Tăng cường giáo dục văn hóa giao thông trong trường học
(Baothanhhoa.vn) - Giáo dục văn hóa giao thông (VHGT) trong nhà trường có vai trò quan trọng góp phần nâng cao hiểu biết về luật giao thông và ý thức tham gia giao thông cho mỗi học sinh. Nhận thức rõ vai trò của việc tham gia giao thông an toàn, những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục VHGT cho các em học sinh.
8774x924axb043x9337xd886x96a4xbcb2x100b6xeb86xX7x8a66x1040cx9d64x993dx9953xe01bxX5xb326xXax99e4xXcx94d1xb43fxb4f4xX3xX4xc4cdxb5b3xX15xX16xX3xX16xXdxc951xa24cxX3xcd2dxe8e2xX4xX3x100f5xX14xX15xX3xX1xcebcxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xfed5xX15xX16xX3xXex95edxX21xX15xX16xX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xX1xc043xX4xX0xc412xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd46axX10xX6xX23xXaxX12xX3x9609xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX27xX14xX15xX3xX1xX2cxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xe9bcxf98cxX5axX61xXcxd6eaxX3xXexX3bxX21xX15xX16xX3xX15xX1xcb67xX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xX4xX2cxX3xX27xX6xXdxX3xXexX3bxb9aaxX3xba7bxf709xX6xX15xX3xXexX3bxX48xX15xX16xX3xX16xX2cxXbxX3xXbxX1x957axX15xX3xX15xc504xX15xX16xX3xX4xX6xX21xX3xX1xXdxb625xXa1xX3x9924xXdxd62cxXexX3xX27xbdb2xX3xX5xXa1xd82fxXexX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX27xX8cxX3xf29dxX3xXexX1xade3xX4xX3xXexX1xX6xf908xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX4xX1xX21xX3xXe7xb9b5xXdxX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xff40xX3xff52xX1xXccxX15xX3xXexX1xXe1xX4xX3xX3bxeeebxX3xX27xX6xXdxX3xXexX3bxX9exX3xX4x89fcxX6xX3xX27xXdxe85cxX4xX3xXexX1xX6xXe7xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX21xX8cxX15x1001bxX3xX15xX1xac93xX15xX16xX3xX15xX14xXe7xX3xXa0xXa1xX6xX143xX3x8891x8897xX3xX61xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX27xX8cxX3x88c3xX8cxX21xX3xXexc678xX21xX3x9517x1007cxX3xX4xX1x8f00xX3xX16bxX168xX21xX3xX4xX20xX4xX3xX15xX1xX8cxX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXexX3bxX21xX15xX16xX3xXexX170xX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXexXa1xab6cx10756xX15xX3xXexX3bxXa1xX19dxXc8xX15xX143xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX4xX1xX21xX3xX4xX20xX4xX3xX10xXe7xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX108xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfffcxX21xX23xX19dxXaxX12xX0xXdxXe7xX16xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX108xXc2xX6xX21xXexX1xX6xX15xX1xX1xX21xX6xX108xX27xX15xX4bxX15xX10xcc67xX7xX4bxX2x9b16xfe93x9b30xX4bxX204xX203xX23x10266x9eb1xX203xX2xb6a8xX20bxX20bxXexX203x955cxed9exX203xX5xX20bxX108xdf5axXbxX16xXaxX3xX4bxX12xX3xX163x8f9axXdxX3xX4xX1axX3xX16bxd77exX3xXcxX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXcxX5axd66fxX154xX3xXcxX3bxXb1xX15xX3xaa7cxX1xc089xX3xX7dxXcxX23cxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX5axX2cxX6xX82xX3xXexX1xe2b8xX4xX3xX1xXdxX125xX15xX3xX15xX1xXdxX125xXe7xX3xX27xX24xX3xXc2xbda5xX21xX3xX16bxX263xXe7xX3xX6xX15xX3xXexX21xX8cxX15xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xXexX3bxX19xb666xX4xX3xX4xdcbfxX15xX16xX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX108xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX21xX23xX19dxXaxX12xX10ax104acxXe7xX3xX15xX16xX6xX19dxX3xXexX3bxX19exX15xX3xX16bxX19xX1axX15xX16xX3xX4xX2cxX3xX5xX19xXa1xX3xX5xX19x9c1bxX15xX16xX3xXbxX1xX19xbc1bxX15xX16xX3xXexXdxX125xX15xX3xXexX1xX6xXe7xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX3bxefd5xXexX3xX16bxX36xX15xX16xX143xX3xX23xX21xX3xX27xXccxX19dxX3xX16bxXbfxX3xX16bxXc8xX3xXbxX1xX9exX15xX16xX3xX15xX16xXa1xX19dxX3xX4xX2c5xX3xXexX6xXdxX3xX15xX168xX15xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX143xX3xX1daxX6xX15xX3xX61xXdxX20xXe7xX3xX1xXdxX125xXa1xX3xXcxX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXcxX5axX234xX154xX3xXcxX3bxXb1xX15xX3xX23cxX1xX23exX3xX7dxXcxX23cxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX5axX2cxX6xX82xX3xX5xXa1xX36xX15xX3xXa0xXa1xX6xX15xX3xXexXb5xXe7xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX4xX1xX21xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX108xX3xXcxX1xXb1xX19dxX3xX16xXdxX20xX21xX3xdc2fxX19xX2c5xX15xX16xX3xd7a4xXdxX15xX1xX3xc4d3xX15xX1xX143xX3xX23cxX1xX2cxX3xX5axXdxX125xXa1xX3xXexX3bxX19xX155xX15xX16xX3xXcxX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXcxX5axX234xX154xX3xXcxX3bxXb1xX15xX3xX23cxX1xX23exX3xX4xX1xX21xX3xXc2xXdxXc4xXexf4e2xX3xX10axX1xX8cxX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xabd6xXa1xX19dxX19exX15xX3xX15xX1xd909xX4xX3xX15xX1xX155xX143xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXc2xX2a2xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXc8xXa1xX3xX1x10308xX15xX1xX3xXexX1xXe1xX4xX143xX3xX15xX1xX19xX3bexX3xde45xf452xX15xX16xX3xX16xX1xffadxXbxX3xX15xX222xXdxX3xX23xXa1xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX21xX8cxX15xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX7dxX38cxXcxX61xXcxX82xX143xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX27xX8cxX21xX3xX4xX20xX4xX3xXe7xX36xX15xX3xX1xX48xX4xX143xX3xXc2xX8cxXdxX3xX1xX48xX4xX143xX3xX4xX20xX4xX3xXc2xXa1xX284xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX21xX168xXexX3xX15xX16xX21xX8cxXdxX3xX16xXdxX1axa255xX3xX4xX1xX21xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX27xXdxXc4xXexX3xXc2xX263xX15xX3xX4xX6xXe7xX3xb4f3xXc4xXexX3xXexX1xX251xX4xX3xX1xXdxX125xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX19exXe7xX3xX4xX1xX170xX15xX1xX3xX40fxXa1xXccxXexX3xX61xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX16bxX19xX1axX15xX16xX3xXc2xX222xX108xX3xX1daxX19exX15xX3xX4xX168xX15xX1xX3xX16bxX2cxX143xX3xX27xX8cxX21xX3xXexX1xX20xX15xX16xX3xX4xX6xX21xX3xX16bxXdxXbfxXe7xX3xX38cxXcxX61xXcxX143xX3xX15xX1xX8cxX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXexX284xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xX23xX168xX19dxX3xX4xX1xX19xX2c5xX15xX16xX3xXexX3bxX400xX15xX1xX3xX1xX48xX4xX3xX27xXc8xX3xX38cxXcxX61xXcxX143xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX4xX1xX21xX3xXexX2e3xXexX3xX4xX263xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX143xX3xX16bxX410xX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX143xX3xX4xX1xX21xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX16bxX2cxX15xX16xX3xX4xX20xX4xX3xXexXdxXbfxXa1xX3xXbxX1xb7cexXe7xX3xXexXa1xX19dxX19exX15xX3xXexX3bxXa1xX19dxXc8xX15xX3xX27xXc8xX3xX38cxXcxX61xXcxX143xX3xX7exX5axX61xXcxX108xX108xX108xX3xX381xX21xX3xX27xXccxX19dxX143xX3xX1xXb1xXa1xX3xX1xXc4xXexX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX16bxXc8xXa1xX3xX1xXdxXbfxXa1xX3xX16bxX19xX2bexX4xX3xX5xXa1xXccxXexX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX143xX3xXexa8ecxX3xX16bxX2cxX3xX4xX2cxX3xXddxX3xXexX1xXe1xX4xX3xXexX3bxX21xX15xX16xX3xX27xXdxX125xX4xX3xX16bxXdxX3xX16bxX23exX15xX16xX3xXbxX1xXb1xX15xX3xX16bxX19xX1axX15xX16xX3xX27xX8cxX3xX16bxX222xXdxX3xXe7x9b3axX3xXc2xX263xX21xX3xX1xXdxXbfxXe7xX3xX494xX1xXdxX3xXexX1xX6xXe7xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX108xX108xX108xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX21xX23xX19dxXaxX12xX5axX6xX19dxX3xX15xX1xX19xX3xXcxX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXcxX5axX23cxXcxX3xXcxe93bxX15xX1xX3xX61xXdxX6xX3xffb5xX3xX7dxXcxX640xX15xX1xX3xX61xXdxX6xX82xX143xX3xX16bxX19xX2bexX4xX3xX3d2xX10xXe7xX3xX5xX8cxX3xXe7xX222xXexX3xX16bxXdxXbfxXe7xX3xX7xX20xX15xX16xX3xX27xXc8xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX4xX1xX21xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX27xX280xXdxX3xX15xX1xXdxXc8xXa1xX3xX1xX21xX168xXexX3xX16bxX222xX15xX16xX3xXbxX1xX21xX15xX16xX3xXbxX1xX23exX143xX3xX7xX20xX15xX16xX3xXexX168xX21xX108xX3xX10axX1xX8cxX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xX16bxX16cxX3xXbxX1xe269xXdxX3xXbxX1xX2bexXbxX3xX27xX280xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX4xX2c5xX3xXa0xXa1xX6xX15xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX120xX6xX3xX1xXa1xX19dxX125xX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXexXa1xX19dxX19exX15xX3xXexX3bxXa1xX19dxXc8xX15xX143xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX5xXa1xXccxXexX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX143xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX4xX1xX21xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX478xX3xX15xX1xX3daxX4xX3xX15xX1xX155xX143xX3xX494xXdxXbfxXe7xX3xXexX3bxX6xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX16bxXdxX3xX3d2xX10xX3xX16bxX168xXbxX3xX16bxXdxX125xX15xX143xX3xX3d2xX10xX3xXe7xX20xX19dxX3xX16bxXdxX125xX15xX3xXbxX1xX263xXdxX3xX16bxX222xXdxX3xXe7xX5f1xX3xXc2xX263xX21xX3xX1xXdxXbfxXe7xX3xX494xX1xXdxX3xXexX1xX6xXe7xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX108xX108xX108xX3xX163xXc4xX15xX3xX15xX6xX19dxX143xX3xXexX3bxX19xX280xX4xX3xX27xX8cxX3xX7xX6xXa1xX3xXc2xXa1xX284xXdxX3xX1xX48xX4xX143xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX16bxXc8xXa1xX3xX16bxXdxX3xXexX1xX10xX21xX3xX1xX8cxX15xX16xX3xX27xX8cxX3xX16bxXdxX3xX16bxX23exX15xX16xX3xXbxX1xXb1xX15xX3xX16bxX19xX1axX15xX16xX143xX3xX494xX1xX36xX15xX16xX3xX15xX36xX3xX16bxcc03xX6xX3xX16xXb5xX19dxX3xX4xX263xX15xX3xXexX3bxX155xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX108xX3xX1daxX19exX15xX3xX4xX168xX15xX1xX3xX16bxX2cxX143xX3xX15xX1xX8cxX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX3d2xXa1xX19dxX19exX15xX3xXexX284xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX21xX168xXexX3xX16bxX222xX15xX16xX3xX15xX16xX21xX168xXdxX3xX494xX1xX2cxX6xX143xX3xX5xX410xX15xX16xX3xX16xX1xX416xXbxX3xX15xX222xXdxX3xX23xXa1xX15xX16xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX7exX5axX61xXcxX143xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xXa1xXccxXexX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX27xX8cxX21xX3xX4xX20xX4xX3xXe7xX36xX15xX3xX1xX48xX4xX3xXexX3bxX21xX15xX16xX3xX4xX263xX3xX15xX14xXe7xX3xX1xX48xX4xX3xX15xX1xX2a2xXe7xX3xX15xXb5xX15xX16xX3xX4xX6xX21xX3xX15xX1xXccxX15xX3xXexX1xXe1xX4xX3xX27xX8cxX3xX1xX400xX15xX1xX3xXexX1xX8cxX15xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xXa0xXa1xX10xX15xX143xX3xX4xX20xX4xX1xX3xX4xX19xX3xX3d2xf480xX3xX27xX14xX15xX3xX1xX2cxX6xX3xX4xX1xX21xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX494xX1xXdxX3xXexX1xX6xXe7xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX108xX3xbe0exXe7xX3xX23cxX1xX168xXe7xX3xXcxX1xX263xX21xX3xX10axX16xXa1xX19dxX19exX15xX143xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX280xXbxX3xX2xX205xX3xX4xX1xX21xX3xXc2xXdxXc4xXexX3bexX3xXcxX3bxX19xX280xX4xX3xX16bxXb5xX19dxX3xXe7xXfdxXdxX3xX494xX1xXdxX3xXexX6xX15xX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xX10xXe7xX3xX27xX8cxX3xX4xX20xX4xX3xXc2xX168xX15xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX15xX1xX6xXa1xX3xX3bxX410xXdxX3xX27xXc8xX143xX3xX27xX5bcxX6xX3xX16bxXdxX3xX27xX5bcxX6xX3xX15xX2cxXdxX3xX4xX1xXa1xX19dxX125xX15xX108xX3xX10axX6xX19dxX3xX16bxX19xX2bexX4xX3xX15xX1xX8cxX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXexXa1xX19dxX19exX15xX3xXexX3bxXa1xX19dxXc8xX15xX143xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX27xXc8xX3xX7exX5axX61xXcxX143xX3xX10xXe7xX3xX27xX8cxX3xX4xX20xX4xX3xXc2xX168xX15xX3xX16bxX16cxX3xX15xX1xXccxX15xX3xXexX1xXe1xX4xX3xX16bxX19xX2bexX4xX3xX16bxX2cxX3xX5xX8cxX3xX1xX8cxX15xX1xX3xX27xXdxX3xX16xXb5xX19dxX3xXe7xX2e3xXexX3xX38cxXcxX61xXcxX3xX15xX19exX15xX3xX15xX6xX19dxX3xX4xX1xX23exX15xX16xX3xX10xXe7xX3xX16bxX16cxX3xX3bxX6xX3xX27xXc8xX3xX5xXb1xX15xX3xX5xX19xX2bexXexX143xX3xX494xX1xX36xX15xX16xX3xX23xX8cxX15xX3xX1xX8cxX15xX16xX143xX3xX494xX416xX21xX3xX15xX1xX6xXa1xX108xX3xX5axX6xX19dxX3xX10xXe7xX3xX10axX16xXa1xX19dxea31xX15xX3xXcxX1xX807xX19dxX3xXcxX3bxX6xX15xX16xX143xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX280xXbxX3xX2xX2xX3xX4xX1xX21xX3xXc2xXdxXc4xXexX3bexX3xaa9fxXa1xX6xX3xX15xX1xX147xX15xX16xX3xXc2xX8cxXdxX3xX1xX48xX4xX3xX27xX8cxX3xXexXdxXbfxXa1xX3xXbxX1xX562xXe7xX3xX27xXc8xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX10xXe7xX3xX16bxX16cxX3xX4xX2cxX3xX15xX1xXccxX15xX3xXexX1xXe1xX4xX3xX16bxXb1xX19dxX3xX16bxX120xX3xX1xX2c5xX15xX3xX27xXc8xX3xX7exX5axX61xXcxX108xX3xX10axX1xX1axX3xX27xXccxX19dxX143xX3xXexX3bxX21xX15xX16xX3xXe7xX222xXexX3xX5xXb1xX15xX3xX27xX6xX3xX4xX1xX168xXe7xX3xXexX3bxX19exX15xX3xX16bxX19xX1axX15xX16xX3xX27xX280xXdxX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xXexX1xX6xXe7xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX143xX3xX10xXe7xX3xX16bxX16cxX3xX4xX1xX120xX3xX16bxX222xX15xX16xX3xX3d2xXdxX15xX3xX5xXfdxXdxX3xX27xX280xXdxX3xXexX1xX20xXdxX3xX16bxX222xX3xX15xX1xfbb1xX3xX15xX1xX8cxX15xX16xX3xX27xX8cxX3xX494xXc4xXexX3xXa0xXa1xX263xX3xX5xX8cxX3xX15xX1xXccxX15xX3xX16bxX19xX2bexX4xX3xXexX1xX20xXdxX3xX16bxX222xX3xX4xX19xX3xX3d2xX8fbxX3xX15xX1xXb51xX3xX15xX1xX8cxX15xX16xX143xX3xX5xca2fxX4xX1xX3xX7xX251xX3xX4xX120xX6xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX494xXdxX6xX108xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX21xX23xX19dxXaxX12xX7exX280xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX494xX1xX562xXa1xX3xX1xXdxX125xXa1xX143xX3xX15xX1xX19xX3bexX3xXcxX6xXdxX3xX15xX168xX15xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX15xXfdxXdxX3xX16bxX6xXa1xX3xX4xX9exX15xX3xX16bxX2cxX143xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX19exX15xX3xX27xX280xXdxX3xX7exX5axX61xXcxX143xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX5xX8cxX3xX494xX1xX36xX15xX16xX3xXexX6xXdxX3xX15xX168xX15xX108xX108xX108xX3xX4xX807xX15xX16xX3xX27xX280xXdxX3xX15xX1xX147xX15xX16xX3xX1xX21xX168xXexX3xX16bxX222xX15xX16xX3xX15xX16xX21xX168xXdxX3xX494xX1xX2cxX6xX3xX27xX8cxX3xXexXdxXc4xXexX3xX1xX48xX4xX3xX5xX410xX15xX16xX3xX16xX1xX416xXbxX3xX27xXc8xX3xX15xX222xXdxX3xX23xXa1xX15xX16xX3xX7exX5axX61xXcxX143xX3xX494xX1xX36xX15xX16xX3xX4xX1xX170xX3xX3bxXdxX19exX15xX16xX3xXcxX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXcxX5axX234xX154xX3xXcxX3bxXb1xX15xX3xX23cxX1xX23exX3xX7dxXcxX23cxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX5axX2cxX6xX82xX3xX27xX8cxX3xXcxX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXcxX5axX23cxXcxX3xXcxX640xX15xX1xX3xX61xXdxX6xX3xX648xX3xXe7xX8cxX3xX4xX20xX4xX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xX1xX48xX4xX3xX155xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX2e3xXbxX3xX1xX48xX4xX3xXexX3bxX21xX15xX16xX3xXexX170xX15xX1xX3xX16bxXc8xXa1xX3xXexX3bxXdxXbfxX15xX3xX494xX1xX6xXdxX3xX4xX36xX15xX16xX3xXexX20xX4xX3xXexXa1xX19dxX19exX15xX3xXexX3bxXa1xX19dxXc8xX15xX3xX38cxXcxX61xXcxX143xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX4xX1xX21xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX108xX3xX163xXbfxX3xX4xX2cxX3xX16bxX19xX2bexX4xX3xX494xXc4xXexX3xXa0xXa1xX263xX3xXexX3bxX19exX15xX143xX3xXexX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXa0xXa1xX6xX143xX3xX154xX155xX3xX61xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX27xX8cxX3xX163xX8cxX21xX3xXexX168xX21xX3xX16bxX16cxX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX3d2xXa1xX19dxX19exX15xX3xXbxX1xX6d2xXdxX3xX1xX2bexXbxX3xX27xX280xXdxX3xX1daxX6xX15xX3xX38cxXcxX61xXcxX3xXexX170xX15xX1xX143xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX2c5xX3xXa0xXa1xX6xX15xX143xX3xX5xX251xX4xX3xX5xX19xX2bexX15xX16xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX284xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xXexXa1xX19dxX19exX15xX3xXexX3bxXa1xX19dxXc8xX15xX143xX3xX1xX19xX280xX15xX16xX3xX23xa4a8xX15xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6xXe7xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX21xX8cxX15xX478xX3xX16bxX410xX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX3xXexX284xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xX4xX2e3xXbxX3xXbxX1xX20xXexX3xX7xX20xX4xX1xX3xX27xXc8xX3xX40fxXa1xXccxXexX3xX61xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX16bxX19xX1axX15xX16xX3xXc2xX222xX143xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX4xX1xX21xX3xXexX2e3xXexX3xX4xX263xX3xX4xX20xX4xX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXexX3bxX19exX15xX3xX16bxXb8bxX6xX3xXc2xX8cxX15xX3xXexX21xX8cxX15xX3xXexX170xX15xX1xX478xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX3d2xXa1xX19dxX19exX15xX3xXbxX1xX20xXexX3xX16bxX222xX15xX16xX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xX21xX15xX16xX3xXexX3bxX8cxX21xX143xX3xX4xXa1xX222xX4xX3xXexX1xXdxX3xX27xXc8xX3xX15xX222xXdxX3xX23xXa1xX15xX16xX3xX38cxXcxX61xXcxX143xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX16bxXbfxX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6xXe7xX3xX16xXdxX6xX108xX3xX1daxX19exX15xX3xX4xX168xX15xX1xX3xX16bxX2cxX143xX3xX1xX19xX280xX15xX16xX3xX23xXdcaxX15xX3xX4xX20xX4xX3xX15xX1xX8cxX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXexX284xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xX23xX168xX19dxX3xX4xX1xX19xX2c5xX15xX16xX3xXexX3bxX400xX15xX1xX3xX1xX48xX4xX3xX27xXc8xX3xX38cxXcxX61xXcxX478xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX3d2xXa1xX19dxX19exX15xX3xX5xX410xX15xX16xX3xX16xX1xX416xXbxX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX15xX222xXdxX3xX23xXa1xX15xX16xX3xX38cxXcxX61xXcxX143xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX27xX280xXdxX3xX4xX20xX4xX3xXe7xX36xX15xX3xX1xX48xX4xX143xX3xX15xX1xX19xX3bexX3xX387x96c1xX3xXexX1xXa1xXccxXexX143xX3xX16bxX168xX21xX3xX16bxXe1xX4xX143xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX4xX36xX15xX16xX3xX23xXb5xX15xX108xX108xX108xX3xX10axX16xX21xX8cxXdxX3xX3bxX6xX143xX3xX7xX155xX3xX16bxX16cxX3xX4xX1xX170xX3xX16bxX168xX21xX3xX4xX20xX4xX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX3xXexX284xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX27xX8cxX3xXbxX1xX24xX3xX1xXa1xX19dxX15xX1xX3xX494xXddxX3xX4xX6xXe7xX3xX494xXc4xXexX3xXexX1xX251xX4xX3xX1xXdxX125xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX19exXe7xX3xXexX23exX4xX3xX40fxXa1xXccxXexX3xX61xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX16bxX19xX1axX15xX16xX3xXc2xX222xX3xX27xX8cxX21xX3xX16bxXb1xXa1xX3xX15xX14xXe7xX3xX1xX48xX4xX3xX27xX8cxX3xX4xX20xX4xX3xXexX1xX20xX15xX16xX3xX4xX6xX21xX3xX16bxXdxXbfxXe7xX478xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX494xXdxXbfxXe7xX3xXexX3bxX6xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX251xX4xX3xX1xXdxX125xX15xX3xX38cxXcxX61xXcxX3xX27xX8cxX3xX16bxX20xX15xX1xX3xX16xXdxX20xX143xX3xXexX1xXdxX3xX16bxXa1xX6xX3xX3d2xXc4xXbxX3xX5xX21xX168xXdxX3xX27xX8cxX21xX3xX4xX20xX4xX3xXc2xXa1xX284xXdxX3xX4xX1xX8cxX21xX3xX4xX1axX108xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX21xX23xX19dxXaxX12xX7exX5axX61xXcxX3xX494xX1xX36xX15xX16xX3xX4xX1xX170xX3xX5xX8cxX3xXexX1xX251xX4xX3xX1xXdxX125xX15xX3xX16bxX23exX15xX16xX3xX5xXa1xXccxXexX3xX27xXc8xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX143xX3xXe7xX8cxX3xX4xX9exX15xX3xXbxX1xX263xXdxX3xX16bxX263xXe7xX3xXc2xX263xX21xX3xXexf4d7xX15xX1xX3xX4xX222xX15xX16xX3xX16bxX410xX15xX16xX3xX494xX1xXdxX3xXexX1xX6xXe7xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX143xX3xX16bxX263xXe7xX3xXc2xX263xX21xX3xX6xX15xX3xXexX21xX8cxX15xX3xX4xX1xX21xX3xXc2xX263xX15xX3xXexX1xXb5xX15xX3xX27xX8cxX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX494xX1xX20xX4xX478xX3xX4xX2cxX3xX27xX14xX15xX3xX1xX2cxX6xX143xX3xXe1xX15xX16xX3xX3d2xX8fbxX3xXexX5bcxX3xXexX6d2xX15xX3xX494xX1xXdxX3xXexX1xX6xXe7xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX108xX3xX381xX21xX3xX16bxX2cxX143xX3xX27xXdxX125xX4xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX7exX5axX61xXcxX3xX16xXdxX23exXbxX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX2cxX3xX15xX1xXccxX15xX3xXexX1xXe1xX4xX3xX16bxXb1xX19dxX3xX16bxX120xX3xX27xXc8xX3xX7exX5axX61xXcxX143xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xXa1xXccxXexX3xX27xXc8xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX27xX8cxX3xX1xX400xX15xX1xX3xXexX1xX8cxX15xX1xX3xXddxX3xXexX1xXe1xX4xX143xX3xX1xX8cxX15xX1xX3xX27xXdxX3xXe1xX15xX16xX3xX3d2xX8fbxX3xX27xX14xX15xX3xX1xX2cxX6xX3xX494xX1xXdxX3xXexX1xX6xXe7xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX6xX21xX3xXexX1xX36xX15xX16xX3xX15xX16xX6xX19dxX3xXexX5bcxX3xX15xX1xX147xX15xX16xX3xX15xX16xX8cxX19dxX3xX16bxXb1xXa1xX3xX4xX3daxXbxX3xX7xX20xX4xX1xX3xX16bxXc4xX15xX3xXexX3bxX19xX1axX15xX16xX108xX0xX4bxXbxX12
Bài và ảnh: Thùy Linh