Truy tìm 3 đối tượng bỏ trốn trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương vừa ra thông báo truy tìm 3 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.
7378x12212x13676x13c42xc806x138b7x129a2xcac1xff9cxX7x14161xdb28xa00ex11bf4xb6fexfea5xX5x739cxXax130a4xXcx12aefx825cx984fxX3xXex132fex136eexX3x8f63xX3xa235xd10axXdxX3xXexf068x116fbxc07exd1c0xX3xfba0xc006xX3xXexX14xX1fxX25xX3xXexX14x8f2fxX25xX26xX3xX1exX23xd7b9xX25xX26xX3x11ac1xc511xX16xX3xX1exb476xX25xX1xX3xX28xc843xX4xX3xX3cxX23x135a1xXdxX3xX1xX19xX25xX1xX3xXexX1x7e07xX4xX3xX4xX41xX3xX1ex11be6xX3xX28xf0c2xX25xX26xX3xX1exX41xX0x74daxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe880xX10xX6xX3cxXaxX12xX0xX10xX1axX12x8ab3xe895xX3xb62dxX15xX6xX25xX3xX7fx81a6x1275axXcxX3xX7fx13afdxX25xX26xX3xX6xX25xX3xX1xX15xX16x8eb0xX25xX3xX0xX66xX10xX1axX12xX0xX10xX1axX12x10a7exX15xebddxX25xX26xX3x1322axX23xX80xX25xX26xX0xX66xX10xX1axX12xX0xX10xX1axX12xX3x101e1x88bexX6xX3xX14xX6xX3xXexX1xX8dxX25xX26xX3xX28xX41xX32xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX23xX24xX25xX26xX3xX4xX5fxX3xX5xXdx13d65xX25xX3xX82xX15xX6xX25xX3xX1ex10fb7xX25xX3xX1exX23xX38xX25xX26xX3xX3cxX3dxX16xX3xX1exX41xX25xX1xX3xX28xX46xX4xX3xX3cxX23xX4bxXdxX3xX1xX19xX25xX1xX3xXexX1xX55xX4xX3xX4xX41xX3xX1exX5cxX3xX28xX5fxX25xX26xX3xX1exX41xX3xX82xX15xX6xX3xX1axX46xX25xX26xX3xf515xX25xXexX10xX14xX25xX10xXex10724xX0xX66xX10xX1axX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8a70xX32xX3cxX16xXaxX12xX0xX10xX1axX12xX0xXdxX1axX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxXexX1xX15xX1axX28xX3xXdxX7fxX10xX25xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax8427xXdxX3cxXexX1x1065bxX3xd7e4xb794x102fbxXbx117e7x7516xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX177xX3xd0ccxe7e5xX17axXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX130xX28xX6xX32xXexX1xX6xX25xX1xX1xX32xX6xX130xXb8xX25xX66xX25xX10xX172xX7xX66xX189xX2xX1cxX189xX66xX2xX17axX179xX3cxX189xX2xX188xX189xX1cxX189xc256xXexX179xX189xX1bcxX17bxX2xX5xe9a8xX130x118e5xXbxX26xb114xX14xX9xX1cxX17axX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xXexX14xX1fxX25xX3xXexX14xX32xX25xX26xX3xX1exX23xX38xX25xX26xX3xX3cxX3dxX16xX3xX1exX41xX25xX1xX3xX28xX46xX4xX3xX3cxX23xX4bxXdxX3xX1xX19xX25xX1xX3xXexX1xX55xX4xX3xX4xX41xX3xX1exX5cxX3xX28xX5fxX25xX26xX3xX1exX41xXaxX3xX172xXdxX3cxXexX1xX9xXaxX179xX17axX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX188xX189xX17axXaxX3xX66xX12xX0xX66xX10xX1axX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX32xX3cxX16xXaxX12xX0xX10xX1axX12xX0xXdxX1axX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX25xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX3cxXexX1xX177xX3xX1bcxX1c4xX1c4xXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX177xX3xX188xX1cxX17bxXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX130xX28xX6xX32xXexX1xX6xX25xX1xX1xX32xX6xX130xXb8xX25xX66xX25xX10xX172xX7xX66xX189xX2xX1cxX189xX66xX2xX17axX179xX3cxX189xX2xX188xX189xX1cxX1cxX1bcxXexX179x831exX1cxX179xX189xX5xX1c4xX130xX1c6xXbxX26xX1c9xX14xX9xX2ccxX17axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xXexX14xX1fxX25xX3xXexX14xX32xX25xX26xX3xX1exX23xX38xX25xX26xX3xX3cxX3dxX16xX3xX1exX41xX25xX1xX3xX28xX46xX4xX3xX3cxX23xX4bxXdxX3xX1xX19xX25xX1xX3xXexX1xX55xX4xX3xX4xX41xX3xX1exX5cxX3xX28xX5fxX25xX26xX3xX1exX41xXaxX3xX172xXdxX3cxXexX1xX9xXaxX1bcxX1c4xX1c4xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX188xX1cxX17bxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX10xX1axX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX32xX3cxX16xXaxX12xX0xX10xX1axX12xX0xXdxX1axX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX25xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX3cxXexX1xX177xX3xX1bcxX1c4xX1c4xXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX177xX3xX188xX1cxX1cxXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX130xX28xX6xX32xXexX1xX6xX25xX1xX1xX32xX6xX130xXb8xX25xX66xX25xX10xX172xX7xX66xX189xX2xX1cxX189xX66xX2xX17axX179xX3cxX189xX2xX188xX189xX1cxX17bxX1cxXexX2ccxX2ccxX17bxX17axX17axX5xX1c4xX130xX1c6xXbxX26xX1c9xX14xX9xX1bcxX2ccxX2ccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xXexX14xX1fxX25xX3xXexX14xX32xX25xX26xX3xX1exX23xX38xX25xX26xX3xX3cxX3dxX16xX3xX1exX41xX25xX1xX3xX28xX46xX4xX3xX3cxX23xX4bxXdxX3xX1xX19xX25xX1xX3xXexX1xX55xX4xX3xX4xX41xX3xX1exX5cxX3xX28xX5fxX25xX26xX3xX1exX41xXaxX3xX172xXdxX3cxXexX1xX9xXaxX1bcxX1c4xX1c4xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX188xX1cxX1cxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX10xX1axX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX32xX25xXaxX12xXcxX1xX8dxX25xX26xX3xX28xX41xX32xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX23xX24xX25xX26xX3xX4xc7e2xX6xX3xX7fxX80xX3xX82xX15xX6xX25xX3xX7fxX88xX89xXcxX3xX7fxX8dxX25xX26xX3xX6xX25xX3xX1xX15xX16xX97xX25xX3xXa3xX15xXa5xX25xX26xX3xXa9xX23xX80xX25xX26xX130xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX32xX3cxX16xXaxX12xX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX23xX24xX25xX26xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX3xX26xffb2xX1axX177xX3x7939xX26xX15xX16x7d5bxX25xX3x9f01xf82cxX25xX3xXcxX1x10583xX25xX26xd49axX3xX7xXdxX25xX1xX3xX25xX4fcxX1axX3xX2xX17axX17axX2ccxX3xfe3dxX3xXbxX1xX23xX38xX25xX26xX3xXa3xX15xXa5xX25xX26xX3xXcxX1xX501xX25xX26xX17exX3xf6b6xXe3xX3xed9cxX1xabaexX3xX7fxX23xX80xX25xX26xX504xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX25xX4fcxX1axX3xX2xX17axX17axX17bxX3xX514xX3xXbxX1xX23xX38xX25xX26xX3xX89xX8dxX25xX26xX3xX75xXa5xXdxX504xX3xXexX1xf702xX25xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX75xX5fxX6xX3xXb8xX55bxX3xX4f4xX26xX15xX16xX4f8xX25xX3xX4fbxXdxXecxXexX3xX52axX3dxX1axX504xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX25xX4fcxX1axX3xX2xX17axX179xX179xX3xX514xX3xXexX1xd90bxX3xXexX14xd323xX25xX3xXcxX1xX23xX38xX25xX26xX3xXa9xX15xX3dxX25xX504xX3xX1xX15xX16xX97xX25xX3xXcxX1xX23xX38xX25xX26xX3xXa9xX15xX3dxX25xX130xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX32xX3cxX16xXaxX12xX89xX3dxX16xX3xX5xX55bxX3xX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX23xX24xX25xX26xX3xX4xX5fxX3xX5xXdxXe3xX25xX3xX82xX15xX6xX25xX3xX1exXecxX25xX3xX1exX23xX38xX25xX26xX3xX3cxX3dxX16xX3xX4xX41xX3xX1exX5cxX3xX28xX5fxX25xX26xX3xX1exX41xX3xX3cxX32xX3xX52axXe3xX3xXcxX1xXdxXe3xX25xX3xXcxX1xX55xX4xX504xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX25xX4fcxX1axX3xX2xX17axX17axX1bcxX3xX514xX3xa473xX1xX15xX3xXbxX1xX1fxX3xXcxX3dxX25xX3xXcxX52fxX504xX3xXexX1xX593xX3xXexX14xX597xX25xX3xXcxX3dxX25xX3xX52dxX1xX32xX25xX26xX504xX3xX1xX15xX16xX97xX25xX3xXa3xX15xXa5xX25xX26xX3xXa9xX23xX80xX25xX26xX3xX4xf2bcxX1axX3xX1exX663xX15xX130xX3xfe5fxX1xXdxX3xX7fxX80xX3xX82xX15xX6xX25xX3xX7fxX88xX89xXcxX3xX7fxX8dxX25xX26xX3xX6xX25xX3xX1xX15xX16xX97xX25xX3xXa3xX15xXa5xX25xX26xX3xXa9xX23xX80xX25xX26xX3xX62cxX1xX514xXdxX3xXexX1fxX3xXb8xc8b4xX3xX41xX25xX3xXb8xX55bxX3xX28xX501xXexX3xX26xXdx8112xX3xX4xX41xX4xX3xX1exX1fxXdxX3xXexX23xX24xX25xX26xX3xX4xX1xcbf3xX25xX1xX3xXexX14xX32xX25xX26xX3xX1exX23xX38xX25xX26xX3xX3cxX3dxX16xX3xX1exX41xX25xX1xX3xX28xX46xX4xX3xX25xX55bxX16xX3xXexX1xX19xX3xX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX23xX24xX25xX26xX3xXexX14xXe3xX25xX3xX1ex10e79xX3xX28xX29xX3xXexX14xX1fxX25xX3xX62cxX1xX29xXdxX3xX1exX593xX6xX3xXbxX1xX23xX80xX25xX26xX130xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX32xX3cxX16xXaxX12xX7fxX80xX3xX82xX15xX6xX25xX3xX7fxX88xX89xXcxX3xX7fxX8dxX25xX26xX3xX6xX25xX3xX1xX15xX16xX97xX25xX3xXa3xX15xXa5xX25xX26xX3xXa9xX23xX80xX25xX26xX3xX1exe413xX3xX25xX26xX1xX593xX3xX25xX26xX23xX38xXdxX3xX3cxX3dxX25xX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX97xX25xX3xX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX23xX24xX25xX26xX3xX25xX55bxX16xX3xX514xX3xX1exX3dxX15xX3xXexX1xX19xX3xXexX1xX8dxX25xX26xX3xX28xX41xX32xX3xXb8xX74dxX3xX89xX5cxXdxX3xX7fxXa5xX25xX1xX3xX7xX41xXexX3xX1xX19xX25xX1xX3xX7x125d8xX3xX7fxX8dxX25xX26xX3xX6xX25xX3xX1xX15xX16xX97xX25xX3xXa3xX15xXa5xX25xX26xX3xXa9xX23xX80xX25xX26xX504xX3xX7xX1fxX3xX1exXdxX97xX25xX3xXexX1xX32xX46xXdxX177xX3xX1c4xX17axX1bcxX188xX130xX17bxX17bxX2xX130xX1c4xX1c4xX188xX3xX1ex13e16xX3xXbxX1xX1fxXdxX3xX1xX24xXbxX3xX1exXdxX74dxX15xX3xXexX14xX6xX504xX3xX17dx12397xX3xX5xd6caxX3xXexX5cxXdxX3xXbxX1xX46xX1axX130xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf22cxX15xXexX1xX32xX14xXaxX12xX0xX7xXexX14xX32xX25xX26xX12xXcxX1xX41xXdxX3xXcxX1xX6xX25xX1xX0xX66xX7xXexX14xX32xX25xX26xX12xX0xX66xXbxX12
Thái Thanh