Đầu tư phát triển hạ tầng ngành điện
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục có những dấu ấn tốt, đã đem lại cơ hội đồng thời cũng tạo nên sức ép đối với ngành điện. Trong giai đoạn này, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp và chống quá tải hệ thống truyền tải điện được chú trọng đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. 
45cax541cxd721xb778xc6c5x99cbx74efx10759x713dxX7x91e8xc341x82edx1040dxe06cxdd29xX5x8743xXaxc978xc02ex5ba7xc6cbxX3xXexf461xX3xXbxX1xe4dcxXexX3xXexd371xXdxb5d0x11ab4xX3xX1x8231xX3xXexX14xX23xe488xX3xX23xX2bx5816xX23xX1xX3x8277xXdx91caxX23xX0x105f1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7cfdx11177xff5exfeb7xXaxX12xX0xXdx5e84xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xXexX1xX15xX4fxf7c2xX3xXdxdd12xX10xX23xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxf424xXdxX49xXexX1x10a54xX3xe44cxX2x9d7dxXbxb279x5c50xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX75xX3xb8d1x10073xc364xXbxX7bxX7cxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX38xX38xXdxd43cxX5exX6xX48xXexX1xX6xX23xX1xX1xX48xX6xX96x5347xX23xX38xX23xX10xX70xX7xX38x631bxX79xXabx5511xX38xX2xX87xX77xX49xXabxX2xXaexXabxX86xX86xX79xXexX88xXaex5913xXabxX79xX5xX79xX96xea58xXbxX2bx79d1xX20xX9xX86xXabxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX1xX26xX3xXexX14xX23xX2bxX3xX23xX2bxX2fxX23xX1xX3xX33xXdxX35xX23xXaxX3xX70xXdxX49xXexX1xX9xXaxX77xX2xX79xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX86xX87xX88xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX48xX23xXaxX12xX61x8aa5xX23xX2bxX3xX23xX1x1192exX23xX3xX61xX12exX23xX2bxX3xXexX4axX3xX13xXdxX35xX23xX3xX5xedb6xX4xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xb21cxf679xX6xX3xeaa0xXdxX22xX4fxX3xXexX20xX6xX3xXexX20xX26xX4fxX3xX5exXdx9a9bxX23xX3xX1cxXbxX96xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX10xX6xX49xXaxX12xXcxX20xX48xX23xX2bxX3xX23xX1x7e13xX23xX2bxX3xX23xbf2bxX4fxX3xX2bxX14xX23xX3xX33xX134xX4axbcb3xX3xXexX18axX23xX2bxX3xXexX20xX18xcc34xX23xX2bxX3xX152xXdxX23xX1xX3xXexX162xX3xXexX20xe963xX23xX3xX33xc045xX6xX3xX5exX2fxX23xX3xXexfc6dxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX14exX14fxX6xX3xX5xXdxX1acxX23xX3xXex9171xX4xX3xX4xX14fxX3xX23xX1xX185xX23xX2bxX3xX49x8faexX15xX3xX1d9xX23xX3xXexc555xXexX194xX3xX33xac87xX3xX33xX10xX4fxX3xX5xX26xXdxX3xX4xd26cxX3xX1x93a0xXdxX3xX33xa21bxX23xX2bxX3xXexX1x574axXdxX3xX4x7115xX23xX2bxX3xXexX26xX48xX3xX23xX1acxX23xX3xX7x9b43xX4xX3x115fexXbxX3xX33xX1e0xXdxX3xXa3x8d20xXdxX3xX23xX2bxX2fxX23xX1xX3xX33xXdxX35xX23xX96xX3xXcxX20xX48xX23xX2bxX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX33xX48xX26xX23xX3xX23xX2fxX4axX194xX3xXa3xXdxX35xX4xX3xX33xX14xX15xX3xXexX18xX3xX4x117e8xXdxX3xXexX26xX48xX194xX3xX23xX134xX23xX2bxX3xX4xX1d9xXbxX3xXa3xX2fxX3xX4xX1xX1e0xX23xX2bxX3x8424xX15xX1cxX3xXexX24axXdxX3xX1xX35xX3xXexX1xX1e0xX23xX2bxX3xXexX20xX15xX4axbb9fxX23xX3xXexX24axXdxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX33xX18xf73dxX4xX3xX4xX1x809dxX3xXexX20xca62xX23xX2bxX3xX33xX1f7xX23xX2bxX3xX5exX1f3xX3xXexX20xX1acxX23xX3xXbxX1xX26xX4fxX3xXa3xXdxX3xXexX48xX2fxX23xX3xXexX1b8xX23xX1xX96xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX48xX49xX4axXaxX12xX13xX162xX23xX3xX23xX6xX4axX194xX3xX1xX35xX3xXexX1xX1e0xX23xX2bxX3xX5xX18xX219xXdxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX33xX18xX287xX4xX3xX264xX15xX6xX23xX3xXexX134xX4fxX3xX33xX14xX15xX3xXexX18xX194xX3xX23xX134xX23xX2bxX3xX4xX1d9xXbxX3xX2bxX1f7xX4fxX75xX3xX86xX88xX2xX194xX77xX3xX152xX4fxX3xX33xX18xX1fdxX23xX2bxX3xX49xX134xX4axX3xXabxXabxX79xX152x9b23xX7cxX3xa8e0xX3xXexX20xX26xX4fxX3xX5exXdxX162xX23xX3xX1cxXbxX3xXabxXabxX79xX152xX31fxX3xXa3xX219xXdxX3xXex6197xX23xX2bxX3xX4xX12exX23xX2bxX3xX7xX15xX1d9xXexX3xX2xX96xX77xXabxXbexX3xb635xX31fxda45xX7cxX3xX77xX77xX88xX194xX87xX3xX152xX4fxX3xX33xX18xX1fdxX23xX2bxX3xX49xX134xX4axX3xX2xX2xX79xX152xX31fxX7cxX3xXabxX77xX3xXexX20xX26xX4fxX3xX5exXdxX162xX23xX3xX1cxXbxX3xX2xX2xX79xX152xX31fxX3xXa3xX219xXdxX3xXexX33cxX23xX2bxX3xX4xX12exX23xX2bxX3xX7xX15xX1d9xXexX3xX2xX96xX88xX86xX88xX194xX86xX3xX350xX31fxX352xX7cxX3xX86xX88xX3xXexX20xX26xX4fxX3xX5exXdxX162xX23xX3xX1cxXbxX3xXexX20xX15xX23xX2bxX3xX2bxXdxX6xX23xX3xXa3xX219xXdxX3xXexX33cxX23xX2bxX3xX4xX12exX23xX2bxX3xX7xX15xX1d9xXexX3xXabxX88xX2xX3xX350xX31fxX352xX7cxX3xX77xX96xX77xXabxX87xX194xXaexX86xX3xX152xX4fxX3xX33xX18xX1fdxX23xX2bxX3xX49xX134xX4axX3xXexX20xX15xX23xX2bxX3xX1cxXbxX3xXa3xX2fxX3xX87xX96xX77xX322xX77xX3xXexX20xX26xX4fxX3xX5exXdxX162xX23xX3xX1cxXbxX3xXbxX1xX134xX23xX3xXbxX1xX1e0xXdxX3xXa3xX219xXdxX3xXexX33cxX23xX2bxX3xX4xX12exX23xX2bxX3xX7xX15xX1d9xXexX3xXabxX96xX86xXbexX88xX3xX350xX31fxX352xX7cxX3xX2xXabxX96xX88xXbexX88xX194xXbexX3xX152xX4fxX3xX33xX18xX1fdxX23xX2bxX3xX49xX134xX4axX3xX1xX26xX3xX1cxXbxX96xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX48xX49xX4axXaxX12xX47xX1acxX23xX3xX4xX26xX23xX1xX3xXa3xXdxX35xX4xX3xX33xX14xX15xX3xXexX18xX3xX23xX134xX23xX2bxX3xX4xX1d9xXbxX3xX1xX35xX3xXexX1xX1e0xX23xX2bxX3xXexX20xX15xX4axX279xX23xX3xXexX24axXdxX3xX33xXdxX35xX23xX194xX3xXa3xXdxX35xX4xX3xXexX1xX15xX3xX1xX28cxXexX194xX3xX152xX1acxX15xX3xX2bxX290xXdxX3xX33xX14xX15xX3xXexX18xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX12exX23xX2bxX3xXexX20x618cxX23xX1xX3xX4xX15xX23xX2bxX3xX4xX1d9xXbxX3xX33xXdxX35xX23xX3xXexX20xX1acxX23xX3xX33xX1b0xX6xX3xX5exX2fxX23xX3xX33xX18xX287xX4xX3xX264xX15xX6xX23xX3xXexX134xX4fxX96xX3x4c88xXdxX6xXdxX3xX33xX48xX26xX23xX3xXabxX79xX2xX77xe49axXabxX79xXabxX79xX194xX3xXexX1b8xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX14exX14fxX6xX3xX33xX1e5xX3xXa3xX2fxX3xX33xX6xX23xX2bxX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX152xX1xX6xXdxX3xX2xX79xX3xX49xX145xX3xX1cxX23xX3xX4xX1d9xXbxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX4xX14fxX3xX264xX15xX4axX3xX4fxX12exX3xX5xX219xX23xX194xX3xXa3xX219xXdxX3xXexX33cxX23xX2bxX3xXa3xX1e0xX23xX3xXexX1xX145xX4xX3xX1xXdxX35xX23xX3xX322xXbexX96xX87xX2xX77xX3xXex6186xX3xX33xX1f7xX23xX2bxX96xX3xX350xX1f3xXexX3xX7xX1e0xX3xX49xX145xX3xX1cxX23xX3xX4xX15xX23xX2bxX3xX4xX1d9xXbxX3xX23xX2bxX15xX1f7xX23xX3xX33xXdxX35xX23xX3xX33xX1e5xX3xX1xX4caxX23xX1xX3xXexX1xX2fxX23xX1xX194xX3xX23xX1xX18xX75xX3xce35xX1xX2fxX3xX4fxX1cxX4axX3xXcxX1xe5fdxX4axX3xX33xXdxX35xX23xX3xX47xX1cxX3xXcxX1xX18xX219xX4xX3xX2xX194xX3xXabxX194xX3xX5afxX1xX2fxX3xX4fxX1cxX4axX3xXcxX1xX5b9xX4axX3xX33xXdxX35xX23xX3xX61xe3e6xX4fxX3xXcxX1xX5b9xX4axX3xX2xX194xX3xX5afxX1xX2fxX3xX4fxX1cxX4axX3xXcxX1xX5b9xX4axX3xX33xXdxX35xX23xX3xXcxX20xX15xX23xX2bxX3x10151xX1f0xX23xX194xX3xX5afxX1xX2fxX3xX4fxX1cxX4axX3xX13xXdxX35xX23xX3xX350x8ce4xXexX3xXexX20xX1fdxXdxX3x91b0xX1acxX23xX3xXcxX1xX1cxXdxX194xX3xX23xX134xX23xX2bxX3xXexX33cxX23xX2bxX3xX7xX1e0xX3xX49xX145xX3xX1cxX23xX3xX33xXdxX35xX23xX3xXexX20xX1acxX23xX3xX33xX1b0xX6xX3xX5exX2fxX23xX3xX5xX1acxX23xX3xX2xXbexX3xX49xX145xX3xX1cxX23xX194xX3xXa3xX219xXdxX3xXexX33cxX23xX2bxX3xX4xX12exX23xX2bxX3xX7xX15xX1d9xXexX3xX2xX96xXabxX87xXbexX3xX350xc8cfxX96xX3xXcxX20xX48xX23xX2bxX3xX33xX14fxX194xX3xX4xX14fxX3xX2xX79xX3xX23xX1xX2fxX3xX4fxX1cxX4axX3xXexX1xX5b9xX4axX3xX33xXdxX35xX23xX194xX3xXa3x5ec5xX23xX3xX1xX2fxX23xX1xX3xXa3xX219xXdxX3xX4xX12exX23xX2bxX3xX7xX15xX1d9xXexX3xXbexX88xX87xX194xX322xX3xX350xX678xX7cxX3xX2xX3xX23xX1xX2fxX3xX4fxX1cxX4axX3xX23xX1xXdxX35xXexX3xX33xXdxX35xX23xX3xX1xX48xX26xXexX3xX33xX1f3xX23xX2bxX3xXa3xX219xXdxX3xX4xX12exX23xX2bxX3xX7xX15xX1d9xXexX3xX77xX79xX79xX3xX350xX678xX7cxX3xX2xX3xX23xX1xX2fxX3xX4fxX1cxX4axX3xX33xXdxX35xX23xX3xX4fxX619xXexX3xXexX20xX1fdxXdxX3xX4xX12exX23xX2bxX3xX7xX15xX1d9xXexX3xX86xX79xX3xX350xX678xX3xXa3xX2fxX3xX86xX3xX23xX1xX2fxX3xX4fxX1cxX4axX3xX33xXdxX35xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX152xX1xX1e0xXdxX194xX3xX4xX12exX23xX2bxX3xX7xX15xX1d9xXexX3xX322xX87xX194xX87xX3xX350xX678xX96xX3xXcxX4caxX23xX1xX3xX1xX4caxX23xX1xX3xX4xX1d9xXbxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX4xX1f0xX3xX5exX24axX23xX3xX33cxX23xX3xX33xX1b0xX23xX1xX194xX3xX5exX24axX48xX3xX33xX24axX4fxX3xX33xX5b9xX3xX33xXdxX279xX15xX3xX152xXdxX35xX23xX3xXbxX1xX1ccxX4xX3xXa3xX1ccxX3xX4xX1xX48xX3xX7xX24axX23xX3xX7bxX15xX1d9xXexX3xXa3xX2fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX48xX26xXexX3xX4xX5b9xX6xX3xX5afxX1xX134xX23xX3xX49xX134xX23xX194xX3xX33xX1cxXbxX3xX20exX23xX2bxX3xX33xX18xX287xX4xX3xX23xX1xX15xX3xX4xX14xX15xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX152xXdxX23xX1xX3xXexX162xX3xX506xX3xX7bxX1e5xX3xX1xX1f3xXdxX96xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX48xX49xX4axXaxX12xX61xX12exX23xX2bxX3xXexX4axX3xX13xXdxX35xX23xX3xX5xX145xX4xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX14exX14fxX6xX3xX1xXdxX35xX23xX3xX33xX6xX23xX2bxX3xX264xX15xX24axX23xX3xX5x9dc9xX3xXa3xX2fxX3xXa3xX69fxX23xX3xX1xX2fxX23xX1xX3xX1xX1f0xX23xX3xXbexXabxX2xX96xX79xX79xX79xX3xX152xX4fxX3xX33xX18xX1fdxX23xX2bxX3xX49xX134xX4axX3xX2xX2xX79xX152xX31fxX194xX3xX77xX96xX322xXaexX77xX3xX152xX4fxX3xX33xX18xX1fdxX23xX2bxX3xX49xX134xX4axX3xXexX20xX15xX23xX2bxX3xXexX1xX162xX194xX3xX2xXabxX96xXaexX88xX79xX3xX152xX4fxX3xX33xX18xX1fdxX23xX2bxX3xX49xX134xX4axX3xX79xX194xX322xX152xX31fxX194xX3xXbexX87xX3xXexX20xX26xX4fxX3xX5exXdxX162xX23xX3xX1cxXbxX3xXexX20xX15xX23xX2bxX3xX2bxXdxX6xX23xX194xX3xX87xX96xX86xX2xX86xX3xXexX20xX26xX4fxX3xX5exXdxX162xX23xX3xX1cxXbxX3xXbxX1xX134xX23xX3xXbxX1xX1e0xXdxX96xX3xX13xX22xX3xX5exX24axX48xX3xX33xX24axX4fxX3xX23xX1xX15xX3xX4xX14xX15xX3xX33xXdxX35xX23xX3xX4xX1xX48xX3xX7xX24axX23xX3xX7bxX15xX1d9xXexX3xXa3xX2fxX3xXexXdxX1acxX15xX3xX49x976axX23xX2bxX194xX3xX33xX1f0xX23xX3xXa3xX1b0xX3xX152xX1xX12exX23xX2bxX3xX23xX2bxbae2xX23xX2bxX3xX23xX2bxX1xXdxX1acxX23xX3xX4xX20exX15xX194xX3xX33xX14xX15xX3xXexX18xX3xX4xX1cxX4xX3xX49xX145xX3xX1cxX23xX3xX23xX1xcad9xX4fxX3xX23xX134xX23xX2bxX3xX4xX6xX48xX3xX152xX1xX24axX3xX23xX18axX23xX2bxX3xX4xX15xX23xX2bxX3xX20exX23xX2bxX3xX33xXdxX35xX23xX194xX3xX1xX26xX23xX3xX4xX1xX162xX3xX7xX145xX3xX4xX1e0xX194xX3xXbxX1xX1ccxX4xX3xXa3xX1ccxX3xX152xX1b0xXbxX3xXexX1xX1fdxXdxX3xX23xX1xX15xX3xX4xX14xX15xX3xX33xXdxX35xX23xX3xX23xX2bxX2fxX4axX3xX4xX2fxX23xX2bxX3xXexX18axX23xX2bxX3xXexX20xX1acxX23xX3xX33xX1b0xX6xX3xX5exX2fxX23xX96xX3xXcxX20xX48xX23xX2bxX3xXbexX3xX23xX18axX4fxX3xXexX20xX19exX3xX5xX26xXdxX3xX33xX134xX4axX194xX3xX4xX12exX23xX2bxX3xXexX4axX3xX33xX1e5xX3xX49xX2fxX23xX1xX3xX2bxX14xX23xX3xX2xXaexX96xX77xX79xX79xX3xXexX572xX3xX33xX1f7xX23xX2bxX3xX33xX22xX3xX23xX134xX23xX2bxX3xX4xX1d9xXbxX3xX1xX35xX3xXexX1xX1e0xX23xX2bxX3xX5xX18xX219xXdxX3xX33xXdxX35xX23xX3xXexX20xX1acxX23xX3xX33xX1b0xX6xX3xX5exX2fxX23xX3xXexX1b8xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX14exX14fxX6xX96xX3xX13xX162xX23xX3xX1xX162xXexX3xX23xX18axX4fxX3xXabxX79xX2xX88xX194xX3xX2xX79xX79x61c3xX3xX7bxX1e5xX194xX3xXbxX1xX18xX1fdxX23xX2bxX194xX3xXexX1xX1b0xX3xXexX20xX1d9xX23xX3xX4xX5b9xX6xX3xXexX1b8xX23xX1xX3xX4xX14fxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX5xX18xX219xXdxX3xX264xX15xX1e0xX4xX3xX2bxXdxX6xX7cxX3xX88xX88xX194xXbexXaexXa26xX3xX7xX1e0xX3xX1xX1f3xX3xX49xX134xX23xX3xXexX20xX48xX23xX2bxX3xXexX1b8xX23xX1xX3xX4xX14fxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX5xX18xX219xXdxX3xX264xX15xX1e0xX4xX3xX2bxXdxX6xX96xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX48xX49xX4axXaxX12xX5afxX1xX92bxX4fxX3xX5exX24axX48xX3xX33xX24axX4fxX3xX4xX15xX23xX2bxX3xX4xX1d9xXbxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX33cxX23xX3xX33xX1b0xX23xX1xX194xX3xX5exX1acxX23xX3xX4xX26xX23xX1xX3xX4xX12exX23xX2bxX3xXexX1cxX4xX3xX33xX14xX15xX3xXexX18xX3xX23xX134xX23xX2bxX3xX4xX1d9xXbxX194xX3xX4xX24axXdxX3xXexX26xX48xX3xX5xX18xX219xXdxX3xX33xXdxX35xX23xX194xX3xX33xX1f0xX23xX3xXa3xX1b0xX3xX33xX1e5xX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX152xX1xX6xXdxX3xX1cxXbxX3xX49xX1ccxX23xX2bxX3xX23xX1xXdxX279xX15xX3xX4xX12exX23xX2bxX3xX23xX2bxX1xX35xX3xX4fxX219xXdxX194xX3xX1xXdxX35xX23xX3xX33xX26xXdxX3xXa3xX2fxX48xX3xXa3xX69fxX23xX3xX1xX2fxX23xX1xX3xX5xX18xX219xXdxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX6xX23xX3xXexX48xX2fxX23xX194xX3xX33cxX23xX3xX33xX1b0xX23xX1xX3xX23xX1xX18xX3xX4xX12exX23xX2bxX3xX23xX2bxX1xX35xX3xX7x8827xX6xX3xX4xX1xX185xX6xX3xX5xX18xX219xXdxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX1xX48xXexX5xXdxX23xX10xX96xX3xX61xX15xX1e0xXdxX3xX23xX18axX4fxX3xXabxX79xX2xX88xX194xX3xXexX20xX15xX23xX2bxX3xXexX134xX4fxX3xX33xXdxX279xX15xX3xX152xX1xXdxX22xX23xX3xX1xX35xX3xXexX1xX1e0xX23xX2bxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX4xX5b9xX6xX3xX61xX12exX23xX2bxX3xXexX4axX3xX13xXdxX35xX23xX3xX5xX145xX4xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX14exX14fxX6xX3xX4xX1x92f2xX23xX1xX3xXexX1xX20exX4xX3xX33xXdxX3xXa3xX2fxX48xX3xX1xX48xX26xXexX3xX33xX1f3xX23xX2bxX96xX3xX13xX134xX4axX3xX5xX2fxX3xX5exX18xX219xX4xX3xXexXdxX162xX23xX3xX264xX15xX6xX23xX3xXexX20xX290xX23xX2bxX3xXexX20xX48xX23xX2bxX3xXa3xXdxX35xX4xX3xX1xXdxX35xX23xX3xX33xX26xXdxX3xX1xX14fxX6xX3xXa3xX2fxX3xXexX145xX3xX33xX1f3xX23xX2bxX3xX1xX14fxX6xX3xX1xX35xX3xXexX1xX1e0xX23xX2bxX3xX33xXdxX35xX23xX3xXexX1xX10xX48xX3xX5xX1f3xX3xXexX20xX4caxX23xX1xX3xX7bxX134xX4axX3xX49xX145xX23xX2bxX3xX5xX18xX219xXdxX3xX33xXdxX35xX23xX3xXexX1xX12exX23xX2bxX3xX4fxXdxX23xX1xX194xX3xX23xX134xX23xX2bxX3xX4xX6xX48xX3xX33xX1f3xX3xXexXdxX23xX3xX4xX69fxX4axX3xXexX20xX48xX23xX2bxX3xX4xX15xX23xX2bxX3xX4xX1d9xXbxX3xX33xXdxX35xX23xX96xX3xX61xX201xX23xX2bxX3xXexX20xX48xX23xX2bxX3xX152xX1xX48xX24axX23xX2bxX3xXexX1xX1fdxXdxX3xX2bxXdxX6xX23xX3xX23xX2fxX4axX194xX3xX1xX2fxX23xX2bxX3xX5xX48xX26xXexX3xX4xX1cxX4xX3xXexX20xX26xX4fxX3xX5exXdxX162xX23xX3xX1cxXbxX3xX33xX1e5xX3xX33xX18xX287xX4xX3xX5xda72xXbxX3xX33xX619xXexX194xX3xX5exX33cxX3xX7xX15xX23xX2bxX3xXexX1xX6xX4axX3xXexX1xX162xX3xXexX26xXdxX3xX152xX1xXce5xXbxX3xX4xX1cxX4xX3xX33xX1b0xX6xX3xXbxX1xX18xX1f0xX23xX2bxX3xXexX20xX48xX23xX2bxX3xXexX1b8xX23xX1xX96xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX48xX49xX4axXaxX12xX13xX22xX3xX33xX1cxXbxX3xX20exX23xX2bxX3xX4axX1acxX15xX3xX4xX14xX15xX3xXexX18axX23xX2bxX3xXexX20xX18xX19exX23xX2bxX3xXexX33cxX23xX2bxX3xX7xX24axX23xX3xXbxX1xX5e3xX4fxX3xXa3xX2fxX3xXexX1xX15xX3xX1xX28cxXexX3xX33xX14xX15xX3xXexX18xX3xX4xX5b9xX6xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX14exX14fxX6xX194xX3xX23xX1xX185xX23xX2bxX3xXexX1xX1cxX23xX2bxX3xX4xX15xX1e0xXdxX3xX23xX18axX4fxX3xXabxX79xXabxX79xX194xX3xX23xX2bxX2fxX23xX1xX3xX33xXdxX35xX23xX3xX7x89ddxX3xXexXdxX162xXbxX3xXexX1ccxX4xX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX152xX1xX6xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xXbxX1xX18xX1f0xX23xX2bxX3xX1cxX23xX3xX33xX1cxXbxX3xX20exX23xX2bxX3xX33xX5b9xX3xX33xXdxX35xX23xX3xX4xX1xX48xX3xX7xX24axX23xX3xX7bxX15xX1d9xXexX194xX3xX152xXdxX23xX1xX3xX49xX48xX6xX23xX1xX3xXa3xX2fxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX48xX26xXexX3xXexX20xX1acxX23xX3xX33xX1b0xX6xX3xX5exX2fxX23xX3xXexX48xX2fxX23xX3xXexX1b8xX23xX1xX96xX3xXcxXdxX162xXbxX3xXexX1ccxX4xX3xX23xX2bxX1xXdxX1acxX23xX3xX4xX20exX15xX194xX3xX33xX14xX15xX3xXexX18xX3xX1xX35xX3xXexX1xX1e0xX23xX2bxX3xX33xXdxX35xX23xX3xXexX26xXdxX3xX4fxX1f3xXexX3xX7xX1e0xX3xX33xX1b0xX6xX3xX5exX2fxX23xX3xXexX20xX290xX23xX2bxX3xX33xXdxX22xX4fxX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX152xXdxX23xX1xX3xXexX162xX194xX3xX4xX1cxX4xX3xX152xX1xX15xX3xXa3xX145xX4xX3xX4xX14fxX3xX4xX1xX1d9xXexX3xX5xX18xX287xX23xX2bxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX4axX162xX15xX3xXa3xX219xXdxX3xX4fxX1ccxX4xX3xXexXdxX1acxX15xX3xX7bxX134xX4axX3xX49xX145xX23xX2bxX3xX4fxX1f3xXexX3xX1xX35xX3xXexX1xX1e0xX23xX2bxX3xX5xX18xX219xXdxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX5exX24axX48xX3xX33xX24axX4fxX3xX4xX1d9xXbxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX33cxX23xX3xX33xX1b0xX23xX1xX3xXbxX1xX1ccxX4xX3xXa3xX1ccxX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX20xXdxX22xX23xX3xX152xXdxX23xX1xX3xXexX162xX3xX506xX3xX7bxX1e5xX3xX1xX1f3xXdxX3xXa3xX2fxX3xX4xX1d9xXbxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX4xX3xX49xX145xX3xX1cxX23xX3xX4xX5b9xX6xX3xX4xX1cxX4xX3xX23xX1xX2fxX3xX33xX14xX15xX3xXexX18xX3xX4xX1xXdxX162xX23xX3xX5xX18xX287xX4xX3xX4xX5b9xX6xX3xXexX1b8xX23xX1xX96xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX48xX49xX4axXaxX12xXcxX15xX4axX3xX23xX1xXdxX1acxX23xX194xX3xXexX20xX48xX23xX2bxX3xX5exX1e0xXdxX3xX4xX24axX23xX1xX3xX49xXdxf52fxX23xX3xX5exXdxX162xX23xX3xXexX1xX1fdxXdxX3xXexXdxX162xXexX3xX23xX2bxX2fxX4axX3xX4xX2fxX23xX2bxX3xXbxX1xX20exX4xX3xXexX26xXbxX194xX3xX23xX1xXdxX279xX15xX3xX33xX287xXexX3xX23xXce5xX23xX2bxX3xX23xX14fxX23xX2bxX3xX33xX1f3xXexX3xX5exXdxX162xX23xX3xX7bxX15xX1d9xXexX3xX1xXdxX35xX23xX3xXa3xX2fxX3xX152xX211xX48xX3xX49xX2fxXdxX3xX152xX1xXdxX162xX23xX3xX23xX1xXdxX279xX15xX3xX33xX18xX1fdxX23xX2bxX3xX49xX134xX4axX194xX3xXexX20xX26xX4fxX3xX5exXdxX162xX23xX3xX1cxXbxX3xX33xX1e5xX3xX5exX1b0xX3xX264xX15xX1cxX3xXexX24axXdxX96xX3xf978xX48xX3xX33xX14fxX194xX3xX23xX2bxX2fxX23xX1xX3xX33xXdxX35xX23xX3xX4fxX48xX23xX2bxX3xX4fxX15xX1e0xX23xX3xX23xX1xX69fxX23xX3xX33xX18xX287xX4xX3xX7xX145xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x109eexX194xX3xX33xX1f7xX23xX2bxX3xX1xX2fxX23xX1xX3xX4xX5b9xX6xX3xX49xX48xX6xX23xX1xX3xX23xX2bxX1xXdxX35xXbxX194xX3xX23xX2bxX18xX1fdxXdxX3xX49xX134xX23xX3xXexX20xX48xX23xX2bxX3xXa3xXdxX35xX4xX3xX7xXb70xX3xX49xX1ccxX23xX2bxX3xX33xXdxX35xX23xX3xXexXdxX162xXexX3xX152xXdxX35xX4fxX194xX3xX6xX23xX3xXexX48xX2fxX23xX96xX3xX13xX1f7xX23xX2bxX3xXexX1xX1fdxXdxX194xX3xX23xX2bxX2fxX23xX1xX3xX33xXdxX35xX23xX3xX152xX1xX15xX4axX162xX23xX3xX152xX1xXbdexX4xX1xX3xX4xX1cxX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX33xX4caxX23xX1xX194xX3xX49xX48xX6xX23xX1xX3xX23xX2bxX1xXdxX35xXbxX3xX1xX18xX19exX23xX2bxX3xX20exX23xX2bxX3xX49xX145xX3xX1cxX23xX3xX5xXce5xXbxX3xX33xX619xXexX3xX33xXdxX35xX23xX3xX4fxX619xXexX3xXexX20xX1fdxXdxX3xX1cxXbxX3xX4fxX1cxXdxX3xX33xX22xX3xXexX69fxX23xX3xX49xX1ccxX23xX2bxX3xX23xX2bxX15xX1f7xX23xX3xX23xX18axX23xX2bxX3xX5xX18xX287xX23xX2bxX3xXexX1cxXdxX3xXexX26xX48xX3xX23xX2fxX4axX194xX3xX2bxXdxX24axX4fxX3xX1cxXbxX3xX5xX145xX4xX3xX4xX1xX48xX3xX23xX2bxX2fxX23xX1xX3xX33xXdxX35xX23xX3xXa3xX2fxX3xX4xX14fxX3xXexX1xX22xX3xX5exX1cxX23xX3xXexX20xX19exX3xX5xX26xXdxX3xX33xXdxX35xX23xX3xX5xX18xX219xXdxX3xX152xX1xXdxX3xX4xX12exX23xX2bxX3xX7xX15xX1d9xXexX3xXbxX1xX1cxXexX3xX33xXdxX35xX23xX3xX49xX18xX3xXexX1xX908xX6xX96xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX352xX15xXexX1xX48xX20xXaxX12xX47xX1cxX4xX1xX3xX5afxX2bxX15xX4axX1acxX23xX0xX38xXbxX12
Bách Nguyên