Huyện Thạch Thành phát triển kinh tế theo hướng bền vững
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2020, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh) của huyện Thạch Thành đạt hơn 12.429 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ; trong đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 10,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 19,6%; thương mại - dịch vụ tăng 14,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ chiếm 31,8%; công nghiệp – xây dựng chiếm 50,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 17,8%. Thu nhập bình quân đầu người 42,9 triệu đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ,
84d4xcef5xec02x11eb5xe479xd8d5xa73axed2axa86fxX7xd8cax118d8xf9daxb6e2xc05bxdd73xX5x10412xXaxa86cxX0xX7xXex10b9ex953cx90bfx10046xX12xfaf4xfef8xb869x930fxX18xX3xXcxX1xa2d6xX4xX1xX3xXcxX1xfd18xX18xX1xX3xXbxX1xdc53xXexX3xXexX16xXdxe81bxX18xX3xac2axXdxX18xX1xX3xXexb94axX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xd25axd20cxX18xX19xX3xc510xd17bxX18xX3x8788xac72xX18xX19xX0x85caxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xd775xXaxX12xb8edxf07bxdd49xX3x10ff5xf7fbxX76xX77xa08exX3xXexf8dfxX18xX19xX3xX19xXdxX2fxX3xXexX16xe6ccxX3xX7xd09fxX18xX3xbd8cxX1cxac67xXexX3x8cb4xX19xXdxX2fxX3xX7xX17xX3xX7xX2fxX18xX1x115dexX3xX4xe160xX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xXcxX1xX23xX4xX1xX3xXcxX1xX29xX18xX1xX3xdaffxX23xXexX3xX1x8b23xX18xX3xX2xX76x880cxff72xX76xd06dxX3xXexb622xX3xXb6xf9a8xX18xX19xX7axX3xXexX73xX18xX19xX3xX2xf92dxX7axf10dxea56xX3xX7xX17xX3xX4fxX47xXdxX3xX4xf4d9xX18xX19xX3xX38xb894xcd5bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXb6xf6c3xX7axX3xX19xXdxX2fxX3xXexX16xX87xX3xX7xX8axX18xX3xX8dxX1cxX8fxXexX3xX18xX19xX29xX18xX1xX3xX18xf2ddxX18xX19xX7axX3xX5x102ebxX74xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX7axX3xXexX1xXa1xX1dxX3xX7xX8axX18xX3xXexX73xX18xX19xX3xX2xX77xX7axdbc4xXd7xXe7xX3xX4xX10bxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xb94exX3xX8dxX111xX1dxX3xX6fx8808xX18xX19xX3xXexX73xX18xX19xX3xX2xXc3xX7axXd4xXd7xXe7xX3xXexX1xX46xXbbxX18xX19xX3xX74xX23xXdxX3x10d17xX3xX6fxX87xX4xX1xX3xX4fx11a04xX3xXexX73xX18xX19xX3xX2xXc1xX7axXc3xXd7xXc0xX3x10785xXbbxX3xX4xX8fxX1cxX3xX38xXdxX18xX1xX3xXexX3exX3xX4xX1xX1cxX1dxX35xX18xX3xX6fxX87xX4xX1xX3xXb6x10253xX18xX19xX3xX1xX46xX47xX18xX19xXe7xX3xXexXc6xX3xXexX16xefeexX18xX19xX3xX18xX19xX29xX18xX1xX3xXexX1xX46xXbbxX18xX19xX3xX74xX23xXdxX3xX13dxX3xX6fxX87xX4xX1xX3xX4fxX167xX3xX4xX1xXdxX3exX74xX3x9bb1xX2xX7ax8b48xXd7xXe7xX3xX4xX10bxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX13dxX3xX8dxX111xX1dxX3xX6fxX144xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3exX74xX3xX12dxX77xX7axXc1xXd7xXe7xX3xX18xX10bxX18xX19xX7axX3xX5xX111xX74xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX7axX3xXexX1xXa1xX1dxX3xX7xX8axX18xX3xX4xX1xXdxX3exX74xX3xX2xXd6xX7axX1c9xXd7xXc0xX3xXcxX1xX1cxX3xX18xX1xb652xXbxX3xX4bxa86exX18xX1xX3xfff8xX1cxX111xX18xX3xXb6x10e63xX1cxX3xX18xX19xX46xc07dxXdxX3xXc1xX76xX7axXc3xX3xXexX16xXdxX1exX1cxX3xXb6xXc9xX18xX19xX7axX3xXexX73xX18xX19xX3xXd6xX7axX1c9xXd7xX3xX7xX17xX3xX4fxX47xXdxX3xX4xXe1xX18xX19xX3xX38xXe6xX7axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xXdxX74xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxXexX1xX1cxX74xX4bxX3xXdxX175xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxfb4bxXdxX6fxXexX1xd2bbxX3xXd4xX77xX77xXbxX8dxXe7xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2a0xX3xXc1xX76xX1c9xXbxX8dxXe7xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xXdxXc0xX4bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXc0xX4fxX18xX54xX18xX10xX29bxX7xX54xX76xX2xX77xXd4xX54xX2xXd6xXd6xX6fxX2xX77xX1c9xXc1xX2xXc1xX2xXexXd4xX2xX2xXc3xX1c6xX5xX77xXc0x8e78xXbxX19xf6a0xX16xX9xX1c6xX77xXc3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xXcxX1xX23xX4xX1xX3xXcxX1xX29xX18xX1xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX16xXdxX35xX18xX3xX38xXdxX18xX1xX3xXexX3exX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX46xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX18xX3xX4fxX50xX18xX19xXaxX3xX29bxXdxX6fxXexX1xX9xXaxXd4xX77xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc1xX76xX1c9xXaxX3xX54xX12xX175xX10bxX18xX19xX3xX18xX1xX111xX18xX3xX175xX10bxX18xX19xX3xXexX1dxX3xXcxX72xX1bxX1bxX3xb32bx9994xX1bxX3xd15axXdxX18xX6xX3xXcxX1xX23xX4xX1xX3xXcxX1xX29xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX7xX8axX18xX3xX8dxX1cxX8fxXexXc0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd971xX17xX6fxX1dxXaxX12xb99bxX35xX3xXb6xX23xXexX3xXb6xX46xd72cxX4xX3xX38xX3exXexX3xX227xX1cxX8axX3xXexX16x10bfexX18xX7axX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX73xX74xX3xX227xX1cxX6xX7axX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xXcxX1xX23xX4xX1xX3xXcxX1xX29xX18xX1xX3xX4xX1xec0cxX3xXb6xX23xX17xX3xX4xX2fxX4xX3xX8dxbf72xX7axX3xXexX1xX87xX3xXexX16xX8fxX18xX3xXb6x94c5xX1dxX3xX74xX23xX18xX1xX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xXexd4edxX4xX1xX3xXexX167xX7axX3xXexX21fxXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xXb6xX8fxXexX3xXb6xX6xXdxX3xXb6xX35xX3xX7xX8axX18xX3xX8dxX1cxX8fxXexX3xX18xX10bxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX227xX1cxX1dxX3xX74xX10bxX3xX5xX47xX18xX7axX3xX4xX10bxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX1exX3xX4xX6xX17xX3xX4fxX29xX3xXb6xX3exX18xX3xX18xX6xX1dxX3xXb6xX3efxX3xXexX40fxX4xX1xX3xXexX167xX3xXb6xX46xX3b0xX4xX3xX1xXbbxX18xX3xXc1xX76xX2xX3xX1xX6xXc0xX3xXcxX1xX144xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xXexf1bexXexX3xX38xX3exX3xX1xX17xX23xX4xX1xX3xX7xX8axX18xX3xX8dxX1cxX8fxXexX3xX74xX40fxX6xX3xX18xX19xX1cxX1dxX3bdxX18xX3xX5xXdxX1exX1cxX7axX3xX1xX17xX29xX18xX3xXexX1xX29xX18xX1xX3xXexX16xXc9xX18xX19xX3xX74xX40fxX6xX3xX4fxX167xX3xea29xXbxX3xX76xX77xX76xX77xX15fxX76xX77xX76xX2xX7axX3xX4fxX47xXdxX3xX6fxXdxX1exX18xX3xXexX40fxX4xX1xX3xX1xXbbxX18xX3xXc1xXc0xXc1xXc3xX2xX3xX1xX6xXe7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXb6xXf0xX7axX3xX6fxXdxX1exX18xX3xXexX40fxX4xX1xX3xX7xX8axX18xX3xX8dxX1cxX8fxXexX3xX4xX2fxX18xX1xX3xXb6xXc9xX18xX19xX3xX5xX47xX18xX3xX2fxXbxX3xX6fxX167xX18xX19xX3xX4xXbbxX3xX19xXdxX47xXdxX3xXb6xXc9xX18xX19xX3xX4bxac6dxX3xXexX23xXdxX3xX76xX77xX3xXb6xXbbxX18xX3xX4fxX87xX3xXb6xX23xXexX3xX1c9xX2xX76xX3xX1xX6xXc0xX3xXcxX1xX144xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xXexX48dxXexX3xX4xX10bxX18xX19xX3xXexX2fxX4xX3xXbxX1x105dbxX18xX19xX3xX4xX1xX48dxX18xX19xX3xX6fxX87xX4xX1xX3xX4bxX1exX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xXb6xX29xX18xX3xX19xXdxX6xX3xX7xX191xX4xX7axX3xX19xXdxX6xX3xX4xX22dxX74xX7axX3xX227xX1cxX8axX18xX3xX5xd400xX3xX4xX1xd5bcxXexX3xX4xX1x8f0exX3xX4fxXdxX1exX4xX3xXexX2fxXdxX3xXb6xX29xX18xX7axX3xXexX73xX18xX19xX3xXb6xX29xX18xX3xX5xX3b0xX18xX3xXexX16xX3bdxX18xX3xXb6xX87xX6xX3xX4bxX29xX18xX7axX3xX4bxX8axX17xX3xXb6xX8axX74xX3xXb6xXdxX4cxX1cxX3xX38xXdxX1exX18xX3xX4xX1xX73xX18xX3xX18xX1cxX10bxXdxX3xX6xX18xX3xXexX17xX29xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX1a1xX4xXc0xX3xX175xX1xX3e4xX3xXb6xX23xX17xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX16xXdxX35xX18xX3xX18xX1cxX10bxXdxX3xXexX16xXc9xX18xX19xX3xXexX1xXa1xX1dxX3xX7xX8axX18xX3xX4fxX29xX3xX19xXdxX2fxX3xXexX16xX87xX3xX7xX8axX18xX3xX8dxX1cxX8fxXexX3xXb6xX23xXexX3xXd4xX77xX7axX1c9xX1c9xX3xXexXc6xX3xXb6xXc9xX18xX19xXc0xX3xX175xX1xX46xXbbxX18xX19xX3xXexX16xX223xX18xX1xX3xX8dxX111xX1dxX3xX6fxX144xX18xX19xX3xX18xX10bxX18xX19xX3xXexX1xX10bxX18xX3xX74xX47xXdxX3xX92xX72xXcxb09dxX9exX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX167xX4xX3xXb6xX46xX3b0xX4xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX227xX1cxX6xX18xX3xXexX111xX74xX3xX4xX1xX3e4xX3xXb6xX23xX17xX7axX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xXf0xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX227xX1cxX8axXc0xX3xX175xX1xX3e4xX3xXb6xX23xX17xX3xX4xX2fxX4xX3xXb6xXbbxX18xX3xX4fxX87xX3xXb6xX73xX18xX19xX3xX38xX59fxX3xX7xX8axX18xX3xXbxX1xX3fcxX74xX3xXexX1xX6xX74xX3xX19xXdxX6xX3xX175xX1xX46xXbbxX18xX19xX3xXexX16xX223xX18xX1xX3x10643xX175xX6f0x11107xXe7xX3xXexX16xXdxX35xX18xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xXf0xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX227xX1cxX8axX3xX6fxX144xX3xX2fxX18xX3xX8dxX2fxX4xX3xX5xX21fxXbxX7axX3xX227xX1cxX8axX18xX3xX5xX59fxX3xX4fxX29xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX16xXdxX35xX18xX3xX18xX1xX3efxX18xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX4xX1xe611xX18xX19xX3xX18xX1xX21fxX18xX3xX175xX6xX74xX3xX36fxX111xX18xX3xf4dbxX1cxXc0xX3xXcxX73xX18xX19xX3xX4xX46xX233xX18xX19xX3xX4xX10bxX18xX19xX3xXexX2fxX4xX3xX4xX1xX3e4xX3xXb6xX23xX17xX3xXexX1xX2fxX17xX3xX19x8f8axX3xX38xX1xXf0xX3xX38xX1xX73xX18xX7axX3xX4fxX46xX47xX18xX19xX3xX74xdea8xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX2fxX4xX3xX6fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX6fxX1cxX1dxX3xXexX16xX223xX3xX1xX17xX23xXexX3xXb6xX536xX18xX19xX3xX7xX8axX18xX3xX8dxX1cxX8fxXexX7axX3xX38xXdxX18xX1xX3xX6fxX17xX6xX18xX1xX3xX7dxX18xX3xXb6xX87xX18xX1xXc0xX3xXcxX21fxXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX3e4xX3xXb6xX23xX17xX3xXb6xX3fcxX1dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX3exX18xX3xXb6xX536xX3xX1xX17xX29xX18xX3xXexX1xXdxX1exX18xX3xX1xXc9xX3xX7xXbbxX7axX3xXb6xX22dxX1cxX3xXexX46xX3xX8dxX111xX1dxX3xX6fxX144xX18xX19xX3xX4fxX29xX3xXb6xX46xX6xX3xX4fxX29xX17xX3xX7x11a88xX3xX6fxX167xX18xX19xX3xX4xX2fxX4xX3xX6fxX144xX3xX2fxX18xX3xX5xX47xX18xX7axX3xX18xX1xX46xX2a0xX3xX72xX1xX29xX3xX74xX2fxX1dxX3xX74xX6xX1dxX3xX8dxX1cxX8fxXexX3xX38xX1xX3fcxX1cxX3xXcxX1xX23xX4xX1xX3xaf9exX1cxX8axX18xX19xX7axX3xX72xX1xX29xX3xX74xX2fxX1dxX3xX74xX6xX1dxX3xX8dxX1cxX8fxXexX3xX38xX1xX3fcxX1cxX3xX3a7xXc9xX18xX19xX3xc5a5xX1xX6xX18xX1xXc0xXc0xXc0xX7axX3xX4xX2fxX4xX3xX4xXbbxX3xX7x11607xX3xX4xX1xX3exX3xX4bxXdxX3exX18xX3xX5xX111xX74xX3xX7xX8axX18xX7axX3xX7xX8axX18xX3xX8dxX1cxX8fxXexX3xX4fxX21fxXexX3xX5xXdxX1exX1cxX3xX8dxX111xX1dxX3xX6fxX144xX18xX19xX7axX3xXexXdxX35xX1cxX3xXexX1xXa1xX3xX4xX10bxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxXc0xX3xd5ecxaf44xX18xX1xX3xX4fxX144xX4xX3xXb6xX22dxX1cxX3xXexX46xX3xX8dxX111xX1dxX3xX6fxX144xX18xX19xX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX167xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX16xXdxX35xX18xX7axX3xX19xXdxX2fxX3xXexX16xX87xX3xX7xX8axX18xX3xX8dxX1cxX8fxXexX3xX18xX19xX29xX18xX1xX3xX8dxX111xX1dxX3xX6fxX144xX18xX19xX3xXb6xX23xXexX3xX76xXc0xX2xX1c6xXc3xX3xXexXc6xX3xXb6xXc9xX18xX19xX7axX3xXexX73xX18xX19xX3xX2xXc3xX7axX1c9xXd7xX3xX7xX17xX3xX4fxX47xXdxX3xX4xXe1xX18xX19xX3xX38xXe6xXc0xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXb6xX536xX18xX19xX3xX4fxX48dxX18xX3xXb6xX22dxX1cxX3xXexX46xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX16xXdxX35xX18xX3xXexX17xX29xX18xX3xX8dxX3efxX3xX1xX536xXdxX3xXb6xX23xXexX3xX1xXbbxX18xX3xX1c6xXc0xX76xXd6xXc1xX3xXexXc6xX3xXb6xXc9xX18xX19xXe7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXb6xXf0xX7axX3xX4fxX48dxX18xX3xX18xX19xX111xX18xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX72xX1xX29xX3xX18xX46xX47xX4xX3xX1xXbbxX18xX3xX1c6xXc3xX77xX3xXexXc6xX3xXb6xXc9xX18xX19xX7axX3xX4fxX48dxX18xX3xX6fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX1xXbbxX18xX3xX2xXc0xX76xX76xXc1xX3xXexXc6xX3xXb6xXc9xX18xX19xX7axX3xX4xX56bxX18xX3xX5xX23xXdxX3xX5xX29xX3xX4fxX48dxX18xX3xX6fxX111xX18xX3xX4xX46xXc0xX3xX175xX1xX3e4xX3xXb6xX23xX17xX7axX3xXb6xX10bxX18xX3xXb6xX48dxX4xX7axX3xX1x10aa3xX3xXexX16xX3b0xX7axX3xX19xXdxX8axXdxX3xX227xX1cxX1dxX3exXexX3xX38xX87xXbxX3xXexX1xX233xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX38xX1xXf0xX3xX38xX1xX73xX18xX7axX3xX4fxX46xX47xX18xX19xX3xX74xX792xX4xX3xX4xXa1xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX6fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxXc0xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xX73xX74xX7axX3xXexX1xX29xX18xX1xX3xX5xX21fxXbxX3xX74xX47xXdxX3xXb6xX46xX3b0xX4xX3xXc1xXc3xX3xX6fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxXc0xX3xX3a7xXdxX3xXb6xX10bxXdxX3xX4fxX47xXdxX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX16xXdxX35xX18xX3xX38xXdxX18xX1xX3xXexX3exX7axX3xX4fxX73xX18xX3xX1xXf0xX6xX3xX13dxX3xX8dxX3efxX3xX1xX536xXdxX3xXb6xX46xX3b0xX4xX3xX227xX1cxX6xX18xX3xXexX111xX74xX3xXb6xX191xX18xX19xX3xX74xX748xX4xXc0xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xX73xX74xX3xX4xXf0xX3xXd4xXc1xX3xXexX16xX46xX233xX18xX19xX3xXb6xX23xXexX3xX4xX1xX1cxX3fcxX18xX7axX3xXexX73xX18xX19xX3xXd4xX3xXexX16xX46xX233xX18xX19xX3xX7xX17xX3xX4fxX47xXdxX3xX4xXe1xX18xX19xX3xX38xXe6xXc0xX3xX72xX19xX29xX18xX1xX3xX1dxX3xXexX3exX3xXb6xX3efxX3xX4xX1xXa1xX3xXb6xX536xX18xX19xX3xXexX1xX6xX74xX3xX74xX46xX1cxX7axX3xX4xX1xX3e4xX3xXb6xX23xX17xX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xXexX48dxXexX3xX4xX10bxX18xX19xX3xXexX2fxX4xX3xXbxX1xX56bxX18xX19xX7axX3xX4xX1xX48dxX18xX19xX3xX6fxX87xX4xX1xX3xX4bxX1exX18xX1xX3xX175xX6f0xX36fx110e4xX759xX15fxX2xXc3xX3xXexX16xX3bdxX18xX3xXb6xX87xX6xX3xX4bxX29xX18xXc0xX3xXcxXdxX3exXbxX3xXexX167xX4xX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX19xXdxX8axXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX18xX111xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX8fxXexX3xX5xX46xX3b0xX18xX19xX3xX38xX1xX2fxX74xX7axX3xX4xX1xX50xX6xX3xX4bxX1exX18xX1xX3xX4fxX29xX3xX4xX1xX73xX74xX3xX7xXf0xX4xX3xX7xX748xX4xX3xX38xX1x9169xX10xX3xX4xX1xX17xX3xX72xX1xX111xX18xX3xX6fxX111xX18xXc0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a1xX17xX6fxX1dxXaxX12xX72xX73xX74xX3xX76xX77xX76xX2xX7axX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xXcxX1xX23xX4xX1xX3xXcxX1xX29xX18xX1xX3xXb6xX4cxX3xX16xX6xX3xX4xX1xX3e4xX3xXexXdxX3bdxX1cxX3xXexX48dxX4xX3xXb6xX536xX3xXexX73xX18xX19xX3xXexX7dxX18xX19xX3xX19xXdxX2fxX3xXexX16xX87xX3xX7xX8axX18xX3xX8dxX1cxX8fxXexX3xXb6xX23xXexX3xX2xX12dxX7axX1c6xXd7xXc0xX3xXcxX1xX1cxX3xX18xX1xX21fxXbxX3xX4bxX223xX18xX1xX3xX227xX1cxX111xX18xX3xXb6xX22dxX1cxX3xX18xX19xX46xX233xXdxX3xXb6xX23xXexX3xXc1xXd6xX7axXd6xX3xXexX16xXdxX1exX1cxX3xXb6xXc9xX18xX19xXc0xX3xXcxX7dxX18xX19xX3xX4fxX48dxX18xX3xXb6xX22dxX1cxX3xXexX46xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX16xXdxX35xX18xX3xXexX17xX29xX18xX3xX8dxX3efxX3xX1xX536xXdxX3xX76xXc0xX1c6xXd4xX2xX3xXexXc6xX3xXb6xXc9xX18xX19xXe7xX3xXexX1xX29xX18xX1xX3xX5xX21fxXbxX3xX74xX47xXdxX3xXd4xX77xX3xX6fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxXe7xX3xX4xXf0xX3xX76xX3xX8dxX3efxX7axX3xXd6xX3xXexX1xX10bxX18xX3xXb6xX23xXexX3xX4xX1xX1cxX3fcxX18xX3xX72xXcxX676xXe7xX3xX2xX3xX8dxX3efxX3xXb6xX23xXexX3xX72xXcxX676xX3xX18xX111xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX7axX3xX2xX3xXexX1xX10bxX18xX3xXb6xX23xXexX3xX72xXcxX676xX3xX38xXdxX35xX1cxX3xX74xc674xX1cxXe7xX3xXexXc6xX3xX5xX1exX3xXb6xX10bxX3xXexX1xX87xX3xX1xXf0xX6xX3xX76xX2xXd7xXe7xX3xXexXc6xX3xX5xX1exX3xX5xX6xX17xX3xXb6xX536xX18xX19xX3xX227xX1cxX6xX3xXb6xX29xX17xX3xXexX23xX17xX3xXd4xXd4xX7axX12dxXd7xXc0xXc0xXc0xX3xX3a7xX35xX3xXb6xX23xXexX3xX74xX167xX4xX3xXexXdxX3bdxX1cxX3xXb6xX4cxX3xX16xX6xX7axX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xXcxX1xX23xX4xX1xX3xXcxX1xX29xX18xX1xX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX167xX4xX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX227xX1cxX1dxX3exXexX3xX5xXdxX1exXexX7axX3xXb6xXc9xX18xX19xX3xX4bxX536xX7axX3xX4xXf0xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX227xX1cxX8axX3xX4xX2fxX4xX3xX4bxXdxX1exX18xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX56bxX18xX19xX7axX3xX4xX1xX48dxX18xX19xX3xX6fxX87xX4xX1xX3xX4bxX1exX18xX1xX3xX175xX6f0xX36fxXb75xX759xX15fxX2xXc3xXc0xX3xXcxXdxX3exXbxX3xXexX167xX4xX3xX4xX1xX3e4xX3xXb6xX23xX17xX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX227xX1cxX1dxX3exXexX3xX5xXdxX1exXexX7axX3xXb6xXc9xX18xX19xX3xX4bxX536xX3xX4xX2fxX4xX3xX19xXdxX8axXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX2fxXdxX3xX4xXbbxX3xX4xX8fxX1cxX3xX18xX10bxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxXe7xX3xXexX40fxX4xX1xX3xXexX167xX7axX3xXexX21fxXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xXb6xX8fxXexX3xXb6xX6xXdxX3xXb6xX35xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX16xXdxX35xX18xX3xX18xX10bxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX227xX1cxX1dxX3xX74xX10bxX3xX5xX47xX18xX7axX3xX4xX10bxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX1exX3xX4xX6xX17xX3xX19xX792xX18xX3xX4fxX47xXdxX3xX4bxX8axX17xX3xXb6xX8axX74xX3xX4fxX1exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX17xX29xX18xX3xXexX1xX144xX4xX3xXbxX1xX3fcxX74xX3xX4fxX29xX3xX8dxX111xX1dxX3xX6fxX144xX18xX19xX3xX72xXcxX676xXc0xX3xXcxX21fxXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX2fxX17xX3xX19xX77fxX3xX4xX2fxX4xX3xX38xX1xXf0xX3xX38xX1xX73xX18xX7axX3xX4fxX46xX47xX18xX19xX3xX74xX792xX4xX7axX3xXexX23xX17xX3xX74xX1a1xXdxX3xXb6xXdxX4cxX1cxX3xX38xXdxX1exX18xX3xXexX1xX1cxX21fxX18xX3xX5xX3b0xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xXbbxX3xX7xX897xX3xX4xX10bxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX7axX3xXexXdxX35xX1cxX3xXexX1xXa1xX3xX4xX10bxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX7axX3xXexX1xX46xXbbxX18xX19xX3xX74xX23xXdxX3xX15fxX3xX6fxX87xX4xX1xX3xX4fxX167xX3xXb6xX6xX18xX19xX3xX1xX17xX23xXexX3xXb6xX536xX18xX19xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX16xXdxX35xX18xX3xX7xX8axX18xX3xX8dxX1cxX8fxXexX7axX3xX38xXdxX18xX1xX3xX6fxX17xX6xX18xX1xX7axX3xX18xX111xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX73xX18xX19xX3xX5xX144xX4xX3xX4xX23xX18xX1xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX16xX3bdxX18xX3xXexX1xX87xX3xXexX16xX46xX233xX18xX19xXc0xX3xX72xX111xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX8fxXexX3xX5xX46xX3b0xX18xX19xX3xX19xXdxX2fxX17xX3xX6fxX167xX4xX3xXexX17xX29xX18xX3xX6fxXdxX1exX18xX3xX4fxX29xX3xX19xXdxX50xX3xX4fxX50xX18xX19xX3xXexX1xX29xX18xX1xX3xXexX40fxX4xX1xX3xX19xXdxX2fxX17xX3xX6fxX167xX4xX3xX74xc3bbxXdxX3xX18xX1xX1a1xX18xXc0xX3xX72xX111xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX8fxXexX3xX5xX46xX3b0xX18xX19xX3xX38xX1xX2fxX74xX7axX3xX4xX1xX50xX6xX3xX4bxX1exX18xX1xX3xX4fxX29xX3xX4xX1xX73xX74xX3xX7xXf0xX4xX3xX7xX748xX4xX3xX38xX1xXbe0xX10xX3xX4xX1xX17xX3xX72xX1xX111xX18xX3xX6fxX111xX18xXc0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a1xX17xX6fxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX15fxX6xX5xXdxX19xX18xX2a0xX3xX16xXdxX19xX1xXexXe7xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3a1xX29xXdxX3xX4fxX29xX3xX8axX18xX1xX2a0xX3xc7ecxX1cxX111xX18xX3xX1bxXe1xX18xX19xX0xX54xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX54xXbxX12