Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 20kg thuốc nổ
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-1-2019, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển số lượng lớn thuốc nổ và kíp nổ đi tiêu thụ.
add7xdbbex1054cxff80x11f5fxc603x12044xfde5x116dexX7xfce4xda27xd030xb0faxd818xe220xX5xc0acxXaxdb51xX0xX7xXexf644xcabaxefe7x10978xX12x126fdxed36xXexX3xb014x10c7fx1314dxX3xXexX6xX18xX19xX3x13036x13228xXdxX3xXexfc6ex1010cxX18xX19xX3xc698xd847xX18xX3xX4xX1xX20xd6fbxef75xX18xX3xXexX16x113fcxXdxX3xXbxX1x118d1xXbxX3x1201fxdb14xcb6cxX19xX3xXexX1xX20xX29xX4xX3xX18x10f8cxX3xX0x10c00xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX56xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb5c4xX10xX6x10d69xXaxX12x103e3xX19xb966xX39xX3xd5a9xc6c0xX2xX7axX47xX48xX2xb492x124b5xX3x11019xX1xd4baxX18xX19xX3xc175xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX28xXdxfcf4xX20xX3xXexX16xX6xX3xdf73xd396xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexdd52xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX6exb50cxX6xX3xX4xX1xX17xX3x13120xXdxbf98xXexX3xX32xc0a8xX6xX3xXb5xX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xXexX6xX18xX19xX3xc352xed60xXexX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX18xX19xX3xX32xX33xX18xX3xX4xX1xX20xX39xX3axX18xX3xX7xX29xX3xX5xX2dxX2exX18xX19xX3xX5x11768xX18xX3xXexX1xX20xX29xX4xX3xX18xX53xX3xX32xX76xX3xX49x105e6xXbxX3xX18xX53xX3xX28xXdxX3xXexXdxbd39xX20xX3xXexX1x12e5ex133c4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXcbxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xXexX1xX20xXcbxXb5xX3xXdxX9axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxba23xXdxX71xXexX1xb0cbxX3xd436xc81axX48xXbx12714x11c67xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14fxX3xb255xX80xX47xXbxX155xX156xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14fxX56xX56xXdxX10fxXb5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX10fxX32xX18xX56xX18xX10xX14axX7xX56xX2xX80xX48xX2xX56xX2xX48xX152xX71xX47xX2x111fdxX160xX80xX47xX152xXexX2xX2xX48xX160xb2b3xX5xX48xX10fxc094xXbxX19xe0b7xX16xX9xX2xX19fxX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xXexX6xX18xX19xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX18xX19xX3xX32xX33xX18xX3xX4xX1xX20xX39xX3axX18xX3xXexX16xX3fxXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xX47xX48xX49xX19xX3xXexX1xX20xX29xX4xX3xX18xX53xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x12133xcc3bxX4xX3xX5xX2dxX2exX18xX19xX3xX4xX9bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX49xX1xX3fxXcbxX3xX18xX19xX1xXdxdc81xXcbxX3xXexX6xX18xX19xX3xX32xX33xXexX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX71xX39xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX28xXaexX81xX3xX7xX6xX20xX3xXcbxXccxXexX3xXexX1xb2eaxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xX71xe5b1xXdxX3xX32xX76xX3xX5xX33xXbxX3xX3fxX18xX3xX28xb3b6xX20xX3xXexX16xX6xX18xX1xX81xX3xX49xX1xX17xX21xX18xX19xX3xX2xX160xX1xX160xX48xX3xXbxX1xe8f1xXexX3xX18xX19xX76xX39xX3xX195xX7axX2xX81xX3xXex12036xXdxX3xX49xX1xX20xX3xX32xX209xX4xX3xXb5xXb7xX18xX3xXbxX1xX76xX3xX155xd9ccxX3xX6exX17xf39dxX18xX19xX3x12ee7xXb7xX18xX81xX3xX1xX20xX39xX223xX18xX3xX6exX17xX2b2xX18xX19xX3xX6exX17xX3fxX81xX3xX83xX1xX85xX18xX19xX3xX89xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX93xX20xX3xXexX16xX6xX3xX9axX9bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexXa3xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX6exXaexX6xX3xX28xX2aexX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1xXdxX223xX18xX81xX3xXb5xX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xXexX6xX18xX19xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX18xX19xX3xf087x11b4dxX18xX19xX3xXcxX1x1174fxX3xX6exX76xX3xd2faxX7xXdxX18xX1xX3xX18x12f26xXcbxX3xX2xX80xX151xX2xee23xX81xX3x10335xX3xX155xX2aexX3xX6exX17xX2b2xX18xX19xX3xX83xX1xX10exX81xX3xX1xX20xX39xX223xX18xX3xX6exX17xX2b2xX18xX19xX3xX6exX17xX3fxX3xX28xX6xX18xX19xX3xX32xX33xX18xX3xX4xX1xX20xX39xX3axX18xX3xX2xX48xX48xX3xXexX1x103bcxXdxX3xX32bxX4xXaexX3xXexX16x11fe9xX18xX19xX3xX5xX2dxX2exX18xX19xX3xX47xX48xX49xX19xX339xX3xXexX1xX20xX29xX4xX3xX18xX53xX3xX32xX76xX3xX152xX48xX3xX49xXfexXbxX3xX18xX53xX3xX28xXdxX3xXexXdxX109xX20xX3xXexX1xX10exX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXcbxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX14axXdxX71xXexX1xX14fxX3xX151xX152xX48xXbxX155xX156xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14fxX3xX160xX151xX152xXbxX155xX156xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14fxX56xX56xXdxX10fxXb5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX10fxX32xX18xX56xX18xX10xX14axX7xX56xX2xX80xX48xX2xX56xX2xX48xX152xX71xX47xX2xX195xX19fxX48xX48xX195xXexX195xX151xX19fxX152xX151xX5xX48xX10fxX1a3xXbxX19xX1a6xX16xX9xX47xX47xX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xXexX6xX18xX19xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX18xX19xX3xX32xX33xX18xX3xX4xX1xX20xX39xX3axX18xX3xXexX16xX3fxXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xX47xX48xX49xX19xX3xXexX1xX20xX29xX4xX3xX18xX53xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX31fxX29xXdxX3xXexX2dxX2exX18xX19xX3xX32xX76xX3xXexX6xX18xX19xX3xX32xX33xXexX3xX32xX10exX3xX3fxX18xX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX71xX39xXaxX12xXcxX29axXdxX3xX4xd794xX3xX1fxX20xX6xX18xX3xX28xXdxX93xX20xX3xXexX16xX6xX81xX3xXb5xX2dxXeexX4xX3xX28x12493xX20xX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX18xX19xX3xX49xX1xX6xXdxX3xX18xX1xX33xX18xX14fxX3xc203xX29xX3xXexX1xX20xX29xX4xX3xX18xX53xX3xX32xX76xX3xX49xXfexXbxX3xX18xX53xX3xX18xXaexXdxX3xXexX16xX109xX18xX3xX5xX76xX3xX4xfb68xX6xX3xXcbxXccxXexX3xX28xX29xXdxX3xXexX2dxX2exX18xX19xX3xXexX1xX20xX109xX3xX32xX33xX18xX3xX4xX1xX20xX39xX3axX18xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX1xX20xX39xX223xX18xX3xX6exX33xX20xX3xX208xXccxX4xX3xX28xX3axX3xXexXdxX109xX20xX3xXexX1xX10exX10fxX3xX503xX6xX20xX3xX49xX1xXdxX3xX18xX1xX33xX18xX3xX7xX29xX3xX1xX76xX18xX19xX3xXexX16xX109xX18xX81xX3xX31fxX320xX18xX19xX3xXcxX1xX326xX3xX6exX76xX3xX28xX2aexX3xXexX1xX20xX109xX3xXexX6xX155xXdxX3xX28xX3axX3xX71xXdxX3xX4xX1xX20xX39xX3axX18xX3xXexX1xbcfcxX3xXb5xX326xX3xXb5xX1cxXexX3xX19xXdx1114dxX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX71xX39xXaxX12xX6exXdxX223xX18xX3xX32xX10exX3xX32xXdxX223xX4xX3xX28xX6xX18xX19xX3xX28xX2dxX2exX4xX3xXexXdxXb7xXbxX3xXexX10exX4xX3xX28xXdxX93xX20xX3xXexX16xX6xX3xXcbxX33cxX3xX16xXccxX18xX19xX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX20xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX31fxX5aaxX18xX1xX3xX6exX2exXbxX0xX56xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX56xXbxX12
Đình Hợp