Chuyển biến rõ nét về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Thọ Lộc
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 05), Đảng bộ xã Thọ Lộc (Thọ Xuân) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đó tạo chuyển biến rõ nét về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn.
f36ax13d8bx15a98x18d4bx1530fx1476bx115d0x15bc0x11705xX7x14760x1876ex16870x12578x12ef1x14c09xX5x172a8xXax11702x1761bxX1x16d8ex126ffx156b1xff55xX3x133a6xXdx127e0xX18xX3x17a34x13993xX3xX18x158bfxXexX3xf61ex14011xX3xX4x16173xX18x16edcxX3xXex14ae9xX4xX3xX1ax13f35x103d2xX3x14995xX33x14bdfxX3xX26x101a5xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fx140f0x12f13xX18xX2cxX3xXexX1fx17a94xX18xX3xX36x15562xX6xX3xX1ax16baexX18xX3x12c22x12e08xX3xXcxX1x15e84xX3x14482x11b03xX4xX0xf460xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14807xX34x1460bxX16xXaxX12xX0xXdxX38xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX76xXexX1xX15xX38xX1axX3xXdxX13xX10xX18xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax169e1xXdxX76xXexX1x14151xX3x167c3xX2x16691xXbxX5ax13bf1xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexXa2xX3x16e08xXb3xXa6xXbxX5axXa9xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX65xX65xXdxf6a2xX1axX6xX34xXexX1xX6xX18xX1xX1xX34xX6xXc3xX26xX18xX65xX18xX10xX9dxX7xX65x17e8bxX2xX2x10a47xX65xX2x15fa3xXa4xX76x14a5axXd8xXdbxXb3xXdbxXa6xXb3xXexX2xXb3xXb3xX2xXdbxX5xXa6xXc3xfd0exXbxX2cx16536xX1fxX9xXdexXdex13f03xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX1fxX20xX3xX18xX23xXexX3xX26xX27xX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX1axX33xX34xX3xX36xX33xX38xX3xX26xX3bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxX3xXexX1fxX4fxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX1axX57xX18xX3xX5axX5bxX3xXcxX1xX5fxX3xX61xX62xX4xXaxX3xX9dxXdxX76xXexX1xX9xXaxXa4xX2xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxXb3xXb3xXa6xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX34xX18xXaxX12xX61xX5bxX18xX1xX3xX36x1116cxX34xX3xX5axX5bxX3xXcxX1xX5fxX3xX61xX62xX4xX3x11ac0xXdxX17xX38xX3xXexX1fxX6x10f24xX3xX2cxXdxX2fxX38xX3xX7xX2fxXexX3xXexX18dxXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX38xX2axX3xX1x11704xX18xX1xX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX1a3xX3xX2cxXdxX6xX3xXexX1fxX18dxXdxX3xXexX1fxX4fxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX1axX57xX18xX3xX5axX5bxXc3xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1698axX10xX6xX76xXaxX12xXcxX1xf69exX4xX3xX1xXdxX3bxX18xX3x12783xX2cxX1xX53xX3x16e8exX15xX16xX1cxXexX3xX7x16054xX3xXa6xXe1x17badxX202x11e34xX65xXcx14d31xX3xX4x14ff6xX6xX3xX74xX6xX18xX3xX13xX1x11afdxXbxX3xX1xX57xX18xX1xX3x12831xX33xX18xX2cxX3xX1axX62xX3xXex15aa2xX18xX1xX3xX26xX27xX3xXex15f11xX18xX2cxX3xX4xX48xX49xX18xX2cxX3xX7xX1faxX3xX5xX5bxX18xX1xX3xX36xX18dxX34xX3xX4xX21axX6xX3xX22bxX33xX18xX2cxX3xX36xX20exXdxX3xX26x140a2xXdxX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX1axX33xX34xX3xX26xX3bxX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxX3xX36xX1cxX18xX3xX18xX23cxX38xX3xXd8xXa6xXd8xXa6xX1a3xX3xX36xX53xX18xX1xX3xX1xX48xX260xX18xX2cxX3xX36xX1cxX18xX3xX18xX23cxX38xX3xXd8xXa6xXd8xXe1xX3xfb4axX2cxX5fxXdxX3xXex14d3exXexX3xX5xX57xX3xX202xX2cxX1xX53xX3xX207xX15xX16xX1cxXexX3xXa6xXe1x18474xX1a3xX3xX22bxX33xX18xX2cxX3xX1axX62xX3xX5axX5bxX3xXcxX1xX5fxX3xX61xX62xX4xX3xX2a4xXcxX1xX5fxX3x13682xX15x17181xX18xX2bdxX3xX36xX5bxX3xXexX1fxXdxX17xX18xX3xX19bxX1xX6xXdxX3xX36x1683exX18xX2cxX3xX1axX62xX3xX4xX2fxX4xX3xX2cxXdxX33xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX1a3xX3xXex15db9xX3xX36x16559xX3xXexX18dxX34xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX1fxX20xX3xX18xX23xXexX3xX26xX27xX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX1axX33xX34xX3xX36xX33xX38xX3xX26xX3bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxX3xX2a4x13ff0x121c1x11f33xXcxX2bdxX3xXexX1fxX4fxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX1axX57xX18xXc3xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX34xX76xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX7xX1faxX3xXbxX1xX33xX18xX3xX2fxX18xX1xX3xX4xX21axX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX1xX62xX3xX76xX2daxX18xX3xXexX1xX2axX18xX3xX2xX1a3xX3xXexX1xX2axX18xX3xXd8xX3xX5axX5bxX3xXcxX1xX5fxX3xX61xX62xX4xX3xX26xX27xX3xX26xXdxX3bxX4xX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX3xX4xX21axX6xX3xX1axX57xX3xX61xX4fxX3xXcxX1xX53xX3x1343bxX1x1849dxXdxX1a3xX3xXexX1xX2axX18xX3xX2xX1a3xX3xX4xX1xX23cxX18xX3xX18xX15xX2axXdxX3xX2cxX2daxX16xX3xX2axX3xX18xX1xXdx14b8cxX38xX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxX1a3xX3xXexX1xX2fxX18xX2cxX3xXdbxX212xXd8xXa6xXd8xXa6xX1a3xX3xX5axX5bxX3xXcxX1xX5fxX3xX61xX62xX4xX3xX36xX5bxX3xXexXdxX1cxX18xX3xX1xX57xX18xX1xX3xX19bxXdxX17xX38xX3xXexX1fxX6xX1a3xX3xX5xX57xX38xX3xX26xXdxX3bxX4xX3xX26xX260xXdxX3xX4xX1xX21axX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX3xX4xX1xX234xX3xX36xX18dxX34xX3xXexX1xX1faxX4xX3xX1xXdxX3bxX18xX3xXexXdxX1cxX18xX3xX1xX57xX18xX1xX3xX5xX2aaxXbxX3xXexX1xX4fxX38xX3xX1xX3bxX3xXexX1xX20exX18xX2cxX3xXbxX1xX15xX18xX3xX7xX48xf9b9xX18xX2cxX3xX4xX307xX3xX4xX1xX10xX3xX18xX1xXdxX27xX15xX3xX5xX260xXbxX3xX1axX18dxXexX3xX36xX10xX18xX3xX1axX4fxX18xX3xX18xX2cxX34xX57xXdxX1a3xX3xX1xX18dxX3xXexX1xX223xXbxX3xX4xX1x17939xX3xXexX1xX34xX2fxXexX3xX19bxX1x14383xX3xX26xX57xX3xX5xX57xX38xX3xX5xX18dxXdxX3xX1xX3bxX3xXexX1xX20exX18xX2cxX3xX36xX20exXexX3xX2cxX6xX1a3xX3xXexX23cxX18xX2cxX3xX4xX48xX49xX18xX2cxX3xX26xX3bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX15xX2edxX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX3xXbxX1xX15xX18xX3xXexX1xX15xX20exX4xX3xX19bxX1x1891exX3xXexX1fx1636fxX18xX2cxX1a3xX3xX19bxX1xX502xX3xX38xX506xXdxX3xX36xX17xX3xX1xX18dxX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX38xX506xXdxXc3xX3xXcxX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX3xX4x13251xX18xX2cxX3xXexX1xX48xX49xX18xX2cxX3xX5axX15xX16xX4fxX18xX3xX26xX3bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX19bxX1xX15xX3xX26xX1faxX4xX3xX4xX1xX15xX2edxX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX3xX4xX1xX23cxX18xX3xX18xX15xX2axXdxX1a3xX3xX76xX506xX18xX2cxX3xX4xX1xX1cxX3xXbxX1x1035bxX38xX3xX26xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX38xX10xX18xX3xX74xXdxX34xX3x174d9xX18xX10xX3x17f9dxX5xX15xX7xX3xX1ax16775xX3xX7xX15xX18xX2cxX3xX26xX57xX34xX3xXexX1x154a7xX4xX3xX23cxX18xX3xX36xX17xX3xX1xX18dxX18xX3xX4xX1xX1cxX3xX38xX506xXdxX3xX4xX21axX6xX3xX4xX1xX223xXexX3xXexX1xX33xXdxX3xX4xX1xX23cxX18xX3xX18xX15xX2axXdxX3xX1fxX6xX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxXa9xX3xXbxX1xX15xX18xX3xXexX1xX15xX20exX4xX3xX19bxX1xX502xX3xXexX1fxX506xX18xX2cxX1a3xX3xX19bxX1xX502xX3xX38xX506xXdxX3xXexX1fxX34xX18xX2cxX3xX19bxX1xX15xX3xX4xX1xX15xX2edxX18xX2cxX3xX18xX15xX2axXdxX3xX26xX57xX3xX19bxX1xX15xX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxXc3xX3xXcxX1xX2fxX18xX2cxX3xXf9xX212xXd8xXa6xXd8xXa6xX1a3xX3xX217xX74xX202x16371xX3xX5axX5bxX3xXexXdxX1cxXbxX3xXex1889axX4xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xX5x124e8xXbxX3xXexX58fxX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xXexX1fxX1faxX4xX3xXexXdxX1cxXbxX3xX5axX15xX20exX18xX2cxX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX3xX19bxXdxX17xX38xX3xXexX1fxX6xX1a3xX3xX207xX15xX6xX3xX19bxXdxX17xX38xX3xXexX1fxX6xX1a3xX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX3xX36xX5bxX3xX1axX2fxX18xX3xX1xX1cxXexX3xX5x145c2xX18xX1a3xX3xX36xX6xX18xX2cxX3xXexX1xX1faxX4xX3xX1xXdxX3bxX18xX3xXexX1xX2fxX34xX3xX76xfe20xX3xX38xX62xXexX3xX7xX20exX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1xXdxX1cxXexX3xX1axX53xX1a3xX3xX76xX63bxX18xX2cxX3xX4xX63bxX3xX4xX1xX15xX2edxX18xX2cxX3xX18xX15xX2axXdxX3xX5xX69exX18xXc3xX3xXcxX58fxX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX36xX5bxX3xX16xX4fxX15xX3xX4x17cf9xX15xX3xX2cxXdxX6xX3xX36xX1baxX18xX1xX3xX1axX57xX3xX3cbxX1xX3cdxXdxX3xX4xX6xX38xX3xX19bxX1cxXexX3xXexX1xX1faxX4xX3xX1xXdxX3bxX18xX3xX1axX33xX34xX3xX36xX33xX38xX3xX348xX349xX34axXcxX3xXexX1fxX34xX18xX2cxX3xX4xX1xX23cxX18xX3xX18xX15xX2axXdxX1a3xX3xX19bxX1xX2axX18xX2cxX3xXexX1xX1faxX4xX3xX1xXdxX3bxX18xX3xX4xX1xX23cxX18xX3xX18xX15xX2axXdxX3xX5xX69exX18xX3xXexX18dxXdxX3xX26xX53xX3xXexX1fxX4b8xX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX3xX4xX52fxXc3xX3xX74xX2fxX34xX3xX4xX2fxX34xX3xX217xX74xX202xX630xX3xX5axX5bxX3xX26xX27xX3xX4xX2fxX4xX3xX1xX34xX18dxXexX3xX36xX62xX18xX2cxX3xX4xX1xX23cxX18xX3xX18xX15xX2axXdxX3xX4xX52fxX18xX2cxX3xX18xX1xX48xX3xX1xX34xX18dxXexX3xX36xX62xX18xX2cxX3xX19bxX1xX2fxX4xX3xX4xX21axX6xX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX1a3xX3xX4xX1xX234xX3xX36xX48xX69exX4xX3xX4xX1xX23cxX18xX3xX18xX15xX2axXdxX3xX26xX645xXexX3xX18xX15xX2axXdxX3xX38xX260xXdxX3xX19bxX1xXdxX3xX36xX5bxX3xX4xX307xX3xX5axX2fxX4xX3xX18xX1xX645xX18xX3xX4xX21axX6xX3xX217xX74xX202xX630xX3xX5axX5bxX3xX26xX57xX3xX36xX6fdxX16xX3xX36xX21axX3xX4xX2fxX4xX3xX1xX2edxX3xX7xX47cxX3xXexX1xX21axX3xXexX63bxX4xX3xX5xXdxX4fxX18xX3xX207xX15xX6xX18xXc3xX3xX214xX15xX2fxX3xXexX1fxX1baxX18xX1xX3xX4xX1xX23cxX18xX3xX18xX15xX2axXdxX3xXbxX1xX33xXdxX3xX4xX6xX38xX3xX19bxX1cxXexX3xX1axX33xX34xX3xX36xX33xX38xX3xX348xX349xX34axXcxX3xXexX1xX10xX34xX3xX207xX15xX16xX3xX36xX53xX18xX1xXc3xX3xXcxX1xX2fxX18xX2cxX3xX2xXa6xX212xXd8xXa6xXd8xXa6xX1a3xX3xX36xX34xX57xX18xX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX5xXdxX4fxX18xX3xX18xX2cxX57xX18xX1xX3xX4xX21axX6xX3xX217xX74xX202xX630xX3xX1xX15xX16xX3bxX18xX3xXcxX1xX5fxX3xX2d8xX15xX2daxX18xX3xX36xX5bxX3xXexXdxX1cxX18xX3xX1xX57xX18xX1xX3xX19bxXdxX17xX38xX3xXexX1fxX6xX3xX19bxX1cxXexX3xX207xX15xX33xX3xXexX1xX1faxX4xX3xX1xXdxX3bxX18xX3xX26xXdxX3bxX4xX3xX19bxX1xX2aaxX4xX3xXbxX1xX63bxX4xX3xXexX1baxX18xX1xX3xXexX1fxX18dxX18xX2cxX3xX2axX3xX18xX1xXdxX3ecxX38xX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxX3xXexX18dxXdxX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX3xX4xX1xX23cxX18xX3xX18xX15xX2axXdxX3xX4xX21axX6xX3xX1axX57xX3xX61xX4fxX3xXcxX1xX53xX3xX3cbxX1xX3cdxXdxX3xX26xX57xX3xX36xX5bxX3xX1axX2fxX34xX3xX4xX2fxX34xX3xX217xX74xX202xX630xX3xX1xX15xX16xX3bxX18xX3xX26xX27xX3xX19bxX1cxXexX3xX207xX15xX33xX3xX19bxX1xX2aaxX4xX3xXbxX1xX63bxX4xX3xXexX1baxX18xX1xX3xXexX1fxX18dxX18xX2cxX3xX2axX3xX18xX1xXdxX3ecxX38xX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxX3xX4xX21axX6xX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX3xX1axX57xX3xX3cbxX1xX3cdxXdxX3xX36xX5bxX3xX1axX33xX34xX3xX36xX33xX38xX3xX348xX349xX34axXcxX1a3xX3xX202xX1xX2daxX18xX3xX76xX2daxX18xX3xXexX1fxX4fxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX1axX57xX18xX3xX4xX52fxX18xX2cxX3xX19bxX1xX2axX18xX2cxX3xX4x17471xX18xX3x14296xX3xX19bxXdxX1cxX18xX1a3xX3xXbxX1xX33xX18xX3xX2fxX18xX1xXc3xX3xX22bxX2edxX18xX2cxX3xX4xX1xX4b8xX3xX61xX4fxX3xX1f2x11b08xX15xX3xX348xXdxX18xX1xX1a3xX3xX589xX1xX307xX3xX13xX1xX21axX3xXexX53xX4xX1xX3xX217xX74xX202xX630xX3xX5axX5bxX1a3xX3xX4xX1xX34xX3xX1axXdxX1cxXexXa2xX3xX22bxX17xX3xX2cxXdxX33xX38xX3xXexX1xXdxX17xX15xX3xX2axX3xX18xX1xXdxX3ecxX38xX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxX3xXexX1fxX4fxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX1axX57xX18xX1a3xX3xX4xX1xX21axX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX3xX61xX4fxX3xXcxX1xX53xX3xX3cbxX1xX3cdxXdxX3xX4xX52fxX18xX2cxX3xX36xX6xX18xX2cxX3xX1xX34xX57xX18xX3xXexX1xXdxX3bxX18xX3xX1xX2edxX3xX7xX47cxX1a3xX3xXexX1xX21axX3xXexX63bxX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX26xX53xX3xXexX1fxX4b8xX3xX38xX260xXdxX3xX36xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX36xX58fxXdxX3xX38xX2axX3xX1xX1baxX18xX1xX3xX4xX1xX23cxX18xX3xX18xX15xX2axXdxX3xXbxX1xX506xX3xX1xX69exXbxX1a3xX3xX36xX33xX38xX3xX1axX33xX34xX3xX348xX349xX34axXcxX3xX3cdxX3xX26xX53xX3xXexX1fxX4b8xX3xX4xX52fxXc3xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX34xX76xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xXexX1xX20exX18xX2cxX3xX19bxX4fxX3xX4xX21axX6xX3xX5axX5bxX3xXcxX1xX5fxX3xX61xX62xX4xX1a3xX3xXexX1fxX4fxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX1axX57xX18xX3xX5axX5bxX3xX1xXdxX3bxX18xX3xX4xX307xX3xXdexX3xXexX1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX1a3xX3xX2cxXdxX6xX3xXexX1fxX18dxXdxXc3xX3xX2d8xX2fxX4xX3xX36xX53xX18xX1xX3xX26xXdxX3bxX4xX3xX1axX33xX34xX3xX36xX33xX38xX3xX348xX349xX34axXcxX3xX5xX57xX3xX18xX1xXdxX3bxX38xX3xX26xX63bxX3xX207xX15xX6xX18xX3xXexX1fxX5fxX18xX2cxX3xX26xX57xX3xX4xX223xXbxX3xXexX1xXdxX1cxXexX1a3xX3xX2cxX307xXbxX3xXbxX1xX6fdxX18xX3xX1axX33xX34xX3xX26xX3bxX3xX7xX59cxX4xX3xX19bxX1xffffxX10xX3xX4xX1xX34xX3xX202xX1xX2daxX18xX3xX76xX2daxX18xX1a3xX3xX36x14452xX4xX3xX1axXdxX3bxXexX3xX2cxX307xXbxX3xXbxX1xX6fdxX18xX3xX1xX34xX57xX18xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xX4xX1xX48xX47cxX18xX2cxX3xXexX1fxX1baxX18xX1xX3xX5axX2daxX16xX3xX76xX1faxX18xX2cxX3xX18xX2axX18xX2cxX3xXexX1xX2axX18xX3xX38xX260xXdxX3xX18xX2daxX18xX2cxX3xX4xX6xX34xX1a3xX3xX18xX2axX18xX2cxX3xXexX1xX2axX18xX3xX38xX260xXdxX3xX19bxXdxX17xX15xX3xX38x1350axX15xX1a3xX3xX76xX34xX3xX26xX645xX16xX3xXexX1xX49xXdxX3xX2cxXdxX6xX18xX3xX207xX15xX6xX1a3xX3xX4xX506xX18xX2cxX3xX26xX260xXdxX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX1fxXdxX17xX18xX3xX19bxXdxX18xX1xX3xXexX1cxX3xX212xX3xX5axX5bxX3xX1xX62xXdxX1a3xX3xX4xX223xXbxX3xX21axX16xX1a3xX3xX4xX1xX4b8xX18xX1xX3xX207xX15xX16xX27xX18xX3xX5axX5bxX3xXcxX1xX5fxX3xX61xX62xX4xX3xX36xX5bxX3xX5axX2daxX16xX3xX76xX1faxX18xX2cxX3xX19bxX1cxX3xX1xX34xX18dxX4xX1xX1a3xX3xXexX23cxX18xX2cxX3xX4xX48xX49xX18xX2cxX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX19bxXdxX17xX38xX3xXexX1fxX6xX1a3xX3xX2cxXdxX2fxX38xX3xX7xX2fxXexX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX1axX33xX34xX3xX36xX33xX38xX3xX348xX349xX34axXcxX3xXexX1fxX4fxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX1axX57xX18xXc3xX3xX13xX506xX18xX2cxX3xX26xX260xXdxX3xX36xX307xX1a3xX3xX2cxXdxX6xX34xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX62xXdxX3xXbxX1xX63bxX3xX18xX9e8xX1a3xX3xX36xX34xX57xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX4fxX18xX3xXbxX1xX63bxX3xXexX1fxX2fxX4xX1xX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX348xX349xX34axXcxX3xXexX1fxX34xX18xX2cxX3xX19bxX1xX15xX3xX76xX2daxX18xX3xX4xX48xXa9xX3xX1xX62xXdxX3xX4xX1faxX15xX3xX4xX1xXdxX1cxX18xX3xX1axXdxX18xX1xX3xXexX58fxX3xX4xX1xX59cxX4xX3xX348xX349xX34axXcxX3xX18xX2cxX34xX57xXdxX3xX36xX2edxX18xX2cxX3xX1fxX15xX62xX18xX2cxXc3xXc3xXc3xX3xX207xX15xX6xX3xX36xX307xX3xX36xX5bxX3xXexX18dxX34xX3xX4xX33xX18xX1xX3xX207xX15xX6xX18xX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxX3xX5axX6xX18xX1xX3xX212xX3xX7xX18dxX4xX1xX3xX212xX3xX36x10eebxXbxXc3xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX34xX76xX16xXaxX12xX589xX1xX307xX3xX13xX1xX21axX3xXexX53xX4xX1xX3xX217xX74xX202xX630xX3xX5axX5bxX3xXcxX1xX5fxX3xX61xX62xX4xX3xX61xX4fxX3xX1f2xX9e8xX15xX3xX348xXdxX18xX1xX3xX18xX1xX223xX18xX3xX38xX18dxX18xX1xXa2xX3xX349xX6xX15xX3xX1xX47cxX18xX3xXb3xX3xX18xX23cxX38xX3xXexX1fxXdxX17xX18xX3xX19bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1faxX4xX3xX1xXdxX3bxX18xX3xX202xX2cxX1xX53xX3xX207xX15xX16xX1cxXexX3xXa6xXe1xX1a3xX3xX4xX307xX3xXexX1xX17xX3xX19bxX1x1644dxX18xX2cxX3xX36xX53xX18xX1xX3xX9c9xX3xXexX1xX59cxX4xX1a3xX3xXexX1fxX2fxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3bxX38xX3xX4xX21axX6xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX58fxX3xX4xX1xX59cxX4xX3xX26xX57xX3xX202xX1xX2daxX18xX3xX76xX2daxX18xX3xXexX1fxX4fxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX1axX57xX18xX3xX5axX5bxX3xX26xX27xX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX1axX33xX34xX3xX36xX33xX38xX3xX348xX349xX34axXcxX3xX36xX5bxX3xXexX304xX18xX2cxX3xX1axX48xX260xX4xX3xX36xX48xX69exX4xX3xX18xX2daxX18xX2cxX3xX5xX4fxX18xXc3xX3xX74xX2fxX34xX3xX4xX2fxX34xX3xX19bxX1cxXexX3xX207xX15xX33xX3xXexX1xX1faxX4xX3xX1xXdxX3bxX18xX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX1axX33xX34xX3xX36xX33xX38xX3xX348xX349xX34axXcxX3xXexX1fxX4fxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX1axX57xX18xX3xX1xX15xX16xX3bxX18xX3xX18xX23cxX38xX3xXd8xXa6xXd8xXa6xX3xX26xX57xX3xX207xX15xX9c9xX3xX2xX212xXd8xXa6xXd8xX2xX1a3xX3xX4xX1xX34xX3xXexX1xX223xX16xXa2xX3xX2cxX6fdxX18xX3xXf9xXf9x158ecxX3xX76xX2daxX18xX3xX7xX20exX3xX18xX2axX18xX2cxX3xXexX1xX2axX18xX3xX36xX48xX69exX4xX3xX76xX506xX18xX2cxX3xX18xX48xX260xX4xX3xX1xX69exXbxX3xX26xX3bxX3xX7xXdxX18xX1xXa9xX3xX2cxX6fdxX18xX3xX2xXa6xXa6xXeeexX3xXexX1xX2axX18xX3xX4xX307xX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX1fxX1baxX18xX1xX3xX5axX502xX3xX5xX9c9xX3xX1fxX2fxX4xX3xXexX1xX33xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX34xX18dxXexX3xX1xX69exXbxX3xX26xX3bxX3xX7xXdxX18xX1xXa9xX3xX2cxX6fdxX18xX3xX2xXa6xXa6xXeeexX3xX5xX57xX18xX2cxX3xX18xX2cxX1xX27xX3xX36xX18dxXexX3xX16xX4fxX15xX3xX4xX6fdxX15xX3xX26xX27xX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX1axX33xX34xX3xX36xX33xX38xX3xX348xX349xX34axXcxXa9xX3xXf9xXa6xXeeexX3xX7xX20exX3xX4xX47cxX3xX7xX3cdxX3xX7xX33xX18xX3xX5axX15xX223xXexX1a3xX3xX19bxXdxX18xX1xX3xX76xX34xX6xX18xX1xX3xX36xX18dxXexX3xXexXdxX4fxX15xX3xX4xX1xX15xX572xX18xX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxXa9xX3xf9dexXa6xXeeexX3xX1xX62xX3xX4xX1xX23cxX18xX3xX18xX15xX2axXdxX3xX3cdxX3xX18xX2axX18xX2cxX3xXexX1xX2axX18xX3xX4xX307xX3xX4xX1xX15xX2edxX18xX2cxX3xXexX1fxX18dxXdxX3xX1xX69exXbxX3xX26xX3bxX3xX7xXdxX18xX1xXa9xX3xXex124b8xX3xX5xX3bxX3xXexX1xX15xX3xX2cxX34xX38xX1a3xX3xX5axX502xX3xX5xX9c9xX3xX4xX1xX223xXexX3xXexX1xX33xXdxX3xX1fxX2aaxX18xX1a3xX3xX4xX1xX223xXexX3xXexX1xX33xXdxX3xX16xX3xXexX1cxX3xX36xX18dxXexX3xXexX1fxX4fxX18xX3xXf9xXa6xXeeexXc3xXc3xXc3xX3xX3cbxX1cxXexX3xX207xX15xX33xX3xX36xX18dxXexX3xX36xX48xX69exX4xX3xX36xX5bxX3xX19bxX1xXe05xX18xX2cxX3xX36xX53xX18xX1xX3xX7xX1faxX3xX4xX1xX234xX3xX36xX18dxX34xX3xX36x170e9xX18xX2cxX3xX36xX2aaxX18xX1a3xX3xX19bxX53xXbxX3xXexX1xX49xXdxX3xX26xX57xX3xX207xX15xX16xX1cxXexX3xX5xXdxX3bxXexX3xX4xX21axX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX223xXbxX3xX21axX16xX3xX36xX33xX18xX2cxX1a3xX3xX4xX1xX4b8xX18xX1xX3xX207xX15xX16xX27xX18xXa9xX3xX7xX1faxX3xX21axX18xX2cxX3xX1xX62xX1a3xX3xX2cxXdxX107cxXbxX3xX36xX6b7xX3xX4xX21axX6xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX6fdxX18xX2cxX3xX5xX260xXbxX3xX202xX1xX2daxX18xX3xX76xX2daxX18xXc3xXc3xXc3xX3xX207xX15xX6xX3xX36xX307xX1a3xX3xX2cxX307xXbxX3xXbxX1xX6fdxX18xX3xX1axX33xX34xX3xX36xX33xX38xX1a3xX3xX18xX2daxX18xX2cxX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX223xXexX3xX5xX48xX69exX18xX2cxX3xX348xX349xX34axXcxX3xXexX1fxX4fxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX1axX57xX18xXc3xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX34xX76xX16xXaxX12xX22bxX17xX3xX202xX2cxX1xX53xX3xX207xX15xX16xX1cxXexX3xXa6xXe1xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX63bxX4xX3xX36xXdxX3xX26xX57xX34xX3xX4xX15xX62xX4xX3xX7xX20exX18xX2cxX1a3xX3xX22bxX33xX18xX2cxX3xX21axX16xX1a3xX3xX217xX74xX202xX630xX3xX5axX5bxX3xXcxX1xX5fxX3xX61xX62xX4xX3xX4xX1xX234xX3xX36xX18dxX34xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1axX62xX1a3xX3xX36xX34xX57xX18xX3xXexX1xX17xX3xX26xX57xX3xX19bxX1xX15xX3xX76xX2daxX18xX3xX4xX48xX3xXexX1fxX4fxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX1axX57xX18xX3xX5axX5bxX3xXexX23cxX18xX2cxX3xX4xX48xX49xX18xX2cxX3xX36xX572xX16xX3xX38xX18dxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xXexX15xX16xX4fxX18xX3xXexX1fxX15xX16xX27xX18xX3xX36xX1cxX18xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX6fdxX18xX2cxX3xX5xX260xXbxX3xX202xX1xX2daxX18xX3xX76xX2daxX18xX3xX26xX27xX3xX9c9xX3xX18xX2cxX1x11ddaxX6xX1a3xX3xXexX6fdxX38xX3xX207xX15xX6xX18xX3xXexX1fxX5fxX18xX2cxX3xX4xX21axX6xX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxX3xX26xX57xX3xX9c9xX3xXexX1xX59cxX4xX3xXexX1faxX3xX2cxXdxX2fxX4xX3xX4xX1xX223xXbxX3xX1xX57xX18xX1xX3xX4xX2fxX4xX3xX207xX15xX16xX3xX36xX53xX18xX1xX3xX4xX21axX6xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX5xX15xX645xXexX3xX26xX27xX3xX1axX33xX34xX3xX26xX3bxX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxXa9xX3xX76xX15xX16xX3xXexX1fxX1baxX3xX26xX57xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX63bxX4xX3xXexX1xX1faxX4xX3xX1xXdxX3bxX18xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX207xX15xX33xX3xX4xX2fxX4xX3xXbxX1xX34xX18xX2cxX3xXexX1fxX57xX34xX1a3xX3xX4xX15xX62xX4xX3xX26xX645xX18xX3xX36xX62xX18xX2cxX3xX26xX1baxX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxXa9xX3xX5axX2daxX16xX3xX76xX1faxX18xX2cxX3xX26xX57xX3xX18xX1xX2daxX18xX3xX1fxX62xX18xX2cxX3xX4xX2fxX4xX3xX38xX2axX3xX1xX1baxX18xX1xX3xX4xX63bxX38xX3xX36xXdxX17xX38xX3xXexX1fxX34xX18xX2cxX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX348xX349xX34axXcxX3xXexX1fxX4fxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX1axX57xX18xXa9xX3xX36xX2edxX18xX2cxX3xXexX1xX49xXdxX3xXexX23cxX18xX2cxX3xX4xX48xX49xX18xX2cxX3xX4xX2axX18xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX19bxXdxX17xX38xX3xXexX1fxX6xX1a3xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX3bxX18xX3xX26xX57xX3xX5axX502xX3xX5xX9c9xX3xX36xX20exXdxX3xX26xX260xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX1xX57xX18xX1xX3xX26xXdxX3xX26xXdxX3xXbxX1xX18dxX38xX3xX26xX27xX3xX38xX2axXdxX3xXexX1fxX48xX49xX18xX2cxXc3xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16c71xX15xXexX1xX34xX1fxXaxX12xX61xX4fxX3xX589xX1xX48xX69exX18xX2cxX0xX65xXbxX12
Lê Phượng