Mỹ sẽ mở rộng các căn cứ quân sự ở đảo Guam và Australia
Ngày 29/11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố Báo cáo Đánh giá hoạt động bố trí quân của nước này trên toàn cầu (GPR) trong năm 2021.
9149x11834x14ad3x12d20x1329fx12fcex11b9dxb402x15b92xX7x15214xc923xeadbx13fdcx139a5xdf1fxX5xe468xXax1269dx10b82x11e91xX3xX7xfc94xX3x10241x9e1fxX3xad34x125b7x150a1xfa1axX3xX4x110fbxX4xX3xX4x108b4xX1exX3xX4xf672xX3xef03x11927xdb69xX1exX3xX7x13f17xX3xX1axX3x142a3x9777x13d96xX3xdbaexX2dxX6xX19xX3xd0c7xc6e1xX3x1337exX2dxX7xXexX1cxX6xX5xXdxX6xX0x10ec4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5b8xX10xX6x1259bxXaxX12xc65dxX1fxX40x92ddxX3xb963xfe38xX4cxX2xX2x10d19xX3xecc3xX1dxX3x158f3xX2dx12470xX4xX3xXbxX1x134a1xX1exX1fxX3xX13xX14xX3xX36x14e4exX3xX4xf67fxX1exX1fxX3x159cexX72xX3xX6dxX22xX38xX3xX4xX22xX38xX3xe475xX22xX1exX1xX3xX1fxXdxX22xX3xX1xX38xfeb6xXexX3xX36xX1dxX1exX1fxX3xX86xX72xX3xXexX1cxb63exX3xX2cxX2dxX2exX1exX3xX4x11121xX6xX3xX1exd5fcx104bexX4xX3xX1exX40xX64xX3xXexX1cx11196xX1exX3xXexX38xX40xX1exX3xX4xd345xX2dxX3x14b9bxX3axa1f2x11d05xf925xX3xXexX1cxX38xX1exX1fxX3xX1exX26xX19xX3xX66xe124xX66xX2xbbb9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX38xX5exX64xXaxX12xX0xXdxX19xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX19xX7xea7cxXbxX1xX38xXexX38xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX26xX1exX3xX4xX2axX3xX2cxX2dxX2exX1exX3xX7xX32xX3xX1axX3xX36xX37xX38xX3xX3axX2dxX6xX19xX3xX3fxX40xX3xX42xX2dxX7xXexX1cxX6xX5xXdxX6xX3xX1x1279axX1exX1xX3xX37xX1exX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXdfxX86xX6xX38xXexX1xX6xX1exX1xX1xX38xX6xXdfxX3fxX1exX4cxX1exX10x108bbxX7xX4cxX66xX2xb4a4x15ec6xX4cxX2x122c4xX17bxX5exX66xX2xX177xb151x146fcxX181xX177xXexX178xX182xXdcx12bdfxX5xX2xXdfx140a0xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX26xX1exX3xX4xX2axX3xX2cxX2dxX2exX1exX3xX7xX32xX3xX1axX3xX36xX37xX38xX3xX3axX2dxX6xX19xX3xX3fxX40xX3xX42xX2dxX7xXexX1cxX6xX5xXdxX6xXaxX3xX5exX6xXexX6xX104xXbxX1xX38xXexX38xX104xX38xX1cxXdxX1fxXdxX1exX6xX5xX104xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xfe90xX4cxX4cxX4xX5exX1exXdxX19xX1fxXdfxX3fxXdxX10xXexX1exX6xX19xXbxX5xX2dxX7xXdfxX3fxX1exX4cxXexX189xX66xXdcxX4cxX2dxXbxX5xX38xX6xX5exX10xX5exX4cxXdxe5b2xX5exX7xX7xX4cxX66xXdcxX66xX2xab4dxX2xX2xX220xX182xXdcxX4cxX4xX6xX1exX220xX4xX2dxX220xX2cxX2dxX6xX1exX220xX7xX2dxX220xX19xX64xXdfxX18dxXbxX1fxXaxX3xX4cxX12xd926xX26xX1exX3xX4xX2axX3xX42xX5xX3xXcxX6xX1exa0e5xX3xX1ex15fe1xX19xX3xX1axX3xXbxX1xXa9xX6xX3xX61xX6xX19xX3x118d9xX64xX1cxXdxX6xX3xX104xX3xX1ex14232xXdxX3xX5xXdxXbfxX1exX3xX2cxX2dxX2exX1exX3xX5exX38xX3xX13xX14xX3xX36xX2axX1exX1fxX3xX36xXc8xX2dxX3xX7xf5f7xX3xX5ex10719xX1exX1fxXdfxX3xXcbxc9cbxX1exX1xX1efxX3xX42xXcdxX4cxXcxXcxc998x11f80xX61xXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX38xX5exX64xXaxX12xe5dcxX32xX6xX3xXexX1cxXbfxX1exX3x1070fx1086bxXexX3xX2cxX2dxX37xX3xX36xX22xX1exX1xX3xX1fxXdxX22xX3xXexX1cxX38xX1exX1fxX3xX7xX2dxX72xXexX3xX1fxXc8xX1exX3xX2xXdcxX3xXexX1xX22xX1exX1fxX6bxX3xac74xXc8xX2dxX3xX61xX26xX19xX3xX3ax143eexX4xX3xX4xX1xX38xX3xX86xXdxX2baxXexX3xX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexX26xX1exX1fxX3xX4xXb5xf525xX1exX1fxX3xXexX1cxXdxacfdxX1exX3xX2b9xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX2exX1exX6bxX3xX1exX2exX1exX1fxX3xX4x14511xXbxX3xX3fxX40xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX26xX1exX3xX4xX2axX3xX2cxX2dxX2exX1exX3xX7xX32xX3xX1axX3xX36xX37xX38xX3xX3axX2dxX6xX19xX3xX3fxX40xX3xX42xX2dxX7xXexX1cxX6xX5xXdxX6xX6bxX3xX36x15e5bxX1exX1fxX3xXexX1xX305xXdxX3xX2b9xXbfxX2dxX3xX1fxabfdxXdxX3xX1x11798xXbxX3xXexX22xX4xX3xX3fxXb6xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX1exXb5xXb6xX4xX3xX36xX35bxX1exX1fxX3xX19xXdxX1exX1xX3xX3fxX40xX3xX36xX72xXdxX3xXexX22xX4xX3xX36xX30cxX3xX36xX72xXdxX3xXbxX1xX2ecxX3xX3fxXb6xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX19xX72xXdxX3xX36xX10xX3xX5exX369xX6xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX38xX5exX64xXaxX12xXcxX2dxX64xXbfxX1exX3xX86xX72xX3xX1exXbfxX2dxX3xX1cxc0e5xX3xXexX9cxXdxX3xX2b9xX1xX2dxX3xX3fxX32xX4xX3x12c43xX1exX3xX91xX1dxX3xX2b0xXb5xX267xX1exX1fxX104xXcxX1xX22xXdxX3xX6dxX14dxX1exX1xX3xX2b0xXb5xX267xX1exX1fxX6bxX3xX36xX22xX1exX1xX3xX1fxXdxX22xX3xX1xXb5xXb6xX1exX1fxX3xXexXb6xXdxX3xXexX26xX1exX1fxX3xX4xXb5xX305xX1exX1fxX3xX1xX36dxXbxX3xXexX22xX4xX3xX3fxXb6xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX36xX35bxX1exX1fxX3xX19xXdxX1exX1xX3xX3fxX40xX3xX36xX72xXdxX3xXexX22xX4xX3xX1exX1xX250xX19xX3xXexX1x1301exX4xX3xX36x12a7exX64xX3xX4xX22xX4xX3xX7xX22xX1exX1fxX3xX2b9xXdxX2baxX1exX3xX1fxX2ecxXbxX3xXbxX1xXc8xX1exX3x1421exX1exX3xX36x12251xX1exX1xX3xX2b9xX1xX2dxX3xX3fxX32xX4xX3xX3fxX40xX3xX36xX72xXdxX3xXbxX1xX2ecxX3xX3fxXb6xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX19xX72xXdxX3xX36xX10xX3xX5exX369xX6xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX38xX5exX64xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX6dxX1dxX3xX70xX2dxX72xX4xX3xXbxX1xX77xX1exX1fxX3xX13xX14xX6bxX3xX3axXcdxXcexX3xX36xX22xX1exX1xX3xX1fxXdxX22xX3xX1xX38xX9cxXexX3xX36xX1dxX1exX1fxX3xX86xX72xX3xXexX1cxXa9xX3xX2cxX2dxX2exX1exX3xX4xXb1xX6xX3xX1exXb5xXb6xX4xX3xX1exX40xX64xX3xXexX1cxXbfxX1exX3xX4xX22xX4xX3xX2b9xX1xX2dxX3xX3fxX32xX4xX3xX4xX1xXa9xX1exX1xX3xX86xXbfxX1exX3xX1exX1fxX38xX40xXdxX3xX5xX7fxX1exX1xX3xXexX1xX46axX6bxX3xX36xXdxb9a9xX2dxX3xX4xX1x13355xX1exX1xX3xX1xX38xX9cxXexX3xX36xX1dxX1exX1fxX3xX86xX72xX3xXexX1cxXa9xX3xXexX1cxX38xX1exX1fxX3xX1exX1fxbc0dxX1exX3xX1xX9cxX1exX6bxX3xXbxX1xX2exX1exX3xXexXa9xX4xX1xX3xX4xX22xX4xX3xX3fxX320xX1exX3xX36xX521xX3xX4xX1xXdxX2baxX1exX3xX5xXb5xX36dxX4xX3xX5exX40xXdxX3xX1xX9cxX1exXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX38xX5exX64xXaxX12xX2e3xXdxXbfxX1exX3xX2cxX2dxX6xX1exX3xX36xX2baxX1exX3xX6dxX22xX1exX3xX36xX37xX38xX3xXcxX1cxXdxX521xX2dxX3xXcxXdxXbfxX1exX3xX6bxX3xX3axXcdxXcexX3xXexX1xX82xX1exX1fxX3xX2cxX2dxX6xX3xX3fxXdx127cdxX4xX3xXexX1cxXdxX30cxX1exX3xX2b9xX1xX6xXdxX3xXexX1xXb5xX305xX1exX1fxX3xXexX1cxX32xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX36xX1dxXdxX3xXexX1cxX32xX4xX3xXexX1xX26xX1exX1fxX3xXexX320xX1exX3xX4xX82xX1exX1fxX3xX5xX2dxX2exX1exX3xXbxX1xXdxXbfxX1exX3xX4xb4d4xX1exX1fxX3xX7xX1axX3xX4xX1xX526xX3xX1xX2dxX64xX3xX7xXb5xX3xX36xX38xX40xX1exX3xXbxX1xX22xX38xX3xX86xXdxX1exX1xXdfxX3xX61xX1fxX38xX40xXdxX3xX1cxX6xX6bxX3xX3axXcdxXcexX3xX4xX1xX38xX3xX1cxX250xX1exX1fxX3xXcxX1cxX2dxX1exX1fxX3xX91xX82xX1exX1fxX3xX3fx11e68xX1exX3xX5xX40xX3xX2b9xX1xX2dxX3xX3fxX32xX4xX3xX4xXc8xX1exX3xXexX1xX6xX64xX3xX36xX46axXdxX3xX3fxXdxX5bbxX4xX3xX86xX72xX3xXexX1cxXa9xX3xX2cxX2dxX2exX1exX3xX5xXdxXbfxX1exX3xXexX287xX4xX3xX3fxX40xX3xa09cxX6xX7xX1xXdxX1exX1fxXexX38xX1exX3xX5xX2dxX82xX1exX3xX4xX2ecxX3xX2b9xX1xX37xX3xX1exX26xX1exX1fxX3xXexX1cxXdxX30cxX1exX3xX2b9xX1xX6xXdxX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX2ecxX1exX1fxX3xX5xX32xX4xX3xX5xXb5xX36dxX1exX1fxX3xXexXb6xXdxX3xX2b9xX1xX2dxX3xX3fxX32xX4xX3xX1exX40xX64xXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX38xX5exX64xXaxX12xXcdxX1xX22xXexX3xX86xXdxX30cxX2dxX3xX3fxXb6xXdxX3xX86xX22xX38xX3xX1fxXdxXb6xXdxX6bxX3xX2cxX2dxX6xX1exX3xX4xX1xX2axX4xX3xXexX1xX6xX19xX3xX1fxXdxX6xX3xX1xX38xX9cxX4xX1xX3xX36xX46exX1exX1xX3xX4xX1xXa9xX1exX1xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX4xXb1xX6xX3xX2e3xXc8xX2dxX3xX61xX26xX19xX3xX3axX2ecxX4xX6bxX3xX86xX40xX3xX13xX6xX1cxX6xX3x14ab3xX6xX1cxX5xXdxX1exX3xX2b9xX1xe2ccxX1exX1fxX3xX36xX46exX1exX1xX3xX13xX14xX3xX5xX2dxX82xX1exX3xX36xX37xX19xX3xX86xX37xX38xX3xX2b9xX1xX37xX3xX1exX26xX1exX1fxX3xX7xcd16xX1exX3xX7xX40xX1exX1fxX3xX3fxX40xX3xX1xXdxX5bbxX1exX3xX36xX9cxXdxX3xX1xX2ecxX6xX3xX4xX22xX4xX3xX5xX32xX4xX3xX5xXb5xX36dxX1exX1fxXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX38xX5exX64xXaxX12xXcxX2dxX64xX3xX1exX1xXdxXbfxX1exX6bxX3xX19xX1dxXexX3xX2cxX2dxX6xX1exX3xX4xX1xX2axX4xX3xX4xX320xXbxX3xX4xX6xX38xX3xX2b9xX1xX22xX4xX3xX1fxXdxX320xX2dxX3xXexXbfxX1exX3xX4xX1xX38xX3xX1cxX250xX1exX1fxX3xX1exX26xX19xX3xX36xXc8xX2dxX3xXexXdxXbfxX1exX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX1xXa9xX1exX1xX3xX2cxX2dxX64xX521xX1exX3xXcxX46axX1exX1fxX3xXexX1xX72xX1exX1fxX3xe927xX38xX10xX3xX6dxXdxX5exX10xX1exX3xX2b9xX1xX82xX1exX1fxX3xXbxX1xX37xXdxX3xX5xX40xX3xXexX1xX305xXdxX3xX36xXdxX30cxX19xX3xX36xX30cxX3xXexXdxX2baxX1exX3xX1xX40xX1exX1xX3xX19xX1dxXexX3xX7xX32xX3xXexX1xX6xX64xX3xX36xX46axXdxX3xX5xXb6xX1exX3xX1axX3xX4xX320xXbxX3xX36xX1dxX3xX4xX1xXdxX2baxX1exX3xX5xXb5xX36dxX4xX3xX36xX72xXdxX3xX3fxXb6xXdxX3xX3fxXdxX5bbxX4xX3xX86xX72xX3xXexX1cxXa9xX3xX2cxX2dxX2exX1exXdfxX4cxXdfxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX2dxXexX1xX38xX1cxXaxX12xXcbxXcxXcxX297xX298xX61xX4cxX298xXdxX10xXexX1exX6xX19x99ecxXcfxX0xX4cxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)