Số ca mắc mới tại Đức tăng mạnh nhưng tỷ lệ nhập viện có xu hướng giảm
Biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng và trở thành biến thể chiếm đa số trong các ca mắc COVID-19 hiện nay tại Đức.
6f5bx10d5ax1273fx9e66x114d0x9cf5xdda9xc7a7xa967xX7x107c3xf9a1x9fb7x82faxce5cxc2f6xX5xb896xXaxc392x852dx12799xX3xX4xX6xX3x7600x128b6xX4xX3xX19x9629xXdxX3xXexda4fxXdxX3x9d70xf3d6xX4xX3xXexa18ax11380xba80xX3xX19xX22xX2bxX1xX3xX2bxX1xf385xX2bxX2cxX3xXex11d58xX3xX5x1050cxX3xX2bxX1x120f7xXbxX3x9898xXdxX3dxX2bxX3xX4x102aexX3x1151ax106e2xX3xX1xX35xX1exX2bxX2cxX3xX2cxXdxb6a6xX19xX0x10663xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c6exc51dx8f76xf675xXaxX12xX0xXdxX19xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX19xX7x11608xXbxX1xX6axXexX6axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX6xX3xX19xX1axX4xX3xX19xX1exXdxX3xXexX22xXdxX3xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX19xX22xX2bxX1xX3xX2bxX1xX35xX2bxX2cxX3xXexX3axX3xX5xX3dxX3xX2bxX1xX41xXbxX3xX44xXdxX3dxX2bxX3xX4xX4axX3xX4cxX4dxX3xX1xX35xX1exX2bxX2cxX3xX2cxXdxX57xX19xX3xX1xfaf5xX2bxX1xX3xX57xX2bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xea0fxX4xX9xXaxX5axX5axXdxacc0x78a8xX6xX6axXexX1xX6xX2bxX1xX1xX6axX6xXe8xX44xX2bxX5axX2bxX10x10b11xX7xX5ax11cfbxXfdx1183axX2xX5axX2x82bbxX103xX6bx11e01xXffx7070xXffxX103xXfdxXffxXexX106xX106xcc0axX110xX5xX2xXe8x87ddxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX6xX3xX19xX1axX4xX3xX19xX1exXdxX3xXexX22xXdxX3xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX19xX22xX2bxX1xX3xX2bxX1xX35xX2bxX2cxX3xXexX3axX3xX5xX3dxX3xX2bxX1xX41xXbxX3xX44xXdxX3dxX2bxX3xX4xX4axX3xX4cxX4dxX3xX1xX35xX1exX2bxX2cxX3xX2cxXdxX57xX19xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX7exXbxX1xX6axXexX6axX7exX6axXe1xXdxX2cxXdxX2bxX6xX5xX7exX7xXe1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x7a8dxX5axX5axX4xX6bxX2bxXdxX19xX2cxXe8xX44xXdxX10xXexX2bxX6xX19xXbxX5xX4dxX7xXe8xX44xX2bxX5axXexf556xXfdxXffxX5axX4dxXbxX5xX6axX6xX6bxX10xX6bxX5axX4cxXbxX4xXfaxX44xX6axX44xXexX5axXfdxXffxXfdxXfdx9b81xXffxX2xX1b9xXffxX19fxX5axXexXexX4cxX44xX2bxX1b9xX6bxX4dxX4xXe8xX115xXbxX2cxXaxX3xX5axX12x10defxX1x11e09xX2bxX3xX44xXdxcf83xX2bxX3xX6cxX3xXex99d6xX3xXexXdxX1d8xX19xX3xX4xX1x107edxX2bxX2cxX3xX44xX6xX4xX4xXdxX2bxX10xX3xX2bxX2cxdcd6xX6xX3xafcdxd1b0xbd48x9e37xb1ccxX7exX2xeb20xX3xX4xX1xX6axX3xX2bxX2cxX35x9da4xXdxX3xX6bxX1d3xX2bxX3xXexX22xXdxX3xX1f8xX6axX5xX6axX2cxX2bxX10xc614xX3xX25xX26xX4xXe8xX3x10e7axff3bxX2bxX1xX185xX3xdda3xf3b9xc7b9xX5axXcxXcx117c2xX1faxX1d1xbf50xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeecbxX10xX6xX6bxXaxX12xX69xXdxX1dexX2bxX3xXexX1x79c0xX3xX1f9xX19xXdxX4xXe1xX6axX2bxX3xef41xX6xX2bxX2cxX3xX5xX1d3xX6cxX3xX5xX6xX2bxX3xX2bxX1xX6xX2bxX1xX3xX4xX1xX4axX2bxX2cxX3xX44x8182xX3xXexXe1x1199exX3xXexX1xX271xX2bxX1xX3xXe9xXdxX1dexX2bxX3xXexX1xX24dxX3xX4xX1xXdxX1dexX19xX3xX257xX6xX3xX7xX14xX3xXexXe1xX6axX2bxX2cxX3xX4x12154xX4xX3xX4xX6xX3xX19xX1axX4xX3xX1f8xX1f9xX1faxX1fbxX1fcxX7exX2xX1ffxX3xX1xXdxX3dxX2bxX3xX2bxX6xX6cxX3xXexX22xXdxX3xX25xX26xX4xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xXcxX4dxX6cxX3xX2bxX1xXdxX1d8xX2bxX21axX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX2bxX1xX41xXbxX3xX44xXdxX3dxX2bxX3xXexXe1xX6axX2bxX2cxX3xXexX1xX299xX2bxX2cxX3xX2xX5axXfdxXffxXfdxXfdxX3xX4xX4axX3xX4xX1xXdx7796xX4dxX3xX1xX35xX1exX2bxX2cxX3xX2cxXdxX57xX19xX3xXe9x10b3cxXexX3xX4xX1xX315xXbxX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX2bxX1xXdxbbadxX19xX3xX19xX1exXdxX3xX257xX35x10134xX4xX3xX2cxX1xXdxX3xX2bxX1xX41xX2bxX3xX275xX3xX19xX26xX4xX3xX4xX6xX6axX3x903cxX3axX3xX5xbd9bxX4xX3xXexXe1xX6axX2bxX2cxX3xXexX1xX299xX2bxX2cxX3xX2xXfdxX3xX44xX1f5xX6xX3x87d9xX4dxX6xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xX13xX14xX3xX5xXdxX3dxX4dxX3xXexX1xX14xX2bxX2cxX3xX345xX1d8xX3xX4xX1e7xX6xX3xX1faxXdxX3dxX2bxX3xa06dxX6axXe9xX10xXe1xXexX3x960fxX6axX4xX1xX3xX221xX392xX399xX1fbxX230xX3xX4xX1xX6axX3xXe9xXdxX1dexXexX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX2bxX1xX41xXbxX3xX44xXdxX3dxX2bxX3xX6bxX6axX3xX1f8xX1f9xX1faxX1fbxX1fcxX7exX2xX1ffxX3xX275xX3xX25xX26xX4xX3xX257xX6xX2bxX2cxX3xX4xX4axX3xX4cxX4dxX3xX1xX35xX1exX2bxX2cxX3xX2cxXdxX57xX19xX21axX3xX2bxX2cxX6xX6cxX3xX4xX57xX3xX345xX1xXdxX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX19xX1axX4xX3xX19xX1exXdxX3xXexXdxX1dexXbxX3xXexX349xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX44xX271xX3xXe9xXdxX1dexX2bxX3xXexX1xX24dxX3xX1f9xX19xXdxX4xXe1xX6axX2bxX3xX2bxX2cxX271xX6cxX3xX4xX271xX2bxX2cxX3xXbxX1x8ca7xX3xXe9xXdxX1dexX2bxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xX25xX26xX4xX3xX257x116f2xX3xX2cxX1xXdxX3xX2bxX1xX41xX2bxX3xe375xX108xXe8xX1ffxX2xXfdxX3xX4xX6xX3xX19xX1axX4xX3xX19xX1exXdxX3xXexXe1xX6axX2bxX2cxX3xXfdxX106xX3xX2cxXdxX208xX3xX35fxX4dxX6xX3xX44xX271xX3xX392xX399xX1fbxX3xX4xX57xX2bxX1xX3xXe9xX299xX6axX3xX345xae5bxX3xX2bxX2cxX1x11167xX3xX5xX326xX3xbb66xXdxX299xX2bxX2cxX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX44xX271xX3xX1d1xX2axX19xX3xX19xX1exXdxX3xX44xX1f5xX6xX3xX35fxX4dxX6xX3xX4xX4axX3xXexX1xX24dxX3xX5xX271xX19xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX19xX1axX4xX3xX19xX1exXdxX3xXexXe1xX6axX2bxX2cxX3xX4xX299xX4xX3xXexX1xX14xX2bxX2cxX3xX345xX1d8xX3xX4xX1xX41xX19xX21axX3xXexX1xX41xX19xX3xX4xX1x8ce5xX3xX4xX4axX3xXexX1xX24dxX3xX5xX271xX19xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX3dxX4xX1xX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX19xX1axX4xX3xX1x991bxX2bxX2cxX3xX2bxX2cxX271xX6cxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX6axX3xX392xX399xX1fbxX21axX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX19xX1axX4xX3xX19xX1exXdxX3xX5xXdxX1d8xX2bxX3xXexX349xX4xX3xX5xX41xXbxX3xX345xX3axX3xX5xX349xX4xX3xXe9xX4dx79e9xX2bxX3xX345xX24dxX3xXexX1f5xX3xX257xc798xX4dxX3xXexX1xX299xX2bxX2cxX3xX2xXfdxX21axX3xXexXe1xX6axX2bxX2cxX3xX257xX4axX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX257xX35xX32fxX4xX3xX4cxX299xX4xX3xX2bxX1xX41xX2bxX3xX2bxX1xXdxX326xX19xX3xXe9xXdxX1dexX2bxX3xXexX1xX24dxX3xX1f9xX19xXdxX4xXe1xX6axX2bxX3xXexXdxX1dexXbxX3xXexX349xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX19xX22xX2bxX1xX21axX3xX44xX1exXdxX3xX1x8204xX2bxX3xX110xX45axXe8xXffxXffxXffxX3xXexXe1xX35xX208xX2bxX2cxX3xX1xX32fxXbxX21axX3xX2bxX1xXdxX306xX4dxX3xX1xX5c5xX2bxX3xX2cxX315xXbxX3xX110xX3xX5xX56bxX2bxX3xX7xX6axX3xX44xX1exXdxX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX2cxX1xXdxX3xX2bxX1xX41xX2bxX3xX4xX1xX493xX3xX19x98a3xXexX3xXexX4dxX56bxX2bxX3xXexXe1xX35xX1exX4xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xX498xXdxX1exXdxX3xX4xX1xX26xX4xX3xX6cxX3xXexX1dexX3xX4xX1xX6axX3xXe1xX515xX2bxX2cxX3xX4xX6axX2bxX3xX7xX14xX3xXexX1xab6bxX4xX3xXexX1dexX3xX4xX4axX3xXexX1xX24dxX3xX4xX6xX6axX3xX1xX5c5xX2bxX3xX2bxX1xXdxX306xX4dxX21axX3xX44xXd5xX3xX4xX1xX493xX3xX19xX60axXexX3xXbxX1xX56bxX2bxX3xX2bxX1xcb05xX3xX4xX299xX4xX3xX4cx79e6xXexX3xX2bxX2cxX1xXdxX3dxX19xX3xX257xX35xX32fxX4xX3xX2cxXdxX57xXdxX3xXexXe1xXd5xX2bxX1xX3xXexX64exX3xX2cxXdxX10xX2bxX3xX257xX24dxX3xX4cxX299xX4xX3xX257xe38axX2bxX1xX3xX4xX299xX4xX3xXe9xXdxX1dexX2bxX3xXexX1xX24dxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xX240xXdxX3dxX2bxX3xX1f9xX19xXdxX4xXe1xX6axX2bxX3xX257xX44fxX3xX5xX271xX3xXe9xXdxX1dexX2bxX3xXexX1xX24dxX3xX4xX1xXdxX1dexX19xX3xXbxX1xX56bxX2bxX3xX5xX1exX2bxX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX19xX1axX4xX3xX1f8xX1f9xX1faxX1fbxX1fcxX7exX2xX1ffxX3xXexX22xXdxX3xX4xX299xX4xX3xXe9xX6xX2bxX2cxX3xX13xX4xX1xX5xX10xX7xXfaxXdxX2cxX7exX240xX6axX5xX7xXexX10xXdxX2bxX3xX44xX271xX3xX1d1xXdxX10xX6bxX10xXe1xX7xX6xX4xX1xX7xX10xX2bxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xXcxX22xXdxX3xXexX1xX1e7xX3xX257x87eaxX3xX69xX10xXe1xX5xXdxX2bxX21axX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX19xX1axX4xX3xXe9xXdxX1dexX2bxX3xXexX1xX24dxX3xX1f9xX19xXdxX4xXe1xX6axX2bxX3xX35xX1exX4xX3xXexX4f4xX2bxX1xX3xX4xX1xXdxX1dexX19xX3xX345xX1xX6axX57xX2bxX2cxX3xX106xX106x7034xX3xXexX42exX2bxX2cxX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX19xX1axX4xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xe4a2xf79cxX4xX3xX6bxda9bxX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xXexXe1xX4dxX2bxX2cxX3xXe9xXd5xX2bxX1xX3xXexX1xX299xX2bxX2cxX3xX2xXfdxX3xX4xX6xX6axX3xX1xX5c5xX2bxX3xX108xX108xX79dxX3xX7xX6axX3xX44xX1exXdxX3xX19xX60axXexX3xX2bxX2axX19xX3xXexXe1xX35xX1exX4xX21axX3xX2bxX1xX35xX2bxX2cxX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX2bxX1xX41xXbxX3xX44xXdxX3dxX2bxX3xX275xX3xX25xX26xX4xX3xX1xXdxX3dxX2bxX3xXexX1xX315xXbxX3xX1xX5c5xX2bxX3xX345xX1xX6axX57xX2bxX2cxX3xX110xX19fxX79dxX3xX7xX6axX3xX44xX1exXdxX3xX4xX7c8xX2bxX2cxX3xXexX1xX208xXdxX3xX257xXdxX24dxX19xX3xX44xX271xX6axX3xX2bxX2axX19xX3xXfdxXffxXfdxX2xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xXcxX299xX4xX3xX6bxX349xX2bxX2cxX3xX4xX1e7xX6xX3xXexXdxX1d8xX19xX3xX4xX1xX1e7xX2bxX2cxX3xX44xX1exXdxX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX2bxX1xX41xXbxX3xX44xXdxX3dxX2bxX3xXexX1xX24dxX3xX1xXdxX3dxX2bxX3xXe1xefbdxX3xX2bxX1xX315xXexX3xX275xX3xX2bxX1xace7xX2bxX2cxX3xX2bxX1xX4axX19xX3xX2bxX2cxX35xX208xXdxX3xXexX1f5xX3xX19fxXffxX3xXexX4dxX42exXdxX3xXexXe1xX275xX3xX5xX1d8xX2bxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12x122adxX3xX257xX60axX3xXexX4dxX42exXdxX3xX2bxX271xX6cxX21axX3xX2bxX1xX8b4xX2bxX2cxX3xX2bxX2cxX35xX208xXdxX3xX4xX1xX35xX6xX3xX257xX35xX32fxX4xX3xXexXdxX1d8xX19xX3xX44xX6xX4xX4xXdxX2bxX10xX3xX4xX4axX3xX2bxX2cxX4dxX6cxX3xX4xX5c5xX3xX2bxX1xX41xXbxX3xX44xXdxX3dxX2bxX3xX4xX6xX6axX3xX1xX5c5xX2bxX3xX2bxX1xXdxX306xX4dxX3xX7xX6axX3xX44xX1exXdxX3xX2bxX1xX8b4xX2bxX2cxX3xX2bxX2cxX35xX208xXdxX3xX257xX44fxX3xX257xX35xX32fxX4xX3xXexXdxX1d8xX19xX3xX4xX1xX1e7xX2bxX2cxX3xX257xX56bxX6cxX3xX257xX1e7xX3xX1xX6axX7c4xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX4xX35xX208xX2bxX2cxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xXcxX3axX3xX5xX3dxX3xXex11fddxX3xX44xX6axX2bxX2cxX3xX6bxX6axX3xX1f8xX1f9xX1faxX1fbxX1fcxX7exX2xX1ffxX3xX275xX3xX25xX26xX4xX3xX4x116bfxX2bxX2cxX3xX2cxXdxX57xX19xX3xX257xX299xX2bxX2cxX3xX345xX24dxX3xX7xX6axX3xX44xX1exXdxX3xX19xX26xX4xX3xX4xX6xX6axX3xX345xX3axX3xX5xX349xX4xX3xX19xX60axXexX3xX2bxX2axX19xX3xXexXe1xX35xX1exX4xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xXcxX3axX3xX5xX3dxX3xX2bxX271xX6cxX3xX44x12756xX2bxX3xX257xX6xX2bxX2cxX3xXexXdxX1dexXbxX3xXexX349xX4xX3xX4cxX4dxX3xX1xX35xX1exX2bxX2cxX3xX2cxXdxX57xX19xX3xX2bxX2cxX6xX6cxX3xX4xX57xX3xX345xX1xXdxX3xX7xX14xX3xX4xX6xX3xX2bxX1xXdxX326xX19xX3xX44xXa08xX2bxX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX5xX1d8xX2bxX3xX44xX271xX3xXe9xXdxX1dexX2bxX3xXexX1xX24dxX3xX1f9xX19xXdxX4xXe1xX6axX2bxX3xX2bxX2cxX271xX6cxX3xX4xX271xX2bxX2cxX3xXexXe1xX275xX3xX2bxX1d8xX2bxX3xXbxX1xX42exX3xXe9xXdxX1dexX2bxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xXcxX1xX14xX2bxX2cxX3xX345xX1d8xX3xXexXe1xX1d8xX2bxX3xX257xX35xX32fxX4xX3xX257xX35xX6xX3xXe1xX6xX3xXexXe1xX6axX2bxX2cxX3xXe9xX14xXdxX3xX4xX57xX2bxX1xX3xXcxX42exX3xX4xX1xX26xX4xX3xda2axX3xXexX1dexX3xXcxX1xX1dexX3xX2cxXdxX1exXdxX3xX221xe33cxX240xX1f9xX230xX3xX4xX1xX6axX3xXe9xXdxX1dexXexX3xX2bxX2cxX271xX6cxX3xX4xX271xX2bxX2cxX3xX4xX4axX3xX2bxX1xXdxX306xX4dxX3xXe9xX515xX2bxX2cxX3xX4xX1xX26xX2bxX2cxX3xX4xX1xX6axX3xXexX1xX315xX6cxX3xX1f9xX19xXdxX4xXe1xX6axX2bxX3xX2cxX1d3xX6cxX3xXe1xX6xX3xX4xX299xX4xX3xXexXe1xXdxX3dxX4dxX3xX4xX1xX26xX2bxX2cxX3xX2bxX1x7dd9xX3xX1xX5c5xX2bxX3xX7xX6axX3xX44xX1exXdxX3xX4xX299xX4xX3xXe9xXdxX1dexX2bxX3xXexX1xX24dxX3xX1f8xX1f9xX1faxX1fbxX1fcxX7exX2xX1ffxX3xXexXe1xX35xX1exX4xX3xX257xX4axXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX6axX3xX345xX1dexX3xX1xX6axX22xX4xX1xX21axX3xX2cxXdxX1exXdxX3xX4xX1xX26xX4xX3xX5xXdxX1d8xX2bxX3xXe9xX6xX2bxX2cxX3xX44xX271xX3xXexXdxX24dxX4dxX3xXe9xX6xX2bxX2cxX3xX4xX1e7xX6xX3xX25xX26xX4xX3xX7xc6dexX3xX2bxX1xX4axX19xX3xX1x81d1xXbxX3xX44xX271xX6axX3xX2bxX2cxX271xX6cxX3xX103xX5axX2xX3xX257xX24dxX3xXexX1xX57xX6axX3xX5xX4dxX41xX2bxX3xX4cxX10xX19xX3xX4xX4axX3xX2bxX1d8xX2bxX3xXe1x7df3xXexX3xX2bxX2cxX1axX2bxX3xXexX1xX208xXdxX3xX2cxXdxX6xX2bxX3xX4xX299xX4xX1xX3xX5xX6cxX3xX6bxX64exX6xX3xXexXe1xX1d8xX2bxX3xX2bxX1xX8b4xX2bxX2cxX3xXe9xX515xX2bxX2cxX3xX4xX1xX26xX2bxX2cxX3xX4xX1xX6axX3xXexX1xX315xX6cxX3xXe9xXdxX1dexX2bxX3xXexX1xX24dxX3xX1f9xX19xXdxX4xXe1xX6axX2bxX3xX2bxX1xXb26xX3xX1xX5c5xX2bxX3xX1xX6xX6cxX3xX345xX1xX760xX2bxX2cxXe8xX5axXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX4dxXexX1xX6axXe1xXaxX12xX221xXcxXcxX22dxX1faxX1d1xX5axX1faxXdxX10xXexX2bxX6xX19x10fa6xX230xX0xX5axXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)