Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-2, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
9790xeb84x1313dxd61dx97a7xfe26x12446x1026exd645xX7xc966xdd10x135fcxf075x11939x12d61xX5x11e4dxXaxc801xX0xX7xXex1132fxadadxe0c4xbae0xX12xc198x117d0xX18xX19xX3x1041ax10dd4xX3x9b9cx13096xX3x13383xX24xXdxX3xX23xXdx10eccxX18xX3xXbxX1x10741xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x13229xcb87xX6xX3xXexX1xde53xX18xX19xX3xb18fxa2f0xX17xX3xc7bdxeab4xXexX3xc5dcx9b90xX1cxX3xX1bxf67fxXdxX3xX1xX24xXdxX3xX26xX52xXdxX3xX45xXdx1028axX4exX3xXexX17x97d2xX18xX3xX4dxX4exb845xX4xX3xX5xd7a9xX18xX3xXexX1x119f9xX3x9e46x11bb9xX75xX75xX3xX4xX20xX6xX3xX1bxX1cxX18xX19xX0xed8axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX82xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6xc097xXaxX12xfae7xX46xX18xX19xX3x9a64x102c9xfd35xXa5x10a90xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX26xX24xXdxX3xX23xXdxX2cxX18xX3xXbxX1xX31xX18xX19xX3xXex11098xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3bxX3cxX6xX3xX26xd3dfxX3xXex1003dxX3xX4xX1xX72xX4xX3xX1xX24xXdxX3xX18xX19xX1x1115cxX3xXexX1xX41xX18xX19xX3xX45xX46xX17xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX1cxX3xX1bxX52xXdxX3xX1xX24xXdxX3xX26xX52xXdxX3xX45xXdxX5fxX4exX3xXexX17xX64xX18xX3xX4dxX4exX69xX4xX3xX5xX6dxX18xX3xXexX1xX72xX3xX74xX75xX75xX75xX3xX4xX20xX6xX3xX1bxX1cxX18xX19xa7d5xX0xX82xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX17xX9dxX21xXaxX12xX0xXdx11775xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9dxXexX1xX4exX142xX45xX3xXdx11938xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxd027xXdxX9dxXexX1x131fexX3x13546xXa6xf4bcxXbxe423xf21axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX168xX3x109edxX179xc314xXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX82xX82xXdxX12axX45xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12axc9b7xX18xX82xX18xX10xX163xX7xX82xXa5xX2xX16cx11ebfxX82xX2xcaf9xX1a4xX9dxa992xX16cxX17bxX2xX1a7xX16cxX179xXexX17bxX179xX2xXa5xX17bxX5xX16cxX12axa7a3xXbxX19xdb34xX16xX9xX1a7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX26xX24xXdxX3xX23xXdxX2cxX18xX3xXbxX1xX31xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3bxX3cxX6xX3xXexX1xX41xX18xX19xX3xX45xX46xX17xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX1cxX3xX1bxX52xXdxX3xX1xX24xXdxX3xX26xX52xXdxX3xX45xXdxX5fxX4exX3xXexX17xX64xX18xX3xX4dxX4exX69xX4xX3xX5xX6dxX18xX3xXexX1xX72xX3xX74xX75xX75xX75xX3xX4xX20xX6xX3xX1bxX1cxX18xX19xXaxX3xX163xXdxX9dxXexX1xX9xXaxX16axXa6xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX179xX179xX17bxXaxX3xX82xX12xX0xX82xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX17xX9dxX21xXaxX12xX1bxX52xXdxX3xXexX46xX3xcc37xX19xX4exX21x1337exX18xX3xde1bx11f69xX18xX3xXcxX1xae78xXa9xX3xX23x9990xX3xXexX1xa970xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xXa9xX3xX154xX1xX275xX18xX1xX3xX20xX21xX3xX23xX1bxX23xa459xX3xXexXc6xX18xX1xX3xX26xXd5xX3xXexX1xX41xX18xX19xX3xX45xX46xX17xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX1cxX3xX1bxX52xXdxX3xX1xX24xXdxX3xX26xX52xXdxX3xX45xXdxX5fxX4exX3xXexX17xX64xX18xX3xX4dxX4exX69xX4xX3xX5xX6dxX18xX3xXexX1xX72xX3xX74xX75xX75xX75xX3xX4xX20xX6xX3xX1bxX1cxX18xX19xX12axX3x10d9bxX4exX6xX3xX26xX3cxX3xX19xXdxX271xXbxX3xXexX17xX64xX18xX3xXexX1xX5fxX3xX4xX46xX18xX3xX45xX24xXa9xX3xX26xX1cxX18xX19xX3xX196xXdxX2cxX18xXa9xX3xX26xX17xX64xX18xX3xX196xXdxX2cxX18xX3xX18xa9b7xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1x1143exX18xX3xXexX1xX72xX4xXa9xX3xXexX279xX3xXexX279x11db6xX18xX19xXa9xX3xX1xX64xX18xX1xX3xX26xX24xX18xX19xX3xX196xce95xXdxX3xX18xX1xb3dbxX18xX19xX3xX18xX24xXdxX3xX9dxX4exX18xX19xXa9xX3xX142xc29fxX4xX3xXexXdxX2cxX4exXa9xX3xX4xX1xXc6xX3xXexXdxX2cxX4exXa9xX3xX4xX1xX20xX3xXexX16xX279xa749xX18xX19xXa9xX3xX19xXdxX1cxXdxX3xXbxX1xX46xXbxX3xX4xX1xX20xX3xX21xX4axX4exX3xX196xb7abxX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX16xXdxX5fxX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xXexX4axX3xXa7xX3xX16exXd5xX3xX1xX24xXdxXa9xX3xX16exX317xX21xX3xX9dxf637xX18xX19xX3xX1x1215exX3xXexX1xX69xX18xX19xX3xX4xX1xX275xX18xX1xX3xXexX16xXe6xXa9xX3xX18xX1xXdxX3aexX142xX3xX196xX353xX3xXexX16xc47exX18xX19xX3xXexX317xX142xX3xX4xX41xX18xX19xX3xXexX46xX4xX3xX23xXdxX2cxX18xX3xXbxX1xX31xX18xX19xX3xX18xX26cxX142xX3xXa5xX16cxXa5xX2xX3xX196xX64xX3xX18xX1xX344xX18xX19xX3xX18xX24xXdxX3xX9dxX4exX18xX19xX3xX26xXd5xX3xXexX1xX1cxX17xX3xX5xX4exX321xX18xX3xXexX1xX41xX18xX19xX3xX4dxX4exX6xX3xXexX52xXdxX3xX1bxX52xXdxX3xX1xX24xXdxX3xX26xX52xXdxX3xX45xXdxX5fxX4exX3xXexX17xX64xX18xX3xX4dxX4exX69xX4xX3xX5xX6dxX18xX3xXexX1xX72xX3xX74xX75xX75xX75xX3xX4xX20xX6xX3xX1bxX1cxX18xX19xX12axX3xXcxd90bxX3xX26xX3cxXa9xX3xX5xX64xX142xX3xX4xX36dxX3xX7xX32fxX3xX26xX5fxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX45xX24xX3xX196xX64xX3xXexX17xX64xX18xX3xXexX1xX5fxX3xX4xX46xX18xX3xX45xX24xXa9xX3xX26xX1cxX18xX19xX3xX196xXdxX2cxX18xXa9xX3xX26xX17xX64xX18xX3xX196xXdxX2cxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX23xX1bxX23xX290xX3xXexXc6xX18xX1xX3xX16xX6xX3xX7xX72xX4xX3xXbxX1xf937xX18xX3xX26xX4b1xX4exXa9xX3xXexX1xXdxX3xX26xX4exX6xX3xX4dxX4exX21xX4axXexX3xXexX317xX142xX3xX1xX17xX64xX18xX3xXexX1xX64xX18xX1xX3xX16exX4exX4b1xXexX3xX7x11b1fxX4xX3xX142xX3ccxXdxX3xX18xX1xXdxX3aexX142xX3xX196xX353xX3xX26xX279xc6a6xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX12axX0xX82xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16exXexXa7xX6xX5xXdxX19xX18xX168xX3xX16xXdxX19xX1xXexX16fxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX74xX4exX317xX18xX3xXcxX1xX20xX21xX3xX0xX82xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX82xXbxX12