Thanh Hóa: Đại Việt Lam Sơn Kính Lăng bi được công nhận là Bảo vật Quốc gia
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 27 bảo vật quốc gia.
464bxd747xd0aax8e29xbb14xa065xbdbdxde0ax84e8xX7xc5cex94b8x915ex9b27x7e7ex524axX5x5380xXax86e6xX0xX7xXex7420x7a66xe98ex9169xX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3x89acx9728xX6x929fxX3xcb23x9bf5xXdxX3x9749xXdxece3xXexX3xcb47xX6x6dd4xX3x8a7bxe37axX18xX3x652exd844xX18xX1xX3xX2fx53a8xX18xX19xX3x547fxXdxX3xa096x6b40x8225xX4xX3xX4x959axX18xX19xX3xX18xX1x67fcxX18xX3xX5x543cxX3x96c1xe504xX17xX3xca40xX50xXexX3x9504xae09x75b2xX4xX3xX19xXdxX6xX0x4a4axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX67xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xa2aaxXaxX12xXcxX1x7461xX3xXexX45xb692xX18xX19xX3x5ae9xX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX87xX3xX5axc419xX6xX3xa93bxX5fxe516xdfedxXexX3xX44xe101xX18xX1xX3xX4xX4axX18xX19xX3xX18xX1xX50xX18xX3x8753x986cxX3xX41xX57xX17xX3xX5axX50xXexX3xX9dxX5fxX60xX4xX3xX19xXdxX6x811dxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX82xXexX1xX5fxX31xX41xX3xXdxX8fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXax64eaxXdxX82xXexX1xX24xX3x9d5fx584exX108xXbxadc0xed6bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX24xX3x9c50xX108xX108xXbxX10bxX10cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxXc5xX41xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXc5xX5axX18xX67xX18xX10xX100xX7xX67xXb2xX108xX108xbccexX67xX2xX108xae13xX82xX2xX2xXb3xX13ex8d04xX108xX148xXexXb2xd144xX2xXb2xX5xX107xea55xX5xX6xX31x6f6fxXdxX18xX1xXb2xXc5x878bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX24xX3xX26xX27xXdxX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX31xX3xX33xX34xX18xX3xX37xX38xX18xX1xX3xX2fxX3dxX18xX19xX3xX41xXdxX3xX44xX45xX46xX4xX3xX4xX4axX18xX19xX3xX18xX1xX50xX18xX3xX5xX54xX3xX56xX57xX17xX3xX5axX50xXexX3xX5exX5fxX60xX4xX3xX19xXdxX6xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x86daxX18xX1xX3xXcxXcx4eeexX2axceb6xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX17xX82xX9fxXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX44xX22xX3xX4xX22xX3xX26xX27xXdxX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX31xX3xX33xX34xX18xX3xX37xX38xX18xX1xX3xX2fxX3dxX18xX19xX3xX41xXdxX3xX152xX3xX56xXdxX6xX3xX2fxX3dxX18xX19xX3xX2axX5fxX6xX3xX2fxe905xX3xXcx5e46xX4xX3xXcxX4axX18xX19xX3x9806xX1d5xXdxX225xX18xX3xX44xX27xXdxX3xXcxX1xXa0xX3xX156x7fa5xX3xX1d3xX2ax9fd6x8d0bx8495xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX44xX6xX18xX19xX3xX44xX45xX46xX4xX3xX5xX45xX5fxX3xX19xXdx8f21xX3xXexX27xXdxX3x5d2dxXdxX3xXexX38xX4xX1xX3xX5xXa4xX4xX1xX3xX7xd2b3xX3xX2fxX6xX31xX3xX37xXdxX18xX1xX245xX3xXex7b23xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xXc5xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX17xX82xX9fxXaxX12xX2fxX3dxX18xX19xX3xX2fxX225xX3xXcxX228xX4xX3xXcxX4axX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX156xX1xX5fxX3xX82xXdxX3xXexX38xX4xX1xX3xX2fxX6xX31xX3xX37xXdxX18xX1xX245xX3xX1xX5fxX9fxX2cxX18xX3xXcxX1xa8eaxX3xX1d3xX5fx75ebxX18xX245xX3xXexX27dxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX17xdf44xX245xX3xX4xb49cxX18xX3xX19xX2d5xXdxX3xX5xX54xX3xX37xX38xX18xX1xX3xX2fxX3dxX18xX19xX245xX3xX5xX54xX3xX5xX3dxX18xX19xX3xX4xX5fxX60xXdxX3xX4x92b1xX18xX19xX3xX4xX87xX6xX3xX4xX2eaxX4xX3xX5axX5fxX6xX3xX21xX50xX5fxX3xX2fxX225xX3xXexX2eaxX18xX19xX3xb6eexX3xX44xX2d9xX9fxXc5xX3xX2fxX225xX3xXcxX228xX4xX3xXcxX4axX18xX19xX3xX1xX5fxe4d9xX3xX5xX54xX3xXcxX1xX5fxc82cxX18xX245xX3xX5xX225xX18xX3xX18xX19xX4axXdxX3xX5axX5fxX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX31xcb02xXexX3xXexX1xd37dxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX16xc631xXexX3xX18xX19x46ddxX18xXc5xX3xX2fxX3dxX18xX19xX3xX18x56a0xX31xX3xX32dxX3xX44xX370xXexX3xXexX1xX4axX18xX3xX26xX6xX17xX3xX1d3xX2eaxX245xX3xX10bxcd43xX3xX1d3xX5fxX2d9xX18xX3xX2fxX6xX31xX245xX3xX4xX2eaxX4xX1xX3xX10bxX6xX3xX44xXdxX2cxX18xX3xX37xXdxX18xX1xX3xX2fxX6xX31xX3xX1xX34xX18xX3xX4xX2eaxX4xX3xX5xX3dxX18xX19xX3xX156xX1xX2eaxX4xXc5xX3xX56xXdxX6xX3xa8e6xX26xX27xXdxX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX31xX3xX33xX34xX18xX3xX37xX38xX18xX1xX3xX2fxX3dxX18xX19xX3xX41xXdxc1f9xX3xXexX27xX17xX3xX18xX3dxX31xX3xX26xX17xX6xX18xX3xX37xX1xX2eaxX18xX1xX3xXexX1x780dxX3xX2xX3xX230xX2xX142xX108xX142xX244xX245xX3xX18xX22xXdxX3xX16xdf69xX3xXexX1xX2d9xX18xX3xXexX1xXa0xX3xX5axX54xX3xX7x6f09xX3xX18xX19xX1xXdxX2cxXbxX3xX2fxX225xX3xXcxX228xX4xX3xXcxX4axX18xX19xXc5xX3xX56xXdxX6xX3xX4xX22xX3xX156xX38xX4xX1xX3xXexX1xX45xX8bxX4xX3xX156xX1xX2eaxX3xX5xX8bxX18xX245xX3xXexX16xX2eaxX18xX19xX3xX41xXdxX6xX3xX5axX54xX3xX16xXdx8b58xX31xX3xX41xXdxX6xX3xX4xdf58xX18xX19xX3xX19xXdxX60xX18xX19xX3xX41xXdxX6xX3xX2fxX225xX3xXcxX1xX2eaxX18xX1xX3xXcxX4axX18xX19xXc5xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9971xX5fxXexX1xX17xX16xXaxX12xb977xX2axX0xX67xXbxX12
PV