Tổng thống Putin chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Armenia và Azerbaijan
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/1 đã chủ trì cuộc họp đầu tiên với các nhà lãnh đạo của Armenia và Azerbaijan kể từ khi xảy ra xung đột ở khu vực Nagorny-Karabakh. Đây được xem là một nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề có nguy cơ phá hoại thỏa thuận chấm dứt xung đột.
e6cfx13fa5x153dfx16d14x16bb6x197f5x17028x13f75xe914xX7x1497ax1314axf4e2x1579dx11888xf9d1xX5x12a3exXax17d1exXcx10979x19095x18688xX3xXexX1x16464xX15xX16xX3x1673ex14a66xXexXdxX15xX3xX4xX1xe927xX3xXex1446bx1096exX3xX4xX1fx10e68xX4xX3xX1x11810xXbxX3x19debxf73dxXdxX3xX5xfd26xX15xX1xX3x16337x11f4ax1640cxX3x1870exX29xf9a7xX10xX15xXdxX6xX3xX35xf725xX3xX42x17220xX10xX29x1146axX6xXdx10700xX6xX15xX0x114dfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf5fcxX10xX6x11b0bxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3x16c49xX16xX6xX3x1711axX5xX6xX6axXdxX44xXdxX29xX3xX1exX1fxXexXdxX15xX3xX15xX16xX4bx130f1xX3xX2xX2xX58xX2xX3xX3exX3axX3xX4xX1xX26xX3xXexX29xX2axX3xX4xX1fxX2exX4xX3xX1xX32xXbxX3xX3ex11d07xX1fxX3xXexXdx10ce8xX15xX3xX35xX36xXdxX3xX4xeee3xX4xX3xX15xX1xX4bxX3xX5xX3axX15xX1xX3xX3exX3fxX40xX3xX4xX26xX6xX3xX42xX29xX44xX10xX15xXdxX6xX3xX35xX4bxX3xX42xX4exX10xX29xX51xX6xXdxX54xX6xX15xX3x11ae4x17d12xX3xXex18224xX3xXe1xX1xXdxX3x10ce6x1038axX8exX3xX29xX6xX3xXebxX1fxX15xX16xX3xX3exX2exXexX3x11fc4xX3xXe1xX1xX1fxX3xX35x161a1xX4xX3xX78xX6xX16xX40xX29xX15xX8ex17ad6x15b97xX6xX29xX6xX51xX6xXe1xX1x11c08xX3x12a4bx15922xX8exX3xX3ex15e7ex1700fxX4xX3xXebxX10xX44xX3xX5xX4bxX3xX44xX2exXexX3xX15x1475cxX3xX5xX102xX4xX3xX15xX1x10acdxX44xX3xX16xXdxXecxXdxX3x18153xX1fxX8ex12709xXexX3xX4xXb7xX4xX3xX35x10785xX15xX3xX3ex19582xX3xX4x11517xX3xX15xX16xX1fxX8exX3xX4x191d6xX3xXbxX1xXb7xX3xX1xX40xX3fxXdxX3xXexX1x143caxX6xX3xXexX1xX1fx18cfaxX15xX3xX4xX1xX147xX44xX3xX6axeed3xXexX3xXebxX1fxX15xX16xX3xX3exX2exXexX115xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10870xX40xX6axX8exXaxX12xX0xXdxX44xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX44xX7xX10cxXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxXexXdxX15xX3xX4xX1xX26xX3xXexX29xX2axX3xX4xX1fxX2exX4xX3xX1xX32xXbxX3xX35xX36xXdxX3xX5xX3axX15xX1xX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX29xX44xX10xX15xXdxX6xX3xX35xX4bxX3xX42xX4exX10xX29xX51xX6xXdxX54xX6xX15xX3xX1xX2axX15xX1xX3xXecxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX115xX51xX6xX40xXexX1xX6xX15xX1xX1xX40xX6xX115xX35xX15xX58xX15xX10x18579xX7xX58x19732xX2x18906xX21fxX58xX2x18ed7xX225xX6axX21fxX221x198d8xe915xX2xX21fxf144xXexX225xX221x16072xX21fxX5xX2xX115xX54xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxXexXdxX15xX3xX4xX1xX26xX3xXexX29xX2axX3xX4xX1fxX2exX4xX3xX1xX32xXbxX3xX35xX36xXdxX3xX5xX3axX15xX1xX3xX3exX3fxX40xX3xX42xX29xX44xX10xX15xXdxX6xX3xX35xX4bxX3xX42xX4exX10xX29xX51xX6xXdxX54xX6xX15xXaxX3xX6axX6xXexX6xX10cxXbxX1xX40xXexX40xX10cxX40xX29xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX10cxX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x16c99xX58xX58xX4xX6axX15xXdxX44xX16xX115xX35xXdxX10xXexX15xX6xX44xXbxX5xX1fxX7xX115xX35xX15xX58xXexX22exX21fxX221xX58xX1fxXbxX5xX40xX6xX6axX10xX6axX58xXebxXbxX4xX21cxX35xX40xX35xXexX58xX21fxX221xX21fxX2x11e3dxX221xX2xX2d9xX2xX21fxX58xX15xX16xX6xX115xX54xXbxX16xXaxX3xX58xX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX78xX16xX6xX3xX7cxX5xX6xX6axXdxX44xXdxX29xX3xX1exX1fxXexXdxX15xX3x14ad9xXbxX1xXecxXdx18a7ax18fb9xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX42xX4exX10xX29xX51xX6xXdxX54xX6xX15xX3xf26exX5xX1xX6xX44xX3xX42xX5xXdxX8exX10xX35xX3xX309xXexX1xX172xX3xX1xX6xXdxX3xX51xXafxX15xX3xXexX29xXb7xXdxX30exX3xX35xX4bxX3xXcxX1xX26xX3xXexX11cxX36xX15xX16xX3xX42xX29xX44xX10xX15xXdxX6xX3xX78xXdxXe1xX40xX5xX3xX1exX6xX7xX1xXdxX15xX8exX6xX15xX3xX309xX15xX16xX40xX4bxXdxX3xX4x12bb0xX15xX16xX3xX51xXafxX15xX3xXexX29xXb7xXdxX30exX3xXexX1xXecxX40xX3xX5xX1fxX169xX15xX3xX35xX14bxX3xXebxX1fxX15xX16xX3xX3exX2exXexX3xX78xX6xX16xX40xX29xX15xX8exX10cxX10dxX6xX29xX6xX51xX6xXe1xX1xX115xX3xX309xX78xX16xX1fx1761cxX15xX2a5xX3x10e49xXbxX1fxXexX15xXdxXe1xX30exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX40xX6axX8exXaxX12xXcxX29xX40xX15xX16xX3xX51xX4bxXdxX3xXbxX1xXb7xXexX3xX51xXdxXe2xX1fxX3xXe1xX1xX6xXdxX3xX44xX3fxX4xX3xXexX3fxXdxX3xX117xXdx19ea9xX15xX3xX10dxX29xX10xX44xX5xXdxX15xX3xX30fxX3x17824xX15xX16xX3xX1exX1fxXexXdxX15xX3xX4xX1xX40xX3xX51xXdxX13fxXexX3xXexX1xX163xX6xX3xXexX1xX1fxX169xX15xX3xX15xX16xXe5xX15xX16xX3xX51x12820xX15xX3xX1xX3aexXdxX3xXexX1xXb7xX15xX16xX3xX2xX2xX58xX21fxX221xX21fxX221xX3xX3exX6xX15xX16xX3xX3exX11cxX11dxX4xX3xXexX1xX102xX4xX3xXexX1xXdxX30fxX3xXexX29xX40xX15xX16xX3xX3exX14exX3x14d6cxX40xX7xXe1xX35xX6xX3xXexX29xXdxXe2xX15xX3xXe1xX1xX6xXdxX3xX5xX102xX4xX3xX5xX11cxX11dxX15xX16xX3xX16xX2axX15xX3xX16xXdx13991xX3xX1x18445xX6xX3xX51xX2axX15xX1xX3xX3exX13fxX15xX3xXe1xX1xX1fxX3xX35xX102xX4xX115xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX40xX6axX8exXaxX12xX10dxX1xX1fxX3xX35xX102xX4xX3xX78xX6xX16xX40xX29xX15xX8exX10cxX10dxX6xX29xX6xX51xX6xXe1xX1xX3xX15xX134xX44xX3xX7xX118xX1fxX3xXexX29xX40xX15xX16xX3xX5xX3axX15xX1xX3xXexX1xX14xX3xXbxX1x104e7xX6xX3xXcxX118xX8exX3xX78xX6xX44xX3xX4xX26xX6xX3xX42xX4exX10xX29xX51xX6xXdxX54xX6xX15xX30fxX3xX15xX1xX11cxX15xX16xX3xX4xX14exX3xX3exX6xX3xX7xX1axX3xX6axX118xX15xX3xX4xX11cxX3xX5xX4bxX3xX15xX16xX11cx1661fxXdxX3xX16xX1axX4xX3xX42xX29xX44xX10xX15xXdxX6xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX1axX15xX16xX3xX35xX4bxX3xX44xX1fxX1axX15xX3xX7xXb7xXbxX3xX15xX1xX169xXbxX3xX35xX374xX15xX16xX3xX15xX4bxX8exX3xX35xX4bxX40xX3xX42xX29xX44xX10xX15xXdxX6xX115xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX40xX6axX8exXaxX12xX117xXdxX14bxX1fxX3xX15xX4bxX8exX3xX3exX3axX3xX4xX1xX118xX44xX3xX15xX16xX47bxXdxX3xX4xX1xX40xX3xX15xX1xX478xX15xX16xX3xXexX29xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX147xXbxX3xX4xX1xX26xX3xX13cxX1fxX8exX14bxX15xX3xX16xXdxX478xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX11cxX36xX4xX30fxX3xX44xX4bxX3xX3ex10674xX15xX1xX3xX3exXdxXe2xX44xX3xX5xX4bxX3xX4xX1fxX2exX4xX3xX4xX1xXdxX13fxX15xX3xXexX29xX6xX15xX1xX3xXe1x17f20xX40xX3xX6axX4bxXdxX3xXexXe5xX3xXexX1xXb7xX15xX16xX3xX21fxX58xX2xf2adxX22axX22axX3xX3exX13fxX15xX3xXexX1xXb7xX15xX16xX3xfd09xX58xX2xX5daxX5daxX232xX30fxX3xXe1xX1xXdxX13fxX15xX3xXe1xX1xX40xXecxX15xX16xX3xX22bxX221xX115xX221xX221xX221xX3xX15xX16xX11cxX50dxXdxX3xXexX1xXdxX3f2xXexX3xX44xX3fxX15xX16xX115xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX40xX6axX8exXaxX12x11a15x1932cxX15xX16xX3xXexX1x12e84xX15xX16xX3xXexXb7xXdxX3xX51xX374xX15xX16xX3xXbxX1xXb7xXexX3xXexX3fxXdxX3xXe1xX1xX1fxX3xX35xX102xX4xX3xX15xX4bxX8exX3xXexXe5xX3xX15xX16xX4bxX8exX3xX21fxX225xX58xX5daxX3xX35xXe5xX6xX3xX13cxX1fxX6xX3xX3exX3axX3xXe1xX1xXdxX13fxX15xX3xX4xX40xX15xX3xX7xX1axX3xXexX1xX11cxX156xX15xX16xX3xX35xX40xX15xX16xX3xX11cxX36xX4xX3xXexX4d6xX15xX1xX3xX5xXafxX15xX3xXexX36xXdxX3xX1xX4bxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX2axX15xX3xX15xX16xX11cxX50dxXdxX115xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX40xX6axX8exXaxX12xX78xX16xX4bxX8exX3xX5daxX58xX2xX2xX30fxX3xX4xXb7xX4xX3xX15xX1xX4bxX3xX5xX3axX15xX1xX3xX3exX3fxX40xX3xX78xX16xX6xX10cxX42xX29xX44xX10xX15xXdxX6xX10cxX42xX4exX10xX29xX51xX6xXdxX54xX6xX15xX3xX3exX3axX3xXe1x12455xX3xXexX1xX163xX6xX3xXexX1xX1fxX169xX15xX3xX15xX16xXe5xX15xX16xX3xX51xX424xX15xX3xXexX3fxXdxX3xX78xX6xX16xX40xX29xX15xX8exX10cxX10dxX6xX29xX6xX51xX6xXe1xX1xX3xX7xX6xX1fxX3xX1xX156xX15xX3xX44xX2exXexX3xXexX1xXb7xX15xX16xX3xXebxXecxX8exX3xX29xX6xX3xX16xXdxX6xX40xX3xXexX29xX6xX15xX1xX115xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX40xX6axX8exXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xXexX1xX163xX6xX3xXexX1xX1fxX169xX15xX30fxX3xX78xX16xX6xX3xX3exX3axX3xXexX29xXdxXe2xX15xX3xXe1xX1xX6xXdxX3xX5xX102xX4xX3xX5xX11cxX11dxX15xX16xX3xX16xX2axX15xX3xX16xXdxX478xX3xX1xX47bxX6xX3xX51xX2axX15xX1xX3xXexX3fxXdxX3xXe1xX1xX1fxX3xX35xX102xX4xX3xXexXdxX14bxX15xX3xXexX1fxX8exX13fxX15xX3xX78xX6xX16xX40xX29xX15xX8exX10cxX10dxX6xX29xX6xX51xX6xXe1xX1xX3xX35xX4bxX3xX1xX4bxX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX16xXdxX478xX6xX3xXe1xX1xX1fxX3xX35xX102xX4xX3xX15xX4bxX8exX3xX35xX36xXdxX3xX42xX29xX44xX10xX15xXdxX6xX3xX15xX1xX134xX44xX3xX16xXdxXb7xX44xX3xX7xXb7xXexX3xX5xX3f2xX15xX1xX3xX15xX16xXe5xX15xX16xX3xX51xX424xX15xX115xX58xX115xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX1fxXexX1xX40xX29xXaxX12xX309xXcxXcx14c38xX7cxX78xX58xX7cxXdxX10xXexX15xX6xX44xe79axX30exX0xX58xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)