Trường THPT Tĩnh Gia 1 tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021
(Baothanhhoa.vn) - Trường THPT Tĩnh Gia 1 (thị xã Nghi Sơn) vừa sơ kết học kỳ 1 và tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2020-2021.
69c7xc9fbx90d8x916axec80x6b07xc2bcx9f17xd92cxX7xf73axb21bxdf89x8c1dxb524xe0ebxX5x8be4xXax9040xXcxd496xebf1xeba6xc220xdcf7xX3xXcxbcd6xb5c0xXcxX3xXcxd6e1xX17xX1xX3x872bxXdxX6xX3xX2xX3xXexe3d0xecb2xf180xX17xX3x83f2xX15x7122xX17xX18xX3xX18xXdxdd4bx89d9xX3xecddxXdxX2dxX17x7ac5xX3xX1xcaa8xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xb1eexX3xXexX1x8687xX17xX1xX3xXex87e5xX4xX1xX3x7bdexX2bx8e36xXexX3xX7xf777xX4xX3xXexX14xX39xX17xX18xX3x86b9x9324xX3xXexX1xXdxX3xX1xX42xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX18xXdxe025xXdxX3xX4xX5axXbxX3xXexa4b8xX17xX1xX3xX17x8a4ex6f57xX3xX1xX42xX4xX3xdd55xc951xX8dxX8exdfa6xX8dxX8exX8dxX2xX0xaf1bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX30xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xXcxX20xX17xX1xX3xX24xXdxX6xX3xX2xX3x90d3xXexX1xb0ddxX3xX58xd93axX3x7225xX18xX1xXdxX3x92f6xX32xX17x72aexX3xX3bxac59xX6xX3xX7xX32xX3xX67xd7dbxXexX3xX1xX42xX4xX3xX67xX68xX3xX2xX3xX3bxX4fxX3xXexX2bxX2cxX2dxX17xX3xX30xX15xX32xX17xX18xX3xX18xXdxX38xX39xX3xX3bxXdxX2dxX17xX3fxX3xX1xX42xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xX4bxX3xXexX1xX4fxX17xX1xX3xXexX54xX4xX1xX3xX58xX2bxX5axXexX3xX7xX5exX4xX3xXexX14xX39xX17xX18xX3xd2b5xX68xX3xXexX1xXdxX3xX1xX42xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX18xXdxX79xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX87xdbeexX17xX3xX3bxX86xX17xX3xX1xX4bxX6xX3xX4xX5axXbxX3xXexX81xX17xX1xX3xX17xX86xX87xX3xX1xX42xX4xX3xX8dxX8exX8dxX8exX91xX8dxX8exX8dxX2x8a77xX0xX97xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa713xX39xX30xX2cxXaxX12xX0xXdxX87xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXexX1xX2bxX87x9678xX3xXdx6a5cxX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax6c86xXdxX30xXexX1x75a5xX3xd1e8xX8exX8exXbxX58x6e02xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1a6xX3xabc3xf0ebxX8exXbxX58xX1adxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a6xX97xX97xXdxX168xX18fxX6xX39xXexX1xX6xX17xX1xX1xX39xX6xX168xX3bxX17xX97xX17xX10xX1a1xX7xX97xX8dxX2xX8exX8dxX97xX2xe4d9xX1e7xX30xX2xX2xX1b7xX2xX1e7xX8ex8aecxXexX1a8x71c8xX8exX1f0xX1f0xX5xX8exX168xa172xXbxX18xd4afxX14xX9xX2xX2xX8dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xXcxX20xX17xX1xX3xX24xXdxX6xX3xX2xX3xXexX2bxX2cxX2dxX17xX3xX30xX15xX32xX17xX18xX3xX18xXdxX38xX39xX3xX3bxXdxX2dxX17xX3fxX3xX1xX42xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xX4bxX3xXexX1xX4fxX17xX1xX3xXexX54xX4xX1xX3xX58xX2bxX5axXexX3xX7xX5exX4xX3xXexX14xX39xX17xX18xX3xX67xX68xX3xXexX1xXdxX3xX1xX42xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX18xXdxX79xXdxX3xX4xX5axXbxX3xXexX81xX17xX1xX3xX17xX86xX87xX3xX1xX42xX4xX3xX8dxX8exX8dxX8exX91xX8dxX8exX8dxX2xXaxX3xX1a1xXdxX30xXexX1xX9xXaxX1a8xX8exX8exXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1b7xX1b8xX8exXaxX3xX97xX12xX0xX97xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX39xX30xX2cxXaxX12xXcxf3b5xXdxX3xX129xX68xX3xXexX1xXdxX3xX1xX42xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX18xXdxX79xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX87xX143xX17xX3xX3bxX86xX17xX3xX1xX4bxX6xX3xX4xX5axXbxX3xXexX81xX17xX1xX3xX17xX86xX87xX3xX1xX42xX4xX3xX8dxX8exX8dxX8exX91xX8dxX8exX8dxX2xX3xXex805axX3xX4xX1xe3d6xX4xX3xXexX14xX39xX17xX18xX3xXexX1xX38xX17xX18xX3xX2xX8dxX91xX8dxX8exX8dxX8exX3fxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX4bxX3xX1b7xX1e7xX3xXexX1xX54xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX30x83b6xX3xXexX1xXdxX3fxX3xcb0axX39xX2c0xXexX3xX1f0xX1b7xX3xX18xXdxc1f1xXdxX3fxX3xX58xXddxXbxX3xXexX1xX308xX3x7196xX97xX1f3xX1e7xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xXexX14xX39xX17xX18xX3xXexX39xX4fxX17xX3xXexX81xX17xX1xX3fxX3xXexX14xX39xX17xX18xX3xX33exX4bxX3xX4xX4bxX3xX8dxX3xX18xXdxX348xXdxX3xX17xX1xX5axXexX3fxX3xX1e7xX3xX18xXdxX348xXdxX3xX17xX1xbc6axX3fxX3xX2xX354xX3xX18xXdxX348xXdxX3xX18fxX6xX168xX3xXcbxX18xX39xX4fxXdxX3xX14xX6xX3fxX3xXexX2c0xXdxX3xX1bx9307xXdxX3xXexX1xXdxX3xX24xXdxX38xX39xX3xX30xcf90xX4xX3x9687xX2bxaa9axX4xX3xXbxX1x90aaxX17xX18xX3fxX3xX17xX1xX4fxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xeb4fxX17xX18xX3xX18xXdxX4fxX17xX1xX3xX1a8xX3xX18xXdxX348xXdxX3fxX3xXexX14xX39xX17xX18xX3xX33exX4bxX3xX4xX4bxX3xX2xX3xX18xXdxX348xXdxX3xX17xX1xX398xX3xX3bxX4fxX3xX1e7xX3xX18xXdxX348xXdxX3xX67xX1xX2bxX2cxXddxX17xX3xX67xX1xX54xX4xX1xX168xX0xX97xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX39xX30xX2cxXaxX12xXcxX2c0xXdxX3xX18fxX2bxX304xXdxX3xX5xa70fxX3fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xXcxX20xX17xX1xX3xX24xXdxX6xX3xX2xX3xX33exXc9xX3xX18fxXdxbb50xX2bxX3xX30xX15xX32xX17xX18xX3fxX3xX67xX1xX10xX17xX3xXexX1xX15xb4f5xX17xX18xX3xX2xX1b7xX3xX18xXdxX38xX39xX3xX3bxXdxX2dxX17xX3xX4xX4bxX3xXexX1xX4fxX17xX1xX3xXexX54xX4xX1xX3xX58xX2bxX5axXexX3xX7xX5exX4xX3xXexX14xX39xX17xX18xX3xX4xX143xX17xX18xX3xXexX38xX4xX3xX18fx70baxXdxX3xX30xX15xcb60xX17xX18xX3xX1xX42xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX18xXdxX79xXdxX1adxX3xX67xX1xX10xX17xX3xXexX1xX15xX46exX17xX18xX3xX1b7xX2xX3xX1xX42xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX33exX2c0xXexX3xX30xX6xX17xX1xX3xX1xXdxee66xX2bxX3xX1xX42xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX18xXdxX79xXdxX3xX4xX5axXbxX3xXexX81xX17xX1xX3xX17xX86xX87xX3xX1xX42xX4xX3xX8dxX8exX8dxX8exX91xX8dxX8exX8dxX2xX168xX0xX97xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa10dxX2bxXexX1xX39xX14xXaxX12xXd0xdd41xX3xXcxX1xX4fxX17xX1xX0xX97xXbxX12
Sỹ Thành