Thanh Hóa: 71 trường hợp âm tính với COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa, tính đến 12h00 ngày 27-3-2020 toàn tỉnh có 71/83 trường hợp âm tính với COVID-19.
2bc1x8befx2d7ex9551xc0bax7980xcb83xbcecxbab2xX7x7ba1xcb75xdb0bxe50bxc61ax74a5xX5x7e0dxXax921axX0xX7xXex6d96x89c1x456ex4226xX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xdd78xa72dxX6xeb74xX3xf056xX2xX3xXexX16xd84exa1bfxX18xX19xX3xX1x9afcxXbxX3xdf61xa843xX3xXex647exX18xX1xX3x6e8bx48abxXdxX3x9e7ax877ex636dx4f13xba06x5526xX2x7399xX0x625axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX49xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xe10bxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3x915exc1b4xX17xX3xX4xX6dxX17xX3xX4x5ad3xX6xX3x974bx476dxX3x8614xX3xXex2d06xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xb9b3xX3xXexX38xX18xX1xX3x56c2xX7exX18xX3xX2xa2fbxX1xddb1xX97xX3xX18xX19xe393x987bxX3xX95xX26xX45xca60xX45xX95xX97xX95xX97xX3xXexX17xX9cxX18xX3xXexaf4exX18xX1xX3xX4xX22xX3xX26xX2xX49xb74exXa2xX3xXexX16xX2bxX2cxX18xX19xX3xX1xX31xXbxX3xX34xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47x6d45xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX35xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX9dxX5xX10xX9xXax8e98xXdxX64xXexX1xX24xX3xcc1cx5c45xX97xXbxdb64xad46xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX24xX3xdce0xXa2xX125xXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX49xX49xXdxXdbxX6cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXdbxX3cxX18xX49xX18xX10xX10fxX7xX49xX95xX97xX2xX95xX49xX2xX97xX117xX64xX117xX2xX116xX97xX125xX125xXa2xXexX125xXb9xX47xX2xX116xX5xX97xXdbxa72bxXbxX19xeedexX16xX9xX125xX26xX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX2xX3xXexX16xX2bxX2cxX18xX19xX3xX1xX31xXbxX3xX34xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x51a3x5f21xX18xX1xX3xX90x639bxX17xX3xX78xX79xX3xX7bxX3xXexX7exX3xX6cxX6dxX17xX3xX4xX6dxX17xX3xXex81c8xX18xX1xX3xX1xX1dbxX18xX1xX3xX64x9d77xX4xX1xX3xX6cx522dxX18xX1xX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xXdbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb28xX17xX64xX9dxXaxX12xXcxX17xX9cxX18xX3xXexXafxX18xX1xX3xX1xXdxX1eaxX18xX3xX4xX22xX3xX26xX97xX3xX6cxX1eaxX18xX1xX3xX18xX1xX34xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX3xX18xX19xX2cxX3xX90xX1c2xX3xX90xXdx6daex5c41xX3xXexX16xX1e5xX3xc27fxX1xdd23xXdxX3xX3cxX9cxX3xX16xX6xX3xX3cxXdxX1eaxX18xX11bxX3xX2xXa2xX3xX6cxX1eaxX18xX1xX3xX18xX1xX34xX18xX3xX90xX6xX18xX19xX3xX90xX2bxX31xX4xX3xX4xX6dxX4xX1xX3xX5xX9dxX89xX3xX90xXdxX239xX23axX3xXexX16xX1e5xX3xXexX1c7xXdxX3xX4xX6dxX4xX3xX6cxX1eaxX18xX1xX3xX3cxXdxX1eaxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexXafxX18xX1xXdbxX3xdd4axX19xX17xX9cxXdxX3xX16xX6xX89xX3xX4xddefxX18xX3xX4xX22xX3xXb9xXa2xX3xX6cxX1eaxX18xX1xX3xX18xX1xX34xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX3xX18xX19xX2cxX3xX35x2ef5xX4xX3xXexX1c7xXdxX3xX4xX6dxX4xX3xX90xX1e5xX6xX3xXbxX1xX2bx8898xX18xX19xX3xX90xX2bxX31xX4xX3xX5xa0e5xX9dxX3xX35x499bxX23axX3xX11axc5b6xXexX3xX18xX19xX1xXdxX1eaxX35xXdbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX17xX64xX9dxXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX7x7b52xX3xXb9xXa2xX3xX6cxX1eaxX18xX1xX3xX18xX1xX34xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX3xX18xX19xX2cxX3xX90xX2bxX31xX4xX3xX5xX2dcxX9dxX3xX35xX2e0xX23axX3xX11axX2e4xXexX3xX18xX19xX1xXdxX1eaxX35xX3xXexX1xX1dbxX3xX4xX22xX3xX26xX2xX3xXexX16xX2bxX2cxX18xX19xX3xX1xX31xXbxX3xX4xX22xX3xX240xX7exXexX3xeb90xX23ax7cf0xX3xX11axX2e4xXexX3xX18xX19xX1xXdxX1eaxX35xX3xX34xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX42xX43xX44xX45xX2xX47xX11bxX3xX4xX6dxX4xX3xXexX16xX2bxX2cxX18xX19xX3xX1xX31xXbxX3xX4xX2a3xX18xX3xX5xX1c7xXdxX3xX4xX1xX2bxX6xX3xX4xX22xX3xX240xX7exXexX3xX356xX23axX358xXdbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3a6dxX23axXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX21xX17xX9cxXdxX3xXcxX1xX23axX0xX49xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX49xXbxX12
Hoài Thu