Thái Lan: Sập tháp chuông cổ làm 12 công nhân thương vong
Một người đã thiệt mạng và 11 người bị thương khi tháp chuông cổ tại ngôi đền Phraya Tham Voraviharn tại quận Bangkok Noi của thủ đô Bangkok, Thái Lan đổ sập ngày 25/9 trong lúc các công nhân đang tiến hành trùng tu tháp chuông này.
da92xfa8ax144b1x1560ex157a1xfa9cx1448bx12388x11e88xX7x11023xec2fx1256fx10ca0x10378xf762xX5x126d4xXaxfd2fxXcxX1x1526cxXdxX3xf0d6xX6x138d9x12683xX3xe4a2xdd00xXbxX3xXexX1xX15xXbxX3xX4xX1x1374cx1159fxX1ax15022xX3xX4x11f8dxX3xX5xe01fx12d25xX3xX2x12dd0xX3xX4xX29xX1axX2bxX3xX1axX1xfe75xX1axX3xXexX1xe27bxfa5fxX1axX2bxX3x12abbx14338xX1axX2bxX0x106acxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx142f8xX10xX6x1507fxXaxX12x13e3ex114ccxXexX3xX1axX2bxX43x126e6xXdxX3x156fax10776xX3xXexX1xXdx10d14xXexX3xX32x10844xX1axX2bxX3xX48xX31xX3xX2xX2xX3xX1axX2bxX43xX69xXdxX3x112f6xfccfxX3xXexX1xX43xX44xX1axX2bxX3x11970xX1xXdxX3xXexX1xX15xXbxX3xX4xX1xX28xX29xX1axX2bxX3xX4xX2exX3xXexX76xXdxX3xX1axX2bxX29xXdxX3xX6cx14f6cxX1axX3xe072xX1xe4d7xX6x10f22xX6xX3xXcxX1xX6xX32xX3x11477xX49xXb2xX6xX48xXdxX1xX6xXb2xX1axX3xXexX76xXdxX3x14ce3xX28xX1exX1axX3x12e34xX6xX1axX2bxX90xX49xX90xX3x134e8xX49xXdxX3xX4x13b0axX6xX3xXexX1xXddxX3xX6cxX29xX3xXd0xX6xX1axX2bxX90xX49xX90x12075xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX6cxX2exX3xX7xX1exXbxX3xX1axX2bxX31xXb4xX3xX35x1422dxX4dx10cadxX3xXexXb2xX49xX1axX2bxX3xX5xe946xX4xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX29xX1axX2bxX3xX1axX1xX3exX1axX3xX6cxX6xX1axX2bxX3xXexXdxfc67xX1axX3xX1xX31xX1axX1xX3xXexXb2x1594cxX1axX2bxX3xXexX28xX3xXexX1xX15xXbxX3xX4xX1xX28xX29xX1axX2bxX3xX1axX31xXb4x13fd6xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX49xX5fxXb4xXaxX12xX0xXdxX32xX2bxX3xX7xXb2xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX149xX86xX6xX49xXexX1xX6xX1axX1xX1xX49xX6xX149xX48xX1axX4dxX1axX10xf0f3xX7xX4dxX2x13a3fxe7a1xX108xX4dx101d9xX182xX5fxX183xX2xX106xX2xf86cxX35xX35xXexX183xX108xX183xX35xX5xX186xX149x12bc9xXbxX2bxXaxX3xX4dxX12xX3xX18x15950xX4xX3xX5xX43x11271xX1axX2bxX3xX4x1139cxX28xX3xX1xX63xX3xX4xX1xX28xXb4x11e79xX1axX3xX4xX29xX1axX2bxX3xX1axX1xX3exX1axX3xX86xX87xX3xXexX1xX43xX44xX1axX2bxX3xXb2xX6xX3xX90xX1x13888xXdxX3xX6cxf32axX1axX2bxX3xX6cxX2exX3xX1axX15xXexX3xXexX76xXdxX3xX1xXdxX72xX1axX3xXexXb2xX43xX69xX1axX2bxX3xX48x14f67xX3xX7xX1exXbxX3xXexX1xX15xXbxX3xX4xX1xX28xX29xX1axX2bxX149xX3x13f97xXd8xX2bxX28x15839xX1axX1bxX3xXd0xX6xX1axX2bxX90xX49xX90xX3xXb0xX49xX7xXexX4dxXcxXcx14bbfxXbcxXd8x11168xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX49xX5fxXb4xXaxX12x130afxX63xXdxX3xX4xX1abxX28xX3xX1xX63xX3xX4xX1xX49xX3xX86xXdxX129xXexX3xX6cxX6dxX3xX32x13135xXexX3xX48xX31xXdxX3xX2bxXdxX69xX3xX6cxX208xX1axX2bxX3xX1xX208xX3xX32x14ffdxXdxX3xX6cxX43xX6xX3xX6cxX43xX1a6xX4xX3xX2xX2xX3xX4xX29xX1axX2bxX3xX1axX1xX3exX1axX3xX86xX87xX3xXexX1xX43xX44xX1axX2bxXeexX3xXexXb2xX49xX1axX2bxX3xX6cxe784xX3xX4xX288xX3xX86xX6xX3xX1axX2bxX43xX69xXdxX3xX86xX87xX3xXexX1xX43xX44xX1axX2bxX3xX1axfd65xX1axX2bxXeexX3xXb2xX6xX3xX90xX1xX1d1xXdxX3xX6cxX1d5xX1axX2bxX3xX6cxX2exX3xX1axX15xXexX149xX3xXcxX28xXb4xX3xX1axX1xXdx14357xX1axXeexX3xX32xX63xXexX3xX1axX2bxX43xX69xXdxX3xX90xX1xX15xX4xX3xX86xX87xX3xX32x10d2exX4xX3xX90xda9fxXexX3xX6cxX6dxX3xXex13d4axX3xX48xX49xX1axX2bxX149xX3xXd8xX1xX31xX3xX4xX1xX1abxX4xX3xXexXb2xX15xX4xX1xX3xX6cxX6xX1axX2bxX3xXexXdxX129xX1axX3xX1xX31xX1axX1xX3xX6cxXdxXadxX28xX3xXexXb2xX6xX3xX5xX31xX32xX3xXb2xdb1exX3xX1axX2bxX28xXb4xX2c2xX1axX3xX1axX1xX3exX1axX3xX48xX1f1xX3xX48xXdxX72xX4xX149xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX49xX5fxXb4xXaxX12xX231xX43xX1a6xX4xX3x14d23xX3exXb4xX3xX5fxX1a1xX1axX2bxX3xXex15396xX3xXexX1xX69xXdxX3x14321xX28xX1d5xX4xX3xX48xX43xX44xX1axX2bxX3x13061xX6xX32xX6xX3x1163cxX369xX369xX3xX90xX1xX49xec84xX1axX2bxX3xX6cxe5a6xX28xX3xXexX1xX129xX3xX90xe0bcxX3xX2xX108xXeexX3xX1axX2bxX29xXdxX3xX6cxXadxX1axX3xXb0xX1xXb2xX6xXb4xX6xX3xXcxX1xX6xX32xX3xXbcxX49xXb2xX6xX48xXdxX1xX6xXb2xX1axX3xXex15170xX6xX3xX5xX76xX4xX3xX2bxX375xX1axX3xX6cxXadxX1axX3xe4a1xX6xX17exX1axX3xea59xX3xXbxX1x1112dxX6xX3xXcxX3exXb4xX3xX7xX29xX1axX2bxX3xf846xX1xX6xX49xX3xXb0xX1xXb2xX6xXb4xX6xX149xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX49xX5fxXb4xXaxX12xXd0xX63xX3xX62x14d61xX3xXcxX1xX28xX1exXexX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX6cxX6dxX3xXcbxX28xXb4xX129xXexX3xX6cxX87xX1axX1xX3xXexXdxX129xX1axX3xX1xX31xX1axX1xX3xXexXb2xX133xX1axX2bxX3xXexX28xX3xXexX352xX3xXexX1xX15xX1axX2bxX3xXd8x156e4xX32xX3xX48xX352xX6xX3xXcbxX28xX6xX3xX7xX6xX28xX3xX90xX1xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX90xX3edxX3xX7xX43xX3xX90xX129xXexX3xX5xX28xX1exX1axX3xX1axXadxX1axX3xX32xX288xX1axX2bxX3xX4xXddxX6xX3xXexX1xX15xXbxX3xX4xX1xX28xX29xX1axX2bxX3xX348xX28xX1d5xX1axX2bxX3xX4xX249xXbxX149xX0xX4dxXbxX12
LP (Theo THX)