Liên đoàn Lao động tỉnh học  tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Ban Bí thư Trung  ương Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-8, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8-2019 để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
86d9x9641xd7b6xb1c5xad60xd3c5x9f6fxacdexfd10xX7xd513x94aaxb243xa87bx107a5xc9f8xX5xe3dcxXaxcde0xX0xX7xXexf87cxbad0xf498xf2f6xX12xa7c9xXdx10307xX18xX3x10519xX17xacc8xX18xX3xX1bxX6xX17xX3xX20xe900xX18xX19xX3xXexd400xX18xX1xX3xX1xf180xX4xX0xa731xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xXexc298xXbxe849xX3xcff8xe8cdxe0a1xX18xX3xXexX16xXdxe3abxXexX4bxX3xXexX16xXdxc10cxX18xX3xdc7axX1xX6xXdxX3xXexX1xdad0xX4xX3xX1xXdxX55xX18xX3xX4xX4fxX4xX3xe37dxX19xX1x11495xX3xX4dxX4exa1faxb081xXexX4bxX3xc4d2xX1xX2fxX3xXexX1xX75xX3xX4xa8bbxX6xX3xd6c9xX2axX3xX7exX1x10c3dxX18xX1xX3xXexX16xX75xX4bxX3x8bc2xX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX3xX4xX87xX6xX3xX8axX6xX18xX3xX8axX8fxX3xXexX1xf4c2xX3xXcxX16xX4exX18xX19xX0xX37xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xXaex107f4xX18xX19xX0xX37xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xbed2x11014xX18xX19xX0xX37xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX37xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx98aaxX10xX6x8a1bxXaxX12xb565xX4fxX18xX19xX3xf84ex8eb9xc406xcd2axX4bxX3xX8axX6xX18xX3xXcxX1xXaexc744xX18xX19xX3xcb49x113bdxX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX20xX17xX22xX18xX3xX1bxX6xX17xX3xX20xX2axX18xX19xX3xe335xX1bxXddxX1bxXddxd6cexX3xXexX2fxX18xX1xX3xXexbe85xX3xX4xX1xeb2fxX4xX3xX1xX2axXdxX3xX18xX19xX1xX75xX3x1045dxX4fxX17xX3xX4xX4fxX17xX3xX116xXdxX1dxX18xX3xXexX1xX4fxX18xX19xX3xX108xX107xX105xf952xX2xc4cdxX3xX20xX5cxX3xX1xX34xX4xX3xXexX49xXbxX4bxX3xX4dxX4exX4fxX18xX3xXexX16xXdxX55xXexX4bxX3xXexX16xXdxX5cxX18xX3xX5fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxX55xX18xX3xX4xX4fxX4xX3xX72xX19xX1xX75xX3xX4dxX4exX79xX7axXexX4bxX3xX7exX1xX2fxX3xXexX1xX75xX3xX4xX87xX6xX3xX8axX2axX3xX7exX1xX8fxX18xX1xX3xXexX16xX75xX4bxX3xX98xX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX3xX4xX87xX6xX3xX8axX6xX18xX3xX8axX8fxX3xXexX1xXaexX3xXcxX16xX4exX18xX19xX3xXaexXc8xX18xX19xX3xXddxXdexX18xX19xdf71xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdx8cabxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxaa39xXdxXfdxXexX1xea3cxX3xX161xX15fxX15fxXbx10508xcd06xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX21axX3xX106xX15fxX15fxXbxX220xX221xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21axX37xX37xXdxX1e1xX149xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1e1xX116xX18xX37xX18xX10xX215xX7xX37xX2xX161x10cbexaff9xX37xX2xaa2dxX258xXfdxX2xX2xX2xX15fxX15fxX15fxcef9xXexX105xX264xX257xX161xX106xX5xX15fxX1e1xb9bbxXbxX19xbeabxX16xX9xX161xX258xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxX18xX3xX20xX17xX22xX18xX3xX1bxX6xX17xX3xX20xX2axX18xX19xX3xXexX2fxX18xX1xX3xX1xX34xX4xX3xXexX49xXbxX4bxX3xX4dxX4exX4fxX18xX3xXexX16xXdxX55xXexX4bxX3xXexX16xXdxX5cxX18xX3xX5fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxX55xX18xX3xX4xX4fxX4xX3xX72xX19xX1xX75xX3xX4dxX4exX79xX7axXexX4bxX3xX7exX1xX2fxX3xXexX1xX75xX3xX4xX87xX6xX3xX8axX2axX3xX7exX1xX8fxX18xX1xX3xXexX16xX75xX4bxX3xX98xX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX3xX4xX87xX6xX3xX8axX6xX18xX3xX8axX8fxX3xXexX1xXaexX3xXcxX16xX4exX18xX19xX3xXaexXc8xX18xX19xX3xXddxXdexX18xX19xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX7exX4fxX4xX3xX20x112c5xXdxX3xX149xXdxX5cxX4exX3xXfdxX66xX3xX1xX2axXdxX3xX18xX19xX1xX75xX1e1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX17xXfdxX79xXaxX12xXcxX331xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX18xX19xX1xX75xX4bxX3xX20xX331xXdxX3xXfdxXdxX55xX18xX3xX1bxXddxX1bxXddxX3xX4xX4fxX4xX3xX1xX4exX79xX55xX18xX4bxX3xXexX1xX75xX3xX220xa252xX4bxX3xXexX1xX22xX18xX1xX3xXbxX1xa915xX221xX3xX4x930bxX18xX19xX3xX20xX17xX22xX18xX3xX18xX19xX22xX18xX1xX4bxX3xX4xX395xX18xX19xX3xX20xX17xX22xX18xX3xX98xX1xX4exX3xX98xXdxX18xX1xX3xXexX7axX3xX72xX19xX1xXdxX3xX100xXc8xX18xX3xX116xX22xX3xX4xX4fxX4xX3xX5fxX1xX4exX3xX4xX395xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX55xXbxX3xX116xX22xX3xX4xX395xX18xX19xX3xX20xX17xX22xX18xX3xX4xXc8xX3xX7xc942xX3xXexX16xX66xX4xX3xXexX1xX4exX2axX4xX3xX1bxXddxX1bxXddxX3xXexX2fxX18xX1xX3xX20xX386xX3xX20xXaex109dcxX4xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX5xX386xX18xX1xX3xX20xX331xX17xX3xX8axX6xX18xX3xXcxX4exX79xX1dxX18xX3xX19xXdxX4fxX17xX3xXcxX2fxX18xX1xX3xX87xX79xX3xX4dxX4exX4fxX18xX3xXexX16xXdxX55xXexX3xX4xX4fxX4xX3xX72xX19xX1xX75xX3xX4dxX4exX79xX7axXexX4bxX3xX7exX1xX2fxX3xXexX1xX75xX3xX4xX87xX6xX3xX8axX2axX3xX7exX1xX8fxX18xX1xX3xXexX16xX75xX4bxX3xX98xX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX3xX4xX87xX6xX3xX8axX6xX18xX3xX8axX8fxX3xXexX1xXaexX3xXcxX16xX4exX18xX19xX3xXaexXc8xX18xX19xX3xXddxXdexX18xX19xX3xX19xf941xX1fbxX21axX3xX72xX19xX1xX75xX3xX4dxX4exX79xX7axXexX3xX7xX391xX3xX257xX257xX107xX72xa4b9xX37xXcx913axX3xX18xX19xX22xX79xX3xX105xX108xX107xX161xX107xX105xX15fxX2xX108xX3xX116xf475xX3xX4xX1xXdxX7axX18xX3xX5xXaexX408xX4xX3xX149xXdexX17xX3xX116xX55xX3xX149xXdxX1dxX18xX3xX19xXdxbbaaxXdxX3xX4a4xX4exX391xX4xX3xX19xXdxX6xX4bxX3xX72xX19xX1xX75xX3xX4dxX4exX79xX7axXexX3xX7xX391xX3xX257xX25bxX107xX72xX4a4xX37xXcxX4a7xX3xX18xX19xX22xX79xX3xX105xX105xX107xX2xX15fxX107xX105xX15fxX2xX108xX3xX116xX4b9xX3xXex11485xX18xX19xX3xX4xXaexX112xX18xX19xX3xX149xXdexX17xX3xX116xX55xX3xX18xX4b9xX18xX3xXexXdexX18xX19xX3xXexXaexX3xXexXaexX3ecxX18xX19xX3xX4xX87xX6xX3xXddxXdexX18xX19xX4bxX3xX20xd46dxX4exX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXbxX1xXdexX18xX3xX149xX4fxX4xX3xX4xX4fxX4xX3xX4dxX4exX6xX18xX3xX20xXdxX5cxX1fbxX3xX7xX6xXdxX3xXexX16xX4fxXdxX4bxX3xXexX1x9fadxX3xX20xX75xX4xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXex10b08xX18xX1xX3xX1xX574xX18xX1xX3xX1fbxX4d4xXdxX221xX3xX7exX1xX2fxX3xXexX1xX75xX3xX7xX391xX3xX257xX105xX107xX7exXcxX37xXcxX4a7xX3xX18xX19xX22xX79xX3xX2xX108xX107xX105xX107xX105xX15fxX2xX161xX3xX116xX4b9xX3xXexX50cxX18xX19xX3xX4xXaexX112xX18xX19xX3xX116xX22xX3xX18xe9b3xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xXdxX55xX4exX3xX4dxX4exXdexX3xX4dxX4exX6xX18xX3xX1xX55xX3xX20xX391xXdxX3xX18xX19xX17xX331xXdxX3xXddxXdexX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX574xX18xX1xX3xX1xX574xX18xX1xX3xX1fbxX4d4xXdxX221xX3xX98xX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX3xX7xX391xX3xX258xX161xX107xX98xX1bxX37xXcxX4a7xX4bxX3xX98xX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX3xX7xX391xX3xX25bxX15fxX107xX98xX1bxX37xXcxX4a7xX4bxX3xX98xX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX3xX7xX391xX3xX25bxX2xX107xX98xX1bxX37xXcxX4a7xX221xX3xX98xX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX3xX7xX391xX3xX25bxX105xX107xX98xX1bxX37xXcxX4a7xX4bxX3xX98xX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX3xX7xX391xX3xX25bxX257xX107xX98xX1bxX37xXcxX4a7xX3xX4xX87xX6xX3xX8axX6xX18xX3xX8axX8fxX3xXexX1xXaexX3xXcxX16xX4exX18xX19xX3xXaexXc8xX18xX19xX3xXddxXdexX18xX19xX1e1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX17xXfdxX79xXaxX12xX7exb0f5xX18xX19xX3xXexX331xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX18xX19xX1xX75xX4bxX3xX4xX4fxX4xX3xX20xX331xXdxX3xX149xXdxX5cxX4exX3xX20xX386xX3xX20xXaexX408xX4xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX5xX386xX18xX1xX3xX20xX331xX17xX3xX8axX2axX3xX7exX1xX2fxX3xX1xX4exX79xX3xX149xX2axX3xX20xX2axXdxX3xX8axXdxX1dxX18xX3xXbxX1x1124axX18xX19xX3xXexX2fxX18xX1xX3xXexX1xX395xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX116xX4b9xX3xXexX574xX18xX1xX3xX1xX574xX18xX1xX3xX149xXdxX5cxX18xX3xX20xXdexX17xX4bxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX149xXdxX1dxX18xX3xX19xXdxX4d4xXdxX3xX149xXdxX5cxX18xX3xX116xX22xX3xX1xXdexXdxX3xX20xXdexX17xX221xX3xX4xX395xX18xX19xX3xXexX4fxX4xX3xXexX4exX79xX1dxX18xX3xXexX16xX4exX79xX4b9xX18xX4bxX3xX20xX53axX4exX3xXexX16xX6xX18xX1xX4bxX3xX149xXdexX17xX3xX116xX55xX4bxX3xX19xXdx10dc0xX3xX116xX75dxX18xX19xX3xX4xX1xX87xX3xX4dxX4exX79xX4b9xX18xX3xX149xXdxX1dxX18xX3xX19xXdxX4d4xXdxX3xX149xXdxX5cxX18xX3xX116xX22xX3xX1xXdexXdxX3xX20xXdexX17xX3xX4xX87xX6xX3xX4dxX4exX391xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX50cxX1fbxX3xX105xX15fxX2xX161xX1e1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX1fbxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX215xXdxXfdxXexX1xX21axX3xX161xX15fxX15fxXbxX220xX221xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX21axX3xX106xX15fxX15fxXbxX220xX221xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21axX37xX37xXdxX1e1xX149xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1e1xX116xX18xX37xX18xX10xX215xX7xX37xX2xX161xX257xX258xX37xX2xX25bxX258xXfdxX2xX2xX2xX15fxX15fxX257xX15fxXexX25bxX25bxX257xX15fxX257xX5xX15fxX1e1xX26exXbxX19xX271xX16xX9xX108xX2xX15fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxX18xX3xX20xX17xX22xX18xX3xX1bxX6xX17xX3xX20xX2axX18xX19xX3xXexX2fxX18xX1xX3xX1xX34xX4xX3xXexX49xXbxX4bxX3xX4dxX4exX4fxX18xX3xXexX16xXdxX55xXexX4bxX3xXexX16xXdxX5cxX18xX3xX5fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxX55xX18xX3xX4xX4fxX4xX3xX72xX19xX1xX75xX3xX4dxX4exX79xX7axXexX4bxX3xX7exX1xX2fxX3xXexX1xX75xX3xX4xX87xX6xX3xX8axX2axX3xX7exX1xX8fxX18xX1xX3xXexX16xX75xX4bxX3xX98xX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX3xX4xX87xX6xX3xX8axX6xX18xX3xX8axX8fxX3xXexX1xXaexX3xXcxX16xX4exX18xX19xX3xXaexXc8xX18xX19xX3xXddxXdexX18xX19xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX22xX18xX3xX4xXdexX18xX1xX3xX1xX2axXdxX3xX18xX19xX1xX75xX1e1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX17xXfdxX79xXaxX12xX100xX6xX4exX3xX1xX2axXdxX3xX18xX19xX1xX75xX3xX18xX22xX79xX4bxX3xX1bxXddxX1bxXddxX3xXexX2fxX18xX1xX3xX20xX4b9xX3xX18xX19xX1xX75xX3xX1bxXddxX1bxXddxX3xX4xX4fxX4xX3xX1xX4exX79xX55xX18xX4bxX3xXexX1xX75xX3xX220xX386xX4bxX3xXexX1xX22xX18xX1xX3xXbxX1xX391xX4bxX3xX4xX395xX18xX19xX3xX20xX17xX22xX18xX3xX18xX19xX22xX18xX1xX4bxX3xX4xX395xX18xX19xX3xX20xX17xX22xX18xX3xX98xX1xX4exX3xX98xXdxX18xX1xX3xXexX7axX3xX72xX19xX1xXdxX3xX100xXc8xX18xX3xX116xX22xX3xX4xX4fxX4xX3xX5fxX1xX4exX3xX4xX395xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX55xXbxX3xX116xX22xX3xX4xX395xX18xX19xX3xX20xX17xX22xX18xX3xX4xXc8xX3xX7xX3ecxX3xXexX16xX66xX4xX3xXexX1xX4exX2axX4xX3xX1bxXddxX1bxXddxX3xXexX2fxX18xX1xX3xX220xX5b7xX79xX3xXfdxX66xX18xX19xX3xX220xX5b7xX79xX3xXfdxX66xX18xX19xX3xX4xX1xXaexXc8xX18xX19xX3xXexX16xX574xX18xX1xX4bxX3xX5fxX7axX3xX1xX17xX331xX4xX1xX3xX1xX22xX18xX1xX3xX20xX2axX18xX19xX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxX55xX18xX3xX4xX4fxX4xX3xX18xX19xX1xX75xX3xX4dxX4exX79xX7axXexX4bxX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1xX75xX4bxX3xX5fxX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX3xX4xX87xX6xX3xXddxXdexX18xX19xX3xXexX16xX1dxX18xX3xX4xXc8xX3xX7xX3ecxX3xX116xX49xX18xX3xXfdxX117xX18xX19xX3xX4xX4fxX4xX3xX1fbxX117xX4xX3xXexXdxX1dxX4exX4bxX3xX4dxX4exX6xX18xX3xX20xXdxX5cxX1fbxX4bxX3xX18xX1xXdxX55xX1fbxX3xX116xX117xX4bxX3xX19xXdxXdexXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX18xX1dxX4exX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX75xX3xX4dxX4exX79xX7axXexX4bxX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1xX75xX4bxX3xX5fxX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX221xX3xX149xX4fxX1fbxX3xX7xX4fxXexX3xX18xX1xXdxX55xX1fbxX3xX116xX117xX3xXexX1xX66xX4xX3xXexXdxdde2xX18xX3xX4xX87xX6xX3xXexX139xX3xX4xX1xX13dxX4xX3xX1fbxX574xX18xX1xX3xX116xX22xX3xX4xXc8xX3xX4dxX4exX6xX18xX4bxX3xX20xXc8xX18xX3xX116xX75xX4bxX3xXfdxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX55xXbxX4bxX3xX18xX1xa788xX1fbxX3xX20xXaexX6xX3xX18xX19xX1xX75xX3xX4dxX4exX79xX7axXexX4bxX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1xX75xX4bxX3xX5fxX7axXexX3xX5xX4exX49xX18xX3xX7xX4d4xX1fbxX3xX20xXdxX3xX116xX22xX17xX3xX4xX4exX2axX4xX3xX7xX391xX18xX19xX1e1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb331xX4exXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXfaxX4exX1dxX0xX37xXbxX12
Thanh Huê