Giao ban công tác xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22-6, tại TP Sầm Sơn, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung năm 2022.
5803x84d4xcd48x656axaaedxd72cx7b25xb8dexc43axX7xde7exc58fxa9fbx7304xe581x6809xX5x82d3xXaxbc55xX0x5a58xX12xff19xXdxX6x6f09xX3xX14xX6xd08bxX3xX4x5c55xX1dxdd9fxX3xXex5960xX4xX3xae99x659dx8749xX3x78d9xeb74xX1dxX22xX3xabe9x6b0bxX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXex59d0xX1dxX1xbb8axX3xXexX1xb177xX1dxX1xX3xXbxX1x6a28xX3xae6axX1x585fxX3x65c2xX2dxX4xX3xebeexXdx747axX1dxX3xXcx1003bxX4cxX1dxX22xX0x973cxX14xX12xX0xX5dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx93f4xX10xX6xX2cxXaxX12xc4bcxX1xXdxX54xX4cxX3xee49xX7cx7c20x8050xX3exX3xXexb093xXdxX3xXcxe521xX3x9520x9f64xX52xX3xX89x8138xX1dxX3exX3xb9cexX6xX1dxX3xXcxacaaxX3xX4xX1x6a79xX4xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3x9106xX8exX1dxX22xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX1x78e5xXdxX3xX1dxX22xX1xa364xX3xX22xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3x60afxX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xX1dxcaedxX52xX3xX7cxbb8exX7cxX7cxc9abxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xXdxX52xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX1dxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxda53xXdxX2cxXexX1x6f61xX3xXe2xX10cxX10cxXbxX28xae00xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX146xX3xcffaxa426xX158xXbxX28xX14dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX14xX6xX19xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX19xX6xX10fxX4exX1dxX5dxX1dxX10xX141xX7xX5dxX7cxX7cxX7cxX157xX5dxX2x92faxebe6xX2cxX158xX2xX183xX182xX182xX7cxX157xXexX183xX158xX182xX182xX7cxX5xX10cxX10fx103b9xXbxX22x65f4xX58xX9xX7cxX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xXaxX3xX141xXdxX2cxXexX1xX9xXaxXe2xX10cxX10cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX19xX1dxXaxX12xXcxX19xX42xX1dxX3xX4xX32xX1dxX1xX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX28xXexX7exX6xX5xXdxX22xX1dxX146xX3xX195xX4cxX7xXexXdxe6b7xX2axX14dxXaxX12xX31x6f31xX1dxX22xX3xX4xX1x8a40xX3xX70xX19xX42xX1dxX22xX3xX31xX108xX1dxX22xX3xf448xX4cxX6xX1dxX22xX3exX3x6111xX2axX3xX4exXdx6cf3xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3exX3xX87xX1x78ddxX3xXexX58xXa4xe488xX1dxX22xX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX4exX42xX3xde1exX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX3xX31x5851xX3xXcxX58xa959xX1dxX22xX3xX70xXa4xX1dxX22xX3exX3x10203xb74bxX3xX4exXdxX276xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3exX3xX92xX25dxX3xXexX1xXa4xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3x99c6xX2axX3exX3xX76xX1xX2ecxX3xXexXb8xX4xX1xX3xX70xX31xe4f3xc4f5xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3xX2afxX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX2ecxX3xXexX58xc183xX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xXdxX52xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX1dxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX141xXdxX2cxXexX1xX146xX3xXe2xX10cxX10cxXbxX28xX14dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX146xX3xX157xX158xX182xXbxX28xX14dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX14xX6xX19xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX19xX6xX10fxX4exX1dxX5dxX1dxX10xX141xX7xX5dxX7cxX7cxX7cxX157xX5dxX2xX182xX183xX2cxX158xX2xX183xX182xX182xX182xX7cxXexX182xX7fxX2xX7cxX158xX5xX10cxX10fxX195xXbxX22xX198xX58xX9x7984xX157xX3aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xXaxX3xX141xXdxX2cxXexX1xX9xXaxXe2xX10cxX10cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX157xX158xX182xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX19xX1dxXaxX12xX31xX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX3xX70xX19xX42xX1dxX22xX3xX31xX108xX1dxX22xX3xX26axX4cxX6xX1dxX22xX3exX3xX271xX2axX3xX4exXdxX276xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3exX3xX87xX1xX28cxX3xXexX58xXa4xX291xX1dxX22xX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX4exX42xX3xX2afxX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX3xX31xX2b9xX3xXcxX58xX2bdxX1dxX22xX3xX70xXa4xX1dxX22xX3exX3xX2c7xX2c8xX3xX4exXdxX276xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3exX3xX92xX25dxX3xXexX1xXa4xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3exX3xX76xX1xX2ecxX3xXexXb8xX4xX1xX3xX70xX31xX2fbxX2fcxX3xXexX3bxX1dxX1xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3xX2afxX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX2ecxX3xXexX58xX318xX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX2fcxX2dxX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX3xX4xX28cxX3xX5xebb2xX1dxX1xX3xX2afxX83xX19xX3xX4xX25xX4xX3xX4xe730xX4xX3exX3xX4exX532xX3exX3xX2afxX8exX1dxX3xX4exXb8xX3xX4xX2ecxX6xX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3exX3xX5xX525xX1dxX1xX3xX2afxX83xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xX22xX257xX52xX146xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3exX3xX2fbxX22xX1xf97bxX3x5d12xX1dxX3exX3xX70xX42xX3xXcxac6exX1dxX1xX3exX3xX26axX4cxX32xX1dxX22xX3xX92xX318xX1dxX1xX3exX3xX26axX4cxX32xX1dxX22xX3xXcxX58xXb8xX3exX3xXcxX1xf654xX6xX3xXcxX1xXdxX276xX1dxX3xX70xX4cx5b0fxX3exX3xX31xX42xX3xX2fbxaeb3xX1dxX22xX3exX3xX26axX4cxX32xX1dxX22xX3xX2fbxX6xX52xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xXdxX52xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX1dxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX141xXdxX2cxXexX1xX146xX3xXe2xX10cxX10cxXbxX28xX14dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX146xX3xX157xX7fxX182xXbxX28xX14dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX14xX6xX19xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX19xX6xX10fxX4exX1dxX5dxX1dxX10xX141xX7xX5dxX7cxX7cxX7cxX157xX5dxX2xX182xX183xX2cxX158xX2xX183xX182xX157xX182xX3aexXexX158xX2xX10cxX2xX7cxX5xX10cxX10fxX195xXbxX22xX198xX58xX9xX157xX2xX3aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xXaxX3xX141xXdxX2cxXexX1xX9xXaxXe2xX10cxX10cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX157xX7fxX182xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX19xX1dxXaxX12xX31xX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX3xX92xX25dxX3xXexX1xXa4xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX19xX25xX3xX31xX2b9xX3xXcxX58xX2bdxX1dxX22xX3xX70xXa4xX1dxX22xX3xXbxX1xX25xXexX3xX14xXdxe84exX4cxX3xX4xX1xX42xX19xX3xX52xX5c3xX1dxX22xX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX87xX1xX25xXexX3xX14xXdxX72bxX4cxX3xX4xX1xX42xX19xX3xX52xX5c3xX1dxX22xX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX3exX3xX2afxX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX3xX92xX25dxX3xXexX1xXa4xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX19xX25xX3xX31xX2b9xX3xXcxX58xX2bdxX1dxX22xX3xX70xXa4xX1dxX22xX3xX22x8dffxXdxX3xX5x6edfxXdxX3xX4xX1xc81dxX4xX3xX52xX5c3xX1dxX22xX3xXexX48xXexX3xX2afx737dxXbxX3xX1dxX1xca0cxXexX3xX2afxX5cexX1dxX3xX4xX25xX4xX3xX2afxX83xXdxX3xX14xXdxX72bxX4cxX3xX4exX54xX3xX2cxX2dxX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX3xX22xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xXe2xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX10fxX3xX31xX257xX1dxX22xX3xXexX1xX7a9xXdxX3exX3xX22xXdxa4e0xXdxX3xXexX1xXdxX59bxX4cxX3xX4exX54xX3xX4exXb8xX3xXexX58xX25dxX3xX2afxXb8xX6xX3xX5xe85axX3exX3xX2afxXdxX54xX4cxX3xX4axXdxX59bxX1dxX3xXexX2dxX3xX1dxX1xXdxX276xX1dxX3exX3xX7xX48xX3xX5xXa4xedf2xX1dxX22xX3xX2afxX8exX1dxX3xX4exXb8xX3xX1xX42xX1dxX1xX3xX4xX1xX25dxX1dxX1xX3xX4exX42xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX2afxX32xX1dxX22xX3xXexX58xX276xX1dxX3xX2afxXb8xX6xX3xX14xX42xX1dxX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX31xX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX3xX92xX25dxX3xXexX1xXa4xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX19xX25xX3xX4xecdcxX1dxX22xX3xXexX1xX20xX1dxX22xX3xXexXdxX1dxX3xX2afxX5cexX1dxX3xX4xX25xX4xX3xX2afxX83xXdxX3xX14xXdxX72bxX4cxX3xX1dxX1x744exX1dxX22xX3xX4axX5cexXexX3xf642xX4cxX32xX3xX1dxX97xXdxX3xX14x94fbxXexX3xX4exX54xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX58xXdxX72bxX1dxX3xX4axXdxX1dxX1xX3xXexX5cexX3xX7exX3xX28xX525xX3xX1xXb2xXdxX3exX3xX906xX4cxX48xX4xX3xXbxX1x9777xX1dxX22xX3x5b39xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3exX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX2ecxX6xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX7fxX3xXexX1xX25xX1dxX22xX3xX2afxX8axX4cxX3xX1dxX108xX52xX3xX7cxX10cxX7cxX7cxX14dxX3xX4exXdxX59bxX4xX3xXexX58xXdxX72bxX1dxX3xX4axX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX4xX25xX4xX3xX1dxX22xX1xXb8xX3xX906xX4cxX2axX5cexXexX3xX4xX2ecxX6xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX14dxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3exX3xX4xX8ddxX1dxX22xX3xX1dxX1xXa4xX3xX1dxX1xX8fexX1dxX22xX3xX2afxXb8xX1dxX1xX3xX1xXa4xX83exX1dxX22xX3xX5xX83exX1dxX3xX52xX42xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3exX3xX70xX31xX2fbxX2fcxX3exX3xX2c7xX92xX2fbxX2fcxX3xXexX3bxX1dxX1xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3xX2afxX6xX1dxX22xX3xXexX90fxXbxX3xXexX58xX4cxX1dxX22xX3xX5xX525xX1dxX1xX3xX2afxX83xX19xX3exX3xX4xX1xX3bxX3xX2afxX83xX19xX3xX2afxX72bxX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xX28cxX6xX3xX2fbxX22xX1xXb8xX3xX906xX4cxX2axX5cexXexX3xX157xXe2xX3xX4xX2ecxX6xX3xX92xXb2xX3xX76xX1xX25dxX1dxX1xX3xXexX58xXb8xX3exX3xX2fbxX22xX1xXb8xX3xX906xX4cxX2axX5cexXexX3xX31xX83xXdxX3xX1xXb2xXdxX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX14xXb2xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3xX5xX8axX1dxX3xXexX1xX9bxX3xd250xddfexXab9xX3xX1dxX1xf89axX52xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3xXexX58xX291xX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX108xX1dxX22xX3xXexX58xXa4xX291xX1dxX22xX3xX52xX83exXdxX3xX291xX3xXbxX1xX25dxX6xX3xX92x5c26xX4xX3xX4xX2ecxX6xX3xXcxX97xX3xX906xX4cxX48xX4xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xXdxX52xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX1dxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX141xXdxX2cxXexX1xX146xX3xXe2xX10cxX10cxXbxX28xX14dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX146xX3xX157xX158xX158xXbxX28xX14dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX14xX6xX19xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX19xX6xX10fxX4exX1dxX5dxX1dxX10xX141xX7xX5dxX7cxX7cxX7cxX157xX5dxX2xX182xX183xX2cxX158xX2xX183xX182xX7fxX158xX3aexXexX182xX7cxX182xX7cxX158xX5xX10cxX10fxX195xXbxX22xX198xX58xX9xX3aexX7fxX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xXaxX3xX141xXdxX2cxXexX1xX9xXaxXe2xX10cxX10cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX31xX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX3xX92xX25dxX3xXexX1xXa4xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX19xX25xX3xX1dxX1xX7c0xX1dxX3xX52xX83xX1dxX1xX146xX3xX31xX72bxX3xX2afxX83xXexX3xX2afxXa4xX872xX4xX3xX4axX5cexXexX3xX906xX4cxX32xX3xX2afxX54xX3xX58xX6xX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX906xX4cxX25xX3xXexX58xX318xX1dxX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX1dxX1xXdxX59bxX52xX3xX4exX532xX3exX3xXexX3bxX1dxX1xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3xX1dxX1xX90fxX1dxX3xX2afxXa4xX872xX4xX3xX7xX2dxX3xX906xX4cxX6xX1dxX3xXexX29xX52xX3xX4xX1xX3bxX3xX2afxX83xX19xX3xX4xX2ecxX6xX3xX92xXb2xX3xX76xX1xX25dxX1dxX1xX3xXexX58xXb8xX3exX3xX92xX6xX1dxX3xX92xX25dxX3xXexX1xXa4xX3exX3xX4xX25xX4xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX2ecxX6xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3exX3xX1dxX1xX7c0xXexX3xX5xX42xX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX2afxX525xX3xXexX1xX10xX19xX3xX2cx95f3xXdxX3exX3xX1xXa4xX83exX1dxX22xX3xX2cx7ccdxX1dxX3exX3xX4xX1xX3bxX3xX2afxX83xX19xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3exX3xX4x58ffxX1dxX22xX3xX4exX83exXdxX3xX2afxX28cxX3xX5xX42xX3xX7xX2dxX3xXbxX1xX48xXdxX3xX1xX872xXbxX3xX4xX2ecxX6xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX14xX83xX1dxX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xXdxX52xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX1dxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX141xXdxX2cxXexX1xX146xX3xXe2xX10cxX10cxXbxX28xX14dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX146xX3xX157xX158xX158xXbxX28xX14dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX14xX6xX19xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX19xX6xX10fxX4exX1dxX5dxX1dxX10xX141xX7xX5dxX7cxX7cxX7cxX157xX5dxX2xX182xX183xX2cxX158xX2xX183xX157xX7cxX7cxX10cxXexX182xX7fxXe2xX158xX2xX5xX10cxX10fxX195xXbxX22xX198xX58xX9xX7fxX7cxX7cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xXaxX3xX141xXdxX2cxXexX1xX9xXaxXe2xX10cxX10cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX19xX1dxXaxX12xX76xX25xX4xX3xX2afxX83xXdxX3xX14xXdxX72bxX4cxX3xX2cxX2dxX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xXdxX52xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX1dxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX141xXdxX2cxXexX1xX146xX3xXe2xX10cxX10cxXbxX28xX14dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX146xX3xX157xX158xX158xXbxX28xX14dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX14xX6xX19xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX19xX6xX10fxX4exX1dxX5dxX1dxX10xX141xX7xX5dxX7cxX7cxX7cxX157xX5dxX2xX182xX183xX2cxX158xX2xX183xX157xX7cxX157xX7fxXexX3aexX3aexXe2xX158xXe2xX5xX10cxX10fxX195xXbxX22xX198xX58xX9xX2xX3aexX10cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xXaxX3xX141xXdxX2cxXexX1xX9xXaxXe2xX10cxX10cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX19xX1dxXaxX12xX76xX25xX4xX3xX2afxX83xXdxX3xX14xXdxX72bxX4cxX3xX2cxX2dxX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX31xX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX3xX31xX2b9xX3xXcxX58xX2bdxX1dxX22xX3xX70xXa4xX1dxX22xX3xX1dxX276xX4cxX3xX58xXd0dxX146xX3xX70xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX3xX22xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xXe2xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xX5xX42xX3xX2cxXb8xXbxX3xX2afxX72bxX3xXcxX1xXa4xX7a9xX1dxX22xX3xXexX58xX2dxX4xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3exX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3exX3xX7xX291xX3xX2fbxXb2xXdxX3xX4exX532xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3xX1xX2bdxX4xX3xXexX90fxXbxX3xX4axXdxX1dxX1xX3xX1dxX22xX1xXdxX59bxX52xX3xX4xX2ecxX6xX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX4exX42xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX14xX83xX1dxX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xXexX58xXdxX72bxX1dxX3xX4axX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX1dxX1xX8fexX1dxX22xX3xX52xX20xX3xX1xX318xX1dxX1xX3xX52xX83exXdxX3exX3xX4xX25xX4xX1xX3xX5xX42xX52xX3xX1xX6xX2axX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX906xX4cxX25xX3xXexX58xX318xX1dxX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX1dxX1xXdxX59bxX52xX3xX4exX532xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xXdxX52xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX1dxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX141xXdxX2cxXexX1xX146xX3xX183xX3aexX157xXbxX28xX14dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX146xX3xX7fxX10cxX10cxXbxX28xX14dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX14xX6xX19xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX19xX6xX10fxX4exX1dxX5dxX1dxX10xX141xX7xX5dxX7cxX7cxX7cxX157xX5dxX2xX182xX183xX2cxX158xX2xX183xX182xX183xX10cxX182xXexXe2xX182xX7cxX158xX2xX5xX10cxX10fxX195xXbxX22xX198xX58xX9xX7fxX158xX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xXaxX3xX141xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX183xX3aexX157xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX7fxX10cxX10cxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xXcxX83xXdxX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX3exX3xX4xX25xX4xX3xX2afxX83xXdxX3xX14xXdxX72bxX4cxX3xX2afxX525xX3xX1dxX22xX1xX10xX3xX2afxX83xXdxX3xX2cxXdxX59bxX1dxX3x67f2xX532xX3xX2afxXb8xX6xX3xXbxX1xXa4xX8exX1dxX22xX3xXabaxX3xX4exX42xX3xX127dxX532xX3xX2afxXb8xX6xX3xXbxX1xXa4xX8exX1dxX22xX3xXabaxXabaxX3exX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xXexX58xX318xX1dxX1xX3xX14xX42xX2axX3xX14xX25xX19xX3xX4xX25xX19xX3xX4exX54xX3xXexX318xX1dxX1xX3xX1xX318xX1dxX1xX3exX3xX4axX5cexXexX3xX906xX4cxX32xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX7fxX3xXexX1xX25xX1dxX22xX3xX2afxX8axX4cxX3xX1dxX108xX52xX3xX4xX2ecxX6xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX146xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3exX3xX2fbxX22xX1xX59bxX3xX59dxX1dxX3exX3xX70xX42xX3xXcxX5a5xX1dxX1xX3exX3xX26axX4cxX32xX1dxX22xX3xX92xX318xX1dxX1xX3exX3xX26axX4cxX32xX1dxX22xX3xXcxX58xXb8xX3exX3xXcxX1xX5c3xX6xX3xXcxX1xXdxX276xX1dxX3xX70xX4cxX5cexX3exX3xX31xX42xX3xX2fbxX5d5xX1dxX22xX3exX3xX26axX4cxX32xX1dxX22xX3xX2fbxX6xX52xX14dxX3xX2cxX2dxX3xX4axXdxX5cexX1dxX3xX1dxX1xXdxX59bxX52xX3xX4exX532xX3xX7fxX3xXexX1xX25xX1dxX22xX3xX4xX4cxX48xXdxX3xX1dxX108xX52xX3xX7cxX10cxX7cxX7cxX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX2afxX28cxX3exX3xX7fxX3xXexX1xX25xX1dxX22xX3xX2afxX8axX4cxX3xX1dxX108xX52xX3xX7cxX10cxX7cxX7cxX3exX3xX4xX25xX4xX3xX14xX6xX1dxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xX2afxX525xX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xX4cxX2axX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1xX8axX1dxX3xX4xXb2xX1dxX22xX3xX2afxX257xX1dxX22xX3xXexX58xX25xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX59bxX52xX3exX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX1xXdxX59bxX4cxX3xX906xX4cxX32xX3x8263xX52xX532xX4xX3xXexXdxX276xX4cxX3xX4ax9f01xXbxcc02xX3xX4exX5c3xX6xX3xXbxX1xX939xX1dxX22xX3exX3xX4xX1xX48xX1dxX22xX3xX2cxXb8xX4xX1xX3xX14xX59bxX1dxX1xX3exX3xX4exX5c3xX6xX3xX1xX19xX42xX1dxX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXexX48xXexX3xX4xX25xX4xX3xX1dxX1xXdxX59bxX52xX3xX4exX532xX3xX4xX1xX25dxX1dxX1xX3xXexX58xXb8xX3xX2afxXa4xX872xX4xX3xX22xXdxX6xX19xX3exX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX2afxX28cxX3exX3xX1dxX97xXdxX3xX14xX90fxXexX3xX5xX42xX146xX3xX76xX1xX2ecxX3xX2afxXb2xX1dxX22xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX4exX42xX3xXexX58xXdxX72bxX1dxX3xX4axX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX14xX32xX19xX3xX2afxX32xX52xX3xXexXdxX5cexX1dxX3xX2afxXb2xX3exX3xX4xX1xX7c0xXexX3xX5xXa4xX872xX1dxX22xX3xX4xX1xXa4xX8exX1dxX22xX3xXexX58xX318xX1dxX1xX3exX3xX4axX5cexX3xX1xX19xX83xX4xX1xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX1dxX108xX52xX3xX7cxX10cxX7cxX7cxX3exX3xX22xX28cxXbxX3xXbxX1xX8axX1dxX3xX4xX532xX3xXexX1xX72bxX3xX1xX28cxX6xX3xX4exX42xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX1xXdxX59bxX4cxX3xX906xX4cxX32xX3xX2fbxX22xX1xXb8xX3xX906xX4cxX2axX5cexXexX3xX31xX83xXdxX3xX1xXb2xXdxX3xXab9xXabaxXabaxXabaxX3xX4xX2ecxX6xX3xX31xX32xX1dxX22xX3exX3xX1dxX22xX1xXb8xX3xX906xX4cxX2axX5cexXexX3xX2afxX83xXdxX3xX1xXb2xXdxX3xX2afxX32xX1dxX22xX3xX14xXb2xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX7c0xXbxX10fxX3xXcxX25dxX4xX1xX3xX4xX2dxX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX4axX5cexX3xX1xX19xX83xX4xX1xX3exX3xX4xX1xXa4xX8exX1dxX22xX3xXexX58xX318xX1dxX1xX3xX1xX42xX1dxX1xX3xX2afxXb2xX1dxX22xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX58xXdxX72bxX1dxX3xX4axX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX2fbxX22xX1xXb8xX3xX906xX4cxX2axX5cexXexX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX182xX3xdb63xX4axX1xX28cxX6xX3xXab9xXabaxXabaxXabax10324xX3xX4exX54xX3xX2afx76c5xX2axX3xX52xX83xX1dxX1xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3exX3xX4xX1xX3bxX1dxX1xX3xX2afxX48xX1dxX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4exX42xX3xX1xX59bxX3xXexX1xX48xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX1dxX1xX3xXexX58xXb8xX14dxX3xX4axXdxX276xX1dxX3xX906xX4cxX2axX5cexXexX3xX1dxX22xX108xX1dxX3xX4xX1x9cc0xX1dxX3exX3xX2afxX162axX2axX3xX5xXd45xXdxX3exX3xX28xX7a5xX3xX5xX856xX3xX1dxX22xX1xXdxX276xX52xX3xX4xX25xX1dxX3xX14xXb2xX3exX3xX2afxX32xX1dxX22xX3xX4exXdxX276xX1dxX3xX7xX4cxX2axX3xXexX1xX19xX25xXdxX3xX4exX54xX3xXexXa4xX3xXexXa4xX291xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX1dxX1xX3xXexX58xXb8xX3exX3xX2afxX83xX19xX3xX2afxX9bxX4xX3exX3xX5xX48xXdxX3xX7xX48xX1dxX22xX3exX3xX1dxX1xX8fexX1dxX22xX3xX14xXdxX72bxX4cxX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX1454xXexX2dxX3xX2cxXdxf136xX1dxX3xX14xXdxX5cexX1dxX1461xX3exX3xX1454xXexX2dxX3xX4xX1xX4cxX2axX72bxX1dxX3xX1xX28cxX6xX1461xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xXdxX52xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX1dxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX141xXdxX2cxXexX1xX146xX3xX183xX183xX158xXbxX28xX14dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX146xX3xX7fxX10cxX10cxXbxX28xX14dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX14xX6xX19xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX19xX6xX10fxX4exX1dxX5dxX1dxX10xX141xX7xX5dxX7cxX7cxX7cxX157xX5dxX2xX182xX183xX2cxX158xX2xX183xX182xX183xX2xX183xXexX158xX3aexX157xXe2xXe2xX5xX10cxX10fxX195xXbxX22xX198xX58xX9xXe2xX3aexX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xXaxX3xX141xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX183xX183xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX7fxX10cxX10cxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xX2afxX525xX3xX1xXa4xX83exX1dxX22xX3xX2cxXd18xX1dxX3exX3xXexX1xX10xX19xX3xX2cxXd0dxXdxX3exX3xX2afxX20xX1dxX3xX2afxX48xX4xX3exX3xXexX97xX1dxX22xX3xX1xX872xXbxX3xX4axX5cexXexX3xX906xX4cxX32xX3xX4axXdxX72bxX52xX3xX2afxXdxX72bxX52xX3exX3xX2afxX25xX1dxX1xX3xX22xXdxX25xX3exX3xX28xX5cexXbxX3xX5xX19xX83xXdxX3xX4xX1xX7c0xXexX3xX5xXa4xX872xX1dxX22xX3xX1dxX108xX52xX3xX7cxX10cxX7cxX2xX3xX2afxX48xXdxX3xX4exX83exXdxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX2afxX32xX1dxX22xX3exX3xX2afxX32xX1dxX22xX3xX4exXdxX276xX1dxX3exX3xXexX90fxXbxX3xXexX1xX72bxX3exX3xX4xX25xX1dxX3xX14xXb2xX3xX5xX525xX1dxX1xX3xX2afxX83xX19xX3exX3xX906xX4cxX32xX1dxX3xX5xX856xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX7c0xXbxX3xX2afxX32xX52xX3xX14xX32xX19xX3xX4xX1xX167dxXexX3xX4xX1xaf90xX3exX3xX2cxX29xX1dxX3xX4xX1xX2ecxX3exX3xX4axX1xX25xX4xX1xX3xX906xX4cxX6xX1dxX10fxX3xf515xXb8xXbxX3xXexX1xX7a9xXdxX3xXexX1xX6xX52xX3xX52xXa4xX4cxX3xX58xX42xX3xX7xX19xX25xXexX3exX3xX14xX97xX3xX7xX4cxX1dxX22xX3xX906xX4cxX2axX3xX1xX19xX83xX4xX1xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX2cxX6xX1dxX1xX3xX5xX525xX1dxX1xX3xX2afxX83xX19xX3exX3xX906xX4cxX32xX1dxX3xX5xX856xX3xX1dxX1xXdxX59bxX52xX3xX4ax10409xX3xX7cxX10cxX7cxX10cxX7exX7cxX10cxX7cxX157xX3exX3xX7cxX10cxX7cxX2xX7exX7cxX10cxX7cxX7fxX3xX14xX32xX19xX3xX2afxX32xX52xX3xX2afxX257xX1dxX22xX3xX14xXb2xX3exX3xX5xXdxX276xX1dxX3xXexX1xX20xX1dxX22xX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX4xX25xX1dxX3xX14xXb2xX10fxX3xae36xXb2xXexX3xX7xX48xX3xX1dxXb2xXdxX3xX2cxX4cxX1dxX22xX3xX52xX83exXdxX3exX3xX4axX1xX28cxX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX4xX25xX1dxX3xX14xXb2xX3xX2afxX525xX3xX2afxXa4xX872xX4xX3xXexX19xX42xX1dxX3xX1dxX22xX42xX1dxX1xX3xXexXdxX5cexXbxX3xXexX532xX4xX3xXexX90fxXbxX3xXexX58xX4cxX1dxX22xX3xX1dxX22xX1xXdxX276xX1dxX3xX4xX9bxX4cxX3exX3xXexX1xX6xX52xX3xX52xXa4xX4cxX3exX3xX1xX19xX42xX1dxX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX1dxX1xXa4xX146xX3xX26axX4cxX2axX3xX2afxXb8xX1dxX1xX3xX4exX54xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX5xX4cxX29xX1dxX3xX4xX1xX4cxX2axX72bxX1dxX3xX4xX25xX1dxX3xX14xXb2xX14dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX2afxX42xX19xX3xXexX83xX19xX3exX3xX14xX257xXdxX3xX2cxXa4xefdbxX1dxX22xX3xX5xX856xX3xX5xX4cxX90fxX1dxX3xX4xX1xX25dxX1dxX1xX3xXexX58xXb8xX14dxX3xX4axX5cexXexX3xX5xX4cxX90fxX1dxX3xX4exX54xX3xX2cxX6xX1dxX1xX3xX52xX532xX4xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX2cxX6xX1dxX1xX3exX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX4exX532xX3xXexXa4xX8exX1dxX22xX3xX2afxXa4xX8exX1dxX22x8e3cxX3xX26axX4cxX6xX3xX2afxX28cxX3xX22xX28cxXbxX3xXbxX1xX8axX1dxX3xXexX5c3xX1dxX22xX3xX14xXa4xX83exX4xX3xX1xX19xX42xX1dxX3xXexX1xXdxX59bxX1dxX3xXexX1xX72bxX3xX4xX1xX5cexX3xX4exX54xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX4xX25xX1dxX3xX14xXb2xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX76xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX1dxXb2xXdxX3xX14xXb2xX3xX1dxX22xX42xX1dxX1xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX291xX3xXe2xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xX1dxX22xX42xX2axX3xX4xX42xX1dxX22xX3xX2afxXdxX3xX4exX42xX19xX3xX1dxX54xX1dxX3xX1dxX5cexXbxX14dxX3xX1dxX1xXdxX54xX4cxX3xX52xX20xX3xX1xX318xX1dxX1xX3xX52xX83exXdxX3exX3xX4xX25xX4xX1xX3xX5xX42xX52xX3xX1xX6xX2axX3xXexXdxX5cexXbxX3xXexX532xX4xX3xX2afxXa4xX872xX4xX3xX1dxX22xX1xXdxX276xX1dxX3xX4xX9bxX4cxX3exX3xXexX58xXdxX72bxX1dxX3xX4axX1xX6xXdxX14dxX3xX4xX1xX5cexX3xX2afxXb2xX3xX14xX25xX19xX3xX4xX25xX19xX3xX2afxXa4xX872xX4xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX1dxX22xX1xXdxX276xX52xX3xXexX7aexX4xX3exX3xX1dxX1xX8fexX1dxX22xX3xX4axX1xX28cxX3xX4axX1xX108xX1dxX3exX3xX4exXa4xX83exX1dxX22xX3xX52xXafbxX4xX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4exX42xX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX906xX4cxX25xX3xXexX58xX318xX1dxX1xX3xXexX58xXdxX72bxX1dxX3xX4axX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xXexX5c3xX1dxX22xX3xX14xXa4xX83exX4xX3xX2afxXa4xX872xX4xX3xXexX1xX25xX19xX3xX22xX1a7dxX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xXdxX52xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX1dxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX141xXdxX2cxXexX1xX146xX3xX183xX157xX158xXbxX28xX14dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX146xX3xX7fxX10cxX10cxXbxX28xX14dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX14xX6xX19xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX19xX6xX10fxX4exX1dxX5dxX1dxX10xX141xX7xX5dxX7cxX7cxX7cxX157xX5dxX2xX182xX183xX2cxX158xX2xX183xX182xX183xX158xX2xXexX182xX3aexX2xX158xX2xX5xX10cxX10fxX195xXbxX22xX198xX58xX9xX183xX158xX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xXaxX3xX141xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX183xX157xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX7fxX10cxX10cxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX19xX1dxXaxX12xX31xX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX3xXcxX58xXa4xX291xX1dxX22xX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3xX2fbxX22xX4cxX2axX16f3xX1dxX3xX127dxX108xX1dxX3xX70xXd45xX1dxX22xX3xXbxX1xX25xXexX3xX14xXdxX72bxX4cxX3xXexX1xX6xX52xX3xX5xX4cxX90fxX1dxX3xXexX83xXdxX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xXdxX52xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX1dxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX141xXdxX2cxXexX1xX146xX3xXe2xX10cxX10cxXbxX28xX14dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX146xX3xX157xXe2xX158xXbxX28xX14dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX14xX6xX19xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX19xX6xX10fxX4exX1dxX5dxX1dxX10xX141xX7xX5dxX7cxX7cxX7cxX157xX5dxX2xX182xX183xX2cxX158xX2xX183xX182xXe2xX2xX10cxXexX183xX3aexX3aexX182xX157xX5xX10cxX10fxX195xXbxX22xX198xX58xX9xX157xX3aexX7cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xXaxX3xX141xXdxX2cxXexX1xX9xXaxXe2xX10cxX10cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX157xXe2xX158xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX19xX1dxXaxX12xX31xX83xXdxX3xX2cxXdxX59bxX1dxX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xX26axX4cxX32xX1dxX22xX3xX2fbxX6xX52xX3xXbxX1xX25xXexX3xX14xXdxX72bxX4cxX3xXexX1xX6xX52xX3xX5xX4cxX90fxX1dxX3xXexX83xXdxX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX87xX1xX25xXexX3xX14xXdxX72bxX4cxX3xXexX1xX6xX52xX3xX5xX4cxX90fxX1dxX3xXexX83xXdxX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX3exX3xX2afxX83xXdxX3xX2cxXdxX59bxX1dxX3xX92xX6xX1dxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX146xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3xX2fbxX22xX1xX59bxX3xX59dxX1dxX3exX3xX70xX42xX3xXcxX5a5xX1dxX1xX3exX3xX26axX4cxX32xX1dxX22xX3xX92xX318xX1dxX1xX3exX3xX26axX4cxX32xX1dxX22xX3xXcxX58xXb8xX3exX3xXcxX1xX5c3xX6xX3xXcxX1xXdxX276xX1dxX3xX70xX4cxX5cexX3exX3xX31xX42xX3xX2fbxX5d5xX1dxX22xX3exX3xX26axX4cxX32xX1dxX22xX3xX2fbxX6xX52xX3xX2afxX525xX3xXbxX1xX29xX1dxX3xXexX25dxX4xX1xX3xX5xX42xX52xX3xX58xXd0dxX3xX1dxX1xX8fexX1dxX22xX3xX4axX5cexXexX3xX906xX4cxX32xX3xX2afxX83xXexX3xX2afxXa4xX872xX4xX3xXexX1xX7a9xXdxX3xX22xXdxX6xX1dxX3xX906xX4cxX6xX3exX3xX1dxX276xX4cxX3xX1dxX1xX8fexX1dxX22xX3xX52xX20xX3xX1xX318xX1dxX1xX3xX52xX83exXdxX3exX3xX4xX25xX4xX1xX3xX5xX42xX52xX3xX1xX6xX2axX10fxX3xX31xX257xX1dxX22xX3xXexX1xX7a9xXdxX3xX2afxX54xX3xX28xX4cxX7c0xXexX3exX3xX4axXdxX5cexX1dxX3xX1dxX22xX1xXb8xX3xX4xX25xX4xX3xX22xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX25xXbxX3xX4exX54xX3xXexX108xX1dxX22xX3xX4xXa4xX7a9xX1dxX22xX3xX58xX42xX3xX7xX19xX25xXexX3exX3xX7xX42xX1dxX22xX3xX5xX2bdxX4xX3xX2afxX32xX1dxX22xX3xX4exXdxX276xX1dxX3exX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3exX3xX4xX1xX3bxX1dxX1xX3xX2afxX48xX1dxX3xX31xX32xX1dxX22xX14dxX3xX1dxX29xX1dxX22xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xX7c0xXexX3xX5xXa4xX872xX1dxX22xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1xX19xX83xXexX3xX4xX1xXdxX3xX14xXb2xX3exX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX58xXdxX72bxX1dxX3xX2afxX32xX1dxX22xX3xX291xX3xX4exXd45xX1dxX22xX3xX1dxX20xX1dxX22xX3xXexX1xX20xX1dxX14dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX906xX4cxX2axX3xX1xX19xX83xX4xX1xX3exX3xX2afxX25xX1dxX1xX3xX22xXdxX25xX3xX4xX25xX1dxX3xX14xXb2xX14dxX3xX1dxX29xX1dxX22xX3xX4xX6xX19xX3xX1xXdxX59bxX4cxX3xX906xX4cxX32xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX2afxX42xX19xX3xXexX83xX19xX3exX3xX14xX257xXdxX3xX2cxXa4xX1a7dxX1dxX22xX3xX5xX856xX3xX5xX4cxX90fxX1dxX3xX4xX1xX25dxX1dxX1xX3xXexX58xXb8xX14dxX3xX7xX7a5xX6xX3xX2afxX97xXdxX3exX3xX14xX97xX3xX7xX4cxX1dxX22xX3xX1dxXb2xXdxX3xX2cxX4cxX1dxX22xX3xX52xXb2xXexX3xX7xX48xX3xX906xX4cxX2axX3xX2afxXb8xX1dxX1xX3xX4exX54xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX4xX25xX1dxX3xX14xXb2xX14dxX3xX4exX54xX3xX4xX1xX5cexX3xX2afxXb2xX3xX4xX1xX25dxX1dxX1xX3xX7xX25xX4xX1xX3xX2afxX48xXdxX3xX4exX83exXdxX3xX4xX25xX1dxX3xX14xXb2xX3xX5xX4cxX90fxX1dxX3xX4xX1xX4cxX2axX72bxX1dxX14dxX3xX4exX54xX3xX2cxX6xX1dxX1xX3xX52xX532xX4xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX2cxX6xX1dxX1xX3exX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX4exX532xX3xX5xX525xX1dxX1xX3xX2afxX83xX19xX3xXexXa4xX8exX1dxX22xX3xX2afxXa4xX8exX1dxX22xX3xX4xX2ecxX6xX3xX1xX59bxX3xXexX1xX48xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX1dxX1xX3xXexX58xXb8xX14dxX3xX5xXdxX276xX1dxX3xX906xX4cxX6xX1dxX3xX2afxX5cexX1dxX3xX22xXdxX6xX19xX3xX14xXdxX276xX1dxX3xX4xX1xX5cexX3xX4xX1xX19xX3xX4xX25xX4xX3xX2afxXb8xX6xX3xXbxX1xXa4xX8exX1dxX22xX1ac7xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xXdxX52xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX1dxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX141xXdxX2cxXexX1xX146xX3xXe2xX10cxX10cxXbxX28xX14dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX146xX3xX157xX3aexX3aexXbxX28xX14dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX14xX6xX19xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX19xX6xX10fxX4exX1dxX5dxX1dxX10xX141xX7xX5dxX7cxX7cxX7cxX157xX5dxX2xX182xX183xX2cxX158xX2xX183xX182xX3aexX182xX157xXexX183xX3aexX2xX7cxX2xX5xX10cxX10fxX195xXbxX22xX198xX58xX9xX3aexX157xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xXaxX3xX141xXdxX2cxXexX1xX9xXaxXe2xX10cxX10cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX157xX3aexX3aexXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX87xX1xX25xXexX3xX14xXdxX72bxX4cxX3xX4axX5cexXexX3xX5xX4cxX90fxX1dxX3xXexX83xXdxX3xX1xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX3exX3xX2afxX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX3xX87xX1xX28cxX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX70xX19xX42xX1dxX22xX3xX31xX108xX1dxX22xX3xX26axX4cxX6xX1dxX22xX3xX22xX1xXdxX3xX1dxX1xX90fxX1dxX3exX3xX14xXdxX72bxX4cxX3xX2cxXa4xX8exX1dxX22xX3xX1dxX2b9xX3xX5xX2dxX4xX3exX3xX4axX5cexXexX3xX906xX4cxX32xX3xX4xX2ecxX6xX3xXe2xX3xX14xX6xX1dxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXexX1xX6xX52xX3xX52xXa4xX4cxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX7c0xXbxX3xX2ecxX2axX3xX4exX42xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX4xX25xX4xX3xX1dxX1xXdxX59bxX52xX3xX4exX532xX3xX4xX2ecxX6xX3xX1dxX22xX42xX1dxX1xX14dxX3xX4xX1xX7aexX4xX3xX52xX5c3xX1dxX22xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX70xX28cxX6xX3xX2afxX525xX3xX2afxX83xXexX3xX1dxX1xX8fexX1dxX22xX3xX4axX5cexXexX3xX906xX4cxX32xX3xX14xXa4xX83exX4xX3xX2afxX8axX4cxX3xX906xX4cxX6xX1dxX3xXexX58xX2bdxX1dxX22xX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX58xXdxX72bxX1dxX3xX4axXdxX1dxX1xX3xXexX5cexX3xX7exX3xX28xX525xX3xX1xXb2xXdxX3exX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4exX42xX3xX1xX59bxX3xXexX1xX48xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX1dxX1xX3xXexX58xXb8xX3xXexX5c3xX3xX2afxX8axX4cxX3xX1dxX1xXdxX59bxX52xX3xX4axX1977xX3xX2afxX5cexX1dxX3xX1dxX6xX2axX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX31xX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX3xX87xX1xX28cxX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX70xX19xX42xX1dxX22xX3xX31xX108xX1dxX22xX3xX26axX4cxX6xX1dxX22xX3xX1dxX1xX7c0xX1dxX3xX52xX83xX1dxX1xX146xX3xXcxX1xX7a9xXdxX3xX22xXdxX6xX1dxX3xXexX5c3xX3xX1dxX6xX2axX3xX2afxX5cexX1dxX3xX4xX4cxX48xXdxX3xX1dxX108xX52xX3exX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX14xX48xXdxX3xX4xX32xX1dxX1xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3exX3xX4xX1xX3bxX1dxX1xX3xX2afxX48xX1dxX3xX31xX32xX1dxX22xX3exX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXbxX1xX939xX1dxX22xX3exX3xX4xX1xX48xX1dxX22xX3xXexX1xX6xX52xX3xX1dxX1xX8ddxX1dxX22xX3exX3xXexXdxX276xX4cxX3xX4xX2dxX4xX3xXexXdxX5cexXbxX3xXexX532xX4xX3xX2afxXa4xX872xX4xX3xX31xX32xX1dxX22xX3exX3xX2fbxX1xX42xX3xX1dxXa4xX83exX4xX3xXexX90fxXbxX3xXexX58xX4cxX1dxX22xX3xX4xX1xX3bxX3xX2afxX83xX19xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3exX3xX14xX6xX1dxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX4xX8axX1dxX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xX4cxX2axX3xX1dxX1xX8fexX1dxX22xX3xX4axX5cexXexX3xX906xX4cxX32xX3xX2afxX83xXexX3xX2afxXa4xX872xX4xX3exX3xX906xX4cxX2axX5cexXexX3xXexX29xX52xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX4xX28cxX3xX1xXdxX59bxX4cxX3xX906xX4cxX32xX3xX4xX25xX4xX3xX1dxX1xXdxX59bxX52xX3xX4exX532xX3xX2afxXa4xX872xX4xX3xX22xXdxX6xX19xX3exX3xX22xX28cxXbxX3xXbxX1xX8axX1dxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xXexX1xXafbxX1dxX22xX3xX5xX872xXdxX3xX2fbxX22xX1xXb8xX3xX906xX4cxX2axX5cexXexX3xX31xX83xXdxX3xX1xXb2xXdxX3xXab9xXabaxXabaxXabaxX3xX4xX2ecxX6xX3xX31xX32xX1dxX22xX3exX3xX2fbxX22xX1xXb8xX3xX906xX4cxX2axX5cexXexX3xX2afxX83xXdxX3xX1xXb2xXdxX3xX2afxX32xX1dxX22xX3xX14xXb2xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX7c0xXbxX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xXdxX52xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX1dxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX141xXdxX2cxXexX1xX146xX3xXe2xX10cxX10cxXbxX28xX14dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX146xX3xX157xX158xX158xXbxX28xX14dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10fxX14xX6xX19xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX19xX6xX10fxX4exX1dxX5dxX1dxX10xX141xX7xX5dxX7cxX7cxX7cxX157xX5dxX2xX182xX183xX2cxX158xX2xX183xX157xX10cxX10cxXe2xXexX158xX157xXe2xX7fxX3aexX5xX10cxX10fxX195xXbxX22xX198xX58xX9xXe2xX10cxXe2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xXdxX6xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xXaxX3xX141xXdxX2cxXexX1xX9xXaxXe2xX10cxX10cxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX0xX6xX3xX1dxX6xX52xX10xX9xXaxae08xX16xX19xX92xX6xX4xX4axXaxX12xX0xX5dxX6xX12xX127dxX54xX3xX1dxX1xXdxX59bxX52xX3xX4exX532xX3xXexX1xX7a9xXdxX3xX22xXdxX6xX1dxX3xXexX83exXdxX3exX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xX52xXdxX54xX1dxX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXexXdxX5cexXbxX3xXexX532xX4xX3xXexX1xX6xX52xX3xX52xXa4xX4cxX3xX4xX1xX19xX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX1xXa4xX7a9xX1dxX22xX3xX4exX532xX3xXcxX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX7xX8exX3xX4axX5cexXexX3xX157xX3xX1dxX108xX52xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX2fbxX22xX1xXb8xX3xX906xX4cxX2axX5cexXexX3xX7xX48xX3xX2xXe2xX7exX2fbxX26axX5dxXcx98caxX3xX4xX2ecxX6xX3xX92xX6xX1dxX3xX76xX1xX7c0xXbxX3xX1xX42xX1dxX1xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX4axX1xX28cxX6xX3xXab9xXabaxXabaxX3xX4exX54xX3xX7xXafbxXbxX3xX28xX5cexXbxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX14xXb2xX3xX52xX25xX2axX3xXexXdxX1dxX1xX3xX22xX2bdxX1dxX3exX3xX1xX19xX83xXexX3xX2afxXb2xX1dxX22xX3xX1xXdxX59bxX4cxX3xX5xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX4cxX3xX906xX4cxX32xX10fxX3xXcxXdxX5cexXbxX3xXexX532xX4xX3xX58xX42xX3xX7xX19xX25xXexX3exX3xX14xX97xX3xX7xX4cxX1dxX22xX3xX906xX4cxX2axX3xX1xX19xX83xX4xX1xX3xX4xX25xX1dxX3xX14xXb2xX3xX5xX525xX1dxX1xX3xX2afxX83xX19xX3exX3xX906xX4cxX32xX1dxX3xX5xX856xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX2afxX19xX83xX1dxX3xX7cxX10cxX7cxX10cxX3xX7exX3xX7cxX10cxX7cxX157xX3exX3xX7cxX10cxX7cxX2xX7exX7cxX10cxX7cxX7fxX3xX4exX42xX3xX1xX19xX42xX1dxX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX906xX4cxX2axX3xX1xX19xX83xX4xX1xX3xX4xX25xX1dxX3xX14xXb2xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX2afxX19xX83xX1dxX3xX7cxX10cxX7cxX157xX3xX7exX3xX7cxX10cxX158xX10cxX3exX3xX7cxX10cxX7cxX7fxX7exX7cxX10cxX158xX2xX14dxX3xX4axXb8xXbxX3xXexX1xX7a9xXdxX3xX14xX97xX3xX7xX4cxX1dxX22xX3xX4xX7c0xXbxX3xX2ecxX2axX3exX3xX14xX6xX1dxX3xXexX1xXa4xX7a9xX1dxX22xX3xX4exX532xX3xX4xX7c0xXbxX3xX2ecxX2axX3exX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX2cxX6xX1dxX1xX3xX5xX525xX1dxX1xX3xX2afxX83xX19xX3xX906xX4cxX32xX1dxX3xX5xX856xX3xXexX1xX10xX19xX3xX906xX4cxX2axX3xX2afxXb8xX1dxX1xX10fxX3xXcxXdxX5cexXbxX3xXexX532xX4xX3xXexX58xXdxX72bxX1dxX3xX4axX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX2afxX257xX1dxX22xX3xX14xXb2xX3xX4xX25xX4xX3xX22xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX25xXbxX3xX1dxX29xX1dxX22xX3xX4xX6xX19xX3xX1dxX108xX1dxX22xX3xX5xX2dxX4xX3xX5xX525xX1dxX1xX3xX2afxX83xX19xX3exX3xX7xX9bxX4xX3xX4xX1xXdxX5cexX1dxX3xX2afxX7c0xX4cxX3xX4xX2ecxX6xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX4xX8exX3xX7xX291xX3xX2afxX32xX1dxX22xX3xX4exX42xX3xX4xX1xX7c0xXexX3xX5xXa4xX872xX1dxX22xX3xX2afxXb2xXdxX3xX1dxX22xX8ddxX3xX2afxX32xX1dxX22xX3xX4exXdxX276xX1dxX10fxX3xX26axX4cxX6xX1dxX3xXexX29xX52xX3xX1dxX29xX1dxX22xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xX7c0xXexX3xX5xXa4xX872xX1dxX22xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1xX19xX83xXexX3xX4xX1xXdxX3xX14xXb2xX3exX3xX1dxX29xX1dxX22xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xX7c0xXexX3xX5xXa4xX872xX1dxX22xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX58xXdxX72bxX1dxX3xX2afxX32xX1dxX22xX3xX4exXdxX276xX1dxX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xXexX318xX1dxX1xX3xX1xX318xX1dxX1xX3xX52xX83exXdxX3xXexX1xX10xX19xX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1xX8axX1dxX3xX2fbxX22xX1xXb8xX3xX906xX4cxX2axX5cexXexX3xX70xXb2xXdxX3xX1dxX22xX1xXb8xX3xX5xX8axX1dxX3xXexX1xX9bxX3xX157xX3exX3xX92xX6xX1dxX3xX76xX1xX7c0xXbxX3xX1xX42xX1dxX1xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX4axX1xX28cxX6xX3xXab9xXabaxXabaxXabaxX1ac7xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX31xX257xX1dxX22xX3xX4xX1xX25dxX3xX87xX1xX28cxX3xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX70xX19xX42xX1dxX22xX3xX31xX108xX1dxX22xX3xX26axX4cxX6xX1dxX22xX3xX2afxX54xX3xX1dxX22xX1xXb8xX3xX14xX6xX1dxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xX906xX4cxX25xX1dxX3xXexX58xXdxX59bxXexX3xX2afxX8axX2axX3xX2afxX2ecxX3exX3xX4axX1xX162axX1dxX3xXexX58xXa4xX8exX1dxX22xX3xX4xX532xX3xXexX1xX72bxX3xX1xX28cxX6xX3xX1dxX1xX8fexX1dxX22xX3xX4xX1xX2ecxX3xXexX58xXa4xX8exX1dxX22xX3exX3xX906xX4cxX2axX3xX2afxXb8xX1dxX1xX3exX3xX4axX5cexXexX3xX5xX4cxX90fxX1dxX3xX4xX2ecxX6xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX4exX54xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX3xX2afxX72bxX3xXexX1xX6xX52xX3xX52xXa4xX4cxX3exX3xXexX58xXdxX72bxX1dxX3xX4axX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xXbxX1xXd45xX3xX1xX872xXbxX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexXdxX16f3xX1dxX3xX4exX83exXdxX3xX2afxXb8xX6xX3xXbxX1xXa4xX8exX1dxX22xX3exX3xX2afxX8exX1dxX3xX4exXb8xX10fxX10fxX10fxX3xX92xX6xX1dxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xX4xX8axX1dxX3xXexXdxX5cexXbxX3xXexX532xX4xX3xX2afxX97xXdxX3xX52xX83exXdxX3xX5xX54xX3xX5xX48xXdxX3exX3xXbxX1xXa4xX8exX1dxX22xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX5xX42xX52xX3xX4exXdxX59bxX4xX3exX3xX1dxX29xX1dxX22xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xX7c0xXexX3xX5xXa4xX872xX1dxX22xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXexX1xX6xX52xX3xX52xXa4xX4cxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX4xX25xX4xX3xX1dxX1xXdxX59bxX52xX3xX4exX532xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX1dxX22xX3xX31xX32xX1dxX22xX14dxX3xXexX108xX1dxX22xX3xX4xXa4xX7a9xX1dxX22xX3xX4axXdxX72bxX52xX3xXexX58xX6xX3exX3xX22xXdxX25xX52xX3xX7xX25xXexX3xX4xX20xX1dxX22xX3xXexX25xX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3exX3xX4xX25xX1dxX3xX14xXb2xX14dxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xX4xX25xX4xX3xX4xX20xX1dxX22xX3xX4exXdxX59bxX4xX3xXexX1xX10xX19xX3xX4axX5cexX3xX1xX19xX83xX4xX1xX3xX14xX32xX19xX3xX2afxX32xX52xX3xXexXdxX5cexX1dxX3xX2afxXb2xX3exX3xX4xX1xX7c0xXexX3xX5xXa4xX872xX1dxX22xX3xX2afxX54xX3xX58xX6xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX19xX2cxX2axXaxX12xX92xX6xX1dxX3xXcxX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXcxX58xX4cxX1dxX22xX3xXa4xX8exX1dxX22xX3xX7xX190fxX3xXexXdxX5cexXbxX3xXexX532xX4xX3xX2afxX97xXdxX3xX52xX83exXdxX3exX3xX1xX2b9xX3xXexX58xX872xX3exX3xXbxX1xX48xXdxX3xX1xX872xXbxX3xX4exX83exXdxX3xX14xX6xX1dxX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX4xX25xX4xX3xXexX3bxX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3exX3xXexX1xX42xX1dxX1xX3xX2ecxX2axX3xXexX58xX19xX1dxX22xX3xX4axX1xX4cxX3xX4exX2dxX4xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX59bxX1dxX3xXexX48xXexX3xX1dxX1xXdxX59bxX52xX3xX4exX532xX3xX4xX2ecxX6xX3xX1dxX22xX42xX1dxX1xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59dxX4cxXexX1xX19xX58xXaxX12xX19c1xXdxX1dxX1xX3xX70xXdxX5cexX4cxX0xX5dxXbxX12
Minh Hiếu