[Infographic] - Thanh Hóa: Cách ly tập trung 21 ngày đối với người trở về từ vùng dịch
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công điện khẩn số 13 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách quản lý, giám sát người từ các địa phương có dịch COVID-19 trở về Thanh Hóa. Nội dung trọng điểm như sau:
419cx57c6xc72fxad68x51d6xe508xbe36x84b0xce20xX7x6d5fxaf63xd311xab8dxb8f2x50b2xX5x4c2dxXax5293x995cxe33ex5c3cx8ff8x9f79xcac8x56aaxX6xXbxX1xXdxX4x7555xX3x8638xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xca5dx5b4dxX6x4dd2xX3xd207x4ba6xX4xX1xX3xX5xbebaxX3xXex8d93xXbxX3xXexX19x53d2xX15xX18xX3x68bbxX2xX3xX15xX18x5cbbxX34xX3xa581xa4b8xXdxX3x5cd3x4b2dxXdxX3xX15xX18x72b3x727cxXdxX3xXexX19xde93xX3xX4cx6af7xX3xXex7be0xX3xX4cxd006xX15xX18xX3x9342xb249xX4xX1xX0xa78fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX65xXaxX12xX2exX1xcc3dxX3xXexX66xX4xX1xX3xd82dx80a7xa7b6x6915xX3xXexc834xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX3xX4cxX5exX6xX3xa61fxX6xX15xX3xX1xX45xX15xX1xX3xX4x8d54xX15xX18xX3xX48xXdx49f5xX15xX3xa4c1xX1x877axX15xX3xX7xX49xX3xX2xca35xX3xX4cxX5bxX3xX4cxXdxXb0xX4xX3xXex6a97xX15xX18xX3xX4xX52xX53xX15xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xXa0xXdxXb0xX15xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX4x5a7axXbxX3xXa0xX2fxX4xX1xX3xa924xX3cxd4faxX15xX3xX5xd083x6433xX3xX18xXdxX2fxe590xX3xX7xX2fxXexX3xX15xX18xX52xX53xXdxX3xXexX5exX3xX4xX2fxX4xX3xX48xX66xX6xX3xXbxX1xX52xc56bxX15xX18xX3xX4xX2axX3xX65xX66xX4xX1xX3xX2exd4b1xcbe7xX14xX8bxX21xX2x5f20xX3xXexX19xX58xX3xX4cxX5bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xddc8xX3xX8ax6644xXdxX3xX65xX3cxX15xX18xX3xXexX19x9c0bxX15xX18xX3xX48xXdxb493xXf4xX3xX15xX1xX52xX3xX7xX6xX3cxX2cxX0xX6axXbxX12xX0xX65xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX19xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxc3dfxX15xX3xXe8xX3cxX6xX15xX2cxX0xX6axX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX21xX17xX15xX5xX34xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exXaaxX15xX18xX3xX48xXdxXb0xX15xX3xXb3xX1xXb5xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX2exX1xX81xX3xXexX66xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xX48xX49xXdxX3xX133xX133xX133xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX6axXexX1xX17xXdxX21xX7xX3cxX6axX4xX17xX15xX18xX21xX65xXdxX10xX15xX21xXb3xX1xX6xX15xX21xX4xX3cxX6xX21xX4xX1xX3cxX21xXexXdxX4xX1xX21xX3cxXa0xX15xX65xX21xXexXdxX15xX1xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xX1xX17xX6xX21xX4xX6xX4xX1xX21xX5xX34xX21xXexX6xXbxX21xXexX19xX3cxX15xX18xX21xX40xX2xX21xX15xX18xX6xX34xX21xX65xX17xXdxX21xX4cxX17xXdxX21xX15xX18xX3cxX17xXdxX21xXexX19xX17xX21xX4cxX10xX21xXexX3cxX21xX4cxX3cxX15xX18xX21xX65xXdxX4xX1xX6axX2xXbcxde28x83dfxX2xe6c4xX133xX1xXexXf4xXaxX12xX2exXaaxX15xX18xX3xX48xXdxXb0xX15xX3xXb3xX1xXb5xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX2exX1xX81xX3xXexX66xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xX48xX49xXdxX3xX133xX133xX133xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX6axX3cxX5xX12xX0xX65xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX6axX65xXdxX4cxX12xX0xX6axX65xXdxX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX17xX65xX34xXaxX12xX0xXdxXf4xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX3cxXf4xXa0xX3xX65xX1xXdxX65xX10xX3xXdxX2exX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXax7b49xXdxX65xXexX1xX2cxX3xX289xX28bxX28bxXbxe242xd98exX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX2cxX3xc7fexX2xX28bxXbxX35dxX35exXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX133xXa0xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX133xX4cxX15xX6axX15xX10xX352xX7xX6axX40xX2xX40xX28bxX6axX2xX121xX121xX65x81ffxX28bxX121xX396xX2xX2xX368xXexX40xX289xXbcxX5xX289xX21xX4xX17xX15xX18xX21xX65xXdxX10xX15xX21xX2xXbcxX21xX28bxX40xX133xa479xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxXdxX3xX15xX18xX52xX53xXdxX3xXexX19xX58xX3xX4cxX5bxX3xXexX5exX3xX4cxX61xX15xX18xX3xX65xX66xX4xX1xXaxX3xX352xXdxX65xXexX1xX9xXaxX289xX28bxX28bxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX368xX2xX28bxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX17xX65xX34xXaxX12xX0xXdxXf4xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX352xXdxX65xXexX1xX2cxX3xX289xX28bxX28bxXbxX35dxX35exX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX2cxX3xX2xX396xX121xX2xXbxX35dxX35exXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX133xXa0xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX133xX4cxX15xX6axX15xX10xX352xX7xX6axX40xX2xX40xX28bxX6axX2xX121xX121xX65xX396xX28bxX121xX396xX368xX396xX40xXexX121xXbcxX28bxX2xX5xX396xX21xX4xX17xX15xX18xX21xX65xXdxX10xX15xX21xX2xXbcxX21xX28bxX2xX133xX3b4xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxXdxX3xX15xX18xX52xX53xXdxX3xXexX19xX58xX3xX4cxX5bxX3xXexX5exX3xX4cxX61xX15xX18xX3xX65xX66xX4xX1xXaxX3xX352xXdxX65xXexX1xX9xXaxX289xX28bxX28bxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2xX396xX121xX2xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd80dxX3cxXexX1xX17xX19xXaxX12x629cxX6xXdxX3xX29xX3cxX34xX5bxX15xX0xX6axXbxX12xX0xX65xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX19xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX179xX15xX3xXe8xX3cxX6xX15xX2cxX0xX6axX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX21xXexX1xX3cxXf4xXa0xX21xX6xX15xX65xX21xX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exXaaxX15xX18xX3xX48xXdxXb0xX15xX3xXb3xX1xXb5xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX2exX1xX81xX3xXexX66xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xX48xX49xXdxX3xX133xX133xX133xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX6axXexX1xX17xXdxX21xX7xX3cxX6axX4xX17xX15xX18xX21xX65xXdxX10xX15xX21xXb3xX1xX6xX15xX21xX4xX3cxX6xX21xX4xX1xX3cxX21xXexXdxX4xX1xX21xX3cxXa0xX15xX65xX21xXexXdxX15xX1xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xX1xX17xX6xX21xX4xX6xX4xX1xX21xX5xX34xX21xXexX6xXbxX21xXexX19xX3cxX15xX18xX21xX40xX2xX21xX15xX18xX6xX34xX21xX65xX17xXdxX21xX4cxX17xXdxX21xX15xX18xX3cxX17xXdxX21xXexX19xX17xX21xX4cxX10xX21xXexX3cxX21xX4cxX3cxX15xX18xX21xX65xXdxX4xX1xX6axX2xXbcxX288xX289xX2xX28bxX133xX1xXexXf4xXaxX12xX0xXdxXf4xX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX6axXf4xX10xX65xXdxX6xX6axX2xX40xX28bxX6axX15xX10xX352xX7xX6axX40xX2xX40xX28bxX6axX2xX28bxX396xX65xX368xX2xX121xX28bxX40xX396xd412xXexXbcxX2xX40xX368xX5xX289xX21xX40xX40xX28bxX65xX368xX2xX368xXbcxX2xX2xXbcxXexX6d0xXbcxX40xX368xX396xX5xX28bxX133xX3b4xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxXdxX3xX15xX18xX52xX53xXdxX3xXexX19xX58xX3xX4cxX5bxX3xXexX5exX3xX4cxX61xX15xX18xX3xX65xX66xX4xX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX65xXdxX4cxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exXaaxX15xX18xX3xX48xXdxXb0xX15xX3xXb3xX1xXb5xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX2exX1xX81xX3xXexX66xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xX48xX49xXdxX3xX133xX133xX133xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX6axXexX1xX17xXdxX21xX7xX3cxX6axX4xX17xX15xX18xX21xX65xXdxX10xX15xX21xXb3xX1xX6xX15xX21xX4xX3cxX6xX21xX4xX1xX3cxX21xXexXdxX4xX1xX21xX3cxXa0xX15xX65xX21xXexXdxX15xX1xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xX1xX17xX6xX21xX4xX6xX4xX1xX21xX5xX34xX21xXexX6xXbxX21xXexX19xX3cxX15xX18xX21xX40xX2xX21xX15xX18xX6xX34xX21xX65xX17xXdxX21xX4cxX17xXdxX21xX15xX18xX3cxX17xXdxX21xXexX19xX17xX21xX4cxX10xX21xXexX3cxX21xX4cxX3cxX15xX18xX21xX65xXdxX4xX1xX6axX2xXbcxX288xX289xX2xX28bxX133xX1xXexXf4xXaxX12xX2exXaaxX15xX18xX3xX48xXdxXb0xX15xX3xXb3xX1xXb5xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX2exX1xX81xX3xXexX66xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xX48xX49xXdxX3xX133xX133xX133xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX2exX1xX81xX3xXexX66xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX3xX4cxX5exX6xX3xXa0xX6xX15xX3xX1xX45xX15xX1xX3xX4xXaaxX15xX18xX3xX48xXdxXb0xX15xX3xXb3xX1xXb5xX15xX3xX7xX49xX3xX2xXbcxX3xX4cxX5bxX3xX4cxXdxXb0xX4xX3xXexXc7xX15xX18xX3xX4xX52xX53xX15xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xXa0xXdxXb0xX15xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX4xXe0xXbxX3xXa0xX2fxX4xX1xX3xXe8xX3cxXeaxX15xX3xX5xXeexXefxX3xX18xXdxX2fxXf4xX3xX7xX2fxXexX3xX15xX18xX52xX53xXdxX3xXexX5exX3xX4xX2fxX4xX3xX48xX66xX6xX3xXbxX1xX52xX10exX15xX18xX3xX4xX2axX3xX65xX66xX4xX1xX3xX2exX11bxX11cxX14xX8bxX21xX2xX121xX3xXexX19xX58xX3xX4cxX5bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX133xX3xafaexX6xX3cxX3xX48x7ff8xX34xX3xX5xX45xX3xXexX17xX45xX15xX3xX4cxXc7xX15xX3xX4xXaaxX15xX18xX3xX48xXdxXb0xX15xX2cxX0xX6axXbxX12xX0xX6axX65xXdxX4cxX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX29xX52xX4dxX15xX18xX3xX65x6bb4xX15xX3xXexc652xX3xX4xX1xc916xX4xX3xXa0xca30xX3cxX3xX4xde2dxX3xXex5cadxXdxX3xX48xX66xX6xX3xXbxX1xX52xX10exX15xX18xX3xX4xX2axX3xX65xX66xX4xX1xX3xX2exX11bxX11cxX14xX8bxX21xX2xX121xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX6axXexX1xX17xXdxX21xX7xX3cxX6axXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX21xX1xX3cxX17xX15xX18xX21xX65xX6xX15xX21xXexX17xX21xX4xX1xX3cxX4xX21xXa0xX6xX3cxX21xX4xX3cxX21xXexX6xXdxX21xX65xXdxX6xX21xXbxX1xX3cxX17xX15xX18xX21xX4xX17xX21xX65xXdxX4xX1xX21xX4xX17xX4cxXdxX65xX21xX2xX121xX6axX2xXbcxX288xX6d0xX40xXbcxX133xX1xXexXf4xXaxX12xX0xXdxXf4xX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX6axXf4xX10xX65xXdxX6xX6axX2xX40xX28bxX6axX15xX10xX352xX7xX6axX40xX2xX40xX28bxX6axX2xX28bxX396xX65xXbcxX2xX6d0xX368xX121xX396xX396xXexXbcxX28bxX121xXbcxX5xX368xX21xX6xX40xX368xX65xXa0xXa0xXbcxX28bxX6xX10xX16xX65xX396xXa0xX6xXbcxX28bxX40xX10xX4xX133xX3b4xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxXdxX3xX15xX18xX52xX53xXdxX3xXexX19xX58xX3xX4cxX5bxX3xXexX5exX3xX4cxX61xX15xX18xX3xX65xX66xX4xX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX65xXdxX4cxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX29xX52xX4dxX15xX18xX3xX65xX9bexX15xX3xXexX9c2xX3xX4xX1xX9c6xX4xX3xXa0xX9caxX3cxX3xX4xX9cexX3xXexX9d1xXdxX3xX48xX66xX6xX3xXbxX1xX52xX10exX15xX18xX3xX4xX2axX3xX65xX66xX4xX1xX3xX2exX11bxX11cxX14xX8bxX21xX2xX121xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX6axXexX1xX17xXdxX21xX7xX3cxX6axXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX21xX1xX3cxX17xX15xX18xX21xX65xX6xX15xX21xXexX17xX21xX4xX1xX3cxX4xX21xXa0xX6xX3cxX21xX4xX3cxX21xXexX6xXdxX21xX65xXdxX6xX21xXbxX1xX3cxX17xX15xX18xX21xX4xX17xX21xX65xXdxX4xX1xX21xX4xX17xX4cxXdxX65xX21xX2xX121xX6axX2xXbcxX288xX6d0xX40xXbcxX133xX1xXexXf4xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX29xX52xX4dxX15xX18xX3xX65xX9bexX15xX3xXexX9c2xX3xX4xX1xX9c6xX4xX3xXa0xX9caxX3cxX3xX4xX9cexX3xXexX9d1xXdxX3xX48xX66xX6xX3xXbxX1xX52xX10exX15xX18xX3xX4xX2axX3xX65xX66xX4xX1xX3xX2exX11bxX11cxX14xX8bxX21xX2xX121xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX8axX18xX45xX34xX3xX2xXbcxX21xX396xX21xX40xX28bxX40xX2xXefxX3xX2exX1xX81xX3xXexX66xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX3xXa0xX6xX15xX3xX1xX45xX15xX1xX3xX2exXaaxX15xX18xX3xX4cxXc7xX15xX3xX7xX49xX3xX288xXbcxX40xX121xX6axX88xX89xX8axX8bxX21xX11cxcc47xX3xX1xX52xX4dxX15xX18xX3xX65xX9bexX15xX3xXf4xX136xXexX3xX7xX49xX3xXex7ac8xX15xX1xX3xX1xX3cxX49xX15xX18xX3xXa0xX9caxX3cxX3xX4xX9cexX3xX65xX17xX3xX65xX66xX4xX1xX3xX2exX11bxX11cxX14xX8bxX21xX2xX121xX3xX4xX2axX3xXexX1xX146xX3xX35dxXeaxX34xX3xX19xX6xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX4xX3cxX136xX4xX3xXa0xX9caxX3cxX3xX4xX9cexX3x5de0xX9d1xXdxX3xXa0xXdxX146xX3cxX3xd25exX3cxX49xX4xX3xX1xX136xXdxX3xXb3xX1xX2axX6xX3xXc73xX11cxX3xX4cxX45xX3xXa0xX9caxX3cxX3xX4xX9cexX3xXcc9xX9d1xXdxX3xXa0xXdxX146xX3cxX3xX29xX136xXdxX3xX48x9033xX15xX18xX3xX15xX1xX971xX15xX3xX65xX971xX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xXe0xXbxX3xX15xX1xXdxXb0xXf4xX3xXb3xaa4exX3xX40xX28bxX40xX2xX3xX21xX3xX40xX28bxX40xX288xX133xX3xXcxX19xX17xX15xX18xX3xX48xX2axX3xX4xX2axX3xX1xX52xX4dxX15xX18xX3xX65xX9bexX15xX3xXexX9c2xX3xX4xX1xX9c6xX4xX3xXa0xX9caxX3cxX3xX4xX9cexX3xXexX9d1xXdxX3xX48xX66xX6xX3xXbxX1xX52xX10exX15xX18xX3xX4xX2axX3xX65xX66xX4xX1xX3xX2exX11bxX11cxX14xX8bxX21xX2xX121xX133xX0xX6axXbxX12xX0xX6axX65xXdxX4cxX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX8axX18xX52xX53xXdxX3xXb3xbbafxXexX3xXexX1x6cbfxX4xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xXbxX1xXeaxXdxX3xX48xX52xa790xX4xX3xXe8xX3cxXeaxX15xX3xX5xXeexXefxX3xX133xX133xX133xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX6axX4xX17xX4cxXdxX65xX21xX2xX121xX6axXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX21xX15xX18xX3cxX17xXdxX21xXb3xX10xXexX21xXexX1xX3cxX4xX21xX4xX6xX4xX1xX21xX5xX34xX21xXexX6xXbxX21xXexX19xX3cxX15xX18xX21xX40xX2xX21xX15xX18xX6xX34xX21xXbxX1xX6xXdxX21xX65xX3cxX17xX4xX21xXe8xX3cxX6xX15xX21xX5xX34xX21xXexX1xX10xX17xX21xX65xX17xXdxX21xX7xX3cxX4xX21xXb3xX1xX17xX10xX21xXexX6xXdxX21xX15xX1xX6xX21xX15xX17xXdxX21xX5xX3cxX3cxX21xXexX19xX3cxX21xX6d0xX21xX15xX18xX6xX34xX21xXexXdxX10xXbxX21xXexX1xX10xX17xX6axX2xXbcxX288xX2xX396xX368xX133xX1xXexXf4xXaxX12xX0xXdxXf4xX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX6axXf4xX10xX65xXdxX6xX6axX2xX40xX28bxX6axX15xX10xX352xX7xX6axX40xX2xX2xX121xX6axX2xX121xX121xX65xX2xX2xX396xX368xX368xX28bxX121xXexX40xX368xX289xX6d0xX5xX2xX21xXb3xX10xXexX21xXexX1xX3cxX4xX21xX4xX6xX4xX1xX21xX5xX34xX21xX40xX2xX133xX3b4xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxXdxX3xX15xX18xX52xX53xXdxX3xXexX19xX58xX3xX4cxX5bxX3xXexX5exX3xX4cxX61xX15xX18xX3xX65xX66xX4xX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX65xXdxX4cxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX8axX18xX52xX53xXdxX3xXb3xXd9fxXexX3xXexX1xXda4xX4xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xXbxX1xXeaxXdxX3xX48xX52xXdc8xX4xX3xXe8xX3cxXeaxX15xX3xX5xXeexXefxX3xX133xX133xX133xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX6axX4xX17xX4cxXdxX65xX21xX2xX121xX6axXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX21xX15xX18xX3cxX17xXdxX21xXb3xX10xXexX21xXexX1xX3cxX4xX21xX4xX6xX4xX1xX21xX5xX34xX21xXexX6xXbxX21xXexX19xX3cxX15xX18xX21xX40xX2xX21xX15xX18xX6xX34xX21xXbxX1xX6xXdxX21xX65xX3cxX17xX4xX21xXe8xX3cxX6xX15xX21xX5xX34xX21xXexX1xX10xX17xX21xX65xX17xXdxX21xX7xX3cxX4xX21xXb3xX1xX17xX10xX21xXexX6xXdxX21xX15xX1xX6xX21xX15xX17xXdxX21xX5xX3cxX3cxX21xXexX19xX3cxX21xX6d0xX21xX15xX18xX6xX34xX21xXexXdxX10xXbxX21xXexX1xX10xX17xX6axX2xXbcxX288xX2xX396xX368xX133xX1xXexXf4xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX8axX18xX52xX53xXdxX3xXb3xXd9fxXexX3xXexX1xXda4xX4xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xXbxX1xXeaxXdxX3xX48xX52xXdc8xX4xX3xXe8xX3cxXeaxX15xX3xX5xXeexXefxX3xX133xX133xX133xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX89xX6xX15xX3xX2exX1xX8exX3xX48xX9d1xX17xX3xXcd2xX3cxX49xX4xX3xX18xXdxX6xX3xXbxX1xce67xX15xX18xXefxX3xX4xX1xX49xX15xX18xX3xX65xX66xX4xX1xX3xX2exX11bxX11cxX14xX8bxX21xX2xX121xX3xX48xc3cdxX3xX19xX6xX3xX4xXaaxX15xX18xX3xX48xXdxXb0xX15xX3xX1xe725xX6xX3xXexX49xX4xX3xX4cxX5bxX3xXexX1x4e9exX4xX3xX1xXdxXb0xX15xX3xX15xX18xX1xXdxX179xXf4xX3xX4xX2fxX4xX3xXe8xX3cxX34xX3xX48xX66xX15xX1xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX4cxX45xX3xXe8xX3cxXeaxX15xX3xX5xXeexX3xX7xX6xX3cxX3xXb3xX1xXdxX3xXb3xXd9fxXexX3xXexX1xXda4xX4xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xXbxX1xX10a6xX15xX18xXefxX3xX4xX1xX49xX15xX18xX3xX65xX66xX4xX1xX3xX2exX11bxX11cxX14xX8bxX21xX2xX121xX133xX3xXcxX1xX10xX17xX3xX48xX2axXefxX3xX15xX18xX52xX53xXdxX3xXb3xXd9fxXexX3xXexX1xXda4xX4xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xXbxX1xXeaxXdxX3xX48xX52xXdc8xX4xX3xXe8xX3cxXeaxX15xX3xX5xXeexXefxX3xXexX1xX10xX17xX3xX65xb8cbxXdxX3xX7xX9c6xX4xX3xXb3xX1xX10d0xX10xX3xXexX9d1xXdxX3xX15xX1xX45xXefxX3xX15xX10exXdxX3xX5xX52xX3cxX3xXexX19xXda4xX3xX6d0xX3xX15xX18xX45xX34xX3xXexXdxXd9fxXbxX3xXexX1xX10xX17xX133xX0xX6axXbxX12xX0xX6axX65xXdxX4cxX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exXaaxX15xX18xX3xX48xXdxXb0xX15xX3xXb3xX1xXb5xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX2exX1xX81xX3xXexX66xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX17xX2fxX2cxX3xXcxXc7xX15xX18xX3xX4xX52xX53xX15xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xXa0xXdxXb0xX15xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX4xXe0xXbxX3xX133xX133xX133xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX6axXexX1xX17xXdxX21xX7xX3cxX6axX4xX17xX15xX18xX21xX65xXdxX10xX15xX21xXb3xX1xX6xX15xX21xX4xX3cxX6xX21xX4xX1xX3cxX21xXexXdxX4xX1xX21xX3cxXa0xX15xX65xX21xXexXdxX15xX1xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xX1xX17xX6xX21xXexX6xX15xX18xX21xX4xX3cxX17xX15xX18xX21xX4xX6xX4xX21xXa0xXdxX10xX15xX21xXbxX1xX6xXbxX21xX4xX6xXbxX21xXa0xX6xX4xX1xX21xXbxX1xX17xX15xX18xX21xX4xX1xX17xX15xX18xX21xX65xXdxX4xX1xX21xX4xX17xX4cxXdxX65xX21xX2xX121xX6axX2xXbcxX396xX288xX40xX40xX133xX1xXexXf4xXaxX12xX0xXdxXf4xX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX6axXf4xX10xX65xXdxX6xX6axX2xX40xX28bxX6axX15xX10xX352xX7xX6axX40xX2xX2xX6d0xX6axX2xX288xX368xX65xX396xX2xX121xX2xX288xX2xX368xXexX289xX2xX288xX289xX396xX5xX28bxX133xX3b4xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX2axX6xX2cxX3xX2exX2fxX4xX1xX3xX5xX34xX3xXexX37xXbxX3xXexX19xX3cxX15xX18xX3xX40xX2xX3xX15xX18xX45xX34xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxXdxX3xX15xX18xX52xX53xXdxX3xXexX19xX58xX3xX4cxX5bxX3xXexX5exX3xX4cxX61xX15xX18xX3xX65xX66xX4xX1xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX65xXdxX4cxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exXaaxX15xX18xX3xX48xXdxXb0xX15xX3xXb3xX1xXb5xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX2exX1xX81xX3xXexX66xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX17xX2fxX2cxX3xXcxXc7xX15xX18xX3xX4xX52xX53xX15xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xXa0xXdxXb0xX15xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX4xXe0xXbxX3xX133xX133xX133xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX6axXexX1xX17xXdxX21xX7xX3cxX6axX4xX17xX15xX18xX21xX65xXdxX10xX15xX21xXb3xX1xX6xX15xX21xX4xX3cxX6xX21xX4xX1xX3cxX21xXexXdxX4xX1xX21xX3cxXa0xX15xX65xX21xXexXdxX15xX1xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xX1xX17xX6xX21xXexX6xX15xX18xX21xX4xX3cxX17xX15xX18xX21xX4xX6xX4xX21xXa0xXdxX10xX15xX21xXbxX1xX6xXbxX21xX4xX6xXbxX21xXa0xX6xX4xX1xX21xXbxX1xX17xX15xX18xX21xX4xX1xX17xX15xX18xX21xX65xXdxX4xX1xX21xX4xX17xX4cxXdxX65xX21xX2xX121xX6axX2xXbcxX396xX288xX40xX40xX133xX1xXexXf4xXaxX12xX2exXaaxX15xX18xX3xX48xXdxXb0xX15xX3xXb3xX1xXb5xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX2exX1xX81xX3xXexX66xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX17xX2fxX2cxX3xXcxXc7xX15xX18xX3xX4xX52xX53xX15xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xXa0xXdxXb0xX15xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX4xXe0xXbxX3xX133xX133xX133xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX8axX18xX45xX34xX3xXbcxX28bxX21xX368xXefxX3xX2exX1xX81xX3xXexX66xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX29xX17xX2fxX3xXa0xX6xX15xX3xX1xX45xX15xX1xX3xX2exXaaxX15xX18xX3xX48xXdxXb0xX15xX3xXb3xX1xXb5xX15xX3xX7xX49xX3xX28bxX289xX6axX2exXcc9xX21xX88xX89xX8axX8bxX3xX18xX9cexXdxX3x96caxXdxX2fxXf4xX3xX48xX49xX4xX3xX4xX2fxX4xX3xX7xX58xXefxX3xXexX19xX52xX58xX15xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xXa0xX6xX15xXefxX3xX15xX18xX45xX15xX1xX3xX4xXe0xXbxX3xXexX8exX15xX1xX35exX3xX2exX1xX81xX3xXexX66xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xX4xX2fxX4xX3xX1xX3cxX34xXb0xX15xXefxX3xXexX1xX66xX3xX35dxX10c0xXefxX3xXexX1xX45xX15xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX4cxX5bxX3xX4cxXdxXb0xX4xX3xXexXc7xX15xX18xX3xX4xX52xX53xX15xX18xX3xXexX1xX10dcxX4xX3xX1xXdxXb0xX15xX3xX4xX2fxX4xX3xXa0xXdxXb0xX15xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX4xXe0xXbxX3xXa0xX2fxX4xX1xX3xXbxX1xX10a6xX15xX18xXefxX3xX4xX1xX49xX15xX18xX3xX65xX66xX4xX1xX3xX2exX11bxX11cxX14xX8bxX21xX2xX121xX3xXexX19xX179xX15xX3xX48xX66xX6xX3xXa0xX45xX15xX3xXexX8exX15xX1xX133xX0xX6axXbxX12xX0xX6axX65xXdxX4cxX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX6axX3cxX5xX12xX0xX65xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX6axX65xXdxX4cxX12xX0xX6axX65xXdxX4cxX12
Mai Huyền