Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.
dc80x12f5ex134acxf21cxe40fx1069bxeff7x15d70x139cbxX7x114a4x133aax10f22xead2x16347xeb08xX5x11db2xXaxfb6fx1395axXdx12a35x15d30xX3xX4xX1xe682xf28cxX1xX3xX5x14602x10c6cxX1bx1011exX3xX1xX1fxX16xX3x16c4ex10803xXdxX3x166d8x13e41xXdxX3xX5xX6x11c8fxX3xX28x12967xX1bxX22xX3xX1bx10639xX3xX1bxX22xX1xX1axX3xX1xX1fxX16xX3xXexf781xX3x148fex10ecdxX2x144acx149bbxX48xX49xX48xX2xX0x15828xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a59xX10xX6x133cdxXaxX12xf668xX1x1334cxX1bxX1xX3xXbxX1x11312xX3xX2cxX46xX6xX3x13a9axX6xX1bxX3xX1xeb58xX1bxX1xX3xec18xX22xX1x118f5xX3xX28xX81xX1bxX1xX3xX2xe54cxfe1cxX52xX48xX49xX2xX4bxX52xX7exX13xX4cxX67xe58fxX3x1065bxX16x1133cxX3xX28xX81xX1bxX1xX3xX4xX1xX69xX1bxX1xX3xX7x1032bxX4xX1xX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xX5xX6xX32xX3xX28xX35xX1bxX22xX3xX1bxX3axX3xX75x12fb9xXexX3xX28x1196fxX16xX3xX1xX1fx1589bxX1bxX22xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xXex11d03xX32xX1bxX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX28xX32x13c86xX1bxX3xXexX46xX3xX1bxf0a9x10081xX3xX48xX49xX2xX4bxX3xX28x13559xX1bxX3xX1bxX100xX101xX3xX48xX49xX48xX2xX3xX4x10f42xX3xXexX1xe5eexXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX28xX116xX1bxX22xX3xX75xf047xX32xX3xX1xXdx16d8axX101xX3xe045x12dc8xX3xX1xX35xXdxX3xXexX46xX3xX28xX6fxX3xX48xX49xX3xX1bxX100xX101xX3xX28xX109xX1bxX3xX48x11a5bxX3xX1bxX100xX101xX3x13250xX3xXexX1xXa7xX1bxX22xe5b4xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ef5xX32xX64xX99xXaxX12xX0xXdxX101xX22xX3xX7xXedxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX156xX75xX6xX32xXexX1xX6xX1bxX1xX1xX32xX6xX156xX2cxX1bxX52xX1bxX10x1551dxX7xX52xX2xX4bx11836xX89xX52xX190xX4bxX64xX89xX49xX4bxX8axX8axX49xX190xXexX48xX4bx134b3xX48xX5xX2xX156x110d6xXbxX22xXaxX3xX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX32xX64xX99xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX28xX116x146bexX3xXexX46xX3xX48xX190xX52xX2xX48xX52xX48xX49xX2xX4bxX1c4xX3xX1bxX22xX1xX81xX3xX28xX81xX1bxX1xX3xX97xX16xX99xX3xX28xX81xX1bxX1xX3xX4xX1xX69xX1bxX1xX3xX7xXa7xX4xX1xX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xX5xX6xX32xX3xX28xX35xX1bxX22xX3xX1bxX3axX3xX75xXd5xXexX3xX28xXd9xX16xX3xX1xX1fxXdexX1bxX22xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xXexXedxX32xX1bxX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX28xX32xXf9xX1bxX3xXexX46xX3xX1bxX100xX101xX3xX48xX49xX2xX4bxX3xX28xX109xX1bxX3xX1bxX100xX101xX3xX48xX49xX48xX2xX3xX4xX116xX3xXexX1xX11axXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX28xX116xX1bxX22xX3xX75xX128xX32xX3xX1xXdxX12dxX101xX3xX130xX131xX3xX1xX35xXdxX3xXexX46xX3xX28xX6fxX3xX48xX49xX3xX1bxX100xX101xX3xX28xX109xX1bxX3xX48xX149xX3xX1bxX100xX101xX3xX14fxX3xXexX1xXa7xX1bxX22xX1c4xX3xX75xX81xX3xXexXa7xX4xX3xX28xX35xX1bxX22xX3xX75x16ddfxXexX3xX5xece2xXdxX3xX1xX20xX1bxX3xX7xX32xX3xX2cxX2dxXdxX3xX5xX6xX32xX3xX28xX35xX1bxX22xX3xX1bxX6xX101xX3xX64xX32xX3xXexX1xX6xX99xX3xX28x10c98xXdxX3xX4xXa7xX4xX1xX3xXexX69xX1bxX1xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xXexX1xX10xX32xX3xX97xX16xX99xX3xX28xX81xX1bxX1xX3xX4xX6fxX6xX3x15911xX16x12627xXexX3xX166xX128xX32xX3xX1xXdxX12dxX101xX3xX130xX131xX3xX1xX35xXdxX3xX1bxX100xX101xX3xX48xX49xX2xX190xX3xX7xX32xX3xX2cxX2dxXdxX3xX2fexX16xX300xXexX3xX166xX128xX32xX3xX1xXdxX12dxX101xX3xX130xX131xX3xX1xX35xXdxX3xX1bxX100xX101xX3xX48xX49xX49xX14fxX156xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX32xX64xX99xXaxX12xX2fexX6xX32xX3xX28xX35xX1bxX22xX3xX1bxX3axX3xX75xXd5xXexX3xX28xXd9xX16xX3xX1xX1fxXdexX1bxX22xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xXexX46xX3xX1bxX22xX7axX99xX3xX2xX52xX2xX52xX48xX49xX2xX4bxX3xX28xX109xX1bxX3xX1bxX22xX7axX99xX3xX8axX2xX52xX2xX48xX52xX48xX49xX48xX2xX3xX101xX7axX3xX4xX116xX3xXexX46xX3xX28xX6fxX3xX48xX49xX3xX1bxX100xX101xX3xX28xX109xX1bxX3xX48xX149xX3xX1bxX100xX101xX3xX14fxX3xXexX1xXa7xX1bxX22xX3xXex137c3xX99xX3xXexX1xX16xX35xX4xX3xX2cxX7axX32xX3xXexX1xX11axXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX28xX131xX3xX28xX116xX1bxX22xX3xX75xX128xX32xX3xX1xXdxX12dxX101xX3xX130xX131xX3xX1xX35xXdxX3xX2cxX7axX3xXexX1xX11axXdxX3xX28xXdxX12dxX101xX3xX75xXd5xXexX3xX28xXd9xX16xX3xX1xX1fxXdexX1bxX22xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX1c4xX3xX101x1552dxX4xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xX28xX1fxX2b1xX4xX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xX75x14b1axX1bxX22xX3xX101xX41cxX4xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xXexX69xX1bxX1xX3xXexX1xX10xX32xX3xX97xX16xX99xX3xX28xX81xX1bxX1xX3xXexXf9xXdxX3x159b3xX1xX32xX128xX1bxX3xX48xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX89xX14fxX3xX1xX32xde17xX4xX3xX463xX1xX32xX128xX1bxX3xX48xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX1a0xX190xX3xX2fexX16xX300xXexX3xX75xX128xX32xX3xX1xXdxX12dxX101xX3xX130xX131xX3xX1xX35xXdxX3xX1bxX100xX101xX3xX48xX49xX2xX190xX3xX4xX35xX1bxX22xX3xX2cxX2dxXdxX3xX101xX41cxX4xX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX156xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX32xX64xX99xXaxX12x14915xX41cxX4xX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xX28xX1fxX2b1xX4xX3xXexX69xX1bxX1xX3xX75xX43axX1bxX22xX3xX101xX41cxX4xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xXexX69xX1bxX1xX3xXexX1xX10xX32xX3xX97xX16xX99xX3xX28xX81xX1bxX1xX3xXexXf9xXdxX3xX463xX1xX32xX128xX1bxX3xX48xX3xX28xXdxX15xX16xX3xX89xX14fxX3xX1xX32xX475xX4xX3xX463xX1xX32xX128xX1bxX3xX48xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX1a0xX190xX3xX2fexX16xX300xXexX3xX166xX128xX32xX3xX1xXdxX12dxX101xX3xX130xX131xX3xX1xX35xXdxX3xX1bxX100xX101xX3xX48xX49xX2xX190xX3xXexXf9xXdxX3xXexX1xX11axXdxX3xX28xXdxX12dxX101xX3xX75xXd5xXexX3xX28xXd9xX16xX3xX1xX1fxXdexX1bxX22xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xX1bxX1x1475dxX1bxX3xX2cxX2dxXdxX3xXex15763xX3xX5x13060xX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX20xX1bxX22xX3xX41cxX1bxX22xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1xX11axXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX28xX131xX3xX28xX116xX1bxX22xX3xX75xX128xX32xX3xX1xXdxX12dxX101xX3xX130xX131xX3xX1xX35xXdxX3xX2cxX7axX3xXexX1xX11axXdxX3xX28xXdxX12dxX101xX3xX75xXd5xXexX3xX28xXd9xX16xX3xX1xX1fxXdexX1bxX22xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX156xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX32xX64xX99xXaxX12xX4d3xX41cxX4xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xX7xX6xX16xX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xX5xX7axX3xX4xX100xX1bxX3xX4xX41cxX3xX28xX12dxX3xXexX69xX1bxX1xX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xXdexX3xX1bxX1xX3axX1bxX22xX3xX5xXd9xX1bxX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xXexX1xX10xX32xX3xX97xX16xX99xX3xX28xX81xX1bxX1xX3xXexXf9xXdxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX89xX1a0xX3xX2fexX16xX300xXexX3xX166xX128xX32xX3xX1xXdxX12dxX101xX3xX130xX131xX3xX1xX35xXdxX156xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX32xX64xX99xXaxX12xX13xX29xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xX5xX6xX32xX3xX28xX35xX1bxX22xX3xX1bxX3axX3xX75xXd5xXexX3xX28xXd9xX16xX3xX1xX1fxXdexX1bxX22xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xXexX46xX3xX1bxX22xX7axX99xX3xX2xX52xX2xX52xX48xX49xX2xX4bxX3xX28xX109xX1bxX3xX1bxX22xX7axX99xX3xX8axX2xX52xX2xX48xX52xX48xX49xX48xX2xX3xX101xX7axX3xX4xX116xX3xXexX46xX3xX28xX6fxX3xX48xX49xX3xX1bxX100xX101xX3xX28xX109xX1bxX3xX48xX149xX3xX1bxX100xX101xX3xX14fxX3xXexX1xXa7xX1bxX22xX3xX75xXd5xXexX3xX28xXd9xX16xX3xX1xX1fxXdexX1bxX22xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xXexXedxX32xX1bxX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX28xX32xXf9xX1bxX3xXexX46xX3xX1bxX22xX7axX99xX3xX2xX52xX2xX52xX48xX49xX2xX4bxX3xX28xX109xX1bxX3xX1bxX22xX7axX99xX3xX8axX49xX52xX14fxX52xX48xX49xX2xX4bxX3xXexX1x14304xX3xXexX1x10244xX4xX3xX1xXdxX58cxX1bxX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xXexX1xX10xX32xX3xX97xX16xX99xX3xX28xX81xX1bxX1xX3xX1bxX116xXdxX3xXexXedxef33xX1bxX3xX1bxX79cxX16xX3xXexXedxX79cxX1bxX3xXexXedxX1fxX2dxX4xX1c4xX3xX7xX6xX16xX3xX28xX116xX3xX28xX1fxX2b1xX4xX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xXexX1xX10xX32xX3xX97xX16xX99xX3xX28xX81xX1bxX1xX3xXexXf9xXdxX3xX7exX22xX1xX81xX3xX28xX81xX1bxX1xX3xX7xX29xX3xX4bxX4bxX52xX48xX49xX2xX4bxX52xX7exX13xX4cxX67xX95xX3xX1bxX22xX7axX99xX3xX2xX89xX52xX14fxX52xX48xX49xX2xX4bxX3xX4xX6fxX6xX3xX67xX1xX69xX1bxX1xX3xXbxX1xX6fxX3xX2cxX15xX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX3xX2cxX7axX3xXexXedxX2b1xX3xX4xX2adxXbxX3xX75xX128xX32xX3xX1xXdxX12dxX101xX3xX130xX131xX3xX1xX35xXdxX3xX1xX7axX1bxX22xX3xXexX1xXa7xX1bxX22xX156xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX32xX64xX99xXaxX12xXcxX589xX3xX5xX58cxX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX20xX1bxX22xX3xX41cxX1bxX22xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1xX11axXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX28xX116xX1bxX22xX3xX75xX128xX32xX3xX1xXdxX12dxX101xX3xX130xX131xX3xX1xX35xXdxX3xX2cxX7axX3xXexX1xX11axXdxX3xX28xXdxX12dxX101xX3xX75xXd5xXexX3xX28xXd9xX16xX3xX1xX1fxXdexX1bxX22xX3xX5xX1fxX20xX1bxX22xX3xX1xX1fxX16xX1c4xX3xXexXedxX32xX1bxX22xX3xX28xX116xX3xX101xX41cxX4xX3xX28xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1xX3xX7x16012xX3xXexX100xX1bxX22xX3xX64xX581xX1bxX3xXexX1xX10xX32xX3xXexX1xX11axXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX28xX116xX1bxX22xX3xX75xX128xX32xX3xX1xXdxX12dxX101xX1c4xX3xX64xX6xX32xX3xX28xX35xX1bxX22xX3xXexX46xX3xX1a0xX1c4xX48xX1a0x10584xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1xX11axXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX28xX116xX1bxX22xX3xX75xX128xX32xX3xX1xXdxX12dxX101xX3xX130xX131xX3xX1xX35xXdxX3xX48xX49xX3xX1bxX100xX101xX3xX2cxX7axX3xX130xX2adxXbxX3xX130xX1axX3xX2xX49xX919xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1xX11axXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xX28xX116xX1bxX22xX3xX48xX89xX3xX1bxX100xX101xX156xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX32xX64xX99xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3x11c2fxX1bxX10xX4xX32xX1bxX32xX101xX99xX0xX52xXbxX12