Hơn 300 sinh viên Lào tại Thanh Hóa vui đón Tết cổ truyền Bunpimay
(Baothanhhoa.vn) - Không thể về quê đón Tết cổ truyền Bunpimay do dịch COVID-19, nhưng các bạn sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh Thanh Hóa vẫn được đón một cái Tết cổ truyền Bunpimay vui tươi, ấm áp.
d9e1x1adf0x14cbbx1245cx14970x150bax13aadx183ebx159d3xX7x16bafxfa23x18a00x164bfx12999x1037exX5x10672xXax163a8xX0xX7xXex1a71fx10a80x10e83x148b6xX12x13685xf9a0xX18xX3x15c96x181b8xX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3x16ae7xXdx11b0bxX18xX3x1af01xdac1xX17xX3xXex155dfxXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bx12821xX6xX3xX0x187bdxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX28x133afxXdxX3x16178xX3cxX18xX3xXcx1a44bxXexX3xX4x13dfbxX3xXexX16xX51x19110x112bcxX18xX3x185cexX51xX18xXbxXdxed61xX6xX62xX0xX40xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX40xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xeb56xXaxX12x199ebxX1x1a6a0xX18xX19xX3xXexX1x107b3xX3xX28xX63xX3x185fdxX51xX2axX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xX3xX8axX17xX3xX8axe69axX4xX1xX3x11e68x14aa0xeb48x14696xf43fx13064xX2x1b2f2x180b3xX3xX18xX1xffb5xX18xX19xX3xX4x1553cxX4xX3x1ac14xX32xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xX54xX6xX18xX19xX3xX1x16116xX4xX3xXex1a035xXbxX3xXexX32xXdxX3xXexed9fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX28x128bcxX18xX3xX54xXcdx121edxX4xX3xX54xX3cxX18xX3xX6bx15b1cxXexX3xX4xXd2xXdxX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xX3xX28xX51xXdxX3xXexXcdxX1cxXdxXc9xX3xe270xX6bxX3xXd2xXbx10a3fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX17xX8axX62xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX18xXexX10xX16xX3xX8axXexX1xX51xX6bxXd5xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXax147c5xXdxX8axXexX1x1599axX3xe928xX20xX20xXbx14bcaxeb2dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX180xX3x191cdxX1fx15a95xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX142xXd5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX142xX28xX18xX40xX18xX10xX17bxX7xX40x16099xX2xX2xX191xX40xX2xXc8xX182xX8axX2xX2x19fddxX191xX1b6xX193xX20xXexXc8xX20xX1fx13471xX193xX5xX20xX142x160d1xXbxX19x18ed4xX16xX9xX1fxXc8xX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xXexX32xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xXaxX3xX17bxXdxX8axXexX1xX9xXaxX182xX20xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX191xX1fxX193xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXc1xX1xXdxX63xX51xX3xX18xX19xX2exX62xX3xX2xX1b6xXc6xX193xXc9xX3xXcxX16xXcdx110d6xX18xX19xX3xXc1xX6xX17xX3xX54x152eexX18xX19xX3x19dfdxX3xXexX59xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX54x14a33xX3xXexX5dxX3xX4xX1x1592axX4xX3xX4xX1xXcdxX1cxX18xX19xX3xXexX16x12f21xX18xX1xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xX3xX4xX1xX17xX3xX1fxX1b6xX20xX3xX5xXcdxX51xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xX54xX6xX18xX19xX3xX1xXedxX4xX3xXexXf1xXbxX3xXexX32xXdxX3xXexX16xXcdxX26axX18xX19xX142xX3x1253bxf2dbxX62xX3xX5xX2exX3xX18x13841xX6bxX3xXexX1xX28exX3xX1b6xXc9xX3xX8axX17xX3x1830exX18xX1xX3xX1xXcdxeab2xX18xX19xX3xX4x17f4exX6xX3xX8axXbdxX4xX1xX3xXc1xXc2xXc3xXc4xXc5xXc6xX2xXc8xX3xX18xX2axX18xX3xX4xXd2xX4xX3xXd5xX32xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX4xX310xX6xX3xX8axX2f1xX18xX3xXexX115xX4xX3xXexX32xXdxX3xXexX16xXcdxX26axX18xX19xX142xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX17xX8axX62xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX8axXexX1xX180xX3xX182xX20xX20xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX180xX3xX191xX1fxX193xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX142xXd5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX142xX28xX18xX40xX18xX10xX17bxX7xX40xX1b6xX2xX2xX191xX40xX2xXc8xX182xX8axX2xX2xX1c1xX191xX1fxX1fxX1b6xXexX193xX1fxX1caxX193xX1fxX5xX20xX142xX1cfxXbxX19xX1d2xX16xX9xX1caxX1caxX1b6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xXexX32xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xXaxX3xX17bxXdxX8axXexX1xX9xXaxX182xX20xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX191xX1fxX193xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXc1xX1xXcdxX1cxX18xX19xX3xXexX16xX29axX18xX1xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xX3xX54xX287xX3xX54xX10xX6bxX3xX5xX32xXdxX3xXd5x139c9xX51xX3x19102xX1xX8fxX18xX19xX3xX4a7xX1x19689xX3xX13dxX6bxX3xX4x1a9a9xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xXd2xX4xX3xXd5xX32xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xXc9xX3xX54x109c5xX18xX19xX3xXexX1xX26axXdxX3xX4x1107fxX18xX19xX3xX5xX2exX3xX4xX1cxX3xX1xX115xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX4xXd2xX4xX3xXd5xX32xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXc3xXdxfeaexXexX3x1a7fcxX6xX6bxX3xX54xXcdxX10dxX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xXcdxX51xXc9xX3xXexX29axX6bxX3xX1xXdxX95xX51xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXex16b38xX4xX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xX3xX2dxX2exX17xX142xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX17xX8axX62xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX8axXexX1xX180xX3xX182xX20xX20xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX180xX3xX191xX1fxX193xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX142xXd5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX142xX28xX18xX40xX18xX10xX17bxX7xX40xX1b6xX2xX2xX191xX40xX2xXc8xX182xX8axX2xX2xX182xX20xX193xX193xX191xXexX1c1xX2xX182xX20xX193xX5xX20xX142xX1cfxXbxX19xX1d2xX16xX9xX1c1xX1b6xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xXexX32xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xXaxX3xX17bxXdxX8axXexX1xX9xXaxX182xX20xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX191xX1fxX193xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX503xX1xe5bdxX18xX19xX3xXd5xX8fxX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xXc1xX1xX2f8xX6bxX3x14299xX6xX3xX4a7xX59xXexX3xXexX1xX2exX18xX1xX3xX28x105fexX18xX19xX3xX54xXcdxX10dxX4xX3xX4xXd2xX4xX3xXd5xX32xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xX8axX2exX18xX1xX3xXex17817xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xXd5xX32xX18xX3xXd5x14331xXc9xX3xXexX1xX4a4xX62xX3xX4xX8fxX3xX28xX2exX3xX4a7xX1xXd2xX4xX1xX3xX6bx129edxXdxX3xX54xX59xX18xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX8ax121fbxX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xXbxXdxX6bxX6xX62xX142xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX17xX8axX62xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX8axXexX1xX180xX3xX182xX20xX20xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX180xX3xX191xX1fxX193xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX142xXd5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX142xX28xX18xX40xX18xX10xX17bxX7xX40xX1b6xX2xX2xX191xX40xX2xXc8xX182xX8axX2xX2xX1c1xX191xX193xX191xX1fxXexX191xX191xX1c1xX1b6xX2xX5xX20xX142xX1cfxXbxX19xX1d2xX16xX9xXc8xX1caxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xXexX32xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xXaxX3xX17bxXdxX8axXexX1xX9xXaxX182xX20xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX191xX1fxX193xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xe32fxX6bxX3xX8dxX10xX17xX4a7xX6xX18xX62xX6xXc9xX3xX9axX51xX2axX3xX30bxX3xXexXf9xX18xX1xX3xX8dxX1xX2f8xX6bxX3x1065axX51xX115xX18xX3x1a3d2xX2dxX2exX17x19fcfxXc9xX3xX1xXdxX500xX18xX3xX5xX2exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX4a7xX1xX17xX6xX3xXc5xXcdxX10dxX4xX3xX8dxX2xX20xX7edxXc9xX3xXcxX16xXcdxX26axX18xX19xX3xXc1xX6xX17xX3xX54xX273xX18xX19xX3xX277xX3xXexX59xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX4xX1xX17xX3xXd5xXdxX59xXexX180xX3xX80axX69bxX4xX3xX8ax12726xX3xX4a7xX1xX8fxX18xX19xX3xX54xXcdxX10dxX4xX3xX28xX63xX3xX9axX51xX2axX3xX2f8xX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX18xX1xXcdxX18xX19xX3xX10xX6bxX3xX16xX13dxXexX3xX28xX51xXdxXc9xX3xX186xX4b5xX4xX3xX54xX115xX18xX19xX3xX28xX29axX3xX10xX6bxX3xX54xXcdxX10dxX4xX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xX3xXexX32xXdxX3xXexX16xXcdxX26axX18xX19xX3xX28xX2exX3xX54xXcdxX10dxX4xX3xX4xXd2xX4xX3xXexX1xX4a4xX62xX3xX4xX8fxX3xX19xXdxXd2xX17xXc9xX3xX4xXd2xX4xX3xXd5xX32xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xXc3xXdxX500xXexX3xX503xX6xX6bxX3xXexX5dxX3xX4xX1xX28exX4xX3xX4xX1xXcdxX1cxX18xX19xX3xXexX16xX29axX18xX1xX3xX28xX51xXdxXc9xX3x19fa2xX3xX18xX19xX1xe110xX6xX142xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX17xX8axX62xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX8axXexX1xX180xX3xX182xX20xX20xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX180xX3xX191xX1fxX193xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX142xXd5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX142xX28xX18xX40xX18xX10xX17bxX7xX40xX1b6xX2xX2xX191xX40xX2xXc8xX1c1xX8axX2xX2xXc8xX2xX1fxX191xX2xXexX1caxXc8xX1caxX191xX182xX5xX20xX142xX1cfxXbxX19xX1d2xX16xX9xXc8xX191xX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xXexX32xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xXaxX3xX17bxXdxX8axXexX1xX9xXaxX182xX20xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX191xX1fxX193xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXc1xX676xX18xX3xX10xX6bxX3xX8dxX17xX18xX10xX4a7xX1xX6xX6bxX3xX9axX51xX2axX3xX30bxX3xX1xX51xX62xX500xX18xX3x156b0xX4a4xX6bxX3xX503xXcdxX6xX3xX80fxX2dxX2exX17xX813xXc9xX3xX1xXdxX500xX18xX3xX5xX2exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX4a7xX1xX17xX6xX3xXc5xXcdxX10dxX4xX3xX8dxX2xX20xf745xX3xX4xX1xX17xX3xXd5xXdxX59xXexX180xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xX3xX2dxX2exX17xX3xX4a7x19988xX17xX3xX8axX2exXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1fxX3xX18xX19xX2exX62xXc9xX3xX6bx107c7xXdxX3xX18xX19xX2exX62xX3xX4xX3cxX3xXexX2axX18xX3xX19xXedxXdxX3xX4a7xX1xXd2xX4xX3xX18xX1xX6xX51xX142xX3xX503xX19xX2exX62xX3xXexX1xX28exX3xX18xX1xX13dxXexX3xX19xXedxXdxX3xX5xX2exX3xX18xX19xX2exX62xX3xXexXdx15502xX18xX3xX18xX2f8xX6bxX3xX4xX4dfxXc9xX3xX18xX19xX2exX62xX3xXexX1xX28exX3xX1xX6xXdxX3xX5xX2exX3xX18xX19xX2exX62xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX26axXdxX3xX19xXdxX656xX6xX3xX18xX2f8xX6bxX3xX4xX4dfxX3xX28xX2exX3xX18xX2f8xX6bxX3xX6bxX6bdxXdxXc9xX3xX18xX19xX2exX62xX3xXexX1xX28exX3xXd5xX6xX3xX5xX2exX3xX18xX19xX2exX62xX3xX54xX3cxX18xX3xXexX59xXexX3xX18xX2f8xX6bxX3xX6bxX6bdxXdxXc9xX3xX4xX676xX18xX3xX19xXedxXdxX3xX5xX2exX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xX142xX3xX2f0xX2f1xX62xX3xX5xX2exX3xXexX59xXexX3xXexXaacxX3xX18xXcdxX6bdxX4xXc9xX3xX4xX4a4xX51xX3xX6bxX17xX18xX19xX3xX54xX10xX6bxX3xX5xX32xXdxX3xX7xX6caxX3xX6bxXd2xXexX3xX6bx18225xXc9xX3xXbxX1xX4d5xX18xX3xX28xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX28xX32xX18xX3xX28xXf1xXexXc9xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX4a7xX1xXdxX59xXexX3xX4xX51xX115xX4xX3xX7x1833cxX18xX19xX3xX4xX310xX6xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xXcdxX26axXdxX142xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX17xX8axX62xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX8axXexX1xX180xX3xX182xX20xX20xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX180xX3xX1caxX1caxX1c1xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX142xXd5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX142xX28xX18xX40xX18xX10xX17bxX7xX40xX1b6xX2xX2xX191xX40xX2xXc8xX182xX8axX2xX2xX182xX20xX20xX191xX1fxXexX1caxX193xX20xX1caxX1b6xX5xX20xX142xX1cfxXbxX19xX1d2xX16xX9xX191xX1b6xX1caxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xXexX32xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xXaxX3xX17bxXdxX8axXexX1xX9xXaxX182xX20xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1caxX1caxX1c1xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xX3xX5xX2exX3xX18xX19xX2exX62xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX5xX6bdxX18xX3xX18xX1xX13dxXexX3xX4xX310xX6xX3xX18xXcdxX6bdxX4xX3xXd5xX32xX18xX3xX2dxX2exX17xX3xX54xXcdxX10dxX4xX3xXexX5dxX3xX4xX1xX28exX4xX3xX28xX2exX17xX3xXexX1xXd2xX18xX19xX3xX193xX3xX8axXcdxX1cxX18xX19xX3xX5xXbdxX4xX1xX3xX1xX2exX18xX19xX3xX18xX2f8xX6bxX142xX3xXc3xX2exX17xX3xX18xX1xX656xX18xX19xX3xX18xX19xX2exX62xX3xX18xX2exX62xXc9xX3xX6bxXedxXdxX3xX18xX19xXcdxX26axXdxX3xXexXaacxX3xX18xXcdxX6bdxX4xX3xX28xX2exX17xX3xX18xX1xX6xX51xX3xX54xX95xX3xX4xX1xX4b5xX4xX3xXbxX1xX4b5xX4xXc9xX3xX4xX4a4xX51xX3xX4xX1xX17xX3xX6bxXcdxX6xX3xXexX1xX51xXf1xX18xX3xX19xXdxX3cxX3xX1xX676xX6xXc9xX3xX18xX2f8xX6bxX3xX6bxX6bdxXdxX3xX13dxX6bxX3xX18xX17xXc9xX3xX18xX1xX2exX3xX18xX1xX2exX3xX1xX32xX18xX1xX3xXbxX1xX4b5xX4xX142xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX17xX8axX62xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX8axXexX1xX180xX3xX182xX20xX20xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX180xX3xX191xX1c1xX20xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX142xXd5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX142xX28xX18xX40xX18xX10xX17bxX7xX40xX1b6xX2xX2xX191xX40xX2xXc8xX182xX8axX2xX2xX182xX20xX182xX2xX193xXexX182xX20xX1c1xX1b6xX1b6xX5xX20xX142xX1cfxXbxX19xX1d2xX16xX9xX1b6xX1c1xX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xXexX32xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xXaxX3xX17bxXdxX8axXexX1xX9xXaxX182xX20xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX191xX1c1xX20xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX4a4xX62xX3xX4xX8fxX3xX19xXdxXd2xX17xXc9xX3xX4xXd2xX4xX3xXd5xX32xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX54xXcdxX10dxX4xX3xX54x17f16xX6bxX3xX6bxX29axX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX54xXdxX500xX51xX3xX6bxX4b5xX6xX3xX2dxX2f8xX6bxX3xXc3xX8fxX18xX19xX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xXexX1xXbd1xX18xX19xX142xX3xXc1xX1xXcdxX1cxX18xX19xX3xXexX16xX29axX18xX1xX3xXexXd2xXdxX3xX1xXdxX500xX18xX3xX6bxX115xXexX3xX4xXd2xXdxX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4a7xX1xX8fxX18xX19xX3xX4a7xX1xX4afxX3xX13dxX6bxX3xXd2xXbxXc9xX3xX28xX51xXdxX3xXexXcdxX1cxXdxXc9xX3xX19xX3cxXbxX3xXbxX1xX4a4xX18xX3xX19xXf01xX18xX3xX4a7xX59xXexX3xXexX29axX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xX10xX6bxX3xXc3xXdxX500xXexX3xXc6xX3xX2dxX2exX17xX142xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX17xX8axX62xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX8axXexX1xX180xX3xX182xX20xX20xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX180xX3xX191xX1fxX193xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX142xXd5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX142xX28xX18xX40xX18xX10xX17bxX7xX40xX1b6xX2xX2xX191xX40xX2xXc8xX182xX8axX2xX2xX182xX20xX2xX1fxX20xXexXc8xX191xX1caxX20xXc8xX5xX20xX142xX1cfxXbxX19xX1d2xX16xX9xX191xXc8xX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xXexX32xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xXaxX3xX17bxXdxX8axXexX1xX9xXaxX182xX20xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX191xX1fxX193xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX503xX19xX1xXdxX3xX5xXafcxX3xX4a7xX1xX8fxX18xX19xX3xXexX1xX95xX3xXexX1xXdxX59xX51xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX526xX4xX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX4xX310xX6xX3xX503xX1xX2f1xX18xX3xX8axX2f1xX18xX3xX4xXd2xX4xX3xXd5xX115xX3xXexX115xX4xX3xX2dxX2exX17xX3xX5xX2exX3xX18xX19xX1xXdxX3xX5xXafcxX3xX4xX4b5xX18xX19xX3xXbxX1xXf1xXexXc9xX3xXexXaacxX3xX18xXcdxX6bdxX4xX3xX28xX2exX3xXd5xX51xX115xX4xX3xX4xX1xXf9xX3xX4xX5dxX3xXexX6xX62xX142xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX17xX8axX62xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX8axXexX1xX180xX3xX182xX20xX20xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX180xX3xX191xX1fxX193xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX142xXd5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX142xX28xX18xX40xX18xX10xX17bxX7xX40xX1b6xX2xX2xX191xX40xX2xXc8xX182xX8axX2xX2xX182xX20xX1fxX1b6xX193xXexX1b6xX1c1xX1caxX191xX1b6xX5xX20xX142xX1cfxXbxX19xX1d2xX16xX9xX1b6xX191xX1caxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xXexX32xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xXaxX3xX17bxXdxX8axXexX1xX9xXaxX182xX20xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX191xX1fxX193xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX503xX1xX656xX18xX19xX3xX7xX10dxXdxX3xX4xX1xXf9xX3xX18xX1xXdxX63xX51xX3xX6bxX2exX51xX3xX7xXf01xX4xX3xX7x125cbxX3xX54xXcdxX10dxX4xX3xXexX1xX6caxX4xX3xX1xXdxX500xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX3xXexX1xX28exX4xX3xX4xX4b5xX18xX19xX3xX5xXafcxX3xXexX16xXcdxX6bdxX4xX3xX4a7xX1xXdxX3xX8axX2exX18xX1xX3xXexX69bxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX6bxXedxXdxX3xX18xX19xXcdxX26axXdxX142xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX17xX8axX62xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX8axXexX1xX180xX3xX182xX20xX20xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX180xX3xX193xX1c1xX193xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX142xXd5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX142xX28xX18xX40xX18xX10xX17bxX7xX40xX1b6xX2xX2xX191xX40xX2xXc8xX182xX8axX2xX2xX182xX20xX1fxX193xX1fxXexX1caxX191xX2xX191xX182xX5xX20xX142xX1cfxXbxX19xX1d2xX16xX9xX1b6xX1b6xX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xXexX32xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xXaxX3xX17bxXdxX8axXexX1xX9xXaxX182xX20xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX193xX1c1xX193xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX526xX4xX3xX5xX500xX3xXd5xX51xX115xX4xX3xX4xX1xXf9xX3xX4xX5dxX3xXexX6xX62xX3xX4a7xX6a8xX6bxX3xXexX1xX10xX17xX3xX5xX26axXdxX3xX4xX1xX4b5xX4xX3xX6bxX6xX62xX3xX6bxXf01xX18xX3xX5xX2exX3xX18xXaacxXexX3xX28xX2f8xX18xX3xX1xX3cxX6xX3xX54xX115xX4xX3xX54xXd2xX17xXc9xX3xXexX1xX95xX3xX1xXdxX500xX18xX3xX5xX676xX18xX19xX3xX6bxX59xX18xX3xX4a7xX1xXd2xX4xX1xX3xX54xXbd1xXdxX3xX28xX6bdxXdxX3xXd5xX32xX18xX3xXd5xX6a8xX3xX4xX310xX6xX3xX18xX19xXcdxX26axXdxX3xX2dxX2exX17xX142xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX17xX8axX62xXaxX12xX0xXdxX6bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc1xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX8axXexX1xX180xX3xX182xX20xX20xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX180xX3xX1fxX191xXc8xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX142xXd5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX142xX28xX18xX40xX18xX10xX17bxX7xX40xX1b6xX2xX2xX191xX40xX2xXc8xX182xX8axX2xX2xX182xX2xX193xX1fxX1caxXexX1b6xX1b6xXc8xX1fxX1b6xX5xX20xX142xX1cfxXbxX19xX1d2xX16xX9xX1fxX191xX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX1fxX20xX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xX3xXexX32xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xXaxX3xX17bxXdxX8axXexX1xX9xXaxX182xX20xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1fxX191xXc8xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXc1xX1xXcdxX1cxX18xX19xX3xXexX16xX29axX18xX1xX3xX28xX51xXdxX3xX54xX3cxX18xX3xXcxX59xXexX3xX4xX5dxX3xXexX16xX51xX62xX63xX18xX3xX66xX51xX18xXbxXdxX6bxX6xX62xX3xXexX32xXdxX3xXcxX16xXcdxX26axX18xX19xX3xXc1xX6xX17xX3xX54xX273xX18xX19xX3xX277xX3xXexX59xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX3cxX6xX3xX54xX287xX3xXexX1xX51xX3xX1xX4b5xXexX3xX54xX8fxX18xX19xX3xX54xX305xX17xX3xXexX1xX4a4xX62xX3xX4xX8fxX3xX19xXdxXd2xX17xXc9xX3xX4xXd2xX4xX3xXd5xX32xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX2axX18xX3xX2dxX2exX17xXc9xX3xXc3xXdxX500xXexX3xX503xX6xX6bxX3xXexX1xX6xX6bxX3xX8axX6caxX142xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1448cxX51xXexX1xX17xX16xXaxX12xX503xX19xXedxX4xX3xX1bxX51xX13dxX18xX0xX40xXbxX12
Ngọc Huấn