Triệt phá đường đây môi giới mua bán dâm tại TP Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, tối ngày 4-7-2020, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã đấu tranh, triệt phá đường dây môi giới, mua bán dâm chuyên nghiệp tại TP Thanh Hóa do Cao Thị N. (tức Cao Kiều), sinh năm 1992, trú tại Chung cư Tecco, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa cầm đầu.
a752xb5a4x138a9x11900x1284dxfb53xd677x168e1xd2c5xX7xf370x124c9xe475x16595x141f4x13eb1xX5xe8cbxXax12b00xX0xX7xXex134f9x172ffx17c3cx14610xX12xXcxX16xXdxf352xXexX3xXbxX1x14664xX3xe3ffx155e9xb8d2xX18xX19xX3xX25x17ab6x1603fxX3xc00cxec2dxXdxX3xX19xXdxeea8xXdxX3xX2fx12853xX6xX3x1594axX23xX18xX3x160e6xX2cxX2fxX3xXexe3b9xXdxX3xXcx154dbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x113a4x15801xX6xX0x16779xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6xX40xXaxX12xX0xX10xX2fxX12x162d9xX6xX39xX3xX2fxf528xXexX3xXexX1xX27xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xX40xd011xXdxX3xb4cfxb99exX3xX5xc04dxXbxX3xX23xX18xX3xX25xf136xX39xX3xXexX16xX6xX18xX1x11e3bxX3xXex126ddxXdxX3xX18xX19xX93xX2dxX3x10a68x14622x161fbxXb1xc4a3xff05xXb4xXb5xXa5xX3xX49xX1x14ba5xX18xX19xX3x13e9ax17970xX18xX1xX3xX7xX23xXexX3xX1xc314xX18xX1xX3xX7x14f3exX3xebfcxXc0xX30xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXex15df5xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX52xX6xff7exX3xX25x10e0fxX3xX25xX9dxX39xX3xXexX16xX6xX18xX1xXa5xX3xXexX16xXdxX1exXexX3xXbxX1xX23xX3xX25xX26xX27xX18xX19xX3xX40xX2cxX2dxX3xX2fxX30xXdxX3xX19xXdxX35xXdxXa5xX3xX2fxX39xX6xX3xX3cxX23xX18xX3xX40xX2cxX2fxX3xX4xX1xX39xX2dx14aebxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xXexX45xXdxX3xXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX52xX6xX3xX40xX17xX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX1x121cdxX3x12fbdx135c4xX3xXd1xXexfccbxX4xX3xXc0xX6xX17xX3x13e6bxXdx11d27xX39xXe8xXa5xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18x120b3xX2fxX3xX2x124ecxX169xXb4xXa5xX3xXexX16xe225xX3xXexX45xXdxX3xXc0xX1xX39xX18xX19xX3xX4xX26xX3xXcxX10xX4xX4xX17xXa5xX3xXbxX1xX26xX27xX18xX19xX3x121b6xX30xX18xX19xX3xfcabxX1exXa5xX3xXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX52xX6xX3xX4xbd2fxX2fxX3xX25xX1a4xX39xX14dxX0xX55xX10xX2fxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde85xX17xX40xX2dxXaxX12xX0xX10xX2fxX12xX0xXdxX2fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xXexX1xX39xX2fxX3cxX3xXdxXc0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXax155acxXdxX40xXexX1x16bdcxX3x145d4xXb0xXb5xXbx11401xbdd8xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1f1xX3xXb0xb699xXb5xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f1xX55xX55xXdxX14dxX3cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX14dxX92xX18xX55xX18xX10xX1ecxX7xX55xXb4xXb5xXb4xX1f3xX55xX2xXb5xba9bxX40xXb5xX2xX203xXb5xX233xX233xXb0xXexX2x11a59xX169xXb4xXb2xX5xXb5xX14dx14be0xXbxX19xdb59xX16xX9xX23exXb4xXb0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xXdxX1exXexX3xXbxX1xX23xX3xX25xX26xX27xX18xX19xX3xX25xX2cxX2dxX3xX2fxX30xXdxX3xX19xXdxX35xXdxX3xX2fxX39xX6xX3xX3cxX23xX18xX3xX40xX2cxX2fxX3xXexX45xXdxX3xXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX52xX6xXaxX3xX1ecxXdxX40xXexX1xX9xXaxX1f3xXb0xXb5xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXb0xX203xXb5xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX10xX2fxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX51x124a8xXdxX3xX4xX39xX18xX19xX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX1xX14axX3xX14cxX14dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX17xX40xX2dxXaxX12xXcxX45xXdxX3xXexX1xX27xXdxX3xX25xXdx11758xX2fxX3x14c28xXdxX2fbxX2fxX3xXexX16xX6xXa5xX3xX5xXcfxX4xX3xX5xX26x158c5xX18xX19xX3xXc0xXc1xX18xX1xX3xX7xX23xXexX3xX1xXcaxX18xX1xX3xX7xXcfxX3xXc0xX30xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX52xX6xX3xX25xXebxX3xX3cx13bfaxXexX3xe5acxX39xXc1xX3xXexX6xX18xX19xX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX1xX14axX3xX14cxX14dxX3xX4xf8f2xX18xX19xX3xX23exX3xX19xX23xXdxX3xX2fxX45xXdxX3xX40xX2cxX2fxX3xX2fexX1xX23xX4xX3xX25xX6xX18xX19xX3xX3cxX23xX18xX3xX40xX2cxX2fxX3xX4xX1xX17xX3xX2fexX1xX23xX4xX1xX3xXexX45xXdxX3xX4xX23xX4xX3xXbxX1xXbcxX18xX19xX1f1xX3xX1f3xXb5xX1f3xXa5xX3xXb2xXb5xX1f3xXa5xX3xX203xXb5xX2xXa5xX3xX203xXb5xX23exXa5xX3xX2fexX1xX23xX4xX1xX3xX7xX45xX18xX3xX49xX1xX170xX3xX51xX26xX18xX19xXa5xX3xXexX1xX39xX3xX19xXdxdf9bxX3xX18xX1xXdxX15axX39xX3xXexX6xX18xX19xX3xX92xX96xXexX3xX4xX52xX3xX5xXdxX126xX18xX3xX33cxX39xX6xX18xX14dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX17xX40xX2dxXaxX12xX0xXdxX2fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX40xXexX1xX1f1xX3xXb0xX203xXb5xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1f1xX3xX1f3xXb0xXb5xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f1xX55xX55xXdxX14dxX3cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX14dxX92xX18xX55xX18xX10xX1ecxX7xX55xXb4xXb5xXb4xX1f3xX55xX2xXb5xX233xX40xXb5xX2xX203xXb5xX1f3xX233xX1f3xXexX203xXb4xX203xXb2xX23exX5xXb5xX14dxX245xXbxX19xX248xX16xX9xXb0xX233xXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xXdxX1exXexX3xXbxX1xX23xX3xX25xX26xX27xX18xX19xX3xX25xX2cxX2dxX3xX2fxX30xXdxX3xX19xXdxX35xXdxX3xX2fxX39xX6xX3xX3cxX23xX18xX3xX40xX2cxX2fxX3xXexX45xXdxX3xXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX52xX6xXaxX3xX1ecxXdxX40xXexX1xX9xXaxXb0xX203xXb5xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1f3xXb0xXb5xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX17xX40xX2dxXaxX12xX1bfxX26xX35xX4xX3xX25xX1a4xX39xXa5xX3xXexX45xXdxX3xX4x133f4xX3xX33cxX39xX6xX18xX3xXc0xX30xX18xX19xX3xX6xX18xXa5xX3xX4xX23xX4xX3xX19xX23xXdxX3xX2fxX45xXdxX3xX40xX2cxX2fxX3xX92xX93xX3xX18xX1xX3bcxX18xX19xX3xX18xX19xX26xX27xXdxX3xX2fxX39xX6xX3xX40xX2cxX2fxX3xX25xX15axX39xX3xX2fexX1xX6xXdxX3xX18xX1xX96xX18xX3xX25xXebxX3xXexX1xXcfxX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX1xX93xX18xX1xX3xX92xXdxX3xX2fxX39xX6xX3xX3cxX23xX18xX3xX40xX2cxX2fxX3xXexX1xX30xX18xX19xX3xX33cxX39xX6xX3xX7xXcfxX3xX2fxX30xXdxX3xX19xXdxX35xXdxXa5xX3xX25xXdxX15axX39xX3xX1xX93xX18xX1xX3xX4x14785xX6xX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX1xX14axX3xX14cxX14dxX3xX158xX1xXdxX3xX3cxXdxfc23xXexX3xX2fexX1xX23xX4xX1xX3xX4xX52xX3xX18xX1xX39xX3xX4xX1a4xX39xX3xX2fxX39xX6xX3xX40xX2cxX2fxXa5xX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX1xX14axX3xX14cxX14dxX3xX25xXebxX3xX25xXdxX15axX39xX3xX4xX23xX4xX3xX19xX23xXdxX3xX2fxX45xXdxX3xX40xX2cxX2fxX3xXex11c6axX3xX4xX23xX4xX3xX33cxX39xX23xX18xX3xX2fexX6xX16xX6xX17xX2fexX10xX3xX25xX58axX18xX3xX2fexX1xX23xX4xX1xX3xX7xX45xX18xX3xX49xX1xX170xX3xX51xX26xX18xX19xX3xX3cxX23xX18xX3xX40xX2cxX2fxX3xX4xX1xX17xX3xX2fexX1xX23xX4xX1xX3xX92xX35xXdxX3xX19xXdxX23xX3xXexX5cbxX3xX23exX3xXexX16xXdxX1exX39xX3xX25xX58axX18xX3xX233xX3xXexX16xXdxX1exX39xX3xX25x103a3xX18xX19xX55xX5xX1a4xX18xX14dxX3xX77xX6xX39xX3xX25xX52xXa5xX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX1xX14axX3xX14cxX14dxX3xX7xeb65xX3xX5xX9dxX2dxX3xXexXdxX15axX18xX3xc898xX1xX17xX6xX3xX1xX627xX18xX19x1267cxX3xXexX5cbxX3xX4xX23xX4xX3xX19xX23xXdxX3xX2fxX45xXdxX3xX40xX2cxX2fxX3xX92xX93xX3xX4xXc1xX3xX2fexX1xX23xX4xX1xX3xX2fxX39xX6xX3xX40xX2cxX2fxX14dxX3xX14cxX58axX39xX3xX2fexX1xX23xX4xX1xX3xX2fxX39xX6xX3xX40xX2cxX2fxX3xX4xX52xX3xX18xX1xX39xX3xX4xX1a4xX39xXa5xX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX1xX14axX3xX14cxX14dxX3xX4xd29dxX18xX19xX3xXexX16xXcfxX4xX3xXexXdxX58axXbxX3xX3cxX23xX18xX3xX40xX2cxX2fxX3xX4xX1xX17xX3xX2fexX1xX23xX4xX1xX14dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX17xX40xX2dxXaxX12xX18dxX26xX30exX4xX3xX3cxXdxX58axXexXa5xX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX1xX14axX3xX14cxX14dxX3xX5xX93xX3xX64fxXexX170xX3xX3cxX93xX658xX3xX4xX1a4xX2fxX3xX25xX1a4xX39xX3xX2fxX7cxXexX3xX25xX26xX27xX18xX19xX3xX40xX2cxX2dxX3xX2fxX39xX6xX3xX3cxX23xX18xXa5xX3xX2fxX30xXdxX3xX19xXdxX35xXdxX3xX2fxX45xXdxX3xX40xX2cxX2fxX3xX4xX1xX39xX2dxX126xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xXexX16xX126xX18xX3xX25xX14axX6xX3xX3cxX93xX18xX3xXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX52xX6xXa5xX3xX4xX52xX3xX18xX1xXdxX15axX39xX3xXexX1xX576xX3xX25xX17xX45xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xX92xXdxX3xX25xX2fbxX3xX25xXa8xXdxX3xXbxX1xX52xX3xX92xX35xXdxX3xX4xX4eexX3xX33cxX39xX6xX18xX3xX4xX1xX151xX4xX3xX18xX165xX18xX19xX14dxX3xX49xX1xXc1xXdxX3xXexXa8xX18xX3xX18xX1xXdxX15axX39xX3xX4xX30xX18xX19xX3xX7xX151xX4xXa5xX3xX4xX23xX4xX3xXexX16xXdxX18xX1xX3xX7xX23xXexX3xX4xX576xX6xX3xXbxX1xXbcxX18xX19xX3xXc0xXc1xX18xX1xX3xX7xX23xXexX3xX1xXcaxX18xX1xX3xX7xXcfxX3xX2fxX35xXdxX3xX5xX1a4xX18xX3xX16xX6xX3xX25xX26xX27xX18xX19xX3xX40xX2cxX2dxX3xX2fxX30xXdxX3xX19xXdxX35xXdxX3xX2fxX45xXdxX3xX40xX2cxX2fxX3xX18xX93xX2dxX3xX92xX93xX3xX5xX96xXbxX3xX2fexX58axX3xX1xX17xX45xX4xX1xX3xX25xX9dxX39xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX16xXdxX1exXexX3xXbxX1xX23xX14dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX17xX40xX2dxXaxX12xX51xXdxX1exX18xX3xX18xX6xX2dxXa5xX3xX49xX1xXbcxX18xX19xX3xXc0xXc1xX18xX1xX3xX7xX23xXexX3xX1xXcaxX18xX1xX3xX7xXcfxX3xX25xXebxX3xX16xX6xX3xX5xX1exX18xX1xX3xXexX45xX2fxX3xX19xXdxX3bcxX3xX1xXcaxX18xX1xX3xX7xXcfxX3xX25xXa8xXdxX3xX92xX35xXdxX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX1xX14axX3xX14cxX14dxX3xX92xX93xX3xXexXdxX58axXbxX3xXexf2f9xX4xX3xX25xXdxX15axX39xX3xXexX16xX6xXa5xX3xX2fx12dbcxX3xX16xX7cxX18xX19xX3xX92xX894xX3xX23xX18xX14dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13bcdxX39xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX1xX23xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xX55xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX55xXbxX12
Thái Thanh