Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 04 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
634fx10949x98dax10683x990ax6ef6xc7b1xaf75xd3dexb27bxX4xX8xbfe1x7590xX7xX3x9392xXbxfa90x8abcxX12xX6xX7x81efx8edfxX4xX8xXbxXcxX7xbbf5xd1ddxX1xc1f7xX3xX8xX1xbdc7xX3xfc46x78d7xX3xX8xebe6xX3xXfxX1x772dxXfxX3xXfxc84bxc2aexXfxX3x7f3bx9ba0xX32xX3xXfxe4d2xX3xc42cx92daxX4xX3xX36xX4xd656xX32xX3x68c9xX32xd663xXfxX3xX1xX33xX4xX3xecd2xX1xadecxX11xX3x8dccx740dxX3xX26x9c7axX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xabc5x11031xebb8x6c1dxX3xXfxf805xXfxX3xXfxe9e8xX16xX3xf22cxX1xX4xc758x6ad7xX3xX4fx726dxX3xc756x8b9bxX79xX2xX3x6ecfxX3xX79xX7axX79xb16dxX0xb6f3xX1xX2xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX63xXcxX11xX5xX7xX1dxf04axea41xX65xX66xX3xX8xX20xX70xX1xX3xX17xX1xX11xX70xX1xX3xX63xX51xX11xX3xX26xb2a4xX11xX3xX36xX11xX70xX3xX1xX58xX70xX1xX3xX1exX1xX20xX3xX8xX1xX24xX3xX12xX48xX3xX7axacdfxX3xX26xX27xX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX3xX4fxX1xX51xX11xX3xX54xX55xX3xX26xX58xX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX63xX33xX4xX3xX3dx986dxX70xa83fxX3xX70xX1x7faexX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX3xX70xX1xX4xX73xX74xX3xX4fxX77xX3xX79xX7axX79xX2xX3xX7exX3xX79xX7axX79xX83xbedaxX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxa672xX5xdc39xX7xX1dxX0xX4xX74xX10dxX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX5xX8xX1xX32xX74xX36xX3xX4xX1exXcxX70xX8xXcx88e3xX7xX3xX12xX8xX147xXbxXcxX6xX7xfb79xX4xX5xX8xX1xcb9cxX3xX83xX7axX7axX16xc058x8bb7xX3xX1xXcxX4xX10dxX1xX8xX172xX3x92c5xdc6bxX184xX16xX178xX179xX7xX3xX12xX163xXfxX6xX7xX85xX85xX4xX134xX36xX11xX145xX8xX1xX11xX70xX1xX1xX145xX11xX134xX26xX70xX85xX70xXcxX16dxX12xX85xX79xX2xX7axX183xX85xX2xX7axa06fxX5xX1afxX2xX83xX1afxX83xX7axX7axX8x84dfxX1b9xX183xX7axXbxX79xX7exX4xX74xX11xX10dxXcxX7axX7axX2xX7exX79xX134xce48xX16xX10dxX7xX3xX11xXbxX8xX6xX7xX1exX1xX20xX3xX8xX1xX24xX3xX26xX27xX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX3xX4fxX1xX51xX11xX3xX54xX55xX3xX26xX58xX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX63xX64xX65xX66xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX3xX70xX1xX4xX73xX74xX3xX4fxX77xX3xX79xX7axX79xX2xX3xX7exX3xX79xX7axX79xX83xX7xX3xX16dxX4xX5xX8xX1xX6xX7xX83xX7axX7axX7xX3xX1xXcxX4xX10dxX1xX8xX6xX7xX183xX184xX184xX7xX3xX85xX1dxX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxX64xX43xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX3xX4fxX1xX51xX11xX3xX54xX55xX3xX26xX58xX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX63xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX3xX70xX1xX4xX73xX74xX3xX4fxX77xX3xX79xX7axX79xX2xX3xX7exX3xX79xX7axX79xX83xX3xX3dx9de0xf997xXfxX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xX36x10deaxX145xX3xX3dxX2daxX74xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX1xe85fx9939xX3xX36x10514xX70xX1xX3xX3dx66f6xX70xX10dxX2e8xX3xX3dxc624xX70xX10dxX3xX16xX1xX69xX16xX3xXbxX32xf173xX8xX2e8xX3xX11xX70xX3xX8xX145xX58xX70xX2e8xX3xX8xX4x103b9xX8xX3xX4fxX4xX73xX74xX3xX26xX58xX3xX8xX1xbca2xXfxX3xX12xX31dxX3xXbxX58xX3xX70xX10dxX58xX147xX3xX1xX33xX4xX3xXfxX2e7xX11xX3xX8xX145xX58xX70xX3xX5xX111xX70xX179xX3xX8xX3exX145xX3xX3dxX4xX27xX32xX3xX4fxX4xX73xX70xX3xX8xX1xX32xX301xX70xX3xXbxX2cexX4xX3xX70xX1xX6dxX8xX3xX3dxX43xX3xX65xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX1xX31dxXfxX3xX1xX4xX73xX70xX3xX3dxX37xX147xX3xX3dxX2e7xX3x6d9dxX32xX147xX27xX70xX3xXbxX58xX74xX3xXfxX1xX2e7xX3xXfxX2e7xX11xX3xX74xX2ebxX70xX1xX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX26xX4xX73xXfxX3xXbxX31dxX11xX3xXfxX1xd037xX70xX2e8xX3xX10dxX4x64dfxX4xX3xX8xX1xX4xX73xX32xX2e8xX3xX36xX37xX32xX3xX70xX10dxX2cdx80bfxX4xX3xXfxX51xX3xX3dxX2e7xX3xX3dxX2exXfxX2e8xX3xX3dxX2e7xX3xX8xX58xX4xX2e8xX3xX178xX2exX70xX10dxX3xX3dxX69xX70xX10dxX3xX3dxX3exX4xX3xX5xX4xX73xX70xX3xXfxX1xX145xX3xX65xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX2daxX3xX70xX2cdxX3a5xXfxX3xX8xX3exX4xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX3xX26xX58xX3xX63xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX179xX3xXfxc9cfxX70xX3xXfxX2exX3xX1exX1xX20xX3xX8xX1xX24xX3xX12xX48xX3xXc7xX1afxX7exX1exX17xX85xX17x10469xX3xX70xX10dxX58xX147xX3xX79xX7axX85xX83xX85xX79xX7axX79xX7axX3xXfxX2e7xX11xX3xX9bxX33xX3xX1exX1xf7abxX70xX1xX3xX8xX163xX24xX2e8xX3xX65xX10dxX1xX24xX3xX377xX32xX147xX310xX8xX3xX12xX48xX3xX2xX183xX183xX85xX79xX7axX79xX7axX85xX46xX63xX2xXc7xX3xX70xX10dxX58xX147xX3xX2xX1b9xX85xX2xX2xX85xX79xX7axX79xX7axX3xXfxX2e7xX11xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX2e8xX3xX1exX1xX20xX3xX8xX1xX24xX3xX12xX48xX3xX7axX79xX85xX1exX17xX7exX17xX17xX10dxX3xX70xX10dxX58xX147xX3xX2xXc7xX85xX7axX2xX85xX79xX7axX79xX2xX3xXfxX2e7xX11xX3xX17xX1xX2e7xX3xX8xX2cdxX3a5xX70xX10dxX3xX1exX1xX452xX70xX1xX3xX16xX1xX2e7xX3xX26xX58xX3xX1exX1xX20xX3xX8xX1xX24xX3xX12xX48xX3xX7axX2xX7exX1exX17xX85xX17xX9axX3xX70xX10dxX58xX147xX3xX79xX1afxX85xX2xX2xX85xX79xX7axX79xX7axX3xXfxX2e7xX11xX3xX9bxX11xX70xX3xX17xX1xX2cdxX3b6xX70xX10dxX3xX26xf87fxX3xX17xX20xX70xX1xX3xX2e7xX147xX3xX26xX27xX3xXbxe139xX70xX1xX3xX3dxX3exX145xX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX3xX4fxX1xX51xX11xX3xX54xX55xX3xX26xX58xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX63xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX3xX70xX1xX4xX73xX74xX3xX4fxX77xX3xX79xX7axX79xX2xX3xX7exX3xX79xX7axX79xX83xX179xX3xX1exX1xX2e7xX3xX8xX24xXfxX1xX3xe074xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX3xX147xae2fxX32xX3xXfxX37xX32xX3x6cd9xX4xX69xX74xX3xX3dxX48xXfxX3xX12x1020bxX2e8xX3xX17xX163xX2cdxX5b8xX70xX10dxX3xXfxX69xXfxX3xX36xX11xX70xX2e8xX3xX70xX10dxX58xX70xX1xX2e8xX3xXfx933bxX3xX377xX32xX11xX70xX2e8xX3xX3dxX5d3xX70xX3xX26xX24xX3xXfxX6dxX16xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX9ax9a7axX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX26xX58xX3xX1exX1xX2e7xX3xX8xX24xXfxX1xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xX1xX32xX147xX73xX70xX2e8xX3xX8xX1xX24xX3xX178xX517xX2e8xX3xX8xX1xX58xX70xX1xX3xX16xX1xX48xX3xXfxX37xX70xX3xX8xX301xX16xX3xX8xX163xX32xX70xX10dxX3xX8xX163xX4xX43xX70xX3xX4fxX1xX11xX4xX3xX8xX1xX31dxXfxX3xX1xX4xX73xX70xX3xX70xX10dxX1xX4xX5a7xX74xX3xX70xX1x9c6cxX70xX10dxX3xX70xX33xX4xX3xX5xX32xX70xX10dxX2e8xX3xXfxfaabxX70xX10dxX3xX26xX4xX73xXfxX3xX12xX11xX32xX172xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxX2xX134xX3xb816xX5b8xX3xX17xX1xX670xX70xX10dxX3xX8xX4xX70xX3xX26xX58xX3xX17xX163xX32xX147xX27xX70xX3xX8xX1xX670xX70xX10dxX3xXfxX1xX2e7xX3xX8xX163xX2ebxX2e8xX3xX16xX1xX48xX4xX3xX1xX2cexX16xX3xX26xX3a5xX4xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX3xX36xX69xX145xX3xXfxX1xX452xX2e8xX3xX8xX163xX32xX147xX27xX70xX3xX8xX1xX670xX70xX10dxX3xX5b8xX3xX17xX163xX32xX70xX10dxX3xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xX26xX58xX3xX3dxX24xX11xX3xX16xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xX8xX32xX147xX5a7xX70xX3xX8xX163xX32xX147xX27xX70xX3xX4fxX24xX16xX3xX8xX1xX3b6xX4xX2e8xX3xX12xX111xX32xX3xX163xX33xX70xX10dxX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xXfxX69xX70xX3xX36xX33xX2e8xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xXfxX1xX2exXfxX2e8xX3xX26xX4xX5a7xX70xX3xXfxX1xX2exXfxX2e8xX3xXbxX31dxXfxX3xXbxX2cdxX2cexX70xX10dxX3xX26x9a16xX3xX8xX163xX11xX70xX10dxX3xX26xX58xX3xXfxX69xXfxX3xX8xX37xX70xX10dxX3xXbxX3a5xX16xX3xX65xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX26xX27xX3xe7f4xX3xX70xX10dxX1xf5ddxX11xX2e8xX3xX8xX37xX74xX3xX377xX32xX11xX70xX3xX8xX163xX39fxX70xX10dxX3xXfxX2e7xX11xX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX179xX3xX377xX32xX147xX27xX70xX3xX2exX70xX10dxX3xXfxX3bxX2e8xX3xX377xX32xX147xX27xX70xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xXfxX2e7xX11xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX5xX111xX70xX3xX8xX1xXcxX145xX3xX377xX32xX147xX3xX3dxX24xX70xX1xX3xXfxX2e7xX11xX3xX63xX4xX310xX70xX3xX16xX1xX69xX16xX179xX3xf258xX32xX301xX8xX3xX9bxX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX3xX26xX58xX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX63xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX26xX58xX3xXfxX69xXfxX3xX70xX33xX4xX3xX5xX32xX70xX10dxX3xXfxX5d3xX3xX36xX2daxX70xX3xXfxX2e7xX11xX3xX7eexX32xX301xX8xX3xX17xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX2e8xX3xX7eexX32xX301xX8xX3xX17xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xXfxX1xX452xX70xX1xX3xX377xX32xX147xX27xX70xX3xX3dxX24xX11xX3xX16xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX2e8xX3xX7eexX32xX301xX8xX3xX12xX3bxX11xX3xX3dxX2axX4xX2e8xX3xX36xX2axX3xX12xX32xX70xX10dxX3xX74xX33xX8xX3xX12xX48xX3xX3dxX4xX27xX32xX3xXfxX2e7xX11xX3xX7eexX32xX301xX8xX3xX17xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xX1exX1xX452xX70xX1xX3xX16xX1xX2e7xX3xX26xX58xX3xX7eexX32xX301xX8xX3xX17xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xXfxX1xX452xX70xX1xX3xX377xX32xX147xX27xX70xX3xX3dxX24xX11xX3xX16xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX179xX3xX10dxX51xX16xX3xX16xX1xX37xX70xX3xX70xX111xX70xX10dxX3xXfxX11xX145xX3xX780xX3xX8xX1xX2exXfxX3xXbxX58xX74xX3xXfxX1xX2e7xX2e8xX3xX8xX4xX70xX1xX3xX8xX1xX37xX70xX3xX8xX31dxX3xX10dxX4xX69xXfxX3xXfxX2e7xX11xX3xX74xX39fxX4xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX5xX111xX70xX2e8xX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX2e8xX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX8xX1xX31dxXfxX3xX1xX4xX73xX70xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX8xX69xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxX79xX134xX3xX1exX509xXfxX3xX17xX1xX48xX70xX10dxX3xX4fxX5a7xX3xX8xX20xX70xX1xX3xX17xX1xX11xX70xX1xX3xX63xX51xX11xX3xXfxX51xX3xX8xX163xX69xXfxX1xX3xX70xX1xX4xX73xX74xX3xX163xX58xX3xX12xX145xX69xX8xX2e8xX3xXfxX32xX70xX10dxX3xXfxX6dxX16xX3xX12xX48xX3xXbxX4xX73xX32xX3xX5xX111xX70xX3xX12xX48xX3xX3dxX310xX70xX3xX70xX10dxX58xX147xX3xX183xX2xX85xX2xX79xX85xX79xX7axX79xX7axX3xXfxX2e7xX11xX3xX8xXafxX70xX10dxX3xX1xX32xX147xX73xX70xX2e8xX3xX8xX1xX24xX3xX178xX517xX2e8xX3xX8xX1xX58xX70xX1xX3xX16xX1xX48xX3xX26xX58xX3xXfxX69xXfxX3xX178xX517xX2e8xX3xX16xX1xX2cdxX3b6xX70xX10dxX2e8xX3xX8xX1xX24xX3xX8xX163xX6dxX70xX3xX3dxX43xX3xXbxX58xX74xX3xXfxX420xX70xX3xXfxX2exX3xX8xX452xX70xX1xX3xX12xX48xX3xXbxX2cdxX2cexX70xX10dxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX1xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX3xX5b8xX3xX74xa270xX4xX3xX3dxX5d3xX70xX3xX26xX24xX3xX1xX58xX70xX1xX3xXfxX1xX452xX70xX1xX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxX183xX134xX3xX695xX5b8xX3xX5aexX4xX11xX145xX3xX8xX1xX670xX70xX10dxX3xX26xX301xX70xX3xX8xX2daxX4xX2e8xX3xX695xX5b8xX3xX17xX1xX670xX70xX10dxX3xX8xX4xX70xX3xX26xX58xX3xX17xX163xX32xX147xX27xX70xX3xX8xX1xX670xX70xX10dxX2e8xX3xX1exX670xX70xX10dxX3xX8xX147xX3xX64xX4xX73xX70xX3xXbxX31dxXfxX3xX17xX1xX11xX70xX1xX3xX63xX51xX11xX3xX178xX111xX147xX3xX5xX31dxX70xX10dxX3xX4fxX310xX3xX1xX145xX3exXfxX1xX2e8xX3xX16xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xX69xX70xX3xXfxX509xX3xX8xX1xX43xX2e8xX3xX70xX1x10a16xX74xX3xX36xX2daxX145xX3xX3dxX2daxX74xX3xX10dxX4xX11xX145xX3xX8xX1xX670xX70xX10dxX2e8xX3xX8xX1xX670xX70xX10dxX3xX8xX4xX70xX3xXbxX4xX5a7xX70xX3xXbxX3exXfxX3xX8xX1xX670xX70xX10dxX3xX12xX32xX48xX8xX3xX26xX58xX3xXfxX32xX70xX10dxX3xXfxX6dxX16xX3xX3dxX4xX73xX70xX3xXbxX4xX5a7xX70xX3xX8xX509xXfxX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX377xX32xX69xX3xX8xX163xX2ebxX70xX1xX3xXfxX1xX32xa02bxX70xX3xX36xX24xX2e8xX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX2e8xX3xX3dx65abxXfxX3xX36xX4xX73xX8xX3xXbxX58xX3xX8xX163xX2cdxX3a5xXfxX3xX26xX58xX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX70xX10dxX58xX147xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX70xX10dxX58xX147xX3xX79xX183xX85xX1afxX85xX79xX7axX79xX2xX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxXc7xX134xX3xX1exX670xX70xX10dxX3xX11xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX9bxX33xX3xX1exX1xX20xX3xX1xX32xX147xX3xX46xX32xX111xX70xX3xX12xX31dxX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX9bxX33xX3xX1exX1xX20xX3xX1xX32xX147xX3xX9bxX33xX3xX3dxX33xX4xX3xX9bxX4xX5a7xX70xX3xX16xX1xf57axX70xX10dxX3xX8xX20xX70xX1xX3xX178xX111xX147xX3xX5xX31dxX70xX10dxX3xX4fxX310xX3xX1xX145xX3exXfxX1xX2e8xX3xX16xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xX69xX70xX3xX8xX163xX4xX43xX70xX3xX4fxX1xX11xX4xX3xXbxX31dxXfxX3xXbxX2cdxX2cexX70xX10dxX3xX36xX2daxX145xX3xX3dxX2daxX74xX3xX11xX70xX3xX70xX4xX70xX1xX3xXfxX1xX452xX70xX1xX3xX8xX163xX24xX3xX26xX58xX3xX8xX163xX301xX8xX3xX8xX31dxX2e8xX3xX11xX70xX3xX8xX145xX58xX70xX3xX178xX517xX3xX1xX33xX4xX3xX26xX58xX3xXbxX58xX3xXbxX31dxXfxX3xXbxX2cdxX2cexX70xX10dxX3xX70xXc00xX70xX10dxX3xXfxX48xX8xX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX16xX1xXc00xX70xX10dxX2e8xX3xXfxX1xX48xX70xX10dxX2e8xX3xX4fxX1x1012dxXfxX3xX16xX1xX509xXfxX3xX1xX301xX32xX3xX377xX32xX2daxX3xX8xX1xX4xX5a7xX70xX3xX8xX11xX4xX2e8xX3xX8xX1xX2daxX74xX3xX1xX39fxX11xX2e8xX3xXfxX2exX32xX3xX1xX33xX2e8xX3xXfxX2exX32xX3xX70xX3exX70xX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX12xX32xX48xX8xX3xX377xX32xX69xX3xX8xX163xX2ebxX70xX1xX3xXfxX1xX32xXb5bxX70xX3xX36xX24xX2e8xX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX2e8xX3xX3dxXb73xXfxX3xX36xX4xX73xX8xX3xXfxX1xX2f6xX3xX8xX163xX39fxX70xX10dxX3xX36xX2daxX145xX3xX3dxX2daxX74xX3xX11xX70xX3xX70xX4xX70xX1xX2e8xX3xX8xX163xX301xX8xX3xX8xX31dxX3xX8xX3exX4xX3xX70xX1xX661xX70xX10dxX3xX3dxX24xX11xX3xX36xX58xX70xX3xX8xX163xX39fxX70xX10dxX3xX3dxX4xX43xX74xX2e8xX3xX4fxX1xX32xX3xX26xX31dxXfxX3xX8xX163xX39fxX70xX10dxX3xX147xX310xX32xX3xX26xX27xX3xX377xX32xX48xXfxX3xX16xX1xXc00xX70xX10dxX2e8xX3xX11xX70xX3xX70xX4xX70xX1xX179xX3xXfxX1xX20xX3xX3dxX3exX145xX3xX26xX58xX3xX1xX2cdxX3a5xX70xX10dxX3xX5xa721xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXbxX31dxXfxX3xXbxX2cdxX2cexX70xX10dxX3xX377xX32xX111xX70xX3xX3dxX33xX4xX2e8xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX11xX70xX3xX8xX1xX11xX74xX3xX10dxX4xX11xX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxX1afxX134xX3xX695xX5b8xX3xX17xX58xX4xX3xXfxX1xX452xX70xX1xX3xXfxX1xX2e7xX3xX8xX163xX2ebxX2e8xX3xX16xX1xX48xX4xX3xX1xX2cexX16xX3xX26xX3a5xX4xX3xX695xX5b8xX3xX65xX33xX4xX3xX26xX509xX3xX8xX1xX11xX74xX3xX74xX2cdxX32xX3xXfxX1xX145xX3xX1exX1xX2e7xX3xX8xX24xXfxX1xX3xX9axX5edxX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX3xX16xX1xX111xX70xX3xX36xX2axX3xX4fxX4xX70xX1xX3xX16xX1xX452xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX4fxX24xX16xX3xX8xX1xX3b6xX4xX3xX3dxX43xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX2e8xX3xX3dxX5d3xX70xX3xX26xX24xX3xXfxX51xX3xXbxX4xX5a7xX70xX3xX377xX32xX11xX70xX2e8xX3xX3dxX24xX11xX3xX16xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xX8xX48xX8xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX8xX69xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX179xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX8xX1xX3b6xX4xX2e8xX3xX1xX2cdxX3a5xX70xX10dxX3xX5xXd8exX70xX3xXfxX69xXfxX3xX3dxX5d3xX70xX3xX26xX24xX2e8xX3xX3dxX24xX11xX3xX16xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xXbxX301xX16xX3xX5xX31dxX3xX8xX145xX69xX70xX2e8xX3xX377xX32xX2daxX70xX3xXbxX780xX2e8xX3xX12xX3bxX3xX5xX509xX70xX10dxX3xX26xX58xX3xX377xX32xX147xX310xX8xX3xX8xX145xX69xX70xX3xX4fxX4xX70xX1xX3xX16xX1xX452xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX8xX1xXcxX145xX3xX3dxX2f6xX70xX10dxX3xX377xX32xX147xX3xX3dxX24xX70xX1xX2e8xX3xX36xX2daxX145xX3xX3dxX2daxX74xX3xX4fxX4xX70xX1xX3xX16xX1xX452xX3xX3dxX2cdxX2cexXfxX3xX12xX3bxX3xX5xX509xX70xX10dxX3xX3dxX2f6xX70xX10dxX3xX74xX509xXfxX3xX3dxX4xXfxX1xX2e8xX3xX147xX5a7xX32xX3xXfxX37xX32xX2e8xX3xX8xX4xX310xX8xX3xX4fxX4xX73xX74xX3xX26xX58xX3xX1xX4xX73xX32xX3xX377xX32xX2daxX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxX83xX134xX3xX695xX5b8xX3xaaa6xX3xX8xX310xX3xXfxX1xX2e7xX3xX8xX163xX2ebxX2e8xX3xX16xX1xX48xX4xX3xX1xX2cexX16xX3xX26xX3a5xX4xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX3xXbxX4xX5a7xX70xX3xX377xX32xX11xX70xX3xX8xX1xX2cdxX3b6xX70xX10dxX3xX178xX32xX147xX5a7xX70xX3xX8xX1xXcxX145xX3xX5x8f74xX4xX3xX8xX2ebxX70xX1xX3xX1xX2ebxX70xX1xX2e8xX3xX8xX4xX310xX16xX3xX8xX509xXfxX3xX8xX1xX31dxXfxX3xX1xX4xX73xX70xX3xX377xX32xX147xX310xX8xX3xXbxX4xX73xX8xX2e8xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX36xX33xX2e8xX3xX1xX4xX73xX32xX3xX377xX32xX2daxX3xXfxX69xXfxX3xX70xX1xX4xX73xX74xX3xX26xX509xX2e8xX3xX10dxX4xX2daxX4xX3xX16xX1xX69xX16xX3xX16xX1xXc00xX70xX10dxX3xXfxX1xX48xX70xX10dxX3xX3dxX3exX4xX3xX5xX24xXfxX1xX3xX1exX145xX26xX4xX5xX7exX2xX184xX2e8xX3xXfxX1xX2e7xX3xX3dxX33xX70xX10dxX3xX178xX111xX147xX3xX5xX31dxX70xX10dxX3xXfxX69xXfxX3xX16xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xX69xX70xX3xX70xX1xXaf9xX74xX3xX4fxX24xX16xX3xX8xX1xX3b6xX4xX3xX2exX70xX10dxX3xX16xX1xX51xX3xX26xX3a5xX4xX3xX70xX1xX661xX70xX10dxX3xX8xX2ebxX70xX1xX3xX1xX32xX48xX70xX10dxX3xX5xX24xXfxX1xX3xX36xX73xX70xX1xX3xXfxX51xX3xX8xX1xX43xX3xX178xX2daxX147xX3xX163xX11xX3xX5b8xX3xX74xX33xX8xX3xX12xX48xX3xX4fxX1xX32xX3xX26xX31dxXfxX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX8xX1xX3b6xX4xX3xX10dxX4xX11xX70xX3xXfxX1xX32xXb5bxX70xX3xX36xX24xX3xX26xX58xX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxX1b9xX134xX3xX695xX5b8xX3xX65xX670xX70xX10dxX3xX70xX10dxX1xX4xX73xX16xX3xX26xX58xX3xde42xX1xX69xX8xX3xX8xX163xX4xX43xX70xX3xX70xX670xX70xX10dxX3xX8xX1xX670xX70xX3xXfxX1xX2e7xX3xX8xX163xX2ebxX2e8xX3xX16xX1xX48xX4xX3xX1xX2cexX16xX3xX26xX3a5xX4xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX3xXbxX4xX5a7xX70xX3xX377xX32xX11xX70xX3xX178xX111xX147xX3xX5xX31dxX70xX10dxX3xXfxX69xXfxX3xX16xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xX69xX70xX3xXfxX1xX2e7xX3xX3dxX33xX70xX10dxX3xX3dxX48xX4xX3xX16xX1xX51xX3xX26xX3a5xX4xX3xX70xX1xX661xX70xX10dxX3xX8xX2ebxX70xX1xX3xX1xX32xX48xX70xX10dxX3xX8xX1xX4xX5a7xX70xX3xX8xX11xX4xX3xXfxX51xX3xX8xX1xX43xX3xX178xX2daxX147xX3xX163xX11xX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX8xX1xX3b6xX4xX3xX10dxX4xX11xX70xX3xXfxX1xX32xXb5bxX70xX3xX36xX24xX3xX26xX58xX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxa43cxX134xX3xX17xX1xX11xX70xX1xX3xX8xX163xX11xX3xX8xX20xX70xX1xX3xXfxX1xX2e7xX3xX8xX163xX2ebxX2e8xX3xX16xX1xX48xX4xX3xX1xX2cexX16xX3xX26xX3a5xX4xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX3xXbxX4xX5a7xX70xX3xX377xX32xX11xX70xX3xX1xX2cdxX3a5xX70xX10dxX3xX5xXd8exX70xX3xX26xX4xX73xXfxX3xX4fxX5a7xX3xX4fxX1xX11xX4xX3xX8xX58xX4xX3xX12xX2daxX70xX3xX3dxX48xX4xX3xX26xX3a5xX4xX3xX70xX10dxX2cdxX3b6xX4xX3xX3dxX2cdxX2cexXfxX3xX10dxX4xX3a5xX4xX3xX8xX1xX4xX73xX32xX3xX2exX70xX10dxX3xXfxX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX3xX26xX58xX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX63xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX3xX8xX1xXcxX145xX3xX377xX32xX147xX3xX3dxX24xX70xX1xX179xX3xXfxX1xX2e7xX3xX8xX163xX2ebxX2e8xX3xX16xX1xX48xX4xX3xX1xX2cexX16xX3xX26xX3a5xX4xX3xXfxX69xXfxX3xX12xX5b8xX2e8xX3xX36xX11xX70xX2e8xX3xX70xX10dxX58xX70xX1xX2e8xX3xX3dxX24xX11xX3xX16xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xX8xX301xX16xX3xX8xX163xX32xX70xX10dxX3xX10dxX4xX2daxX4xX3xX377xX32xX147xX310xX8xX3xX4fxX24xX16xX3xX8xX1xX3b6xX4xX2e8xX3xX3dxX2f6xX70xX10dxX3xX16xX1xX69xX16xX3xXbxX32xX301xX8xX3xXfxX69xXfxX3xX4fxX1xX4xX310xX32xX3xX70xX3exX4xX2e8xX3xX8xX2axX3xXfxX69xX145xX3xXfxX2e7xX11xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX5xX111xX70xX3xX8xX163xX2cdxX3a5xXfxX2e8xX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX26xX58xX3xX12xX11xX32xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxX184xX134xX3xX695xX5b8xX3xX65xX33xX4xX3xX26xX509xX3xXbxX58xX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX3xX8xX1xX2cdxX3b6xX70xX10dxX3xX8xX163xX31dxXfxX2e8xX3xXfxX1xX24xX32xX3xX8xX163xX69xXfxX1xX3xX70xX1xX4xX73xX74xX3xX8xX163xX2cdxX3a5xXfxX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX1exX1xX2e7xX3xX8xX24xXfxX1xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX26xX4xX73xXfxX3xX8xX1xX11xX74xX3xX74xX2cdxX32xX2e8xX3xX10dxX4xX2f6xX16xX3xX591xX147xX3xX9bxX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX1exX1xX2e7xX3xX8xX24xXfxX1xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX1xX20xX3xX3dxX3exX145xX3xXfxX69xXfxX3xX12xX5b8xX2e8xX3xX36xX11xX70xX2e8xX3xX70xX10dxX58xX70xX1xX2e8xX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX2e8xX3xX3dxX5d3xX70xX3xX26xX24xX3xXfxX6dxX16xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX591xX147xX3xX9bxX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX3xX8xX1xX31dxXfxX3xX1xX4xX73xX70xX3xXfxX69xXfxX3xX377xX32xX147xX3xX3dxX24xX70xX1xX3xXfxX2e7xX11xX3xX16xX1xX69xX16xX3xXbxX32xX301xX8xX3xX26xX27xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX179xX3xX4fxX4xX43xX74xX3xX8xX163xX11xX2e8xX3xX3dxX670xX70xX3xX3dxX48xXfxX3xX591xX147xX3xX9bxX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX3xX8xX1xX31dxXfxX3xX1xX4xX73xX70xX3xXfxX69xXfxX3xX377xX32xX147xX3xX3dxX24xX70xX1xX3xXfxX2e7xX11xX3xX16xX1xX69xX16xX3xXbxX32xX301xX8xX3xX26xX27xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX26xX58xX3xXfxX69xXfxX3xX26xX420xX70xX3xX36xX2daxX70xX3xX1xX2cdxX3a5xX70xX10dxX3xX5xXd8exX70xX3xXfxX2e7xX11xX3xX17xX163xX32xX70xX10dxX3xX2cdxX5d3xX70xX10dxX2e8xX3xXfxX2e7xX11xX3xX8xX20xX70xX1xX3xX26xX27xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX8xX69xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX179xX3xX16xX1xX48xX4xX3xX1xX2cexX16xX3xXfxX1xXb73xX8xX3xXfxX1x8212xX3xX26xX3a5xX4xX3xX55xX420xX70xX3xX16xX1xXc00xX70xX10dxX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX3xXbxX4xX5a7xX70xX3xX377xX32xX11xX70xX2e8xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xX1xX32xX147xX73xX70xX2e8xX3xX8xX1xX24xX3xX178xX517xX2e8xX3xX8xX1xX58xX70xX1xX3xX16xX1xX48xX3xX8xX1xXcxX145xX3xX5xXfcbxX4xX2e8xX3xXfxX301xX16xX3xX70xX1xX301xX8xX3xX8xX2ebxX70xX1xX3xX1xX2ebxX70xX1xX3xXfxX1xX32xXb5bxX70xX3xX36xX24xX2e8xX3xX8xX4xX310xX70xX3xX3dxX33xX3xX8xX1xX31dxXfxX3xX1xX4xX73xX70xX2e8xX3xX4fxX310xX8xX3xX377xX32xX2daxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX43xX3xX4fxX24xX16xX3xX8xX1xX3b6xX4xX3xX8xX2axX70xX10dxX3xX1xX2cexX16xX2e8xX3xX36xX69xX145xX3xXfxX69xX145xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX1exX1xX2e7xX3xX8xX24xXfxX1xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX3xX8xX1xXcxX145xX3xX3dxX2f6xX70xX10dxX3xX377xX32xX147xX3xX3dxX24xX70xX1xX3xXfxX2e7xX11xX3xX16xX1xX69xX16xX3xXbxX32xX301xX8xX3xX26xX27xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxX2xX7axX134xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX16xX1xX3exX74xX3xX26xX4xX3xX70xX1xX4xX73xX74xX3xX26xX509xX2e8xX3xX377xX32xX147xX27xX70xX3xX1xX3exX70xX3xXfxX2e7xX11xX3xX74xX2ebxX70xX1xX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xX8xX1xX31dxXfxX3xX1xX4xX73xX70xX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX3xX26xX58xX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX63xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX3xX8xX1xXcxX145xX3xX3dxX2f6xX70xX10dxX3xXfxX1xX20xX3xX3dxX3exX145xX3xXfxX2e7xX11xX3xX17xX163xX32xX70xX10dxX3xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xX26xX58xX3xXfxX2e7xX11xX3xX8xX20xX70xX1xX179xX3xXfxX1xX2e7xX3xX3dxX33xX70xX10dxX3xX8xX1xX31dxXfxX3xX1xX4xX73xX70xX3xX26xX58xX3xX36xX2daxX145xX3xX3dxX2daxX74xX3xX8xX4xX310xX70xX3xX3dxX33xX3xX26xX4xX73xXfxX3xXfxX1xX32xXb5bxX70xX3xX36xX24xX3xXfxX1xX145xX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX179xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX8xX69xXfxX3xX1xX4xX73xX16xX3xX8xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xXbxX31dxX11xX3xXfxX1xX39fxX70xX2e8xX3xX10dxX4xX3a5xX4xX3xX8xX1xX4xX73xX32xX3xX70xX10dxX2cdxX3b6xX4xX3xX2exX70xX10dxX3xXfxX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX3xX26xX58xX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX63xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX179xX3xX8xX163xX2ebxX70xX1xX3xX8xX31dxX3xXfxX69xXfxX3xX36xX2cdxX3a5xXfxX3xX8xX4xX310xX70xX3xX1xX58xX70xX1xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX26xX4xX73xXfxX3xX8xX163xX2cdxX3a5xXfxX2e8xX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX2e8xX3xX12xX11xX32xX3xX70xX10dxX58xX147xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX26xX58xX3xXfxX69xXfxX3xX3dxX4xX27xX32xX3xX4fxX4xX73xX70xX3xX26xX301xX8xX3xXfxX1xX6dxX8xX2e8xX3xX4fxb053xX3xX8xX1xX32xX301xX8xX3xX16xX1xX509xXfxX3xX26xX509xX3xXfxX1xX145xX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX3xXfxX1xX2e7xX3xX3dxX33xX70xX10dxX3xX16xX1xX48xX4xX3xX1xX2cexX16xX3xX26xX3a5xX4xX3xX17xX1xX2cdxX3b6xX70xX10dxX3xX8xX163xX31dxXfxX3xX63xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX2e8xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX3xXbxX4xX5a7xX70xX3xX377xX32xX11xX70xX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX26xX4xX73xXfxX3xX10dxX4xX69xX74xX3xX12xX69xX8xX2e8xX3xX4fxX4xX43xX74xX3xX8xX163xX11xX3xX26xX58xX3xX8xX1xX31dxXfxX3xX1xX4xX73xX70xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX8xX69xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX179xX3xXfxX1xX20xX3xX3dxX3exX145xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX3xX377xX32xX111xX70xX3xX3dxX33xX4xX2e8xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX11xX70xX2e8xX3xX147xX3xX8xX310xX3xX5b8xX3xX3dxX24xX11xX3xX16xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xX178xX111xX147xX3xX5xX31dxX70xX10dxX3xXfxX69xXfxX3xX4fxX310xX3xX1xX145xX3exXfxX1xX2e8xX3xX36xX4xX73xX70xX3xX16xX1xX69xX16xX3xXfxX509xX3xX8xX1xX43xX3xX70xX1xXaf9xX74xX3xX10dxX4xX661xX3xX26xX661xX70xX10dxX3xX11xX70xX3xX70xX4xX70xX1xX3xXfxX1xX452xX70xX1xX3xX8xX163xX24xX2e8xX3xX8xX163xX301xX8xX3xX8xX31dxX2e8xX3xX11xX70xX3xX8xX145xX58xX70xX3xX178xX517xX3xX1xX33xX4xX3xX8xX163xX5a7xX70xX3xX3dxX24xX11xX3xX36xX58xX70xX3xX26xX58xX3xX8xX3exX4xX3xXfxX69xXfxX3xX3dxX24xX11xX3xX3dxX4xX43xX74xX3xX36x72b7xX3xX16xX1xX4xX310xX32xX179xX3xX36xX2daxX145xX3xX3dxX2daxX74xX3xXfxX1xX145xX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX2cdxX2cexXfxX3xX5xX4x9fabxX70xX3xX163xX11xX3xX11xX70xX3xX8xX145xX58xX70xX2e8xX3xX3dxX2f6xX70xX10dxX3xX16xX1xX69xX16xX3xXbxX32xX301xX8xX179xX3xX178xX111xX147xX3xX5xX31dxX70xX10dxX3xX16xX1xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xX69xX70xX3xX5xX31dxX3xX16xX1xXc00xX70xX10dxX3xX36xX2daxX145xX3xX3dxX2daxX74xX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX2cdxX2cexXfxX3xX8xX4xX310xX70xX3xX1xX58xX70xX1xX3xXbxX4xX5a7xX70xX3xX8xX509xXfxX2e8xX3xX4fxX1xX670xX70xX10dxX3xX36xX24xX3xX10dxX4xX69xX70xX3xX3dxX145xX3exX70xX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxX2xX2xX134xX3xX1exX1xX2e7xX3xX8xX24xXfxX1xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xX1xX32xX147xX73xX70xX2e8xX3xX8xX1xX24xX3xX178xX517xX2e8xX3xX8xX1xX58xX70xX1xX3xX16xX1xX48xX3xXfxX1xX24xX32xX3xX8xX163xX69xXfxX1xX3xX70xX1xX4xX73xX74xX3xX8xX163xX2cdxX3a5xXfxX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX1exX1xX2e7xX3xX8xX24xXfxX1xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX3xX26xX27xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX8xX69xXfxX3xXfxX1xX20xX3xX3dxX3exX145xX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX2e8xX3xX8xX1xX31dxXfxX3xX1xX4xX73xX70xX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX8xX1xXcxX145xX3xX377xX32xX147xX3xX3dxX24xX70xX1xX3xXfxX2e7xX11xX3xX7eexX32xX301xX8xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX3xX26xX58xX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX63xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX179xX3xX1xX2cdxX3a5xX70xX10dxX3xX5xXd8exX70xX2e8xX3xXfxX1xX20xX3xX3dxX3exX145xX3xXfxX2e7xX11xX3xX63xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX377xX32xX48xXfxX3xX10dxX4xX11xX2e8xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX17xX1xX2cdxX3b6xX70xX10dxX3xX26xX509xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX2e8xX3xX1exX1xX452xX70xX1xX3xX16xX1xX2e7xX2e8xX3xX17xX1xX2e7xX3xX8xX2cdxX3a5xX70xX10dxX3xX1exX1xX452xX70xX1xX3xX16xX1xX2e7xX2e8xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX17xX163xX32xX70xX10dxX3xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xff9axXb73xX8xX3xX8xX163xX301xX70xX3xX17xX2axX3xX377xX32xX48xXfxX3xX55xX4xX73xX8xX3xX65xX11xX74xX2e8xX3xXfxX69xXfxX3xX36xX33xX2e8xX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX3xX17xX163xX32xX70xX10dxX3xX2cdxX5d3xX70xX10dxX2e8xX3xX17xX1xX2cdxX3b6xX70xX10dxX3xX8xX163xX31dxXfxX3xX17xX20xX70xX1xX3xX2e7xX147xX2e8xX3xX17xX1xX2cdxX3b6xX70xX10dxX3xX8xX163xX31dxXfxX3xX63xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX1exX1xX2e7xX3xX8xX24xXfxX1xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX1c37xXb73xX8xX3xX8xX163xX301xX70xX3xX17xX2axX3xX377xX32xX48xXfxX3xX55xX4xX73xX8xX3xX65xX11xX74xX3xX8xX20xX70xX1xX3xX26xX58xX3xXfxX69xXfxX3xX12xX5b8xX2e8xX3xX36xX11xX70xX2e8xX3xX70xX10dxX58xX70xX1xX2e8xX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX2e8xX3xX3dxX5d3xX70xX3xX26xX24xX3xXfxX6dxX16xX3xX8xX20xX70xX1xX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX9bxX145xX5xX147xX7xX1dxX1exX1xX2e7xX3xX8xX24xXfxX1xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX3xX147xX5a7xX32xX3xXfxX37xX32xX3xX5aexX4xX69xX74xX3xX3dxX48xXfxX3xXfxX69xXfxX3xX12xX5b8xX2e8xX3xX17xX163xX2cdxX5b8xX70xX10dxX3xXfxX69xXfxX3xX36xX11xX70xX2e8xX3xX70xX10dxX58xX70xX1xX2e8xX3xXfxX5d3xX3xX377xX32xX11xX70xX2e8xX3xX3dxX5d3xX70xX3xX26xX24xX3xXfxX6dxX16xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX26xX58xX3xX1exX1xX2e7xX3xX8xX24xXfxX1xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xX1xX32xX147xX73xX70xX2e8xX3xX8xX1xX24xX3xX178xX517xX2e8xX3xX8xX1xX58xX70xX1xX3xX16xX1xX48xX3xX8xX163xX145xX70xX10dxX3xX16xX1xX3exX74xX3xX26xX4xX3xX70xX1xX4xX73xX74xX3xX26xX509xX2e8xX3xX377xX32xX147xX27xX70xX3xX1xX3exX70xX3xXfxX2e7xX11xX3xX74xX2ebxX70xX1xX3xX4fxX1xXb5bxX70xX3xX8xX163xX2cdxX5d3xX70xX10dxX3xX8xX163xX4xX43xX70xX3xX4fxX1xX11xX4xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX8xX69xXfxX3xXfxX1xX32xXb5bxX70xX3xX36xX24xX2e8xX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX179xX3xX4fxX24xX16xX3xX8xX1xX3b6xX4xX3xX10dxX3bxX4xX3xX36xX69xX145xX3xXfxX69xX145xX3xX26xX27xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX3xce1dxX377xX32xX11xX3xX695xX5b8xX3xX65xX33xX4xX3xX26xX509xa8a0xX3xX3dxX43xX3xX8xX2axX70xX10dxX3xX1xX2cexX16xX3xX36xX2daxX145xX3xXfxX69xX145xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX2e8xX3xX1exX1xX2e7xX3xX8xX24xXfxX1xX3xX591xX147xX3xX36xX11xX70xX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xX8xX20xX70xX1xX3xX8xX2ebxX70xX1xX3xX1xX2ebxX70xX1xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX8xX69xXfxX3xXfxX1xX32xXb5bxX70xX3xX36xX24xX2e8xX3xX8xX163xX4xX43xX70xX3xX4fxX1xX11xX4xX3xX26xX58xX3xX8xX2axX3xXfxX1xX2exXfxX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX2e8xX3xX70xX10dxX58xX147xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX8xX1xXcxX145xX3xX8xX4xX310xX70xX3xX3dxX33xX3xX8xXafxX70xX10dxX3xX10dxX4xX11xX4xX3xX3dxX145xX3exX70xX2e8xX3xX36xX2daxX145xX3xX3dxX2daxX74xX3xXfxX32xX33xXfxX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX46xX32xX48xXfxX3xX1xX33xX4xX3xX4fxX1xX51xX11xX3xX54xX55xX3xX26xX58xX3xX36xX37xX32xX3xXfxX3bxX3xX3dxX3exX4xX3xX36xX4xX43xX32xX3xX63xX33xX4xX3xX3dxX10bxX70xX10dxX3xX70xX1xX111xX70xX3xX5xX111xX70xX3xXfxX69xXfxX3xXfxX6dxX16xX3xX70xX1xX4xX73xX74xX3xX4fxX77xX3xX79xX7axX79xX2xX3xX7exX3xX79xX7axX79xX83xX3xX8xX1xX58xX70xX1xX3xXfxX670xX70xX10dxX3xX8xX48xX8xX3xX3dx7e37xX16xX134xX0xX85xX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xa298xX32xX8xX1xX145xX163xX7xX1dxX9bxX64xX17xX0xX85xX16xX1d
BĐT