Taliban nhận định vụ nổ ở Afghanistan là một vụ đánh bom liều chết
Một quan chức an ninh của chính quyền Taliban ở Afghanistan ngày 2/11 cho biết một đối tượng đánh bom liều chết và nhiều tay súng đã tham gia vụ tấn công tại bệnh viện quân y Sardar Mohammad Daud Khan lớn nhất nước này ở thủ đô Kabul cùng ngày.
c8a7x10d1cx1012dxce98x141e2x14702x108f4xe021x10e75xX7x1094bx10ba0x127edx146b2x11ce0x1071dxX5x105cfxXax1421cxXcxX6xX5xXdxcaa0xX6x12402xX3xX19xX1x10bffxX19xX3x10699xdba8xX19xX1xX3x14924x128ebxX3xX19x1016dxX3x10a65xX3x14164xf5f7x11bfcxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xX5x10eeexX3x130ebxd3b6xXexX3xX25xX26xX3xX20x1200dxX19xX1xX3xX17x11339xX3cxX3xX5xXdx1321dx110a8xX3xX4xX1x140b2xXexX0x11467xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe2faxX10xX6xd83fxXaxX12x109b5xX3dxXexX3xeacdxX4fxX6xX19xX3xX4xX1x13618xX4xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4x11485xX6xX3xX4xX1x138f3xX19xX1xX3xX6fxX4fx1206cxX4exX19xX3xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xX19xX2fxX3axX8dxX3xda0fxX56xX2xX2xX3xX4xX1xX49xX3xX17xXdxX53xXexX3xX3cxX3dxXexX3xX20xe1d7xXdxX3xXex133fbx124e5xX19xX2fxX3xX20xX44xX19xX1xX3xX17xX49xX3cxX3xX5xXdxX4exX4fxX3xX4xX1xX53xXexX3xX25xX3axX3xX19xX1xXdxX4exX4fxX3xXexX6xX8dxX3xX7x124a8xX19xX2fxX3xX20x129d2xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX2fxXdxX6xX3xX25xX26xX3xXexe55exX19xX3xX4x14b17xX19xX2fxX3xXex11762xXdxX3xX17x1149bxX19xX1xX3xX25xXdxX10axX19xX3xX6fxX4fxda90xX19xX3xX8dxX3x1315exX6xf723xX68xX6xX11cxX3xX6bxX49xX1xX6xX3cxX3cxX6xX68xX3x12906xX6xX4fxX68xX3x10b70xX1xX6xX19xX3xX5x14b69xX19xX3xX19xX1xXfdxXexX3xX19xXc3xX135xX4xX3xX19xX3axX8dxX3xX2bxX3xXexX1xX82xX3xX20xX101xX3xX12fxX6xX17xX4fxX5xX3xX4x13bc6xX19xX2fxX3xX19xX2fxX3axX8dxdd81xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14259xX49xX68xX8dxXaxX12xX0xXdxX3cxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xed41xXbxX1xX49xXexX49xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xX19xX1xX1dxX19xX3xX20xX21xX19xX1xX3xX25xX26xX3xX19xX29xX3xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xX5xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX25xX26xX3xX20xX44xX19xX1xX3xX17xX49xX3cxX3xX5xXdxX4exX4fxX3xX4xX1xX53xXexX3xX1x1071exX19xX1xX3xc94cxX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX15exX17xX6xX49xXexX1xX6xX19xX1xX1xX49xX6xX15exX25xX19xX56xX19xX10x108f2xX7xX56xXacxX2x1338dxX200xX56xX2x1057exX204xX68x147e4xe9c9x13969xX207xX2xX200xf99axXexX20dxX2xX204xX209xX5xX2xX15ex13457xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xX19xX1xX1dxX19xX3xX20xX21xX19xX1xX3xX25xX26xX3xX19xX29xX3xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xX5xX3axX3xX3cxX3dxXexX3xX25xX26xX3xX20xX44xX19xX1xX3xX17xX49xX3cxX3xX5xXdxX4exX4fxX3xX4xX1xX53xXexXaxX3xX68xX6xXexX6xX183xXbxX1xX49xXexX49xX183xX49xX11cxXdxX2fxXdxX19xX6xX5xX183xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xefa8xX56xX56xX4xX68xX19xXdxX3cxX2fxX15exX25xXdxX10xXexX19xX6xX3cxXbxX5xX4fxX7xX15exX25xX19xX56xXex10cb0xXacxX208xX56xX4fxXbxX5xX49xX6xX68xX10xX68xX56xd119xXbxX4xX1fbxX25xX49xX25xXexX56xXacxX208xXacxX2xda2dxX2xX2xX2b6xX208xXacxX56xXexXexX2a9xX25xX19xX2b6xXexX6xX5xXdxX17xX6xX19xX2b6xX2xX15exX216xXbxX2fxXaxX3xX56xX12x14a8ax14642xX4xX3xX5xXc3xXc4xX19xX2fxX3xXcxX6xX5xXdxX17xX6xX19xX3xX2fxX44xX4xX3xXexX106xXdxX3xX1xXdxX10axX19xX3xXexX11cxXc3xeaadxX19xX2fxX3xX25xX26xX3xX20xX44xX19xX1xX3xX17xX49xX3cxX3xX2bxX3xX12fxX6xX17xX4fxX5x127b2xX3xX2dxX2exX2fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX30dxX3xX19xX2fxX3axX8dxX3xXacxX208xX56xX2xX208xX56xXacxX208xXacxX2xX15exX3x12488x14b4dxX19xX1xX282xX3xXcxX65x149d4xX56xXcxXcxX335xd8f7x11f58x14205xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX68xX8dxXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xX7xXbfxX3xX5xXdxX10axX4fxX3xX4xX1dxXbxX3xX19xX1xX1dxXexX30dxX3xX7xXbfxX3xX19xX2fxXc3xX2f6xXdxX3xXexX1xXdxX10axXexX3xX3cxX106xX19xX2fxX3xX1xXdxX10axX19xX3xX5xX3axX3xX2xX20dxX3xX19xX2fxXc3xX2f6xXdxX3xX25xX3axX3xX207xX200xX3xX19xX2fxXc3xX2f6xXdxX3xX17xX21xX3xXexX1xXc3x1352exX19xX2fxX15exX3x12571xX4fxX6xX19xX3xX4xX1xX76xX4xX3xXexX11cx106c4xX19xX3x128c9xX1x13e4bxX19xX2fxX3xX20xX21xX19xX1xX282xX3xd5caxX33axX26xX3xX19xX29xX3xX68xX49xX3xX3cxX3dxXexX3xX3b4x10e2fxX3xX20xX44xX19xX1xX3xX17xX49xX3cxX3xX5xXdxX4exX4fxX3xX4xX1xX53xXexX3xX20xX53xX19xX3xX17x14b1cxX19xX2fxX3xX2a9xX10xX3xX3cxX44xX8dxX3xXexX1xX2d5xX4xX3xX1xXdxX10axX19xX3xXexX106xXdxX3xX5xXbfxXdxX3xX25xX3axX49xX3xX17xX10axX19xX1xX3xX25xXdxX10axX19xX15ex110aexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX68xX8dxXaxX12xX3a5xX4fxX6xX19xX3xX4xX1xX76xX4xX3xX19xX3axX8dxX3xX4xdd02xX19xX2fxX3xX4xX1xX49xX3xX17xXdxX53xXexX3xXexX49xX3axX19xX3xX17xX3dxX3xX4xX44xX4xX3xX20xXbfxXdxX3xXexXc3xXc4xX19xX2fxX3xXexXfdxX19xX3xX4xX101xX19xX2fxX3xX20xXeexX3xX17xX21xX3xXexXdxX3b1xX4fxX3xX68xXdxX10axXexX15exX3x13c4dxX1xXc3xX6xX3xX4x14c77xX3xX4xX44xX3xX19xX1xX115xX19xX3xX1xX6xX8dxX3xXexX29xX3xX4xX1xX76xX4xX3xX19xX3axX49xX3xXexX1x14580xX6xX3xX19xX1xX1dxX19xX3xX5xX3axX3xXexX1xX82xX3xXbxX1xX106xX3cxX15exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX68xX8dxXaxX12xXcxX4fxX8dxX3xX19xX1xXdxX3b1xX19xX30dxX3xX1xXeexX19xX2fxX3xXexX1xX101xX19xX2fxX3xXexXfdxX19xX3xX16exX6xX3b4xX1xXexX6xX11cxX3xX4xX82xX6xX3xX2dxX2exX2fxX1xX6xX19xXdxX7xXexX6xX19xX3xX68xfe4dxX19xX3xX19xX2fxX4fxdc78xX19xX3xXexXdxX19xX3xX4xX82xX6xX3xX4xX44xX4xX3xX19xX1xX115xX19xX3xX4xX1xX76xX19xX2fxX3xX4xX1xX49xX3xX17xXdxX53xXexX3xX3cxX3dxXexX3xX7xXbfxX3xXexX6xX8dxX3xX7xXe9xX19xX2fxX3xXexX1xX4fxX3dxX4xX3xXexX29xX3xX4xX1xX76xX4xX3xX3b4xX1xX82xX19xX2fxX3xX17xXbfxX3xX33bxX1xX3axX3xX19xXc3xX135xX4xX3xX65xX4faxXdxX3xX2fxXdxX44xX49xX3xX32dxd687xX11axX33cxX3xXexX2d5xX3xX2a9xXc3xX19xX2fxX3xX20xXeexX3xX2a9xX101xX19xX2fxX3xX25xX3axX49xX3xX17xX10axX19xX1xX3xX25xXdxX10axX19xX3xX25xX3axX3xX20xX26xX19xX2fxX3xX20xX3dxX3xX25xX135xXdxX3xX5xX2d5xX4xX3xX5xXc3xXc4xX19xX2fxX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX15exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX68xX8dxXaxX12xX16exX10axX19xX1xX3xX25xXdxX10axX19xX3xX17xX10axX19xX1xX3xX25xXdxX10axX19xX3xX11axX6xX11cxX68xX6xX11cxX3xX6bxX49xX1xX6xX3cxX3cxX6xX68xX3xX12axX6xX4fxX68xX3xX12fxX1xX6xX19xX3xX4xX47cxX3xX200xX208xX208xX3xX2fxXdxXc3xX2f6xX19xX2fxX30dxX3xX68xX49xX3xX3cxX3dxXexX3xXexX29xX3xX4xX1xX76xX4xX3xX4xX76xX4fxX3xXexX11cxXc4xX3xX19xX1xX115xX19xX3xX20xX106xX49xX3xX4xX82xX6xX3xX557xXexX6xX5xX8dxX3xX20xXdxX4exX4fxX3xX1xX3axX19xX1xX15exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX68xX8dxXaxX12xX16exX10axX19xX1xX3xX25xXdxX10axX19xX3xXexX498xX19xX2fxX3xX17xX21xX3xXexXfdxX19xX3xX4xX101xX19xX2fxX3xX25xX3axX49xX3xX19xcb8axX3cxX3xXacxX208xX2xX204xX30dxX3xX3b4xX1xXdxX3xX20xX47cxX30dxX3xX4xX44xX4xX3xXexX6xX8dxX3xX7xXe9xX19xX2fxX3xX4xX1daxXdxX3xXexX11cxX6xX19xX2fxX3xXexX1xX3axX19xX1xX3xX19xX1xX115xX19xX3xX25xXdxX3b1xX19xX3xX8dxX3xXexX53xX3xX20xXeexX3xX7xX44xXexX3xX1xX106xXdxX3xX3b4xX1xX49xX1daxX19xX2fxX3xX207xX208xX3xX19xX2fxXc3xX2f6xXdxX15exX56xX15exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX4fxXexX1xX49xX11cxXaxX12xX32dxXcxXcxX335xX33axX33bxX56xX33axXdxX10xXexX19xX6xX3cx1211cxX33cxX0xX56xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)