Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Nông Cống
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31 - 5, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) tại huyện Nông Cống.
b2ebxf3c7xe549x11ba8xd553x10323xe92dx10db0x10684xX7x12cd4xed3ex12e48xb468xc6ebx10df1xX5x12bf4xXaxd8faxX0xX7xXexc41fx10707x124c9xf1b3xX12xfee7xX1x12a85xX3xXex10be7xX4xX1xX3x10d32xc0ebx100b9x12e3bxX3xXexfe6cxX18xX1xX3xfd02xXdx10b9dx1070axX3xXexX16xX6xX3xX4x12551xX18xX19xX3xXex107c1xX4xX3xXbxX1x111daxX18xX19xf1bdxX3xX4xX1xfe5dxX18xX19xX3x11bd4x12af0xX18xX1xX3xb7d3xX20xX4xX1xX3xXexe4c8xX3xX5xb979xX18xX3xX4xX1xdb40xfcf8xX3x11600xX1xXdxX3xXex10452xXdxX3xX1xX61x106ebxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xX0x11460xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx105d9xX10xX6xX52xXaxX12xd939xX3dxX18xX19xX3xbc5bxX2xX3xf364xX3xd499xX45xX3xbc21x13ac1xX18xX19xX3xX4xX1xc5bexX3xX26xX19xX61xX6dxf62cxX18xX3x10ffbxedbfxX18xX1xX3xec0dx1239exX18xX19xX45xX3xX63xX1xc25exX3xX25xXadxX3xXexX1xca49xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX1dxX6dxX45xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX16xX6xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX18xX1xX3xX52xX20xX4xX1xX3xXexX58xX3xX5xX5bxX18xX3xX4xX1xX60xX61xX3xX63xX1xXdxX3xb7e9xX25xX27xXcx12c0cxX1bxX63xce20xX3xXexX68xXdxX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19x1163axX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xXexX1xX61xX31xX4dxX3xXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXax1329bxXdxX52xXexX1x13181xX3x11c0dx10d7fx11834xXbxd0abxda99xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX195xX3xX198xX199xXa3xXbxX19bxX19cxX3xX52xXdxX7xXbxX5xX6xX6dxX195xX3xX4dxX5xX17xX4xX2exX19cxX3xX31xX6xX16xX19xXdxX18xXa1xX5xX10xf182xXexX195xX3xX6xX61xXexX17xX19cxX3xX31xX6xX16xX19xXdxX18xXa1xX16xXdxX19xX1xXexX195xX3xX6xX61xXexX17xX19cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX7bxX7bxXdxX13dxX4dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13dx108aaxX18xX7bxX18xX10xX190xX7xX7bxX2xfee2xfa57xX2xX7bxX2xXa3x11e7cxX52xXa3xX2xXa3xX199xX197xX198x11961xXexX9exXa3xX20exX20exX199xX5xX199xX13dx10bb7xXbxX19x10796xX16xX9xX20exX198xXa3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX16xX6xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX18xX1xX3xX52xX20xX4xX1xX3xXexX58xX3xX5xX5bxX18xX3xX4xX1xX60xX61xX3xX63xX1xXdxX3xXexX68xXdxX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXb6xXa7xX18xX19xX3xX4xX1xXadxX3xX26xX19xX61xX6dxXb3xX18xX3xXb6xXb7xX18xX1xX3xXbbxXbcxX18xX19xX45xX3xX63xX1xXc3xX3xX25xXadxX3xXexX1xXcaxX3xXcxX2axX18xX1xX3xX1dxX6dxX45xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX16xX6xX3xX4xX1xX49xXexX3xX19xX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX25xX27xXcxX125xX1bxX63xX3xXexX68xXdxX3xX19bxc2daxX3xXcxXcaxX5bxX18xX19xX3xX99xdbd5xX18xX3xX121xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xX128xX13dxX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX52xX6dxXaxX12xX1bx10c09xX18xX19xX3xXa6xXdxX3xX4xXc3xX3xXa6xX68xXdxX3xX52xXdxX4exX18xX3xX5xX321xX18xX1xX3xXa6xX68xX17xX3xX99xdd6dxX3xX26xX38xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX4exXbxX3xX1ffx137a3xX3xX63xX1xX3dxXexX3xXexX16xXdxX30xX18xX3xX18xX38xX18xX19xX3xXexX1xX38xX18xX45xX3xX1bxX1xXdxX3xX4xff85xX4xX3xXcxX1x113efxX3xX6dxX3xX1ffxX37bxX3xd529x115bbxX18xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX13dxX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX52xX6dxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX4dxX3dxX17xX3xX4xX3dxX17xX3xX4xX1dxX6xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xX45xX3xXa6xe9c3xX18xX3xX2xX198xX1xX9exX199xX3xX18xX19xX37bxX6dxX3xX9exX199xXa1xXa3xXa1xX209xX199xX2xX208xX45xX3xX25xX27xXcxX125xX1bxX63xX3xXa6xX321xX3xX19bxX58xX6dxX3xX16xX6xX3xXexX68xXdxX3xX20exX198xX3xX1x136ddxX3xX4xX1dxX6xX3xX198xX208xX3xXexX1xX38xX18xX45xX3xXexX1xX61xX427xX4xX3xX2xX216xX3xX19bxX321xX3xXexX16xcb5exX18xX3xXa6xX20xX6xX3xX4dxX37bxX18xX13dxX3xX24xX25xX26xX27xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xXa6xX321xX3xX4dxX6xX18xX3xX1xX37bxX18xX1xX3xX4xX3dxX4xX3x11a89xX61xX6dxX3f5xXexX3xXa6xX20xX18xX1xX3xX4xX38xX18xX19xX3xX4dxX49xX3xX52xX20xX4xX1xX3xXa6xX49xXdxX3xX1ffxd9b9xXdxX3xXex128a4xX18xX19xX3xX19bxX321xX19cxX3xXa6xXa7xX18xX19xX3xXexX1xea45xXdxX45xX3xX4xX1xX2axX3xXa6xX68xX17xX3xXex1069dxX3xX4xX1xXbcxX4xX3xXexXdxX444xX61xX3xX1xX1dxX6dxX3xX197xXa3xX197xX3xX4xX17xX18xX3xX5xX5bxX18xX45xX3xX1ffxX488xXdxX3xXexX16x118a0xX18xX19xX3xX5xXcaxX5bxX18xX19xX3xX9exX197xX45xX197xX2xX197xX3xXexfd33xX18xX13dxX3xXb6xX30xX3xX1xX68xX18xX3xX4xX1xX3f5xX3xXexX1xX4ddxXbxX3xX18xX1xX4ddxXexX3xX31xXbcxX4xX3xXa6xX427xX3xX5xX60xX6dxX3xX5xX6xX18xX3xX25xX27xXcxX125xX1bxX63xX3xXexX16xX444xX18xX3xXa6xX20xX6xX3xX4dxX37bxX18xX45xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xX3xXa6xX6xX18xX19xX3xXexXdxX3f5xXbxX3xXexX398xX4xX3xXex11f4bxXbxX3xXexX16xX61xX18xX19xX3xX4xX1xX2axX3xXa6xX68xX17xX3xXexX1xf247xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX1ffxXdxX4exX4xX3xXbxX1xX60xX18xX3xXa6xX20xX18xX1xX3xX16x121fexX3xX4xX3dxX4xX3xX19bxX321xX3xX4xXc3xX3xX52xX20xX4xX1xX45xX3xX19bxX321xX3xX4dxX20xX3xX61xX6dxX3xX1xXdxX3f5xXbxX45xX3xX19bxX321xX3xX1ffxX34fxX18xX19xX3xXa6xX4exX31xX3xXa6xX30xX3xX4xXc3xX3xX19xXdxX58xXdxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX4xX398xX3xXexX1xX30xX13dxX3xXcxX1xX54cxX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xXexX49xXexX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX1ffxX4exX3xX7xXdxX18xX1xX45xX3xXexXdxX444xX61xX3xXa6xX427xX4xX45xX3xX2exX1x132ccxX3xXexX16xX34fxX18xX19xX3xXa6xX49xXdxX3xX1ffxX488xXdxX3xXexX4ddxXexX3xX4xX58xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX32axX3xX7xX36cxX45xX3xX19xXdxX6xX3xXa6xXb7xX18xX1xX3xX4xX1xX3a5xX18xX3xX18xX61xX38xXdxX3xX5xX5bxX18xX45xX3xXa6xXdxX30xX31xX3xX2exXdxX18xX1xX3xX52xX17xX6xX18xX1xX45xX3xX19xXdxX3f5xXexX3xX31xX4a8xX13dxX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX190xXdxX52xXexX1xX195xX3xX197xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX195xX3xX9exX20exX2xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX7bxX7bxXdxX13dxX4dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13dxX1ffxX18xX7bxX18xX10xX190xX7xX7bxX2xX208xX209xX2xX7bxX2xXa3xX20exX52xXa3xX2xXa3xX199xX208xX2xX197xXexX2xX216xX216xX197xXa3xX5xX199xX13dxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX20exX197xX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX16xX6xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX18xX1xX3xX52xX20xX4xX1xX3xXexX58xX3xX5xX5bxX18xX3xX4xX1xX60xX61xX3xX63xX1xXdxX3xXexX68xXdxX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXb6xX68xXdxX3xX52xXdxX4exX18xX3xX5xX321xX18xX1xX3xXa6xX68xX17xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX4dxXdxX30xX61xX3xXexX68xXdxX3xX4dxX61xX4a8xXdxX3xX5xX37bxX31xX3xX1ffxXdxX4exX4xX13dxX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX52xX6dxXaxX12xXcxX1xX54cxX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX18xX19xX1xXdxX444xX31xX3xXexX39dxX4xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexXdxX444xX61xX3xX1xX1dxX6dxX45xX3xX4dxX58xX17xX3xXa6xX58xX31xX3xX1ffxX4exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX31xX38xXdxX3xXexX16xXcaxX49bxX18xX19xX3xX7xX6xX61xX3xX2exX1xXdxX3xXexXdxX444xX61xX3xX1xX1dxX6dxX3xX5xX5bxX18xX13dxX3xX63xX1xX60xX18xX3xX5xX17xX68xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX5xX17xX68xXdxX3xX1xXb7xX18xX1xX3xX4xX1xX3a5xX18xX3xX18xX61xX38xXdxX3xX5xX5bxX18xX3xXa6xX30xX3xX4xXc3xX3xX4xX3dxX4xX3xX19xXdxX58xXdxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX4xX398xX3xXexX1xX30xX13dxX3xb7d4xX1xX61xX6dxX3f5xX18xX3xX4xX3dxX17xX3xX18xX19xXcaxX49bxXdxX3xX4xX1xX3a5xX18xX3xX18xX61xX38xXdxX3xX7xX5d5xX3xX52xX398xX18xX19xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX3a5xX18xX45xX3xX18xXcaxX488xX4xX3xX61xX49xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX5xX5bxX18xX3xXbxX1xX58xXdxX3xXa6xXcaxX5bxX4xX3xX18xX4ddxX61xX3xX4xX1xXadxX18xX45xX3xXa6xX61xX18xX3xX7xX38xXdxX13dxX3xX93xX61xX6dxX4exX18xX3xXa6xX321xX3xXexX4a8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xX5xX37bxX31xX3xX1ffxXdxX4exX4xX3xX1ffxX488xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX68xXdxX45xX3xX52xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX4exXbxX3xX4xX1xX3a5xX18xX3xX18xX61xX38xXdxX3xX5xX5bxX18xX3xX46bxX61xX6dxX3xX31xX38xX3xX5xX488xX18xX3xXexX16xX444xX18xX3xXa6xX20xX6xX3xX4dxX37bxX18xX3xX18xX1xe9dbxX31xX3xX4dxX58xX17xX3xX1ffxX4exX3xX18xX19xX1xXdxX444xX31xX3xX18xX19xb9c5xXexX3xXexX4a8xX18xX19xX3xXa6xX37bxX18xX45xX3xX5xX37bxX31xX3xX4xX32axX3xX7xX36cxX3xXa6xX30xX3xX52xX61xX6dxX3xXexX16xXb7xX3xX7xX58xX18xX3xX19bxX61xX4ddxXexX3xX6xX18xX3xXexX17xX37bxX18xX3xX1ffxX37bxX3xX5xX37bxX3xX4xX3dxX4xX3xXa6xX20xX6xX3xX4xX1xX2axX3xXexXdxX18xX3xX4xX539xX6dxX3xXa6xX30xX3xX7xX58xX18xX3xX19bxX61xX4ddxXexX3xX5xX5bxX18xX3xX19xXdxX49xX18xX19xX45xX3xX5xX5bxX18xX3xXexX1xXcaxX32axX18xX19xX3xXbxX1x12709xX31xX3xX6xX18xX3xXexX17xX37bxX18xX3xX7xX6xX61xX3xX2exX1xXdxX3xX52xX20xX4xX1xX3xX4dxX4exX18xX1xX3xXa6xXcaxX5bxX4xX3xX2exX1xX49xX18xX19xX3xX4xX1xX3f5xX13dxX3xX1bxX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4dxX6xX18xX3xX4xXc3xX3xX5xXdxX444xX18xX3xX46bxX61xX6xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX45xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX19bxX321xX45xX3xXexX1xX20xX3xXexX16xX4ddxX18xX3xX16xX37bxX3xX7xX17xX3dxXexX3xX1ffxX37bxX3xX5xX37bxX31xX3xX1ffxXdxX4exX4xX3xX18xX19xX6xX6dxX3xX1ffxX488xXdxX3xXexX48cxX18xX19xX3xX1xX427xX3xXa6xX6xX18xX19xX3xX2exXdxX18xX1xX3xX52xX17xX6xX18xX1xX45xX3xX1ffxX539xX18xX3xX4xX1xX61xX6dxX30xX18xX3xX5xX5bxX18xX3xX1ffxX37bxX3xX4xX3dxX4xX3xX7xX58xX18xX3xXbxX1xX978xX31xX3xX5xX5bxX18xX3xXexX48cxX3xX4xX3dxX4xX3xXa6xX20xX6xX3xX4dxX37bxX18xX3xX18xX19xX17xX37bxXdxX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX45xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX121xX18xX1xX4ddxXexX3xX5xX37bxX3xX1ffxX34fxX18xX19xX3xXa6xX6xX18xX19xX3xX4xXc3xX3xX52xX20xX4xX1xX128xX3xX1ffxX37bxX3xX6dxX444xX61xX3xX4x13bc9xX61xX3xX4xX6xX31xX3xX2exX3f5xXexX3xX2exX1xX38xX18xX19xX3xXa6xXcaxX5bxX4xX3xX1ffxX539xX18xX3xX4xX1xX61xX6dxX30xX18xX45xX3xX2exXdxX18xX1xX3xX52xX17xX6xX18xX1xX3xX5xX5bxX18xX3xX2exX1xX38xX18xX19xX3xX16xX564xX3xX19bxX61xX4ddxXexX3xX19bxXbcxX3xX1xX17xX907xX4xX3xX5xX5bxX18xX3xX4dxX20xX3xX52xX20xX4xX1xX3xX4dxX4exX18xX1xX13dxX3x11af9xX61xX58xX18xX3xX5xcab9xX45xX3xX1xXcaxX488xX18xX19xX3xX52xeb25xX18xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX427xX3xX5xX37bxX31xX3xX18xX19xX1x108a0xX3xX2exXdxX18xX1xX3xX52xX17xX6xX18xX1xX45xX3xX19xXdxX3f5xXexX3xX31xX4a8xX3xX5xX5bxX18xX3xXexX16xX444xX18xX3xXa6xX20xX6xX3xX4dxX37bxX18xX3xX19bxX321xX45xX3xXexX1xX20xX3xXexX16xX4ddxX18xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX2exXdxX18xX1xX3xX52xX17xX6xX18xX1xX45xX3xX19xXdxX3f5xXexX3xX31xX4a8xX3xX5xX5bxX18xX3xX4xXc3xX3xX18xX19xX61xXa7xX18xX3xX19xX49xX4xX3xX16xX564xX3xX16xX37bxX18xX19xX45xX3xX5xX5bxX18xX3xX2exX1xX38xX18xX19xX3xX4xXc3xX3xX4dxXdxX30xX61xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX5xX60xX31xX3xX7xX37bxX18xX19xX3xX4dxX20xX3xX4dxX4exX18xX1xX13dxX3x11dbaxX444xX61xX3xX4xXa83xX61xX3xX4dxed58xXexX3xX4dxX61xX427xX4xX3xXa6xX49xXdxX3xX1ffxX488xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX427xX3xX19xXdxX3f5xXexX3xX31xX4a8xX3xX2exXdxX18xX1xX3xX52xX17xX6xX18xX1xX3xX5xX5bxX18xX45xX3xX4xX3dxX4xX3xX7xX58xX18xX3xXbxX1xX978xX31xX3xXexX48cxX3xX5xX5bxX18xX45xX3xXexX16xXcaxX488xX4xX3xX2exX1xXdxX3xX19xXdxX3f5xXexX3xX31xX4a8xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX4xXc3xX3xX7xX54cxX3xX2exXdxX30xX31xX3xX7xX17xX3dxXexX45xX3xX19bxX3dxX4xX3xX18xX1xX539xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX3dxX18xX3xX4dxX427xX3xXexX1xX39dxX3xX6dxX3xX4xX32axX3xX7xX36cxX13dxX3xXadcxX61xX6dxX3f5xXexX3xXa6xX20xX18xX1xX45xX3xX1dxX6dxX3xX46bxX61xX6dxXafdxX18xX3xXexX1xX37bxX18xX1xX3xX5xX539xXbxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xX49xXexX3xX19xX3dxX4xX3xXexX68xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX1ffxX20xX3xXexX16xXadxX3xXexX16xX4cbxX18xX19xX3xX6dxX3f5xX61xX3xXexX16xX444xX18xX3xXa6xX20xX6xX3xX4dxX37bxX18xX3xX4xX3dxX4xX3xX19bxX321xX3xX4xXc3xX3xX1ffxX20xX3xXexX16xXadxX3xXexXdxX3f5xXbxX3xX19xXdxX3dxXbxX3xX1ffxX488xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX5xX60xX18xX3xX4xX539xX18xX3xXa6xX30xX3xX2exXdxX30xX31xX3xX7xX17xX3dxXexX3xXexXb7xX18xX1xX3xX1xXb7xX18xX1xX3xX52xX20xX4xX1xX3xX4dxX4exX18xX1xX13dxX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX190xXdxX52xXexX1xX195xX3xX197xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX195xX3xX198xX209xX20exXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX7bxX7bxXdxX13dxX4dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13dxX1ffxX18xX7bxX18xX10xX190xX7xX7bxX2xX208xX209xX2xX7bxX2xXa3xX20exX52xXa3xX2xXa3xX199xX208xX209xX2xXexX198xX216xX208xX9exX9exX5xX199xX13dxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX20exX198xX9exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX16xX6xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX18xX1xX3xX52xX20xX4xX1xX3xXexX58xX3xX5xX5bxX18xX3xX4xX1xX60xX61xX3xX63xX1xXdxX3xXexX68xXdxX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXb6xX68xXdxX3xX52xXdxX4exX18xX3xX5xX321xX18xX1xX3xXa6xX68xX17xX3xX99xX36cxX3xX26xX38xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX4exXbxX3xX1ffxX37bxX3xX63xX1xX3dxXexX3xXexX16xXdxX30xX18xX3xX18xX38xX18xX19xX3xXexX1xX38xX18xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX4dxXdxX30xX61xX3xXexX68xXdxX3xX4dxX61xX4a8xXdxX3xX5xX37bxX31xX3xX1ffxXdxX4exX4xX13dxX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX52xX6dxXaxX12xX1bxX3dxX4xX3xXexX1xX37bxX18xX1xX3xX1ffxXdxX444xX18xX3xX4dxX6xX18xX3xX4xX1xX2axX3xXa6xX68xX17xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX52xX20xX4xX1xX3xX4dxX4exX18xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX19cxX3xX4xX3dxX4xX3xXa6xXa7xX18xX19xX3xX4xX1xXadxX3xXexX16xXcaxX36cxX18xX19xX45xX3xXbxX1xXc3xX3xX4xX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX19cxX3xX4xX3dxX18xX3xX4dxX427xX45xX3xX4xX38xX18xX19xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX3xX18xX38xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX4exXbxX3xX1ffxX37bxX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX16xXdxX30xX18xX3xX18xX38xX18xX19xX3xXexX1xX38xX18xX45xX3xXexX16xX68xX31xX3xXexX1xX39dxX3xX6dxX3xXexXdxX3f5xXbxX3xXexX398xX4xX3xX4dxX3dxX31xX3xX7xX3dxXexX3xX4xX32axX3xX7xX36cxX3xXa6xXcaxX5bxX4xX3xXbxX1xX60xX18xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXa6xX30xX3xX4xX1xX2axX3xXa6xX68xX17xX45xX3xXexX1xXcaxX49bxX18xX19xX3xX19bxX61xX6dxX444xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xX52xX564xXdxX3xXexXb7xX18xX1xX3xX1xXb7xX18xX1xX3xX52xX20xX4xX1xX3xX4dxX4exX18xX1xX45xX3xX1xXcaxX488xX18xX19xX3xX52xXaecxX18xX3xX4xX3dxX4xX3xX4dxXdxX4exX18xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX18xX19xX3a5xX18xX3xX4xX1xX907xX18xX45xX3xX19bxX5d5xX3xX5xXae2xX3xX52xX20xX4xX1xX3xX4dxX4exX18xX1xX13dxX3xX1bxX1xX1dxX3xXa6xX427xX18xX19xX3xX4xX1xX61xX978xX18xX3xX4dxX20xX3xXa6xXa83xX6dxX3xXa6xX1dxX3xX1ffxX539xXexX3xXexXcaxX45xX3xX1xXc3xX6xX3xX4xX1xX4ddxXexX45xX3xXbxX1xXcaxX32axX18xX19xX3xXexXdxX4exX18xX3xXbxX1xX398xX4xX3xX1ffxX398xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX52xX20xX4xX1xX3xXa6xX30xX3xXa6xX3dxXbxX3xXbcxX18xX19xX3xXa6xX1dxX3xX6dxX444xX61xX3xX4xXa83xX61xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX31xX4cbxXdxX3xXexXb7xX18xX1xX3xX1xX61xX49xX18xX19xX3xX52xX20xX4xX1xX3xX4dxX4exX18xX1xX3xX19bxX58xX6dxX3xX16xX6xX13dxX3xXcxX3a5xX18xX19xX3xX4xXcaxX49bxX18xX19xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexX61xX6dxX444xX18xX3xXexX16xX61xX6dxXafdxX18xX3xX4dxX58xX17xX3xXa6xX58xX31xX3xXa6xX30xX3xX18xX19xXcaxX49bxXdxX3xX7xX58xX18xX3xX19bxX61xX4ddxXexX45xX3xXexXdxX444xX61xX3xXexX1xX398xX3xX1xXdxX30xX61xX3xXa6xX39dxX18xX19xX3xX31xXbcxX4xX3xXa6xX427xX3xX18xX19xX61xX6dxX3xX1xXdxX30xX31xX3xX4xX1dxX6xX3xX52xX20xX4xX1xX3xX4dxX4exX18xX1xX3xXa6xX49xXdxX3xX1ffxX488xXdxX3xX5xX5bxX18xX19cxX3xXa6xXa7xX18xX19xX3xXexX1xX49bxXdxX45xX3xX18xX1xX539xX18xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX16xX564xX45xX3xX25xX27xXcxX125xX1bxX63xX3xX2exX1xX38xX18xX19xX3xX5xX60xX6dxX3xX7xX6xX18xX19xX3xX18xX19xXcaxX49bxXdxX45xX3xX1ffxXdxX16xX61xX7xX3xX7x10c14xX3xX4dxX20xX3xXexXdxX444xX61xX3xX52xXdxX4exXexX3xX18xX19xX6xX6dxX3xX5xX539xXbxX3xXexXbcxX4xX3xX36cxX3xX18xX1xXdxX4exXexX3xXa6xX427xX3xX4xX6xX17xX45xX3xX52xX17xX3xX1ffxX539xX6dxX3xX18xX19xXcaxX49bxXdxX3xX52xX60xX18xX3xX4xXc3xX3xXexX1xX30xX3xX1xX17xX37bxX18xX3xXexX17xX37bxX18xX3xX6dxX444xX18xX3xXexX60xX31xX3xX7xX5d5xX3xX52xX398xX18xX19xX3xX4xX3dxX4xX3xX7xX58xX18xX3xXbxX1xX978xX31xX3xXexX48cxX3xX5xX5bxX18xX3xX4xXc3xX3xX18xX19xX61xXa7xX18xX3xX19xX49xX4xX45xX3xX19bxX61xX4ddxXexX3xX19bxXbcxX3xX1ffxX37bxX3xXa6xXcaxX5bxX4xX3xX18xX4ddxX61xX3xX4xX1xXadxX18xX13dxX3xXb6xXa7xX18xX19xX3xXexX1xX49bxXdxX45xX3xX2exX1xX61xX6dxX3f5xX18xX3xX4xX3dxX17xX3xX18xX1xX60xX18xX3xX52xX60xX18xX3xX4xX1xXcaxX6xX3xXexX3dxXdxX3xXa6xX37bxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1ffxX34fxX18xX19xX3xX4xXc3xX3xX52xX20xX4xX1xX13dxX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX52xX6dxXaxX12xX99xX6xX61xX3xXae2xX3xX2exXdxX3f5xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX3dxX4xX3xXa6xX68xXdxX3xX4dxXdxX30xX61xX45xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX4dxXdxX30xX61xX3xXexX68xXdxX3xX4dxX61xX4a8xXdxX3xX5xX37bxX31xX3xX1ffxXdxX4exX4xX3xX1ffxX488xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXa6xXa7xX18xX19xX3xX4xX1xXadxX3xX5xX321xX18xX1xX3xXa6xX68xX17xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xX3xX1ffxX37bxX3xXa6xX68xXdxX3xX52xXdxX4exX18xX3xX5xX321xX18xX1xX3xXa6xX68xX17xX3xX31xX427xXexX3xX7xX49xX3xX19bxX321xX3xXexX16xX444xX18xX3xXa6xX20xX6xX3xX4dxX37bxX18xX45xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX26xX19xX61xX6dxXb3xX18xX3xXb6xXb7xX18xX1xX3xXbbxXbcxX18xX19xX45xX3xX18xX444xX61xX3xX16xX564xX195xX3xXcxX1xX49bxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXa83xX18xX3xXa6xX60xX6dxX45xX3xX25xX27xXcxX125xX1bxX63xX3xX5xX60xX6dxX3xX5xX6xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX45xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2exX1xXdxX3xX18xX1xc322xX18xX19xX3xX4dxXdxX4exX18xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX52xX20xX4xX1xX3xXexX1xX49bxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX46bxX61xX6xX3xXexX1xX54cxX4xX3xX7xX54cxX3xX4xX1xXcaxX6xX3xX1xXdxX4exX61xX3xX46bxX61xX58xX13dxX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX190xXdxX52xXexX1xX195xX3xX197xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX195xX3xX9exX208xX197xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX7bxX7bxXdxX13dxX4dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13dxX1ffxX18xX7bxX18xX10xX190xX7xX7bxX2xX208xX209xX2xX7bxX2xXa3xX20exX52xXa3xX2xXa3xX199xX216xX198xX2xXexX209xX199xX209xX198xX2xX5xX199xX13dxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX209xX20exX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX16xX6xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX18xX1xX3xX52xX20xX4xX1xX3xXexX58xX3xX5xX5bxX18xX3xX4xX1xX60xX61xX3xX63xX1xXdxX3xXexX68xXdxX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXb6xXa7xX18xX19xX3xX4xX1xXadxX3xX26xX19xX61xX6dxXb3xX18xX3xXb6xXb7xX18xX1xX3xXbbxXbcxX18xX19xX45xX3xX63xX1xXc3xX3xX25xXadxX3xXexX1xXcaxX3xXcxX2axX18xX1xX3xX1dxX6dxX45xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX4dxXdxX30xX61xX3xXexX68xXdxX3xX4dxX61xX4a8xXdxX3xX5xX37bxX31xX3xX1ffxXdxX4exX4xX3xX1ffxX488xXdxX3xX5xX321xX18xX1xX3xXa6xX68xX17xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xX13dxX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX52xX6dxXaxX12xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXa6xX3dxX18xX1xX3xX19xXdxX3dxX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX12b0xX18xX19xX3xX19xXdxX58xXdxX3xXbxX1xX3dxXbxX45xX3xXexX16xX3a5xX18xX3xXexX16xX36cxX3xX4xX1dxX6xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1ffxXdxX4exX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX25xX27xXcxX125xX1bxX63xX3xXexX16xX444xX18xX3xXa6xX20xX6xX3xX4dxX37bxX18xX13dxX3xX93xX61xX6dxX4exX18xX3xXa6xX321xX3xX1ffxX37bxX3xXa6xX6xX18xX19xX3xXexX16xXdxX30xX18xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXexX1xX54cxX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xXa6xXa7xX18xX19xX3xX4dxX427xX3xX4xX3dxX4xX3xX19xXdxX58xXdxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX52xX20xX4xX1xX19cxX3xXexX61xX6dxX3xX18xX1xXdxX444xX18xX45xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX4xX1xX4cbxX18xX3xX19xXdxX58xXdxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX4xX3a5xX18xX3xX4xX32axX45xX3xX2exX1xX58xX3xXexX1xXdxX3xXa6xX30xX3xXexX1xX54cxX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX18xX1xX8f4xX31xX3xX4dxX58xX17xX3xXa6xX58xX31xX3xXa6xX68xXexX3xX1xXdxX4exX61xX3xX46bxX61xX58xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX4ddxXexX13dxX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX19xX5bxXdxX3xXae2xX3xX31xX427xXexX3xX7xX49xX3xX4xX38xX18xX19xX3xX1ffxXdxX4exX4xX3xXa6xX30xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xX3xXexX16xXdxX30xX18xX3xX2exX1xX6xXdxX3xXexX1xX54cxX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX18xX1xX8f4xX31xX3xX2exX1xX49xX18xX19xX3xX4xX1xX3f5xX45xX3xX5xX17xX68xXdxX3xX4dxf435xX3xX25xX27xXcxX125xX1bxX63xX45xX3xXexX16xX4cbxX18xX19xX3xXexX60xX31xX3xX5xX37bxX3xX19xXdxX12b0xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX68xXdxX3xX4xX1xX3a5xX18xX3xX18xX61xX38xXdxX3xX5xX5bxX18xX3xX2exX1xX38xX18xX19xX3xX4dxX20xX3xX18xX1xXdxXb3xX31xX3xX4dxX4exX18xX1xX45xX3xX19xXdxX58xX31xX3xXexX1xXdxX4exXexX3xX1xX68xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xX3xXexX16xX68xXdxX3xX4xX1xX3a5xX18xX3xX18xX61xX38xXdxX3xX5xX5bxX18xX13dxX3xXcxX1xX54cxX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX4xXc3xX3xX1xXdxX4exX61xX3xX46bxX61xX58xX3xXbxX1xXcaxX32axX18xX19xX3xX4xX1xX60xX31xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX25xX27xXcxX125xX1bxX63xX3xX5xX37bxX3x12c6fxX1xX427xX3xX19xXdxX12b0xX3xX1xX427xX45xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX68xXdxX3xX19xXdxX12b0xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX68xXdxX45xX3xXexX1xX38xX18xX3xX19xXdxX12b0xX3xXexX1xX38xX18xX45xX3xX19bxX321xX3xX19xXdxX12b0xX3xX19bxX321xX45xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX19xXdxX12b0xX3xX1xX61xX6dxX4exX18x1157axX19cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xXc3xX45xX3xX19xXdxX12b0xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX68xXdxX3xX5xX37bxX3xX4xX1xX1dxX3xX6dxX3f5xX61xX13dxX3xX93xX61xX6dxX4exX18xX3xX19bxX3dxX4xX3xXa6xX20xX18xX1xX3xX4xX398xX3xXexX1xX30xX3xX7xX49xX3xX5xXcaxX5bxX18xX19xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX68xXdxX3xX4xXa83xX18xX3xX4dxX58xX17xX3xX1ffxX4exX3xX1ffxX37bxX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX17xX3xX19bxX321xX3xX4xX34fxX18xX19xX3xX4xX3dxX18xX3xX4dxX427xX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xXbxX1xX398xX3xXexX16xX3dxX4xX1xX3xXa6xX20xX6xX3xX4dxX37bxX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xX52xX564xXdxX45xX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX16xX6xX45xX3xX19xXdxX3dxX31xX3xX7xX3dxXexX3xX1ffxXdxX4exX4xX3xXexX1xX54cxX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX4xX3dxX4xX3xX19xXdxX58xXdxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX25xX27xXcxX125xX1bxX63xX13dxX3xXb6xXa7xX18xX19xX3xXexX1xX49bxXdxX45xX3xXexX1xX54cxX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX4xX3dxX4xX3xX4dxXdxX4exX18xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xXa6xX30xX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX5xX6dxX3xX1ffxX488xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX17xX18xX3xXa6xXcaxX49bxX18xX19xX3xX5xX60xX6dxX3xX5xX6xX18xX3xX25xX27xXcxX125xX1bxX63xX19cxX3xX4dxX58xX17xX3xXa6xX58xX31xX3xX4xX1xX61xXa7xX18xX19xX3xXexX16xX68xXdxX3xX4xX1xX3a5xX18xX3xX18xX61xX38xXdxX3xXexX1xXcaxX49bxX18xX19xX3xX19bxX61xX6dxX444xX18xX3xXa6xXcaxX5bxX4xX3xX1ffxX4exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX7xX10d0xX13dxX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX17xX3xX99xX36cxX3xX26xX38xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX4exXbxX3xX1ffxX37bxX3xX63xX1xX3dxXexX3xXexX16xXdxX30xX18xX3xX18xX38xX18xX19xX3xXexX1xX38xX18xX3xX4dxXdxX444xX18xX3xX7xX17xX68xX18xX3xXexX37bxXdxX3xX5xXdxX4exX61xX3xX1xXcaxX488xX18xX19xX3xX52xXaecxX18xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX25xX27xXcxX125xX1bxX63xX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xXcaxX488xX18xX19xX3xX52xXb3xX3xX1xXdxX30xX61xX3xXa6xX30xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX68xXdxX3xXexX1xX54cxX4xX3xX1xXdxX4exX18xX13dxX3xXcxX3a5xX18xX19xX3xX4xXcaxX49bxX18xX19xX3xX5xXcaxX5bxX18xX19xX3xX1ffxX38xXdxX3xX4dxX427xXexX3xXa6xX30xX3xXexX1xX54cxX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX2exX1xX5d5xX3xXexX16xX34fxX18xX19xX13dxX3xX25xX58xX17xX3xXa6xX58xX31xX3xX2xX199xX199xfec5xX3xX4xX3dxX4xX3xXa6xXdxX30xX31xX3xX19xXdxX3f5xXexX3xX31xX4a8xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX4xXc3xX3xX19xXdxX3dxX31xX3xX7xX3dxXexX3xXexX1xX39dxX3xX6dxX19cxX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xXexX1xX54cxX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX1x12346xX3xXexX16xX5bxX3xXexXdxXafdxX18xX3xX19bx11c3fxXexX3xX18xX19xX1xXdxX4exX31xX3xXa6xX30xX3xXexXdxX444xX61xX3xXexX1xX398xX3xXexX1xX20xXexX3xX5xX5bxX18xX3xX6xX18xX3xXexX17xX37bxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX427xX3xX52xX60xX18xX45xX3xX2exX1xX61xX6dxX3f5xX18xX3xX2exX1xXadxX4xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX427xX3xX4xX1xX3a5xX18xX3xX18xX61xX38xXdxX3xX18xX1xX162dxX3xX5xcc37xX3xX7xX488xX31xX3xXexXdxX444xX61xX3xXexX1xX398xX3xX5xX5bxX18xX13dxX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX190xXdxX52xXexX1xX195xX3xX197xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX195xX3xX198xX209xX20exXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX7bxX7bxXdxX13dxX4dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13dxX1ffxX18xX7bxX18xX10xX190xX7xX7bxX2xX208xX209xX2xX7bxX2xXa3xX20exX52xXa3xX2xXa3xX2xX199xXa3xX208xXexX9exX199xXa3xX216xX209xX5xX199xX13dxX220xXbxX19xX223xX16xX9xX198xX216xX209xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX16xX6xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX18xX1xX3xX52xX20xX4xX1xX3xXexX58xX3xX5xX5bxX18xX3xX4xX1xX60xX61xX3xX63xX1xXdxX3xXexX68xXdxX3xX1xX61xX6dxX4exX18xX3xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1xX49xXexX3xX19xX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX4dxX4exX18xX1xX3xX52xX20xX4xX1xX3xXexX58xX3xX5xX5bxX18xX3xX1bxX1xX60xX61xX3xX63xX1xXdxX3xXexX68xXdxX3xX19bxX321xX3xXcxXcaxX5bxX18xX19xX3xX99xX32axX18xX3xX121xX26xX38xX18xX19xX3xX1bxX49xX18xX19xX128xX13dxX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX52xX6dxXaxX12xX99xX6xX61xX3xX4dxX61xX4a8xXdxX3xX5xX37bxX31xX3xX1ffxXdxX4exX4xX45xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX26xX19xX61xX6dxXb3xX18xX3xXb6xXb7xX18xX1xX3xXbbxXbcxX18xX19xX19cxX3xXa6xX68xXdxX3xX52xXdxX4exX18xX3xX5xX321xX18xX1xX3xXa6xX68xX17xX3xX99xX36cxX3xX26xX38xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX4exXbxX3xX1ffxX37bxX3xX63xX1xX3dxXexX3xXexX16xXdxX30xX18xX3xX18xX38xX18xX19xX3xXexX1xX38xX18xX45xX3xX1bxX1xXdxX3xX4xX398xX4xX3xXcxX1xX39dxX3xX6dxX3xX1ffxX37bxX3xX3a4xX3a5xX18xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXa6xX321xX3xXa6xXdxX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX16xX6xX3xXexX1xX54cxX4xX3xXexX3f5xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xX18xX19xX45xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX25xX27xXcxX125xX1bxX63xX3xXexX68xXdxX3xX4xX32axX3xX7xX36cxX13dxX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12133xX61xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXbbxX61xX60xX18xX3xX93xX34fxX18xX19xX0xX7bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7bxXbxX12
Xuân Hùng