Kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Sở Xây dựng Thanh Hóa vừa có văn bản về việc kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa (MBQH số 73/UBND ngày 13/6/2005 của UBND tỉnh).
afa2x10c14xf3a8xeb73x13c34xcbe6x1282exbb4cx11fc4xX7x13e0fx12aedxba9cx12d2cxf9b1xe12fxX5xff21xXax14fddx1488ax12b23x11dc0xX3x15122x14021xXdxX3xf174xX1x1430bxX3xd14dxfd6bxX15xX3xXex12e70xX3xXexX1x120a8xX4xX3xX1xXdxf988xX1bxX3x148eaxX28xX3x10ac4xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3x10bb9xX3x121a7xf5aexX3xX1x1111cxXdxX3xXex10fa1xXdxX3xXbxX1xX24x133a1xX1bxX17xX3x137c7xX1x121baxX3x15063xb873xX1bxe5d2xX3xXcxX4exX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3x11b54x12bfdxX6xX0xba5axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX10xX6xX30xXaxX12xX52xX3axX3xe06cxbe03xe725xX3xX30xX28xX1bxX17xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX60xX61xX6xX3xb3dfx14113xX6xX3xX4xX61xX3xX8fxcbc6xX1bxX3x10293xe5bexX1bxX3xX8fx117d6xX3xX8fxXdxX2dxX4xX3x125b3xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXbxX1xX24xX4axX1bxX17xX3xX4exX1xX50xX3xX52xX53xX1bxX55xX3xXcxX4exX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX60xX61xX6xX3x118d5xdc1fxdfcfx10db5xX60xX3xX7x11779xX3x14a34x12f72xX64xb234xXf9x1078bx11b5cxX3xX1bxX17xX1dxX7exX3xX2xX101xX64xe2c2xX64x10f85x10258xX113xf005xX3xX4xee93xX6xX3xX103xXf9xX105xX106xX3xXex10fb5xX1bxX1xb9fcx14e82xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9x14a51xX30xX7exXaxX12xX0xXdx11978xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXexX1xX15xX13dxX9axX3xXdxc054xX10xX1bxXexX10xcc1fxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxb33fxXdxX30xXexX1x13cebxX3xX110x10810xX113xXbxX3cx127d1xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX163xX3xX166xX110xX113xXbxX3cxX16axXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX64xX64xXdxX125xX9axX6xX136xXexX1xX6xX1bxX1xX1xX136xX6xX125xX8fxX1bxX64xX1bxX10xX15exX7xX64xX112xX113xX101xX166xX64xX2xc49exX113xX30xX112xX2xX113xX166x12bc2xX166xX100xXexX1a4xX166xX115xX2xX5xX2xX113x111faxX1bxX136xX3cxX1xX125x13195xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXbxX1xX24xX4axX1bxX17xX3xX4exX1xX50xX3xX52xX53xX1bxX55xX3xXcxX4exX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX15exXdxX30xXexX1xX9xXaxX110xX166xX113xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX166xX110xX113xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX136xX30xX7exXaxX12xX0xXdxX13dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX1bxXexX10xX154xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX15exXdxX30xXexX1xX163xX3xX1a4xX113xX113xXbxX3cxX16axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX163xX3xX2xX112xX166xX101xXbxX3cxX16axXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX64xX64xXdxX125xX9axX6xX136xXexX1xX6xX1bxX1xX1xX136xX6xX125xX8fxX1bxX64xX1bxX10xX15exX7xX64xX112xX113xX101xX166xX64xX2xX1a4xX113xX30xX112xX2xX113xX115xX2xX166xX113xXexX101xX113xX101xX113xX5xX112xX1b6xX2xX125xX1bcxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXbxX1xX24xX4axX1bxX17xX3xX4exX1xX50xX3xX52xX53xX1bxX55xX3xXcxX4exX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX15exXdxX30xXexX1xX9xXaxX1a4xX113xX113xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX112xX166xX101xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX136xX30xX7exXaxX12xX0xXdxX13dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX1bxXexX10xX154xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX15exXdxX30xXexX1xX163xX3xX1a4xX113xX113xXbxX3cxX16axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX163xX3xX2xX112xX166xX101xXbxX3cxX16axXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX64xX64xXdxX125xX9axX6xX136xXexX1xX6xX1bxX1xX1xX136xX6xX125xX8fxX1bxX64xX1bxX10xX15exX7xX64xX112xX113xX101xX166xX64xX2xX1a4xX113xX30xX112xX2xX113xX115xX2xX115xX101xXexX1a4xX1a4xX166xX112xX5xX1a4xX1b6xX112xX125xX1bcxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXbxX1xX24xX4axX1bxX17xX3xX4exX1xX50xX3xX52xX53xX1bxX55xX3xXcxX4exX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX15exXdxX30xXexX1xX9xXaxX1a4xX113xX113xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX112xX166xX101xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX136xX30xX7exXaxX12xX0xXdxX13dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX1bxXexX10xX154xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX15exXdxX30xXexX1xX163xX3xX1a4xX113xX113xXbxX3cxX16axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX163xX3xX2xX112xX166xX101xXbxX3cxX16axXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX64xX64xXdxX125xX9axX6xX136xXexX1xX6xX1bxX1xX1xX136xX6xX125xX8fxX1bxX64xX1bxX10xX15exX7xX64xX112xX113xX101xX166xX64xX2xX1a4xX113xX30xX112xX2xX113xX115xX112xX113xX115xXexX1a4xX100xX101xX110xX5xX1a4xX1b6xX101xX125xX1bcxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXbxX1xX24xX4axX1bxX17xX3xX4exX1xX50xX3xX52xX53xX1bxX55xX3xXcxX4exX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX15exXdxX30xXexX1xX9xXaxX1a4xX113xX113xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX112xX166xX101xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12