Các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ phòng, chống COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-11, tại Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì lễ tiếp nhận.
ac8dxcc2dxd023x114f8x1129ax11327x1075dxe8dfxe3ebxX7x1302axc27axad64xfa1cx12cacx12054xX5x12f68xXaxb0adxX0xX7xXexc9b7x126ccxfb36xecbdxX12xe678xe946xX4xX3xe27exef7cxX18xX3xdebexb9e3x10d50xX3xc56fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdx131ebxXbxX3xXexXdxe7c7xXbxX3xXexc7e9xX4xX3xd32axX18xX19xX3xX1x12862xX3xXbxX1xb99fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xf802xX18xX19xX3xX1bx1191dxebd5xbc37xda1bxcb51xX2x10cf8xX0x12619xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11f01xX10xX6xX27xXaxX12xX1bxX1xXdxb77fx128dcxX3xX2xd295xX56xX2xX2xX25xX3xXexce60xXdxX3xfd61xe81exX3xe5d0xX6xX18xX3xcb86xXcxXcxca6dxX3xXexeee4xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX72xdde5xX6xX25xX3xX4xX1cxX4xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xXexX16x100dcxX18xX3xX1fxX24xX6xX3xX8cx10f4exX18xX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX4x101bbxX18xX19xX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xeacaxX3xb538xf870xX18xX19xX3xX4xX1xb0dexX3xea5cxX1xX86xe25axX3xXcxX1xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX3dxX8axX25xX3xX89xX8axX3xX23xXdxXb8xX18xX3xbda4xX6xX18xX3xXcxX1xb926xfc83xX18xX19xX3xX23xX3axX25xX3xXcxX16xX11fxcd2cxX18xX19xX3xX8cxX6xX18xX3xX55x10ebaxX18xX3xX23x12d3axX18xX3xXcxX96xX18xX1xX3xX3dxX8axX25xX3xX1bxX1xX3dxX3xXexX24xX4xX1xX3xX89xX8axX3xX8cxX6xX18xX3xX90xXcxXcxX93xX3xXexX96xX18xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX16x13216xX3xX5xcad2xX3xXexXdxX36xXbxX3xX18xX1xX138xX18xXf1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX17xX27xX8axXaxX12xX0xXdxXffxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xXexX1xX7cxXffxX8cxX3xXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXax10e19xXdxX27xXexX1xc239xX3xda8axc933xX1b3xXbxfc1bx1127dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b0xX3xX7fxc2f1xda6exXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf1xX8cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf1xX23xX18xX5axX18xX10xX1abxX7xX5axX1c3xX2xd24cxc144xX5axX2xX1e8xX1b2xX27xX2xX2xX7fxX1b3xX1e9xX7fxX1c3xXexX1e8xX1b3xX1e9xX58xX1c2xX5xX1b3xXf1xcfe4xXbxX19x12d5bxX16xX9xX58xX7fxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX1abxXdxX27xXexX1xX9xXaxX1b2xX1b3xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX7fxX1c2xX1c3xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX11fxX12bxX18xX19xX3xX8cxX6xX18xX3xX55xX134xX18xX3xX23xX138xX18xX3xXcxX96xX18xX1xX3xX3dxX8axX25xX3xX1bxX1xX3dxX3xXexX24xX4xX1xX3xX89xX8axX3xX8cxX6xX18xX3xX90xXcxXcxX93xX3xXexX96xX18xX1xX3xXfcxX1xX86xXffxX3xXcxX1xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX3dxX8axX3xXexXdxX36xXbxX3xX18xX1xX138xX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX8cxX31xX18xX1xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xX3xXex1089bxX3xX1bxXd4xX18xX19xX3xXexX8axX3xXcxc4f0xX72xX72xX3xX309xX19xe124xX4xX3xc579xX6xX17xX3xXcxX1xX3dxX8axXf1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX17xX27xX8axXaxX12xX0xXdxXffxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX27xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX1b3xX1b3xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b0xX3xX7fxX58x115caxXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf1xX8cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf1xX23xX18xX5axX18xX10xX1abxX7xX5axX1c3xX2xX1e8xX1e9xX5axX2xX1e8xX1b2xX27xX2xX2xX7fxX1b3xX1b2xX1c2xX1c2xXexX1e8xX1e8xX1b2xX58xX1e9xX5xX1b3xXf1xX1ffxXbxX19xX202xX16xX9xX364xX1c3xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX1abxXdxX27xXexX1xX9xXaxX1b2xX1b3xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX7fxX58xX364xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX11fxX12bxX18xX19xX3xX8cxX6xX18xX3xX55xX134xX18xX3xX23xX138xX18xX3xXcxX96xX18xX1xX3xX3dxX8axX25xX3xX1bxX1xX3dxX3xXexX24xX4xX1xX3xX89xX8axX3xX8cxX6xX18xX3xX90xXcxXcxX93xX3xXexX96xX18xX1xX3xXfcxX1xX86xXffxX3xXcxX1xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX3dxX8axX3xXexXdxX36xXbxX3xX18xX1xX138xX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX8cxX31xX18xX1xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xX3xXexX2fexX3xX1bxXd4xX18xX19xX3xXexX8axX3xX1bxXfcxX3xX53xc10exX309xd27axX52xb20fxXf1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX17xX27xX8axXaxX12xXfcxX1xX1cxXexX3xX1xX7cxX8axX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1x10d42xX18xX25xX3xXexX16xX1cxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX31xXffxX3xX4xX3dxX6xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX134xX18xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1x102a5xX3xXexX16xfe3bxX3xX4xXd4xX18xX19xX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX8cxX31xX18xX1xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xX3xX4xX3dxX6xX3xXexX96xX18xX1xX25xX3xX1bxXd4xX18xX19xX3xXexX8axX3xXcxX309xX72xX72xX3xX309xX19xX30fxX4xX3xX312xX6xX17xX3xXcxX1xX3dxX8axX3x11c82xXbxX1xX11fxX120xX18xX19xX3xX93xX7cxe55dxX18xX19xX3xXcxX1xX24xX18xX1xX25xX3xXcxXfcxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX72xXa1xX6xe635xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1b2xXf1xX1b3xX1b3xX1b3xX3xX8cxX42xX3xXexX10xX7xXexX3xX1b6xc979xXexX3xX18xX19xX1xXdxX31xXffxX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xX25xX3xX1c3xXf1xX1b3xX1b3xX1b3xX3xX8cxX42xX3xe36dxX7cxX4d7xX18xX3xX1cxX17xX3xX8cxX569xX17xX3xX1xX42xX3xX8axX3xXexX36xX25xX3xX1c3xX1b3xX1b3xX3xXexX1xd9a7xX18xX19xX3xX19xbbdaxX18xX19xX3xXexX6xX8axX3xX8axX3xXexX36xX25xX3xXexX16xX24xX3xX19xXdxX1cxX3xX58xX7fxX1b3xX3xXexX16xXdxX31xX7cxX3xX1fxXf4xX18xX19xX1b7xX3xX1bxXd4xX18xX19xX3xXexX8axX3xX1bxXfcxX3xX53xX4acxX309xX4aexX52xX4b0xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX2xX1b3xX3xXexX16xXdxX31xX7cxX3xX1fxXf4xX18xX19xX3xXbxX1xX3axX4xX3xX23xX3axX3xX8cxX31xX18xX1xX3xX18xX1xX134xX18xX3xX1fxXdxX7bxX7cxX3xXexX16xX24xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xXf1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX17xX27xX8axXaxX12xX0xXdxXffxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX27xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX1b3xX1b3xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b0xX3xX7fxX1c2xX58xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf1xX8cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf1xX23xX18xX5axX18xX10xX1abxX7xX5axX1c3xX2xX1e8xX1e9xX5axX2xX1e8xX1b2xX27xX2xX2xX7fxX2xX1b3xX1e8xX1b3xXexX7fxX1c3xX7fxX1e9xX7fxX5xX1b3xXf1xX1ffxXbxX19xX202xX16xX9xX7fxX1e8xX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX1abxXdxX27xXexX1xX9xXaxX1b2xX1b3xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX7fxX1c2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX119xXc0xX3xXcxX4dxX18xX19xX3xXcxX1xX24xX3xe7d8xX6xX18xX25xX3xf591xXdxX1cxXffxX3xX1fxX4dxX4xX3xX1bxXd4xX18xX19xX3xXexX8axX3xXcxX309xX72xX72xX3xX309xX19xX30fxX4xX3xX312xX6xX17xX3xXcxX1xX3dxX8axX3xXbxX1xX1cxXexX3xX8cxXdxf2eaxX7cxX3xXexX86xXdxX3xX8cxX7cxd55bxXdxX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xXf1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX17xX27xX8axXaxX12xXfcxX1xX1cxXexX3xX8cxXdxX78axX7cxX3xXexX86xXdxX3xX8cxX7cxX793xXdxX3xXexX16xX6xX17xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX25xX3xX8cxXc0xX3xXcxX4dxX18xX19xX3xXcxX1xX24xX3xX75axX6xX18xX25xX3xX75fxXdxX1cxXffxX3xX1fxX4dxX4xX3xX1bxXd4xX18xX19xX3xXexX8axX3xXcxX309xX72xX72xX3xX309xX19xX30fxX4xX3xX312xX6xX17xX3xXcxX1xX3dxX8axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xdea9xX1b0xX3xXcxX16xX11fxd32dxX4xX3xX27xXdxX167xX18xX3xX8cxXdxX36xX18xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX8cxX31xX18xX1xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xX3xX18xX19xXc0xX8axX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXbxX1x11852xX4xX3xXexX86xXbxX25xX3xebe1xX1xXa1xX3xX5xX11fxX120xX18xX19xX25xX3xX4xX42xX18xX19xX3xX1fxXf4xX18xX19xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xXffxX17xX18xX19xX3xXffxX7cxX4dxX18xX3xX18xX1xe463xX18xX19xX3xX1fxXa1xX18xX19xX3xX19xXa1xXbxX3xXexXdxX7bxX18xX3xX23xXc0xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX36xXexX3xX8cxX24xX3xX23xX138xXexX3xXexX11fxX3xX8axX3xXexX36xX3xX7xe529xX3xX19xXdxc163xXbxX3xX4xX1cxX4xX3xX1fxX24xX6xX3xXbxX1xX11fxX20xX18xX19xX3xX4xXa1xX3xXexX1xXb8xXffxX3xX18xX19xX7cxXf4xX18xX3xX5xb6dbxX4xX3xX4xX1xX3dxX3xX1fxX42xX18xX19xX3xX18xX19xX5d5xX18xX3xX4xX1xee29xX18xX3xX23xXc0xX3xX847xXdxX78axXffxX3xX7xX17xX1cxXexX3xX4xXa1xX3xX1xXdxX31xX7cxX3xX5b5xX7cxX569xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX8cxX31xX18xX1xXf1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX17xX27xX8axXaxX12xX0xXdxXffxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX27xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX1b3xX1b3xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b0xX3xX7fxX1b2xX2xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf1xX8cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf1xX23xX18xX5axX18xX10xX1abxX7xX5axX1c3xX2xX1e8xX1e9xX5axX2xX1e8xX1b2xX27xX2xX2xX7fxX2xX2xX1e8xX1e8xXexX58xX1e9xX1c3xX2xX58xX5xX1b3xXf1xX1ffxXbxX19xX202xX16xX9xX58xX1e8xX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX1abxXdxX27xXexX1xX9xXaxX1b2xX1b3xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX7fxX1b2xX2xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX11fxX12bxX18xX19xX3xX8cxX6xX18xX3xX55xX134xX18xX3xX23xX138xX18xX3xXcxX96xX18xX1xX3xX3dxX8axX25xX3xX1bxX1xX3dxX3xXexX24xX4xX1xX3xX89xX8axX3xX8cxX6xX18xX3xX90xXcxXcxX93xX3xXexX96xX18xX1xX3xXfcxX1xX86xXffxX3xXcxX1xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX3dxX8axX3xXbxX1xX1cxXexX3xX8cxXdxX78axX7cxX3xXexX86xXdxX3xX8cxX7cxX793xXdxX3xX5xX167xX3xXexXdxX36xXbxX3xX18xX1xX138xX18xXf1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX17xX27xX8axXaxX12xXfcxX1xX1cxXexX3xX8cxXdxX78axX7cxX3xXexX86xXdxX3xX8cxX7cxX793xXdxX3xX5xX167xX3xXexXdxX36xXbxX3xX18xX1xX138xX18xX25xX3xX1fxXf4xX18xX19xX3xX4xX1xXfaxX3xXcxX16xX11fxX12bxX18xX19xX3xX8cxX6xX18xX3xX55xX134xX18xX3xX23xX138xX18xX3xXcxX96xX18xX1xX3xX3dxX8axX25xX3xX1bxX1xX3dxX3xXexX24xX4xX1xX3xX89xX8axX3xX8cxX6xX18xX3xX90xXcxXcxX93xX3xXexX96xX18xX1xX3xXfcxX1xX86xXffxX3xXcxX1xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX3dxX8axX3xXexX16xX134xX18xX3xXexX16xX30fxX18xX19xX3xX4xX569xXffxX3xX20xX18xX3xXexX164xX18xX1xX3xX4xX569xXffxX25xX3xXexX16xX1cxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX31xXffxX3xX4xX3dxX6xX3xX1bxXd4xX18xX19xX3xXexX8axX3xXcxX309xX72xX72xX3xX309xX19xX30fxX4xX3xX312xX6xX17xX3xXcxX1xX3dxX8axX3xX23xXc0xX3xX1bxXd4xX18xX19xX3xXexX8axX3xX1bxXfcxX3xX53xX4acxX309xX4aexX52xX4b0xX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xXexX1xX6xXffxX3xX19xXdxX6xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1fxX78axX3xXexX96xX18xX1xX3xX4xXa1xX3xXexX1xXb8xXffxX3xX18xX19xX7cxXf4xX18xX3xX5xX8cbxX4xX3xX4xX1xX17xX3xX4xXd4xX18xX19xX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xXf1xX3xXf3xX8dexX4xX3xX8cxXdxX31xXexX25xX3xX1fxX4dxXdxX3xX23xX813xXdxX3xX1bxXd4xX18xX19xX3xXexX8axX3xXcxX309xX72xX72xX3xX309xX19xX30fxX4xX3xX312xX6xX17xX3xXcxX1xX3dxX8axX3xX1fx10632xX3xX4xXa1xX3xX18xX1xXdxX7bxX7cxX3xX5xX4d7xX18xX3xXexX16xX8cbxX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX1xX6xXffxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX17xX86xXexX3xX1fxX42xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1b6xXbe5xX3xX1xX42xXdxX25xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xXexXdxX7bxX18xX3xXffxX8dexXexX25xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX36xXexX3xX8cxX24xX3xX23xX138xXexX3xXexX11fxX3xX8axX3xXexX36xX3xXexX1xXdxX36xXexX3xXexX1xX8cbxX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xX19xXdxX8aaxXbxX3xXexX96xX18xX1xX3xX1xX50bxX3xXexX16xX50fxX3xX4xX1cxX4xX3xX1fxX24xX6xX3xXbxX1xX11fxX20xX18xX19xX3xX27xX7cxX8axX3xXexX16xX164xX3xX4xXd4xX18xX19xX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX8cxX31xX18xX1xX25xX3xX27xX7cxX8axX3xXexX16xX164xX3xXexX1xX8cbxX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xea34xXffxX3axX4xX3xXexXdxXb8xX7cxX3xX847xX598xXbxdf51xX3xX23xX2fexX6xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX23xX2fexX6xX3xXexX1xX8aaxX4xX3xX1fx1122exX8axX3xX7xX569xX18xX3xX1b6xX7cxc15dxXexX25xX3xX847xXdxX18xX1xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX1xea4bxXffxX3xX4xXa1xX3xXexX1xXb8xXffxX3xX4xX1cxX4xX3xX1fxXdxX7bxX7cxX3xX847xXdxX31xX18xX25xX3xX18xX19xX7cxXf4xX18xX3xX5xX8cbxX4xX3xX1fxX78axX3xXexX5d5xX18xX19xX3xXexX16xX11fxX12bxX18xX19xX3xX847xXdxX18xX1xX3xXexX36xX25xX3xX5b5xX7cxX8axX36xXexX3xXexX134xXffxX3xX19xXdxX875xX3xX23xX875xX18xX19xX3xXcc0xX23xX5d0xX18xX19xX3xX1b6xX6xX18xX1xXccdxXf1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX17xX27xX8axXaxX12xX0xXdxXffxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX27xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX1b3xX1b3xXbxX1b6xX1b7xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b0xX3xX7fxX7fxX364xXbxX1b6xX1b7xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf1xX8cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf1xX23xX18xX5axX18xX10xX1abxX7xX5axX1c3xX2xX1e8xX1e9xX5axX2xX1e8xX1b2xX27xX2xX2xX7fxX2xX1e8xX1c3xX364xXexX1e8xX1c2xX364xX1e8xX7fxX5xX1b3xXf1xX1ffxXbxX19xX202xX16xX9xX1e8xX7fxX364xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX1abxXdxX27xXexX1xX9xXaxX1b2xX1b3xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX7fxX7fxX364xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX11fxX12bxX18xX19xX3xX8cxX6xX18xX3xX55xX134xX18xX3xX23xX138xX18xX3xXcxX96xX18xX1xX3xX3dxX8axX25xX3xX1bxX1xX3dxX3xXexX24xX4xX1xX3xX89xX8axX3xX8cxX6xX18xX3xX90xXcxXcxX93xX3xXexX96xX18xX1xX3xXfcxX1xX86xXffxX3xXcxX1xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX3dxX8axX3xXexX16xX6xX17xX3xXcxX1xX11fxX3xX4xX569xXffxX3xX20xX18xX3xX1bxXd4xX18xX19xX3xXexX8axX3xXcxX309xX72xX72xX3xX309xX19xX30fxX4xX3xX312xX6xX17xX3xXcxX1xX3dxX8axXf1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX17xX27xX8axXaxX12xXf3xXf4xX18xX19xX3xX4xX1xXfaxX3xXcxX16xX11fxX12bxX18xX19xX3xX8cxX6xX18xX3xX55xX134xX18xX3xX23xX138xX18xX3xXcxX96xX18xX1xX3xX3dxX8axX25xX3xX1bxX1xX3dxX3xXexX24xX4xX1xX3xX89xX8axX3xX8cxX6xX18xX3xX90xXcxXcxX93xX3xXexX96xX18xX1xX3xXffxX17xX18xX19xX3xXffxX7cxX4dxX18xX3xXexX1xX120xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX813xXdxX3xX7xX8a6xX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX3axX4xX3xX18xX1xX138xX18xX3xX1fxX11fxX50fxX4xX3xX7xX8cbxX3xX1fxXf4xX18xX19xX3xX1xXc0xX18xX1xX25xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX80dxX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX1cxX4xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xX1fxX78axX3xX4xXa1xX3xX18xX1xXdxX7bxX7cxX3xX1xX20xX18xX3xX18xX19xX7cxXf4xX18xX3xX5xX8cbxX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xXd4xX18xX19xX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xXf1xX3xX119xX6xX18xX3xXcxX1xX11fxX120xX18xX19xX3xXexX16xX8cbxX4xX3xX89xX8axX3xX8cxX6xX18xX3xX90xXcxXcxX93xX3xXexX96xX18xX1xX3xX4xX6xXffxX3xX847xX36xXexX3xX4xX1cxX4xX3xX18xX19xX7cxXf4xX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX7xX8a6xX3xX8cxX1cxX17xX3xX4xX1cxX17xX3xX119xX6xX18xX3xX1bxX1xX96xX3xX1fxX86xX17xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX25xX3xX4xX1xX4dxX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX1bxX52xX53xX54xX55xX56xX2xX58xX3xXexX96xX18xX1xX3xX1fxX78axX3xX7xddabxX3xX27xX3axX18xX19xX3xX1xXdxX31xX7cxX3xX5b5xX7cxX569xX25xX3xXexX1xXdxX36xXexX3xXexX1xX8cbxX4xX3xX18xX1xXcf8xXexXf1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10b94xX7cxXexX1xX17xX16xXaxX12xXfcxX1xX6xX18xX3xX309xX19xX6xX0xX5axXbxX12
Phan Nga