Huyện Thường Xuân thực hiện hỗ trợ 16 dự án phát triển chăn nuôi
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng chăn nuôi nông hộ và tạo sinh kế cho người dân, huyện Thường Xuân đã thực hiện lồng ghép kinh phí từ các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình 30a, 135 để đưa những giống vật nuôi gần gũi, phù hợp với nhu cầu của thị trường vào sản xuất, phát triển trong nhân dân.
60d4x703cxb1b1x8bc0x875bxadc0x796ax86d9xd70bxX7xaf0ex6ea5x8c3ex8276xe1a0xa3f3xX5xbdd7xXaxa7dbx72a5xc2c8x7bf5xbda6xce93xX3xXcxX1xcebdxa13fxX17xccf1xX3x7aa4xX14xc3aexX17xX3xXexX1xb4cbxX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX1xa4adxX3xXexd277xe3d7xX3xX2x68b4xX3x6416xX27xX3xba9cxX17xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX33xXdx9b07xX17xX3xX4xX1xee80xX17xX3xX17xX14x6d06xXdxX0x812cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX39xXaxX12xbd78xX1x8183x66a6xX3xX17xX22xX17xX1exX3xX4xX6x94cbxX3xX4xX1xae68xXexX3xX5xX1bxX34xX17xX1exX3xX4xX1xX4cxX17xX3xX17xX14xX51xXdxX3xX17xX51xX17xX1exX3xX1xc2fbxX3xa544x86c3xX3xXexecc0xX75xX3xX7xXdxX17xX1xX3xb675x8a7cxX3xX4xX1xX75xX3xX17xX1exX1bxX1cxXdxX3xX39xX22xX17xc244xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX20xX14xX22xX17xX3xdf14x7c4dxX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX5xd33cxX17xX1exX3xX1exX1x739dxXbxX3xXa0xXdxX17xX1xX3xXbxX1xe638xX3xXexad57xX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX34xXbxX3xXbxX1x9d0bxX17xX3xX1xX30xX3xXexX33xX34xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX33xXdxX47xX17xX3xX7xea0fxX17xX3xdf03xX14xX79xXexX3xXexX1xX14xX92xX4xX3xX4xX3cxX4xX3x9ecdxX1xX1bxe1efxX17xX1exX3xXexX33xe503xX17xX1xX3xe6b9xd34dxX6xXb0xX3xX2xX126x8428xX3xXc4xX47xX3xXc4xX1bxX6xX3xX17xX1xe7bbxX17xX1exX3xX1exXdx8310xX17xX1exX3xX94x9c93xXexX3xX17xX14xX51xXdxX3xX1exXf1xX17xX3xX1ex8af0xXdxXb0xX3xXbxX1x79a8xX3xX1xX34xXbxX3xX94x95a5xXdxX3xX17xX1xX14xX3xX4xXf1xX14xX3xX4x82b6xX6xX3xXexX1xee90xX3xXexX33xX1bxX1cxX17xX1exX3xX94xX95xX75xX3xX7xX107xX17xX3xX10axX14xX79xXexXb0xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX33xXdxX47xX17xX3xXexX33xX75xX17xX1exX3xX17xX1xX22xX17xX3xX39xX22xX17xb96cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb0c4xX75xX39xX15xX3xXbxX119xX10xX17xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXex9e01xX6xX5xXdxX1exX17xc437xX3xX4xX10xX17xXexX10xX33xa701xXaxX12xX0xXdxX6cxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xXexX1xX14xX6cxde58xX3xXdxX119xX10xX17xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax8434xXdxX39xXexX1xX1cdxX3xX37xX12dxX127xXbxX10axX1d5xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1cdxX3xX12dxX127x9ec8xXbxX10axX1d5xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX19exX1e9xX6xX75xXexX1xX6xX17xX1xX1xX75xX6xX19exX94xX17xX54xX17xX10xX1fbxX7xX54xX2xX213xX126xX213xX54xX2xa8f4xa725xX39xX2xd249xX2xX127xX23dxX240xX2xXexX37xX12dxX240xX240xX2xX5xX127xX19ex93b6xXbxX1ex98a6xX33xX9xX37xX23dxX213xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX20xX14xX22xX17xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX1xX30xX3xXexX33xX34xX3xX2xX37xX3xX39xX27xX3xX3cxX17xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX33xXdxX47xX17xX3xX4xX1xX4cxX17xX3xX17xX14xX51xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX75xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX1c7xX6xX5xXdxX1exX17xX1cdxX3xX4xX10xX17xXexX10xX33xX1d5xXaxX12xc0adxX51xX3xX1xX122xX17xX1xX3xX17xX14xX51xXdxX3xX1exX95xX3xX33xXdxX3xX5xX6xXdxX3xX4xX1xcb7bxXdxX3xXexX1xX10xX75xX3xX1xX1bxX15dxX17xX1exX3xX6xX17xX3xXexX75xX95xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX2f0xX4xX3xXexX98xXdxX3xX10axXc5xX3x81c4xX14xX143xX17xX3xXcxX1xX95xX17xX1xX19exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX75xX39xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX75xX3xXexX1xX13exX17xX1exX3xXa0xdd02xX3xX4xX169xX6xX3x9a23xX1aexX69x8599xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX20xX14xX22xX17xXb0xX3xX213xX3xXexX1xX3cxX17xX1exX3xX17xX4cxX6cxX3xX240xX127xX2xX213xXb0xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX1xX30xX3xXexX33xX34xX3xX2xX37xX3xX39xX27xX3xX3cxX17xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX33xXdxX47xX17xX3xX4xX1xX4cxX17xX3xX17xX14xX51xXdxX19exX3xXcxX33xX75xX17xX1exX3xXc4xa926xXb0xX3xX4xX3b2xX3x89f4xX3xX39xX27xX3xX3cxX17xX3xX17xX14xX51xXdxX3xX94xX16exXexX3xX1e9xXf1xX14xX3xX4x9880xX3xX10axX6xX17xX1xXb0xX3xX240xX3xX39xX27xX3xX3cxX17xX3xX17xX14xX51xXdxX3xX5xX34xX17xX3xX17xX3cxXdxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7xX107xX17xXb0xX3xX126xX3xX39xX27xX3xX3cxX17xX3xX17xX14xX51xXdxX3xX1exX95xXb0xX3xX240xX3xX39xX27xX3xX3cxX17xX3xX17xX14xX51xXdxX3xX75xX17xX1exX3xX5xX79xX15xX3xX6cxX143xXexXb0xX3xX126xX3xX39xX27xX3xX3cxX17xX3xX17xX14xX51xXdxX3xX39xX342xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7xX107xX17xX3xX94xX95xX3xX240xX3xX39xX27xX3xX3cxX17xX3xX17xX14xX51xXdxX3xX1e9xec45xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7xX107xX17xX1d5xX3xXexX3cexX17xX1exX3xXa0xXdxX17xX1xX3xXbxX1xXe2xX3xX1exXf1xX17xX3xX240xXb0xX3b8xX3xXexcf5axX3xXc4xXd2xX17xX1exX19exX3xXcxX33xX75xX17xX1exX3xXc4xX3b2xXb0xX3xX17xX1exX22xX17xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX69xX1xX95xX3xX17xX1bxX15dxX4xX3xX1xX30xX3xXexX33xX34xX3xX2xXb0xX213xX3b8xX23dxX3xXexX46dxX3xXc4xXd2xX17xX1exXb0xX3xX4xX44axX17xX3xX5xX98xXdxX3xX5xX95xX3xXc4xX13exXdxX3xc52axX17xX1exX3xX4xX169xX6xX3xX17xX1exX1bxX1cxXdxX3xX39xX22xX17xX19exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX75xX39xX15xXaxX12xX13xXdxX16xX17xX3xX17xX6xX15xXb0xX3xX4xX3cxX4xX3xX94xX143xXexX3xX17xX14xX51xXdxX3xXexX98xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX39xX27xX3xX3cxX17xX3xXc4xX1bxX34xX4xX3xX1xX30xX3xXexX33xX34xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX33xX1bxa33dxX17xX1exXb0xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX33xXdxX47xX17xX3xXexX13exXexX19exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8d2cxX14xXexX1xX75xX33xXaxX12xXcxXdxX17xX3xX94xX95xX3xX107xX17xX1xX1cdxX3xX316xX342xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX0xX54xXbxX12
Tin Và Ảnh: Lê Thanh