Ít nhất 16 dân thường thiệt mạng trong các vụ tấn công tại CHDC Congo
Theo các nguồn tin quân sự, ít nhất 16 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do lực lượng phiến quân ADF-Ugandan thực hiện tại tỉnh Bắc Kivu và tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo đêm 27/2.
4504xc484x9ba6x4514xae4exd4b3x78cdx6125x59f9xX7x73ecxb344xdd3ax9f85xe5f5x6166xX5xabebxXaxd074x466fxXexX3x61fdxX1x59b9xXexX3xX2x5bbaxX3x4abfxcf6exX16xX3xXexX1xc1c3xc5b9xX16x83ccxX3xXexX1xXdx77cdxXexX3xd89ax966bxX16xX27xX3xXex8a25x75afxX16xX27xX3xX4x8e50xX4xX3xaa6cxdaf9xX3xXexX18xX16xX3xX4x722exX16xX27xX3xXexX30xXdxX3x9bb7xe220xe56bxX4exX3xX4exX36xX16xX27xX36xX0xe0fexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX10xX6xX1exXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX4xX3bxX4xX3xX16xX27x8f11xbb8bxX16xX3xXexXdxX16xX3x6fa4xX79xX1fxX16xX3xX7x4762x88c8xX3x95a8xXexX3xX16xX1xX18xXexX3xX2xX1cxX3xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX24xX25xX16xX27xX3x8719x6b34xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX2fxX30xX16xX27xX3xXexX35xX36xX16xX27xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX3xXexX18xX16xX3xX4xX46xX16xX27xX3xX1exX36xX3xX5xX87xX4xX3xX5xX24x6bb7xX16xX27xX3xXbxX1xXdxb807xX16xX3xX81xX79xX1fxX16xX3xb279xX50x92fcx58fbx5869xX27xX6xX16xX1exX6xX16xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX2cxX16xX3xXexX30xXdxX3xXex49a3xX16xX1xX3xbd57x6ad6xX4xX3x58c3xXdxX3exX79xX3xX3ex767dxX3xXexXf7xX16xX1xX3x95abxXexX79xX35xXdxX3xX4xcdedxX6xX3xX4ex660exX16xX27xX3xX1x9377xX6xX3xX50xX1fxX16xX3xX4xX1xX113xX3xX4exX36xX16xX27xX36xX3xXa0xc05fxX2fxX3x48dax4642xX59xX131xd5a8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX1exde40xXaxX12xX0xXdxX2fxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2fxX7xXdfxXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXexX3xX16xX1xX18xXexX3xX2xX1cxX3xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX24xX25xX16xX27xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX2fxX30xX16xX27xX3xXexX35xX36xX16xX27xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX3xXexX18xX16xX3xX4xX46xX16xX27xX3xXexX30xXdxX3xX4exX4fxX50xX4exX3xX4exX36xX16xX27xX36xX3xX1x9ffdxX16xX1xX3xafc0xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX135x7368xX6xX36xXexX1xX6xX16xX1xX1xX36xX6xX135xX3exX16xX59xX16xX10x9413xX7xX59xX131xX2x61c5x5eb4xX59xX2xX132xX132xX1exX2xX1dax96dfxX131xX131xX131xX2xXex58b6xX131xX1e3xX132xX5xX2xX135xd363xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXexX3xX16xX1xX18xXexX3xX2xX1cxX3xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX24xX25xX16xX27xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX2fxX30xX16xX27xX3xXexX35xX36xX16xX27xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX3xXexX18xX16xX3xX4xX46xX16xX27xX3xXexX30xXdxX3xX4exX4fxX50xX4exX3xX4exX36xX16xX27xX36xXaxX3xX1exX6xXexX6xXdfxXbxX1xX36xXexX36xXdfxX36xX35xXdxX27xXdxX16xX6xX5xXdfxX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x674axX59xX59xX4xX1exX16xXdxX2fxX27xX135xX3exXdxX10xXexX16xX6xX2fxXbxX5xX79xX7xX135xX3exX16xX59xXexX1cxX131xX1daxX59xX79xXbxX5xX36xX6xX1exX10xX1exX59xX2fx89c4xX1exXdxX4xX59xX131xX1daxX131xX2x9cd9xX1daxX131xX290xX131xX1e3xX59xXexXexcdeaxX3exX16xX290xX4xX1xX1exX4xX290xX4xX36xX16xX27xX36xX290xXexX1xXdxX10xXexX290xX2fxX6xX16xX27xX290xX131xX1e3xX1daxX131xX135xX1f0xXbxX27xXaxX3xX59xX12x71daxX1xXdx508bxX79xX3xX16xX27xX46xXdxX3xX16xX1xX105xX3xX1c4x9d2dxX3xXa0x8ab1xXexX3xXbxX1xX3bxX3xXexX35xX36xX16xX27xX3xX2fxX117xXexX3xX3exX3fxX3xXexX18xX16xX3xX4xX46xX16xX27xX3xX4xX113xX6xX3xXbxX1xXdxXd4xX16xX3xX81xX79xX1fxX16xX3xXexX30xXdxX3xX4exX4fxX50xX4exX3xX4exX36xX16xX27xX36xX135xX3xc185xd411xX16xX1xX25fxX3xXdcxXdex857bxX59xXcxXcxc362xa440xX2bfx5163xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX1exX148xXaxX12xXcxX30xXdxX3xXexXf7xX16xX1xX3xXfbxXfcxX4xX3xXffxXdxX3exX79xX3xX4xbb7exX3xX8axXexX3xX16xX1xX18xXexX3xX2xX1daxX3xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX24xX25xX16xX27xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX2fxX30xX16xX27xX3xXexX35xX36xX16xX27xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX3xXexX18xX16xX3xX4xX46xX16xX27xX135xX3xXcxX30xXdxX3xXexXf7xX16xX1xX3xX10cxXexX79xX35xXdxX88xX3xX2fxX117xXexX3xX16xX1xX3bxX16xX1xX3xab21xX1xX3bxX4xX3xX4xX113xX6xX3xXdcxX50xXdexXdfxXe0xX27xX6xX16xX1exX6xX3xXa0xXa1xX3xXexX18xX16xX3xX4xX46xX16xX27xX3xX3exX105xX36xX3xX5xX105xX16xX27xX3xXfbxX36xX148xX36xX88xX3xX27xXdxXd4xXexX3xX1xX30xXdxX3xX1cxX3xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX24xX25xX16xX27xX135xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX1exX148xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX16xX27xX24xX25xXdxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX16xX27xX46xX16xX3xX81xX79xX1fxX16xX3xXa0xX117xXdxX3xXexX30xXdxX3xXexXf7xX16xX1xX3xX10cxXexX79xX35xXdxX88xX3xXa0xX3fxX16xX27xX3xXa0xX117xX3xX27xXdx4b57xX6xX3xXbxX1xXdxXd4xX16xX3xX81xX79xX1fxX16xX3xX3exX105xX3xX5xX87xX4xX3xX5xX24xXcdxX16xX27xX3xX81xX79xX1fxX16xX3xXa0xX117xXdxX3xX4exX4fxX50xX4exX3xX4exX36xX16xX27xX36xX3xXa0xXa1xX3xX39ax691cxX36xX3xX1exX105xXdxX3xX1xXd4xXexX3xXa0xX12exX2fxX135xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX1exX148xXaxX12xXcxX35xX36xX16xX27xX3xX3exX105xXdxX3xXexX1xX3bxX16xX27xX3xX81xX79xX6xX88xX3xXdcxX50xXdexXdfxXe0xX27xX6xX16xX1exX6xX3xX5xXdxX12exX16xX3xXexX3fxX4xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX2cxX16xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX3xXexX18xX16xX3xX4xX46xX16xX27xX3xXexX30xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexXf7xX16xX1xX3xXexX35xX12exX16xX3xX1c4xX18xXexX3xX4xX1xX18xXbxX3xX7xX87xX3xX39axXdxX2cxX16xX3xX1exXdxX2cxX16xX3xX4xX113xX6xX3xX81xX79xX1fxX16xX3xXa0xX117xXdxX3xX4exX36xX16xX27xX36xX3xXa0xX24xXcdxX4xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX1c4xX117xX3xX4xX113xX6xX3x66c7xXdxX12exX16xX3xX1xXcdxXbxX3xX81xX79xX2d2xX4xX3xX1x7023xX3xXexX35xXcdxX135xX59xX135xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX79xXexX1xX36xX35xXaxX12xX30exXcxXcxX31axX31bxX2bfxX59xX31bxXdxX10xXexX16xX6xX2fx5e23xX31dxX0xX59xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)