Bộ Giáo dục gấp rút chấn chỉnh đạo đức nhà giáo toàn ngành
Hôm nay, ngày 6/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước yêu cầu triển khai ngay việc quán triệt toàn thể cán bộ, nhà giáo, nhân viên nâng cao đạo đức nhà giáo.
f6dfx174b1x170b1x1a903x17003x12e21x1016ex143b4x10acdxX7x17d5ax1a6dcx10daex1060bx14934x13722xX5x10da9xXax15b31x14676x18986xX3xfa21xXdxf925x1b818xX3x13303x11619xX4xX3x18dc6x1a411xXbxX3x15819x18c4axXexX3xX4xX1xX20x11f4fxX3xX4xX1x1bb72xX2axX1xX3x19f90x15d16xX19xX3xX32x13078xX4xX3xX2axX1x156b2xX3xX1fxXdxX18xX19xX3xXexX19xX3cxX2axX3xX2axX1fxX3cxX2axX1xX0x1b00exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13dbcxX10xX6xX1bxXaxX12xX5dx18affx159a4xX3xX2axX6x18c15x136e7xX3xX2axX1fxX3cxX69xX3x104c7xX4exX2x13edfxX6axX3xX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3x12734xX3cxX3xfd68xX3cxX19xX3xXexX33xX19xX3xX83x114dbxX6xX3xX4x1bc76xX3xX4xX64xX2axX1fxX3xX83x19aefxX2axX3xX1fx1456exXdxX3xX4xX18xX4xX3xX7x1096exX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xX83xX3cxX3xX32xX3cxX19xX3xXexX33xX19xX3xXexX23x1953exX2axX3xX4x14e2axX3xX2ax194e9x1286exX4xX3xX69xXbfx17ed8xX3xX4x1a6ebxXccxX3xXexX23xXdx18641xX2axX3x11134xX1xX6xXdxX3xX2axX1fxX6xX69xX3xX83xXdx1be91xX4xX3x10550xXccxX18xX2axX3xXexX23xXdxXe4xXexX3xXexX19xX3cxX2axX3xXexX1xXd5xX3xX4xX18xX2axX3x105f2xX14xX6axX3xX2axX1xX3cxX3xX1fxXdxX18xX19xX6axX3xX2axX1x1bc53xX2axX3xX83xXdxXbfxX2axX3xX2axX10fxX2axX1fxX3xX4xX6xX19xX3xX32xX33xX19xX3xX32xX37xX4xX3xX2axX1xX3cxX3xX1fxXdxX18xX19x1a66bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX19xX1bxX69xXaxX12xX0xXdxX65xX1fxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX130xXffxX6xX19xXexX1xX6xX2axX1xX1xX19xX6xX130x103bcxX69x1b046xX4exX2axX10x1ad10xX7xX4exX2x10b60x11eb9x1a0e6xX4exX16bxX16axX1bxX16bxX2x19ffcx178b5xX16bxX16bx1629bxXexX174xX16axX174xX2xX5xX16bxX130x14d07xXbxX1fxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX19xX1bxX69xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXcxX1xX37xX3xXexX23xXc6xXa7xX2axX1fxX3xX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xX83xX3cxX3xX86xX3cxX19xX3xXexX33xX19xX3x10635xX1fxXccxX69x1ae1bxX2axX3xX5dx115e5xXccxX3xX86xX14xX6axX3xXexX23xX19xX2axX1fxX3xXexX1x1ad02xXdxX3xX1fxXdxX6xX2axX3xX83xX8fxX6xX3xXe7xXccxX6xX6axX3xXa7xX3xX65xX14xXexX3xX7x151d4xX3xX32x11b1dxX6xX3xXbxX1xXc6x15fcaxX2axX1fxX3xX32xXd5xX3xX160xXc3xX69xX3xX23xX6xX3xX4xX18xX4xX3xX83xX1cxX3xX83xXdxXe4xX4xX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX83xXdxXbfxX2axX3xX83xXdxX3xXbxX1xX33xX65xX3xX32xX33xX19xX3xX32xX37xX4xX3xX2axX1xX3cxX3xX1fxXdxX18xX19xX6axX3xX4xX93xX3xX1xX3cxX2axX1xX3xX83xXdxX3xXffxX33xX19xX3xX1xX3cxX2axX1xX3xXexX1xXd5xX3xX4xX1xX20xXexX6axX3xXexXdxX2axX1xX3xXexX1xXcfxX2axX3xX1x1aa81xX4xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX5xX3cxX65xX3xXc3xX2axX1xX3xX1xXc6xXa7xX2axX1fxX3xX32x1342bxX2axX3xXccxX69xX3xXex1784bxX2axX6axX3xX1x1c0d9xX2axX1xX3xXc3xX2axX1xX3xX2axX1xX3cxX3xX1fxXdxX18xX19xX6axX3xX1fxX10fxX69xX3xXffxX37xX4xX3xX160xX24xX4xX3xXexX23xX19xX2axX1fxX3xX2axX1fxX3cxX2axX1xX3xX83xX3cxX3xX1bxXc6xX3xX5xXccx12d78xX2axX3xX160x192bfxX3xX1xX14xXdxX130xX3xX16xXcfxX2axX3xX32xX10fxX69xX3xX2axX1xX20xXexX3xX5xX3cxX3xX83xX1cxX3xX65xX14xXexX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX83xXdxXbfxX2axX3xXa7xX3x12d34xXccxXc3xX2axX1fxX3xX13xX285xX2axX1xX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xX262xX4xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX74xX174xX2xX3xX4xX18xXdxX3xXexX18xXexX3xXd8xX1xXdxX279xX2axX3xX10xX65xX3xX2axX3cxX69xX3xXbxX1xXc3xXdxX3xX2axX1xX2b7xXbxX3xX83xXdxXe4xX2axX130xX3xX1c3xX1fxX3cxX69xX3xX174xX4exX2xX74xX6axX3xX65xX14xXexX3xXbxX1xX1cxX3xX1xXccxX69xX2axX1xX3xXa7xX3xX5dxX3cxX3xX1c3xX14xXdxX3xX4xfa18xX2axX1fxX3xXbxX1xXc3xX2axX3xX18xX2axX1xX3xX83xXdxXe4xX4xX3xX4xX19xX2axX3xX65xX285xX2axX1xX3xXffxX1f5xX3xX4xX64xX3xX1fxXdxX18xX19xX3xXbxX1xX33xXexX3xXffx125b1xX2axX1fxX3xX4xX18xX4xX1xX3xX69xXbfxXccxX3xX4xXcfxXccxX3xX65xX14xXexX3xX1xX262xX4xX3xX7xXdxX2axX1xX3xXd8xX1xX18xX4xX3xXexX18xXexX3xX4xX19xX2axX3xX173xX177xX3xX4xX18xXdxX130xX3xXcxX23xXc6xXc7xX4xX3xXexX285xX2axX1xX3xXexX23xX33xX2axX1fxX3xX2axX3cxX69xX6axX3xX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xX83xX3cxX3xX86xX3cxX19xX3xXexX33xX19xX3xX69xXbfxXccxX3xX4xXcfxXccxX3xX4xX18xX4xX3xX7xXa7xX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xX83xX3cxX3xX32xX3cxX19xX3xXexX33xX19xX3xX4xX1xX2exX3xX32xX33xX19xX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1fbxX3xX7xXa7xX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xXe7xXccxX18xX2axX3xXexX23xXdxXe4xXexX3xX32xX14xXdxX3xX2axX1fxX34axX3xX4xXcfxX2axX3xXbxX1xXc3xXdxX3xX2axX1xX2b7xX2axX3xXexX1xX37xX4xX3xX83x19921xX3xX2axX1xX1cbxX2axX1fxX3xX83xX1cxX3xX83xXdxXe4xX4xX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX83xXdxXbfxX2axX3xX83xXdxX3xXbxX1xX33xX65xX3xX32xX33xX19xX3xX32xX37xX4xX3xX83xX8fxX6xX3xXe7xXccxX6xX3xX5xX3cxX3xXffxX3cxXdxX3xX1xX262xX4xX3xX7xX10fxXccxX3xX7x1872cxX4xX3xX32xX1f2xXdxX3xX83xXc7xXdxX3xX2axX1fxX3cxX2axX1xX3xX32xXd5xX3xX65x1a077xXdxX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX83xXdxXbfxX2axX6axX3xX65xX492xXdxX3xX2axX1xX3cxX3xXexX23xXc6xX1daxX2axX1fxX3xX2axX1fxX1xXdxXbfxX65xX3xXexX24xX4xX3xX23xX24xXexX3xXd8xXdxX2axX1xX3xX2axX1fxX1xXdxXe4xX65xX6axX3xXexX8fxX3xX32xX93xX3xX4xX93xX3xff99xX3xXexX1xX37xX4xX6axX3xXexX23xX18xX4xX1xX3xX2axX1xXdxXe4xX65xX3xXexX1x1bd48xX4xX3xX1xXdxXe4xX2axX3xXexX1f2xXexX3xX4xX18xX4xX3xXe7xXccxX69xX3xX32xX1f5xX2axX1xX3xX83xX43bxX3xX32xX33xX19xX3xX32xX37xX4xX3xX2axX1xX3cxX3xX1fxXdxX18xX19xX130xX3xX13xX14xX3xX4xX34axX2axX1fxX3xX69xXbfxXccxX3xX4xXcfxXccxX3xX4xX18xX4xX3xX7xXa7xX3xXexX1xX3cxX2axX1xX3xX5xX2b7xXbxX3xX4xX18xX4xX3xX32xX19xX3cxX2axX3xX4xX64xX2axX1fxX3xXexX18xX4xX6axX3xXd8xXdxXd5xX65xX3xXexX23xX6xX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1fbxX3xX7xXa7xX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xX83xX43bxX3xX83xXdxXe4xX4xX3xXexX23xXdxXd5xX2axX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4eaxX4xX3xX1xXdxXe4xX2axX3x1b1dexX1xX2exX3xXexX1xX1f5xX3xX2x1bdbaxX174xX58exX4exX585xXcx16942xX13xX16x1026exX86xXcxX3xX83xX43bxX3xXexX9bxX2axX1fxX3xX4xXc6xX1daxX2axX1fxX3xX4xX64xX2axX1fxX3xXexX18xX4xX3xXe7xXccxXc3xX2axX3xX5xX4d4xX3xX83xX3cxX3xX2axX10fxX2axX1fxX3xX4xX6xX19xX3xX32xX33xX19xX3xX32xX37xX4xX3xX2axX1xX3cxX3xX1fxXdxX18xX19xX6axX3xX4xX18xX4xX3xXe7xXccxX69xX3xX32xX1f5xX2axX1xX3xX5xXdxXbfxX2axX3xXe7xXccxX6xX2axX3xX32xX279xX2axX3xX32xX33xX19xX3xX32xX37xX4xX3xX2axX1xX3cxX3xX1fxXdxX18xX19xX130xX3xX585xX18xX4xX3xX7xXa7xX3xX4xX34axX2axX1fxX3xX4xXcfxX2axX3xXexX9bxX2axX1fxX3xX4xXc6xX1daxX2axX1fxX3xX4xX18xX4xX3xXffxXdxXe4xX2axX3xXbxX1xX18xXbxX3xXe7xXccxXc3xX2axX3xX5xX4d4xX6axX3xX1xXccxX69xX3xX32xX14xX2axX1fxX3xX4xX18xX4xX3xX5xX4eaxX4xX3xX5xXc6x10aa7xX2axX1fxX3xXexX1xX6xX65xX3xX1fxXdxX6xX3xX1fxXdxX18xX65xX3xX7xX18xXexX3xX83xXdxXe4xX4xX3xXexX1xX4eaxX4xX3xX1xXdxXe4xX2axX3xX4xX18xX4xX3xXe7xXccxX69xX3xX32xX1f5xX2axX1xX3xX83xX43bxX3xX32xX33xX19xX3xX32xX37xX4xX3xX2axX1xX3cxX3xX1fxXdxX18xX19xX6axX3xXexXccxX69xXe4xXexX3xX32xX1f2xXdxX3xXd8xX1xX64xX2axX1fxX3xX32xXd5xX3xX160xXc3xX69xX3xX23xX6xX3xXexX285xX2axX1xX3xXexX23xX33xX2axX1fxX3xXffxX33xX19xX3xX1xX3cxX2axX1xX3xXexX1xXd5xX3xX4xX1xX20xXexX6axX3xXexXdxX2axX1xX3xXexX1xXcfxX2axX3xX1xX262xX4xX3xX7xXdxX2axX1xX130xX3xX13xX14xX3xX69xXbfxXccxX3xX4xXcfxXccxX3xX4xX18xX4xX3xX32xX1fbxX2axX3xX83xX1f5xX3xXexX23xX4eaxX4xX3xXexX1xXccxX14xX4xX3xX4xX93xX3xXffxXdxXe4xX2axX3xXbxX1xX18xXbxX3xX32xXd5xX3xXexX1xXc6xX1daxX2axX1fxX3xX160xXccxX69xXbfxX2axX3xX2axX47dxX65xX3xXffxX47dxXexX3xXexX1xX64xX2axX1fxX3xXexXdxX2axX3xXexX33xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1fbxX3xX7xXa7xX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xX32xXd5xX3xX4xX1x1bac9xX3xX32xX14xX2axX1fxX3xX160xX9fxX3xX5xX4d4xX6axX3xX1fxXdxXc3xXdxX3xXe7xXccxX69xX279xXexX3xX2axX1fxX6xX69xX3xXd8xX1xXdxX3xX7xX4eaxX3xX83xXdxXe4xX4xX3xX160xXc3xX69xX3xX23xX6xX130xX3xX13xXbfxX2axX3xX4xX33xX2axX1xX3xX32xX93xX6axX3xX4xX18xX4xX3xX7xXa7xX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xX83xX3cxX3xX32xX3cxX19xX3xXexX33xX19xX3xXexX9bxX2axX1fxX3xX4xXc6xX1daxX2axX1fxX3xXbxX1xX1f2xXdxX3xX1xX64axXbxX3xX83xXc7xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1fbxX3xX7xXa7xX3xX32xX3cxX19xX3xXexX33xX19xX6axX3xXffx18f4bxXdxX3xX1bxXc6x14c46xX2axX1fxX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX83xXdxXbfxX2axX3xXex1830bxX3xX4xX1xX37xX4xX3xXexX2b7xXbxX3xX1xXccxX20xX2axX6axX3xXffxX7cfxXdxX3xX1bxXc6xX7d4xX2axX1fxX3xX4xX1xXccxX69xXbfxX2axX3xX65xX64xX2axX3xX2axX1fxX1xXdxXe4xXbxX3xX83xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX83xXdxXbfxX2axfe96xX3xXexX9bxX2axX1fxX3xX4xXc6xX1daxX2axX1fxX3xXd8x1b7e0xX3xX2axX9bxX2axX1fxX3xX37xX2axX1fxX3xX160xX9fxX3xX83xX3cxX3xX1fxXdxXc3xXdxX3xXe7xXccxX69xX279xXexX3xX4xX18xX4xX3xXexX285xX2axX1xX3xX1xXccxX1f2xX2axX1fxX3xX7xXc6xX3xXbxX1xX33xX65xX3xXexX23xX19xX2axX1fxX3xXffxX1f2xXdxX3xX4xXc3xX2axX1xX3xX1xXdxXe4xX2axX3xX2axX6xX69xX820xX3xX1xX492xX3xXexX23xX64axX3xXexXc6xX3xX83xX20xX2axX3xXexX10fxX65xX3xX5xX4d4xX3xX4xX1xX19xX3xX2axX1xX3cxX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX83xX3cxX3xX2axX1fxXc6xX1daxXdxX3xX1xX262xX4xX130xX4exX130xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX19xX1bxX69xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXcxXcx11628x1006fxX1c3xX0xX4exXbxX12