Hội thao chào mừng 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27-3
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-3, tại nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá đã tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2021).
7322x1041exfd81xbb00xe7ebxcd3cxea94x10ae1xb1bfxX7xf2a5xc18fxbe35xc7fexab55x7f21xX5x8057xXaxb3bdxX0xX7xXexa0f7xa73dx11665xbe40xX12xb683xf7d9xXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX4xX1x8113xX17xX3x9aabxf0f0xX18xX19xX3xc543xdaeaxX3xX18x807fxX29xX3xfb8dxX19xX26x111edxX3xXcxX1x8a4exX3xXexX1xX6xX17xX3xc420xXdx119baxXexX3xX35xX6xX29xX3xb42axX2ex1172cxe9a5xX0x7721xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX51xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xcf81xXaxX12xb752x10c1bxX18xX19xX3xX4cx8525xX4exX4fxb16cxX3xXexc8ccxXdxX3xX18xX1xX26xX3xXexX1xXdxX3xcd6dxf308xdae0xX3xXcx8a04xXcxXcxX3xXexa7faxX18xX1xX78xX3xX6fxe3c5xX3xX43xX32xX18xX3xX1xc3ffxX6xX78xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xf717xX26xX3xX8bxX88xX3xX5x10dd8xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX17xX70xX3xX86xfa1axX3xXex9a42xX3xX4xX1xa4e4xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX4xX1xX26xX17xX3xX29xX2axX18xX19xX3x9c46xac7cxX3xX18xXdxX45xX29xX3xX2exX2fxX3xX18xX32xX29xX3xX35xX19xX26xX38xX3xXexX1xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xX43xXdxX45xXexX3xX35xX6xX29xX3xc4ddxX4cxX2exX4exX4fxX4exX2xb9dbxc927xca36xX3xda13xX3xX4cxX2exX4exX4fxX4exX4cxX75xX4cxX2xb9e2xadf4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc398xX17xX6cxX38xXaxX12xX0xXdxX29xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxXexX1xX88xX29x8156xX3xXdx87c0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXax91c1xXdxX6cxXexX1xbf76xX3xfe1bxX75xX75xXbxda97x11a42xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX158xX3xX2fxX2fxX4cxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX11axX141xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11axXaaxX18xX51xX18xX10xX153xX7xX51xX4cxX2xX2xX2xX51xX2xX10cxX15axX6cxX10cxX75xX10axX75xX2fxX75xX75xXexX10cxX2exX10axX2xX2xX5xX75xX11axb462xXbxX19xae21xX16xX9xX2xX2xX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX4xX1xX26xX17xX3xX29xX2axX18xX19xX3xX2exX2fxX3xX18xX32xX29xX3xX35xX19xX26xX38xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xX43xXdxX45xXexX3xX35xX6xX29xX3xX4cxX2exX4exX4fxXaxX3xX153xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX15axX75xX75xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2fxX2fxX4cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX4cxX75xX75xX3xX43xf7faxX43xX3xX4xa138xX6xX3xX2xX4cxX3xX86xX17xX26xX18xX3xXexX1xX6xX29xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX6xX17xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX17xX6cxX38xXaxX12xXcxX1xX6xX29xX3xX6cx9be0xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX4xX9dxX3xX4cxX75xX75xX3xXaax94d3xX18xX3xX86xX1cxX18xX19xX3xXaaxXdx115dcxX18xX3xX103xX43xX226xX43xX119xX3xX4xX22axX6xX3xX2xX4cxX3xX86xX17xX26xX18xX3xX86x10cc4xX18xX3xXexX2axX3xX4xX70xX4xX3xX4x11051xX3xd612xX88xX6xX18xX78xX3xX86xX29fxX18xX3xXaaxXb1xX3xXexX16xX261xX4xX3xXexX1xX88xX1cxX4xX3xX6fxX96xX3xX43xX32xX18xX3xX1xX9dxX6xX78xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xXaaxX26xX3xX8bxX88xX3xX5xXb1xX4xX1xX11axX3xX144xX70xX4xX3xX43xX226xX43xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX26xXdxX3xX96xX3xX4fxX3xX29xc271xX18xX158xX3xX4xf503xX88xX3xX5xX2f1xX18xX19xX78xX3xX141xX9dxX18xX19xX3xX141xX26xX18xX3xXaaxX26xX3xX2a1xX88xX2f6xX18xX3xXaaxaefcxXexX11axX3xX144xX70xX4xX3xX29xX2f1xX18xX3xX4xX2f6xX88xX3xX5xX2f1xX18xX19xX78xX3xX141xX9dxX18xX19xX3xX141xX26xX18xX3xX4xX9dxX3xX2fxX3xX18xX1cxXdxX3xX6cxX88xX18xX19xX3xX19xeb53xX29xX158xX3xX86xX29fxX18xX3xX18xX6xX29xX78xX3xX86xX29fxX18xX3xX18xbbf8xX78xX3xX86xX2f1xXdxX3xX18xX6xX29xX78xX3xX86xX2f1xXdxX3xX18xX351xX3xXaaxX26xX3xX86xX2f1xXdxX3xX18xX6xX29xX3xX18xX351xX3xXbxX1xa289xXdxX3xX1xX311xXbxX11axX3xff6dxX2f1xX18xX3xX2a1xX88xX2f6xX18xX3xXaaxX311xXexX3xX4xX9dxX3xX4cxX3xX18xX1cxXdxX3xX6cxX88xX18xX19xX3xX86xX29fxX18xX3xX18xX6xX29xX3xXaaxX26xX3xX86xX2f1xXdxX3xX18xX6xX29xX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX17xX6cxX38xXaxX12xX0xXdxX29xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX6cxXexX1xX158xX3xX15axX75xX75xXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX158xX3xX2fxX4fxX4fxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX11axX141xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11axXaaxX18xX51xX18xX10xX153xX7xX51xX4cxX2xX2xX2xX51xX2xX10cxX15axX6cxX10cxX75xX10axX75xX2fxX2xX2xXexX2xX4fxX4fxX4fxX10cxX5xX75xX11axX1a7xXbxX19xX1aaxX16xX9xX4cxX10cxX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX4xX1xX26xX17xX3xX29xX2axX18xX19xX3xX2exX2fxX3xX18xX32xX29xX3xX35xX19xX26xX38xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xX43xXdxX45xXexX3xX35xX6xX29xX3xX4cxX2exX4exX4fxXaxX3xX153xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX15axX75xX75xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2fxX4fxX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX12axX6xX18xX3xXexXc3xX3xX4xX1xXc7xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4x10054xX3xX5x9817xX88xX3xX18xXdxX45xX29xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX70xX4xX3xX86xX17xX26xX18xX3xXexX1xX6xX29xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX6xX17xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX17xX6cxX38xXaxX12xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX5xX26xX3xX1xX17xX7bxXexX3xX86xX1cxX18xX19xX3xXexX1xXdxX294xXexX3xXexX1xX261xX4xX3xX1xX4bexX96xX18xX19xX3xXc7xX18xX19xX3xX144xX88xX1cxX4xX3xXaaxX274xX18xX3xX86xX1cxX18xX19xX3xd5bdxXcxX17xX26xX18xX3xX6cxa2c2xX18xX3xX16xce82xX18xX3xX5xX88xX38xX45xX18xX3xXexX1xX539xX18xX3xXexX1xX3cxX3xXexX1xX10xX17xX3xX19xX4bexX29fxX18xX19xX3xX12axX70xX4xX3xX1bxX33fxX3xXaaxd40axX3xX86xX7bxXdxeed0xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX86xX17xX7bxX18xX3xX4cxX75xX4cxX2xX4exX4cxX75xX4cxX2fxX3xXaaxX26xX3xXcxX1xX70xX18xX19xX3xX1xX17xX7bxXexX3xX86xX1cxX18xX19xX3xXcxX8bxXcxXcxX3xX18xX32xX29xX3xX4cxX75xX4cxX2xX11axX3xX226xX539xX38xX3xX5xX26xX3xX6cxXb1xXbxX3xX86xX3cxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX70xX18xX3xX141xX1cxX78xX3xXaaxXdxX27exX18xX3xX4xX1xXc7xX4xX3xX18xX19xX26xX18xX1xX3xXcxX8bxXcxXcxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX9dxX6xX3xX4xX9dxX3xX6cxXb1xXbxX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xX4bexX88xX3xXexX1xXdxX3xX86xX87xX88xX78xX3xXexX1x7f00xXexX3xX4xX1xX5f3xXexX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2f6xX18xX3xX86xX17xX26xX18xX3xXddxX294xXexX78xX3xX2a1xX88xX6xX3xX86xX9dxX3xXexXdxX294xXbxX3xXexf926xX4xX3xXexX1xX261xX4xX3xX1xXdxX45xX18xX3xX15exX88xX87xXexX3xX7x73b4xX4xX3xX4xX70xX4xX3xX18xX1xXdxX45xX29xX3xXaaxX61cxX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX16xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX26xX17xX3xXcxX8bxXcxXcxX3xXaaxX26xX3xXexX1xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xXexX1xX26xX18xX1xX3xXex1051bxX4xX1xX3xX4xX6xX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX9dxX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX32xX29xX3xX4cxX75xX4cxX2xX3xXaaxX26xX3xX18xX1xX351xX18xX19xX3xX18xX32xX29xX3xXexXdxX294xXbxX3xXexX1xX10xX17xX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX17xX6cxX38xXaxX12xX0xXdxX29xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX6cxXexX1xX158xX3xX15axX75xX75xXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX158xX3xX2fxX4fxX4fxXbxX15exX15fxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX11axX141xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11axXaaxX18xX51xX18xX10xX153xX7xX51xX4cxX2xX2xX2xX51xX2xX10cxX15axX6cxX10cxX75xX10axX75xX2fxX4fxX75xXexX4fxX4fxX4cxX4fxX10axX5xX75xX11axX1a7xXbxX19xX1aaxX16xX9xX10axX2xX10bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX4xX1xX26xX17xX3xX29xX2axX18xX19xX3xX2exX2fxX3xX18xX32xX29xX3xX35xX19xX26xX38xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xX43xXdxX45xXexX3xX35xX6xX29xX3xX4cxX2exX4exX4fxXaxX3xX153xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX15axX75xX75xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2fxX4fxX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX144xX70xX4xX3xX43xX226xX43xX3xXexX1xXdxX3xX86xX87xX88xX3xX18xX1cxXdxX3xX6cxX88xX18xX19xX3xX86xX2f1xXdxX3xX18xX6xX29xX3xX141xX9dxX18xX19xX3xX141xX26xX18xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX17xX6cxX38xXaxX12xX0xXdxX29xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX6cxXexX1xX158xX3xX15axX75xX75xXbxX15exX15fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX158xX3xX2fxX2exX2xXbxX15exX15fxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX11axX141xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11axXaaxX18xX51xX18xX10xX153xX7xX51xX4cxX2xX2xX2xX51xX2xX10cxX15axX6cxX10cxX75xX10axX75xX2fxX10bxX4cxXexX10cxX4fxX10axX4cxX2exX5xX75xX11axX1a7xXbxX19xX1aaxX16xX9xX10axX75xX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX6xX17xX3xX4xX1xX26xX17xX3xX29xX2axX18xX19xX3xX2exX2fxX3xX18xX32xX29xX3xX35xX19xX26xX38xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX1xX6xX17xX3xX43xXdxX45xXexX3xX35xX6xX29xX3xX4cxX2exX4exX4fxXaxX3xX153xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX15axX75xX75xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2fxX2exX2xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX144xX70xX4xX3xX43xX226xX43xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX26xXdxX3xX96xX3xX29xX2f1xX18xX3xX4xX2f6xX88xX3xX5xX2f1xX18xX19xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX17xX6cxX38xXaxX12x9205xX294xXexX3xXexX1x8b1dxX4xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX6xX17xX78xX3xX141xX6xX18xX3xXexXc3xX3xX4xX1xXc7xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX1xX88xX38xX3xX4xX1xX4bexX29fxX18xX19xX78xX3xXbxX1xX2f6xX18xX3xXexX1xX4bexX96xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX70xX4xX3xX43xX226xX43xX3xX19xXdxX26xX18xX1xX3xXexX1xXc7xX3xX1xX7bxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX7bxXdxX3xX4xX70xX4xX3xX18xX1cxXdxX3xX6cxX88xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX86xX87xX88xX3xX4xX22axX6xX3xX19xXdx111dbxXdxX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc648xX88xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX37cxX7bxX18xX1xX3xX144xX4bexX4bbxX18xX19xX0xX51xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX51xXbxX12
Mạnh Cường