Đất nước và người lính
(Baothanhhoa.vn) - ( Kính tặng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người con ưu tú của xứ Thanh)
c76cxcfa5xe6a6x155d9x11502xe3adx138c5x14dbfx1052axX7xf968x13298x14f79x14618x10d8fx1175dxX5x11a51xXaxX3xX7xXex14a57xX5xX10xX9xXaxXexX10x10a4bxXex14f96xX6xX5xXdxd056x15a22x15eaaxX3xX4xX10xX23xXexX10x14644x11aecxXax116d6xX0xX7xXexX2bxd0d8xX23xX22xX2exe2ddx10360xXexX3xX23x163b8x166bdxX4xX3x16128x167b5xX3xX23xX22xX3cx166e9xXdxX3xX5x11810xX23xX1xX3xX0x1384exX7xXexX2bxX33xX23xX22xX2exX0xX4fxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10830xX10xX6x14782xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX0xX7xXexX2bxX33xX23xX22xX2exX0xX10x112acxX2exX3x1239bxX3x117f6xX4axX23xX1xX3xXex16226xX23xX22xX3xX23xX22x124b6xX15x12713xX23xX3xXcx12112xX23xX22xX3x16c61xX4axX3xXexX1xX3cxX3x12535xXa6xX3xX98xX1x12075xX3xcb18xX1xXdxXa6xXa4xe57bxX3xX23xX22xX3cxX46xXdxX3xX4xX33xX23xX3xX3cxXa4xX3xXex15e95xX3xX4x165e1xX6xX3xX1cx16a6cxX3xXcxX1xX6xX23xX1xe0e0xX0xX4fxX10xX93xX2exX0xX4fxX7xXexX2bxX33xX23xX22xX2exX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX6xX6axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX0xX7xXexX2bxX33xX23xX22xX2exX0xX10xX93xX2exX0xXdxX93xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1589bxX10xX23xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxdf13xXdxX6axXexX1xX24xX3x13b3fx1159axf391xXbxX1cxX2cxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX14fxd6cdxX14exXbxX1cxX2cxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX4fxX4fxXdx133e5xeee3xX6xX33xXexX1xX6xX23xX1xX1xX33xX6xX172xX40xX23xX4fxX23xX10xX147xX7xX4fxX15exX150xe5f4xX2xX4fxX2xX150xX15exX6axX150xX150x13685xX14fxX14ex1188ex10b9dxXexX2xX14fxX189xX195xX5xX150xX1exX33xX1exXbxX1xXdxX10xXa4xX1exX14fxX1ex171caxXexX1exX40xX33xX40xX1exX6xf8efx14c72xX172x152b7xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX37xX38xXexX3xX23xX3cxX3dxX4xX3xX40xX41xX3xX23xX22xX3cxX46xXdxX3xX5xX4axX23xX1xXaxX3xX147xXdxX6axXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX14fxX15exX14exXaxX3xX4fxX2exX0xX4fxX10xX93xX2exX0xX4fxX7xXexX2bxX33xX23xX22xX2exX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2ex12269xX23xX1xX3xc8ddx10deexX3xX234xXdxX3xX1a9xXa4xX6xX3xX23xX1xf99cxX23xX22xX3xXexX1x10da4xX23xX22xX3xX23x16b7cxX93xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2ex145f7xea74xX4xX3xXexX1xX10xX33xX3xX4xX1xXdxed1dxXa4xX3xX6axX41xXdxX3xX234xX38xXexX3xX23xX3cxX3dxX4xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2ex10092xX1xX240xX23xX22xX3xX4xX246xX23xX1xX3xX2bx11472xX23xX22xX3xX23xX3cxX3dxX4xX3xX173xca55xX23xX3xXb5xX41xX33xX3xX173xX38xXexX3xXex16ca6xX23xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exXcxX2bxX2ecxX23xX3xX7xefdbxXexX3xX2bx1651axXexX3xX2bxX2d6xX23xX22xX3xX40x119e0xXexX3x15bb5xXdxd2f6xXexX3xX7xXd8xX4xX3xXexX2bxX6xXdxX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2ex12c65xXa4xfc8axX23xX22xX3xX173xX6xX3xX5xX246xX3xX6axX27fxX4xX3xX23xX22xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX240xX23xX22xX3xX6ax11206xX23xX22xX3xX335xXa6xX23xX1xX3xX2caxX6xX93xX3xXaex148a7xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX138x14ab3xX23xX22xX3xX234xX33xX41xX23xX3xX1a9xXa4x1041dxX23xX3xXexXdx15937xX23xX3xX40xX41xX33xX3xX22xXdxXbaxXdxX3xXbxX1x166afxX23xX22xX3x1514cxX41xXdxX3x10dc1xX390xX23xX172xX172xX172xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2ex158f1xX246xXdxX3xX234xef94xXa4xX3xX23xX22xXbaxX3xX173xX2e0xX4xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX37xd8e2xXdxX3xX93xX332xXexX3xX40x11aa2xX23xX3xX246xX23xX1xX3xX5xXa6xX23xX3xXexXdxX6xX3xXexX1xX329xXbxX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX2caxX22xX3cxX46xXdxX3xX5xX4axX23xX1xX3xXexX2bxXbaxXdxX3xX1a9xXa4xX6xX3xX23xX1xXdxX28axXa4xX3xXexX2bxX2ecxX23xX3xX93xX2e0xX4xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exe023xXa4xX15xX3e1xXexX3xX234xX246xX23xX1xX3xX40xX41xX3xX1a9xXa4xX15xX3e1xXexX3xXexX1xX332xX23xX22xf3eaxX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exXcxX38xXexX3xX4xXbaxX3xXexX2bxX33xX23xX22xX3xX230xX23xX1xX3xX5xX41xX3xX234xX375xX23xX22xX3xX234xX39exXdxX3xX40xX41xX3xX23xX1xX3dcxX23xX3xX6axX3dcxX23xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exXb5xX41xX3xX5x1125axX3xXexX3cx14b39xX23xX22xX3xX335xX1xX46fxX23xX22xX3xX173xX6xX33xX3xX22xXdxX46xX3xXbxX1xX6xXdxX3xX23xX1xX2e0xXexX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX2caxX1xX3cxX3xX5xf8d0xX15xX3xXexX2bxX10xX3xX5xX41xX23xX22xXc1xX3xX234xX375xX23xX22xX3xX5xXd1xX6xX3xX1a9xXa4xXa6xX3xX1xX3cxda1axX23xX22xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX138xXa4xX375xX23xX3xX4xXa4xX39exX23xX3xX335xX1xX246xXexX3xX335xX1xX6xX33xX3xX93xX2e0xX4xX1xX3xX23xX22xXa4xX375xX23xX3xX7xX46fxX23xX22xX3xX42exX235xX172xX172xX172xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX42ex1261axXdxX3xX5xX433xX23xX3xX230xX23xX1xX3xX234xX3e1xX23xX3xX40xX3dxXdxX3xX6axX3dcxX23xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2ex128f7xXdxX337xX4xX3xXexX2bxX3cxX3dxX4xX3xXexXdxXa6xX23xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exXbcxX1xXbaxXdxX3xX5xX41xX3xc956xX2caxX3f7xX67xfa8axX3xX27ex11d2dxX2caxX3xX2cax16162x158b7x14f4cxX527x1573dxX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX42exX27fxXdxX3xX4xX1xXd4xX3xXexX2bxX3cxX627xX23xX22xX3xX173xX332xXexX3xX23xX22xXa4xX375xX23xX3xXexX2d6xX3xXexX1xf109xX4xX3xXexXdx15933xX23xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX37xXbaxX23xX22xX3xX40xX41xX3xX6axX3dcxX23xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX2caxX1xX3cxX3xX7xXa4xX325xXdxX3xX22xX3efxXbxX3xXexX1xX41xX23xX1xX3xX7xX46fxX23xX22xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exXcxX1xX41xX23xX1xX3xX7xXd8xX4xX3xX93xX2e0xX23xX1xX3xX335xX1xX46fxX23xX22xX3xX22x10527xX3xX23xX22xX24bxX23xX3xX4xXbaxX23xX3xX23xXaaxXdxX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX37xX375xX23xX22xX3xX173xX41xX33xX3xX42exXdxX28axX23xX3xXcxX2bxXa4xX23xX22xX3xX23xX1xX3dxX3xX230xX23xX1xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX138xX3d1xX23xX22xX3xX173xX39exX3xX234xX39exXdxX3xX234xX3e1xX23xX3xX40xX3dxXdxX3xX6axX3dcxX23xX3xXexX2bxX33xX23xX22xX3xX173xX235xX33xX3xXexX325xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX50exXa4xX433xX23xX3xX1cxX332xX23xX3xX4xX6xX33xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX2caxX332xX93xX3xXexX6xX15xX3xXexX2d6xX23xX22xX3xX4x158c3xX3xX22xXdxX41xXc1xX3xX4xX1xX246xXa4xX3xX23xX1x166bbxX172xX172xX172xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX37xX375xX23xX22xX3xX4xX1xX4axX3xX23xX1xX3dxX3xX230xX23xX1xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX2caxX22xX3cxX46xXdxX3xX5xX4axX23xX1xX3xXexXdxXa6xX23xX3xXbxX1xX33xX23xX22xX3xXexX2bxXa6xX23xX3xXexX2bxX2ecxX23xX3xX4xX1xXdxX3e1xX23xX3xX93xX3dxXdxX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX98xXdxXa6xX23xX3xXexX2bxXa4xX23xX22xX3xX23xX1xX3cxX3xX5xXd1xX4xX3xX4xX46fxX23xX22xX3xX234xX375xX23xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exXaex11679xX23xX22xX3xX335xX1xX246xXexX3xX40xX27fxX23xX22xX3xX40xX41xX3xX23xXdxX28axX93xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xXdxX3e1xX23xX3xXexX1xX332xX23xX22xX527xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX2caxX1xX3cxX3xX23xX22xX3cxX46xXdxX3xX5xX4axX23xX1xX3xX234xX3efxX23xX3xX23xX1xX2ecxX23xX3xX7xX7a4xX3xX1xX15xX3xX7xXdxX23xX1xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX2caxX22xX46fxXdxX3xX7xX6xX33xX3xX173xX24bxX23xX22xX3xX1a9xXa4xX6xX3xX173xX433xXa4xX3xXexX2bxX46xXdxX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exX138xX1xX246xX15xX3xX1xX3e1xXexX3xX93xX876xX23xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX93xX41xX23xX3xX234xXa6xX93xX3xX2bxX7a4xX4xX3xX7xX246xX23xX22xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX2bxX2cxXaxX2exXb5x11659xX4xX1xX3xX7xe296xX3xX7xede1xX3xX335xX1xX46fxX23xX22xX3xX1a9xXa4xXa6xX23xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX230xXa4xXexX1xX33xX2bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX2bxXdxX22xX1xXexX2cxXaxX2exX67xX33xX41xX23xX22xX3xX50exXa4xX325xX4xX3xX138xXbaxX23xX1xX0xX4fxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX33xX6axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1b4xXa4xX7xXexXdxX1b2xX15xX2cxXaxX2exX0xX10xX93xX2exX754xX3xX3f3xXdxX23xX1xX3xXexX1xX46xXdxXc1xX3xX23xX22xXa4xX15xXa6xX23xX3xXcxXaaxX23xX22xX3xXaexX4axX3xXexX1xX3cxX3xXb5xXa6xX3xX98xX1xXbaxX3xXbcxX1xXdxXa6xXa4xX3xXexX1xX3cxX46xX23xX22xX3xX4xX24bxX23xX3xX6axX9exX23xX3xX4xX246xX4xX3xX234xX375xX23xX22xX3xX4xX1xX4axX3xX4xX246xX23xX3xX173xX39exX3xX335xX1xXdxX3xXexXdxX3e1xXbxX3xX1cxXd1xX4xX3xX40xX3dxXdxX3xX23xX1xX3dcxX23xX3xX6axX3dcxX23xX3xXexX2bxX3cxX3dxX4xX3xX1xX3e1xXexX3xX5xX41xX3xXbxX1xXbaxXdxX3xX745xX23xX22xX1xX10xX3xX6axX3dcxX23xX3xX23xX3efxXdxX752xX172xX0xX4fxX10xX93xX2exX0xX4fxXbxX2e
Hoàng Quốc Cảnh