Khi sự đơn giản tạo nên đẳng cấp
(Baothanhhoa.vn) - Ở tuổi 16, Wayne Rooney đã bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình với CLB Everton và nhanh chóng trở thành một phần quan trọng của của đội bóng.
3d56x87fbxbc9dx5dc9x4b04x758dx3ebcx9f49xX6xc78ex9268xX1x9466x6a4exa0d5x74a2xX9xbc1dxX0x84cbxd015xX10xX0xX6xb469x5aefxXcxa612x7ebaxX10xca43x7b39x48c3xX2xX1bx4d6cx64c5xXexX2xX17xX18xa027xX1axX2xX6xa983xX1axX2xX3x5cb4xX0x4761xX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX32xX12xX13xX10xX0xX32xX1xX10xX0xc71excb42xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x4c86xX22xX17xX4xX12xX9xX10x985bxX44xX22xX2xX6xcafaxX2x41fbxba67xX1axX2xX1bxX22xc2b3xX1axX2xX17x8063xXcxX2xX1axX28xX1axX2xX5dxd0a3xX1axX1bxX2xX3xX1exX1xX0xX32xX44xX45xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX22xX13xX1bxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX17xX44xX1fxX13x4317xX2xX22x7324xX12xX1axX17xX12xX18xX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9x73f6xX22xXdxX17xX44x7235xX2x49d6xX45xbac2xX1x77cax8f6bxX2xX44xX12xX22xX1bxX44xX17xXb4xX2xa752xbdc7xbae1xX1xXbaxXbbxX9xX2xX6xX18xX3xX8xX9xX32xX32xX22xac63xX9dxX5xXcxX17xX44xX5xX1axX44xX44xXcxX5xXd5xa74exX1axX32xX1axX12xXafxX6xX32x4b5axXb8xXc5xXc7xX32xX45xXc6xXb6xXdxX45xXeaxX45xXeaxX45xXc5xXc6xX17xXc7xXc5xXc5xXeaxX4xXc5x4467xc9a2xX5xXd5xc3ccxX1xX1bxX9xX2xX5xX4xX17xX8xX9xX56xX44xX22xX2xX6xX5bxX2xX5dxX5exX1axX2xX1bxX22xX63xX1axX2xX17xX67xXcxX2xX1axX28xX1axX2xX5dxX6fxX1axX1bxX2xX3xX1exX1xX9xX2xXafxX22xXdxX17xX44xX8xX9xXb6xX45xXb8xX9xX2xX44xX12xX22xX1bxX44xX17xX8xX9xXc5xXc6xXc7xX9xX2xX32xX10xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXa0xX5xX1xX17xX22xXcxX1axX9xX10xc6dcxX5xX13xX22xX12xX2x5eedxX5xX18xXdxXexX2xX101xX2x4942x5540xcb57xX5xX2xX44xXcxX5xX2xX1axb42bxX2xX13xX1fx7cc9xX1ax5ff7xX2xX17cxX2x9251xX1bxXcxX67xX22xX2xX44xX67xX1axX1bxX2xab9exX1axX44xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x7c0bxX12xX5xXdxX9xX10xa383xX2xX17xX1fx67efxX22xX2xX45xXb6x94f2xX2x4fadxX5xXexX1axX12xX2x7bb5xXcxXcxX1axX12xXexX2xX5dxb262xX2xX9dx4393xX17xX2xX5dxa832xX1fxX2xX6xX5bxX2xX1axX1bxX44xX22x4527xX1xX2xX3xX1caxX1fxX2xX17xX44x8a89xX2xX3xX44xX1fxXexX28xX1axX2xX1axX1bxX44xX22xX1d4xX1xX2xX3xX1ddxX5xX2xX13x7f57xX1axX44xX2xXe2x6424xX22xX2xXa0x5201xXbxX2x9437xXe2xX12xX18xX17xXcxX1axX2xXe2xX23xX2xX1axX44xX5xX1axX44xX2xX3xX44xX174xX1axX1bxX2xX17xX18xX17cxX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX13xX180xX17xX2xX1xX44xX1caxX1axX2x76a3xX1fxX5xX1axX2xX17xX18x427fxX1axX1bxX2xX3xX1ddxX5xX2xX3xX1ddxX5xX2xX5dxX180xX22xX2xX9dxX174xX1axX1bxXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX164xX5xX13xX22xX12xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX17cxX2xX17xX1fxX1aexX22xX2xX45xXb6xX2xX17xX44xX1f2xX2xX9dx60d4xX2xXa0xX1fbxXbxX2xc2e2xX44xX12x921bxX27dxX22xX12xX4xXdxX2xX1b5xX12xXdxX1axX12xX6xXdxX5xXexX2xX6xX5xX2xX17xX44xX63xX22xX2xXe2xX1f2xX2xX17xX44x5425xX2xX44xX1f2xX1axX44xX2xX228xX1fx9bf5xX2xX1axX44xX30xX2xX9dxc405xX2xXe2xX23xX2x4d5exX44x57abxX1axX1bxX2xX3xX174xX2xX2b0xX44xX63xX2xX1ax8224xX1axX1bxX2xX1xX44xX2a4xX17xX2xX17xX18xX22xX29bxX1axXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1aaxX2xX17xX1fxX1aexX22xX2xXc5xXc5xX1b3xX2xX1b5xX5xXexX1axX12xX2xX1bbxXcxXcxX1axX12xXexX2xX172xXdxa6e6xa3ccxX1axX1bxX2xX1bxX22xX23xX182xX2xX17cxX2x6026x9b33xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX13xX23xX1fxX2xX2a4xXcxX2xXa0xX1fbxXbxX2xX1dxXd5xXa0xXd5xX2x6d36xX1axX22xX17xX12xXdxXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXa0x8422xX1axX2xX164xX5xX13xX22xX12xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xXe2xc1e3xX1axX2xX5dxX5xX1axX1bxX2xX6xX63xX22xX2xX1axX44xb9d7xX1axX1bxX2xX9dxX2fcxX1f7xX3xX2xX3xX44xX67xXexX2xX172xX17xX44xXcxX2bexX1axX2xX17xX44xXcxX1c6xX17xX2xX3x9498xX2xX1axX44xX2fcxX2xX13xX180xX17xX2xX3xX44xbe51xX2xX1axX1bxX5bxX5xX2xX5dxX1fxX5xX182xX2xX101xX2xX17xX44xX12xXcxX2xX4xb7e1xX22xX2xX3xX1ddxX5xX2xX1a4xX1fbxX16axX2xX1bbxX5xX1axX22xX12xX18xX22xX1b3xX2xX17cxX2xX1bxX22xX63xX22xX2xX5dxX1exX1fxX2xX3xX5xXcxX2xX1axX44xX1exX17xX2xX3xX1ddxX5xX2xX1axX2fcxX1f7xX3xX2xX191xX1axX44xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX172xXa0xX44xX384xX2xX1axX1bxX5bxX5xX2xX5dxX1fxX5xX182xX2xX5dxX174xX2xX3xX33exX1axX2xX4xX23xX13xX2xX5dxX2fcxa665xX3xX2xX1axX44xX35cxX1axX1bxX2xX5dxX22x3d96xX1fxX2xX2b0x4b91xX2xXdxX22xX1d4xX1fxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX18x9ab5xX1axX2xX5dxX1exX1fxX2xX17xX44xX1fxX180xX3xX2xXe2xX33exX1axX1bxX2xXc5xX2xX186xX1bxXcxX67xX22xX2xX44xX67xX1axX1bxX2xX191xX1axX44xX2xX5dxX28xX13xX2xXeaxXc6xX101xXc7xX2xXe2x4e99xX5xX2xX228xX1fxX5xX1b3xX2xX2b0xX44xX22xX2xX3xa427xX1axX1bxX2xX1fbxX12xX22xX3xX12xX6xX17xX12xX18xX2xX5dx7192xX1axX2xX4xX23xX13xX2xX2b0xX44xX2a4xX3xX44xX2xX17xX18xX28xX1axX2xX6xX2cxX1axX2xX1fexX17xX22xX44xX5xXdxX2xX3xX1ddxX5xX2xX308xX5xX1axX3xX44xX12xX6xX17xX12xX18xX2xXa0xX22xX17xXexXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4fxX1fxX1axX1bxX2xX18xX5xX2xX5dxX465xX1axX2xXb6xX2xX1xX44xX5xX2xXdxX378xX17xX2xX5dxX22xX29bxX13xX2xX1axX1bxX1fxXexX2xX44xX22xX29bxX13xX2xXe2xX409xX2xX1xX44x79e9xX5xX2xX2b0xX44xX1fxX1axX1bxX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX5dx46e5xX22xX2xX17xX44xX1ddxX2xX1axX44xX2fcxX1axX1bxX2xX308xX5xX1axX2xXa0xX22xX17xXexX2xX3xX44x9b1bxX2xX3xX44xX22fxX3xX2xX17xX44xX1ddxX1axX1bxX2xX4xX2fcxX1f7xX22xX2xX1fbxX12xX22xX3xX12xX6xX17xX12xX18xX2xX45xX2xX4xX1caxX1axX2xXe2xX23xXcxX2xX1xX44xX384xX17xX2xX17xX44xX378xX2x50cfxX2xX6xX5xX1fxX2xX3xX384xX2xX1axX1c3xX2xX5dxX67xX22xX2xX9dxX2a4xX3xX2xX3xX1ddxX5xX2xX308xX5xX44xX18xX12x3e19xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4fxX18xX2a4xX22xX2xX4xX67xX22xX1b3xX2xX3xX44xX4fdxX2xX3xX1caxX1axX2xX45xX2xX3xX5exX2xX44xX180xX22xX1b3xX2xX45xX2xX3xX384xX2xX6xX384xX17xX1b3xX2xX1fbxX12xX22xX3xX12xX6xX17xX12xX18xX2xX5dxX1c3xX2xX3xX174xX2xX9dxX23xX1axX2xX1bxX2fdxX2xX45xX101xX45xX2xX17cxX2xX1xX44xX384xX17xX2xXc5xXc6xX2xXdxXcxX2xX3xX2b2xX1axX1bxX2xX3xX1ddxX5xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX17xX449xX2xX3xX384xX2xX5dxX2a4xX2xX1xX44xX67xX17xX2xX5dxX409xX1axXd5xX2xX4fxX18xX2fcxX1f7xX3xX2xX5dxX174xX1b3xX2xX3xX44xX4d5xX1axX44xX2xX17xX22xX409xX1axX2xX5dxX67xXcxX2xX1axX23xXexX2xX3xX174xX2xX1xX44xX5xX2xX5dxX22xX2xX9dxX174xX1axX1bxX2xX17xX4e5xX3xX2xX5dxX180xX2xX2b0xX44xX22xX465xX1axX2xX1b5xX5xX4xX2b0xX12xX18xX2xX1xX44xX63xX22xX2xX1xX44xX67xX13xX2xX4xc52dxX22xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xXe2xX33exX1axX1bxX2xX3xX1exX13xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x76abxX44xX384xX17xX2x3f0dxXc5xX1b3xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX13xX180xX17xX2xX17xX1f2xX1axX44xX2xX44xX1fxX4e5xX1axX1bxX2xX1xX44xX63xX1axX2xX3xX2b2xX1axX1bxX2xX1axX44xX5xX1axX44xX2xX9dxX28xX1axX2xX3xX2a4xX1axX44xX2xX1xX44xX63xX22xX1b3xX2xXa0xX5xX6xX17xX5xX1bxX1axX12xX2xX3xX2bexX1axX1bxX2xX1axX1bxX5xX1axX1bxXd5xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xXe2x5963xXexX2xX1bxX174xX17xX2xX9dx853cxX1axX1bxX2xX3xX44xX2cxX1axX2xX17xX18x62ccxX2xX1bxX44xX22xX2xX9dxX23xX1axX2xX5dxX22xX1d4xX1fxX2xX1axX1bxX44xX1d4xX2xX1axX2cxX1axX1bxX2xX17x8c72xX2xX6xX4e5xX2xX4xX28xX1axX2xXeaxX101xX45xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXa0xX44xX4fdxX2xX647xX2xX1xX44xX384xX17xX2xX6xX5xX1fxX1b3xX2xX3xX44xX4d5xX1axX44xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX5dxX1c3xX2xX1bxX22xX5xX2xX17xX2bexX1axX1bxX2xX3xX2a4xX3xX44xX2xX9dxX22xX1d4xX17xX2xX3xX44xXcxX2xX5dxX180xX22xX2xX2b0xX44xX2a4xX3xX44xXd5xX2xX191xX1axX44xX2xX9dxX274xX2x8961xX5xX18xX3xX22xX5xX2xX1xX44xX67xX13xX2xX4xX61bxX22xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1xX44xX33exX1axX1bxX2xX3xX1exX13xX2xXe2xX23xX2xX17xX5bxX2xX13xX1f2xX1axX44xX2xX4xX41cxX1xX2xX3xX384xX2xX44xX5xX17xX17xX18xX22xX3xX2b0xX2xX6xX22xX28xX1fxX2xX44xX67xX1axX1bxX2xX6xX5xX1fxX2xX1xX44xX5xX2xX5dxX2a4xX2xX1xX44xX67xX17xX2xX5dxX409xX1axX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX3xX2b2xX1axX1bxXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXc5xXc5xX2xX17xX1fxX1aexX22xX2xXeaxXb6xXb8xX2xX1axX1bxX23xXexX1b3xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX17xX18xX17cxX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX3xX1caxX1fxX2xX17xX44xX1ddxX2xX1axX44xX22xX409xX1fxX2xX17xX1fxX1aexX22xX2xX1axX44xX1exX17xX2xX4xX41cxX1xX2xX44xX5xX17xX101xX17xX18xX22xX3xX2b0xX2xX17xX67xX22xX2xX642xX18xX12xX13xX22xX12xX18xX2xX1fbxX12xX5xX1bxX1fxX12xX2xX2b0xX29bxX2xX17xX449xX2xX6xX5xX1fxX2xX17xX18xX2fcxX398xX1axX1bxX2xX44xX3fexX1xX2xX3xX1ddxX5xX2xX27axX44xX12xX18xX22xX1axX1bxX44xX5xX13xX2xX1axX2bexX13xX2xXeaxXb8xXb8xXc5xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX191xX1axX44xX2xX3x50a5xX1axX1bxX2xX17xX18xX17cxX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX172xX3xX5exX1axX2xX2a4xX3xX2xX13xX180xX1axX1bxX182xX2xX3xX1ddxX5xX2xX5dxX180xX22xX2xX3xX44xX1ddxX2xX6xX2cxX1axX2xX1fexX17xX22xX44xX5xXdxX2xX2b0xX44xX22xX2xX17xX18xX17cxX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX1axX1bxX2fcxX398xX22xX2xX5dxX1caxX1fxX2xX17xX22xX28xX1axX2xXeaxX2xX4xX1caxX1axX2xX4xX41cxX1xX2xX44xX5xX17xX17xX18xX22xX3xX2b0xX2xXe2xX23xXcxX2xX4xX2fcxX1f7xX22xX2xX3xX1ddxX5xX2xX308xX5xX1axX2xXa0xX22xX17xXexX2xXdxX2fcxX1f7xX22xX2xX17xX44xX398xX22xX2xX3xX1ddxX5xX2xX172xX642xX12xX1xX182xX2xX732xX1fxX5xX18xXdxX22xXcxX4xX5xXd5xX2xX4fxX18xX2fcxX1f7xX3xX2xX5dxX174xX1b3xX2xX3xX84dxX1axX1bxX2xX3xX44xX4fdxX2xX3xX174xX2xXdxX1fxXexX2xX1axX44xX1exX17xX2xX1fbxX22xXcxX1axX12xX4xX2xX308xX12xX6xX6xX22xX2xX1bxX44xX22xX2xX5dxX2fcxX3fexX3xX2xXc5xX2xX9dxX23xX1axX2xXe2xX23xXcxX2xX4xX2fcxX1f7xX22xX2xX308xX5xX1axX2xXa0xX22xX17xXexX2xXe2xX23xXcxX2xX1axX2bexX13xX2xXeaxXb8xX45xXb6xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX16axX5xX18xXdxXexX2xX3xX84dxX1axX1bxX2xX17xX18xX17cxX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX3xX1caxX1fxX2xX17xX44xX1ddxX2xX5dxX1caxX1fxX2xX17xX22xX28xX1axX2xX17xX5bxX2xX13xX5xX1axX1bxX2xXe2xX409xX2xXeaxX2xX228xX1fxX63xX2xX1xX44xX67xX17xX2xX5dxX409xX1axX2xXe2xX23xX2xX5dxX4d5xX3xX44xX2xX17xX44xX2cxX1axX2xX17xX44xX5bxX3xX2xX44xX22xX1d4xX1axX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX3xX2b2xX1axX1bxX2xX3xX63xX2xXeaxX2xX4xX1caxX1axX2xX17xX67xX22xX2xX186xX1bxXcxX67xX22xX2xX44xX67xX1axX1bxX2xX191xX1axX44xX2xX2b0xX29bxX2xX17xX449xX2xX308xX22xX4xX5xX1axX2xXbxX5xX18xXcxX6xX2xX2b0xX44xX22xX2xX5xX1axX44xX2xX4xX41cxX1xX2xX3xX2b2xX1axX1bxX2xX3xX44xXcxX2xX1fbxX22xXe2xX12xX18xX1xXcxXcxX4xX2xX17cxX2xX17xX18xX41cxX1axX2xX5dxX1exX1fxX2xXe2xX1f7xX22xX2xXa0xX18xXexX6xX17xX5xX4xX2xX642xX5xX4xX5xX3xX12xX2xXe2xX23xXcxX2xX17xX44xX2a4xX1axX1bxX2xX45xX45xX101xXeaxXb8xXb8xX52cxXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX16axX1f7xX22xX2xX3xX384xX2xX44xX5xX17xX17xX18xX22xX3xX2b0xX2xX1axX23xXexX1b3xX2xX164xX5xX13xX22xX12xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX17xX18xX17cxX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX172xX44xX1fxX1axX1bxX2xX17xX44xX1caxX1axX182xX2xX3xX1ddxX5xX2xX3xX2a4xX3xX2xX5dxX180xX22xX2xX9dxX174xX1axX1bxX2xX17xX44xX1fxX180xX3xX2xX1axX44xX174xX13xX2xX172xXbxX22xX1bxX2xXb6xX182xX2xX2b0xX44xX22xX2xX3xX174xX2xX17xX1f7xX22xX2xXc5xXc6xX2xX4xX1caxX1axX2xX4xX41cxX1xX2xX3xX2b2xX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX3xX2a4xX3xX2xX3xX1fxX180xX3xX2xX5dxX4e5xX22xX2xX5dxX1caxX1fxX1b3xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX5dxX174xX2xX3xX174xX2xX45xXb8xX2xX9dxX23xX1axX2xXe2xX23xXcxX2xX4xX2fcxX1f7xX22xX2xX191xX18xX6xX12xX1axX5xX4xX1b3xX2xX102xX2xX9dxX23xX1axX2xXe2xX23xXcxX2xX4xX2fcxX1f7xX22xX2xX308xX5xX1axX2xXa0xX22xX17xXexX1b3xX2xXc6xX2xX9dxX23xX1axX2xXe2xX23xXcxX2xX4xX2fcxX1f7xX22xX2xX1fbxX22xXe2xX12xX18xX1xXcxXcxX4xX1b3xX2xX647xX2xX9dxX23xX1axX2xXe2xX23xXcxX2xX4xX2fcxX1f7xX22xX2xX4fxXcxX17xX17xX12xX1axX44xX5xX13xX2xX1a4xXcxX17xX6xX1xX1fxX18xX1b3xX2xX52cxX2xX9dxX23xX1axX2xXe2xX23xXcxX2xX4xX2fcxX1f7xX22xX2xX308xX321xX2xXe2xX23xX2xXc5xX2xX9dxX23xX1axX2xXe2xX23xXcxX2xX4xX2fcxX1f7xX22xX2xXa0xX44xX12xX4xX6xX12xX5xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX173xX22xX409xX1fxX2xX5dxX2a4xX1axX1bxX2xX1axX1bxX67xX3xX2xX1axX44xX22xX28xX1axX2xX4xX23xX1b3xX2xX2b0xX29bxX2xX17xX449xX2xX2b0xX44xX22xX2xXbaxX1fxX1exX17xX2xX44xX22xX1d4xX1axX2xX17cxX2xX186xX1bxXcxX67xX22xX2xX44xX67xX1axX1bxX2xX191xX1axX44xX2xX1axX2bexX13xX2xXeaxXb8xX45xXeaxX1b3xX2xX164xX5xX13xX22xX12xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX1bxX1caxX1axX2xX1axX44xX2fcxX2xX2b0xX44xX2b2xX1axX1bxX2xX17xX44xX5xXexX2xX5dxX1aexX22xX2xX3xX63xX2xXe2xX409xX2xX1axX1bxXcxX67xX22xX2xX44xX1f2xX1axX44xX2xX4xX34exX1axX2xX1xX44xXcxX1axX1bxX2xX3xX2a4xX3xX44xX2xX3xX44xX5exX22xX2xX9dxX174xX1axX1bxX2xX101xX2xX13xX180xX17xX2xX17xX22xX409xX1axX2xX5dxX67xXcxX2xX13xX63xX1axX44xX2xX2b0xX44xX63xX1axX44xX1b3xX2xX2b0xX309xX2xX1axX2bexX1axX1bxX2xX3xX44xX5exX22xX2xX9dxX174xX1axX1bxX2xX5dxX5exX1axX2xX1bxX22xX63xX1axX2xX6xXcxX1axX1bxX2xX44xX22xX1d4xX1fxX2xX228xX1fxX63xX2xXdxX5bxX5xX2xX17xX18xX28xX1axX2xX1axX409xX1axX2xX17xX63xX1axX1bxX2xX17xX4e5xX3xX2xX5dxX180xX2xXe2xX23xX2xX6xX5bxX2xX1axX44xX67xXexX2xX3xX63xX13xX2xXe2xX1f7xX22xX2xX3xX2a4xX3xX2xX17xX1f2xX1axX44xX2xX44xX1fxX4e5xX1axX1bxX2xX1bxX44xX22xX2xX9dxX23xX1axXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX308xX456xX5xX2xX1bxX22xX63xX22xX2xXeaxXb8xX45xX647xX101xXeaxXb8xX45xXb6xX1b3xX2xX2b0xX44xX22xX2xX1fbxX12xX22xX3xX12xX6xX17xX12xX18xX2xX4xX28xX1axX2xX1axX1bxX2b2xX22xX2xXe2xX2b2xX2xX5dxX274xX3xX44xX2xX642xX18xX12xX13xX22xX12xX18xX2xX1fbxX12xX5xX1bxX1fxX12xX1b3xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX1bxX44xX22xX2xX5dxX2fcxX3fexX3xX2xXeaxX52cxX2xX9dxX23xX1axXd5xX2xX27axX5xX1fxX2xX5dxX174xX1b3xX2xX172xXbxX1caxXexX2xX3xX2a4xXcxX182xX2xX6xX5xX2xX6xX384xX17xX2xX6xX5xX1fxX2xX2b0xX44xX22xX2xX3xX44xX22xX5xX2xX17xX5xXexX2xX3xX2a4xX3xX2xX17xX18xX6aexX2xX3xX180xX17xX1b3xX2xX3xX2a4xX2xX1axX44xX2cxX1axX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX3xX44xX4fdxX2xX3xX174xX2xX647xX2xX1xX44xX5xX2xX4xX41cxX1xX2xX3xX2b2xX1axX1bxXd5xX2xX4fxX1fxXexX2xX1axX44xX22xX28xX1axX1b3xX2xX17cxX2xX52cxX2xX13xX456xX5xX2xX1bxX22xX63xX22xX2xX1bxX1caxX1axX2xX1axX44xX1exX17xX1b3xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX17xX18xX17cxX2xX4xX67xX22xX2xX1xX44xXcxX1axX1bxX2xX5dxX180xX2xXe2xX4e5xX1axX2xX3xX174xX2xXe2xX1f7xX22xX2xX6xX4e5xX2xX9dxX23xX1axX2xX17xX44xX1c6xX1axX1bxX2xX4xX1caxX1axX2xX4xX2fcxX3fexX17xX2xX4xX23xX2xX45xXc5xX1b3xX2xXeaxXb8xX1b3xX2xX45xX102xX2xXe2xX23xX2xXeaxXc5xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX308xX456xX5xX2xX1bxX22xX63xX22xX2xXeaxXb8xX45xXc7xX101xXeaxXb8xXeaxXb8xX1b3xX2xXe2xX1f7xX22xX2xXeaxXc5xX2xX9dxX23xX1axX2xX17xX44xX1c6xX1axX1bxX1b3xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX17xX18xX17cxX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX16axX1fxX5xX2xX1xX44xX2a4xX2xX4xX2fcxX1f7xX22xX2xX186xX1bxXcxX67xX22xX2xX44xX67xX1axX1bxX2xX191xX1axX44xX2xX17cxX2xX17xX1fxX1aexX22xX2xXc5xXc5xX2xX101xX2xXe2xX2fcxX3fexX17xX2xX228xX1fxX5xX2xX1dxX22xXdxX22xX12xX18xX2xX1dxX18xXcxX1bxX9dxX5xX2xX5dxX29bxX2xX17xX18xX17cxX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xX16axX1fxX5xX2xX1xX44xX2a4xX2xX4xX2fcxX1f7xX22xX2xX4xX1f7xX1axX2xX17xX1fxX1aexX22xX2xX1axX44xX1exX17xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX4xX274xX3xX44xX2xX6x4724xX2xX642xX18xX12xX13xX22xX12xX18xX2xX1fbxX12xX5xX1bxX1fxX12xXd5xX2xX4fxX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX44xX465xX2xX2b0xX6c8xX2xXeaxX45xX1b3xX2xX3xX44xX4fdxX2xX3xX174xX2xXeaxX2xX3xX1caxX1fxX2xX17xX44xX1ddxX2xX1axX1bxX2fcxX398xX22xX2xX191xX1axX44xX2xX1bxX22xX23xX1axX44xX2xX5dxX2fcxX3fexX3xX2xXdxX5xX1axX44xX2xX44xX22xX1d4xX1fxX2xX16axX1fxX5xX2xX1xX44xX2a4xX2xX4xX2fcxX1f7xX22xX1b3xX2xX5dxX174xX2xX4xX23xX2xX1a4xX5xX18xX18xXexX2xX56xX5xX1axX12xX2xXe2xX23xX2xX16axX5xX18xXdxXexXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4fxX22xX409xX1axX2xX5dxX67xXcxX2xX5dxX174xX2xX17xX449xX1axX1bxX2xX4xX23xX2xX3xX1caxX1fxX2xX17xX44xX1ddxX2xX9dxX274xX2xX17xX44xX63xX22xX2xX4xXcxX67xX22xX1b3xX2xX1xX44xX63xX22xX2xXdxX67xX17xX2xX17xX1f7xX22xX2xX17xX44xX22xX2xX5dxX1exX1fxX2xX17cxX2xX5dxX180xX22xX2xX9dxX174xX1axX1bxX2xX17xX44xX1fxX180xX3xX2xX44xX67xX1axX1bxX2xX102xX2xX3xX1ddxX5xX2xX44xX1d4xX2xX17xX44xX4e5xX1axX1bxX2xX3xX2a4xX3xX2xX1bxX22xX63xX22xX2xX9dxX174xX1axX1bxX2xX5dxX2a4xX2xX1axX2fcxX1f7xX3xX2xX191xX1axX44xX2xX4xX23xX2xX27axX17xXcxX3xX2b0xX6xX9dxX18xX22xXdxX1bxX12xX2xX642xX5xX18xX2b0xX2xX27axX17xX12xX12xX4xX6xXd5xX2xX1fbxX23xX2xX3xX1caxX1fxX2xX17xX44xX1ddxX2xXe2xX1f7xX22xX2xX17xX449xX1axX1bxX2xX44xX2fcxX17cxX1axX1bxX2xX13xX378xX3xX2xX4xX2fcxX5exX1axX1bxX2xX647xXb8xX2xX9dxX63xX1axX1bxX2xX13xX61bxX22xX2xX17xX1fxX1caxX1axX2xXe2xX23xX2xX5xX1axX44xX2xX17xX5xX2xX5dxX1c3xX2xX1xX44xX63xX22xX2xX4xX23xX13xX2xXe2xX22xX1d4xX3xX2xX9dxX2a4xX1axX2xX17xX44xX398xX22xX2xX1bxX22xX5xX1axX2xX45xXeaxX2xX1bxX22xX398xX2xX13xX61bxX22xX2xX3xX5xX2xX17xX67xX22xX2xX1axX44xX23xX2xX13xX2a4xXexX2xX3xX44xX1fxXexX28xX1axX2xX6xX63xX1axX2xXbaxX1fxX1exX17xX2xX3xX44xX2cxX1axX2xX17xX5xXexX2xX1bxX22xX63xX2xX9dxX6a3xX1axX1bxX2xX6xX3fexX22xX2xX3xX5xX18xX9dxXcxX1axX2xXe2xX23xX2xX1xX44xX63xX22xX2xX13xX2fcxX1fxX2xX6xX22xX1axX44xX2xX9dxX6a3xX1axX1bxX2xX1axX44xX22xX409xX1fxX2xX1axX1bxX44xX409xX2xX2b0xX44xX2a4xX3xX2xX1axX44xX5xX1fxX2xX1axX44xX2fcxX2xX4xX23xX13xX2xX17xX44xX3fexX2xX6xXea4xX5xX2xX4e5xX1axX1bxX2xX1axX2fcxX1f7xX3xX1b3xX2xX17xX44xX3fexX2xX6xXea4xX5xX2xX13xX2a4xX22xX2xX1axX44xX23xX1b3xX2xX1axX44xX2cxX1axX2xXe2xX22xX28xX1axX2xX1bxX22xX5xXcxX2xX44xX23xX1axX1bxX2xX1axX44xX5xX1axX44xXd5xXd5xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1fbxX23xX2xX3xX1caxX1fxX2xX17xX44xX1ddxX2xX13xX23xX2xX17cxX2xX17xX1fxX1aexX22xX2xXeaxXc5xX2xX101xX2xX4xX378xX5xX2xX17xX1fxX1aexX22xX2xX17xX44xX23xX1axX44xX2xXdxX5xX1axX44xX2xX3xX1ddxX5xX2xX1axX44xX22xX409xX1fxX2xX6xX22xX28xX1fxX2xX6xX5xXcxX1b3xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xXe2xX34exX1axX2xX4xX23xX2xX13xX180xX17xX2xX3xX1caxX1fxX2xX17xX44xX1ddxX2xX1axX1bxX44xX22xX1d4xX1xX2xXdxX2fcxX2xX17cxX2xX27axX17xXcxX3xX2b0xX6xX9dxX18xX22xXdxX1bxX12xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX186xX44xX2fcxX1axX1bxX2xXe2xX1f7xX22xX2xX1axX44xX35cxX1axX1bxX2xX1axX61bxX2xX4xX5bxX3xX2xX2b0xX44xX2b2xX1axX1bxX2xX13xX1d4xX17xX2xX13xX30xX22xX1b3xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX3xX174xX2xX44xX3fexX1xX2xX5dx3e23xX1axX1bxX2xX3xX44xX1fxXexX28xX1axX2xX1axX1bxX44xX22xX1d4xX1xX2xX5dxX1caxX1fxX2xX17xX22xX28xX1axX2xXe2xX23xXcxX2xX1axX2bexX13xX2xXeaxXb8xX45xX45xX2xXe2xX1f7xX22xX2x7020xX4xX12xX12xX17xXafxXcxXcxXdxX2xX4fxXcxXafxX1axX2xX101xX2xX9dxX2fcxX1f7xX3xX2xX5dxX1d4xX13xX2xX5dxX29bxX2xX5xX1axX44xX2xX5dxX465xX1axX2xXe2xX1f7xX22xX2xX1fbxX12xX22xX3xX12xX6xX17xX12xX18xX2xX17cxX2xXa0xX44xX5xX13xX1xX22xXcxX1axX6xX44xX22xX1xX2xXe2xX23xXcxX2xX17xX44xX2a4xX1axX1bxX2xX647xX101xXeaxXb8xX45xXeaxXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX56xX44xX22xX2xX164xX5xX13xX22xX12xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX18xX5xX2xX13xX1c6xX17xX2xX1fbxX12xX22xX3xX12xX6xX17xX12xX18xX2xXe2xX23xXcxX2xX1axX2bexX13xX2xXeaxXb8xX45xXeaxX1b3xX2xX3xX84dxX1axX1bxX2xX3xX44xX6fxX1axX1bxX2xX13xX1exXexX2xX5xX22xX2xX3xX44xX384xX2xc74dxX2xX5dxX465xX1axX2xX17xX22xX409xX1axX2xX5dxX67xXcxX2xX1axX23xXexXd5xX2xX1a4xX1fbxX16axX2xX186xX22xX1bxX12xX4xX2xX642xX12xX5xX18xX6xXcxX1axX2xX17xX44xX41cxX13xX2xX3xX44xX4d5xX2xX3xX44xX2fcxX5xX2xX17xX449xX1axX1bxX2xX1bx695fxX1xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX17xX18xX2fcxX1f7xX3xX2xX5dxX174xX1b3xX2xXe2xX23xX2xX1axX1bxX2fcxX398xX22xX2xX44xX2cxX13xX2xX13xX180xX2xX172xXbxX1caxXexX2xX3xX2a4xXcxX182xX2xX6xbda3xX2xX3xX44xX6fxX1axX1bxX2xX17xX44xX29bxX2xX17xX2fcxX17cxX1axX1bxX2xX17xX2fcxX3fexX1axX1bxX2xX5dxX2fcxX3fexX3xX2xX17xX22xX409xX1axX2xX5dxX67xXcxX2xX1axX23xXexX2xX6xX12f9xX2xX4xX23xX2xX1axX1bxX2fcxX398xX22xX2xXe2xX22xX465xX17xX2xX1axX28xX1axX2xX3xX44xX2fcxX5exX1axX1bxX2xX44xX1fxXexX2xX44xXcxX23xX1axX1bxX2xX1axX44xX1exX17xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX4xX274xX3xX44xX2xX6xXea4xX2xXa0xX1fbxXbxXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXa0xX84dxX1axX1bxX2xX2b0xX29bxX2xX17xX449xX2xX17xX44xX398xX22xX2xX5dxX22xX29bxX13xX2xX5dxX174xX1b3xX2xX17cxX2xX17xX1fxX1aexX22xX2xXeaxX647xX1b3xX2xX17xX22xX409xX1axX2xX5dxX67xXcxX2xX228xX1fxX28xX2xa825xXcxX18xX2b0xX6xX44xX22xX18xX12xX2xX101xX2xXe2xX456xX1axX1bxX2xX5dxX1exX17xX2xX3xX1ddxX5xX2xX172xX173xX11b8xX22xX2xX732xX22xX174xX2xX44xX384xX182xX2xX9dxX1c6xX17xX2xX5dxX1caxX1fxX2xXe2xX22xX465xX17xX2xX1axX28xX1axX2xX3xX44xX2fcxX5exX1axX1bxX2xX5dx79f0xX1xX2xX1axX44xX1exX17xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX3xX1fxX4e5xX1axX2xX17xX22xX29bxX1fxX2xX17xX44xX1fxXexX465xX17xX2xXe2xX409xX2xX3xX1fxX180xX3xX2xX5dxX398xX22xX2xXe2xX23xX2xX6xX5bxX2xX1axX1bxX44xX22xX1d4xX1xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1a4xX23xX1axX1bxX2xX4xXcxX67xX17xX2xXdxX5xX1axX44xX2xX44xX22xX1d4xX1fxX1b3xX2xX44xX23xX1axX1bxX2xX4xXcxX67xX17xX2xX2b0xX6c8xX2xX4xX6aexX3xX2xX5dxX2fcxX3fexX3xX2xX172xX5dxX174xX5xX2xX44xXcxX5xX2xX1axX17cxX2xX13xX1fxX180xX1axX2xX1axX23xXexX182xX2xX17xX44xX22xX465xX17xX2xX4xX41cxX1xXd5xX2xX186xX44xX2fcxX1axX1bxX2xXe2xX1f7xX22xX2xX1axX44xX35cxX1axX1bxX2xX1axX1bxX2fcxX398xX22xX2xX44xX2cxX13xX2xX13xX180xX2xX186xX1bxXcxX67xX22xX2xX44xX67xX1axX1bxX2xX191xX1axX44xX1b3xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX4xX23xX2xX13xX180xX17xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX44xX35cxX1axX1bxX2xX1axX44xX23xX2xXe2xX2b2xX2xX5dxX274xX3xX44xX2xX44xX22xX465xX13xX2xX44xXcxX22xX1b3xX2xX13xX180xX17xX2xX172xX2b0xX6c8xX2xX4xX6aexX3xX2xX1bxX22xX5xX182xX2xX13xX22x3d66xX1axX2xX1axX44xX22xX14edxX13xX2xXe2xX1f7xX22xX2xX172xX9dxX1d4xX1axX44xX2xX1axX1bxX2b2xX22xX2xX6xX5xXcxX182xXd5xX2xX642xX44xXcxX1axX1bxX2xX3xX2a4xX3xX44xX2xX17xX44xX22xX2xX5dxX1exX1fxX2xX3xX1ddxX5xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX17xX44xX465xX2xX1axX23xXcxX1b3xX2xX17xX44xX1f2xX2xX3xX1fxX180xX3xX2xX6xX4e5xX1axX1bxX2xX3xX1ddxX5xX2xX5xX1axX44xX2xX3xX84dxX1axX1bxX2xXe2xX41cxXexX1b3xX2xX5dxX5exX1axX2xX1bxX22xX63xX1axX2xXe2xX23xX2xX4xX23xX2xX3xX44xX4d5xX1axX44xX2xX13xX1f2xX1axX44xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX16axX5xX18xXdxXexX2xXdxX1fxXexX2xX17xX18xX1f2xX2xX17xX44xX174xX22xX2xX228xX1fxX12xX1axX2xX1fxX4e5xX1axX1bxX2xX1axXea4xX5xX2xX3xX44xX5xX22xX2xX18xX2fcxX3fexX1fxX2xXe2xX5xX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX9dxX1fxX1aexX22xX2xX17xX4e5xX22xX2xX1axX1bxX5xXexX2xX17xX18xX2fcxX1f7xX3xX2xX1axX1bxX23xXexX2xX17xX44xX22xX2xX5dxX1exX1fxX2xXe2xX23xX2xX17xX44xX2fcxX398xX1axX1bxX2xXbaxX1fxXexX28xX1axX2xX3xX1caxX13xX2xX13xX180xX17xX2xX4xXcxX1axX2xX1axX2fcxX1f7xX3xX2xX17xX2bexX1axX1bxX2xX4xX5bxX3xX2xX17xX18xX2fcxX1f7xX3xX2xXe2xX23xX2xX6xX5xX1fxX2xX13xX61bxX22xX2xX17xX18xX41cxX1axX2xX5dxX1exX1fxX2xX101xX2xX172xX2b0x72afxX2xX17xX44xX456xX182xX2xX3xX1ddxX5xX2xX1axX44xX22xX409xX1fxX2xX16axX173xX16axX2xX3xX44xX1fxXexX28xX1axX2xX1axX1bxX44xX22xX1d4xX1xXd5xX2xX191xX1axX44xX2xX3xX84dxX1axX1bxX2xX3xX44xX6fxX1axX1bxX2xX13xX23xX1axX1bxX2xX5dxX465xX1axX2xXe2xX22xX1d4xX3xX2xX13xX1f2xX1axX44xX2xX5dxX1c3xX2xX1bxX44xX22xX2xX5dxX2fcxX3fexX3xX2xX9dxX5xXcxX2xX1axX44xX22xX409xX1fxX2xX9dxX23xX1axX2xX17xX44xX1c6xX1axX1bxX1b3xX2xX1bxX22xX23xX1axX44xX2xX5dxX2fcxX3fexX3xX2xX9dxX5xXcxX2xX1axX44xX22xX28xX1fxX2xXdxX5xX1axX44xX2xX44xX22xX1d4xX1fxX2xX3xX2a4xX2xX1axX44xX2cxX1axX1b3xX2xXe2xX34exX1axX2xX1axX1bxX1ddxX2xX1axX1bxXcxX1axX2xX4xX23xX1axX44xX2xX6xX5xX1fxX2xX2b0xX44xX22xX2xXe2xX1fxX180xX17xX2xXdxX5xX1axX44xX2xX44xX22xX1d4xX1fxX2xX16axX1fxX5xX2xX1xX44xX2a4xX2xX4xX2fcxX1f7xX22xXd5xXd5xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX308xX456xX5xX2xX44xaa50xX2xXeaxXb8xX45xXb6xX1b3xX2xX16axX5xX18xXdxXexX2xX5dxX1c3xX2xX17cxX2xX18xX1exX17xX2xX1bxX1caxX1axX2xX191xX18xX6xX12xX1axX5xX4xXd5xX2xX186xX44xX2fcxX1axX1bxX2xX18xX11b8xX22xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX6xX5bxX2xX6xXea4xX1axX1bxX2xX6xX4e5xX17xX2xX3xX1ddxX5xX2xX17xX1exX17xX2xX3xX63xX1b3xX2xX5xX1axX44xX2xX228xX1fxXexX465xX17xX2xX5dxX274xX1axX44xX2xX18xX398xX22xX2xX2b0xX44xX30xX22xX2xX1fbxXcxX1axXdxXcxX1axX2xX5dxX29bxX2xXe2xX409xX2xX4xX67xX22xX2xX1fbxX12xX22xX3xX12xX6xX17xX12xX18xX2xX101xX2xX1axX5exX22xX2xX17xX44xX1c6xX1xX2xX4xXea4xX5xX2xX5dxX5xX13xX2xX13xX28xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX13xX61bxX22xX2xX9dxX2fcxX1f7xX3xX2xX3xX44xX67xXexX1b3xX2xX1axX5exX22xX2xX5xX1axX44xX2xX17xX1f2xX13xX2xX5dxX2fcxX3fexX3xX2xX1axX22xX409xX13xX2xXe2xX1fxX22xX2xX17xX44xX1fxX1caxX1axX2xX1xX44xX2a4xX3xX2xXe2xX1f7xX22xX2xX17xX18xX2a4xX22xX2xX9dxX174xX1axX1bxX1b3xX2xX1bxX22xX5xX2xX5dxX1f2xX1axX44xX1b3xX2xX9dxX1700xX2xX9dxX67xX1axX2xXe2xX23xX2xX5dxX11b8xX1axX1bxX2xX5dxX180xX22xXd5xX0xX32xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX191xX1fxX17xX44xXcxX18xX9xX10xX186xX1bxX1fxXexX28xX1axX2xX642xX44xXcxX1axX1bxX0xX32xX1xX10
Nguyên Phong