72 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh - trật tự” năm 2020
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4-1, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh - trật tự” năm 2020.
1524x1c98x5c62x9368x25efx89e4x329cx28cex21a2xX7x4c83x55fdx5b03x8ff7x287dx290fxX5x83bdxXax2f75x5adfx6464xX3xX4x4a73xX3x7104x5f31xX6x61d3x858axX3x77fcx31cdxX6xX1cxX1xX3xX1cx53ecxX1xXdx59a0xXbxX1dxX3xX1cxX1x2f87xX3xXex2cdex20c4x53abxX1cxX26xX3x5674x668bxXexX3xXexXdx8992xX1axX3xX4xX1xX1ax190exX1cxX3x3f12x257cxX1cxX3xXexX20xX2fxX1cxX3x5c89x863fxX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3x18f2xX3xXexX32x4ea2xXexX3xXex48c2x2433xX3xX1cx4128x8dcbxX3xX14x50adxX14xX6bxX0x698dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4cacxX10xX6xX1fxXaxX12x4449xX26xX2fx1c2axX3x8155xX5bxX2xX1dxX3x8108x48faxX84x82c1xX3xXex7242xX1cxX1xX3xX38x83aaxX3x8b19xX6xX1cxX3xX1xX2fxX1cxX1xX3x52cbxX1axX87x7a4dxXexX3xX38x90b3xX1cxX1xX3xX7x5195xX3xX2xX13xX6fxXa4x3ff9xX5bxX8exX8fxX84xX91xX3x2132x5401xX1cxX26xX3xX1cxX1xX5fxX1cxX3xX4xX17xX3xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX1cxX1xX3xX1cxX26xX1xXdxX29xXbxX1dxX3xX1cxX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX1cxX26xX3xX38xX39xXexX3xXexXdxX3exX1axX3xX4xX1xX1axX44xX1cxX3xX47xX48xX1cxX3xXexX20xX2fxX1cxX3xX50xX51xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xX5bxX3xXexX32xX5fxXexX3xXexX63xX64xX3xX1cxX67xX68xX3xX14xX6bxX14xX6bx928bxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX20xX1fxX87xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxXexX10x3627xXexX5bxX6xX5xXdxX26xX1cx242dxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX32x85e2xXaxX12xX0xXdxX68xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXax8485xXdxX1fxXexX1xX146xX3x71e1xX6bxX6bxXbxX13exX14exX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX146xX3xX89xX6bxX6bxXbxX13exX14exXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX6fxX6fxXdxX11fxX9bxX6xX20xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX20xX6xX11fxX50xX1cxX6fxX1cxX10xX16dxX7xX6fxX14xX2xX6bxX2xX6fxX2xX13x5860xX1fxX14xX6bx156fxX89xX6bxX6bx29abxXexX13xX89xX14xX174xX5xX2xX5bxX2xX6bx6ba9xX1fxX2xX6bxX1b8xX1c7xX2xX89xX1b8xXexX1b4xX89xX89xX1bcxX5xX2xX11fx2f50xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX3xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX1cxX1xX3xX1cxX26xX1xXdxX29xXbxX1dxX3xX1cxX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX1cxX26xX3xX38xX39xXexX3xXexXdxX3exX1axX3xX4xX1xX1axX44xX1cxX3xX47xX48xX1cxX3xXexX20xX2fxX1cxX3xX50xX51xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xX5bxX3xXexX32xX5fxXexX3xXexX63xX64xX3xX1cxX67xX68xX3xX14xX6bxX14xX6bxXaxX3xX16dxXdxX1fxXexX1xX9xXaxX174xX6bxX6bxXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX89xX6bxX6bxXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX20xX1fxX87xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX38x5436xX1dxX3xX8exX8fxX84xX91xX3xXexX94xX1cxX1xX3xX4xXbexX1cxX26xX3xX1cxX1xX5fxX1cxX3xX13xX14xX3xX4xX17xX3xX19xX1axX6xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX1cxX1xX3xX1cxX26xX1xXdxX29xXbxX1dxX3xX1cxX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX1cxX26xX3xX38xX39xXexX3xXexXdxX3exX1axX3xX4xX1xX1axX44xX1cxX3xX47xX48xX1cxX3xXexX20xX2fxX1cxX3xX50xX51xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xX5bxX3xXexX32xX5fxXexX3xXexX63xX64xX3xX1cxX67xX68xX3xX14xX6bxX14xX6bxX11fxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX20xX1fxX87xXaxX12x81cfxX10xX68xX3xX1fxX6xX1cxX1xX3xX7x4bf8xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXa7xXexX3xX4x68ebxX3xXexX1x689exX3xX13xX14xX3xX38xX17xX1cxX3xX50xXabxX3xX0xX6xX3xX1xX32xX10x2f33xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX146xX6fxX6fxX19xXbxXbxX5xX11fxXexX1xX6xX1cxX1xX1xX20xX6xX11fxX26xX20xX50xX11fxX50xX1cxX6fxX50xX9bxXbxX19x7ad3xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX20xX6xX11fxX1cxX7xX32bxX6fxX7xXexX32xX6fxX91xX14xX89xX174xX14xX174x6d1dxX2xX1bcxX48xX174xX91xX13x477dxX48xX8fxX89xX13xX14xX1c7xX1b4xX174xX1c7xX1bcxX6bxX6bxX1bcxX8fxX6bxX174xX1bcxX174xX6fx8d1dxX32bxXdxX5xX10xX6fxX1fxX2xX13xX11fx1e33xX91xX367xX34fxX7xXdxX26xX1cxX10xX1fxX11fxXbxX1fxX32bxXaxX12xXexX39xXdxX3xX38x3b84xX87xX0xX6fxX6xX12xX11fxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX1axXexX1xX20xX32xXaxX12xX8fxXb6xXcxX0xX6fxXbxX12
BĐT