Trang Google cấm mọi quảng cáo các loại tiền điện tử từ tháng 6
Từ tháng 6 tới, các quảng cáo về các loại tiền điện tử cũng như các nội dung liên quan sẽ bị cấm trên Google, trang tra cứu thông tin khổng lồ, đồng thời là một trong những trang có doanh thu quảng cáo trực tuyến lớn nhất thế giới.
cb0bx1367fx13dc5xf5a7x14b42x127a4x124f4x10288xe6f1xX7x132aex11c91x12514xfe96x12929x1123cxX5xe547xXax14480xXcx14785xX6x10e89xe019xX3xdacaxf2b1xX1axX17xX5xX10xX3xX4xf64fx1388cxX3xX22x111d2xXdxX3x13274xff42x116c5xX16xX17xX3xX4xf476xX1axX3xX4xX2fxX4xX3xX5xX1axd801xXdxX3xXexXdx1468cxX16xX3x11949xXdx120e4xX16xX3xXexfafaxX3xXexfc3axX3xXexX1xX2fxX16xX17xX3xfa20xX0xf6c8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe39fxX10xX6x14e76xXaxX12xXcxX49xX3xXexX1xX2fxX16xX17xX3xX51xX3xXex11717xXdx1072axX3xX4xX2fxX4xX3xX28xX29xX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX1axX3xf0bcxX3dxX3xX4xX2fxX4xX3xX5xX1axX38xXdxX3xXexXdxX3dxX16xX3xX40xXdxX42xX16xX3xXexX46xX3xX4xfc80xX16xX17xX3xX16xX1xd780xX3xX4xX2fxX4xX3xX16x12fbcxXdxX3xX65xX29xX16xX17xX3xX5xXdxcd35xX16xX3xX28xX29xX6xX16xX3xX7xfaa7xX3x1098cxe21fxX3xX4xX21xX22xX3xXexX14xXb7xX16xX3xX19xX1axX1axX17xX5xX10xX76xX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xXexX14xX6xX3xX4xedfcxX29xX3xXexX1xcd6fxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xcce3xX1x13bb1xX16xX17xX3xX5x1438dxX76xX3xX40xXf5xX16xX17xX3xXexX1x12f6bxXdxX3xX5x10519xX3xX22xXadxXexX3xXexX14xX1axX16xX17xX3xX16xX1x12f9bxX16xX17xX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xX4x132ebxX3xX65xX1axX6xX16xX1xX3xXexX1xX29xX3xX28xX29xX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX1axX3xXexX14x11e29xX4xX3xXexX29x1331cx13807xX16xX3xX5xX74xX16xX3xX16xX1xX21xXexX3xXexX1xX13axX3xX17xXdxX74xXdxef9cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd6bcxX1axX65xX139xXaxX12xX0xXdxX22xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX14exXc2xX6xX1axXexX1xX6xX16xX1xX1xX1axX6xX14exX86xX16xX53xX16xX10x118b9xX7xX53xX2x125afxX2xX2xX53x131dexX187xX65xX18bxX2x1332fxX2xX2x148e6xX190xXexX2x10c4axX193xX5xX187xX14excd62xXbxX17xXaxX3xX53xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX1axX65xX139xXaxX12xXcxX1xXe6xX16xX17xX3xXc2xX2fxX1axX3xX16xX17xX103xX139xX3xX2xX18bxX53x14889xX3xX4x12039xX6xX3xX19xX1axX1axX17xX5xX10xX3xX4xX1xX1axX3xXc2xXdxX13axXexX3xXexX21xXexX3xX4xX2axX3xX28xX29xX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX1axX3xX4xX1xX1axX3xX16xX1xX111xX16xX17xX3xX7xX2axX16xX3xXbxX1x12e08xX22xX3xXexX103xXdxX3xX4xX1xefadxX16xX1xX3xXeexX1xXe6xX16xX17xX3xX40xXa6xe7d8xX4xX3xXeexXdx108dexX22xX3xX7xX1axX2fxXexX3xX1xX1ax11457xX4xX3xX4xX11cxX3xXexX207xX16xX1xX3xX40xfd27xX29xX3xX4x12587xX3xX16xX1xXa6xX3xXexXdxX3dxX16xX3xX40xXdxX42xX16xX3xXexX46xX76xX3xX4xX2fxX3xX4xXa6xX213xX4xX3xX7xXc0xX3xXeexX1xXe6xX16xX17xX3xX40xXa6xX213xX4xX3x12e49xX29xX21xXexX3xX1xXdxX42xX16xX3xXexX14xXb7xX16xX3xX4xX2fxX4xX3xX22x11785xX4xX3xX28xX29xX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX1axX3xX4xX1caxX6xX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xX16xX103xX139xX14exX3xXcxX14xXa6xX74xX4xX3xX40xX11cxX76xX3xX1xXf5xXdxX3xX4xX29xe1e7xXdxX3xXexX1xX2fxX16xX17xX3xX2xX76xX3x11f87xX6xX4xX10xXc2xX1axX1axXeexX3xX4xXa0xX16xX17xX3xXexX1xXe6xX16xX17xX3xXc2xX2fxX1axX3xX7xXc0xX3xX4xX21xX22xX3xX4xX2fxX4xX3xX28xX29xX2axX16xX17xX3xX4xX2fxX1axX3xX5xXdxXb7xX16xX3xX28xX29xX6xX16xX3xX40xX13axX16xX3xXexXdxX3dxX16xX3xX40xXdxX42xX16xX3xXexX46xX3xX86xe442xX3xX4xX1xX1axX3xX14x129ffxX16xX17xX3xX16xX1xX111xX16xX17xX3xX16xXadxXdxX3xX65xX29xX16xX17xX3xX16xX103xX139xX3xXexX1xXa6xXffxX16xX17xX3xX17x1210dxX139xX3xX16xX1xX22exX22xX3xX5x13a50xX16xX3xX1xX1axX222xX4xX3xX22xX6xX16xX17xX3xXexX207xX16xX1xX3xX5xX49xX6xX3xX40xX2axX1axX14exX3x1437ex13ed8xX22xX3x130d8xX190xX2xd4aaxX76xX3xX4xX2fxX4xX3xX40xXf5xX16xX17xX3xXexXdxX3dxX16xX3xX40xXdxX42xX16xX3xXexX46xX76xX3xX16xXf0xXdxX3xXc2x1330exXexX3xX5xX103xX3xX15exXdxXexX4xX1axXdxX16xX3xX40xdbe4xX3xXexX33cxX16xX17xX3xX17xXdxX2fxX3xX4xX1xX11cxX16xX17xX3xX22xX222xXexX76xX3xXeex131cexX1axX3xXexX1xX10xX1axX3xX40xX11cxX3xX5xX103xX3xX4xX232xX16xX3xX7xX29cxXexX3xXexXdxX3dxX16xX3xX2axX1axX3xX5xX6xX16xX3xX14xXadxX16xX17xX3xXexX14xXb7xX16xX3xXexX1axX103xX16xX3xX4xX22exX29xX3xXeexX1xXdxX13axX16xX3xX4xX2fxX4xX3xX16xX1xX103xX3xX28xX29xX2axX16xX3xX5x10c4cxX3xXc2x11ae1xXexX3xX40xX22exX29xX3xXexX1xX3d3xXexX3xX4xX1xX222xXexX3xX1xX1axX38xXexX3xX40xXadxX16xX17xX3xX5xXdxXb7xX16xX3xX28xX29xX6xX16xX3xX40xX13axX16xX3xXexXdxX3dxX16xX3xXeexf10bxX3xXexX1xX29xX361xXexX3xX7xX29cxX14exX3xX33bxX1xXdxX3dxX29xX3xX28xX29xX29cxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX16xX1xXa6xX3xXcxX14xX29xX16xX17xX3x12f66xX29xX29cxX4xX76xX3xX62xX103xX16xX3xX427xX29xX29cxX4xX76xX3xe35axX16xX3x13489xXadxX3xX40xX370xX3xX4xX21xX22xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX65xXc3xX4xX1xX3xXexXdxX3dxX16xX3xX2axX1axX14exX3xX19xXdxX74xXdxX3xX4xX1xXe1xX4xX3x10b29xXdxXb7xX16xX3xX22xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX317xX29xX3xe77fxX29xX3xf7c7xeaf2x11f46x10db3xX3xX4xXa0xX16xX17xX3xX5xXb7xX16xX3xXexXdxX13axX16xX17xX3xX139xXb7xX29xX3xX4xX22exX29xX3xXbxX1xX2axXdxX3xX7xXdxX13axXexX3xX4xX1xX222xXexX3xXeexXdxX218xX22xX3xX7xX1axX2fxXexX3xXexXdxX3dxX16xX3xXeexX402xX3xXexX1xX29xX361xXexX3xX7xX29cxX14exX53xX14exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX1axX65xX139xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xXcxXcx11900x11e4axX33bxX0xX53xXbxX12