Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà: Tự tin để tỏa sáng!
(Baothanhhoa.vn) - Từ một cô gái sinh ra ở vùng quê nông nghiệp - xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - Đỗ Thị Hà đã tỏa sáng khi giành vương miện cao nhất Cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2020 - Thập kỷ hương sắc".
d22fx10016x129a4x123d8x143b7xea5bx1449cx1223dx13b36xX7x1213cxfe7fxf488xd552xfc70x10678xX5xe504xXaxffa9xX0xX7xXex11a9cxef12x1143fx12dd0xX12xda1cxX17xX6xX3xX1xfc9fx130d7xX3x11984xXdx100d9xXexX3x1283bxX6xe7aaxX3x14477xff6cxX2cxX2dxX3x114dfx133b4xX3xXcxX1x13ba7xX3xX1bxddbexd523xX3xXcxf093xX3xXexXdxX18xX3x1548ex113cdxX3xXex12814xX6xX3xX7x13854xX18xX19x106c4xX0x13058xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX50xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x131c1xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXcxe500xX3xX2ax111b8xXexX3xX4xf7eexX3xX19xX4bxXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX16xX6xX3x1278dxX3xeaf0x13f15xX18xX19xX3xd46cxX21xe191xX3xX18xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xeb18xX3x14b6cxfe24xX3x103cbx148ebxX21xX3x1458bxX76xX4x1490dxX3xX1xX21xfb53xX25xX18xX3xX1bxX20xX21xX3xXa8xX76xX4xXabxX3xXex101aaxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxd964xX6xX3xX9fxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3xX43xXa2xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX3xefc4xX1xXdxX3xX19xXdxX39xX18xX1xX3xX8ax120c6xfbecxX18xX19xX3xX2axXdxX25xX18xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xd80exXexX3xXa4xX21xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xXaxX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX9fxX3xXcxX1xX20xXbxX3xXe3x1013exX3xX1xXeexXefxX18xX19xX3xX7x1118exX4xXax1581cxX0xX50xX10xX2axX12xX0xX50xXbxX12xX0xX6bxXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX16xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX91xX18xX3xX8fxX21xX6xX18xX3axX0xX50xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9fxX17xX18xX5xXafxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXdxX6bxX10xX17xX3axX3x15573xXdx13c74xXafxX3xXbxX1x10d49xXexX3xX43x1537exX18xX19xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xX4x11fc0xX6xX3xXcxX1aaxX18xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xXaxX3xX1xX16xX10x136b0xX9xXaxX50xX6bxX17xXdxX9fxX7xX17xX18xX19xX9fxXa1xX6xX9fxX1xX17xXdxX50xX8axXdxX6bxX10xX17xX9fxX19xXdxX6xXafxX9fxXbxX1xX21xXexX9fxX6bxX6xX18xX19xX9fxX8fxX21xX6xX18xX19xX9fxX4xX21xX6xX9fxXexX6xX18xX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX8axXdxX10xXexX9fxX18xX6xX2axX9fxX2cxX2dxX2cxX2dxX9fxX6bxX17xX9fxXexX1xXdxX9fxX1xX6xX50xX2xX2cx13655xec72xX243xfa01xX135xX1xXexX2axXaxX12xX23xXdxX6bxX10xX17xX3axX3xX1a8xXdxX1aaxXafxX3xXbxX1xX1afxXexX3xX43xX1b3xX18xX19xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xX4xX1bexX6xX3xXcxX1aaxX18xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX21xX5xX12xX0xX6bxXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX50xX6bxXdxX8axX12xX0xX50xX6bxXdxX8axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b55xX17xX6bxXafxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXdxX2axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa4xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxde7bxXdxX6bxXexX1xX3axX3xX245xX2dxX2dxXbxXa1x140bfxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX3axX3xX243xX242xd6adxXbxXa1xX304xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3axX50xX50xXdxX135x15578xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX135xX8axX18xX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxd70bxX242xX50xX2xX2dxX243xX6bxX2cxX2xX2dxX33axX33axX310xX2xXexd8eaxX2dxX2dxX310xX5xX245xX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX8axXdxX10xXexX9fxX18xX6xX2axX9fxX2cxX2dxX2cxX135xe4ecxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xXcxX3dxX3xXexXdxX18xX3xX43xX44xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX4exXaxX3xX2f8xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX245xX2dxX2dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX243xX242xX310xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x14536xX18xX1xX3axX3xX2cexXcxXa4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX16xX6xX3xXexX73xX3xX8axX8bxX18xX19xX3xX8fxX21xX91xX3xXa1x1340cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xX50xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xXcx1448exXdxX3xX4xX21xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxXabxX3xX1bxX39xX3xX5xX39xX3xX2axX76xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1x135a5xX18xX19xX3xXexX1x12a3exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18x133e4xXdxX3xX324xX20xXexX3xX18xX1xd742xX3xX7xX88xX3xX1xX47exX21xX3xX19xXeexXefxX18xX19xX3xX2ax13a4bxXexX3xXe3xX1x155a5xX3xX4bxXdxX3xXexX1xX21xXa5xX18xX3xX23xXdxX25xXexXabxX3xX5xX39xX18xX3xX6bxX6xX3xXexX16xX132xX18xX19xXabxX3xX18x152b6xX3xX4xXeexX495xXdxX3xX16xX449xX18xX19xX3xX16x11af3xX3xX8axX39xX3xX8axXc8xX4xX3xX6bxX4bxX18xX19xX3xX2axX4aaxX18xX1xX3xX2axX6xXdxX135xX135xX135xX3xX23xXdxX25xX4xX3xXexX73xX18xX19xX3xXexX1xX6xX2axX3xX19xXdxX6xX3xXa4xX21xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX17xX6xX3xXe3xX1xX7axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX8axXdxX91xX18xX3xXexX449xXdxX3xX31xX449xXdxX3xX1x14441xX4xX3x114e9xXdxX18xX1xX3xXexe3f0xX3xX8fxX21x15680xX4xX3xX6bxX1aaxX18xX3xX43xXa2xX3xX19xXdxX1afxXbxX3xX4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3xXa1xX423xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX324x13bc0xXexX3xX324xX4d7xX3xX18xX19xX4d7xX3xXe3xX1xXdxX3xXexX1xX6xX2axX3xX19xXdxX6xX3xX8axX39xX17xX3xX4xX21xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX132xX4xX3xX5xX556xX18xX3xX1xXefxX18xX3xX18xX39xXafxX135xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa4xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX2f8xXdxX6bxXexX1xX3axX3xX245xX2dxX2dxXbxXa1xX304xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX3axX3xX243xX310xX310xXbxXa1xX304xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3axX50xX50xXdxX135xX324xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX135xX8axX18xX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxX33axX242xX50xX2xX2dxX243xX6bxX2cxX2xX2dxX243xX2xX2dxX310xXexX2xX2xX243xX2dxX5xf88exX9fxX2xX2dxX243xX6bxX616xX2xX2xX2dxX245xX310xX33axXexX2xX616xX349xX33axX5xX616xX9fxX2xX135xX365xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xXcxX3dxX3xXexXdxX18xX3xX43xX44xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX4exXaxX3xX2f8xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX245xX2dxX2dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX243xX310xX310xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX2axX6xX16xX19xXdxX18xX3axX3xX2dxXbxXa1xX304xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX18xX19xX3axX3xX2dxXbxXa1xX304xX3xX5xXdxX7xXexX9fxX7xXexXafxX5xX10xX3axX3xX18xX17xX18xX10xX304xX3xX17xX21xXexX5xXdxX18xX10xX3axX3xX2dxXbxXa1xX304xX3xX5xXdxX18xX10xX9fxX1xX10xXdxX19xX1xXexX3axX3xX18xX17xX16xX2axX6xX5xX304xX3xX324xX17xXa1xX9fxX7xXdxf2abxXdxX18xX19xX3axX3xX324xX17xX16xX6bxX10xX16xX9fxX324xX17xXa1xX304xX3xX1e9xX17xX18xXexX9fxX1e9xX6xX2axXdxX5xXafxX3axX3x10aacxX17xX324xX17xXexX17xXabxX3xe5cdxX16xXdxX6xX5xXabxX3xX7xX6xX18xX7xX9fxX7xX10xX16xXdxX1e9xX304xX3xX324xX17xX16xX6bxX10xX16xX3axX3xX2dxXbxXa1xX304xX3xX1e9xX17xX18xXexX9fxX7xXdxX6fdxX10xX3axX3xX2xX616xXbxXa1xX304xX3xX8axX10xX16xXexXdxX4xX6xX5xX9fxX6xX5xXdxX19xX18xX3axX3xX324xX6xX7xX10xX5xXdxX18xX10xX304xX3xX324xX6xX4xXe3xX19xX16xX17xX21xX18xX6bxX3axX3xXexX16xX6xX18xX7xXbxX6xX16xX10xX18xXexX304xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX9fxX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3axX50xX50xX4xX6bxX18xX135xX324xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX135xX8axX18xX50xX6bxX10xX7xXe3xXexX17xXbxX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxX33axX616xX50xX2xX2dxX243xX6bxX616xX2xX2xX2dxX245xX310xX33axXexX2xX616xX349xX33axX5xX616xX9fxX2xX2cxX33axX349xX243xX243xX245xX310xX310xX9fxX2cxX242xX349xX33axX2xX2cxX242xX349xX245xX2dxX135xX365xXbxX19xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX9fxX7xX21xX324xX9fxX1xXexX2axX5xX9xXaxX0xX6bxXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX12xX3e1xX18xX1xX3axX3xdbbexX2cexX28xX23xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xe65bxX21xX536xXexX3xXexX1xX495xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX6xX2axX3xX6bxX3dxX3xXa4xX21xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxXabxX3xX1bxX39xX3xX19xX1aaxXafxX3xXexX1xXdxX25xX18xX3xX4xX4aaxX2axX3xX8axX556xXdxX3xX2cexX6xX18xX3xXexX48cxX3xX4xX1xX423xX4xX3xX324xX88xXdxX3xXexX4bxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX5xX39xX2axX3xX8axXdxX25xX4xX3xX4xX1xX21xXafxX91xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxXabxX3xX324xX4aaxX18xX3xXexX484xX18xX1xX3xXexX1xX20xXexX3xXexX1xX39xXabxX3xX4xX1xX1aaxX18xX3xXexX1xX39xX18xX1xXabxX3xXe3xX1xX7axX18xX19xX3xX2axX39xX21xX3xX2ax13670xX135xX3xX23xX39xX3xXexX16xX91xX18xX3xX1xX532xXexXabxX3xX4xX1aaxX21xX3xXexX16xX4aaxX3xX5xX495xXdxX3xX423xX18xX19xX3xXa1x10f4dxX3xX4xX21xX536xXdxX3xX4xX8bxX18xX19xX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX7axX3xX43xXa2xX3xX18xX1xX20xX18xX3xX43xXeex12564xX4xX3xX4xX4bxXdxX3xX19xX20xXexX3xX43xXa5xX21xX3xX4xX1bexX6xX3xX16xXfexXexX3xX18xX1xXdx1214cxX21xX3xXe3xX1xX4bxX18xX3xX19xXdxX4aaxX135xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xX52cxX1xXdxX3xX43xXeexX90cxX4xX3xX1xX47xXdxX3x132f9xX28xX532xX21xX3xXexX16xX88xX3xXexX1xX39xX18xX1xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxXabxX3xX324xX449xX18xX3xX4xXc8xX3xX18xX19xX1x15263xX3xX2axe154xX18xX1xX3xX5xX39xX3xX1xX987xX18xX1xX3xX2ax14c59xX21xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3xXexX16x13c41x1575cx1050fxX3xX1bxX39xX3xXe3xX1xX7axX18xX19xX3xX4xX1xXa5xX18xX3xX4xX1xX73xX3xX18xXc8xXdxX3xX16x117f5xX18xX19xX3axX3xX954xX28xX532xX21xX3xX43xXeexX90cxX4xX3xXexX16xX88xX3xXexX1xX39xX18xX1xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxXabxX3xXexX7axXdxX3xX18xX19xX1xX984xX3xX324xX4aaxX18xX3xXexX1xX1aaxX18xX3xX5xX39xX3xX18xX19xXeexX495xXdxX3xX2axX6xX18xX19xX3xX43xX1bexX3xXbxX1x122dcxX2axX3xX4xX1xXfexXexXabxX3xX18xX1xX47exX18xX19xX3xXafxX532xX21xX3xXexX536xX3xX4xXa5xX18xX3xX8axX39xX3xX43xX1bexX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX17xX18xX3xX19xX4bxXdxX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX135xX3xX23xX39xX3xX6bxX8bxX3xX4xXc8xX3xXexX16xX88xX3xXexX1xX39xX18xX1xX3xX1xX987xX18xX1xX3xX2axX994xX21xX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX17xX18xX3xX19xX4bxXdxX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX1xX6xXafxX3xXe3xX1xX7axX18xX19xXabxX3xXexX7axXdxX3xX7xf0d3xX3xX5xX39xX3xX18xX19xXeexX495xXdxX3xXexX16xX21xXafxX926xX18xX3xX4xX4aaxX2axX3xX1xX423xX18xX19xX3xX43xX532xX18xX3xX19xXdxX556xXdxX3xXexX16xX9a8xX135xX3xXcxX7axXdxX3xX7xXa8fxX3xX5xX39xX2axX3xX43xXeexX90cxX4xX9a9xX135xX3xXa4xX1aaxX21xX3xXexX16xX4aaxX3xX5xX495xXdxX3xXfexXafxX3xX4xXc8xX3xX5xXa8fxX3xX5xX39xX3xX954xX4xX1afxX3xX4xX1xX536xXexX9a9xX3xX43xX44xX3xX2cexX6xX18xX3xX1a8xXdxX4bxX2axX3xXe3xX1xX4aaxX17xX3xX8fxX21xXafxX532xXexX3xX43xX36xX18xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3xX8axXeexXefxX18xX19xX3xX2axXdxX25xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3xXa1xX423xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xXa2xX3xX5xX21xX7axX18xX3xX18xX32xX3xX5xX3dxX4xX3xX8axXeexXefxX18xX3xX5xX91xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX21xX76xX4xX3xX7xX536xX18xX19xX3xX43xX44xX3xXe3xX1x1300fxX18xX19xX3xX43xX36xX18xX1xX3xX2axX987xX18xX1xX135xX135xX135xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa4xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX2f8xXdxX6bxXexX1xX3axX3xX245xX2dxX2dxXbxXa1xX304xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX3axX3xX243xX310xX310xXbxXa1xX304xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3axX50xX50xXdxX135xX324xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX135xX8axX18xX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxX33axX242xX50xX2xX2dxX243xX6bxX2cxX2xX2dxX33axX616xX2xX616xXexX33axX2xX310xX242xX5xX2xX9fxX2xX2dxX243xX6bxX616xX2dxX2dxX243xX2xX310xX33axXexX242xX243xX2xX2dxX5xX2cxX9fxX243xX135xX365xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xXcxX3dxX3xXexXdxX18xX3xX43xX44xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX4exXaxX3xX2f8xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX245xX2dxX2dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX243xX310xX310xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3e1xX18xX1xX3axX3xX2cexXcxXa4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12x152a7xX18xX1xX3xX1xX39xX17xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xXexX73xX3xX4xX1xXdxX532xX4xX3xX8axXeexXefxX18xX19xX3xX2axXdxX25xX18xX3xX43xXa2xXabxX3xX43xX6xX18xX19xX3xX8axX39xX3xX7xXa8fxX3xXexX47xX6xX3xXa1xX21xX536xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX4aaxX3xX43xX495xXdxX3xXexX1xXeexX495xX18xX19xX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3xXexX16xX9a8xX135xX3xX28xX19xX449xXdxX3xX18xX19xX8bxX18xX19xX3xX8axX987xX3xX7xX3dxX3xXafxX91xX21xX3xX2axX532xX18xX3xX1xXefxXdxX3xX8fxX21xX4bxX3xX43xX39xXabxX3xX43xX7axXdxX3xXe3xX1xXdxX3xXexX16xX88xX3xXexX1xX39xX18xX1xX3xX7xX17xXdxX3xX2axXc8xXdxX3xX1xX17xX4a5xX4xX3xXe3xX484xX4xX1xX3xXexX1xX484xX4xX1xX3xXexX16xX484xX3xXexf912xX3xX2axXd4axX3xXe3xX1xX7axX18xX19xX3xX19xXdxX556xXdxX3xX1xX449xX18xX3xX4xX1bexX6xX3xX2axX529xXdxX3xX18xX19xXeexX495xXdxX135xX3xX31xXc8xX3xX5xX39xX3xX18xX1xX47exX18xX19xX3xX4xX4aaxX2axX3xXa1xX1afxX4xX3xX4xX1bexX6xX3xX1bxX39xXabxX3xX43xX6xX18xX3xXa1xX10xX18xX3xX18xX1xX6xX21xXabxX3xX324xXdxX532xX18xX3xX4xX21xX76xX4xX3xX7xX536xX18xX19xX3xX4xX1bexX6xX3xX2axX76xXexX3xX4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3xX4xX1xXeexX6xX3xX6xXdxX3xX324xXdxX532xXexX3xXexX556xXdxX3xXexX1xX39xX18xX1xX3xX2axX76xXexX3xX18xX19xX7axXdxX3xX7xX6xX17xX3xX16xX3dxX4xX3xX16xX4d7xX3xX8axX39xX3xXe3xXdxX91xX21xX3xX7xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5xX39xX18xX19xX3xX18xX19xXeexX495xXdxX3xX43x1460exXbxX3xX23xXdxX25xXexX135xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXa4xX536xX3xX19xX132xX18xX19xXabxX3xX4xX536xX3xX19xX132xX18xX19xX3xX8axX39xX3xXexXdxX532xXbxX3xXexX4caxX4xX3xX4xX536xX3xX19xX132xX18xX19xX0xX50xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xXa8xX39xX3xX10xX2axX3xX1afxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX3xX43xX987xX18xX1xX3xX4xXc8xX3xX324xX6xX3xX6xX18xX1xXabxX3xX10xX2axXabxX3xX18xX19xX6xXafxX3xXexX73xX3xX18xX1xX47xX3xX1bxX39xX3xX43xXa2xX3xXexX1xX44xX3xX1xXdxX25xX18xX3xXexX484xX18xX1xX3xX4xX4bxX4xX1xX3xX2axX449xX18xX1xX3xX2axXa8fxXabxX3xX8fxX21xXafxX532xXexX3xX43xX17xX4bxX18xX3xX8axX39xX3xX7xX3dxX3xX18xX32xX3xX5xX3dxX4xX3xXe3xX1xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX73xX18xX19xX3xX43xX44xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxX25xX18xX3xXeexX556xX4xX3xX2axXefxX3xX4xX1bexX6xX3xX2axX987xX18xX1xX135xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX7xX21xX536xXexX3xX1xX39xX18xX1xX3xXexX16xX987xX18xX1xX3xX4xX1bexX6xX3xXa4xX21xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxXabxX3xX1bxX39xX3xX5xX21xX7axX18xX3xXexX1xX44xX3xX1xXdxX25xX18xX3xX324xX4aaxX18xX3xX5xX984xX18xX1xXabxX3xX7xX3dxX3xXexX3dxX3xXexXdxX18xXabxX3xXexX1xX7axX18xX19xX3xX2axXdxX18xX1xXabxX3xXe3xX1x13d29xX17xX3xX5xXf69xX17xX3xX88xX3xXbxX1xXa5xX18xX3xXexX1xXdxX3xX423xX18xX19xX3xXa1xX8efxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX43xX91xX2axX3xX4xX1xX21xX18xX19xX3xXe3xX532xXexX135xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa4xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX2f8xXdxX6bxXexX1xX3axX3xX245xX2dxX2dxXbxXa1xX304xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX3axX3xX245xX2dxX2dxXbxXa1xX304xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3axX50xX50xXdxX135xX324xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX135xX8axX18xX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxX33axX242xX50xX2xX2dxX243xX6bxX2cxX2xX2dxX33axX242xX310xX242xXexX310xX310xX243xX349xX5xX616xX9fxX2xX2dxX243xX6bxX616xX2xX2xX2cxX2xX243xX2dxXexX242xX310xX245xX242xX5xX245xX9fxX242xX135xX365xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xXcxX3dxX3xXexXdxX18xX3xX43xX44xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX4exXaxX3xX2f8xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX245xX2dxX2dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX245xX2dxX2dxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX2axX6xX16xX19xXdxX18xX3axX3xX2dxXbxXa1xX304xX3xXbxX6xX6bxX6bxXdxX18xX19xX3axX3xX2dxXbxXa1xX304xX3xX5xXdxX7xXexX9fxX7xXexXafxX5xX10xX3axX3xX18xX17xX18xX10xX304xX3xX17xX21xXexX5xXdxX18xX10xX3axX3xX2dxXbxXa1xX304xX3xX5xXdxX18xX10xX9fxX1xX10xXdxX19xX1xXexX3axX3xX18xX17xX16xX2axX6xX5xX304xX3xX324xX17xXa1xX9fxX7xXdxX6fdxXdxX18xX19xX3axX3xX324xX17xX16xX6bxX10xX16xX9fxX324xX17xXa1xX304xX3xX1e9xX17xX18xXexX9fxX1e9xX6xX2axXdxX5xXafxX3axX3xX71cxX17xX324xX17xXexX17xXabxX3xX724xX16xXdxX6xX5xXabxX3xX7xX6xX18xX7xX9fxX7xX10xX16xXdxX1e9xX304xX3xX324xX17xX16xX6bxX10xX16xX3axX3xX2dxXbxXa1xX304xX3xX1e9xX17xX18xXexX9fxX7xXdxX6fdxX10xX3axX3xX2xX616xXbxXa1xX304xX3xX8axX10xX16xXexXdxX4xX6xX5xX9fxX6xX5xXdxX19xX18xX3axX3xX324xX6xX7xX10xX5xXdxX18xX10xX304xX3xX324xX6xX4xXe3xX19xX16xX17xX21xX18xX6bxX3axX3xXexX16xX6xX18xX7xXbxX6xX16xX10xX18xXexX304xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX9fxX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3axX50xX50xX4xX6bxX18xX135xX324xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX135xX8axX18xX50xX6bxX10xX7xXe3xXexX17xXbxX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxX33axX616xX50xX2xX2dxX243xX6bxX616xX2xX2xX2cxX2xX243xX2dxXexX242xX310xX245xX242xX5xX245xX9fxX242xX245xX2cxX310xX2xX349xX2dxX2xX9fxX2cxX33axX245xX33axX310xX616xX242xX2cxX310xX245xX243xX135xX365xXbxX19xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX9fxX7xX21xX324xX9fxX1xXexX2axX5xX9xXaxX0xX6bxXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX12xX3e1xX18xX1xX3axX3xX80dxX2cexX28xX23xXaxX12xX3e1xX18xX1xX3axX3xX80dxX2cexX28xX23xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xe944xX18xX19xX3xX28xX19xX21xXafxd6ccxX18xX3xX23xX1b3xX18xX3xXcxX1xX39xX17xXabxX3xXa4xX1xX1bexX3xXexX36xX4xX1xX3x14e41xX2cexX28xd2b0xX3xXa1xXa2xX3xXa4xXa5xX21xX3xXa8xX76xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX324xXdxX532xXexX3axX3xX954xX1bxX39xX3xXa1xX21xXfexXexX3xXexX1xX1aaxX18xX3xXexX73xX3xX19xXdxX6xX3xX43xX987xX18xX1xX3xX18xX7axX18xX19xX3xX6bxX1aaxX18xX3xXexX1xX21xXa5xX18xX3xXexX1afxXafxX135xX3xX2cexX6xX3xX18xX1b3xX2axX3xXexX16xX88xX3xX5xX449xXdxX3xX43xX1aaxXafxXabxX3xX19xXdxX6xX3xX43xX987xX18xX1xX3xX10xX2axX3xX4x10b21xX18xX19xX3xX43xXa2xX3xXe3xX1xX4bxX3xX19xXdxX4aaxX3xX1xXefxX18xX3xX8axX987xX3xX324xX536xX3xX1bxX39xX3xX5xX1afxX4xX3xXexX16xXeexX556xX4xX3xX43xXdxX3xX5xX39xX2axX3xX1b3xX18xX3xXa1xX6xX3xX18xX91xX18xX3xX4xXc8xX3xX6bxX39xX18xX1xX3xX6bxX4caxX2axX3xX43xXeexX90cxX4xX3xX2axX76xXexX3xX4xX1xX1afxXexX3xX43xX44xX3xX7xX8efxX6xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX5xX449xXdxX3xX18xX1xX39xX3xX4xX8efxX6xXabxX3xX2axXdfdxX3xX1bxX39xX3xXexX1xX987xX3xX88xX3xX18xX1xX39xX3xX5xX39xX2axX3xX18xX7axX18xX19xX135xX3xXcxX449xXdxX3xX43xX36xX6xX3xXbxX1xXeexXefxX18xX19xXabxX3xX1bxX39xX3xXexX484xX4xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX1xX6xX2axX3xX19xXdxX6xX3xX4xX4bxX4xX3xX1xX17xX449xXexX3xX43xX76xX18xX19xX3xX4xX1bexX6xX3xX31xX17xX39xX18xXabxX3xX31xX76xXdxX3xX4xX12bfxX18xX19xX3xX18xX1xXeexX3xX4xX4bxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX39xX17xX3xXe3xX1xX4bxX4xX135xX3xX1bxX6xXdxX3xX18xX1b3xX2axX3xX5xXdxX926xX18xXabxX3xX10xX2axX3xX5xX39xX3xXa8xXdxX91xX18xX3xX43xX76xXdxX3xXexX16xXeexX88xX18xX19xX3xX4xX1bexX6xX3xX31xX76xXdxX3xXexX1xXdxX532xX21xX3xX18xXdxX91xX18xX3xXcxXdxX926xX18xX3x13471xX1xX17xX18xX19xX3xX5xX39xX18xX19xX3xXa4xXa5xX21xX3xXcxX1xX7axX18xX3xXe3xX1xXdxX3xXexX1xX6xX2axX3xX19xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX76xXdxX3xXexX16xX449xXdxX3xXexX1xXdxX532xX21xX3xX18xXdxX91xX18xX3xXcxXdxX926xX18xX3xX13dexX1xX17xX18xX19xX3xX1bx13fa5xX3xXa4xX1xX484xX3xe215xXdxX18xX1xX9a9xX135xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa4xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX2f8xXdxX6bxXexX1xX3axX3xX245xX2dxX2dxXbxXa1xX304xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX3axX3xX243xX310xX33axXbxXa1xX304xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3axX50xX50xXdxX135xX324xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX135xX8axX18xX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxX33axX242xX50xX2xX2dxX243xX6bxX2cxX2xX2dxX243xX2dxX2xX349xXexX2xX243xX242xX243xX5xX2cxX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX8axXdxX10xXexX9fxX18xX6xX2axX9fxX2cxX2dxX2cxX135xX365xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xXcxX3dxX3xXexXdxX18xX3xX43xX44xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX4exXaxX3xX2f8xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX245xX2dxX2dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX243xX310xX33axXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3e1xX18xX1xX3axX3xX2cexXcxXa4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xX52cxX1xXdxX3xX43xXeexX90cxX4xX3xX1xX47xXdxX3xX324xX484xX3xX8fxX21xXafxX532xXexX3xXexX1xX39xX18xX1xX3xX4xX7axX18xX19xXabxX3xX1bxX39xX3xX4xX1xXbdxX3xXexX16xX4aaxX3xX5xX495xXdxX3xX16xX9c3xX18xX19xX3xX4xX7axX3xX954xXe3xX1xX7axX18xX19xX3xX4xXc8xX3xX324xX484xX3xX8fxX21xXafxX532xXexX3xX19xX987xX3xX43xX4a5xX4xX3xX324xXdxX25xXexX3xX4xX4aaxX9a9xX135xX3xX2cexX484xX3xX8fxX21xXafxX532xXexX3xX5xX556xX18xX3xX18xX1xXfexXexX3xX4xXc8xX3xX5xXa8fxX3xX5xX39xX3xX43xXeexX90cxX4xX3xX7xX536xX18xX19xX3xXexX1xX20xXexX3xX8axX556xXdxX3xX18xX1xX47exX18xX19xX3xX18xX32xX3xX5xX3dxX4xX3xX18xX19xX1xXdxX91xX2axX3xXexX1afxX4xX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX1xX484xX18xX1xX3xX324xX4aaxX18xX3xXexX1xX1aaxX18xX3xX2axX987xX18xX1xX135xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xX954xX1bxX39xX3xX4xX1xXbdxX3xX18xX19xX1xX984xX3xX43xXefxX18xX3xX19xXdxX4aaxX18xX3xX5xX39xX3xX2axX987xX18xX1xX3xXbxX1xX4aaxXdxX3xX4xX536xX3xX19xX132xX18xX19xXabxX3xX4xX536xX3xX19xX132xX18xX19xX3xX5xX91xX18xX3xX8axX39xX3xX4xX423xX3xXexX1xX532xX3xX8axXeexX90cxXexX3xX8fxX21xX6xX135xX3xX23xXdxX18xX1xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xXabxX3xX6bxX6xX18xX1xX3xX1xXdxX25xX21xfd0cxX3xX43xX926xX21xX3xX5xX39xX3xX18xX1xX47exX18xX19xX3xX43xX484xX4xX1xX3xX43xX532xX18xX3xX43xXa5xXafxX3xX324xXfexXexX3xX18xX19xX495xX3xX8axX39xX3xX8fxX21xX4bxX3xX7xX423xX4xX3xXexXeexX88xX18xX19xX3xXexXeexX90cxX18xX19xX3xX4xX1bexX6xX3xX2axX76xXexX3xX4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3xXa1xX21xXfexXexX3xXexX1xX1aaxX18xX3xXexX73xX3xX18xX7axX18xX19xX3xXexX1xX7axX18xX3xX18xX1xXeexX3xX1bxX39xX135xX3xX23xXeexXefxX18xX19xX3xX2axXdxX25xX18xX3xX4xXc8xX3xXexX1xX44xX3xXe3xX1xX7axX18xX19xX3xXbxX1xX4aaxXdxX3xX2axX4caxX4xX3xXexXdxX91xX21xX3xX324xX6xX18xX3xX43xXa5xX21xX3xX1bxX39xX3xX43xX926xX3xX16xX6xXabxX3xX18xX1xXeexX18xX19xX3xX43xXc8xX3xX5xX449xXdxX3xX5xX39xX3xXexX1xX39xX18xX1xX3xX8fxX21xX4aaxX3xX4xX1bexX6xX3xX18xX1xX47exX18xX19xX3xX18xX32xX3xX5xX3dxX4xX3xX1xX532xXexX3xX2axX987xX18xX1xXabxX3xX2axX32xXdxX3xX18xX19xX39xXafxX3xX2axX76xXexX3xX4xX1xX1afxXexX3xX43xX44xX3xXexX1xX6xXafxX3xX43xX48cxXdxX3xX324xX4aaxX18xX3xXexX1xX1aaxX18xX135xX3xX23xX987xX3xXexX1xX532xX3xX1bxX39xX3xX18xX19xX1xX984xX3xX4xX1xXbdxX3xX4xXa5xX18xX3xX6bxX4bxX2axX3xXeexX556xX4xX3xX2axXefxX3xX8axX39xX3xXexX1xX10xX17xX3xX43xX21xX48cxXdxX3xXeexX556xX4xX3xX2axXefxX3xX324xX9c3xX18xX19xX3xX7xX3dxX3xXexX3dxX3xXexXdxX18xXabxX3xX2axX449xX18xX1xX3xX6bxX449xX18xX3xX8axX39xX3xX4xX536xX3xX19xX132xX18xX19xX3xX18xX32xX3xX5xX3dxX4xX3xX4xX1bexX6xX3xX2axX987xX18xX1xX3xXexX1xX987xX3xX4xX1xX132xX4xX3xX4xX1xX132xX18xX3xX7xXa8fxX3xX4xX1xX449xX2axX3xXexX556xXdxX3xX8axX39xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdxX25xX18xX3xX43xXeexX90cxX4xX3xX43xXdxX926xX21xX3xX2axX987xX18xX1xX3xX2axX17xX18xX19xX3xX2axX21xX536xX18xX9a9xXabxX3xX1bxX39xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX9a8xX3xX18xX1xXeexX3xX8axX20xXafxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2axX76xXexX3xX4xX21xX76xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xXeexX21xX3xX7xX6xX21xX3xXe3xX1xXdxX3xXa4xX21xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXe3xX532xXexX3xXexX1xX1afxX4xX135xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa4xX10xX18xXexX10xX16xX3xX6bxXexX1xX21xX2axX324xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX2f8xXdxX6bxXexX1xX3axX3xX245xX2dxX2dxXbxXa1xX304xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX3axX3xX243xX310xX33axXbxXa1xX304xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3axX50xX50xXdxX135xX324xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX135xX8axX18xX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxX33axX242xX50xX2xX2dxX243xX6bxX2cxX2xX2dxX33axX349xX2xX310xXexX243xX349xX349xX5xX2xX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX8axXdxX10xXexX9fxX18xX6xX2axX9fxX2cxX2dxX2cxX135xX365xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xXcxX3dxX3xXexXdxX18xX3xX43xX44xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX4exXaxX3xX2f8xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX245xX2dxX2dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX243xX310xX33axXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3e1xX18xX1xX3axX3xX2cexXcxXa4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX9fxX3xX1429xX76xXexX3xX4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3xXa1xX423xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX3dxX3xXexXdxX18xXabxX3xX18xX1b3xX18xX19xX3xX43xX76xX18xX19xXabxX3xX4xX4bxX3xXexX484xX18xX1xXabxX3xX2axX449xX18xX1xX3xX2axXa8fxX3xX18xX1xXeexX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3xX1xX17xX39xX18xX3xXexX17xX39xX18xX3xX4xXc8xX3xXexX1xX44xX3xXexX16xX21xXafxX926xX18xX3xX4xX4aaxX2axX3xX1xX423xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX4bxX4xX3xX324xX449xX18xX3xXexX16xX9a8xX135xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cexX17xX6bxXafxXaxX12xX1bxXa2xXafxX3xXexX3dxX3xXexXdxX18xX3xX43xX44xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX135xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX724xX21xXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1b3xX18xX19xX3xXcxX1xX1afxXafxX0xX50xXbxX12xX0xX6bxXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX16xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX91xX18xX3xX8fxX21xX6xX18xX3axX0xX50xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9fxXexX1xX21xX2axX324xX9fxX6xX18xX6bxX9fxX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3xX43xX1b3xX18xX19xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xX18xX19xX7axXdxX3xX8axX36xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3axX3xX1bxX449xX18xX1xX3xXbxX1xX1afxX4xX3xX8axX4d7xX3xXd4axX6xX3xX88xX3xX2axXdxX926xX18xX3xX8fxX21xX91xX3xXa1xX423xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX1xX16xX10xX1e9xX9xXaxX50xX6bxX17xXdxX9fxX7xX17xX18xX19xX9fxXa1xX6xX9fxX1xX17xXdxX50xX6bxX17xX9fxXexX1xXdxX9fxX1xX6xX9fxX6bxX6xX18xX19xX9fxX8fxX21xX6xX18xX19xX9fxX18xX19xX17xXdxX9fxX8axXdxX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX1xX6xX18xX1xX9fxXbxX1xX21xX4xX9fxX8axX17xX9fxX17xX6xX9fxX17xX9fxX2axXdxX10xX18xX9fxX8fxX21xX10xX9fxXa1xX21xX9fxXexX1xX6xX18xX1xX50xX2xX2cxX242xX243xX616xX33axX135xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX50xX2axX10xX6bxXdxX6xX50xX2xX2cxX2dxX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxX33axX616xX50xX2xX349xX310xX6bxX616xX2xX33axX2xX243xX310xX310xXexX243xX2cxX245xX243xX616xX5xX2dxX135xX365xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xXcxX3dxX3xXexXdxX18xX3xX43xX44xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX6bxXdxX8axX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3xX43xX1b3xX18xX19xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xX18xX19xX7axXdxX3xX8axX36xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3axX3xX1bxX449xX18xX1xX3xXbxX1xX1afxX4xX3xX8axX4d7xX3xXd4axX6xX3xX88xX3xX2axXdxX926xX18xX3xX8fxX21xX91xX3xXa1xX423xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX1xX16xX10xX1e9xX9xXaxX50xX6bxX17xXdxX9fxX7xX17xX18xX19xX9fxXa1xX6xX9fxX1xX17xXdxX50xX6bxX17xX9fxXexX1xXdxX9fxX1xX6xX9fxX6bxX6xX18xX19xX9fxX8fxX21xX6xX18xX19xX9fxX18xX19xX17xXdxX9fxX8axXdxX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX1xX6xX18xX1xX9fxXbxX1xX21xX4xX9fxX8axX17xX9fxX17xX6xX9fxX17xX9fxX2axXdxX10xX18xX9fxX8fxX21xX10xX9fxXa1xX21xX9fxXexX1xX6xX18xX1xX50xX2xX2cxX242xX243xX616xX33axX135xX1xXexX2axXaxX12xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3xX43xX1b3xX18xX19xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xX18xX19xX7axXdxX3xX8axX36xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3axX3xX1bxX449xX18xX1xX3xXbxX1xX1afxX4xX3xX8axX4d7xX3xXd4axX6xX3xX88xX3xX2axXdxX926xX18xX3xX8fxX21xX91xX3xXa1xX423xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX28xX19xX6xXafxX3xX7xX6xX21xX3xXe3xX1xXdxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3xX43xXeexX90cxX4xX3xX2cexX6xX18xX3xXexX48cxX3xX4xX1xX423xX4xX3xXa4xX21xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXa1xXeexX556xX18xX19xX3xXexX91xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX43xX91xX2axX3xX4xX1xX21xX18xX19xX3xXe3xX532xXexXabxX3xX4xX4aaxX3xX8axX8bxX18xX19xX3xX8fxX21xX91xX3xXa1xX423xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4xX12bfxX18xX19xX3xX8axX4d7xX3xXd4axX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXdxX926xX2axX3xX1xX449xX18xX1xX3xXbxX1xX1afxX4xX135xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX6bxXdxX8axX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX1xX6xX18xX3xX7xX132xX4xX3xX43xX495xXdxX3xXexX1xXeexX495xX18xX19xX3xXa1xXdxX18xX1xX3xX43xXdfdxXbxX3xX4xX1bexX6xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xXaxX3xX1xX16xX10xX1e9xX9xXaxX50xX6bxX17xXdxX9fxX7xX17xX18xX19xX9fxXa1xX6xX9fxX1xX17xXdxX50xX18xX1xX6xX18xX9fxX7xX6xX4xX9fxX6bxX17xXdxX9fxXexX1xX21xX17xX18xX19xX9fxXa1xXdxX18xX1xX9fxX6bxX10xXbxX9fxX4xX21xX6xX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX8axXdxX10xXexX9fxX18xX6xX2axX9fxX2cxX2dxX2cxX2dxX9fxX6bxX17xX9fxXexX1xXdxX9fxX1xX6xX50xX2xX2cxX242xX243xX616xX2dxX135xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX50xX2axX10xX6bxXdxX6xX50xX2xX2cxX2dxX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxX33axX616xX50xX2xX2dxX243xX6bxX616xX2xX2xX2dxX245xX310xX33axXexX2xX616xX349xX33axX5xX616xX9fxX2xX2cxX33axX349xX243xX243xX245xX310xX310xX9fxX2cxX242xX349xX33axX2xX2cxX242xX349xX245xX2dxX135xX365xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xXcxX3dxX3xXexXdxX18xX3xX43xX44xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX6bxXdxX8axX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX1xX6xX18xX3xX7xX132xX4xX3xX43xX495xXdxX3xXexX1xXeexX495xX18xX19xX3xXa1xXdxX18xX1xX3xX43xXdfdxXbxX3xX4xX1bexX6xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xXaxX3xX1xX16xX10xX1e9xX9xXaxX50xX6bxX17xXdxX9fxX7xX17xX18xX19xX9fxXa1xX6xX9fxX1xX17xXdxX50xX18xX1xX6xX18xX9fxX7xX6xX4xX9fxX6bxX17xXdxX9fxXexX1xX21xX17xX18xX19xX9fxXa1xXdxX18xX1xX9fxX6bxX10xXbxX9fxX4xX21xX6xX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX8axXdxX10xXexX9fxX18xX6xX2axX9fxX2cxX2dxX2cxX2dxX9fxX6bxX17xX9fxXexX1xXdxX9fxX1xX6xX50xX2xX2cxX242xX243xX616xX2dxX135xX1xXexX2axXaxX12xX28xX1xX6xX18xX3xX7xX132xX4xX3xX43xX495xXdxX3xXexX1xXeexX495xX18xX19xX3xXa1xXdxX18xX1xX3xX43xXdfdxXbxX3xX4xX1bexX6xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xXcxX536xXdxX3xX2cxX2dxX9fxX2xX2xXabxX3xX8axXeexX90cxXexX3xX8fxX21xX6xX3xX310xX33axX3xXexX1xX484xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xXc8xX3xX2axX4a5xXexX3xXexX449xXdxX3xX43xX91xX2axX3xX4xX1xX21xX18xX19xX3xXe3xX532xXexXabxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xXabxX3xX8fxX21xX91xX3xXa1xXa2xX3xXa4xXa5xX21xX3xXa8xX76xX4xXabxX3xX1xX21xXafxX25xX18xX3xX1bxX20xX21xX3xXa8xX76xX4xX3xf752xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxXc8xX6x1127bxXabxX3xX43xXa2xX3xX19xXdxX39xX18xX1xX3xX8axXeexXefxX18xX19xX3xX2axXdxX25xX18xX3xX4xX21xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX954xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3x118f5xX3xXcxX1xX20xXbxX3xXe3xX129xX3xX1xXeexXefxX18xX19xX3xX7xX132xX4xX9a9xX135xX3xXa4xX8bxX18xX19xX3xX18xX19xX132xX2axX3xX18xX1xX6xX18xX3xX7xX132xX4xX3xX43xX495xXdxX3xXexX1xXeexX495xX18xX19xX3xXa1xXdxX18xX1xX3xX43xXdfdxXbxX3xX4xX1bexX6xX3xXcxX1aaxX18xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX135xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX6bxXdxX8axX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXdxX6bxX10xX17xX3axX3xX1a8xXdxX1aaxXafxX3xXbxX1xX1afxXexX3xX43xX1b3xX18xX19xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xX4xX1bexX6xX3xXcxX1aaxX18xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xXaxX3xX1xX16xX10xX1e9xX9xXaxX50xX6bxX17xXdxX9fxX7xX17xX18xX19xX9fxXa1xX6xX9fxX1xX17xXdxX50xX8axXdxX6bxX10xX17xX9fxX19xXdxX6xXafxX9fxXbxX1xX21xXexX9fxX6bxX6xX18xX19xX9fxX8fxX21xX6xX18xX19xX9fxX4xX21xX6xX9fxXexX6xX18xX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX8axXdxX10xXexX9fxX18xX6xX2axX9fxX2cxX2dxX2cxX2dxX9fxX6bxX17xX9fxXexX1xXdxX9fxX1xX6xX50xX2xX2cxX242xX243xX243xX245xX135xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX50xX2axX10xX6bxXdxX6xX50xX2xX2cxX2dxX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxX33axX616xX50xX2xX2dxX243xX6bxX616xX2xX616xX243xX243xX310xX242xXexX242xX245xX349xX243xX5xX2xX9fxX2xX2dxX243xX6bxX616xX2dxX2dxX33axX33axX2dxX310xXexX245xX616xX2cxX33axX5xX2cxX9fxX1xX135xX365xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xXcxX3dxX3xXexXdxX18xX3xX43xX44xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX6bxXdxX8axX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXdxX6bxX10xX17xX3axX3xX1a8xXdxX1aaxXafxX3xXbxX1xX1afxXexX3xX43xX1b3xX18xX19xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xX4xX1bexX6xX3xXcxX1aaxX18xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xXaxX3xX1xX16xX10xX1e9xX9xXaxX50xX6bxX17xXdxX9fxX7xX17xX18xX19xX9fxXa1xX6xX9fxX1xX17xXdxX50xX8axXdxX6bxX10xX17xX9fxX19xXdxX6xXafxX9fxXbxX1xX21xXexX9fxX6bxX6xX18xX19xX9fxX8fxX21xX6xX18xX19xX9fxX4xX21xX6xX9fxXexX6xX18xX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX8axXdxX10xXexX9fxX18xX6xX2axX9fxX2cxX2dxX2cxX2dxX9fxX6bxX17xX9fxXexX1xXdxX9fxX1xX6xX50xX2xX2cxX242xX243xX243xX245xX135xX1xXexX2axXaxX12xX23xXdxX6bxX10xX17xX3axX3xX1a8xXdxX1aaxXafxX3xXbxX1xX1afxXexX3xX43xX1b3xX18xX19xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xX4xX1bexX6xX3xXcxX1aaxX18xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX23xXeexX90cxXexX3xX8fxX21xX6xX3xX310xX33axX3xXexX1xX484xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xXc8xX3xX2axX4a5xXexX3xXexX449xXdxX3xX43xX91xX2axX3xX4xX1xX21xX18xX19xX3xXe3xX532xXexXabxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xXabxX3xX4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3xX8fxX21xX91xX3xXa1xXa2xX3xXa4xXa5xX21xX3xXa8xX76xX4xXabxX3xX1xX21xXafxX25xX18xX3xX1bxX20xX21xX3xXa8xX76xX4xX3xX20ccxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxXc8xX6xX20d6xXabxX3xX43xXa2xX3xX19xXdxX39xX18xX1xX3xX8axXeexXefxX18xX19xX3xX2axXdxX25xX18xX3xX4xX21xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX954xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX210dxX3xXcxX1xX20xXbxX3xXe3xX129xX3xX1xXeexXefxX18xX19xX3xX7xX132xX4xX9a9xX3xX43xXa5xXafxX3xXexX1xX21xXafxX532xXexX3xXbxX1xX4caxX4xX135xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX6bxXdxX8axX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cexX536xX3xX4xX1bexX6xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xX954x104aaxX21xX6xX18xX3xXexX16xX529xX18xX19xX3xX18xX1xXfexXexX3xX8axX994xX18xX3xX5xX39xX3xXexX21xX3xX6bxXeexX4d7xX18xX19xX3xX43xX449xX17xX3xX43xX423xX4xX3xX4xX1bexX6xX3xX2axX987xX18xX1xXabxX3xX4xX1xXbdxX3xX18xX1xXeexX3xX8axX20xXafxX3xX2axX556xXdxX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX16xXdxX44xX18xX3xX324xX926xX18xX3xX8axX47exX18xX19xX3xX43xXeexX90cxX4xX9a9xXaxX3xX1xX16xX10xX1e9xX9xXaxX50xX6bxX17xXdxX9fxX7xX17xX18xX19xX9fxXa1xX6xX9fxX1xX17xXdxX50xX324xX17xX9fxX4xX21xX6xX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX6bxX17xX9fxXexX1xXdxX9fxX1xX6xX9fxX8fxX21xX6xX18xX9fxXexX16xX17xX18xX19xX9fxX18xX1xX6xXexX9fxX8axX6xX18xX9fxX5xX6xX9fxXexX21xX9fxX6bxX21xX17xX18xX19xX9fxX6bxX6xX17xX9fxX6bxX21xX4xX9fxX4xX21xX6xX9fxX2axXdxX18xX1xX9fxX4xX1xXdxX9fxX18xX1xX21xX9fxX8axX6xXafxX9fxX2axX17xXdxX9fxXbxX1xX6xXexX9fxXexX16xXdxX10xX18xX9fxX324xX10xX18xX9fxX8axX21xX18xX19xX9fxX6bxX21xX17xX4xX50xX2xX2cxX242xX243xX243xX242xX135xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX50xX2axX10xX6bxXdxX6xX50xX2xX2cxX2dxX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxX33axX616xX50xX2xX2dxX243xX6bxX616xX2xX2dxX310xX243xX2xX245xXexX349xX242xX2cxX349xX5xX33axX9fxX2xX2cxX243xX349xX349xX616xX310xX242xX2xX9fxX33axX2dxX616xX349xX243xX310xX310xX245xX310xX242xX135xX365xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xXcxX3dxX3xXexXdxX18xX3xX43xX44xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX6bxXdxX8axX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cexX536xX3xX4xX1bexX6xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xX954xX24dcxX21xX6xX18xX3xXexX16xX529xX18xX19xX3xX18xX1xXfexXexX3xX8axX994xX18xX3xX5xX39xX3xXexX21xX3xX6bxXeexX4d7xX18xX19xX3xX43xX449xX17xX3xX43xX423xX4xX3xX4xX1bexX6xX3xX2axX987xX18xX1xXabxX3xX4xX1xXbdxX3xX18xX1xXeexX3xX8axX20xXafxX3xX2axX556xXdxX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX16xXdxX44xX18xX3xX324xX926xX18xX3xX8axX47exX18xX19xX3xX43xXeexX90cxX4xX9a9xXaxX3xX1xX16xX10xX1e9xX9xXaxX50xX6bxX17xXdxX9fxX7xX17xX18xX19xX9fxXa1xX6xX9fxX1xX17xXdxX50xX324xX17xX9fxX4xX21xX6xX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX6bxX17xX9fxXexX1xXdxX9fxX1xX6xX9fxX8fxX21xX6xX18xX9fxXexX16xX17xX18xX19xX9fxX18xX1xX6xXexX9fxX8axX6xX18xX9fxX5xX6xX9fxXexX21xX9fxX6bxX21xX17xX18xX19xX9fxX6bxX6xX17xX9fxX6bxX21xX4xX9fxX4xX21xX6xX9fxX2axXdxX18xX1xX9fxX4xX1xXdxX9fxX18xX1xX21xX9fxX8axX6xXafxX9fxX2axX17xXdxX9fxXbxX1xX6xXexX9fxXexX16xXdxX10xX18xX9fxX324xX10xX18xX9fxX8axX21xX18xX19xX9fxX6bxX21xX17xX4xX50xX2xX2cxX242xX243xX243xX242xX135xX1xXexX2axXaxX12xX2cexX536xX3xX4xX1bexX6xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xX954xX24dcxX21xX6xX18xX3xXexX16xX529xX18xX19xX3xX18xX1xXfexXexX3xX8axX994xX18xX3xX5xX39xX3xXexX21xX3xX6bxXeexX4d7xX18xX19xX3xX43xX449xX17xX3xX43xX423xX4xX3xX4xX1bexX6xX3xX2axX987xX18xX1xXabxX3xX4xX1xXbdxX3xX18xX1xXeexX3xX8axX20xXafxX3xX2axX556xXdxX3xXbxX1xX4bxXexX3xXexX16xXdxX44xX18xX3xX324xX926xX18xX3xX8axX47exX18xX19xX3xX43xXeexX90cxX4xX9a9xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX31xX1aaxXafxX3xX5xX39xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX9a8xX3xX4xX1bexX6xX3xX7axX18xX19xX3xX31xX32xX3xX23xX1b3xX18xX3xXcxX39xX17xXabxX3xX324xX536xX3xX4xX1bexX6xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3xX18xX19xX6xXafxX3xX7xX6xX21xX3xXe3xX1xXdxX3xX4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3xXa1xX423xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX1b3xX18xX19xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX135xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX6bxXdxX8axX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3xXa1xX423xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3xX43xX1b3xX18xX19xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxXaxX3xX1xX16xX10xX1e9xX9xXaxX50xX6bxX17xXdxX9fxX7xX17xX18xX19xX9fxXa1xX6xX9fxX1xX17xXdxX50xX4xX17xX9fxX19xX6xXdxX9fxXa1xX21xX9fxXexX1xX6xX18xX1xX9fxX6bxX17xX9fxXexX1xXdxX9fxX1xX6xX9fxX6bxX6xX18xX19xX9fxX8fxX21xX6xX18xX19xX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX8axXdxX10xXexX9fxX18xX6xX2axX9fxX2cxX2dxX2cxX2dxX50xX2xX2cxX242xX243xX243xX243xX135xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX50xX2axX10xX6bxXdxX6xX50xX2xX2cxX2dxX50xX18xX10xX2f8xX7xX50xX2cxX2dxX33axX616xX50xX2xX2dxX243xX6bxX616xX2dxX2dxX33axX310xX243xX2xXexX242xX2xX349xX33axX5xX349xX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX8axXdxX10xXexX9fxX18xX6xX2axX9fxX2cxX2dxX2cxX135xX365xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3axX3xXcxX3dxX3xXexXdxX18xX3xX43xX44xX3xXexX47xX6xX3xX7xX4bxX18xX19xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX6bxXdxX8axX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3xXa1xX423xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3xX43xX1b3xX18xX19xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxXaxX3xX1xX16xX10xX1e9xX9xXaxX50xX6bxX17xXdxX9fxX7xX17xX18xX19xX9fxXa1xX6xX9fxX1xX17xXdxX50xX4xX17xX9fxX19xX6xXdxX9fxXa1xX21xX9fxXexX1xX6xX18xX1xX9fxX6bxX17xX9fxXexX1xXdxX9fxX1xX6xX9fxX6bxX6xX18xX19xX9fxX8fxX21xX6xX18xX19xX9fxX1xX17xX6xX9fxX1xX6xX21xX9fxX8axXdxX10xXexX9fxX18xX6xX2axX9fxX2cxX2dxX2cxX2dxX50xX2xX2cxX242xX243xX243xX243xX135xX1xXexX2axXaxX12xXa4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3xXa1xX423xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX3xX43xX1b3xX18xX19xX3xX8fxX21xX6xX18xX19xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xXcxX536xXdxX3xX2cxX2dxX9fxX2xX2xXabxX3xXa4xX1xX21xX18xX19xX3xXe3xX532xXexX3xXexX17xX39xX18xX3xX8fxX21xX536xX4xX3xXa4xX21xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX17xX6xX3xX1bxX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX8axX556xXdxX3xX4xX1xX1bexX3xX43xX926xX3xX954xXcxX1xX20xXbxX3xXe3xX129xX3xX1xXeexXefxX18xX19xX3xX7xX132xX4xX9a9xX3xX6bxXdxX1240xX18xX3xX16xX6xX3xXexX449xXdxX3xX28xX1xX39xX3xXcxX1xXdxX3xX43xXfexX21xX3xX13dexX1xX1afxX3xXcxX1xX529xX3xX20ccxXcxX13dexX3xX1bxXa4xX1429xX20d6xX135xX3xX23xXeexXefxX18xX19xX3xX2axXdxX25xX18xX3xX1bxX17xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2cxX2dxX3xX43xXa2xX3xXexX1xX21xX76xX4xX3xX8axX926xX3xX4xX7axX3xX19xX4bxXdxX3x10f70xX423xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX1bxX39xX135xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX6bxXdxX8axX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX21xX5xX12xX0xX6bxXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX50xX6bxXdxX8axX12xX0xX50xX6bxXdxX8axX12
Tăng Thúy