Rà soát đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc rà soát đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại tại đô thị loại III trở lên đã có quy hoạch chi tiết nhưng chưa bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.
cbe2xdb4ax11cbfxf6cexf269x118cexe478xf1e7x14219xX7x11a1cxd9b3xf74cxed84x14caex10f01xX5x128e5xXax112e9x102b9xf1d1xX3xX7xffd9x125aaxXexX3x14a22xee1exXdxX3x11052x100b3xXdxX3xX4xX18xX4xX3xcf24x11fd9xX3xX18x139a1xX3x14a11x12ebcxe703xX3xX27xX28xX2bx137ffxX3xX2bxX1xX14xX3x10e4bxX3xXexX1x139cbx14cfdxX2bxX34xX3xd1b4x157cexXdxX0xec3axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxddb3xX10xX6xX27xXaxX12x10531x11bd2x12886xf0a7xX3xXex11909xX2bxX1xX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX56x11434xX6xX3xX1fx11865xX6xX3xX4xX6dxX3xX4xd814xX2bxX34xX3xX1fx1598exX2bxX3xX1fx1397exX3xX1fxXdx128b4xX4xX3x13d85xX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX27xX28xX3xX18xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX27xX28xX2bxX34xX3xX2bxX1xX14xX3xX3axX3xXexX1xX3exX3fxX2bxX34xX3xX43xX44xXdxX3xXexX44xXdxX3xX1bxX78xX3xXexX1x1599exX3xX5xX17xX44xXdxX3x12eabxXccxXccxX3xXexX88xX3axX3xX5x14810xX2bxX3xX1bxe75bxX3xX4xX6dxX3x11501x12dd6xX2fxX3xX1xX17xX44xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxf58axXexX3xX2bxX1xX3exX2bxX34xX3xX4xX1xX3exX6xX3x14966xX1cxX3xXexX88x15146xX3xXdexXdfxd477xX3xX1bx11976xXexX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX88xXdx10615xX2bxX3xX2bxX1xX14xX3xX3axX3xX2dxXd9xX3xX1x12e09xXdx1247axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX17xX27xX2fxXaxX12xX0xXdxX43xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX27xXexX1xXdfxX43xXfcxX3xXdx109dbxX10xX2bxXexX10xX88xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxef42xXdxX27xXexX1x12f45xX3xd3c2xef36x13e5bxXbxX2dx1120fxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX161xX3xf502xX172xX163xXbxX2dxX168xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX161xX47xX47xX4xX27xX2bxX122xXfcxX6xX17xXexX1xX6xX2bxX1xX1xX17xX6xX122xX1fxX2bxX47xX27xX10xX7x12183xXexX17xXbxX47xX2bxX10xX15cxX7xX47x13d57xX2xX2x11233xX47xX2x11402xX1adxX27x151c7xX1a7xX165xX165xX1b0xX164xX1adxXexX164xX1adxX1aaxX1aaxX1adxX5xX165xX122xfec4xXbxX34x103b4xX88xX9xX163x109d6xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX27xX28xX3xX18xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX27xX28xX2bxX34xX3xX2bxX1xX14xX3xX3axX3xXexX1xX3exX3fxX2bxX34xX3xX43xX44xXdxXaxX3xX15cxXdxX27xXexX1xX9xXaxX163xX164xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX172xX172xX163xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX17xX27xX2fxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX1bxX6dx12d52xX3xX5cxX5dxX5exX5fxX3xXexX62xX2bxX1xX3xX2fxXd5xXdfxX3xX4x10819xXdfxX3xX4xX18xX4xX3xX1bxX3fxX2bxX3xX1fxXc5xX3xX1bxX81xX3xX2dxXdfxX108xXexX3xX27xX28xX3xX18xX2bxX3xX1bxX24dxXdfxX3xXexX3exX3xX2dxX2exX2fxX3xX27xX28xX2bxX34xX3xX2bxX1xX14xX3xX3axX3xXexX1xX3exX3fxX2bxX34xX3xX43xX44xXdxX23cxX3xX19dxX1xXdfxX3xX1bxX78xX3xXexX1xXc5xX3x1283exX4xX6dxX3xXdexXdfxX2fxX3xX43xX78xX3xX7x10268xX3xX27x158c6xX2bxX34xX3xX1bxX108xXexX3xXexX71xX3xX1a7xX3xX1xX6xX3xXexX88xX3axX3xX5xXd5xX2bxX3xXexX44xXdxX3xX1bxX78xX3xXexX1xXc5xX3xX5xX17xX44xXdxX3xXccxX3xX1xX17x14e5exX4xX3xXexX71xX3xX164xX3xX1xX6xX3xXexX88xX3axX3xX5xXd5xX2bxX3xXexX44xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX1bxX78xX3xXexX1xXc5xX3xX5xX17xX44xXdxX3xXccxXccxX3xX1fxX14xX3xX5xX17xX44xXdxX3xXccxXccxXccx11bd7xX3xXexXdxXeexX2bxX3xX1xX14xX2bxX1xX3xX88xX14xX3xX7xX17xX18xXexX23cxX3xXex1038exX3xX4xX1x13038xX4xX3xX5x107a1xXbxX3xX1bxXdxX81xXdfxX3xX4xX1xX62xX2bxX1xX3xXdexXdfxX2fxX3xX1xX17xX44xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXeexXexX3xX4xX18xX4xX3xX27xX28xX3xX18xX2bxX3xX1bxX113xX3xXfcxX1cxX3xXexX88xX101xX3xXdexXdfxX105xX3xX1bxX108xXexX3xX1a7xX165x10321xX3xX1bxX113xX3xX2dxX2exX2fxX3xX27xX28xX2bxX34xX3xX2bxX1xX14xX3xX3axX3xX2dxXd9xX3xX1xX120xXdxX3xXexX1xX10xX17xX3xXdexXdfxX2fxX3xX1bxXc5xX2bxX1xX3xX4xedc4xX6xX3xX14dxX1xX101xX2bxX1xX3xXbxX1xX38dxX3xX1fxX81xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX88xXdxX113xX2bxX3xX1fxX14xX3xXdexXdfx1551dxX2bxX3xX5x149e4xX3xX2bxX1xX14xX3xX3axX3xX2dxXd9xX3xX1xX120xXdxX122xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX17xX27xX2fxXaxX12x103dbxX1cxXdxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX88xX3ex10c4dxX2bxX34xX3xX1x14ee5xXbxX3xX27xX28xX3xX18xX2bxX3xX1bxX24dxXdfxX3xXexX3exX3xX2dxX2exX2fxX3xX27xX28xX2bxX34xX3xX2bxX1xX14xX3xX3axX3xXexX1xX3exX3fxX2bxX34xX3xX43xX44xXdxX23cxX3xX19dxX1xXdfxX3xX1bxX78xX3xXexX1xXc5xX3xXexX1xXdfxX120xX4xX3xX27xXdxX85xX2bxX3xXbxX1xX3adxXdxX3xXfcxX1cxX3xXexX88xX101xX3xXdexXdfxX105xX3xX1bxX108xXexX3xX1a7xX165xX363xX3xX1bxX113xX3xX2dxX2exX2fxX3xX27xX28xX2bxX34xX3xX2bxX1xX14xX3xX3axX3xX2dxXd9xX3xX1xX120xXdxX3xXexX1xX10xX17xX3xXdexXdfxX2fxX3xX1bxXc5xX2bxX1xX3xX2bxX1xX3exX2bxX34xX3xX27xX17xX3xX4xX6dxX3xX7xX28xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX1bxX31cxXdxX3xXdexXdfxX2fxX3xX1xX17xX44xX4xX1xX3xX4xX1xXdfxX2bxX34xX23cxX3xXdexXdfxX2fxX3xX1xX17xX44xX4xX1xX3xXbxX1xX2exX2bxX3xX19dxX1xXdfxX23cxX3xXdexXdfxX2fxX3xX1xX17xX44xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXeexXexX3xX4xX38dxX6xX3xX1bxXc5xX6xX3xXbxX1xX3exX3fxX2bxX34xX3xX27x1533cxX2bxX3xX1bxXeexX2bxX3xX1fxXdxX85xX4xX3xXfcxX1cxX3xXexX88xX101xX3xXdexXdfxX105xX3xX1bxX108xXexX3xX1a7xX165xX363xX3xX19dxX1xX78xX2bxX34xX3xX4x15753xX2bxX3xXbxX1xe4b6xX3xX1xX3e5xXbxX161xX3x146e8xXdxX6xX17xX3xX4xX18xX4xX3xX1bxX3fxX2bxX3xX1fxXc5xX3xX1bxX81xX3xX2dxXdfxX108xXexX3xX27xX28xX3xX18xX2bxX3xX4xX6dxX3xXfcxX18xX17xX3xX4xX18xX17xX3xX88xX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX1fxX14xX3xX1bxX81xX3xX2dxXdfxX108xXexX3xX3b1xX3xX19dxXdxXeexX2bxX3xX4xX2a5xX3xXexX1xX113xX23cxX3xXexX88xX17xX2bxX34xX3xX1bxX6dxX3xXbxX1xX3adxXdxX3xX2dxX18xX4xX3xX1bxXc5xX2bxX1xX3xX88x13af5xX3xX1fxXc5xX3xXexX88xX101xX23cxX3xX27xXdxX85xX2bxX3xXexX101xX4xX1xX3xX1bxX108xXexX3xXfcxX1cxX3xXexX88xX101xX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xXeexX3xXexX44xXdxX3xX1bxXc5xX6xX3xX1bxXdxX113xX43xX3xX19dxX1xX18xX4xX3xXexX88xXd5xX2bxX3xXbxX1xX44xX43xX3xX1fxXdxX3xX1bxXc5xX6xX3xXfcxX14xX2bxX23cxX3xX34xX2a2xXdxX3xfa6exX3axX3xe5b2xX2exX2fxX3xX27xX28xX2bxX34xX3xXexX88xX3exX20xX4xX3xX2bxX34xX14xX2fxX3xX2xX164x1090fxX1adxX5c7xX1a7xX165xX1a7xX2xX3xXexX31cxX2bxX34xX3xX1xX3e5xXbxX23cxX3xXfcxX18xX17xX3xX4xX18xX17xX3xX5cxX5dxX5exX5fxX3xXexX62xX2bxX1xX3xXexX88xX3exX20xX4xX3xX2bxX34xX14xX2fxX3xX164xX5c7xX1aaxX5c7xX1a7xX165xX1a7xX2xX3xX1bxX113xX3xXfcxX18xX17xX3xX4xX18xX17xX3xXcxX1xX38dxX3xXexX3exX20xX2bxX34xX3xX14dxX1xX101xX2bxX1xX3xXbxX1xX38dxX3xX2dxX10xX43xX3xX2dxdeabxXexX23cxX3xX4xX1xX108xXbxX3xXexX1xXdfxX324xX2bxX122xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf83axXdfxXexX1xX17xX88xXaxX12xX5dxX3d5xXcxX0xX47xXbxX12
BĐT