Bài 2: Tạo trợ lực để ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Ứng dụng công nghệ cao (CNC) vừa là yêu cầu khách quan, vừa là giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNC vẫn chưa tương xứng với vai trò, vị thế của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế. Vấn đề này sẽ phần nào được giải quyết khi triển khai thực hiện Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND.
5fefxbc61x6ae9xec81x7c33xd87bx6b99xd011xX6xee5cxdb3axX1xe27bxa1c1x917cxaf6ex7c6cxdd79xa9fexXdxX4xXexX9x1002axb7d8x1016fxa3f5x735axX2x6b8fxce0dx9772x6312xXdxX2xbfd2xb2a5x6aa7xX22xX23xX22x9bc0xX24xX17xbe02xc247xcba1x9895xX17xcba9xX2xf6f2xX2xcc37x901cxa9d5xX2x819axe17fx87e3xX2xXdxX19xd207xX3xX2xX38x71c4xX1exX2xd600xX19xfa9exX5xX2xX19xf06exX3xX2x642cxf358xX2xX3x7bacxXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xX1xX19xbb11xXdxX2xXdxXfxX11xe933xXcxX0xX24xX1xX16xX0xX19xX28xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10xX11xXdxX4xXexX9xX16xX35xX4fxX11xX2xX22xed38xX2xX10xbfeexX47xX2xXdxXfx669axX2xX4xd0f5xX3xX2xX38xX63xX2xaea5xXcxX18xX2xf937x8ee4xXcxX18xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xX3xX5xX47xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX0xX24xX19xX28xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2dxXexX5xX96xX9xX16x7377xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xX3xX5xX47xX2xc922x70a1xX17xXe8x6a49xX2xX4exf160xX5xX2xX4xX4fxX2xX1exdb70xX1dxX2xX3xadb8xX1dxX2xX45xX19xX5dxX3xX19xX2xX1cxX1dxX5xXcx961fxX2xX4exXeexX5xX2xX4xX4fxX2xX18xX11x960bxX11xX2xX1xX19xX5dxX1xX2xX19x9103xX1dxX2xX19xX11xX36xX1dxX2xX38xX63xX2xXdxX19xX3exX3xX2xX38xX42xX1exX2xXcxX18xX4fxXcxX19xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxfecfxX2xX10xX1dxX1exX2xXcxX19xX11xXf5xXcxX106xX2xX4exX11xX36xX3xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXe8xX17xXe8xX2xX4exa054xXcxX2xX3xX19xdebdxX5xX2xXdxX16fx68c0xXcxX18xX2xd1f4xX92xXcxX18xX2xX4ex6a2dxX11xX2xX4exX5xX11xX2xXdxXfxd1b2xX106xX2xX4exX1axX2xXdxX19xX1fxX2xX3x9ee0xX5xX2xXcxX18xX4fxXcxX19xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xXcxc823xXcxX2xX45xX11xXcxX19xX2xXdxX1fxX14axX2xbcf3x632dxXcxX2xX38xX1aexX2xXcxX4fxX1exX2xX6xea50xX2xX1xX19xXf9xXcxX2xXcxX4fxX47xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX18xX11xX111xX11xX2xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX2xX45xX19xX11xX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xX45xX19xX5xX11xX2xXdxX19xX8cxX3xX2xX19xX11xX36xXcxX2xX17xX18xX19xX1axX2xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX2xX22xX23xX24xX22xX23xX22xX28xX24xX17xX2bxX2cxX2dxX2exX17xX30xX14axX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX47xX96xX1exX9xX2xX6xXdxX1exX4xXexX8xX9xXdxXexX178xXdxX2cxX5xX4xX11xX18xXcxX81xX2xX3xXexXcxXdxXexXfxd81exX9xX16xX0xX11xc9c5xX18xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX11xXe8xXexXcxXdxXexXfxX9xX2xX6xXdxX1exX4xXexX8xX9x638cxX11xX96xXdxX19xX81xX2x930fxa052xX23xX1xX178xX243xX2xX19xXexX11xX18xX19xXdxX81xX2xb85dxdfbfxX278xX1xX178xX243xX9xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX24xX24xX11xX14axb2e0xX5xX47xXdxX19xX5xXcxX19xX19xX47xX5xX14axX4exXcxX24xXcxXexX262xX6xX24xX22xX28xX278xX279xX24xX22xX278xX26axX96xX279xX22xX23xX279xX26axX279xX26axXdxfa81xX2aexX279xX279xX26axX4xX23xX14axe1e2xX1xX18xa5f2xXfxX8xX22x74ebxX278xX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xX35xX4fxX11xX2xX22xX81xX2xX10xX84xX47xX2xXdxXfxX89xX2xX4xX8cxX3xX2xX38xX63xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xX3xX5xX47xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX9xX2xX262xX11xX96xXdxX19xX8xX9xX269xX26axX23xX9xX2xX19xXexX11xX18xX19xXdxX8xX9xX278xX279xX278xX9xX2xX24xX16xX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXe8xX5xX1xXdxX11xX47xXcxX9xX16x8c6cxX52xX2xX19xcf2bxXcxX19xX2xXdxXfxce49xXcxX18xX2xX96xX16fxX5xX2xf8d7xX11xX248xX2xX2dxX47xX4fxXcxX18xX2xX19x835axX1dxX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xXcxX19xX4fxX2xX248xX4fxXcxX18xX2xXdxX84xX11xX2xX178xa5fbxX2xX339xX11xXcxX19xX2x100b0xX174xXcxX2xXe7xX10xXfxX11xX36xX1dxX2xX374xX174xXcxXebxX14axX2x626bxXcxX19xX81xX2xe814xX14axX1baxX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX47xX96xX1exX9xX16xX0xXexX248xX16xX0xX6xXdxXfxX47xXcxX18xX16xXe8xX19xX16fxX5xX2xX3xdc4axX2xXcxX19xX11xX1aexX1dxX2xX248xX52xX2xX19xX33dxXcxX19xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXe8xX17xXe8xX0xX24xX6xXdxXfxX47xXcxX18xX16xX0xX24xXexX248xX16xX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX47xX96xX1exX9xX16x9ff5xX4fxX2xX248xc169xXdxX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xXcxX19xX11axXcxX18xX2xXdxc002xXcxX19xX2xX248xX4fxX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX18xX11xX11axX2xX4exX5xX11xX2xXdxXfxX187xX2xX1cxX1dxX5xXcxX2xXdxXfxX4bxXcxX18xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xXcxX1aexXcxX2xX45xX11xXcxX19xX2xXdxX1fxX106xX2xXdxX1dxX1exX2xXcxX19xX11xXf5xXcxX106xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xbc06xX2xX10xX19xX5xXcxX19xX2xX2dxX3b4xX5xX2xX38xX5xXcxX18xX2xX1xX19xX111xX11xX2xX38xc7c6xX11xX2xX248xad08xXdxX2xX4exX17exX11xX2xXcxX19xX11xX1aexX1dxX2xXdxX19xX5dxX3xX19xX2xXdxX19xX92xX3xX106xX2xXcxX19xX16fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xX38xcc51xX11xX2xX45xX19xe807xX2xX19xX356xX1dxX106xX2xX6x6e50xX1dxX2xX289xX36xXcxX19xX106xX2xX19xX36xX2xXdxX19xX47bxXcxX18xX2xXdxX16fxX17exX11xX2xXdxX11xXf5xX1dxX106xX2xX18xX11xX5dxX248xX2xX6xX5dxXdxX2xX6xX92xX3xX2xX45xX19xb306xXexX2xX38xX1bbxXdxX2xX4exX4fxX2xX3xX4afxX1exX2xXdxXfxX343xXcxX18xX14axX14axX14axX2xX10xX19xXexX47xX2xX38xX3b4xX106xX2xX4exX11xX36xX3xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xX3xX5dxX3xX2xXdxX19xX4fxXcxX19xX2xXdxX8cxX1dxX2xX45xX19xX47xX5xX2xX19xX4bxX3xX2xX4exX4fxX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xXe7xX34bxX2dx7372xXe8xX17xXebxX2xX19xX11xX36xXcxX2xX38xX84xX11xX2xXcxX19x84acxX248xX2xXdxX84xX47xX2xXfxX5xX2xXcxX19xX11xX1aexX1dxX2xX6xX111xXcxX2xX1xX19xX42xX248xX2xX3xX3b4xX2xX3xX19xX1bbxXdxX2xX4xX16fxX89xXcxX18xX106xX2xX18xX11xX5dxX2xXdxXfxX1axX2xX3xX5xX47xX2xX4exX4fxX2xXdxX19xX4afxXcxX2xXdxX19xX11xX36xXcxX2xX4exX17exX11xX2xX248xX52xX11xX2xXdxXfxX16fxe3eexXcxX18xX106xX2xX38xX5xXcxX18xX2xX4xX4fxX2xX1exXf5xX1dxX2xX3xXf9xX1dxX2xX38xX47fxXdxX2xXfxX5xX2xX3xX19xX47xX2xXcxX18xX4fxXcxX19xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX14axX2xXe8xX5dxX3xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xXcxX19xX11axXcxX18xX2xXcx7c13xX248xX2xX18xXf9xXcxX2xX38xX4afxX1exX2xX3xX3b4xX2xXdxX19xX63xX2xX45xX63xX2xX38xX1fxXcxX2xXcxX19xX16fxX2xX3xX174xX2xX18xX11xX17exX11xX2xX19xX3b4xX5xX106xX2xXdxX8cxX2xX38xX3f7xXcxX18xX2xX19xX3b4xX5xX106xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xX6xX11xXcxX19xX2xX19xX4bxX3xX106xX2xXdxX11xXcxX2xX19xX4bxX3xX2xX19xX3b4xX5xX14axX14axX14axX2xX18xX11xX3exX1xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xXdxX11xX1fxXdxX2xX45xX11xX36xX248xX2xX3xX19xX11xX2xX1xX19xX4a7xX106xX2xXdxX5fexXcxX18xX2xXcxX5fexXcxX18xX2xX6xX1dxX1bbxXdxX106xX2xX19xX84xX2xX18xX11xX5dxX2xXdxX19xX4fxXcxX19xX2xX4exX4fxX2xXcxX4afxXcxX18xX2xX3xX5xX47xX2xX3xX19xX1bbxXdxX2xX4xX16fxX89xXcxX18xX2xXcxX52xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX106xX2xX289xX111xX47xX2xX4exX36xX2xX248xX52xX11xX2xXdxXfxX16fxX58dxXcxX18xX14axX2xX2dxX11xX36xXcxX106xX2xXcxX19xX11xX1aexX1dxX2xX38xX1axX5xX2xX1xX19xX16fxX174xXcxX18xX106xX2xXdxX4a2xX2xX3xX19xX92xX3xX106xX2xX3xX5dxX2xXcxX19xX4afxXcxX2xX38xX36dxX2xX3xX19xX4bxXcxX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xXe8xX17xXe8xX106xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX6xX84xX3xX19xX2xX18xf6a5xXcxX2xX4exX17exX11xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xX6xX11xXcxX19xX2xX19xX4bxX3xX106xX2xXcxX19xX4fxX2xX45xX4a7xXcxX19xX106xX2xXdxX16fxX17exX11xX2xXcxX19xX4dbxX2xX18xX11xX4bxXdxX106xX2xX3xX111xX248xX2xX289xX11xX1fxXcxX106xX2xXdxX8cxX2xX38xX3f7xXcxX18xX2xX19xX3b4xX5xX14axX14axX14axX2xX4xX4fxX248xX2xX19xX16fxX17exXcxX18xX2xX38xX11xX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX38xX63xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX14axX2xX10xXeexX2xX38xX3b4xX106xX2xXdxX356xXcxX2xX96xX97xXcxX18xX106xX2xX1xX19xX5dxXdxX2xX19xX1dxX1exX2xXdxX47bxXdxX2xX4xX89xX11xX2xXdxX19xX1fxX106xX2xXdxX84xX47xX2xXfxX5xX2xXcxX52xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX2xX3xX19xX1bbxXdxX2xX4xX16fxX89xXcxX18xX106xX2xX18xX3b4xX1xX2xX1xX19xXf9xXcxX2xXcxX4afxXcxX18xX2xX3xX5xX47xX2xX19xX11xX36xX1dxX2xX1cxX1dxX111xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX14axX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX47xX96xX1exX9xX16xX339xX47fxX3xX2xX96xe4e3xX2xX38xX84xXdxX2xX38xX16fxX89xX3xX2xXcxX19xX11axXcxX18xX2xX45xX1fxXdxX2xX1cxX1dxX111xX2xXdxX4a7xX3xX19xX2xX3xX8cxX3xX106xX2xX6xX47xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xXe8xX17xXe8xX2xX4exX16axXcxX2xX3xX19xX16fxX5xX2xXdxX16fxX174xXcxX18xX2xX178xX92xXcxX18xX2xX4exX17exX11xX2xXdxX11xX1aexX248xX2xXcxX5fexXcxX18xX106xX2xX6xX8cxX2xX18xX72axXcxX2xX45xX1fxXdxX2xX18xX11xX11axX5xX2xX34bxX2dxX530xXe8xX17xX2xX4exX17exX11xX2xX19xX47xX84xXdxX2xX38xX3f7xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX106xX2xX45xX11xXcxX19xX2xX96xX47xX5xXcxX19xX2xX3xX187xXcxX2xXcxX19xX11xX1aexX1dxX2xX4exX16fxX17exXcxX18xX2xX248xX72axX3xX14axX2xX35xXf5xXcxX2xX3xX84xXcxX19xX2xX38xX3b4xX106xX2xX3xX5dxX3xX2xX248xX52xX2xX19xX33dxXcxX19xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXe8xX17xXe8xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX3xX187xXcxX2xXcxX19xX4dbxX2xX4xc76exX106xX2xX1xX19xX4afxXcxX2xX289xX47bxX2xX45xX19xX52xXcxX18xX2xX38xX1aexX1dxX14axX2xX1baxX4a7xX2xXcxX19xX16fxX106xX2xX18xX11xX5xX11xX2xX38xX47xX84xXcxX2xX22xX23xX28xX2bdxX2cxX22xX23xX22xX28xX106xX2xX2dxX2exX17xX30xX2xXdxX407xXcxX19xX2xX38xX36dxX2xX289xX5xXcxX2xX19xX4fxXcxX19xX2xX17xX18xX19xX1axX2xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX2xX2bdxX28xX24xX22xX23xX28xX2aexX24xX17xX2bxX2cxX2dxX2exX17xX30xX2xX4exX1aexX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX2xX45xX19xX1dxX1exX1fxXcxX2xX45xX19xX4a7xX3xX19xX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xX34bxX2dxX530xXe8xX17xX2xXdxXfxX464xX2xXdxX19xX4fxXcxX19xX2xX45xX19xX4afxX1dxX2xX38xX3f7xXdxX2xX1xX19xX5dxX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xX45xX11xXcxX19xX2xXdxX1fxX2xX2cxX2xX178xX36dxX2xX19xX3f7xX11xX2xXdxX407xXcxX19xX2xX10xX19xX5xXcxX19xX2xX2dxX3b4xX5xX2xX38xX1fxXcxX2xXcxX5fexX248xX2xX22xX23xX22xX23xX106xX2xX4exX17exX11xX2xX28xX28xX2xXcxX19xX3b4xX248xX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX14axX2xX10xXfxX47xXcxX18xX2xX38xX3b4xX2xX3xX3b4xX2xXcxX19xX3b4xX248xX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX2xX4exX1aexX2xX19xa5cfxX2xXdxXfxX89xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXe8xX17xXe8xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xX3xX5xX248xX106xX2xX289xX16fxX464xX11xX2xXdxX19xXexX47xX2xX3xX19xX1dxXa33xX11xX2xX18xX11xX5dxX2xXdxXfxX1axX2xX1cxX1dxX1exX2xX248xX52xX2xX4xX17exXcxX14axX2xX10xX19xXexX47xX2xX38xX3b4xX106xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX279xX23xe63fxX2xX18xX11xX5dxX2xXdxXfxX1axX2xX19xX89xX1xX2xX38xX343xXcxX18xX2xX3xX19xX1dxX1exX63xXcxX2xX18xX11xX5xX47xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xXe7xX18xX343xX248xX2xX3xX111xX2xX248xX5dxX1exX2xX248xX3b4xX3xX106xX2xXdxX19xX11xX1fxXdxX2xX289xX1axX2xX45xefc5xX248xX2xXdxX19xXexX47xX106xX2xXcxX1fxX1dxX2xX3xX3b4xXebxX2xX19xX47xX47fxX3xX2xX19xX89xX1xX2xX38xX343xXcxX18xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX243xX2xX3xX19xX11xX2xX1xX19xX4a7xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xX38xX63xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX19xX356xXcxX2xX1baxX11xXexXdxa2dex7346xX38axX2xX19xX47xX47fxX3xX2xXb33xX4xX47xX289xX5xX4xXb33xXb34xX38axX243xX2xX3xX19xX11xX2xX1xX19xX4a7xX2xX178xX4afxX1exX2xX96xX8cxXcxX18xX2xX4exX4fxX2xX3xX52xXcxX18xX2xX289xX47bxX2xXdxX11xXf5xX1dxX2xX3xX19xX1dxX42xXcxX2xX3xX19xX47xX2xX6xX111xXcxX2xX1xX19xX42xX248xX243xX2xX3xX19xX11xX2xX1xX19xX4a7xX2xX96xX5dxXcxX2xXdxXexX248xX2xXdxXfxX1dxX1exX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXcxX18xX1dxX343xXcxX2xX18xX47bxX3xX2xX3xX19xX47xX2xX6xX111xXcxX2xX1xX19xX42xX248xX2xX3xX192xX5xX2xX28xX2xX4exX97xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xX3xX19xX47xX2xX96xX11xX36xXcxX2xXdxX4a7xX3xX19xX2xXdxX356xX1xX2xXdxXfxX1dxXcxX18xX2xXdxXeexX2xX26axX23xX2xX19xX5xX2xXdxXfxX464xX2xX4xXf5xXcxX14axX2xX374xX5xX1dxX2xX45xX19xX11xX2xX38xX36dxX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX248xX4fxX2xXdxX11xX1fxX1xX2xXdxX97xX3xX2xX248xX464xX2xXfxX3f7xXcxX18xX2xX96xX11xX36xXcxX2xXdxX4a7xX3xX19xX2xXdxX19xX33dxX2xX3xX92xX2xXdxX5fexXcxX18xX2xXdxX19xXf5xX248xX2xX26axX23xX2xX19xX5xX2xX6xX1c6xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX26axX23xXa90xX2xX248xX92xX3xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX4xXf9xXcxX2xX38xXf9xX1dxX14axX2xX10xX4a2xXcxX18xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xXdxX47bxX11xX2xX38xX5xX2xX45xX19xX52xXcxX18xX2xX1cxX1dxX5dxX2xX269xX2xXdxed8bxX2xX38xX343xXcxX18xX24xX96xX8cxX2xX5dxXcxX14axX2xX10xX1dxX1exX2xXcxX19xX11xXf5xXcxX106xX2xX6xX5xX1dxX2xX19xX174xXcxX2xX279xX2xXcxX5fexX248xX2xX17xX18xX19xX1axX2xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX2xX2bdxX28xX2xX3xX3b4xX2xX19xX11xX36xX1dxX2xX4xX8cxX3xX106xX2xX38xX1fxXcxX2xXcxX5xX1exX2xX4exX16axXcxX2xX3xX19xX16fxX5xX2xX3xX3b4xX2xX19xX343xX2xX6xX174xX2xX38xX1aexX2xXcxX18xX19xX1axX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX14axX2xX17xX18xX1dxX1exXf5xXcxX2xXcxX19xX4afxXcxX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX3xX19xX47xX2xX4xX4fxX2xX96xX47xX2xX96xX11xX36xXcxX2xXdxX4a7xX3xX19xX2xX38xX1bbxXdxX2xX38xX5xX11xX2xX96xX4fxXcxX19xX2xX3xX19xX47xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xXdxX356xX1xX2xXdxXfxX1dxXcxX18xX2xX3xX187xXcxX2xX248xX5xXcxX19xX2xX248xX3exXcxX106xX2xXcxX19xX4dbxX2xX4xX915xX106xX2xX45xX19xX3b4xX2xX38xX111xX248xX2xX289xX111xX47xX2xX38xX11xX1aexX1dxX2xX45xX11xX36xXcxX2xX4exX4fxX2xXdxX11xXf5xX1dxX2xX3xX19xX4a7xX2xX4exX1aexX2xX1cxX1dxX1exX2xX248xX52xX2xX96xX11xX36xXcxX2xXdxX4a7xX3xX19xX2xXdxX47bxX11xX2xXdxX19xX11xX63xX1dxX2xX38xX63xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xXdxX19xX97xX2xX19xX16fxX464xXcxX18xX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX2xXcxX4fxX1exX14axX2xX35xXf5xXcxX2xX3xX84xXcxX19xX2xX38xX3b4xX106xX2xX3xX4afxX1exX2xX3xX5xX248xX106xX2xX289xX16fxX464xX11xX2xX3xX3b4xX2xXdxX19xX58dxX11xX2xX18xX11xX5xXcxX2xX6xX11xXcxX19xX2xXdxXfxX16fxX464xXcxX18xX2xX96xX4fxX11xX106xX2xXdxXeexX2xX45xX19xX11xX2xXdxXfxX343xXcxX18xX2xX38xX1fxXcxX2xX45xX19xX11xX2xX3xX19xX47xX2xXcxX5fexXcxX18xX2xX6xX1dxX1bbxXdxX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX45xX19xX47xX111xXcxX18xX2xX22xX2xX2cxX2xX279xX2xXcxX5fexX248xX243xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX45xX19xX11xX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX2xX248xX17exX11xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xX45xX19xX5xX11xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xXdxX19xX58dxX11xX2xX18xX11xX5xXcxX2xXcxX18xX72axXcxX2xXcxXf5xXcxX2xX3xX19xX16fxX5xX2xX38xX192xX2xXdxX19xX58dxX11xX2xX18xX11xX5xXcxX2xX38xX63xX2xX178xX5dxX3xX2xX38xX1axXcxX19xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX19xX11xX36xX1dxX2xX1cxX1dxX111xX2xX45xX11xXcxX19xX2xXdxX1fxX14axX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX47xX96xX1exX9xX16xX10xX19xX8cxX3xX2xXdxX1fxX2xX3xX19xX47xX2xXdxX19xX1bbxX1exX106xX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXdxXfxXf5xXcxX2xXcxX1aexXcxX2xXdxX111xXcxX18xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXe8xX17xXe8xX2xX38xX36dxX2xX4exX4fxX2xX38xX5xXcxX18xX2xXdxX84xX47xX2xX38xX3f7xXcxX18xX2xX4xX8cxX3xX2xX248xX17exX11xX2xX3xX19xX47xX2xXcxX18xX4fxXcxX19xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxX14axX2xX374xX47xXcxX18xX106xX2xX289xX111xXcxX2xXdxX19xX4afxXcxX2xX4exX11xX36xX3xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXe8xX17xXe8xX2xX3xb8acxXcxX18xX2xX38xX5xXcxX18xX2xX38xX92xXcxX18xX2xXdxXfxX16fxX17exX3xX2xXdxX19xX5dxX3xX19xX2xXdxX19xX92xX3xX2xXcxX3f7xX11xX2xXdxX84xX11xX14axX2xX10xX19xXexX47xX2xX3xX5dxX3xX2xX3xX19xX1dxX1exXf5xXcxX2xX18xX11xX5xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX4x8775xXcxX19xX2xX4exX8cxX3xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX106xX2xX38xX63xX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xX45xX19xX5xX11xX2xX248xX52xX2xX19xX33dxXcxX19xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xXe8xX17xXe8xX2xX38xX343xXcxX18xX2xXcxX18xX19xXf98xX5xX2xX4exX17exX11xX2xX4exX11xX36xX3xX2xXdxX4a2xX2xX3xX19xX92xX3xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXdxXfxXf5xXcxX2xX1cxX1dxX1exX2xX248xX52xX2xXdxX16fxX174xXcxX18xX2xX38xX47bxX11xX2xX4xX17exXcxX2xX4exX4fxX2xX1xX19xX111xX11xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xXdxX16fxX174xXcxX18xX2xX178xX92xXcxX18xX2xX4exX1aexX2xX248xX47fxXdxX2xX19xX84xX2xXdxXf9xXcxX18xX106xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX14axX2xX10xXfxX47xXcxX18xX2xX45xX19xX11xX2xX38xX3b4xX106xX2xX96xX187xXcxX18xX2xX4exX47bxXcxX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xX4exX4fxX47xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX3xX187xXcxX2xXdxX19xX1bbxX1xX243xX2xXdxX19xX11xX1fxX1dxX2xX1cxX1dx802bxX2xX38xX1bbxXdxX2xX1cxX1dxX1exX2xX248xX52xX2xX4xX17exXcxX2xX38xX63xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xX34bxX2dxX530xXe8xX17xX2xXdxX19xXexX47xX2xX4exX822xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXdxX356xX1xX2xXdxXfxX1dxXcxX18xX14axX2xX339xX47fxXdxX2xX45xX19xX5dxX3xX106xX2xXdxX19xX1axX2xXdxXfxX16fxX58dxXcxX18xX2xXdxX11xXf5xX1dxX2xXdxX19xX97xX2xX3xX187xXcxX2xX19xX84xXcxX2xX19xcb05xX1xX106xX2xX45xX19xX52xXcxX18xX2xX4a2xXcxX2xX38xX1axXcxX19xX14axX2xX17xX18xX47xX4fxX11xX2xXfxX5xX106xX2xX3xX187xXcxX2xX3xX3b4xX2xX3xX5dxX3xX2xX289xX1bbxXdxX2xX3xX356xX1xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xXf5xXcxX2xX3xX92xX1dxX106xX2xX3xX19xX1dxX1exX63xXcxX2xX18xX11xX5xX47xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xX4exX4fxX2xX38xX47fxX3xX2xX289xX11xX36xXdxX2xX4xX4fxX2xXcxX18xX1dxX343xXcxX2xXcxX19xX4afxXcxX2xX4xX8cxX3xX2xX3xX187xXcxX2xX19xX84xXcxX2xX3xX19xX1fxX14axX2xX339xX47fxXdxX2xX45xX19xX5dxX3xX106xX2xX96xX822xX2xXdxX19xX1bbxX1exX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX3xX5dxX11xX2xX4xX89xX11xX2xXcxX19xX16fxXcxX18xX2xX45xX19xX52xXcxX18xX2xX4a7xXdxX2xXcxX52xXcxX18xX2xX96xX4afxXcxX106xX2xX96xX47xX5xXcxX19xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX4exX16axXcxX2xX3xX19xX16fxX5xX2xXdxX19xX1bbxX1exX2xX38xX16fxX89xX3xX2xXdxXf9xX248xX2xX1cxX1dxX5xXcxX2xXdxXfxX4bxXcxX18xX2xXdxX19xX356xXdxX2xX6xX8cxX106xX2xX4xX4afxX1dxX2xX96xX4fxX11xX2xX3xX192xX5xX2xX4exX11xX36xX3xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xX3xX5dxX3xX2xX45xX1087xX2xXdxX19xX1dxX356xXdxX2xXdxX11xXf5xXcxX2xXdxX11xX1fxXcxX2xX4exX4fxX47xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX14axX2xX2dxX4bxX2xX4exX16axXcxX2xX4exX33dxX2xX4xX89xX11xX2xX4a7xX3xX19xX2xX45xX11xXcxX19xX2xXdxX1fxX2xX248xX4fxX2xX4xX84xX248xX2xX96xX97xXcxX18xX2xX1xX19xX4afxXcxX2xX289xX3b4xXcxX2xX19xX3b4xX5xX2xX19xX4bxX3xX106xX2xXdxX19xX1dxX47bxX3xX2xX289xX111xX47xX2xX4exX36xX2xXdxX19xX8cxX3xX2xX4exX356xXdxX2xX38xX63xX2xX3xX19xX84xX1exX2xXdxX19xXexX47xX2xXcxX5fexXcxX18xX2xX6xX1dxX1bbxXdxX106xX2xX6xX111xXcxX2xX4xX16fxX89xXcxX18xX14axX2xX374xX8cxX2xX4xX11xXf5xXcxX2xX45xX1fxXdxX106xX2xX19xX89xX1xX2xXdxX5dxX3xX2xX18xX11xX11axX5xX2xXcxX52xXcxX18xX2xX96xX4afxXcxX2xX4exX17exX11xX2xX96xX47xX5xXcxX19xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX38xX63xX2xX289xX5xX47xX2xXdxX11xXf5xX1dxX2xX6xX111xXcxX2xX1xX19xX42xX248xX2xX3xX19xX16fxX5xX2xXcxX19xX11xX1aexX1dxX2xXcxXf5xXcxX2xXdxX33dxXcxX19xX2xXdxXfxX84xXcxX18xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX248xX822xX5xX2xX248xX1bbxXdxX2xX18xX11xX5dxX2xX4xX11xXf5xXcxX2xXdxX97xX3xX2xX96xX11xdac9xXcxX2xXfxX5xX106xX2xX19xX11xX36xX1dxX2xX1cxX1dxX111xX2xX45xX11xXcxX19xX2xXdxX1fxX2xX289xX33dxXcxX19xX2xX1cxX1dxX4afxXcxX2xXdxXfxXf5xXcxX2xX248xX3f7xXdxX2xX19xX5xX2xX38xX1bbxXdxX2xX3xX5xXcxX19xX2xXdxX5dxX3xX2xX4exX16axXcxX2xX3xX187xXcxX2xXdxX19xX1bbxX1xX14axX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX47xX96xX1exX9xX16xX0xXexX248xX16xX0xX6xXdxXfxX47xXcxX18xX16xX2exX3f7xXcxX18xX2xX4xX8cxX3xX2xX38xX63xX2xXdxX19xX5xX1exX2xX38xX4a2xX11xX0xX24xX6xXdxXfxX47xXcxX18xX16xX0xX24xXexX248xX16xX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX47xX96xX1exX9xX16xX10xX19xX3exX3xX2xX38xX42xX1exX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXe8xX17xXe8xX106xX2xXcxX4afxXcxX18xX2xX3xX5xX47xX2xXcxX5fexXcxX18xX2xX4xX8cxX3xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xX4exX4fxX2xXdxXfxX33dxXcxX19xX2xX38xX3f7xX2xXdxX4a2xX2xX3xX19xX92xX3xX106xX2xX1cxX1dxX111xXcxX2xX4x8c2cxX2xX4xX4fxX2xX19xX16fxX17exXcxX18xX2xX38xX11xX2xX38xX3exXcxX18xX2xXcxX19xX540xX248xX2xX289xX111xX47xX2xX38xX111xX248xX2xX19xX11xX36xX1dxX2xX1cxX1dxX111xX2xX45xX11xXcxX19xX2xXdxX1fxX2xX3xX5xX47xX2xX4exX4fxX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xX289xX1aexXcxX2xX4exX11axXcxX18xX14axX2xX2exX63xX2xX18xX11xX111xX11xX2xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX2xXcxX19xX11axXcxX18xX2xX45xX19xX3b4xX2xX45xX19xX5fexXcxX106xX2xXdxX19xX5dxX3xX19xX2xXdxX19xX92xX3xX2xX38xX5xXcxX18xX2xX38xX47fxXdxX2xXfxX5xX2xX3xX19xX47xX2xX4exX11xX36xX3xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXe8xX17xXe8xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX106xX2xXdxXfxX16fxX17exX3xX2xX19xX1fxXdxX2xX1xX19xX111xX11xX2xXdxX19xX5dxX47xX2xX18xX39xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX34xXcxX3exXdxX2xXdxX19xX72axXdxX3axX2xX4exX1aexX2xX4exX47bxXcxX14axX2xX30xX47xX2xX38xX3b4xX106xX2xX6xX8cxX2xXfxX5xX2xX38xX58dxX11xX2xX3xX192xX5xX2xX17xX18xX19xX1axX2xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX2xX22xX23xX24xX22xX23xX22xX28xX24xX17xX2bxX2cxX2dxX2exX17xX30xX2xXcxX18xX4fxX1exX2xX28xX2aexX2cxX2aexX2cxX22xX23xX22xX28xX2xX3xX192xX5xX2xX2dxX2exX17xX30xX2xXdxX407xXcxX19xX2xX10xX19xX5xXcxX19xX2xX2dxX3b4xX5xX2xX4exX1aexX2xX4exX11xX36xX3xX2xX289xX5xXcxX2xX19xX4fxXcxX19xX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX2xX45xX19xX1dxX1exX1fxXcxX2xX45xX19xX4a7xX3xX19xX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xX34bxX2dxX530xXe8xX17xX2xXdxXfxX464xX2xXdxX19xX4fxXcxX19xX2xX45xX19xX4afxX1dxX2xX38xX3f7xXdxX2xX1xX19xX5dxX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xX45xX11xXcxX19xX2xXdxX1fxX2xX2cxX2xX178xX36dxX2xX19xX3f7xX11xX2xXdxX407xXcxX19xX2xX10xX19xX5xXcxX19xX2xX2dxX3b4xX5xX2xX18xX11xX5xX11xX2xX38xX47xX84xXcxX2xX22xX23xX22xX28xX2cxX22xX23xX22xX26axX2xXe7xX18xX4bxX11xX2xXdxX72axXdxX2xX4xX4fxX2xX17xX18xX19xX1axX2xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX2xX6xX47bxX2xX22xX23xX24xX17xX2bxX2cxX2dxX2exX17xX30xXebxX106xX2xX6xX1c6xX2xX1xX19xXf9xXcxX2xXcxX4fxX47xX2xX18xX11xX111xX11xX2xXdxX4dbxX5xX2xX34xX3xX174xXcxX2xX45xX19xX5dxXdxX3axX2xX4exX47bxXcxX2xX3xX192xX5xX2xXdxX4a2xX2xX3xX19xX92xX3xX106xX2xX3xX5dxX2xXcxX19xX4afxXcxX14axX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX47xX96xX1exX9xX16xX17xX18xX19xX1axX2xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX2xX6xX47bxX2xX22xX23xX24xX17xX2bxX2cxX2dxX2exX17xX30xX2xX4exX17exX11xX2xX26axX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX106xX2xXdxX19xX33dxX2xX3xX3b4xX2xX38xX1fxXcxX2xX279xX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX3xX19xX47xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX106xX2xX289xX5xX47xX2xX18xX343xX248xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXe8xX17xXe8xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xXcxX1dxX52xX11xX2xXdxX52xX248xX2xXdxX19xX915xX2xX3xX19xX4afxXcxX2xXdxXfxX72axXcxX18xX243xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXe8xX17xXe8xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xX4xX3exX5xX2xX18xX84xX47xX2xX3xX19xX1bbxXdxX2xX4xX16fxX89xXcxX18xX2xX3xX5xX47xX2xXdxX19xXexX47xX2xX3xX19xX1dxXa33xX11xX2xX18xX11xX5dxX2xXdxXfxX1axX2xX19xX4fxXcxX18xX2xX19xX3b4xX5xX2xX1cxX1dxX1exX2xX248xX52xX2xX4xX17exXcxX243xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xX248xX17exX11xX2xX19xX47xX47fxX3xX2xX38xX4a2xX11xX2xX248xX17exX11xX2xXe8xX17xXe8xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX289xX111xX47xX2xX1cxX1dxX111xXcxX106xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xXcxX52xXcxX18xX106xX2xX4xX4afxX248xX106xX2xXdxX19xX192xX1exX2xX6xX111xXcxX14axX2xX339xX92xX3xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX38xX1aexX1dxX2xX4xX4fxX2xX279xX23xXa90xX2xXdxX4a2xXcxX18xX2xX18xX11xX5dxX2xXdxXfxX1axX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX106xX2xX289xX5xX47xX2xX18xX343xX248xX81xX2xX3xX19xX11xX2xX1xX19xX4a7xX2xX248xX1dxX5xX2xX6xX72axX248xX2xX248xX5dxX1exX2xX248xX3b4xX3xX106xX2xXdxX19xX11xX1fxXdxX2xX289xX1axX243xX2xX3xX19xX11xX2xX1xX19xX4a7xX2xX3xX19xX1dxX1exX63xXcxX2xX18xX11xX5xX47xX2xX45xX1087xX2xXdxX19xX1dxX356xXdxX2xXe7xXcxX1fxX1dxX2xX3xX3b4xXebxX106xX2xX3xX19xX11xX2xX1xX19xX4a7xX2xXdxX19xX1dxXf5xX2xX3xX19xX1dxX1exXf5xXcxX2xX18xX11xX5xX2xXe7xXcxX1fxX1dxX2xX3xX3b4xXebxX106xX2xX3xX19xX11xX2xX1xX19xX4a7xX2xX38xX4fxX47xX2xXdxX84xX47xX106xX2xXdxX356xX1xX2xX19xX1dxX1bbxXcxX14axX14axX14axX2xX339xX92xX3xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xXdxX47bxX11xX2xX38xX5xX2xX45xX19xX52xXcxX18xX2xX1cxX1dxX5dxX2xX279xX2xXdxXc7cxX2xX38xX343xXcxX18xX24xXdxX4a2xX2xX3xX19xX92xX3xX106xX2xX3xX5dxX2xXcxX19xX4afxXcxX14axX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX47xX96xX1exX9xX16xX2dxX11xX36xXcxX2xXcxX5xX1exX106xX2xX4exX11xX36xX3xX2xX3xX19xX1dxX1exX63xXcxX2xX38xX4a2xX11xX2xX3xX174xX2xX3xX1bbxX1dxX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX106xX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xX45xX11xXcxX19xX2xXdxX1fxX2xX45xX19xX1dxX2xX4exX8cxX3xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXdxX19xX52xXcxX106xX2xX178xX4afxX1exX2xX96xX8cxXcxX18xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXdxX19xX52xXcxX2xX248xX17exX11xX106xX2xX3xX3b4xX2xX4exX5xX11xX2xXdxXfxX187xX2xX1cxX1dxX5xXcxX2xXdxXfxX4bxXcxX18xX2xX3xX192xX5xX2xXcxX18xX4fxXcxX19xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xX3xX5dxX3xX2xX6xX111xXcxX2xX1xX19xX42xX248xX2xXcxX52xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX14axX2xX35xX464xX11xX106xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xX18xX11xX3exX1xX2xXcxX4afxXcxX18xX2xX3xX5xX47xX2xX18xX11xX5dxX2xXdxXfxX1axX106xX2xX3xX19xX1bbxXdxX2xX4xX16fxX89xXcxX18xX106xX2xXdxX5fexXcxX18xX2xXdxX4a7xXcxX19xX2xX3xX84xXcxX19xX2xXdxXfxX5xXcxX19xX2xX3xX19xX47xX2xX6xX111xXcxX2xX1xX19xX42xX248xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX4exX4fxX2xX18xX11xX111xX248xX2xXdxX19xX11xX63xX1dxX2xXfxX192xX11xX2xXfxX47xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX14axX2xX2dxX11xX36xXcxX106xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xXdxXfxXf5xXcxX2xX38xX1axX5xX2xX289xX4fxXcxX2xXdxX47xX4fxXcxX2xXdxX407xXcxX19xX2xX38xX36dxX2xX3xX3b4xX2xX289xX16fxX17exX3xX2xXdxX11xX1fxXcxX2xXfxffaaxX2xXfxX36xXdxX2xX4exX17exX11xX2xX4exX11xX36xX3xX2xX19xX33dxXcxX19xX2xXdxX19xX4fxXcxX19xX2xX3xX5dxX3xX2xX4exX822xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xX19xX4fxXcxX18xX2xX19xX3b4xX5xX14axX2xX2exX63xX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xXcxX52xXcxX18xX106xX2xX4xX4afxX248xX106xX2xXdxX19xX192xX1exX2xX6xX111xXcxX106xX2xXdxX407xXcxX19xX2xXdxX5xX2xX38xX36dxX2xXdxX84xX47xX2xX38xX11xX1aexX1dxX2xX45xX11xX36xXcxX2xXdxX19xX1dxX356xXcxX2xX4xX89xX11xX2xX3xX19xX47xX2xX3xX5dxX3xX2xXdxX4a2xX2xX3xX19xX92xX3xX106xX2xX3xX5dxX2xXcxX19xX4afxXcxX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xX178xX4afxX1exX2xX96xX8cxXcxX18xX2xXcxX19xX4fxX2xX248xX5dxX1exX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xXcxX52xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX106xX2xX18xX11xX111xX11xX2xX1xX19xX3b4xXcxX18xX2xX248xX47fxXdxX2xX289xX540xXcxX18xX106xX2xXdxX84xX47xX2xX4exX822xXcxX18xX2xXcxX18xX1dxX1exXf5xXcxX2xX4xX11xX36xX1dxX106xX2xX3xX3b4xX2xX3xX174xX2xX3xX19xX1fxX106xX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xX178xX4afxX1exX2xX96xX8cxXcxX18xX2xX3xX174xX2xX6xX464xX2xX19xX84xX2xXdxXf9xXcxX18xX106xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xXdxXfxX5xXcxX18xX2xXdxX19xX11xX1fxXdxX2xX289xX1axX2xX1xX19xX97xX3xX2xX4exX97xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX14axX2xX2exX343xXcxX18xX2xXdxX19xX58dxX11xX106xX2xX45xX19xX1dxX1exX1fxXcxX2xX45xX19xX4a7xX3xX19xX2xX3xX5dxX3xX2xX96xX47xX5xXcxX19xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX3xX19xX3exX2xXdxXfxX4bxXcxX18xX2xX178xX4afxX1exX2xX96xX8cxXcxX18xX2xXdxX19xXexX47xX2xX3xX19xX1dxXa33xX11xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xX38xX63xX2xXcxX4afxXcxX18xX2xX3xX5xX47xX2xX18xX11xX5dxX2xXdxXfxX1axX2xX3xX19xX47xX2xX6xX111xXcxX2xX1xX19xX42xX248xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX106xX2xX18xX3b4xX1xX2xX1xX19xXf9xXcxX2xXcxX4afxXcxX18xX2xX3xX5xX47xX2xXdxX19xX1dxX2xXcxX19xX356xX1xX2xX3xX19xX47xX2xXcxX52xXcxX18xX2xX96xX4afxXcxX14axX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX47xX96xX1exX9xX16xX10xX1dxX1exX2xXcxX19xX11xXf5xXcxX106xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xXcxX52xXcxX18xX106xX2xX4xX4afxX248xX106xX2xXdxX19xX192xX1exX2xX6xX111xXcxX2xX4exX16axXcxX2xX3xX187xXcxX2xXcxX19xX11xX1aexX1dxX2xXdxX343xXcxX2xXdxX84xX11xX106xX2xX19xX84xXcxX2xX3xX19xX1fxX2xX4exX4fxX2xX3xX19xX16fxX5xX2xXdxX19xX8cxX3xX2xX6xX8cxX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxX14axX2xX17xX19xX11xX1aexX1dxX2xXcxX19xX4fxX2xX248xX5dxX1exX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xX3xX19xX16fxX5xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xX19xX47xX47fxX3xX2xX6x899exX2xX96xX97xXcxX18xX2xX96xX4afxX1exX2xX3xX19xX1dxX1exX1aexXcxX2xX4xX84xX3xX2xX19xX356xX1dxX106xX2xX45xX19xX111xX2xXcxX5fexXcxX18xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xX4exX17exX11xX2xX248xX3f7xXdxX2xX6xX47bxX2xX6xX111xXcxX2xX1xX19xX42xX248xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX3xX3b4xX2xXdxX19xX1fxX2xX248xX84xXcxX19xX2xX3xX192xX5xX2xXdxX407xXcxX19xX2xX3xX187xXcxX2xX1exX1fxX1dxX106xX2xX3xX52xXcxX18xX2xX6xX1dxX1bbxXdxX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xX3xX19xX16fxX5xX2xX38xX5dxX1xX2xX92xXcxX18xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xXcxX19xX1dxX2xX3xXf9xX1dxX14axX2xX1baxX16axXcxX2xX3xX187xXcxX2xX248xX3f7xXdxX2xX6xX47bxX2xX6xX111xXcxX2xX1xX19xX42xX248xX2xXfxX5xX1dxX106xX2xX3xX192xX106xX2xX1cxX1dxX111xX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX4exX97xX2xX45xX19xX52xXcxX18xX2xX3xX3b4xX2xXdxX19xX1axX2xXdxXfxX16fxX58dxXcxX18xX2xXdxX11xXf5xX1dxX2xXdxX19xX97xX106xX2xXcxX52xXcxX18xX2xX96xX4afxXcxX2xX1xX19xX111xX11xX2xX3xX19xX47fxXdxX2xX289xX4dbxX14axX2xX339xX3f7xXdxX2xX6xX47bxX2xX96xX47xX5xXcxX19xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xXcxX52xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX2xX3xX187xXcxX2xX19xX84xXcxX2xX3xX19xX1fxX2xX4exX1aexX2xX4exX47bxXcxX106xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xXdxX19xX11xX1fxXdxX2xX289xX1axX106xX2xX4xX5xX47xX2xX38xX3f7xXcxX18xX2xX3xX3b4xX2xXdxX5xX1exX2xXcxX18xX19xX1aexX2xX3xX5xX47xX106xX2xXcxX5fexXcxX18xX2xX4xX8cxX3xX2xX1cxX1dxX111xXcxX2xX4xX1405xX14axX2xX17xX18xX47xX4fxX11xX2xXfxX5xX106xX2xX4exX11xX36xX3xX2xXdxX4a7xX3xX19xX2xXdxX97xX106xX2xXdxX356xX1xX2xXdxXfxX1dxXcxX18xX2xX38xX1bbxXdxX2xX38xX5xX11xX106xX2xX178xX4afxX1exX2xX96xX8cxXcxX18xX2xX4exX822xXcxX18xX2xXcxX18xX1dxX1exXf5xXcxX2xX4xX11xX36xX1dxX2xXdxX356xX1xX2xXdxXfxX1dxXcxX18xX2xX3xX192xX5xX2xX3xX5dxX3xX2xX96xX47xX5xXcxX19xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xX4exX16axXcxX2xX3xX187xXcxX2xX18xX47fxX1xX2xXcxX19xX11xX1aexX1dxX2xX45xX19xX3b4xX2xX45xX19xX5fexXcxX14axX14axX14axX2x90b9xX1dxX1bbxXdxX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXeexX2xXdxX19xX8cxX3xX2xXdxXfxX84xXcxX18xX2xX38xX3b4xX106xX2xX17xX18xX19xX1axX2xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX2xX6xX47bxX2xX22xX23xX24xX17xX2bxX2cxX2dxX2exX17xX30xX2xX38xX36dxX2xX38xX16fxX5xX2xXfxX5xX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX2xX34xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xX248xX17exX11xX2xX19xX47xX47fxX3xX2xX38xX4a2xX11xX2xX248xX17exX11xX2xXe8xX17xXe8xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX289xX111xX47xX2xX1cxX1dxX111xXcxX106xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX106xX2xXcxX52xXcxX18xX106xX2xX4xX4afxX248xX106xX2xXdxX19xX192xX1exX2xX6xX111xXcxX3axX14axX2xXe8xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX2xXcxX4fxX1exX2xX5dxX1xX2xX96xX97xXcxX18xX2xX3xX19xX47xX2xX3xX5dxX3xX2xX38xX47bxX11xX2xXdxX16fxX89xXcxX18xX2xX4xX4fxX81xX2xXe8xX5dxX3xX2xXdxX4a2xX2xX3xX19xX92xX3xX2xXe7xX96xX47xX5xXcxX19xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX106xX2xX2dxX10xX1edfxX106xX2xXdxX4a2xX2xX19xX89xX1xX2xXdxX5dxX3xXebxX106xX2xX19xX3f7xX2xX18xX11xX5xX2xX38xX33dxXcxX19xX106xX2xX3xX5dxX2xXcxX19xX4afxXcxX2xX38xX5xXcxX18xX2xX19xX47xX84xXdxX2xX38xX3f7xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX106xX2xX45xX11xXcxX19xX2xX96xX47xX5xXcxX19xX2xXdxXfxXf5xXcxX2xX38xX1axX5xX2xX289xX4fxXcxX2xXdxX407xXcxX19xX14axX2xXe8xX5dxX3xX2xX38xX47bxX11xX2xXdxX16fxX89xXcxX18xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX1xX19xX111xX11xX2xX38xX111xX248xX2xX289xX111xX47xX2xX38xX343xXcxX18xX2xXdxX19xX58dxX11xX2xX3xX5dxX3xX2xX38xX11xX1aexX1dxX2xX45xX11xX36xXcxX2xX6xX5xX1dxX81xX2xX35xX72axXdxX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX19xX8cxX3xX2xX19xX11xX36xXcxX2xX4exX4fxX2xX19xX47xX4fxXcxX2xXdxX19xX4fxXcxX19xX2xX4exX11xX36xX3xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xX248xX17exX11xX2xX19xX47xX47fxX3xX2xX38xX4a2xX11xX2xX248xX17exX11xX2xXdxX47xX4fxXcxX2xX289xX3f7xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX289xX111xX47xX2xX1cxX1dxX111xXcxX106xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xXcxX52xXcxX18xX106xX2xX4xX4afxX248xX106xX2xXdxX19xX192xX1exX2xX6xX111xXcxX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX45xX19xX47xX111xXcxX18xX2xXdxX19xX58dxX11xX2xX18xX11xX5xXcxX2xXdxXeexX2xXcxX18xX4fxX1exX2xXcxX18xX19xX1axX2xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX2xX3xX3b4xX2xX19xX11xX36xX1dxX2xX4xX8cxX3xX2xX38xX1fxXcxX2xXcxX18xX4fxX1exX2xX279xX28xX2cxX28xX22xX2cxX22xX23xX22xX26axX243xX2xX3xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX36xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xX248xX17exX11xX2xX19xX47xX47fxX3xX2xX38xX4a2xX11xX2xX248xX17exX11xX2xX1xX19xX111xX11xX2xXdxX19xX1dxX3f7xX3xX2xX96xX5xXcxX19xX2xX248xX97xX3xX2xXe8xX17xXe8xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX289xX5xXcxX2xX19xX4fxXcxX19xX2xX45xXad4xX248xX2xXdxX19xXexX47xX2xX2bxX1dxX1exX1fxXdxX2xX38xX1axXcxX19xX2xX6xX47bxX2xX2aexX279xX2bdxX24xX2bxX2exX2cxX35xX17xX17xX2cxX34bxX2dxXe8xX17xX2xXcxX18xX4fxX1exX2xX28xX278xX2cxX279xX2cxX22xX23xX28xX2aexX2xX3xX192xX5xX2xX35xX3f7xX2xXdxXfxX16fxX464xXcxX18xX2xX35xX3f7xX2xX17xX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX4exX4fxX2xX38axX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xXcxX52xXcxX18xX2xXdxX19xX52xXcxX106xX2xX2bxX1dxX1exX1fxXdxX2xX38xX1axXcxX19xX2xX6xX47bxX2xX279xX2bdxX24xX22xX23xX23xX23xX24xX2bxX2exX2cxX10xX10xX18xX2xXcxX18xX4fxX1exX2xX279xX23xX2cxX28xX22xX2cxX22xX23xX22xX23xX2xX3xX192xX5xX2xX10xX19xX192xX2xXdxX16fxX17exXcxX18xX2xXe8xX19xX4a7xXcxX19xX2xX1xX19xX192xX106xX2xX19xX47xX47fxX3xX2xX3xX5dxX3xX2xX4exX5fexXcxX2xX289xX111xXcxX2xXdxX19xX5xX1exX2xXdxX19xX1fxX2xX3xX192xX5xX2xX3xX174xX2xX1cxX1dxX5xXcxX2xX3xX3b4xX2xXdxX19xX42xX248xX2xX1cxX1dxX1exX1aexXcxX2xXdxX84xX11xX2xXdxX19xX58dxX11xX2xX38xX11xX63xX248xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX243xX2xX248xX5dxX1exX2xX248xX3b4xX3xX106xX2xXdxX19xX11xX1fxXdxX2xX289xX1axX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xX248xX17exX11xX2xX19xX47xX47fxX3xX2xX38xX4a2xX11xX2xX248xX17exX11xX2xXdxX47xX4fxXcxX2xX289xX3f7xX2xX1xX19xX97xX3xX2xX4exX97xX2xXdxXfxX8cxX3xX2xXdxX11xX1fxX1xX2xX3xX19xX47xX2xX92xXcxX18xX2xX96xX97xXcxX18xX2xXe8xX17xXe8xX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX289xX111xX47xX2xX1cxX1dxX111xXcxX106xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xXcxX52xXcxX18xX106xX2xX4xX4afxX248xX106xX2xXdxX19xX192xX1exX2xX6xX111xXcxX2xX1xX19xX111xX11xX2xX248xX17exX11xX2xX28xX23xX23xXa90xX106xX2xX3xX3b4xX2xXcxX18xX1dxX343xXcxX2xX18xX47bxX3xX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xX178xX92xX2xXfxX1a27xX2xXfxX4fxXcxX18xX243xX2xX6xX111xXcxX2xX1xX19xX42xX248xX2xXcxX52xXcxX18xX106xX2xX4xX4afxX248xX106xX2xXdxX19xX192xX1exX2xX6xX111xXcxX2xX38xX16fxX89xX3xX2xX289xX111xX47xX2xX1cxX1dxX111xXcxX106xX2xX3xX19xX1fxX2xX289xX11xX1fxXcxX2xX1xX19xX111xX11xX2xX3xX52xXcxX18xX2xX289xX47bxX2xXdxX11xXf5xX1dxX2xX3xX19xX1dxX42xXcxX2xX5dxX1xX2xX96xX97xXcxX18xX106xX2xX3xX3b4xX2xXcxX19xX36dxXcxX2xX19xX4fxXcxX18xX2xX19xX3b4xX5xX2xX4exX4fxX2xXdxXexX248xX2xXdxXfxX1dxX1exX2xX178xX1dxX1bbxXdxX2xXcxX18xX1dxX343xXcxX2xX18xX47bxX3xX14axX2xX339xX92xX3xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX4xX4fxX2xX279xX23xXa90xX2xXdxX4a2xXcxX18xX2xX248xX92xX3xX2xX3xX19xX11xX2xX1xX19xX4a7xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX14axX2xX339xX92xX3xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xXdxX47bxX11xX2xX38xX5xX2xX45xX19xX52xXcxX18xX2xX1cxX1dxX5dxX2xX279xX2xXdxXc7cxX2xX38xX343xXcxX18xX24xXdxX4a2xX2xX3xX19xX92xX3xX106xX2xX19xX3f7xX2xX18xX11xX5xX2xX38xX33dxXcxX19xX106xX2xX3xX5dxX2xXcxX19xX4afxXcxX14axX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX47xX96xX1exX9xX16xXe8xX3b4xX2xXdxX19xX63xX2xXcxX3b4xX11xX106xX2xX3xX5dxX3xX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xX38xXf9xX1dxX2xXdxX16fxX2xXdxXfxX47xXcxX18xX2xX4xXf98xXcxX19xX2xX4exX8cxX3xX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX3xX192xX5xX2xX17xX18xX19xX1axX2xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX2xX6xX47bxX2xX22xX23xX24xX17xX2bxX2cxX2dxX2exX17xX30xX2xXcxX1fxX1dxX2xX38xX16fxX89xX3xX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xX45xX19xX5xX11xX2xX19xX11xX36xX1dxX2xX1cxX1dxX111xX2xX6xX1c6xX2xX18xX3b4xX1xX2xX1xX19xXf9xXcxX2xX18xX11xX111xX11xX2xXdxX4dbxX5xX2xX3xX174xXcxX2xX34xX45xX19xX5dxXdxX2xX4exX47bxXcxX3axX2xX3xX19xX47xX2xX3xX5dxX3xX2xXdxX4a2xX2xX3xX19xX92xX3xX106xX2xX3xX5dxX2xXcxX19xX4afxXcxX2xX38xX5xXcxX18xX2xX6xX111xXcxX2xX178xX1dxX1bbxXdxX106xX2xX45xX11xXcxX19xX2xX96xX47xX5xXcxX19xX2xXdxXfxXf5xXcxX2xX38xX1axX5xX2xX289xX4fxXcxX2xXdxX47xX4fxXcxX2xXdxX407xXcxX19xX14axX2xX1baxX17exX11xX2xX38xX11xX1aexX1dxX2xX45xX11xX36xXcxX2xX19xXa33xX2xXdxXfxX89xX2xXdxX16fxX174xXcxX18xX2xX38xX47bxX11xX2xX1xX19xX822xX2xX19xX89xX1xX2xX4exX4fxX2xXdxX19xX1dxX356xXcxX2xX4xX89xX11xX2xXcxX19xX1bbxXdxX2xX3xX19xX47xX2xX3xX5dxX3xX2xX38xX47bxX11xX2xXdxX16fxX89xXcxX18xX2xX38xX16fxX89xX3xX2xXdxX19xX97xX2xX19xX16fxX464xXcxX18xX106xX2xX3xX19xX72axX3xX2xX3xX19xX72axXcxX2xXcxX18xX19xX1axX2xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX2xXcxX4fxX1exX2xX6xX1c6xX2xXdxXfxX464xX2xXdxX19xX4fxXcxX19xX2xX248xX3f7xXdxX2xXcxX19xX4afxXcxX2xXdxX47bxX2xXdxX19xX3exX3xX2xX38xX42xX1exX2xXcxX1aexXcxX2xXcxX52xXcxX18xX2xXcxX18xX19xX11xX36xX1xX2xX10xX19xX5xXcxX19xX2xX2dxX3b4xX5xX2xX1xX19xX5dxXdxX2xXdxXfxX11xX63xXcxX2xXdxX19xXexX47xX2xX19xX16fxX17exXcxX18xX2xX19xX11xX36xXcxX2xX38xX84xX11xX2xX4exX4fxX2xX289xX1aexXcxX2xX4exX11axXcxX18xX14axX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX47xX96xX1exX9xX16xX0xXexX248xX16xX35xX4fxX11xX2xX3xX1dxX47bxX11xX81xX2xX2exX16fxX5xX2xX3xX19xX4a7xXcxX19xX2xX6xX5dxX3xX19xX2xX4exX4fxX47xX2xX38xX58dxX11xX2xX6xX47bxXcxX18xX14axX0xX24xXexX248xX16xX0xX24xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXb34xX1dxXdxX19xX47xXfxX9xX16xX17xX19xX3b4xX248xX2xX38axX19xX3b4xXcxX18xX2xX4exX11xXf5xXcxX2xX1baxX5fexXcxX2xX19xX3b4xX5xX2xX2cxX2xX1edfxX36dxX2xX19xX3f7xX11xX0xX24xX1xX16
Nhóm Phóng viên Văn hóa - Xã hội