UAE tổ chức lễ đếm ngược một năm tới World Expo 2020 tại Dubai
Vào đúng 20 giờ 20 phút ngày 20/10, chính quyền Dubai - một trong số 7 tiểu vương quốc thuộc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất ( UAE ) - đã tổ chức lễ đếm ngược một năm tới thời điểm thành phố này đăng cai World Expo (Triển lãm thế giới) 2020, với pháo hoa rực sáng trên bầu trời và một buổi hòa nhạc ngay dưới chân Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới.
d852x17651x19036x1075dx17dc7x105ecx146a0x1309ex1125exX7x170bax16298x108aexebf1x13753x12bedxX5x1218dxXax12c89x15391x1469ax13f29xX3xXexf59exX3xX4xX1x15ccdxX4xX3xX5x124a4xX3x15838x102cdxdef7xX3x17c77x12377x15c7cx16a2bxX4xX3xX24x1019axXexX3xX26x10a81xX24xX3xXexff20xXdxX3x14c33x12e14x15306xX5xf86dxX3xX15x17e11xXbxX39xX3x185f2x18131xX43xX44xX3xXex14346xXdxX3x11ac3x16fd9xe19fxX6xXdxX0x16f5axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx157c2xX10xX6xX3cxXaxX12x1263fxea79xX39xX3xX22xe6eaxX26xX27xX3xX43xX44xX3xX27xXdx1069bxX3xX43xX44xX3xXbxX1xX6cxXexX3xX26xX27xX68x15f6cxX3xX43xX44xX52xX2xX44x12f0bxX3xX4xX1xf5dcxX26xX1xX3xf0d0xX4dxX82xe08dxX26xX3xX4cxX4dxX4exX6xXdxX3x17effxX3xX24xX2dxXexX3xXexX3axX39xX26xX27xX3xX7x19090xX3xebb2xX3xXexXdxe2b7xX4dxX3x1018fxX28xeafbxX26xX27xX3xX91xX4dxXaaxX4xX3xXexX1xX4dxX2dxX4xX3x118c4x18a4bxX4xX3xXexXdxXb0xX4dxX3xXb3xX28xXb5xX26xX27xX3xX91xX4dxXaaxX4xX3xX14xX3axX6xX4exX3xXexX1xXaaxX26xX27xX3xX26xX1x17433xXexX3x17771xX3xX13xX14xX15xX3x12847xX3xX9dxX3xX22x17fe9xX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX5xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX4xX3xX24xX2dxXexX3xX26xX31xX24xX3xXexX35xXdxX3xXexX1xX75xXdxX3xX22xXdxXb0xX24xX3xXexX1xX68xX26xX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX26xX68xX82xX3xX22xX31xX26xX27xX3xX4xX6xXdxX3xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xXe8xXcxX3axXdxXb0xX26xX3xX5xXf3xX24xX3xXexX1xX23xX3xX27xXdxX35xXdxXeexX3xX43xX44xX43xX44xX89xX3xXb3xX35xXdxX3xXbxX1xXc5xX39xX3xX1xX39xX6xX3xX3ax11462xX4xX3xX7xXc5xX26xX27xX3xXexX3ax1387axX26xX3xX4ex1308fxX4dxX3xXexX3axX75xXdxX3xXb3xX68xX3xX24xX2dxXexX3xX4exX4dxX18xXdxX3xX1xf3abxX6xX3xX26xX1xX49xX4xX3xX26xX27xX6xX82xX3xX3cxX28xX35xXdxX3xX4xX1x18700xX26xX3x18565xX4dxX3axf0d4xX3xff06xX1xX6xX5xXdx12273xX6xX3xX9dxX3xXexX18exX6xX3xX26xX1xX68xX3xX4xX6xX39xX3xX26xX1xXe5xXexX3xXexX1xX23xX3xX27xXdxX35xXdx115b7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxX39xX26xXaxX12xX0xXdxX24xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX24xX7xX9dxXbxX1xX39xXexX39xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX3cxXdxX7xXbxX5xX6xX82xe384xX3xX4exX5xX39xX4xf933xdf08xX3xX24xX6xX3axX27xXdxX26xX9dxX5xX10xX1afxXexX20bxX3xX6xX4dxXexX39xX212xX3xX24xX6xX3axX27xXdxX26xX9dxX3axXdxX27xX1xXexX20bxX3xX6xX4dxXexX39xX212xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX5xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX4xX3xX24xX2dxXexX3xX26xX31xX24xX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xX43xX44xX43xX44xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX6xXdxX3xX1x163ecxX26xX1xX3x11f9dxX26xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX52xX52xXdxX1cdxX4exX6xX39xXexX1xX6xX26xX1xX1xX39xX6xX1cdxXb3xX26xX52xX26xX10x17408xX7xX52xX2x15417x186f8xX43xX52xX2xXacxd967xX3cxX2xX2x14c6cxX2b6x15e4dxX2b6xX2b2xXexX43xX43xX2b2xX2adxX5xX2xX1cdxX1a8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX5xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX4xX3xX24xX2dxXexX3xX26xX31xX24xX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xX43xX44xX43xX44xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX6xXdxXaxX3xX3cxX6xXexX6xX9dxXbxX1xX39xXexX39xX9dxX39xX3axXdxX27xXdxX26xX6xX5xX9dxX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX20bxX52xX52xX4xX3cxX26xXdxX24xX27xX1cdxXb3xXdxX10xXexX26xX6xX24xXbxX5xX4dxX7xX1cdxXb3xX26xX52xXexX2b8xX43xX44xX52xX4dxXbxX5xX39xX6xX3cxX10xX3cxX52xX1a8xX6xXexX24xXexX4exX52xX43xX44xX2xX2acx10478xX2xX44xX35dxX43xX2xX52xX2a8xX39xX3axX5xX3cxX35dxX10xX3fxXbxX39xX1cdxX1a8xXbxX27xXaxX3xX52xX12x176e6xX27xX28xX75xXdxX3xX3cxX1a2xX26xX3xXexX1xX6xX24xX3xX27xXdxXf3xX3xX5xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX4xX3xX24xX2dxXexX3xX26xX31xX24xX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xX43xX44xX43xX44xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX6xXdxX3xX89xX3xX13xX14xX15xX1cdxX3xXe8xX376xX27xX4dxe2e0xX26xX20bxX3x1245dxX4dxX5xX1afxX3xX376xX10xX2a8xX7xXeexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX39xX3cxX82xXaxX12xXcxX3axX39xX26xX27xX3xX4exX68xXdxX3xXbxX1xXc5xXexX3xX4exXdxXb0xX4dxX3xX4ex10212xX26xX27xX3xX4xX287xX3xXexXdxX23xX26xX27xX3xX14xX26xX1xX3xXb3xX68xX3xXexXdxX23xX26xX27xX3xX14xX3axX6xX4exX3xXexX49xXdxX3xX4exX4dxX18xXdxX3xX5xX20xX89xX3xX3cbxXdxXc5xX24xX3xX22xXaaxX4xX3xX22xXdxX94xX4dxX3xX1xX68xX26xX1xX3xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xX43xX44xX43xX44xX89xX3x10964xX10xX10xX24xX3xX14xX5xX9dxX61xX6xX7xX1xXdxX24xX82xX3xX26xX1xXe5xX26xX3xX24xX49xX26xX1xX3xX22xX1a2xX82xX3xX5xX68xX3x17bdfxX4xX1xX28xXb5xX26xX27xX3xXexX3axX283xX26xX1xX3xXb3x10a39xX3xX22xX49xXdxX3xX26xX1xXe5xXexX3xXexX1xX23xX3xX27xXdxX35xXdx124a0xX3xXb3xX68xX3xX5xX68xX3xX7xX16bxX3xX211xXdx16e03xX26xX3xX470xX24x18295xX3xX3axX6xX3xX4xX1x16093xX26xX27xX3xX4xX4dxXaaxXdxX3xX4x170e4xX6xX3xX24xX2dxXexX3xX1xX68xX26xX1xX3xXexX3axX283xX26xX1xX3xX5x14c81xX4xX1xX3xX7x188d4xX492xX3xX1xX28xX35xX26xX27xX3xXexX35xXdxX3xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xX43xX44xX43xX44xX1cdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX39xX3cxX82xXaxX12xX67xX68xX39xX3xXexX1xXc5xX26xX27xX3xX2xX2xX52xX43xX44xX2x13501xX89xX3xX4cxX4dxX4exX6xXdxX3xX22xXf3xX3xXb3xX28xX29xXexX3xX91xX4dxX6xX3xX26xX1xXdxX94xX4dxX3xX1cxX26xX27xX3xX4xX4cdxX3xXb3xXdxX175xX26xX3xX26xX4abxX26xX27xX3xX211x10a80xX3xXex145cdxX3xX4xXc5xX4xX3xX4xX1xX1a2xX4dxX3xX5x12692xX4xX3xX211xX1xXc5xX4xX89xX3xX22xXb0xX3xX27xXdxX68xX26xX1xX3xX91xX4dxX82xX94xX26xX3xX22xX31xX26xX27xX3xX4xX6xXdxX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xX43xX44xX43xX44xX3xX1cdxX3x10667xX1a2xX82xX3xX7x12fd5xX3xX5xX68xX3xXexX3axXdxXb0xX26xX3xX5xXf3xX24xX3xX91xX4dxXaaxX4xX3xXexX23xX3xX22xX179xX4dxX3xXexXdxX175xX26xX3xX22xX28xX29xX4xX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXexX49xXdxX3xX24xX2dxXexX3xX91xX4dxXaaxX4xX3xX27xXdxX6xX3xX14xX3axX6xX4exX3xXexX49xXdxX3xX211xX1xX4dxX3xXb3xX16bxX4xX3xXcxX3axX4dxX26xX27xX3xX586xf0e1xX26xX27xX3xX9dxX3xX9dxX4xX1xX1a2xX4dxX3x130b0xX1xXdxX1cdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX39xX3cxX82xXaxX12x14935xX68xX3xX24xX2dxXexX3xXexX3axX39xX26xX27xX3xX26xX1x115dexX26xX27xX3xX7xX16bxX3xX211xXdxX49fxX26xX3xX91xX4dxXaaxX4xX3xXexX23xX3xX5xX35xX26xX89xX3xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xX1xX2dxXdxX3xXexX54bxX3xX26xX1xXdxX94xX4dxX3xX26xX94xX26xX3xXb3xX31xX26xX3xX1x16ba5xX6xX3xX211xX1xXc5xX4xX3xX26xX1xX6xX4dxX89xX3xX27xXdxX68xX4dxX3xXexX3axX4dxX82xX94xX26xX3xXexX1xXaaxX26xX27xX3xX26xX1xX1a2xX26xX3xXb3xX31xX26xX89xX3xX7xXc5xX26xX27xX3xXexX49xX39xX3xXb3xX68xX3xX1xXdxX49fxX26xX3xX22xX49xXdxX89xX3xX22xX3c7xX26xX27xX3xXexX1xX75xXdxX3xX5xX68xX3xX4xXb5xX3xX1xX2dxXdxX3xXexXaaxXexX3xX22xXb0xX3xX4xXc5xX4xX3xX4exX175xX26xX3xX3fxX6cxX4xX3xXexXdxX23xX26xX3xX1xX39xX49xXexX3xX22xX2dxX26xX27xX3xX211xXdxX26xX1xX3xXexX23xX89xX3xXexX1xX28xXb5xX26xX27xX3xX24xX49xXdxX89xX3xXb3xX31xX26xX3xX1xX64fxX6xX3xXb3xX68xX3xX3cxX4dxX3xX5xX4c8xX4xX1xX1cdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX39xX3cxX82xXaxX12x14d99xfcd9xXdxX3xX211x11752xX3xXexX3axXdxXb0xX26xX3xX5xXf3xX24xX3xX3fxX39xX6xX82xX3xX91xX4dxX6xX26xX1xX3xX26xX1xX615xX26xX27xX3xX4xX1xX4b5xX3xX22xX94xX3xX4xX64fxX3xXexX179xX24xX3xXb3xX64fxX4xX3xXb3xX68xX3xX287xX26xX1xX3xX1xX28xX4a4xX26xX27xX3xX91xX4dxX6xX26xX3xXexX3axeac8xX26xX27xX3xXexX35xXdxX3xXexXdxX23xX26xX3xXexX3axX283xX26xX1xX3xXbxX1xXc5xXexX3xXexX3axXdxXb0xX26xX3xX26xX1xX1a2xX26xX3xX5xX39xX49xXdxX1cdxX3xX67xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xX43xX44xX43xX44xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX6xXdxX89xX3xX4xX1xX4b5xX3xX22xX94xX3xX4xX1xX8dxX26xX1xX3xX5xX68xX3xX470xX1aaxX23xXexX3xX26xXaaxXdxX3xXexX28xX3xX3cxX4dxX82xX89xX3xX1aaxXdxX23xX26xX3xXexX49xX39xX3xXexX28xXb5xX26xX27xX3xX5xX6xXdxX1cdxX492xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX39xX3cxX82xXaxX12xXcxX3axX4dxX26xX27xX3xXexX1a2xX24xX3xXcxX3axXdxXb0xX26xX3xX5xXf3xX24xX3xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xX4cxX4dxX4exX6xXdxX3xX43xX44xX43xX44xX3xXexX3axX287xXdxX3xX3axX2dxX26xX27xX3xXexX3axX175xX26xX3xX3cxXdxX49fxX26xX3xXexX8dxX4xX1xX3xX2adxX50fxX2b2xX1xX6xX89xX3xX27xXe5xXbxX3xX22xX5e1xXdxX3xX7xX39xX3xXb3xX35xXdxX3xX3cxXdxX49fxX26xX3xXexX8dxX4xX1xX3xXexX18xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xX43xX44xX2xX2b6xX3xXexX49xXdxX3xX702xXdxX5xX6xX26xX3xXe8x1072exXexX6xX5xX82xXeexX89xX3xX4xX64fxX3xX211xXdxX26xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xX3fxX1a2xX82xX3xX3cxX16bxX26xX27xX3xX5xX175xX26xX3xXexX35xXdxX3xX50fxX44xX3xXex1864fxX3xX3cxXdxX3axX1xX6xX24xX3xXe8xX2b2xX89xX43xX3xXexX88bxX3xX13xee24xX4cxXeexX1cdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX39xX3cxX82xXaxX12xXc4xX1xX8dxX26xX1xX3xX91xX4dxX82xX94xX26xX3xX4cxX4dxX4exX6xXdxX3xX211xX707xX3xXb3xX74axX26xX27xX3xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xX43xX44xX43xX44xX3xX7xX58bxX3xXexX1xX4dxX3xX1xX6cxXexX3xX2xX2b6xX3xXexX3axXdxX49fxX4dxX3xX3cxX4dxX3xX211xX1xXc5xX4xX1xX3xX22xX23xX26xX3xXb3xX35xXdxX3xXexX3axXdxXb0xX26xX3xX5xXf3xX24xX1cdxX3x1315cxX26xX3xXexX28xX29xX26xX27xX3xX26xX1xXe5xXexX3xX22xXaaxXdxX3xXb3xX35xXdxX3xX211xX1xXc5xX4xX1xX3xXexX1xX6xX24xX3xX91xX4dxX6xX26xX3xX211xX1xXdxX3xXexX35xXdxX3xX22xX1a2xX82xX3xX4xX64fxX3xX5xX58bxX3xX7xX58bxX3xX5xX68xX3xX27xXdxX6xX26xX3xXexX3axX28xX26xX27xX3xX4exX68xX82xX3xX4xX4b5xX6xX3xX26xX28xX35xX4xX3xX4xX1xX4b5xX3xX26xX1xX68xX3xX13xX14xX15xX3xXexX3axX39xX26xX27xX3xX1xX283xX26xX1xX3xX3cxX49xX26xX27xX3xX4xX39xX26xX3xX4xX1xXdxX24xX3xX28xX26xX27xX3xX22xX6xX26xX27xX3xX27xXdxX6xX26xX27xX3xX4xXc5xX26xX1xX3xX4exX6xX82xX3xXb3xX68xX3xX24xX2dxXexX3xX24xXc5xXdxX3xXb3xX18exX24xX3xX22xX28xX29xX4xX3xX4xXe5xX4dxX3xXexX49xX39xX3xXexX53fxX3xX2b2xX44xX44xX3xXexXe5xX26xX3xXexX1xe2ddxXbxX3xX9dxX3xX4exX94xX3xX24xX4abxXexX3xX4xX1xXdxX23xX4dxX3xX50fxX2b8xX44xX3xX22xX2dxX3xX5xX35xX26xX3xX26xX1xXe5xXexX3xXexX1xX23xX3xX27xXdxX35xXdxX1cdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX39xX3cxX82xXaxX12xX38xX39xX3axX5xX3cxX3xX15xX3fxXbxX39xX3xX43xX44xX43xX44xX3xX7xX58bxX3xX4xX1xX8dxX26xX1xX3xXexX1xX1cxX4xX3xX211xX1xX6xXdxX3xX24xX49xX4xX3xXb3xX68xX39xX3xX26xX27xX68xX82xX3xX43xX44xX52xX2xX44xX52xX43xX44xX43xX44xX3xXb3xX68xX3xX211xX9ccxX39xX3xX3cxX68xXdxX3xX22xX23xX26xX3xX26xX27xX68xX82xX3xX2xX44xX52xX2adxX52xX43xX44xX43xX2xX1cdxX3xX61xXdxX49fxX26xX3xX22xXf3xX3xX4xX64fxX3xX211xX1xX39xX287xX26xX27xX3xX43xX44xX44xX3xX91xX4dxXaaxX4xX3xX27xXdxX6xX3xXb3xX68xX3xXb3x14392xX26xX27xX3xX5xXf3xX26xX1xX3xXexX1xX18xX3xXexX3axX175xX26xX3xXexX1xX23xX3xX27xXdxX35xXdxX3xX211xX1x15657xX26xX27xX3xX22xX4c8xX26xX1xX3xXexX1xX6xX24xX3xX3cxX16bxX3xXexX3axXdxXb0xX26xX3xX5xXf3xX24xX3xX26xX68xX82xX1cdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89dxX39xX4dxX3axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX14xX5edxX0xX52xXbxX12