Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cử sinh viên hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã cử 42 sinh viên hỗ trợ TP Thanh Hóa phòng, chống dịch COVID-19.
5d05x1015axa3d8xe831x120acxa34cxf9fax85a0xe1b1xX7x11ecbx5ef2x1011bx9fbexde29xb895xX5x1008axXax8a6bxX0xX7xXexabecxaa37x1138ax10e64xX12xXcxX16x6bcbx12ac5xX18xX19xX3xca24xX6xX17xX3xfcb9xc02exX18xX19xX3xb1bexX3xXexe2dcxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x6e28x10cb9xX6xX3xX4xe4ffxX3xX7xXdxX18xX1xX3x12f95xXdx11535xX18xX3xX1x13b12xX3xXexX16x872axX3xX4xc81dxX18xX19xX3xXex9ef2xX4xX3xXbxX1xd72fxX18xX19x142b9xX3xX4xX1x10f8cxX18xX19xX3x1320dxf6e0xX4xX1xX3xXex1110axXdxX3xXcx10993xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX37xX6xX0x66cexX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX6xX64xXaxX12xX36xX1dx12b02xX18xX19xX3xd4cfxX18xX19xX3xXcxX1xX54xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX44xX18xX3xX18x774bxfc12xX3x93d4xd513xXb7xXb7xX5cxX3xXcxX16xX1dxX1exX18xX19xX3xX22xX6xX17xX3xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX3xXexX2exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX26x7552xX3xX4xX3bxX3x7d6fxXb7xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX42xXdxX44xX18xX3xX1xX48xX3xXexX16xX4cxX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX37xX6xX3xXbxX1xX59xX18xX19xX5cxX3xX4xX1xX60xX18xX19xX3xX64xX65xX4xX1xX3xX22x61efxf11ex10c61xadacx9eb0xX2x130e7xe39fxX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112b3xX17xX64xbbbexXaxX12xX0xXdxXb5xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX1x13b2bxXb5x6368xX3xXdxX22xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX130xX5xX10xX9xXax7170xXdxX64xXexX1x81bexX3xaec5xXb7xXb8xXbx11242x92ebxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15bxX3xXe2xX15dxX11cxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7axX7axXdxX11dxX144xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11dxX42xX18xX7axX18xX10xX156xX7xX7axXb7xXb7xXb8xX11cxX7axX2xXb8x9d68xX64xX198xX2xX15dxXe2xb68exX2xX15dxXexXb7xXb8xX2x997bxa916xX5xXb8xX11dxb228xXbxX19xd0c7xX16xX9xXb7xXb7xX11cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX1dxX1exX18xX19xX3xX22xX6xX17xX3xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX3xXexX2exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX4xX3bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX42xXdxX44xX18xX3xX1xX48xX3xXexX16xX4cxX3xX4xX4fxX18xX19xX3xXexX54xX4xX3xXbxX1xX59xX18xX19xX5cxX3xX4xX1xX60xX18xX19xX3xX64xX65xX4xX1xX3xXexX6axXdxX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX37xX6xXaxX3xX156xXdxX64xXexX1xX9xXaxX15dxXb7xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXe2xX15dxX11cxXaxX3xX7axX12xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX17xX64xX130xXaxX12x8121xbac1xX130xX3xX5x6197xX3xX18xX1x12379xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX42xXdxX44xX18xX3xX26xX6xX18xX19xX3xX1xdcb6xX4xX3xX18xXb4xXb5xX3xXexX1xX9exX3xX19exX3xXexX6axXdxX3xX18xX1xX24fxX3xXexX16xX1dxX1exX18xX19xX5cxX3xX4xX37xX3xX4xX1xX142xX130xX44xX18xX3xXb5xX4fxX18xX3xXexX60xXexX5cxX3xX26xXddxX3xX4xX37xX3x11381xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxa41exXb5xX3xXexX1xX6xXb5xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX54xX4xX3xX26xX17xX24fxX18xX3xX4xX54xX18xX3xX144x7102xX5cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX42xXdxX44xX18xX3xX4x849fxX6xX3xX18xX1xX24fxX3xXexX16xX1dxX1exX18xX19xX3xX1xX48xX3xXexX16xX4cxX3xX4xX4fxX18xX19xX3xXexX54xX4xX3xXbxX1xX59xX18xX19xX5cxX3xX4xX1xX60xX18xX19xX3xX64xX65xX4xX1xX3xX22xX116xX117xX118xX119xX11axX2xX11cxX3xXexX16xX44xX18xX3xX26xX65xX6xX3xX144xX24fxX18xX3xXexb77exX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXb4xXb5xX3xXb7xXb8xXb7xX2xX3xX42x113cexX6xX3xe2f2xX142xX6xX11dxX3xX22xX54xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX42xXdxX44xX18xX3xX26xX1dxX4cxX4xX3xXbxX1xX24bxX18xX3xX144xb988xX3xX42xdab2xX3xX2xXe2xX3xXexX16xX6axXb5xX3xX130xX3xXexX2exX3xXexX16xX44xX18xX3xX26xX65xX6xX3xX144xX24fxX18xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX37xX6xX11dxX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX17xX64xX130xXaxX12xX0xXdxXb5xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX22xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX130xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX64xXexX1xX15bxX3xX15dxXb7xXb8xXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15bxX3xXe2xX1a6xXb8xXbxX161xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7axX7axXdxX11dxX144xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11dxX42xX18xX7axX18xX10xX156xX7xX7axXb7xXb7xXb8xX11cxX7axX2xXb8xX198xX64xX198xX2xX15dxXe2xX19exX19exX1a5xXexX1a6xXb8xX19exX1a6xX19exX5xXb8xX11dxX1aaxXbxX19xX1adxX16xX9xXe2xX1a6xX11cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX1dxX1exX18xX19xX3xX22xX6xX17xX3xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX3xXexX2exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX4xX3bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX42xXdxX44xX18xX3xX1xX48xX3xXexX16xX4cxX3xX4xX4fxX18xX19xX3xXexX54xX4xX3xXbxX1xX59xX18xX19xX5cxX3xX4xX1xX60xX18xX19xX3xX64xX65xX4xX1xX3xXexX6axXdxX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX37xX6xXaxX3xX156xXdxX64xXexX1xX9xXaxX15dxXb7xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXe2xX1a6xXb8xXaxX3xX7axX12xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX17xX64xX130xXaxX12xX22xX54xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX42xXdxX44xX18xX3xX7xba96xX3xXexX1xX6xXb5xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX48xX3xXexX16xX4cxX3xX4xX54xX4xX3xXexX16xX6axXb5xX3xX130xX3xXexX2exX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX4fxX18xX19xX3xXexX54xX4xX3xXexXdxX2exXbxX3xX18xX1x10235xX18xX3xX29dxX1xX6xXdxX3xX144xX54xX17xX3xX130xX3xXexX2exX5cxX3xXexX10xX7xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX29dxX1xX54xX18xX19xX3xX18xX19xX142xX130xX44xX18xX3x9625x75f6x6173xX50axX11axX22xX17xX117xX11axXb7xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX1dxX1exXdxX3xX64xX24bxX18xX11dxX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX17xX64xX130xXaxX12xXcx13567xX18xX1xX3xXexX329xX3xX18xXb4xXb5xX3xXb7xXb8xXb7xX2xX3xX26xX2exX18xX3xX18xX6xX130xX3xXcxX16xX1dxX1exX18xX19xX3xX22xX6xX17xX3xX26xX27xX18xX19xX3xX2bxX3xXexX2exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX26xXddxX3xX4xX3bxX3xX2xXb7xX3xX26xX17xX24fxX18xX3xX4xX54xX18xX3xX144xX2c0xX5cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX42xXdxX44xX18xX3xX1xX48xX3xXexX16xX4cxX3xX4xX4fxX18xX19xX3xXexX54xX4xX3xXbxX1xX59xX18xX19xX5cxX3xX4xX1xX60xX18xX19xX3xX64xX65xX4xX1xX3xX22xX116xX117xX118xX119xX11axX2xX11cxX3xXexX6axXdxX3xX4xX54xX4xX3xX26xX65xX6xX3xXbxX1xX1dx10cf3xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX315xX18xX1xX3xX42xd65cxXdxX3xX1xX5caxX18xX3xX2xX11dxXb8xXb8xXb8xX3xX5xX1dxX4cxXexX11dxX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50bxX142xXexX1xX17xX16xXaxX12x9783xX6axX18xX1xX3xX22xX1dxX1exX18xX19xX0xX7axXbxX12
Mạnh Cường