Hơn 100 người di cư trái phép tại Libya tự nguyện hồi hương
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ngày 5/2 cho biết hơn 100 người Niger nhập cư trái phép tại Libya đã tự nguyện về nước.
a32dxf5bbxbfb1x134efx14ff9x11e0axc0b6xf4dfxf8f5xX7x111d8x14bf7xc3bdxb08ex14234xa9a7xX5x12e1cxXax111d9x12cfex1466fx14e45xX3xX2x118d2xX18xX3xX15x13929xb9f2x11860xXdxX3xefddxXdxX3xX4xX1dxX3xXex11e19x10973xXdxX3xXbxX1xc739xXbxX3xXexf905xXdxX3xc197xXdxe7d3x1484axX6xX3xXex10e6axX3xX15xX1cxe8e7xX38x10739xX15xX3xX1x1417fxXdxX3xX1xX1dxX14xX15xX1cxX0x12ce5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX21xXaxX12xXcxef2fxX3xX4xX1xec40xX4xX3xca98xXdxX3xX4xX1dxX3xe0dbxX40x12460xX4xX3xXex1305axX3xc375xf7cax10ae3x1360cx133e6xX3xX15xX1cxf059xX38xX3xaa69xX4fxbe7axX3xX4xX1x13028xX3xX37xXdxX78xXexX3xX1xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xcca4xXdxX1cxX10xX28xX3xX15xX1x14f67xXbxX3xX4xX1dxX3xXexX28xX29xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xXexX32xXdxX3xX35xXdxX37xX38xX6xX3xc35dx11985xX3xXexX3cxX3xX15xX1cxX40xX38xX42xX15xX3xe8e8x1305cxX3xX15xX1dxe82exX4x108c0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx119e5xX8bxX21xX38xXaxX12xX0xXdxcdc4xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXeexX7xefa6xXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX3xX4xX1dxX3xXexX28xX29xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xXexX32xXdxX3xX35xXdxX37xX38xX6xX3xXexX3cxX3xX15xX1cxX40xX38xX42xX15xX3xX1xX46xXdxX3xX1xX1dxX14xX15xX1cxX3xX1xd449xX15xX1xX3x11624xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXd6xX37xX6xX8bxXexX1xX6xX15xX1xX1xX8bxX6xXd6xXcfxX15xX4fxX15xX10x10505xX7xX4fxX87xX18xX18xX85xX4fxX2xfdbexX175xX21x14805xX2xX85xX178xX2xX178xX85xXexc686xX175xd396xX180xX5xX2xXd6x102f6xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX3xX4xX1dxX3xXexX28xX29xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xXexX32xXdxX3xX35xXdxX37xX38xX6xX3xXexX3cxX3xX15xX1cxX40xX38xX42xX15xX3xX1xX46xXdxX3xX1xX1dxX14xX15xX1cxXaxX3xX21xX6xXexX6xXfbxXbxX1xX8bxXexX8bxXfbxX8bxX28xXdxX1cxXdxX15xX6xX5xXfbxX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xb276xX4fxX4fxX4xX21xX15xXdxXeexX1cxXd6xXcfxXdxX10xXexX15xX6xXeexXbxX5xX40xX7xXd6xXcfxX15xX4fxXexX180xX87xX18xX4fxX40xXbxX5xX8bxX6xX21xX10xX21xX4fxXbxX4xc4b4xX8bxX4fxX87xX18xX87xX18x14a32xX18xX87xX21cxX18xX180xX4fxXexXexb5b7xXcfxX15xX21cxX18xX180xX18xX87xX21cxXdxX8bxXeexXd6xX187xXbxX1cxXaxX3xX4fxX12xXa0xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX3xX4xX1dxX3xX37x12232xXexX3xX1x11563xXbxX3xXbxX1xX29xXbxX3xXexXa8xXbxX3xXexX28xX40xX15xX1cxX3xXexX32xXdxX3xXeex11458xXexX3xXexX28xX32xXdxX3xXexX32xXeexX3xXexX1xX1exXdxX3x1246exX3xXcxX28xXdxXbxX8bxX5xXdxd68cxX3xX35xXdxX37xX38xX6xXd6xX3xX7axccdaxX15xX1xX1ecxX3xdca7x12cfcxdcb6xX4fxXcxXcx13e1fxb494xXa0xX7exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX8bxX21xX38xXaxX12xXcxX1xX10xX8bxX3xX7bxX7cxX7dxX27bxX3xXexX65xX15xX1cxX3xX4xX261xX15xX1cxX3xX4x1027exX3xX2xX2xX180xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX3xX4xX1dxX3xXa0xXdxX1cxX10xX28xX3xXc2xXc3xX3xXcfxXd0xX3xXexXd4xXdxX3xXexX1x13e90xX3xXc2xdd5axX3xXa0xXdxX6xXeexX10xX38xX3xX4xX2e2xX6xX3xX15xX1dxXd4xX4xX3xX15xX82xX38xX3xX37x13a56xX15xX1cxX3xX4xX1xX40xX38xX78xX15xX3xX37xX6xX38xX3xXexX1xX40xfe71xX3xX37xX6xX8bxX3xXcfxXd4xXdxX3xX7xX3cxX3xX1xfd3fxX3xXexX28xX24axX3xX4xX2e2xX6xX3xX7bxX7cxX7dxX3xX272xX3xX35xXdxX37xX38xX6xXd6xX3xX7bxX7cxX7dxX3xX4xX1xX8bxX3xX37xXdxX78xXexX3xXc2xX261xXdxX3xX15xX1cxe9dbxX3xX15xX1x12d98xX15xX3xXcfxXdxX30exX15xX3xX4xX2e2xX6xX3xXexX65xX3xX4xX1xX69xX4xX3xX15xX82xX38xX3xXexX32xXdxX3xX35xX38xX37xXdxX6xX3xXc2xXc3xX3xX1xX31cxX3xXexX28xX24axX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX3xX4xX1dxX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxX42xX15xX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX2e2xX3xXex12171xX4xX3xXc2xdd69xX15xX1cxX3xcdc2xb93fxX27bxX3xXexX28xX24axX3xX1cxXdx13abdxXbxX3xX38xX3xXexX78xX3xX4xX346xX15xX1cxX3xX15xX1xX1dxX3xX1xX31cxX3xXexX28xX24axX3xXcfxXdxX42xX4xX3xX4xX1xX40xX38xX30exX15xX3xX4xX1xX272xXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX8bxX21xX38xXaxX12xX7bxX7cxX7dxX3xXc2xX6xX15xX1cxX3xXexX28xXdxc1f0xX15xX3xX39dxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX1dxX14xX15xX1cxX3xXexX28xX147xX15xX1xX3xX13xX46xXdxX3xX1xX1dxX14xX15xX1cxX3xX15xX1xX34axX15xX3xXc2xX32xX8bxX3xXexX3cxX3xX15xX1cxX40xX38xX42xX15xX3xX7axX291xX13x105e1xX7exX27bxX3xXexX1xX10xX8bxX3xXc2xX2bexX3xX37xX74xX3xXexX28xb329xX3xXc2xX1dxX6xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX3xX4xX1dxX3xXexX28xX29xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xXc2xX6xX15xX1cxX3xXeex1233dxX4xX3xX39dx11e42xXexX3xXexX32xXdxX3xX35xX38xX37xXdxX6xX3xXcfxXd0xX3xX15xX1dxXd4xX4xXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX8bxX21xX38xXaxX12xXcxX1xX10xX8bxX3xX1dxXd4xX4xX3xXexX436xX15xX1xX3xX4xX2e2xX6xX3xX7bxX7cxX7dxX27bxX3xX1xX14xX15xX3xX180xX85xX18xXd6xX18xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX3xX4xX1dxX3xXexX28xX29xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xX1xXdxX42xX15xX3xXc2xX6xX15xX1cxX3xX272xX3xX35xX38xX37xXdxX6xX27bxX3xXcfxXd4xXdxX3xX39dxX1xX8bxX14bxX15xX1cxX3xX180xXd6xX18xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xXexX28xX8bxX15xX1cxX3xX7xX74xX3xX15xX82xX38xX3xXc2xX6xX15xX1cxX3xX37xd70dxX3xX1cxXdxf54fxX3xXexX32xXdxX3xX4xX29xX4xX3xXexX28xX32xXdxX3xXexXa8xXbxX3xXexX28xX40xX15xX1cxXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX8bxX21xX38xXaxX12xX13xX82xX15xX1cxX3xX15xX1cxX1xX147xX15xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX3xX4xX1dxX3xXexX28xX29xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX27bxX3xX4xX1xX2e2xX3xX38xX78xX40xX3xX5xX82xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX4xX1xX34axX40xX3xX28cxX1xXdxX27bxX3xXc2xXc3xX3xXexX147xXeexX3xX4xX29xX4xX1xX3xXcfxX1dxX24axXexX3x146dfxX4fcxX6xX3xXcxX28xX40xX15xX1cxX3xX13xX14bxXdxX3xXc2xX78xX15xX3xX4xX1xX34axX40xX3x1236exX40xX3xX72xX40xX6xX3xX4x152aaxX6xX3xX15xX1cx11a98xX3xX35xXdxX37xX38xX6xX3xX27bxX3xX37xX246xXexX3xX4xX1xX246xXbxX3xX7xX3cxX3xX37xX246xXexX3xX65xX15xX3xXcfxX82xX3xXeexX246xXexX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX272xX3xX72xX40xX74xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xXe6xX458xX4xX3xX28cxX1xXdxX3xX15xX82xX38xX3xX39dxX3f0xX3xXexea40xX3xX39dxX1xXdxX3xX4xX1xX78xX3xXc2xX261xX3xX4xX2e2xX6xX3xX15xX1xX82xX3xX5xXc3xX15xX1xX3xXc2xX32xX8bxX3xX7dxX40xX6xXeexXeexX6xX28xX3x13a0axX6xX21xX21xX6xX215xXdxX3xX37xX4fcxX3xX5xXa8xXexX3xXc2xX65xX3xX15xX399xXeexX3xX87xX18xX2xX2xXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX8bxX21xX38xXaxX12x13703xX29xX4xX3xXexX28xX32xXdxX3xXexXa8xXbxX3xXexX28xX40xX15xX1cxX3xX272xX3xX35xXdxX37xX38xX6xX3xX1xXdxX42xX15xX3xXc2xX6xX15xX1cxX3xX72xX40xX29xX3xXexX14bxXdxX27bxX3xXcfxXd4xXdxX3xX1xX82xX15xX1cxX3xX15xX1cxX1xX147xX15xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX3xX4xX1dxX3xXc2xX1dxX24axX4xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX14xX3xX72xX40xX6xX15xX3xX4xX1xX69xX4xX3xX15xX399xX15xX1cxX3xX35xXdxX37xX38xX6xX3xXcfxX82xX3xX72xX40xX74xX4xX3xXexX78xX3xX1cxXdxX14bxXdxX3xX4xX69xX40xX3xXexX28xX30exX15xX3xX37xXdxX3f0xX15xXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX8bxX21xX38xXaxX12xX63dxX29xX4xX3xXexX65xX3xX4xX1xX69xX4xX3xX72xX40xX74xX4xX3xXexX78xX3xXc2xX6xX15xX1cxX3xX39dxX30exX40xX3xX1cxb6efxXdxX3xXc2xX2bexX15xX1cxX3xX4xX59bxX6xX3xX4xX29xX4xX3xXexX28xX32xXdxX3xX15xX82xX38xX3xX21xX8bxX3xXexX147xX15xX1xX3xXexX28xX32xX15xX1cxX3xXexX1xXdxX78xX40xX3xX15xX1cxX1xXdxX30exXeexX3xXexX28xX6f8xX15xX1cxX3xX4xX29xX4xX3xXc2xXdxXd0xX40xX3xX39dxXdxX42xX15xX3xX4xX14xX3xX37xX14bxX15xX3xX4xX1xX8bxX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX3xX4xX1dxXd6xX4fxXd6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axX40xXexX1xX8bxX28xXaxX12xX7axXcxXcxX290xX291xXa0xX4fxX291xXdxX10xXexX15xX6xXeexd68bxX7exX0xX4fxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)