bxX14xX15x9226xXexX3xXcxX9fxX14xX17xX28xX3xX37xX2ccxX17xX28xX3xX1d3xX3x9273xXbfxX1xX34cxX6xX3xX333xb7efxX3b0xb0b4xX17bxX3xX17xX1x8f8bxX17xX28xX3xX28xXdxX3dxX3xXexX9fxXadxX3xX32xX76xX17xX3xX9axX3b7xX17xX28xX3xX4xX85xX6xX3xX4dxX1xX85xX3xX17xX28xX1xX1axX6xX3xec0cxX3dxX4xX7axX3xX1exX296xX17xXdxX17xX17bxX3xX17xX1xc06fxX17xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX11bxX2fxXdxX3xX9axX76xX3xX4dx93d5xX333xX13xX3xX9axXf5xX3xX4xX10cxX17xX3xX10axX37xXa1xX17xX28xX3xX10axXdxX3xX5xX296xX17xX3xX4dxX3f8xX333xX13xX3xaf5axX3xX19xXdxX16xXexX3xX3f8xX6xX11bxX17bxX3xX1xX1fxXdxX3xX17xX1xX3e8xXbxX3xX396xX14xX93xX4xX3xXexX399xX3xX9axXf5xX3xX17xX1xX3b7xX17xX28xX3xX9axX358xX17xX3xX10axX76xX3xX10ax8f8exXexX3xX9fxX6xX3xX415xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX34cxX6xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX6xX15xX17bxX3xX396xX14xX6xX17xX3xX10axXdx78a2xX11bxX7dxX3xX4xX1xX85xX3xXexX9fxX37xX2ccxX17xX28xX3xX4xX85xX6xX3xX50xX2axX17xX28xX3xX9axX76xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX9fxXdxX466xX17xX3xX36xX10cxX6xX17xX1xX3xX17xX28xX1xXdxX16xXbxX3xX9axXf5xX3xX17xX1xX3b7xX17xX28xX3xX9axX358xX17xX3xX10axX76xX3xX10axX443xXexX3xX9fxX6xX3xX415xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX34cxX6xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX6xX15xX17bxX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX9fxXdxX466xX17xX3xXbfxXdxX17xX1xX3xXexX399xX3xXexX1xXadxX3xXexX9fxX37xXa1xX17xX28xX3xX10axXadxX17xX1xX3xX1xX37xX2fxX17xX28xX3xX333xX13xX4dxX3f8xX3xX415xX3xX19xXdxX16xXexX3xX3f8xX6xX11bxX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX6xX15xX17bxX3xX4xX1xXdxX399xX17xX3xX5xX37xX97xX4xX3xX32xX2axX10cxX3xX9axX16xX3xXcxXb5xX3xX396xX14xX93xX4xX3xXexX9fxX10cxX17xX28xX3xXex93d1xX17xX1xX3xX1xX52axX17xX1xX3xX11bxX2fxXdxX17bxX3xX17xX334xX17xX28xX3xX4xX6xX10cxX3xX17xX35dxX17xX28xX3xX5xX44xX4xX3xX5xX106xX17xX1xX3xX10axX10bxX10cxX3xX9axXf5xX3xX7xXb9xX4xX3xX4xX1xXdxX399xX17xX3xX10axX358xX14xX3xX4xX85xX6xX3xX4xX358xXbxX3xX85xX15xX3xX4xX358xXbxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX17bxX3xX17axX334xX15xX3xX36xX44xX17xX28xX7dxX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX9fxXdxX466xX17xX3xX9axX35dxX17xX3xX1xX34cxX6xX3xX9axXf5xX3xX4xX10cxX17xX3xX17xX28xX37xXa1xXdxX3xX19xXdxX16xXexX3xX3f8xX6xX11bxX3xXexX9fxX10cxX17xX28xX3xX396xX14xX3dxX3xXexX9fxX52axX17xX1xX3xX1xX1fxXdxX3xX17xX1xX3e8xXbxX3x9821xX14xX93xX4xX3xXexX399x82bfxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10cxX36xX15xXaxX12xXcxX1xed09xX17xX28xX3xX396xX14xX6xX3xX9axXdxX16xX4xX3xXexXdxX399xXbxX3xXexX1xX14xX3xXbfxXdxX399xX17xX3xXexX1xXb9xX4xX3xXexcc6exX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xX14xX15xX296xX17xX3xX10axX76xX7dxX3xX1xX291xX4xX3xX9axXdxX296xX17xX3xX7x8b7cxX3xX10axX37xX97xX4xX3xX32xXb5xX3xX7xX14xX17xX28xX7dxX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX9fxXdxX466xX17xX3xXbfxXdxX399xX17xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX9axX76xX3xX5x95e8xX3xX5xX14xX3e8xX17xX7dxX3xXbfxX1xX10cxX6xX3xX1xX291xX4xX3xX5xX106xX17xX1xX3xX10axX10bxX10cxX3xX396xX14xX2axX17xX3xX5xX64axX7dxX3xX17xX334xX17xX28xX3xX4xX6xX10cxX3xX17xX35dxX17xX28xX3xX5xX44xX4xX3xX10axXdxX76xX14xX3xX1xXf5xX17xX1xX3xX4xX342xX17xX28xX3xX17xX1xX37xX3xXbfx8da3xX3xX17xX35dxX17xX28xX3xX17axb5e5xX3xX5xX64axX3xX4xX3dxX4xX3xXexX52axX17xX1xX3xX1xX14xX93xX17xX28xX3xX9axXf5xX3xX9axX3e8xX17xX3xX36xX380xX17xX28xX3xX4xX3dxX4xX3xXbfxXdxX17xX1xX3xX17xX28xX1xXdxX16xX11bxX3xX10axX37xX97xX4xX3xX9fx8401xXexX3xX9fxX6xX3xXexX606xX3xX396xX14xX3dxX3xXexX9fxX52axX17xX1xX3xXexXb5xX3xX4xX1xXb9xX4xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xX85xX3xXexX9fxX37xX2ccxX17xX28xX7dxX3xX10axX37xXa1xX17xX28xX3xX5xX93xXdxX7dxX3xX4xX1xXa7xX17xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX4xX85xX6xX3xX4xX358xXbxX3xX85xX15xX3xX9axXf5xX3xX4xX1xXa7xX17xX1xX3xX396xX14xX15xX76xX17xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX358xXbxX134xX3xX50xX33xX17xX28xX3xXexX1xXa1xXdxX3xXexXdxX399xXbxX3xXexX380xX4xX3xX10axX37xX97xX4xX3xX9fxe9a2xX17xX3xX5xX14xX15xX16xX17xX7dxX3xX32xX33xXdxX3xX36xX37xX38xX17xX28xX7dxX3xX17xX334xX17xX28xX3xX4xX6xX10cxX3xXbxX1xX353xX11bxX3xX4xX1xX358xXexX3xX4xX1xXa7xX17xX1xX3xXexX9fxXadxX7dxX3xX10axX10bxX10cxX3xX10axXb9xX4xX3xX5xX93xXdxX3xX7xX93xX17xX28xX3xX4xX85xX6xX3xX17xX28xX37xXa1xXdxX3xX4xX3dxX17xX3xX32xX1fxX3xX5xX106xX17xX1xX3xX10axX10bxX10cxX7dxX3xX396xX14xX2axX17xX3xX5xX64axX3xXexX1xX10xX10cxX3xXexX37xX3xXexX37xX415xX17xX28xX7dxX3xX10axX10bxX10cxX3xX10axXb9xX4xX7dxX3xXbxX1xX10cxX17xX28xX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX13xX33xX3xX4dxX1xXa7xX3xX3daxXdxX17xX1xX7dxX3xX17axX334xX15xX3xX36xX44xX17xX28xX3xX64axX3xXexX1xXb9xX4xX3xXexX9fxX3dxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX11bxX3xX4xX85xX6xX3xX17xX28xX37xXa1xXdxX3xX4xX3dxX17xX3xX32xX1fxX3xXexX9fxX37xX2fxX4xX3xX50xX2axX17xX28xX7dxX3xX3f8xX1xXf5xX3xX17xX37xX2fxX4xX3xX9axXf5xX3xX3f8xX1xX334xX17xX3xX36xX334xX17xX7dxX3xXexX606xX3xX10axX34cxX3xX1xX10cxXf5xX17xX3xXexX1xXf5xX17xX1xX3xXexX93xXexX3xX17xX1xXdxX16xX11bxX3xX9axX380xX3xXexX10bxXdxX3xX4xX2ccxX3xX396xX14xX6xX17xX7dxX3xX10axX2ccxX17xX3xX9axXadxX7dxX3xX10axXadxX6xX3xXbxX1xX37xX2ccxX17xX28xX3xX11bxX52axX17xX1xX7dxX3xX10axX3dxXbxX3xXb9xX17xX28xX3xX10axX37xX97xX4xX3xX15xX296xX14xX3xX4xX376xX14xX3xX17xX1xXdxX16xX11bxX3xX9axX380xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX6xX15xX134xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc307xX14xXexX1xX10cxX9fxXaxX12xX1exX296xX3xXcxX1xX14xX0xX5exXbxX12
Lê Thu