Australia thúc đẩy mở cửa trở lại nền kinh tế dù số ca tăng cao kỷ lục
Chính phủ Australia ngày 3/1 cho biết với việc biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 không gây ra tình trạng bệnh nặng như biến thể Delta, nước này có thể thúc đẩy các kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế, ngay cả khi các ca mắc mới lên tới mức kỷ lục với hơn 37.000 ca và số người nhập viện tăng.
ee38x10438xf5bax160d9x13903xfe26x106cex13881x12e09xX7x157a5x121f3x101bbxfe8bx13f36x11be9xX5x156c5xXax1468ex13769x1586axX7xXex1384bxX6xX5xXdxX6xX3xXexX1x1577axX4xX3x136e5x16183xff75xX3x161a9x13b58xX3xX4x14df4xX6xX3xXexX17xX27xX3xX5x168d5xXdxX3x11a07x10895xX35xX3x10462xXdxX35xX1xX3xXexfa34xX3x12bffx14829xX3xX7x1662cxX3xX4xX6xX3xXexefc6xX35x15a55xX3xX4xX6xefe8xX3xX39x136d4xX3xX5xeefexX4xX0x14edaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7cbxX10xX6xX41xXaxX12xfc63xX1x11400xX35xX1xX3xXbxX1x10f47xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX35xX4dx10d8fxX24xX3x13ce4xX5axX2xX3xX4xX1xX51xX3x12407xXdxX3fxXexX3x13e32x1467axXdxX3xX95xXdxf206xX4xX3xX90xXdxX3fxX35xX3xXexX1x15ab2xX3x13a4cxX26xXdxX4xX17xX51xX35xX3xX4xX77xX6xX3xX95xXdxX17xX14xX7xX3x13651xX13x16a4bxXb9x11943xX6fxX51x125e4xXbdx12109xX3xX39xX1x10a13xX35xX4dxX3xX4dxefd0xX24xX3xX17xX6xX3xXex132f0xX35xX1xX3xXexX17xX32xX35xX4dxX3xX90xX9bxX35xX1xX3xX35xfbaaxX35xX4dxX3xX35xX1x16af7xX3xX90xXdxX3fxX35xX3xXexX1xXa5xX3xfcbcxX10xX5xXexX6x11bbbxX3xX35xXe8xX96xX4xX3xX35xX85xX24xX3xX4x15eedxX3xXexX1xXa5xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX3xX4x12981xX4xX3xX39xX3fxX3xX1xX51xX32xX4xX1xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX6xX3xXexX17xX27xX3xX5xX32xXdxX3xX35xX36xX35xX3xX39xXdxX35xX1xX3xXexX3fxXf8xX3xX35xX4dxX6xX24xX3xX4x11bf6xX3xX39xX1xXdxX3xX4xX114xX4xX3xX4xX6xX3xX26x16c3bxX4xX3xX26xX96xXdxX3xX5xfbf4xX35xX3xXexX96xXdxX3xX26x100f5xX4xX3xX39xX54xX3xX5xX57xX4xX3xX95xX96xXdxX3xX1x143a4xX35xX3xX88xf7b4x16a41x11b75xX175xX175xX3xX4xX6xX3xX95xX85xX3xX7xX45xX3xX35xX4dxXe8x10dabxXdxX3xX35xX1x125d8xXbxX3xX95xXdxX9bxX35xX3xXexX4bxX35xX4dxX174xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX51xX35xXaxX12xX0xXdxX26xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX7xXbdxXbxX1xX51xXexX51xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX41xXdxX7xXbxX5xX6xX24x14f22xX3xX90xX5xX51xX4xX39x10da8xX3xX26xX6xX17xX4dxXdxX35xXbdxX5xX10x151e6xXexX1d4xX3xX6xX14xXexX51xX1dbxX3xX26xX6xX17xX4dxXdxX35xXbdxX17xXdxX4dxX1xXexX1d4xX3xX6xX14xXexX51xX1dbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX6xX3xXexX17xX27xX3xX5xX32xXdxX3xX35xX36xX35xX3xX39xXdxX35xX1xX3xXexX3fxX3xX41xX42xX3xX7xX45xX3xX4xX6xX3xXexX4bxX35xX4dxX3xX4xX6xX51xX3xX39xX54xX3xX5xX57xX4xX3xX1xXd2xX35xX1xX3xX142xX35xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX174xX90xX6xX51xXexX1xX6xX35xX1xX1xX51xX6xX174xX95xX35xX5axX35xX10x1510fxX7xX5axXc2xXc2xX175xX2xX5axXc2x127d4x10389xX41xX2xX2x16d9bxX283xX2xX282xXc2xXexX2xX173xX173xX287xX5xX2xX174x127b2xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX6xX3xXexX17xX27xX3xX5xX32xXdxX3xX35xX36xX35xX3xX39xXdxX35xX1xX3xXexX3fxX3xX41xX42xX3xX7xX45xX3xX4xX6xX3xXexX4bxX35xX4dxX3xX4xX6xX51xX3xX39xX54xX3xX5xX57xX4xXaxX3xX41xX6xXexX6xXbdxXbxX1xX51xXexX51xXbdxX51xX17xXdxX4dxXdxX35xX6xX5xXbdxX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1d4xX5axX5axX4xX41xX35xXdxX26xX4dxX174xX95xXdxX10xXexX35xX6xX26xXbxX5xX14xX7xX174xX95xX35xX5axXexX287xXc2xX175xX5axX14xXbxX5xX51xX6xX41xX10xX41xX5axX90xX51xX39xXexXexX294xX5axXc2xX175xXc2xXc2x13245xX175xX2xX336xX175xX88xX5axXexXex123dfxX95xX35xX336xX6xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX336xX4xX51xX95xXdxX41xX174xX294xXbxX4dxXaxX3xX5axX12x10eb1xX4dxXe8xX185xXdxX3xX41xXcbxX35xX3xX4xX1xXdxX158xX26xX3xX35xX4dxXe8x14286xX35xX4dxX3xXbxX1xX114xX51xX3xX1xX51xX6xX3xX26x11a96xX35xX4dxX3xX35axX4bxX26xX3xX26xX96xXdxX3xXexX32xXdxX3xX6fxX6xX35xX90xX10xX17xX17xX6xXf8xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX35xX4dxX85xX24xX3xX88xX2xX5axX2xXc2xX5axXc2xX175xXc2xX2xX174xX3x1299cx11079xX35xX1xX1d4xX3xXcxX69x10662xX5axXcxXcxX3b8xXc0xX35ax12db1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13adcxX51xX41xX24xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3xXcxX1xX77xX3xXexXe8xX96xX35xX4dxX3xXb9xX4xX51xXexXexX3x108d5xX51xX17xX17xXdxX7xX51xX35xX3xXf8xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX1xXdxX9bxX35xX3xX39xX1xXc6xX35xX4dxX3xX4xff93xX35xX3xXbxX1xX142xXdxX3x12f19xX14xX6xX35xX3xXexXcbxX26xX3xX22xX3fxX35xX3xX7xX45xX3xX4xX6xX3xX26xX150xX4xX3xX6fxXa7xXc0x134fbxXf3xXbdxX2x12594xX3xX26xX85xX3xX4xX40bxX35xX3xX7xX14xX24xX3xX35xX4dxX1x16069xX3xX95xX36xX3xX26xX160xX4xX3xX22x12b48xX3xXexX17xX40bxX26xX3xXexX17x11057xX35xX4dxX3xX4xX77xX6xX3xX4xX4bxX35xX3xX90xX9bxX35xX1xX3xX35xX85xX24xXf8xX3xX95xXdxX9bxX4xX3xX7xX45xX35xX4dxX3xX4xX1xX14xX35xX4dxX3xX95xX96xXdxX3xX95xXdxX17xX14xX7xX3xXb9xX13xXbbxXb9xXbdxX6fxX51xXc0xXbdxXc2xXf8xX3xXexX1xX10xX51xX3xX41xf225xXdxX3xX4xX114xX4xX3xXexX17xXdxX9bxX14xX3xX4xX1xX160xX35xX4dxX3xX90xX9bxX35xX1xX3xX95xX85xX3xX41xX14xX24xX3xXexX17xXd2xX3xX7x14089xX3xXbxX1xX114xXexX3xXexX17xXdxXa5xX35xX3xX39xXdxX35xX1xX3xXexX3fxX174xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX51xX41xX24xXaxX12xXcxX14xX24xX158xX35xX3xX90xX45xX3xX35xX85xX24xX3xX4xX77xX6xX3xXc6xX35xX4dxX3xX3eaxX51xX17xX17xXdxX7xX51xX35xX3xX22xXe8x13ba8xX4xX3xX22xXe8xX6xX3xX17xX6xX3xXexX17xX51xX35xX4dxX3xX90xX45xXdxX3xX4xX142xX35xX1xX3xX7xX45xX3xX4xX6xX3xX26xX150xX4xX3xX6fxXa7xXc0xX42dxXf3xXbdxX2xX431xX3xX1xX85xX35xX4dxX3xX35xX4dxX85xX24xX3xXexX32xXdxX3xX4xX114xX4xX3xX90xX6xX35xX4dxX3xXc0xXdxX4xXexX51xX17xXdxX6xXf8xX3xf6aaxX14xX10xX10xX35xX7xX5xX6xX35xX41xXf8xX3xX35axX6xX26xX3xX13xX14xX7xX17xX6xX5xXdxX6xX3xX95xX85xX3xXcxX6xX7xX26xX6xX35xXdxX6xX3xX4x110e9xX35xX4dxX3xX35xX1xXe8xX3xXexX32xXdxX3x16b78x112c2xX35xX1xX3xXexX1x12e22xX3xXcxX1xX77xX3xX22xXc6xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX5xX158xX35xX3xXexX96xXdxX3xX26xX160xX4xX3xX39xX54xX3xX5xX57xX4xX3xXexX17xX51xX35xX4dxX3xX35xX4dxX85xX24xX3xX88xX5axX2xX174xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX51xX41xX24xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3xX3cfxX44bxX3xXexX17xXe8xX27xX35xX4dxX3x118bdxX3xXexX3fxX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3x165f2xX17xX10xX4dxX3xX69xX14xX35xXexXf8xX3xX90xXdxX3fxX35xX3xXexX1xXa5xX3xXa7xX26xXdxX4xX17xX51xX35xX3xX41x168b2xX3xX5xXcbxX24xX3xX5xX6xX35xX3xX1xX16fxX35xXf8xX3xX7xX51xX35xX4dxX3xX39xX1xXc6xX35xX4dxX3xX4dxXcbxX24xX3xXexXd2xX35xX1xX3xXexX17xX32xX35xX4dxX3xX90xX9bxX35xX1xX3xX35xXe2xX35xX4dxX3xX35xX1xXe8xX3xX35xX1x10accxX35xX4dxX3xX90xXdxX3fxX35xX3xXexX1xXa5xX3xX39xX1xX114xX4xXf8xX3xX22xXdxX36xX14xX3xX35xX85xX24xX3xX22xX584xX3xX4dxXdxX1fxXbxX3xX4dxXdxX142xX26xX3xX90xX96xXexX3xX17xX77xXdxX3xX17xX51xX3xX22xX45xXdxX3xX95xX96xXdxX3xX4xX142xX3xX4xX114xX4xX3xX4xX114xX3xX35xX1xXcbxX35xX3xX95xX85xX3xX1xX9bxX3xXexX1xX45xX35xX4dxX3xX24xX3xXexX3fxX3xX174xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX51xX41xX24xXaxX12xX6fxX14xX45xXdxX3xXexX1xX114xX35xX4dxX3xX2xXc2xX3xX95xX37bxX6xX3xX413xX14xX6xXf8xX3xX4xX1xX71xX35xX1xX3xXbxX1xX77xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX22xX584xX3xXexX1xX6xX24xX3xX22xX58axXdxX3xX39xX1xX14xX24xX3fxX35xX3xX35xX4dxX1x12c01xX3xX95xX36xX3xXexX1xX185xXdxX3xX22xXdxXa5xX26xX3xX35xX4dxXe8xX185xXdxX3xX41xXcbxX35xX3xX35xXe8xX96xX4xX3xX35xX85xX24xX3xX4xX40bxX35xX3xX5xX85xX26xX3xX33fx1159cxXexX3xX35xX4dxX1xXdxX9bxX26xX3xX6fxXa7xXc0xX42dxXf3xXbdxX2xX431xX3xX90xfe6bxX35xX4dxX3xXbxX1xXe8xX16fxX35xX4dxX3xXbxX1xX114xXbxX3x1071fxX6fxXbbxX3xX95xX85xX3xX39xX158xX14xX3xX4dxX454xXdxX3xXexX1xX4baxX4xX3xX1xXdxX9bxX35xX3xX35xX1xXdxX36xX14xX3xX1xX16fxX35xX3xX4xX114xX4xX3xX33fxX726xXexX3xX35xX4dxX1xXdxX9bxX26xX3xX39xX1xX114xX35xX4dxX3xX35xX4dxX14xX24xX158xX35xXf8xX3xX26xX44bxXexX3xXbxX1xX40bxX35xX3xX5xX85xX3xX22xXa5xX3xX4dxXdxX142xX26xX3xX90xX96xXexX3xX114xXbxX3xX5xX4baxX4xX3xX95xX36xX3xX35xX4bxX35xX4dxX3xX5xX4baxX4xX3xX33fxX726xXexX3xX35xX4dxX1xXdxX9bxX26xXf8xX3xXexX14xX24xX3xX35xX1xXdxX158xX35xX3xX35xX4dxX14x10f07xX35xX3xX4xX14xX35xX4dxX3xX160xX35xX4dxX3xX4xX114xX4xX3xX33fxX726xXexX3xX35xX4dxX1xXdxX9bxX26xX3xX35xX85xX24xX3xX5xX32xXdxX3xX22xX6xX35xX4dxX3xXexX1xXdxX3fxX14xX3xX1xX57xXexXf8xX3xXexX17xX51xX35xX4dxX3xX39xX1xXdxX3xXcxX1xX77xX3xXexXe8xX96xX35xX4dxX3xX3eaxX51xX17xX17xXdxX7xX51xX35xX3xX4xX1xX51xX3xX90xXdxX3fxXexX3xX4xX1xX71xX35xX1xX3xXbxX1xX77xX3xX7xf69bxX3xX39xX1xXc6xX35xX4dxX3xXexX17xX6xX35xX4dxX3xXexX17xX142xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX71xX3xX4xX1xX51xX3xX35xX1xX648xX35xX4dxX3xX35xX4dxXe8xX185xXdxX3xXexX4baxX3xX33fxX726xXexX3xX35xX4dxX1xXdxX9bxX26xX174xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX51xX41xX24xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3xX35xX4dxXe8xX185xXdxX3xX22xX160xX35xX4dxX3xX22xX40bxX14xX3xX4xX1xX71xX35xX1xX3xXbxX1xX77xX3xX13xX14xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xXf8xX3xX1xXdxX9bxX35xX3xX35xXe8xX96xX4xX3xX35xX85xX24xX3xX22xX6xX35xX4dxX3xX27xX3xX26xX44bxXexX3xX4dxXdxX6xXdxX3xX22xX51xX32xX35xX3xX39xX1xX114xX4xX3xX4xX77xX6xX3xX22xX32xXdxX3xX41xX6fbxX4xX1xX3xX6fxXa7xXc0xX42dxXf3xXbdxX2xX431xX3xX95xX85xX3xX39xX1xXc6xX35xX4dxX3xXexX1xXa5xX3xX26xXdxX60fxX35xX3xX26xX454xXdxX3xX39xX1xX51xX142xX35xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX71xX3xX5xXdxX158xX35xX3xX413xX14xX6xX35xX174xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX14xXexX1xX51xX17xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3xXcxX69xX3b8xX0xX5axXbxX12
Theo THX